Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tehnologii de plantare pomi fructiferi

2,006 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tehnologii de plantare pomi fructiferi

  1. 1. Tehnologii de plantareAlegerea terenului - [mergi sus ↑ ] Pomii fructiferi se pot planta până la altitudinea de 1.500 m, unde se adaptează bine arbuştii fructiferi. Pentru o plantare reuşită terenul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie plan sau să aibă o pantă uşoară de până la 10% terenurile cu pante de peste 10% şi până la 15% nu sunt recomandate pentru cais, piersic şi nectarin solurile uşoare, nisipo-lutoase şi luto-nisipoase sunt favorabile pentru cultura căpşunului solurile lutoase şi luto-argiloase nu sunt favorabile pentru cultura pomilor cele mai bune soluri sunt cernoziomurile, bogate în humus, solurile brun-roşcate de pădure solul trebuie să corespundă cerinţelor argofitotehnice ale speciei ce urmează a fi plantată pe solurile mai puţin fertile, se recomandă utilzarea unei culturi premergătoare (lucerna) care fertilizează natural terenul să fie permeabile, pentru a se evita băltirea apei pânza de apă freatică trebuie să se afle la peste 2-3 m adâncime se vor evita terenurile puternic înierbate reacţia solului este de preferat să fie neutră, slab acidă sau slab alcalină, cu pH-ul cuprins între 5-8 terenurile vor fi expuse la soare, orientarea preferată a rândurilor fiind N- S; se vor evita expoziţiile nordice nu se recomandă plantarea în văile înguste, cu curenţi de aer, precum şi zonele cu frecvente îngheţuri târzii de primăvară sursele permanente de apă pentru udarea pomilor şi pentru tratamente fitosanitare să nu fie poluate în zonele cu frecvenţă mare a vânturilor sunt obligatorii perdelele de protecţie cu arbori înalţi (stejar, frasin, arţar, salcâm) sau chiar cu alunZonarea speciilor pomicole - [mergi sus ↑ ] onarea se va face în funcţie de pretenţiile fiecărei specii şi chiar a soiurilor faţă de lumină şi căldură, precum şi de rezistenţa la geruri, oscilaţii de temperatură şi alte accidente climatice specile: măr, păr, gutui, prun, cireş, vişin, se pot cultiva în zona dealurilor subcarpatice în zonele calde de câmpie, se vor planta mai ales: cais, piersic, nectarin, migdal, fără a exclude celelalte specii în zonele înalte şi reci se pot cultiva doar arbuştii fructiferi deşi în cadrul tuturor speciilor s-au creat soiuri autocompatibile, se recomandă folosirea a cel puţin 2-3 soiuri, pentru o mai bună polenizare este recomandat ca soiurile să fie amplasate în funcţie de epoca de coacere, astfel încât să fie uşurate tratamentele fitosanitare, irigarea şi recoltareaEpoca de plantare - [mergi sus ↑ ] optimă este plantarea în toamnă, începând cu 15 octombrie şi până la venirea primului îngheţ; există avantajul că prinderea este sigură, deoarece există în sol umiditate suficientă; în perioada de iarnă rănile de pe rădăcini au timp suficient să se cicatrizeze, emiţând noi perişori absorbanţi, care permit reluarea vegetaţiei primăvara timpuriu; pomii plantaţi în această perioadă se vor proteja în mod obligatoriu de rozătoare plantarea de primăvară este recomandată a se efectua înainte de umflarea mugurilor, prinderea fiind condiţionată de udările repetate, ce devin absolut obligatorii în perioada de secetă se mai pot planta pomi şi în "ferestrele iernii", cu condiţia ca temperaturile din timpul plantării să nu scadă sub 0°CProcurarea materialului săditor - [mergi sus ↑ ] este indicat ca materialul săditor să fie procurat din toamnă, din pepiniere consacrate, recunoscute oficial şi controlate, care garantează autenticitatea, calitatea şi sănătatea pomului pomii cumpăraţi se vor transporta direct în gospodărie, menţinând rădăcinile protejate de contactul cu aerul, de căldură sau curent, pentru a nu se