SlideShare a Scribd company logo
 ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
ΚΑΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ
Η Ρομποτική είναι ο κλάδος της επιστήμης 
που κατασκευάζει και μελετά  μηχανές   
που μπορούν να αντικαταστήσουν τον 
άνθρωπο στην εκτέλεση μιας εργασίας.
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
 Tι είναι το ΡΟΜΠΟΤ
Ρομπότ ονομάζεται μια μηχανή η οποία έχει
ανθρωπόμορφη συμπεριφορά και εκτελεί ανθρώπινες
εργασίες σύμφωνα με προγραμματισμένες εντολές του
ανθρώπου.
Είναι μια μηχανή που «αισθάνεται», «σκέφτεται» και
«επενεργεί».
Άρα, ένα ρομπότ διαθέτει:
αισθητήρες (sensors), για την απόκτηση
πληροφορίας
(α) από το εξωτερικό περιβάλλον,
(β) σε σχέση με την εσωτερική κατάσταση.
δυνατότητες επεξεργασίας (processing)
(α) αντίληψη
(β) συλλογισμός
(γ) λήψη αποφάσεων
(δ) σχεδιασμός δράσης
επενεργητές, για την εκτέλεση κάποιας εργασίας
στο περιβάλλον
(α) κίνηση
(β) χειρισμός
 
Βιομηχανία
Εξερεύνηση του διαστήματος
Ιατρική
Τομείς εφαρμογής της
ρομποτικής τεχνολογίας
Αγροτικές εφαρμογές
Έρευνα και διάσωση
Στρατό
Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και
προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν
παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες
Η ρομποτική είναι μία διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα που δίνει τη
δυνατότητα στο μαθητή να εμπλακεί με τη δράση, για τη διδασκαλία διαφόρων εννοιών,
κυρίως, από τις Φυσικές Επιστήμες.
Η εκπαιδευτική Ρομποτική έχει θετικές επιπτώσεις εκτός από το γνωστικό τομέα και στο
συναισθηματικό (αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση) και κοινωνικό (κοινωνικοποίηση,
απομυθοποίηση).
Η Ρομποτική στην Εκπαίδευση
ARDUINO
Το Arduino είναι ένας μικροελεγκτής.
Ως μικροελεγκτή μπορούμε να φανταστούμε ένα μικρό
υπολογιστή, που όμως είναι ικανός να λειτουργεί με ελάχιστα
ηλεκτρονικά κυκλώματα.
Διαθέτει μνήμη, επεξεργαστή, εισόδους και εξόδους που
αντιδρούν βάση του προγραμματισμού που κάναμε και που
φορτώσαμε στη μνήμη του, με τη βοήθεια του υπολογιστή.
Με τους κατάλληλους αισθητήρες και τις αντίστοιχες
ηλεκτρονικές διατάξεις μπορεί να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον
της, λαμβάνοντας διαφόρων ειδών σήματα, (θερμοκρασία, φως,
απόσταση), τα οποία μεταφράζει σε ηλεκτρικά σήματα και φυσικά
να αντιδρά όπως την έχει προγραμματίσει ο χρήστης.
Τα εξαρτήματα και οι αισθητήρες είναι τα εργαλεία και τα
αισθητήρια όργανα που χρειάζεται ο εγκέφαλος, για να επιδράσει
και να αντιληφθεί το περιβάλλον γύρω του, και ο
προγραμματισμός του μικροελεγκτή είναι οι αναλυτικές οδηγίες
που δίνουμε εμείς στον εγκέφαλο, ώστε να ξέρει πως να δράσει σε
κάθε περίπτωση.
Ο μικροελεγκτής συνδέεται με τον υπολογιστή μέσω
USB. Η σύνδεση αυτή χρησιμοποιείται για την
μεταφορά των προγραμμάτων που σχεδιάζονται από
τον υπολογιστή στο Arduin0.
Στην πάνω πλευρά του Arduino βρίσκονται 14 θηλυκά
pin, αριθμημένα από 0 ως 13, που μπορούν να
λειτουργήσουν ως ψηφιακές είσοδοι και έξοδοι.
Επιπλέον βρίσκονται 6 θηλυκά pin, αριθμημένα από 0
ως 5, που μπορούν να λειτουργήσουν ως αναλογικές
είσοδοι
Ο μικροελεγκτής συνδέεται με τον υπολογιστή μέσω
USB. Η σύνδεση αυτή χρησιμοποιείται για την
μεταφορά των προγραμμάτων που σχεδιάζονται από
τον υπολογιστή στο Arduin0.
Στην πάνω πλευρά του Arduino βρίσκονται 14 θηλυκά
pin, αριθμημένα από 0 ως 13, που μπορούν να
λειτουργήσουν ως ψηφιακές είσοδοι και έξοδοι.
Επιπλέον βρίσκονται 6 θηλυκά pin, αριθμημένα από 0
ως 5, που μπορούν να λειτουργήσουν ως αναλογικές
είσοδοι
File56 1
Το breadboard είναι μια διάταξη που μας επιτρέπει να
υλοποιήσουμε ηλεκτρονικά κυκλώματα, εύκολα, χωρίς
κολλήσεις. Όταν τοποθετούμε εξαρτήματα μέσα στις
τρύπες, κρυμμένες μεταλλικές ταινίες μέσα στο
breadboard συνδέουν τα στοιχεία αυτά μεταξύ τους,
επιτρέποντάς να δημιουργήσουμε ένα κύκλωμα, να το
ελέγξουμε και να το τροποποιήσουμε πολύ εύκολα.
Aισθητήρας κίνησης (PIR Sensor)
Eίναι ένας ανιχνευτής κίνησης, δηλαδή έχει την δυνατότητα να
ανιχνεύσει κίνηση σε αποστάσεις μέχρι και 10 μέτρα μακρυά.
Χρησιμοποιεί για την λειτουργία του ειδικά υλικά με ευαισθησία
στο υπέρυθρο φως για να ανιχνεύει την αλλαγή ποσότητας
υπέρυθρου φωτός που εκπέμπεται από διάφορα αντικείμενα που
υπάρχουν στο χώρο.
Εάν έχει ανιχνευτεί κίνηση από τον αισθητήρα, στέλνει στην
ψηφιακή είσοδο του Arduino υψηλή τάση και το Arduino εκτελεί
κάποια εντολή του προγράμματος
 
