Tehnologia de cultura a legumelor timpurii in sere si solarii tomate(rosii) ardei gras castraveti cornison

7,261 views

Published on

0 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,261
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
591
Comments
0
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tehnologia de cultura a legumelor timpurii in sere si solarii tomate(rosii) ardei gras castraveti cornison

 1. 1. CUPRINS @ TRODLISE TFIINOLOCII NIODERN!j PRODLCFRE{ I,ECfIFI,OR SI Df, r ,prR IIIr rRrst( ot R ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . . . . . . . . . . . . . / $r R i n D l r ll n l tl r L Lr F E Lr cr r u L o F i! sE FF r{ sr ^ krl ao!ts{ r.REr D,if NiroRtLoR... r Flr t x, (J(r l u r (r L| l rR , l orrTE LoR TR LPTT^ I dL A Tf HOL-VTA DL (IJLTT R I A ARDFIT I T IIII
 2. 2. TFrl NnNrtLt rrros.!nat.r rHN o tu ( ,rqD t r1r l l R i ( s l Rq L T llo Ra o RlI ll7l R x , q rr r PrR rq rT ^ nr r r Er ! c R i Pr rE n o L (rr(t
 3. 3. PRODUSE TEHNOLOGII 9I MODERNEPRODUCERE LEGUMELORTIMPURIIiN ASERE9 SOLART
 4. 4. FOLIA PROFESIONALADE ACOPERIRE ASEREIORs/SOLARIILORroeronak p€nrnr sc,etorst sotijiilor s. d or.azi j.j prirjcipai "tupdrer:iotneld!i or deoebite caretc auaccne Dc nputde aolie Ite.dc dinr€ rcc,sre *-", pre-nrei nnrcrra ni nzci a .oriei adrdvir., a de_i;ll:?Hn Prncrpxtele pjopriertltpc careo lnlic !i.l!siofali perttu acopcirea . .i:r.rohor.n lor Fenitulejrunen?bujesri lnhc de acoFn. lebute i blocheze si nnpiedicc {u citi trjri ojtrlr toibrl picrderea celdura de acunuali in nnr n ziloi.nr stccialdacrsc arc ,f ederc obfncre dc .utturi de rc.strne exra lr pur, Aceasti protr dare se numcae rornrnjsnn rffnncirdr", tar adttn0l -Ltc.i Jrnre a.operire dc lrcbujesi ne rransDa.cDritrazelcluardoase ta - | .. q r r /u n i fa h rn kr7 a n rr fur nr t,dr ,o djr p, ( .. ransparerrainzoiaPAR. (phororynlhericdtt.rlirerrng.): I e j r,, e i i .,.r - 1 : , ". . : , c. - ..r i.,( ,,,c.r < .c,. ,r.,. .] d I " i .., r! l- i "".1 1 , d , c.", ffoprleian numerte re IvA - erit virit-rcelrl er.t, ., .,"c c,"......o u ,r .,o ,i -- 1. , . : irr: 1 ;! rtiniJJ r pcrrtr d , t rz J h t rri. r
 5. 5. SIABIIIZ/IREA I:OI,IEI DE POLIETIILNA CU IID]TIN UYi it por Rt t.l DEcM Di RI I Fo l-ooxl DANTE Delradare tulooridanG lolicide Po!icdlena cauzllndetadiallile a estcIiv .u o ;nurni lunsme dc undn specilcb prin excitarea legtlLtrilordl..f.nicd alc carborolui in lanlul dc polimer corducAndlr oldareain$tranee a aronrilor la decLansafea reactilii h! rczullarlLl si drei fiindf onn a e x r a d i c al i!io ie n u n ra te d e n p cEal lici lb Prezcnla folie a adnivilor Uv dc nabilizarcco1e|i aceslela in ntrpo;iva deradini toto o{idanle p i absotblia radialiilorUVti{neciesNciicc O tuhe.stc cu atAr mrilrDi cu.dr cantilarca sicrlitxrea adidilor UVde $abilizme e{e orai trarc dirilii Uv dc $abilizare de ulline geneiarie !. . :.r,..r ojr e r 1 r e e i e "e. IbJ . I ri EL.4S! t CIT,1 r E,l si REzI STE NT.1M ECANI Ci O folic l]rofesionali drratemarcderiala utilizattpcntru cu icFeiirease.eld^olad,lofdclegutic lrebuicsi ti. .La5tici si sc Fari dilatavara !i ( dl! r" t hr r^ i1! r "daiiilrii cu riu(.ru cuielor Elas c ta1e.si rezii$ta trecanici