Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

'Creating a vision' Trendreport 2014 - 2015

227 views

Published on

My first trendreport, providing an overview of the things that I had seen or experienced between september & december 2014.

This report was established as an examination during my postgraduate degree 'Trendwatching' at University College Ghent.

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

'Creating a vision' Trendreport 2014 - 2015

 1. 1. creating a vision gilles dujardin | trendwatching basis 2014-
 2. 2. 02 | Voorwoord
 3. 3. 03 | Voorwoord “In dit werk tracht ik als aspirant trendwatcher een inkijk te bieden, in hoe ik de afgelopen vier maand naar de wereld gekeken heb. De tools, tips & tricks van docenten en ervaringsdeskundigen, stelden mij in staat een eigen methode te ontwikkelen rond het creëren van een specifieke visie op de wereld.” Waarvoor dank!
 4. 4. 04 | Inleiding
 5. 5. 05 | Inleiding Deze opdracht is een heuse opgave voor mij om verschillende redenen. Op basis van dit document moet een ander, inzicht krijgen in hoe ik, heel persoonlijk, verbanden leg, inzichten verkrijg en conclusies trek uit de dingen die mij zijn bijgebleven van de voorbije periode. Er wordt met andere woorden gevraagd mijn ‘hoofd- computer’ te vertalen in leesbare vorm. Ik ben een generalist van aard. Ik heb een zeer breed interesseveld. Om 10u ’s morgens lees ik over de laatste ontwikkelingen in de ruimtevaart en om 11u ben ik druk in de weer de politieke situatie in Rusland te ontcijferen. Na een middagpauze kan je me vinden tussen de interieur tijdschriften, gevolgd door een documentaire over hedendaagse architectuur en ’s avonds bespreek ik met mensenrondmijdelaatstenieuwtjesindehospitalitysector. Resultaat van een dag naar de wereld kijken? Over veel iets weten maar (te?) weinig over veel. Het zou makkelijk zijn hier negatief over te doen. De oefening is zwaktes om te zetten in sterktes. ‘Martialarts’. Generalisme stelt mij in staat een zeer brede, holistische bril te dragen. Hiervan pluk ik de vruchten in het kunnen ontdekken van verbanden en patronen tussen, op het eerste zicht, niet verbonden onderwerpen of sectoren. Eigenlijk ga ik een chronologische uiteenzetting neerpennen die het verhaal vertelt over mezelf, gedurende de afgelopen 4 á 5 maand. De periode waarin ik voor het eerst bewust bezig ben met het spotten van trends. De methodologie die ik hanteer, zal tegelijk uitgelegd en toegepast te zien zijn. Dit bevordert het schetsen van een totaalplaatje. Er worden een aantal zaken aangehaald die mij sterk geholpen hebben in het structureren van informatie (en mijn hoofd in het algemeen).
 6. 6. 06 | Bronbehandeling
 7. 7. 07 | Bronbehandeling De briefing voor deze opdracht kwam nogal snel in het jaar. De inhoud is maar met mondjesmaat duidelijker geworden. Ik wist zeer goed dat ik naar de wereld moest kijken. Zoveel mogelijk opslorpen. Dit is iets dat ik bewust en onbewust al jaren doe. Zonder methodiek welteverstaan. Hierin moest ik dringend verandering brengen! -- De boodschap was bijhouden.. -- Waar je iets leest (medium) -- Over wat het gaat (onderwerp) -- Waar het naar toe wil (doel) -- Waarom het er is (oorzaak) -- Hoe wordt het gebracht (vorm) Ik schreef dit niet concreet op, maar maakte er toch zaak, van dit telkens als denkoefening te doen. Een spreekwoordelijk communicatiemodel in je hoofd houden, helpt sterk bij het kunnen plaatsen van informatie. Het biedt een context. De afgelopen maanden bestonden erin, ongefilterd informatie op te nemen. Ongeacht de bron, sector, medium of inhoud. Hoe meer hoe liever. Twee hulpmiddelen waren hierbij onmisbaar: Mijn zwart notitieboekje: immer op zak te hebben! Gedachten, hersenkronkels, bedenkingen en ideeën gingen vers van de pers, ongefilterd het boekje in. Of ze nu van pas zouden komen of niet, maakt niet uit. Mijn digitale prikbord: de internet-applicatie Pocket. Oneindig dankbaar dat deze tool mij aangereikt werd in de les. Het kunnen opslaan van digitale ‘content’ om later te bekijken en bovendien het kunnen toevoegen van ‘meta-data’ onder de vorm van ‘tags’ is onbetaalbaar. De bedoeling was een deadline vast te leggen tot wanneer ik informatie verzamelde. Ik nam me voor het filteren van informatie aan mijn onderbewustzijn over te laten. Alles die door het vergaan van tijd verdween uit mijn geheugen beschouwde ik op het eerste zicht niet relevant.