Αισθητήρας ανίχνευσης φωτός
Είναι ένα αισθητήριο όργανο, που μετατρέπει τη
φωτεινότητα (φως) σε αντίσταση.
Αισθητήρας θερμοκρασίας
Είναι ένας αισθητήρας εισόδου, που μετατρέπει τη
θερμοκρασία (θερμότητα) σε τάση (Volt).
Αισθητήρας ανίχνευσης γραμμής
Το αισθητήριο όργανο είναι ένας δέκτης υπέρυθρης
ακτινοβολίας. Με την βοήθεια αυτού μπορεί να αναγνωρίσει
την δυνατότητα ανάκλασης που έχει η επιφάνεια κάτω από το
αισθητήριο. Όταν ο αισθητήρας βρίσκεται πάνω από μια
σκοτεινή επιφάνεια, η ανάκλαση αυτής είναι πολύ χαμηλή,
ενώ όταν βρίσκεται πάνω από μια φωτεινή επιφάνεια η
ανάκλαση της είναι πολύ υψηλή. Αυτά δημιουργούν στον
εσωτερικό δέκτη-αισθητήρα να λαμβάνει διαφορετικές
μετρήσεις.
File56 1
ΚΑΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

More Related Content

Viewers also liked

Across China on the Silk Road 2008
Across China on the Silk Road 2008Across China on the Silk Road 2008
Across China on the Silk Road 2008
Ann Kruse
 
Axiopoihsh
AxiopoihshAxiopoihsh
Axiopoihsh
pathankal
 
Κλωναράκης Γιάννης
Κλωναράκης ΓιάννηςΚλωναράκης Γιάννης
Κλωναράκης Γιάννης
Yannis Klonarakis
 
Educational robotics earinoergastirio2012
Educational robotics earinoergastirio2012Educational robotics earinoergastirio2012
Educational robotics earinoergastirio2012
Danah Arnadonaki
 
Lets go stem
Lets go stemLets go stem
Lets go stem
Aris Paliouras
 
Παρουσίαση ρομπότ του Project μας !
Παρουσίαση ρομπότ του Project μας !Παρουσίαση ρομπότ του Project μας !
Παρουσίαση ρομπότ του Project μας !
MaNos BenJamin
 
ΓΙΟΡΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΓΙΟΡΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥΓΙΟΡΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΓΙΟΡΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΤΑΦΗ
 
Χολή, Πέτρες στη Χολή, Ρομποτική - Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή Μιάς Τομής
Χολή, Πέτρες στη Χολή, Ρομποτική - Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή Μιάς ΤομήςΧολή, Πέτρες στη Χολή, Ρομποτική - Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή Μιάς Τομής
Χολή, Πέτρες στη Χολή, Ρομποτική - Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή Μιάς Τομής
Konstantinos Konstantinidis,MD, PhD,FACS
 
γλώσσα α΄ δημοτικού α΄τεύχος
γλώσσα α΄ δημοτικού α΄τεύχοςγλώσσα α΄ δημοτικού α΄τεύχος
γλώσσα α΄ δημοτικού α΄τεύχος
Εκπαιδευτήρια Γεωργίου Ζώη
 
"Πού είναι ο Άρης;" Φύλλα εργασίας για παιδιά της α΄ δημοτικού, για παιδιά με...
"Πού είναι ο Άρης;" Φύλλα εργασίας για παιδιά της α΄ δημοτικού, για παιδιά με..."Πού είναι ο Άρης;" Φύλλα εργασίας για παιδιά της α΄ δημοτικού, για παιδιά με...
"Πού είναι ο Άρης;" Φύλλα εργασίας για παιδιά της α΄ δημοτικού, για παιδιά με...
Παπαδημητρακοπούλου Τζένη
 
καρτελάκια μαθητών μπουκίτσες 1ης ενότητας 1
καρτελάκια μαθητών μπουκίτσες 1ης ενότητας 1καρτελάκια μαθητών μπουκίτσες 1ης ενότητας 1
καρτελάκια μαθητών μπουκίτσες 1ης ενότητας 1
Ioanna Chats
 