esredata de r ddi li; riP i "li d rln tlLtlllltl llRllhlllll ttI ltll l P tul Ili acl nriir.pona aspecr care dc ti€buielirtco inna sertsausolar c$easiqria,c.!i drcrtioeren uneilem]]erlfrri oFli e decesrerc sidezrlrarea riarrrcroiore re,,,t cstcola in ri pul roplii. ace{ acf itrpaneo panedin iiiJ"," a", *" iipnn ci aerur ene un transponor foanc ,i"r, A" " ,1-"r*.i" -rosctrlo linna fini la calt acnn Nare iircAlzi "ii,rt "{lsta "*"1-;" nu. pade diD cildrri e picde FiD radlatie si ;rliiGl. deouccco 1.atc c.trveciic C0 ahe cuirne plaftelepred chldun c! aiulotrLl acrurur mte o t.rNfe;rLml deDdlciir ilntrxilra vilczr u carearc L" ftidtuin cste "e$ tr itrlerilc inllrcD;lii de riDul lnlici urilizare acoprirea la ser ir $: ;"111. d. i..oeriF tr.lisionalc cale p cTnrdadrlii lR (d rlLicit 1e)in i ilod stn,cttralor ftllccri o l)ailc inrfortnia dnr radiatia cildurr rc roliirc de I (! Esllr :016) ;onnil +xr dclria in ahosfc.i. iiapoiiIr jerr sxuslhr rarc n, p,eziri r"or t,p ae adirn (folnle nomalcr nu au propirlatcn a re t ,"n""" i;l,r,"";,"r"; ; *ta taiLntar si jd irenliii 3stiro renpratlri Lnai iklLcrl, dccir aiiri lidnd si sePrarda tirr n t I pe loxli ci!d!ra a.urnLLatinr rimpulz lei llc.r de pisrrarc (e P..atLFr a
 6. 6. plxnlelor cdlrefoliacu adinvirR.ue$esineunl avanraj de pc.arcacesrip defolie il puint A1r avantaj foare nnportant esle faptul cd eltcrl deconde.sare lpei pe suprafappla.telor (caresunl ntu calde) va apirea doarin al s peullint,nstlnlt dupi ce unezeala a condensat altesupralete ecidecit nai Alte avantaje asiguraie prezenta de adnivilorIR, darorite faprxhri ceasisuriconstanl phN de cel pulh 24"C in plLN serasausolarlaln de un nrrenperahra afarrpetiiipul nopdii. condililein carc seincilzeste de nu deloc.iu econonisrea 16l0% a co$unlorcu i.ctlztrea,o tinpuriebtede 5-7 c!ziLefaF d€ cultudleinvelireor folie nomala d cregerq consideRbiliatrnduclivilitiiti calitatiriculturilor 20^AFOTOSINTETIZANTA A RADIATIEI T,UNIN)4,E TranspaenF hai da€ in zona acnvetoro$nterizanti razelor cat aiolarc ene^o corditie importanta penlru dezvoLtaea condilii oplnnc a inrlanlelor lnpiedicaEa sau reduce.ea Fzelor luninoase rcsponsabile de:crivilalex a planlelof lbrosinretizaroarc pri. folia dc acoponrcafeteui ibane:in! tiinpuiesEa. pmducfia nnplicitcalitat* cultunlordnr sercsi s.laii iiIrebuie liur cori de lhptulca pe sutralaF lbliilor dc acopeltese aduniio:rln.te in5emnari prdfSinurdlne in cuaul timfuldi ac€$leioilcn ivard de:: rezullal pierdcrea rmnsparenrei foliei cu nnplicaiiinegative dnecrcasupra:uhuilof Diire$norivse fecomand, di! limptu Iimp sdsecDrete s., cd sau.: stele!,pau{a fohei eterioare penlfu iniepinarea Oafululii iiniuniuitirci.rosmisieilLminiiin sere solarii ri DIFUZIA I,UNINII Pezerla raalorde n,mini din zonaPAR poalcfr complch&cu adnivi:: penrilschimb!rea drecliei .aTelorlufrinoase la,ntarea in seri sausolar =nndlunriniplaDtelordin ioarednecFile AoeastitroprielaleesLedeosebnde pcrm acopct e l.nu dcoarccc .il cu -:.flaDta mai narc cu aiat se estonrpeaa::rzir.ar orai mult umbrelcdaloRtc::i:;er!lui. pemriFrddeasemenea de.sirarcmarc plantarc legumelot sio dc a:_:r.i :!1 crescul uilbnre mrsivt x fr asei Je foliarcsi nigilbentea ace$..!