deshidrata; în funcţie de data când are loc plantatul, pomii se pot ţine în beciuri, cu umiditate corectată prin udarea rădăcinilor pentru păstrarea un timp mai îndelungat, pomii se vor stratifica în şanţuri sau gropi adânci de 30-40 cm, cu lăţimea de 30-50 cm, făcute la adăpostul clădirilor, în scopul protecţiei pomilor materialul săditor se va aşeza în picioare, în legături, cu etichetă, şi se va acoperi pe rădăcini şi pe 20-30 cm din tulpină cu nisip sau pământ bine mărunţit se mai pot păstra pomii în spaţii cu atmosferă controlată, plantaţi individual în containere sau pungi de plastic cu amestec de pământCum trebuie să arate un pom corespunzător pentru plantare - [mergi sus ↑ ] să aibă 1-2 ani, şi o înălţime de peste 1m
  2. 2. rădăcinile principale să fie sănătoase, de peste 20-30 cm, iar în cazul pomilor altoiţi pe portaltoi vegetativi să fie cu un smoc de rădăcini subţiri tulpina şi rădăcina nu trebuie să fie deshidratate sau cu răni la pomii de 2-3 ani, coroana trebuie să fie deja formată PLANTAREA CAPSUNULUI Operaţiunea de plantare a căpşunului este diferită în funcţie de sistemul de cultură: cultură liberă, direct în câmp sau cultură protejată, în solarii sau seră. Indiferent de sistemul de cultură, materialul săditor comportă două operaţii premergătoare lucrării-fasonarea şi mocirlirea stolonilor. Fasonarea constă în îndepărtarea resturilor de filamente, frunze uscate şi reducerea aparatului foliar la 1-2 frunzuliţe. Mocirlirea se realizează prin introducerea sistemului radicular într-un amestec de consistenţa smântânii realizat din pământ (de preferinţă galben), bălegarproaspăt de bovină şi apă. Plantarea căpşunului în cultura neprotejată Epoca de plantare se realizează toamna între 10 septembrie şi 15 octombrie, primăvara în perioada martie - aprilie sau vara în perioada iunie-iulie. Lucrările se realizează manual sau mecanizat (în situaţia plantării pe suprafeţe mari). Plantarea manuală implică trei operaţiuni: execuţia gropii cu plantatorul sau cu sapa la 10-15 cm adâncime introducerea stolonilor în gropi strângerea pământului pe lângă rădăcini, astfel încât acestea să facă masă cu solul Plantarea mecanică se realizează cu ajutorul maşinilor de plantat răsaduri de legume care se adaptează la sistemul de plantare al stolonilor de căpşuni. Principalele condiţii pentru reuşita culturii sunt: poziţia rădăcinilor care trebuie să fie perfect verticală şi dreaptă în gropi coletul stolonilor să fie la nivelul solului mugurele central să fie deasupra solului
  3. 3. solul să fie bine tasat prin călcare în jurul plantelor, astfel că, la prinderea uşoară de frunze, plantele să opună rezistenţă irigarea culturii Sistemele de plantare folosite sunt: în rânduri simple, cu distanţa între rânduri de 60-100 cm, în funcţie de sistemul de întreţinere a solului (manual sau mecanizat) şi 20-25 cm între plante pe rând pe teren nemodelat n benzi, pe teren modelat, în biloane de 2 sau 4 rânduri. Distanţele de plantare sunt de 35 cm între rândurile din bandă, 85-95 cm între benzi şi 20-25 cm între plante pe rând Plantarea căpşunului în cultura protejată Modalitatea de plantare este aceeaşi ca la plantarea în cultură liberă. Schema de plantare este în benzi de 2-5 rânduri pe teren modelat, în biloane, sau plan cudistanţa între benzi de 85-95 cm, între rânduri pe bandă de 35 cm, iar între plante pe rând de 20-25 cm. Epoca de plantare Infiinţarea culturii în solarii şi tunele se poate face în perioada 1-15 iunie, dar această lucrare implică folosirea la plantare a stolonilor refrigeraţi care dau rezultatemult mai bune la prindere (90-91%), faţă de stolonii proveniţi direct din stolonieră (60-75%). Plantarea în seră se realizează cu stoloni fortificaţi în câmp, ce se păstrează în celule frigorifice până la plantare. Cultura se poate realiza direct