αντιγραφή π,α,πα, π,ι,πι, τ,τα, πίτα, τα , πατατα
αντιγραφή π,α,πα, π,ι,πι, τ,τα, πίτα, τα , πατατααντιγραφή π,α,πα, π,ι,πι, τ,τα, πίτα, τα , πατατα
αντιγραφή π,α,πα, π,ι,πι, τ,τα, πίτα, τα , πατατα
Ioanna Chats
 
Φύλλα εργασίας αναλυτικοσυνθετικής μεθόδου για την πρώτη δημοτικού (https://b...
Φύλλα εργασίας αναλυτικοσυνθετικής μεθόδου για την πρώτη δημοτικού (https://b...Φύλλα εργασίας αναλυτικοσυνθετικής μεθόδου για την πρώτη δημοτικού (https://b...
Φύλλα εργασίας αναλυτικοσυνθετικής μεθόδου για την πρώτη δημοτικού (https://b...
Παπαδημητρακοπούλου Τζένη
 
πού είναι ο αρης 1- 4 (π,πα, πι, τα, πατατα)
πού είναι ο αρης 1- 4 (π,πα, πι, τα, πατατα)πού είναι ο αρης 1- 4 (π,πα, πι, τα, πατατα)
πού είναι ο αρης 1- 4 (π,πα, πι, τα, πατατα)
Ioanna Chats
 
επανάληψη 6ης ενότητας
επανάληψη 6ης ενότηταςεπανάληψη 6ης ενότητας
επανάληψη 6ης ενότητας
Ioanna Chats
 

Viewers also liked (18)

Across China on the Silk Road 2008
Across China on the Silk Road 2008Across China on the Silk Road 2008
Across China on the Silk Road 2008
 
Axiopoihsh
AxiopoihshAxiopoihsh
Axiopoihsh
 
Κλωναράκης Γιάννης
Κλωναράκης ΓιάννηςΚλωναράκης Γιάννης
Κλωναράκης Γιάννης
 
Educational robotics earinoergastirio2012
Educational robotics earinoergastirio2012Educational robotics earinoergastirio2012
Educational robotics earinoergastirio2012
 
Lets go stem
Lets go stemLets go stem
Lets go stem
 
ρομποτικη με Arduino
ρομποτικη με Arduinoρομποτικη με Arduino
ρομποτικη με Arduino
 
Robotics2011 pyrgos
Robotics2011 pyrgosRobotics2011 pyrgos
Robotics2011 pyrgos
 
Παρουσίαση ρομπότ του Project μας !
Παρουσίαση ρομπότ του Project μας !Παρουσίαση ρομπότ του Project μας !
Παρουσίαση ρομπότ του Project μας !
 
π α πα
π α παπ α πα
π α πα
 
ΓΙΟΡΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΓΙΟΡΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥΓΙΟΡΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΓΙΟΡΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ
 
Χολή, Πέτρες στη Χολή, Ρομποτική - Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή Μιάς Τομής
Χολή, Πέτρες στη Χολή, Ρομποτική - Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή Μιάς ΤομήςΧολή, Πέτρες στη Χολή, Ρομποτική - Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή Μιάς Τομής
Χολή, Πέτρες στη Χολή, Ρομποτική - Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή Μιάς Τομής
 
γλώσσα α΄ δημοτικού α΄τεύχος
γλώσσα α΄ δημοτικού α΄τεύχοςγλώσσα α΄ δημοτικού α΄τεύχος
γλώσσα α΄ δημοτικού α΄τεύχος
 
"Πού είναι ο Άρης;" Φύλλα εργασίας για παιδιά της α΄ δημοτικού, για παιδιά με...
"Πού είναι ο Άρης;" Φύλλα εργασίας για παιδιά της α΄ δημοτικού, για παιδιά με..."Πού είναι ο Άρης;" Φύλλα εργασίας για παιδιά της α΄ δημοτικού, για παιδιά με...
"Πού είναι ο Άρης;" Φύλλα εργασίας για παιδιά της α΄ δημοτικού, για παιδιά με...
 
καρτελάκια μαθητών μπουκίτσες 1ης ενότητας 1
καρτελάκια μαθητών μπουκίτσες 1ης ενότητας 1καρτελάκια μαθητών μπουκίτσες 1ης ενότητας 1
καρτελάκια μαθητών μπουκίτσες 1ης ενότητας 1
 
αντιγραφή π,α,πα, π,ι,πι, τ,τα, πίτα, τα , πατατα
αντιγραφή π,α,πα, π,ι,πι, τ,τα, πίτα, τα , πατατααντιγραφή π,α,πα, π,ι,πι, τ,τα, πίτα, τα , πατατα
αντιγραφή π,α,πα, π,ι,πι, τ,τα, πίτα, τα , πατατα
 
Φύλλα εργασίας αναλυτικοσυνθετικής μεθόδου για την πρώτη δημοτικού (https://b...
Φύλλα εργασίας αναλυτικοσυνθετικής μεθόδου για την πρώτη δημοτικού (https://b...Φύλλα εργασίας αναλυτικοσυνθετικής μεθόδου για την πρώτη δημοτικού (https://b...
Φύλλα εργασίας αναλυτικοσυνθετικής μεθόδου για την πρώτη δημοτικού (https://b...
 