 7. 7. f . t l i , L l l r I l t l 1 1 l L l -L fE t 7l I llltlnl roroselectiviiarea proprierderlbLiilor pofcsionalcdc a bloca e$enrar.. in scri/solar lumnii din spcchr Uv apropiar. ! nrai etacr sp{nrlcrpiins int.c 200.100ni1 inajore ale renel pfopieli! $trrtdntnnle laptuluici o pane ^lanracle cclc mai diunit.lre c€ ltcciea/t dr n$eclclccrLtuiLc d.lcgrmc th.ipsul{ Vusculi!a albi nindpnnrrecelefr.i cL.oscuteviil in pe.rrl de lL ini LY-apropial anlil priD bocarcaaccstur spectrud iur i l o i i i r c s p e cNn u rn a , d a cl i vi ta l calor linldnr lr dr m nr ald( CaflosA i rilaza :010) Dc asemene! dezlollaEa puregaiulLi.enusiu (Bolftls si.,nerer)e{e iDtlrcDrarA xce$ spectuLunirros de fiind hvoi7ali ,,iiflo.ir€annLceg.nlui (YLOKl. ll)73) Llli,area f.LiiLor ad,li!, A(antiviruslnu cunNamrii .i ir or dai i insecte mucegai scrcdsolariilc $u in acopcnre curcenetuln n$i nrcidcnta or cau?ie de respectilii boli dauneroi(tmnsmlterea!nozcLo. tiind dc depane cea diuniloare) li nnLildrnrirLari mai !soi r! s1 nai UTILIZAREARANDULUI DE FOLIE SI FOLIATERMICA Plankreat.rie dnpuric ila inceputul rii .lan c) a lcsutrrclor l cuceriDlerennicc icale(tomrte. r afdci.canraeti)insolatiiieincuzire aonduslx nLrcsihrs DrplcneolliaL oFfttii tehnolrgce unor perru nEnlnefeaunoircnrpcfand inituepenrru fr evnaDa nrgheln! pLamcLor Dn Nnct dered.rc Groic p,mailodenizaE alehnolosiei obinere dea d L l u r i L o ri l n a i ti mp u ri i ,l o n u l i l i a rerNlaniL.itu ac.pei.. dtr bh Din cfuncr de vcdcE al tirliilo utiliraro.la incePulrcenea au ao{ anibeledinpolieiile.a. {rbilizlc l-V 6-12 Luni fi.d ali aditivi,tolia de.Andulll tiind inScnoal nai subli.cdecdl deacopefre cea O a dou{ eraFi nr crcnc.cxlinrpurielalli lb$ utilizarea a foliilor deacopcinr prol-csiorale adniyi d. loDriciralesi {abilrlalc cu cu nccanich. nr llrnlel cu nodincai€a riprlLriurilizarenidclutr-gaG plioi la 6 arl lecoDnrucliv solarrLLi. .l accsia dcvedidd Dronovolurn dinre.iunilira1e dD cunraii CoeticLd.iul tnnicitare al de toliei d! acopcn.e lre$ur de la ( t.he aDormaLica.caEcricalq; l.l% la tuLla ld pd€sioMldilc acope,,.e Lrrnritoa clrpa..ea carcen. si ceanai rcccrlacsicrftroducerea ca n!n,crura rolarulri acoperire dublea roheL lennicecu un c.cncienl delenriciixle lmnc nrxrc dc pam Lx 4306 Tesllreasi itriplcDrcrraca accslcilchnolos ci de rlllil si intoduce.ea torcrt a l.idielor folil rerniice i i inRomin a ru loi liurte dectlrc eclrica vIRCOSER liiLc rcnLcl deriDdrl doL 5e. rplas.a7riinti" pla4!c tbhr sia c o p e^.caii t , i.ci L a a rl !i me a i n i i ..i ln a.i toaneu$ nr Jiinalp.rl n rd e o e in stciscrrgerer fr.{tuiloi dc api l..n e p. su lak io i.i si a lrrcirunlor ai,n de