 8. 8. 08 | The power of peers
 9. 9. 09 | The power of peers De informatie is dus binnen. Ik had geen concrete, meetbare doelstellingen vastgelegd. Hier ging ik het mee doen. Ik heb, met opzet, geprobeerd het proces nogal subjectief te houden. Het zou mijn visie op de wereld worden. Met een berg informatie in mijn hoofd, nam ik de tijd mij spreekwoordelijk terug te trekken en mijzelf luidop de vraag te stellen: “wat heb ik gezien?” Eerst op mijn eentje, en daarna in het bijzijn van mensen rondom mij. Mijn vaststelling was, dat het hebben van een soort klankbord, mijn denkvermogen naar een hoger niveau tilde. Hetgeen ik deed, was simpelweg alles in een verhalende vorm gieten. Ik heb gemerkt dat tijdens het vertellen, veel informatie die ik onbewust gefilterd/ weggelaten had, terug aan de oppervlakte kwam. Waardoor het aantal inzichten nog groter werd. Je kan op je eentje niet aan trendwatching doen.
 10. 10. 010 | Structuurstructuurstructuur
 11. 11. 011 | Structuurstructuurstructuur Ik zat nu met genoeg verhalen om een spreekwoordelijk boek te schrijven. Dat is mooi, maar het blijft allemaal nogal oppervlakkig en vooral ongestructureerd. Gezocht: Kapstok (m/v) om te behangen met bergen informatie. Er moet een manier gevonden worden, om de dingen die mij opgevallen-, bijgebleven zijn of gefascineerd hebben, op te hangen aan een kapstok. Het antwoord vond ik in zowat het meest elementaire gegeven binnen de theorie rond trendwatching: het DESTEP-model. Dit acroniem is voor mij de beste manier om informatie rond verschillende thema’s een plaats te geven. De verhalen die ik vertelde, vatte ik samen en bracht ze onder hun respectieve letter van het model onder.
 12. 12. 012 | Destep & context
 13. 13. 013 | Destep & context Als ik mijn ‘DESTEP-kapstok’ aangekleed had, vormde deze in mijn ogen een algemene contextschets van de wereld rondom mij. Een reflectie over de volledige hedendaagse context als het ware. Context is alles. Je kan met informatie niets doen als je ze niet kan plaatsen. Het plaatsen zorgt net voor het kunnen ontdekken van verbanden en patronen. Ik ben er van overtuigd dat het bekijken van een bepaalde zaak en ze kunnen toetsten of spiegelen tegen andere zaken uit andere contexten, de grootste bron van kennis binnen ons vak is. Wat volgt is een selectie , per letter, van wat mij is opgevallen. Enerzijds zijn dit zaken zijn die ik opgepikt heb in de les of uit les-gerelateerd materiaal gehaald heb; anderzijds dingen die ik individueel gevonden heb. Om dit document beknopt te houden heb ik veel zaken weggelaten. Het betreft dus dingen die ik opmerkelijker vond dan andere.