πού είναι ο αρης 1- 4 (π,πα, πι, τα, πατατα)
πού είναι ο αρης 1- 4 (π,πα, πι, τα, πατατα)πού είναι ο αρης 1- 4 (π,πα, πι, τα, πατατα)
πού είναι ο αρης 1- 4 (π,πα, πι, τα, πατατα)
 
επανάληψη 6ης ενότητας
επανάληψη 6ης ενότηταςεπανάληψη 6ης ενότητας
επανάληψη 6ης ενότητας
 

Similar to File56 1

ΣΤ1 Παρουσίαση στο 15ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής
ΣΤ1 Παρουσίαση στο 15ο Μαθητικό Συνέδριο ΠληροφορικήςΣΤ1 Παρουσίαση στο 15ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής
ΣΤ1 Παρουσίαση στο 15ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής
Ilias Margaritidis
 
VET4SBO Level 2 module 1 - unit 1 - v0.9 gr
VET4SBO Level 2  module 1 - unit 1 - v0.9 grVET4SBO Level 2  module 1 - unit 1 - v0.9 gr
VET4SBO Level 2 module 1 - unit 1 - v0.9 gr
Karel Van Isacker
 
ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.pptx
ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.pptxΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.pptx
ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.pptx
EvangelosDrampalos
 
ο υπολογιστής μου
ο υπολογιστής μουο υπολογιστής μου
ο υπολογιστής μου
pkarkaveli
 
Ποντικια
ΠοντικιαΠοντικια
Ποντικια
Mario_Alex
 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ IoT - BUSINESS PLAN FOR IoT Product Company
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ IoT - BUSINESS PLAN FOR IoT Product Company ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ IoT - BUSINESS PLAN FOR IoT Product Company
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ IoT - BUSINESS PLAN FOR IoT Product Company
George Sioutzos ITIL, PRINCE2, CCBA
 
Ποντίκια |Πληροφορίες.Είδη.Άλλα| (Πάνος Καπουράνης)
Ποντίκια |Πληροφορίες.Είδη.Άλλα| (Πάνος Καπουράνης)Ποντίκια |Πληροφορίες.Είδη.Άλλα| (Πάνος Καπουράνης)
Ποντίκια |Πληροφορίες.Είδη.Άλλα| (Πάνος Καπουράνης)
PanosSwag
 
ποντικια
ποντικιαποντικια
ποντικια
tsefos
 
Eisagogi stous hy
Eisagogi stous hyEisagogi stous hy
Eisagogi stous hy
Cardet1
 
VET4SBO Level 1 module 3 - unit 1 - v1.0 gr
VET4SBO Level 1  module 3 - unit 1 - v1.0 grVET4SBO Level 1  module 3 - unit 1 - v1.0 gr
VET4SBO Level 1 module 3 - unit 1 - v1.0 gr
Karel Van Isacker
 
ECDL.docx
ECDL.docxECDL.docx
ECDL.docx
ssuserc7d88d
 
Informatic notes a
Informatic notes aInformatic notes a
Informatic notes a
orfeasaefr
 
Informatic notes a
Informatic notes aInformatic notes a
Informatic notes a
orfeasaefr
 
Ekpaideytiki robotiki
Ekpaideytiki robotikiEkpaideytiki robotiki
Ekpaideytiki robotiki
gvlachos
 
Multi Log οδηγοs πλοηγησηs
Multi Log οδηγοs πλοηγησηsMulti Log οδηγοs πλοηγησηs
Multi Log οδηγοs πλοηγησηs
pefkounar
 
Multi Log Οδηγός Πλοήγησης
Multi Log Οδηγός ΠλοήγησηςMulti Log Οδηγός Πλοήγησης
Multi Log Οδηγός Πλοήγησης
pefkounar
 
Ρομπότ
ΡομπότΡομπότ
Ρομπότ
Eleni Kabaraki
 
Τεχνολογία Επικοινωνιών - Κεφ.1
Τεχνολογία Επικοινωνιών - Κεφ.1Τεχνολογία Επικοινωνιών - Κεφ.1
Τεχνολογία Επικοινωνιών - Κεφ.1
Rania Petri
 

Similar to File56 1 (20)

ΣΤ1 Παρουσίαση στο 15ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής
ΣΤ1 Παρουσίαση στο 15ο Μαθητικό Συνέδριο ΠληροφορικήςΣΤ1 Παρουσίαση στο 15ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής
ΣΤ1 Παρουσίαση στο 15ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής
 
VET4SBO Level 2 module 1 - unit 1 - v0.9 gr
VET4SBO Level 2  module 1 - unit 1 - v0.9 grVET4SBO Level 2  module 1 - unit 1 - v0.9 gr
VET4SBO Level 2 module 1 - unit 1 - v0.9 gr
 
ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.pptx
ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.pptxΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.pptx
ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.pptx
 
ο υπολογιστής μου
ο υπολογιστής μουο υπολογιστής μου
ο υπολογιστής μου
 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ_2016
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ_2016ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ_2016
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ_2016
 