 8. 8. umraloa.e toate obscira cu eadrtate se lrinserele5isolariiLe La de V,1ca f rn 1 Fdii rduic: r$inhr^tu; th rtu;r.:"i.i,ii;;i;*.d.n; Pfin ( fr l ![ ca :.ren,rrri sunl prczefrareir rabeld I lalcriapnrni LDP]] I.IJPF: . .. : G m s i n c ( di d o D ,). .,:.l"il:,-t:11") ll r,iL:i P;i;ft,iiir ,,ti1 i! Su! live pcnn inl e,risionak . a,irrniIRen. 1iS
 9. 9. O monito.iarerutomatix tenpemtudlor mtsuEledin minutin minutdin doui solani alalurak de acexsi suprafata paBlel cu nonibnT"rea intenperarurilc cxtcnor a o cllturi dd ttnare rinpuric dovcden€ din $iinincfaptulci in solarul folierermicalemperattra cu dnbicntald. momcnlclc in cclcdai cnroe (dimnreah candalain sc inrcsislrett cele ai nici lerpeiarui)esteperfrane ai maredecet afari cu 15C 5i cu 2lC nai mai decdt insolarulfiri folie rmrici. in kbelLlsi figuraumiloaF nind prdTinute darelesratislicc nisur?ilonlor evolulia aLe si tenipcrarrdlorin I medii: celeHEEEE in tiecaredntre celedort soani s a tut{nt rempertura mnrulin dinmin01 16000 ori. iar atia s a mtsuiartcnpenluD din 5 in 5 ninule de dc dc1202 ori Tempcratuft nedie realiza$nr solarulcu l-olie1efricd a n de 13.q9C 2.L7Cmainarc dccat cu tcnrpearura in tredicinregistra€ soLrrulcufolie sundard .eieffri.n si cu 5.i5C ma, mat dccatmedia tempedlnlor de
 10. 10. re-r F, r., r"f";tr;L;:; MULCIREA LEGUMELOR SERE iIV 9SOLTR/ ..t .. ro , re r,l o o !.ii o o er lnar e!r l: :, ,, .o-€ni a , -.^.o. i..: .,,y,t,i*,,i drk nJ .ne , e r n c o t c J e . . , , o.r .tiif ",i,,),,";,;;,,".i .,i:.:,*;. e(hi ,o etrdrhprri g :::le npurii in sere sidiii ar,ruride llhzrea ro|ci si aralu! oe llDzarea lotrcir-=ll.j"::^:li:i ll ::pt"j,,q. conporenti i.tr.b,.o,, modem, encient, srareei;l Lio,,,o,, ii a.:.:,e r" s:u:.1 .,i i;..i;;,,; :;,:;1: < l a r".ttll",. 5 ) ir r r c c f l !o F:h: nurctre actioneazi o baicri fizic, impiedicdid ci:rr,:nai te $ la,niyetut sotuttri serjdiceii ahosfed, in acesl sngura se apa lel=_ ,:." " ..e h rc l ." p ed* .-"i .,, . . j, " * I *-,": ::.-::"1-11! sorarii, frai maredLLsDa. siniratiireglneror ccr ar "r",.:,.-ira:: ln rna!ra dsreme (Arkaia.2o0l) ,: surt prczenrarepa,re o dinrreavantajere ar€ ,?r"1". cene"-,_-. ** olo i d f ..e,n o ia , e .u .o r e o e , ri: i: * a r5
 11. 11. 2. Tenperafun solului folicdenrulcne in frediecucir€2 cu este 3 C maimare i. tinpul nopliidecAl temperalun aela{ sol in dar lnl6 DulciE avanuimaor nr caal nfinttrii culturilor extratinpfii cand2tC in pluspotfacediferenla intre a puteasau nu pureafi absodit fosforul de cntre sislenul radicularal3 Planla .u mai face roui aproapedeloc si se poate lucra sau recolta la pinclc orealedinineliil de4 De asen€n€alipsa uiidiltlii rclalivc excesivoarc ca efecr si la feduccrea fomini pictt!trilor de apa la nivelul foliei d€ acoperire. astfelo cdiitale nai fare de lrnind Fnhnde in inteiiof$i plmlclcnu nraisunl..plouateder€speclilelepictruni