 14. 14. 014 | D van demografie
 15. 15. 015 | D van demografie Demografie is uitgebreid aan bod gekomen tijdens de lessen van Herman Konings. Hiervoor was dus veel materiaal voorhanden. Het is zeer leerzaam om informatie uit andere DESTEP-letters steeds hieraan te koppelen. Opnieuw komt dit de structuur ten goede, die volgens mij uiterst belangrijk is. Het koppelen van bepaalde gedragingen en veranderingen in gedrag aan generaties, is vervolgensessentieelinhetbegrijpenvanmaatschappijen. Het draagt opnieuw bij tot het begrijpen van de context. Allereerst een gegeven waar je niet omheen kan, los van hetgeen mij expliciet is opgevallen. Het is hetgeen de meest verregaande invloed heeft op alles dat maar enigszins in de buurt komt van een demografische context. De megatrend vergrijzing. De relevantie hiervan kan niet genoeg benadrukt worden. De piek hiervan staat ons nog te wachten en de prognoses over de gevolgen, zijn niet van de poes. De consequenties van een maatschappij met een omgekeerde bevolkingspiramide zijn erg verregaand. In elk segment van het DESTEP model zullen ze gevoeld worden. In termen van marketing, economie en de markt in zijn geheel, zal de vergrijzing leiden tot een volledige verandering van behoeftepatronen, de creatie van nieuwe sectoren en vooral de verlegging van het commercieel zwaartepunt, als het gaat over doelgroep-bepaling. Een demografisch gegeven die ik in mijn persoonlijk leven en in mijn direct omgeving gezien heb, tevens gekoppeld aan de megatrend migratie, is de evolutie dat de migratiebevolking de functie van de kleinhandel zoals we die vroeger kenden, heeft overgenomen. De afgelopen tien jaar zijn in een straal rond mijn huis in Kortrijk een twintigtal zaken bijgekomen. Allemaal kleine ondernemers met een migratie- achtergrond. Bakkerijen, slagerijen, kruidenierszaken, viswinkels en kappers. Sectoren die de laatste decennia nochtans klappen hadden gekregen. Bovendien ontstaan, naast eerder genoemde zaken, ook nieuwe concepten. In elke stad kan je nu bijvoorbeeld smartphones en tablets laten herstellen in winkeltjes die zo goed als altijd gerund worden door mensen met een migratie-achtergrond. Met andere woorden leidt de migratie tot de creatie van een specifieke meerwaarde omdat ze zich toelegt op het invullen van gerichte behoeftes in de arbeidsmarkt.
 16. 16. 016 | E van economie
 17. 17. 017 | E van economie Op vlak van economie is voor mij de meest opvallende evolutie, die van de shortcut-economy. Mensen zetten zelf initiatieven op, vaak buiten de klassieke economie. Peer-to-Peer is hot en berokkent enorme schadeaanvelesectorenzoalsdeentertainment-industrie. Vooral omdat de consument van vandaag zijn eigen weg zoekt. Deze weg moet de snelste, meest comfortabele en als het even kan, ook de goedkoopste zijn. Indien de bestaande paden niet voldoen aan de hoge eisen die wordengesteld,haaltdeconsumentzijnspreekwoordelijke machete boven en hakt zijn eigen weg door de jungle. Feitelijk een soort beschrijving van wat zo mooi is aan disruptie: ‘het niet tevreden zijn met wat voorhanden is en zelf een betere manier creëren’. De Übers, AirBnB’s en Netflixen hebben dit uitstekend begrepen en bieden een alternatief aan nogal vastgeroeste sectoren zoals televisie en vervoersbedrijven. Ik persoonlijk vind televisie al jaren irrelevant en ik geloof sterk dat de komende jaren een aanzienlijk deel van de bevolking mijn mening zal beginnen delen! Mensen (en consumenten) houden de dag van vandaag ook gewoon liever de touwtjes in handen. Ze willen controle en transparantie. Ze hebben een baanbrekend idee en stappen niet meer naar de bank maar zetten een crowdfunding campagne op het net. Het vertrouwen in definanciëleinstellingisindezetijdenvancrisisvolgensmij legendarisch laag. Daarom is het dan nog eens helemaal goed als de mensen die de crowdfunding campagne willen ondersteunen, dit dan ook nog eens doen met behulp van een cryptocurrency. Een gedecentraliseerde valuta die peer-to-peer geëncrypteerd wordt, waarvan de beruchte Bitcoin het meest bekende voorbeeld is. Deze vorm van een monetair systeem gaat buiten alle bestaande financiële systemen en regels. Iedere financiële instelling wereldwijd heeft er nachtmerries over en elke overheid krabt zich herhaaldelijk in het haar over hoe deze evolutie te voorzien van een wettelijk kader. Dit laatste deed mij overigens het volgende opmerken: We leven in een wereld die zo snel verandert en waarin disruptie, om de haverklap, zorgt voor de creatie – en vernietiging van sectoren dat wetgevende organen hopeloos achterlopen. In het kader van economie wil dit zeggen dat instanties enorme bedragen mislopen. Dit achter de feiten aanlopen is iets dat in meerdere contexten terugkomt.