Ποντικια
ΠοντικιαΠοντικια
Ποντικια
 
IT [A gymnasiou] ENOTHTA A1
IT [A gymnasiou]  ENOTHTA A1IT [A gymnasiou]  ENOTHTA A1
IT [A gymnasiou] ENOTHTA A1
 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ IoT - BUSINESS PLAN FOR IoT Product Company
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ IoT - BUSINESS PLAN FOR IoT Product Company ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ IoT - BUSINESS PLAN FOR IoT Product Company
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ IoT - BUSINESS PLAN FOR IoT Product Company
 
Ποντίκια |Πληροφορίες.Είδη.Άλλα| (Πάνος Καπουράνης)
Ποντίκια |Πληροφορίες.Είδη.Άλλα| (Πάνος Καπουράνης)Ποντίκια |Πληροφορίες.Είδη.Άλλα| (Πάνος Καπουράνης)
Ποντίκια |Πληροφορίες.Είδη.Άλλα| (Πάνος Καπουράνης)
 
ποντικια
ποντικιαποντικια
ποντικια
 
Eisagogi stous hy
Eisagogi stous hyEisagogi stous hy
Eisagogi stous hy
 
VET4SBO Level 1 module 3 - unit 1 - v1.0 gr
VET4SBO Level 1  module 3 - unit 1 - v1.0 grVET4SBO Level 1  module 3 - unit 1 - v1.0 gr
VET4SBO Level 1 module 3 - unit 1 - v1.0 gr
 
ECDL.docx
ECDL.docxECDL.docx
ECDL.docx
 
Informatic notes a
Informatic notes aInformatic notes a
Informatic notes a
 
Informatic notes a
Informatic notes aInformatic notes a
Informatic notes a
 
Ekpaideytiki robotiki
Ekpaideytiki robotikiEkpaideytiki robotiki
Ekpaideytiki robotiki
 
Multi Log οδηγοs πλοηγησηs
Multi Log οδηγοs πλοηγησηsMulti Log οδηγοs πλοηγησηs
Multi Log οδηγοs πλοηγησηs
 
Multi Log Οδηγός Πλοήγησης
Multi Log Οδηγός ΠλοήγησηςMulti Log Οδηγός Πλοήγησης
Multi Log Οδηγός Πλοήγησης
 
Ρομπότ
ΡομπότΡομπότ
Ρομπότ
 
Τεχνολογία Επικοινωνιών - Κεφ.1
Τεχνολογία Επικοινωνιών - Κεφ.1Τεχνολογία Επικοινωνιών - Κεφ.1
Τεχνολογία Επικοινωνιών - Κεφ.1
 

More from ιωαννης αληφραγκης

Ηλεκτρολογικός έλεγχος σκαφών αναψυχής
Ηλεκτρολογικός έλεγχος σκαφών αναψυχήςΗλεκτρολογικός έλεγχος σκαφών αναψυχής
Ηλεκτρολογικός έλεγχος σκαφών αναψυχής
ιωαννης αληφραγκης
 
Σερβοκινητήρες και Σερβοκινητήρια Σσστήματα
Σερβοκινητήρες και Σερβοκινητήρια ΣσστήματαΣερβοκινητήρες και Σερβοκινητήρια Σσστήματα
Σερβοκινητήρες και Σερβοκινητήρια Σσστήματα
ιωαννης αληφραγκης
 
Εφαρμογές μέ Plc logo-siemens
Εφαρμογές μέ Plc logo-siemensΕφαρμογές μέ Plc logo-siemens
Εφαρμογές μέ Plc logo-siemens
ιωαννης αληφραγκης
 
Τεχνικό έντυπο ηλεκτροκινητήρων
Τεχνικό έντυπο ηλεκτροκινητήρωνΤεχνικό έντυπο ηλεκτροκινητήρων
Τεχνικό έντυπο ηλεκτροκινητήρων
ιωαννης αληφραγκης
 
συστηματα ηλεκτροπροωσης υποβρυχιων του π.ν.
συστηματα ηλεκτροπροωσης υποβρυχιων του π.ν.συστηματα ηλεκτροπροωσης υποβρυχιων του π.ν.
συστηματα ηλεκτροπροωσης υποβρυχιων του π.ν.
ιωαννης αληφραγκης
 
H φυγοκεντρική αντλία
H φυγοκεντρική αντλίαH φυγοκεντρική αντλία
H φυγοκεντρική αντλία
ιωαννης αληφραγκης
 
Οι μετασχηματιστές
Οι μετασχηματιστέςΟι μετασχηματιστές
Οι μετασχηματιστές
ιωαννης αληφραγκης
 
Γείωση σε μεταλλικό κτήριο
Γείωση σε μεταλλικό κτήριοΓείωση σε μεταλλικό κτήριο
Γείωση σε μεταλλικό κτήριο
ιωαννης αληφραγκης
 
Σύνδεση πίνακα αυτονομίας θέρμανσης
Σύνδεση πίνακα αυτονομίας θέρμανσηςΣύνδεση πίνακα αυτονομίας θέρμανσης
Σύνδεση πίνακα αυτονομίας θέρμανσης
ιωαννης αληφραγκης
 
Τρια χρόνια ΥΔΕ
Τρια χρόνια ΥΔΕΤρια χρόνια ΥΔΕ
Τρια χρόνια ΥΔΕ
ιωαννης αληφραγκης
 