 12. 12. Fig!n r Fod!dcr:nd|:l|hi Jl!Fi ,r1 tlrcoati h aersporii ia njvetut de , sotutui susa 1eD llie p*1ru toalemanele (d€.u6iE geneich -_ . prTi. n cauzre de tun-qi): Boirylis,phylopfitoa. 17
 13. 13. ALrcmana etc Sclerotinra.Lipsa unidnirii excesive csle cel mai mare du$nan alBatrllhuluidr $i al majonteliinanelor exceplia (cu lninaei)sauLacteriozelor,incidenF scialn a aceslor (cu pant la boli90%nai scizutefalt deun solarl.arhfolie de mulcire)conduce pe inditcl cu repercusiunilernrenla un lvantaj lung scddereasennificadfi rezewei material a de patosen potenial ,nleclanldinsolGpori, elc.); scleoli.rawele de tips nu nai ajungin sol aslfelciclut ds vraF eseCa;tnalea arJi-inplicn de dergie electiici deci;a o treinela6 desuptatetete n€dulciteiLx nivelul soluluiacopdn cu folie de mulcnekmp€itura s1 nidiiaie, lor fi mni unifome.leind planleleschimbiin btu$ede cear i.duce legrnclorstesunin plus: nediuPrisnex buruienilor solareste din elinnraticotupl€t
 14. 14. I a hntlemenlarea tehrologiei nulci.e rre i ciltcvadczalanhje de cre. :: pft n dimitruatclnr luarca misurilor co.esNnzitore iiraintc dc .:::.nrca solulLi thie: cu I Nu sepoale obsc^,a daci i,Nralalla pi.urare de functiono&a bine jnainte mulcirc dc asig[ari,vt ci aceaso J!nctioncazn erlect, f : Daci N sectFce$e (icopearq cu panrAnr gturilor rezultate a rn urnm pla.Grii) tulia la niveLul zoneidc plailare riscarica rarba st.reasca risi ridiccin$u lblia nr unelezone cst€lidi.al caaceasti ope.aiie sccfcctueze 7 l0ziledelaplanrafe sa la I N! sesesizcazi linp alacul cani|e. la de I Nu se mai poatelacemusuroirer dulii muicircsi pla.kre nu l d s ari ci o p a rl e a su b $ ra tuluir adictr ldar am tri !RIGAREAPRINPICURARE I:,rarea.aLatu.ide pregilireacore5DunTitoaresoLrJui a inairnede : lriar. refrcTrntd unul d1ntrd mai impoilaDri cei aacroi de care dcpindc : : e : 1 , L r ; ir u h u nd cl e !$ D i e lai los , {( .nlarecAi€va pincipii de b.z in ceca.e pilesle ru h u . I r; rs i s ol ari i : r.5 lai I I Inetoddde inga.e |eDtru l.eulE ssc I tr
 15. 15. solanie$enisarcaprh picurare; 2 pe.lruculluilede leeue in sere solani si in$arada idede de pii picurare utilizali trebuiesi indeplineasct lniioarcle sa asigure debilde 1.6 2.s ,n/picDrtror o un la pFsiu.e apei 0,5 I atn a de si aibi dktanFintepicurdtoi 20-:r0 cn (Reineti de ct nu esre o conditie ca picurilorul sd fi€ la baa rulpiniiLomaElof, liniade dar pioE e rEbuie snnecal irigacarr€buie sefaca si i.Lordeauna maidini.eaFposibil cat (recomddat cu l-2 orer"nainle dstritulsoaelui); este de iriglrealrebuie ficuli cetmaidessi constant tosibil,tucve.ta ceatrr tard trd f nd i1 ljec..e-i .u o cdr ia.c de apA c oroo.a.r.r ordi li "dp . d L m a io r r ir ii / ie le r c ." i I a i i multtin zilele cilduroasei la ficcarcinsare se adaugisi ferrilizaton, respecttndus principnrl maidesnr po4iuni frai nici (tedilizae ,-car caL cu li.guri!a)t aslleldoza reconrandarsepidhenal