 18. 18. 018 | S van Sociocultureel
 19. 19. 019 | S van Sociocultureel Hierbij heb ik mij vooral gefocust op alles wat met identiteit en de zogenaamde constructie van identiteit te maken heeft. De insteek hierbij is hoe mensen het beeld opbouwen dat ze willen uitdragen naar de buitenwereld. Belangrijk hierbij is de realisatie dat dit beeld voornamelijk tot stand komt door de spiegeling aan anderen. Mede door de feedback van anderen, slaag je erin om je eigen identiteit te construeren. Met deze informatie in het achterhoofd te houden, kon ik veel beter informatie plaatsten rond het socio-culturele thema. Een grote evolutie, vervolgens, in het construeren van een identiteit, is voor mij het verdwijnen of vervagen van subculturen. Waar je tot rond de eeuwwisseling in de jongerencultuur, van iemand relatief snel een beeld kon vormen tot welke strekking hij of zij behoorde, is dit nu niet meer mogelijk. Ik zie het als een gelijklopende evolutie in de muziekindustrie. Vroeger werd muziek relatief eenduidig geïdentificeerd met genres. Techno was techno, hiphop was hiphop. Vandaag is dit wel even anders. Aan elk nummer hangen talloze meta-data tags die naast het genre, de strekking, het subgenre, nog een subgenre en de sfeer vastpinnen. Dit is bij mensen nu ook het geval. Vroeger was iemand een punker, een skater of een hippie. Dat was makkelijk te herkennen en gaf meteen een overzicht van vestimentaire codes, ideologie of politieke overtuiging. Een totaalpakket samen gegoten in een subcultuur, gelijkaardig aan een muziekgenre dus. Nu zie ik mensen die een mengelmoes zijn van eigenschappen. Onmogelijk veel af te leiden. Vestimentaire code is niet meer gelieerd aan een bepaalde ideologie bijvoorbeeld. Dit zorgt ervoor dat het veel moeilijker is aan doelgroep bepaling te doen voor bedrijven. In plaats van op codes te spelen, ligt de focus nu veel meer op het uitstralen van waarden. De consument overtuigen dat jouw waarden de moeite zijn om als meta-data tag aan je identiteit te willen koppelen.
 20. 20. 020 | S van Sociocultureel
 21. 21. 021 | S van Sociocultureel In hippe winkelstraten flaneren de ‘halal-hipsters’. Uitgedost met hoofddoek, gecombineerd met het laatste model Nike sneaker. Conform de regels van hun cultuur en geloof maar toch een eigen identiteit uitdragend. Dit nuanceert eigenlijk ietwat mijn eerste punt over subculturen. Dit is een van de weinige, resterende fenomenen waar je toch nog in termen van zichtbare subcultuur kan spreken. In de bedrijfswereld gaat hier ongetwijfeld op worden ingespeeld. Een religieus symbool zoals het kruisteken werd tot mode-accesoire omgevormd onder de vorm van glimmend sieraad. Waarom geen hoofddoeken of djellaba’s in de kleuren van het seizoen bij ketens zoals h&m of Zara? Het lijkt me maar een kwestie van tijd te zijn. Een markt is er volgens mij in ieder geval wel al. Een tweede zaak die mij gefrappeerd heeft de afgelopen periode heeft opnieuw te maken met identiteit en valt te koppelen aan de megatrend migratie. Het gaat om de zoektocht naar een identitaire balans tussen twee afkomsten bij mensen met een migratie- achtergrond. Mensen die enerzijds trots zijn op hun ‘roots’ en deze dan ook uitvoerig willen uitdragen. Uit imago- overwegingen maar ook uit respect voor de tradities van hun cultuur en die van hun ouders. Anderzijds komen ze terecht in een consumptiemaatschappij als de onze, waar nogal veel belang gehecht wordt aan identiteit en het uitstralen van een bepaald beeld. Vestimentaire codes bijvoorbeeld zijn hier een belangrijk onderdeel van. De balans hiertussen is een moeilijk te vinden gegeven waar veel mee gestrubbeld wordt. Vaak staan de waarden van de twee nogal recht tegenover elkaar. Het uitstralen van tradities en basiswaarden van een cultuur is meestal een uitdrukking van het collectief en de samenhorigheid. Dit staat haaks op het individualisme die vooral bij ons de plak zwaait. De balans is fragiel maar wordt toch gevonden.