pe sol sistem clasic sau pe verticală. Epoca de plantare este în ultima decadă a lunii noiembrie. Cultura la sol se face pe teren plan sau modelat în biloane, în benzi de 2-4 rânduri, cu distanţa între benzi de 70 cm, între rânduri de 40 cm şi între plante pe rândde 20-25 cm. Tehnica plantării este aceeaşi ca la cultura neprotejată. PLANTAREA COACAZULUI Epoca de plantare toamna după căderea frunzelor, în octombrie - noiembrie primăvara înainte de pornirea în vegetaţie, după dezgheţul solului Terenul folosit la înfiinţarea plantaţiei trebuie să fie fără exces de umiditate, cu sol argilo-lutos, reavăn, cu fertilitate ridicată Distante de plantare
  4. 4. Pentru plantaţiile comerciale unde lucrările de întreţinere se execută mecanizat, distanţa între rânduri poate fi de 2,8-3m, iar între plante pe rând de 1-1,2m Pentru plantaţiile cu suprafeţe mici, din incinta locuinţelor sau instituţiilor, distanţele pot fi de minim 1,2m între rânduri şi 0,8m între plante pe rând. Plantarea Plantarea se face în gropi sau rigole. Gropile se realizează manual, după pichetarea terenului, sau mecanizat, la dimensiunile de 45/45/30cm. Deschiderea rigolelorse realizează cu un plug special la adâncimea de 32-35cm. înainte de plantarea materialului săditor se execută o fertilizare la groapă sau pe rigolă folosind 5-6kg gunoide grajd bine fermentat, 30-40g superfosfat, 20-25g sulfat de potasiu şi 15-20g azotat de amoniu. Materialul săditor ce urmează a fi plantat se fasonează astfel: se îndepărtează prin tăiere rădăcinile vătămate sau rupte, se scurtează butaşul la 3-4 mugurilungime, după care se mocirleşte într-un amestec consistent compus din pământ galben, bălegar proaspăt de bovină şi apă. Butaşii astfel pregătiţi se aşează în gropi sau rigole cu rădăcinile răsfirate şi cu vârful către pichet. Se adaugă pământ şi se tasează bine în jurul plantei, după carese execută o copcă în care se toarnă 5-8 1 de apă. După infiltrarea apei în sol, se execută un muşuroi până la mugurele terminal. Partea care se află deasupra solului şicare se muşuroieşte, trebuie să aibă 2-3 muguri pe lungimea butaşului. PLANTAREA ZMEURULUI Epoca de plantare toamna după căderea frunzelor primăvara după dezgheţ, înainte de pornirea în vegetaţie Cultura se pretează la orice tip de sol, dar recolte maxime se obţin pe soluri fertile, calde şi reavene. Plantarea se face în gropi cu dimensiunile de 40/40/40 cm sau dacă solul nu este arat de 60/60/40 cm, şi în şanţuri executate cu plugul la 30/32 cm adâncime. Distanţa pe rând între plante este de 40-50 cm, iar între rânduri, în funcţie de sistemul de conducere: cultura în benzi cu spalieri - 2,5-3m cultura sub formă de gard fructifer - 2,5-3m cultura sub formă de evantai - 1,5-2,5m, iar distanţa pe rând 1-l,2m cultura pe araci -1,2m Tehnica plantării este asemănătoare cu cea a coacăzului. PLANTAREA MURULUI Epoca de plantare
  5. 5. primăvara după ce a trecut pericolul de îngheţ, datorită sensibilităţii acestei specii la temperaturile scăzute Plantarea Plantarea se face în gropi de 40/40/40 cm sau de 60/60/40 cm, dacă terenul este nearat. Pregătirea materialului şi tehnica de plantare este similară cu cea a coacăzului şi zmeurului. Distanţa de plantare Distanţele de plantare sunt de 2,5-3m între rânduri şi de 1,5-2 m între plante pe rând, aceasta fiind diferită în funcţie de modul de execuţie al lucrărilor deîntreţinere a culturii (manual sau mecanizat) şi de sistemul de conducere a ramurilor. DESCARCA OFERTA si lista de preturiPomi fructiferi: cais cires mar piersic gutui par prun nectarin visin migdal.Arbusti fructiferi: Capsun Coacaz Negru Coacaz Rosu Zmeur MurTehnlogii de plantare: Alegerea terenului Zonarea speciilor pomicole Epoca de plantare Procurarea materialului saditor Cum trebuie să arate un pom corespunzător pentru plantare

×