ηλεκτρονόμος εφαρμογές σχέδια
ηλεκτρονόμος εφαρμογές σχέδιαηλεκτρονόμος εφαρμογές σχέδια
ηλεκτρονόμος εφαρμογές σχέδια
ιωαννης αληφραγκης
 
Ο χαλκός σε ασφαλείς και έξυπνες κτιριακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
 Ο χαλκός σε ασφαλείς και έξυπνες κτιριακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Ο χαλκός σε ασφαλείς και έξυπνες κτιριακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Ο χαλκός σε ασφαλείς και έξυπνες κτιριακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
ιωαννης αληφραγκης
 
Οι διαφορικοί θερµοστάτες µέσω του διαφορικού ελέγχου
Οι διαφορικοί θερµοστάτες µέσω του διαφορικού ελέγχουΟι διαφορικοί θερµοστάτες µέσω του διαφορικού ελέγχου
Οι διαφορικοί θερµοστάτες µέσω του διαφορικού ελέγχου
ιωαννης αληφραγκης
 
συνδεσμολογίες διακοπτών
συνδεσμολογίες διακοπτώνσυνδεσμολογίες διακοπτών
συνδεσμολογίες διακοπτών
ιωαννης αληφραγκης
 
Γίνετε ένας πραγματικός ειδικός στην εξοικονόμηση ενέργειας
Γίνετε ένας πραγματικός ειδικός στην εξοικονόμηση ενέργειαςΓίνετε ένας πραγματικός ειδικός στην εξοικονόμηση ενέργειας
Γίνετε ένας πραγματικός ειδικός στην εξοικονόμηση ενέργειας
ιωαννης αληφραγκης
 
μέτρηση κινητήρων
μέτρηση κινητήρωνμέτρηση κινητήρων
μέτρηση κινητήρων
ιωαννης αληφραγκης
 
«Επιχειρηματικές ευκαιρίες της ηλεκτροκίνησης»
«Επιχειρηματικές ευκαιρίες της ηλεκτροκίνησης»«Επιχειρηματικές ευκαιρίες της ηλεκτροκίνησης»
«Επιχειρηματικές ευκαιρίες της ηλεκτροκίνησης»
ιωαννης αληφραγκης
 
«Η εφαρμογή του Green eMotion στην Ελλάδα: Κοζάνη και Αθήνα»
«Η εφαρμογή του Green eMotion στην Ελλάδα: Κοζάνη και Αθήνα» «Η εφαρμογή του Green eMotion στην Ελλάδα: Κοζάνη και Αθήνα»
«Η εφαρμογή του Green eMotion στην Ελλάδα: Κοζάνη και Αθήνα»
ιωαννης αληφραγκης
 
6 federico caleno
6 federico caleno6 federico caleno
Τεχνολογίες ανίχνευσης Αφορούν στον τρόπο λειτουργίας των ανιχνευτών
Τεχνολογίες ανίχνευσης Αφορούν στον τρόπο λειτουργίας των ανιχνευτώνΤεχνολογίες ανίχνευσης Αφορούν στον τρόπο λειτουργίας των ανιχνευτών
Τεχνολογίες ανίχνευσης Αφορούν στον τρόπο λειτουργίας των ανιχνευτών
ιωαννης αληφραγκης
 

More from ιωαννης αληφραγκης (20)

Ηλεκτρολογικός έλεγχος σκαφών αναψυχής
Ηλεκτρολογικός έλεγχος σκαφών αναψυχήςΗλεκτρολογικός έλεγχος σκαφών αναψυχής
Ηλεκτρολογικός έλεγχος σκαφών αναψυχής
 
Σερβοκινητήρες και Σερβοκινητήρια Σσστήματα
Σερβοκινητήρες και Σερβοκινητήρια ΣσστήματαΣερβοκινητήρες και Σερβοκινητήρια Σσστήματα
Σερβοκινητήρες και Σερβοκινητήρια Σσστήματα
 
Εφαρμογές μέ Plc logo-siemens
Εφαρμογές μέ Plc logo-siemensΕφαρμογές μέ Plc logo-siemens
Εφαρμογές μέ Plc logo-siemens
 
Τεχνικό έντυπο ηλεκτροκινητήρων
Τεχνικό έντυπο ηλεκτροκινητήρωνΤεχνικό έντυπο ηλεκτροκινητήρων
Τεχνικό έντυπο ηλεκτροκινητήρων
 
συστηματα ηλεκτροπροωσης υποβρυχιων του π.ν.
συστηματα ηλεκτροπροωσης υποβρυχιων του π.ν.συστηματα ηλεκτροπροωσης υποβρυχιων του π.ν.
συστηματα ηλεκτροπροωσης υποβρυχιων του π.ν.
 