 22. 22. 022 | T van technologie
 23. 23. 023 | T van technologie De in mijn ogen meest boeiende letter in het DESTEP model. We leven in fantastische tijden als het op technologie aankomt. Braaf en flink de regels van de wet van Moore volgend, worden dagelijks de grenzen wat je denkt mogelijk te zijn, verlegd. Technologische evoluties vandaag doen deuren open in zowat elke sector die je maar kan bedenken. De snelheid van bepaalde evoluties worden soms wel duur betaald. De toepassingen van BigData en in het algemeen de toename van rekenkracht in computersystemen zijn in mijn ogen de zaken die de wereld het meest zullen veranderen. Deze twee gaan gepaard met het hanteren van een enorme macht. De praktische implementaties die big data mogelijk maakt zijn te vergelijken met het sneeuwbaleffect. Hoe meer data, hoe meer gebeurt. De consument is zich daar niet, of te weinig van bewust. Pogingen vanuit de media om dit toe te lichten zijn vaak niet meer dan angst-zaaiende boodschappen die de kijker/lezer meer bang maakt dan informeert. “They are watching you!”. De link met distopische films of literatuur wordt snel gemaakt. Er verschijnt ook effectief veel entertainment rond dit subject. Films over artificiële intelligentie of over het zogenaamde ‘point of singularity’ zijn met hopen gemaakt het afgelopen jaar. Dit valt ook perfect te verklaren. Mensen zien of lezen allerlei zaken vol grote woorden over hoe de wereld die ze kennen, ingrijpend zal veranderen, door een bepaalde technologische evolutie. Dit maakt veel mensen bang; vooral door het feit dat veel elementen niet begrepen worden. Hierop spelen grote filmproducenten uiteraard graag op in. 

 24. 24. 024 | T van technologie
 25. 25. 025 | T van technologie Het is ook simpelweg onmogelijk mee te zijn met technologie. Je knippert met de ogen en de trein is gepasseerd. Het aanstaande InternetOfThings zal zorgen voor zo gigantisch veel datastromen die zoveel gaan veranderen. Consumenten hebben geen idee over wat wel of niet mogelijk is en zijn verontwaardigd als ze te weten komen dat hun smart-weegschaal, gegevens over hun gewicht verkoopt aan kledingproducenten. Naarmijngevoelproberenconsumentenvaakdoelbewust onwetend te blijven. Ze willen natuurlijk genieten van hun intelligente producten die hun leven zoveel makkelijker maken. Wat gebeurt met alle input en output van hun toestellen is iets waar ze liever niet aan denken. Het paard van Troje is ondertussen wel binnen. Gelijkaardig aan de evoluties met cryptocurrencies (ook een technologische evolutie), loopt de wetgevende macht hopeloos de veranderingen achterna. Waar moet je de lijn trekken die bepaald wat wel of niet mag met gegevens? Waar stopt convenience en begint misbruik? Het privacy-debat dat vandaag gevoerd wordt is klein grut met wat komen zal.