H φυγοκεντρική αντλία
H φυγοκεντρική αντλίαH φυγοκεντρική αντλία
H φυγοκεντρική αντλία
 
Οι μετασχηματιστές
Οι μετασχηματιστέςΟι μετασχηματιστές
Οι μετασχηματιστές
 
Γείωση σε μεταλλικό κτήριο
Γείωση σε μεταλλικό κτήριοΓείωση σε μεταλλικό κτήριο
Γείωση σε μεταλλικό κτήριο
 
Σύνδεση πίνακα αυτονομίας θέρμανσης
Σύνδεση πίνακα αυτονομίας θέρμανσηςΣύνδεση πίνακα αυτονομίας θέρμανσης
Σύνδεση πίνακα αυτονομίας θέρμανσης
 
Τρια χρόνια ΥΔΕ
Τρια χρόνια ΥΔΕΤρια χρόνια ΥΔΕ
Τρια χρόνια ΥΔΕ
 
ηλεκτρονόμος εφαρμογές σχέδια
ηλεκτρονόμος εφαρμογές σχέδιαηλεκτρονόμος εφαρμογές σχέδια
ηλεκτρονόμος εφαρμογές σχέδια
 
Ο χαλκός σε ασφαλείς και έξυπνες κτιριακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
 Ο χαλκός σε ασφαλείς και έξυπνες κτιριακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Ο χαλκός σε ασφαλείς και έξυπνες κτιριακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Ο χαλκός σε ασφαλείς και έξυπνες κτιριακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
 
Οι διαφορικοί θερµοστάτες µέσω του διαφορικού ελέγχου
Οι διαφορικοί θερµοστάτες µέσω του διαφορικού ελέγχουΟι διαφορικοί θερµοστάτες µέσω του διαφορικού ελέγχου
Οι διαφορικοί θερµοστάτες µέσω του διαφορικού ελέγχου
 
συνδεσμολογίες διακοπτών
συνδεσμολογίες διακοπτώνσυνδεσμολογίες διακοπτών
συνδεσμολογίες διακοπτών
 
Γίνετε ένας πραγματικός ειδικός στην εξοικονόμηση ενέργειας
Γίνετε ένας πραγματικός ειδικός στην εξοικονόμηση ενέργειαςΓίνετε ένας πραγματικός ειδικός στην εξοικονόμηση ενέργειας
Γίνετε ένας πραγματικός ειδικός στην εξοικονόμηση ενέργειας
 
μέτρηση κινητήρων
μέτρηση κινητήρωνμέτρηση κινητήρων
μέτρηση κινητήρων
 
«Επιχειρηματικές ευκαιρίες της ηλεκτροκίνησης»
«Επιχειρηματικές ευκαιρίες της ηλεκτροκίνησης»«Επιχειρηματικές ευκαιρίες της ηλεκτροκίνησης»
«Επιχειρηματικές ευκαιρίες της ηλεκτροκίνησης»
 
«Η εφαρμογή του Green eMotion στην Ελλάδα: Κοζάνη και Αθήνα»
«Η εφαρμογή του Green eMotion στην Ελλάδα: Κοζάνη και Αθήνα» «Η εφαρμογή του Green eMotion στην Ελλάδα: Κοζάνη και Αθήνα»
«Η εφαρμογή του Green eMotion στην Ελλάδα: Κοζάνη και Αθήνα»
 
6 federico caleno
6 federico caleno6 federico caleno
6 federico caleno
 
Τεχνολογίες ανίχνευσης Αφορούν στον τρόπο λειτουργίας των ανιχνευτών
Τεχνολογίες ανίχνευσης Αφορούν στον τρόπο λειτουργίας των ανιχνευτώνΤεχνολογίες ανίχνευσης Αφορούν στον τρόπο λειτουργίας των ανιχνευτών
Τεχνολογίες ανίχνευσης Αφορούν στον τρόπο λειτουργίας των ανιχνευτών
 