 26. 26. 026 | Ecologie
 27. 27. 027 | Ecologie De kleur groen is niet noodzakelijk verbonden aan ecologie of duurzaamheid. Dit vat in mijn ogen de perceptie van de huidige ecologische context samen. Ecologie wordt herleid tot een resem marketing buzzwords. De consument wordt overladen door een grote hoeveelheid termen, en vooral adjectieven, waarvan niemand nog weet waar ze precies voor staan. Duurzaam,groen,‘cradle-to-cradle’, natuurlijk,biologisch, klimaat- of milieuvriendelijk, CO²-neutraal en organisch. Allemaal staan ze op ieders favoriete consumentenproducten. Het inzetten van deze termen als verkoopsargument is een ironisch gegeven. Een van de grootste oorzaken van de milieuproblematiek is net de overconsumptie. De hamvraag is nu dan: “wanneer ben je nu eigenlijk echt, consequent, goed bezig voor het milieu?”. Hierop is geen sluitend antwoord te definiëren. Wel staat vast dat het een hoop inspanningen vereist. Offers doen in je dagdagelijkse gedrag waarmee, als we ze allemaal samen consequent doen, we collectief het tij kunnen teren. Op het eerste zicht is het milieu voor veel mensen nochtans een belangrijke zaak. Het ligt ze nauw aan het hart en ze zijn, naar eigen woorden, echt wel klaar om in actie te schieten. Walking the talk. Het blijft moeilijk. Het maken van een commitment voor het mileu wordt veelvuldig gedaan. Bedrijven spelen hier nogal goedkoop op in met eerdergenoemde buzzwords. Een echte gedragsverandering op grote schaal is er echter nauwelijks. De evolutie is dat er weinig evolutie is. Ecologie wordt overigens makkelijk ingezet als attitude om een bepaald imago of beeld aan te meten. Groen wordt als glijmiddel gebruikt. Meer en meer architecten-bureaus maken de meest futuristische 3D-ontwerpen die tot ieders verbeelding spreken. Heel vaak hebben ze één ding gemeen. Ze zijn allemaal ‘groen’. De respons op dit soort projecten is een van grote verbazing, een van wegdromen. Indien dit soort projecten zogenaamd ecologisch zouden zijn, dan is het duidelijk dat dit aspect niet duidelijk is uitgespit. Er is uiteraard wel een bepaald deel van de bevolking die wel de nodige offers gedaan heeft. Deze eco-warriors zien ecologie als een soort religie of ideologie. Zij geloven dat het omkeren van het broeikaseffect een soort wereldwijde verlossing zal teweegbrengen.
 28. 28. 028 | Ecologie
 29. 29. 029 | Ecologie Vanuit een technologische ontwikkeling kan er ondertussen wel een groot verschil gemaakt worden. Een evolutie waar weinig bij stilgestaan wordt maar zeer ingrijpend zal blijken, is het feit dat 3D-printen de complete benadering van het produceren van goederen volledig op zijn kop zet. Een beeldhouwer die gisteren iets wou maken, kocht een massieve blok graniet. Hij nam zijn materiaal en kapte al het overtollige weg. Als het werk af was, lag zijn atelier vol met productiemateriaal waar de beeldhouwer niets meer mee kon. Nu kan dit wel even anders. 3D-printers werken ‘from the bottom up’. Vandaag koop je een spil plastiek en print je hetgeen je wil. Overtollig materiaal, afval met andere woorden, is er niet. De printer print hetgeen je als 3d-model hebt ingegeven en meer niet. Deze manier van werken heeft nog een tweede voordeel. Veel metalen bijvoorbeeld zijn moeilijk te bewerken. Hierdoor is een producent gelimiteerd in het maken van bepaalde vormen. Volledige efficiëntie is onmogelijk. Opnieuw komt 3D-printen met de oplossing. Metaal wordt in laagjes geprint, waardoor de meest efficiënte en dus tegelijk, minst materiaal- intensieve vorm kan geproduceerd worden. Deze twee zeer ingrijpende veranderingen zullen, wanneer ze op grote schaal gestandardiseerd worden in de productiesector,eenvoelbareveranderingteweegbrengen in de afvalberg die een productieland aflevert. Deze afvalbergen, waar elektronisch afval (e-waste), door onze eeuwige drang naar nieuwe technologische snufjes, een groot deel van uitmaakt zijn een wereldwijd probleem. Ditlaatsteleidtbijveeldenkersencreatieven,incombinatie met de DIY trend, tot het streven naar een modulaire manier van denken als het op technologie aankomt. Als het scherm van onze smartphone vandaag kapot is, of hij werkt simpelweg te traag, gaat een voor 75% werkend toestel de vuilbak in. Dit is voor velen een archaïsche manier van denken. Er wordt hard gewerkt dit te veranderen. Naar aanleiding van een aantal prototypen van huis-tuin- en-keuken-wereldverbeteraars springt Google zelf op de kar van het modulaire denken en brengt begin 2016 ‘Project Ara’ uit. De eerste modulaire smartphone. Deze evolutie kan zich verder zetten in al onze technologische apparaten. Het is voor elke betrokkene interessant. Producent en consument.
 30. 30. 030 | Politiek
 31. 31. 031 | Politiek Nooit is er zo’n grote mate van democratie geweest in de westerse wereld. Daar recht tegenover staat de toename in populariteit voor politieke strekkingen die zich eerder aan de uiterste kant van het politieke spectrum bevinden. Griekenland illustreert dit perfect. De geschiedenis wijst nogal sluitend uit, dat mensen in benarde financiële situaties,metsomberevooruitzichten,makkelijkervatbaar zijn voor de meer radicale, extreme standpunten. In de stembus vielen vele Grieken voor enerzijds de extreem rechtse ‘Gouden Dageraad’ en anderzijds ‘Syriza’, de extreem linkse tegenhanger. Ook op Europees niveau zagen we partijen met meer eenduidige, uitgesproken standpunten binnen het kader van Eurosceptisme. Media speelt hier een enorme rol in. Ze hebben het zelf moeilijk en moeten met de slinkende middelen waarover ze beschikken, zoveel mogelijk return on investment realiseren. De consument is ondertussen erg veeleisend geworden en kan kiezen uit een enorme waaier van nieuwsbronnen. Slachtoffer hiervan is de nuance. Consumenten vertonen bijvoorbeeld steeds minder loyaliteit naar één bepaalde krant of nieuwsbron toe. Ze moeten vanop de ‘news feed’ van hun favoriete sociale medium weggelokt worden door nieuws-sites. Hierdoor is het voor nieuwsbronnen de opdracht om goed na te denken over hun marketing. Mediahuizen worden klassieke bedrijven. Ze hebben een kleine ‘window of opportunity’ om de klant tot bij hen te laten komen. Daarom geloof ik dat de prognose voor nieuwswebsites bijvoorbeeld, er één van meer sensatie is. Flitsende, vaak ietwat misleidende titels met tot de verbeelding sprekende koppen en afbeeldingen zullen meer en meer de norm worden. In de VS doet een website als Buzzfeed.com grote ogen opzetten. In België zijn er al initiatieven die dezelfde weg opgaan zoals NewsMonkey. Deze verschuiving in het media-landschap helpt in ieder geval bij het geven van een forum aan minder alledaagse meningen en figuren in de politiek. Deze lokken namelijk veel meer reacties en polemiek op bij de lezers. Wat de kansen op ‘sharen’ verhoogd. Het ultieme doel blijft vooral het genereren van zoveel mogelijk traffic. Net als de media is politiek ook vaak te vergelijken met een ‘business’-gegeven. Politieke figuren moeten merken zijn. Het winnen van TV-quizen doet al lang meer goed aan de populariteit dan het winnen van een debat in de 7e dag.
 32. 32. 032 | Slot-Overweging
 33. 33. 033 | Slot-Overweging Ik geloof dat ik een goede fundering gelegd heb voor verdere verdieping in het ontdekken en beschrijven van trends. Deze manier van werken heeft mij een resem aan inzichten opgeleverd. Het deed mij veel beter de drijfveren van gedragsverandering inzien en vooral begrijpen. Er waren voor mij twee zaken die erg vaak, zij het in een onderliggende, vaak subtiele rol terugkwamen. Angst is een grote instigator voor verandering. Een groot deel van de behoeften, motivaties en drijvende krachten van gedrag en verandering van dat gedrag kan hier aan toegeschreven worden. Ten tweede gebeurt veel in het leven van de mens in functie van (de constructie van) identiteit. Het gedrag wordt zeer vaak in functie hiervan aangepast. Dit aspect is de sleutel tot het zich verbinden met de gemeenschap . Het in acht houden van deze twee factoren leidt tot fundamentele observaties in de beweegredenen van mensen. Het is voor mij één van de basisfacetten tot het herkennen van trends. Een volledig, gedetailleerde uitwerking van een trend heb ik voorlopig achterwege gelaten. Aangezien ik geprobeerd heb mijn blik zo breed mogelijk te houden en een breed kader of visie te schetsen was dit ook niet echt mijn einddoel. Maar vier maanden naar zoveel mogelijk aspecten van de wereld kijken en daaruit al grote conclusies trekken lijkt mij ook niet helemaal realistisch te zijn. Het ontdekken van patronen in gedrag op grote schaal is een werk waarvoor je volgens mij een goed, gefundeerd en bovendien persoonlijk basiswerk voor nodig hebt. Het was vooral mijn bedoeling dit te creëren.
 34. 34. @gillesdujardin dujardin.gilles@gmail.com
 35. 35. 036 | Slot-Overweging

×