File56 1

 • 3.  Tι είναι το ΡΟΜΠΟΤ Ρομπότ ονομάζεται μια μηχανή η οποία έχει ανθρωπόμορφη συμπεριφορά και εκτελεί ανθρώπινες εργασίες σύμφωνα με προγραμματισμένες εντολές του ανθρώπου. Είναι μια μηχανή που «αισθάνεται», «σκέφτεται» και «επενεργεί». Άρα, ένα ρομπότ διαθέτει: αισθητήρες (sensors), για την απόκτηση πληροφορίας (α) από το εξωτερικό περιβάλλον, (β) σε σχέση με την εσωτερική κατάσταση. δυνατότητες επεξεργασίας (processing) (α) αντίληψη (β) συλλογισμός (γ) λήψη αποφάσεων (δ) σχεδιασμός δράσης
 • 4. επενεργητές, για την εκτέλεση κάποιας εργασίας στο περιβάλλον (α) κίνηση (β) χειρισμός
 • 5.   Βιομηχανία Εξερεύνηση του διαστήματος Ιατρική Τομείς εφαρμογής της ρομποτικής τεχνολογίας
 • 7. Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η ρομποτική είναι μία διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα που δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να εμπλακεί με τη δράση, για τη διδασκαλία διαφόρων εννοιών, κυρίως, από τις Φυσικές Επιστήμες. Η εκπαιδευτική Ρομποτική έχει θετικές επιπτώσεις εκτός από το γνωστικό τομέα και στο συναισθηματικό (αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση) και κοινωνικό (κοινωνικοποίηση, απομυθοποίηση). Η Ρομποτική στην Εκπαίδευση
 • 8. ARDUINO Το Arduino είναι ένας μικροελεγκτής. Ως μικροελεγκτή μπορούμε να φανταστούμε ένα μικρό υπολογιστή, που όμως είναι ικανός να λειτουργεί με ελάχιστα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Διαθέτει μνήμη, επεξεργαστή, εισόδους και εξόδους που αντιδρούν βάση του προγραμματισμού που κάναμε και που φορτώσαμε στη μνήμη του, με τη βοήθεια του υπολογιστή.
 • 9. Με τους κατάλληλους αισθητήρες και τις αντίστοιχες ηλεκτρονικές διατάξεις μπορεί να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον της, λαμβάνοντας διαφόρων ειδών σήματα, (θερμοκρασία, φως, απόσταση), τα οποία μεταφράζει σε ηλεκτρικά σήματα και φυσικά να αντιδρά όπως την έχει προγραμματίσει ο χρήστης. Τα εξαρτήματα και οι αισθητήρες είναι τα εργαλεία και τα αισθητήρια όργανα που χρειάζεται ο εγκέφαλος, για να επιδράσει και να αντιληφθεί το περιβάλλον γύρω του, και ο προγραμματισμός του μικροελεγκτή είναι οι αναλυτικές οδηγίες που δίνουμε εμείς στον εγκέφαλο, ώστε να ξέρει πως να δράσει σε κάθε περίπτωση.
 • 10. Ο μικροελεγκτής συνδέεται με τον υπολογιστή μέσω USB. Η σύνδεση αυτή χρησιμοποιείται για την μεταφορά των προγραμμάτων που σχεδιάζονται από τον υπολογιστή στο Arduin0. Στην πάνω πλευρά του Arduino βρίσκονται 14 θηλυκά pin, αριθμημένα από 0 ως 13, που μπορούν να λειτουργήσουν ως ψηφιακές είσοδοι και έξοδοι. Επιπλέον βρίσκονται 6 θηλυκά pin, αριθμημένα από 0 ως 5, που μπορούν να λειτουργήσουν ως αναλογικές είσοδοι
 • 11. Ο μικροελεγκτής συνδέεται με τον υπολογιστή μέσω USB. Η σύνδεση αυτή χρησιμοποιείται για την μεταφορά των προγραμμάτων που σχεδιάζονται από τον υπολογιστή στο Arduin0. Στην πάνω πλευρά του Arduino βρίσκονται 14 θηλυκά pin, αριθμημένα από 0 ως 13, που μπορούν να λειτουργήσουν ως ψηφιακές είσοδοι και έξοδοι. Επιπλέον βρίσκονται 6 θηλυκά pin, αριθμημένα από 0 ως 5, που μπορούν να λειτουργήσουν ως αναλογικές είσοδοι
 • 13. Το breadboard είναι μια διάταξη που μας επιτρέπει να υλοποιήσουμε ηλεκτρονικά κυκλώματα, εύκολα, χωρίς κολλήσεις. Όταν τοποθετούμε εξαρτήματα μέσα στις τρύπες, κρυμμένες μεταλλικές ταινίες μέσα στο breadboard συνδέουν τα στοιχεία αυτά μεταξύ τους, επιτρέποντάς να δημιουργήσουμε ένα κύκλωμα, να το ελέγξουμε και να το τροποποιήσουμε πολύ εύκολα.
 • 14. Aισθητήρας κίνησης (PIR Sensor) Eίναι ένας ανιχνευτής κίνησης, δηλαδή έχει την δυνατότητα να ανιχνεύσει κίνηση σε αποστάσεις μέχρι και 10 μέτρα μακρυά. Χρησιμοποιεί για την λειτουργία του ειδικά υλικά με ευαισθησία στο υπέρυθρο φως για να ανιχνεύει την αλλαγή ποσότητας υπέρυθρου φωτός που εκπέμπεται από διάφορα αντικείμενα που υπάρχουν στο χώρο. Εάν έχει ανιχνευτεί κίνηση από τον αισθητήρα, στέλνει στην ψηφιακή είσοδο του Arduino υψηλή τάση και το Arduino εκτελεί κάποια εντολή του προγράμματος  
 • 15. Αισθητήρας ανίχνευσης φωτός Είναι ένα αισθητήριο όργανο, που μετατρέπει τη φωτεινότητα (φως) σε αντίσταση.
 • 16. Αισθητήρας θερμοκρασίας Είναι ένας αισθητήρας εισόδου, που μετατρέπει τη θερμοκρασία (θερμότητα) σε τάση (Volt).
 • 17. Αισθητήρας ανίχνευσης γραμμής Το αισθητήριο όργανο είναι ένας δέκτης υπέρυθρης ακτινοβολίας. Με την βοήθεια αυτού μπορεί να αναγνωρίσει την δυνατότητα ανάκλασης που έχει η επιφάνεια κάτω από το αισθητήριο. Όταν ο αισθητήρας βρίσκεται πάνω από μια σκοτεινή επιφάνεια, η ανάκλαση αυτής είναι πολύ χαμηλή, ενώ όταν βρίσκεται πάνω από μια φωτεινή επιφάνεια η ανάκλαση της είναι πολύ υψηλή. Αυτά δημιουργούν στον εσωτερικό δέκτη-αισθητήρα να λαμβάνει διαφορετικές μετρήσεις.
 • 19. ΚΑΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