seva!plicazilnic in portiuiiegnle nnniNl aplioanlor c! eficluale deexenplu daci avefr de aplicalI ks dintr-un anumilinsrisimdnt pe sdptamdna acea si in saprinent tor faces nigdd,la fiecare se nigare voraplica I : 5 - 0,2kg ingrisitoant/ingae. se si Asttel planuvaudlia totinedsiniintul nuva maisufen peurma si de soculuisalindatorat aplicdni canritdti deinS$sine.l unei mari lrigarea cultudlor legume sereAolarii sisleninte.siveu penlru de in inro n . r n n o p n J r(b P , e P . . r ,i eTe n odenede i 5at ( a r airecom andata etodafi nrd niearenpnn picurare m A w . l jcl c n .e n u l t d e 3 e o r . pi. e I n 1er d.e id inco.lextLl actualprivind prcreoda rnediului, porjalea rc$6e1or .attrale sircducdea consunului energie, de impleilenrarea urilizrea irigeni eslecea sicare saisface nai multedin Grinte @le I Sc dodzi exer apa necesariin diferile etapede devoltaE a culturilor nr funcrede lpul dc olruE ingat,elimi.;qdu in si se Frecare planlnin pane poatepr m i caniit.iea opiim 6de iN in funqie deieesarul demonenl; Consumul apnpgilru inga!ee$enai redlscu20r r%,datona dc unifornritilii d nndamenlulul ndict (90-firt) .l leducd: prin pierdenlor evaporai din sol a Alimentaid api nunla cu zor, :indr ./ r r"ie, il,arul di.1,.
 16. 16. rAndtrri rimeneuscat, pemrreexecularea ceeace Lucridloragncole 5 Udarea drecti d solului.lirt urn€znca planrelor, impiedice apaijtia si jnfrulliEa bolilor si dru.irorilor Se nicioreazasau se eita uneletatamenrc chinicc,.eea impiedictpoluarea ce reconelo: Pemrire adminktarea ingraldninlelo. a diferitelor si lrarameile nr . i T o i r t. i i - p rl e n !(R e 10 or i or dp r r ( i t i ) t i " o d d r,l p d " rr .r cr *, cIa fi r ?,zd .n o r o. dozele adninislEte necesarul cu optin al planrelorin direntclotxze decrestere situatii slres larfuri desarcini, de sau Men!.e nrudum !i rexhrm solDluia*ft1 in.dl sistemul radictrlaral plantolorse poaredezvolranrulr mai bine conparali! cu attc l r i i t u -d p ,r D .rn re .e rcr .o i 4e.d 1is.tr .d r alE rchnologide nirnre ccca cc elimnrt un shes impodantal nlantelor special nr pimdvamt Datorila faptuhri fftDzele rllpina planleisuntuscatc ifrtul ci si li feninigdriipri.picurare,nueistariscul ardeiiplanrelor.harrin carl i.isirii inzilele foanecilduroNeculempeFtun exreri@redel 0 R . r ; { e o o sb i i ra p p d e /o ,r b ,o- oJr o ,1t.pr i i ." r - udt numalzonaactivia rtdicinilortlailelor din cultura. ducend la elnninarea tatane.relordecofrbatere buruienilor. a] I Reslrdnge posibilitatea laspandiriila nireld nftegii culturiabolilor t l 4 ; r , l e l ., rc." f " {o l o r,i ..adr " .le r ngpe pn. prcumre nulr trai reduri compaFriy cel€lahe esle cu modalitilide rngare..eea ce inseaanl mai mult timp perhr alre acrivilili tit r | a l r r, .( e n l Ja rc o ri - o .rar c | | ! e.ir d v 1,1 n tr .o oe catapenrru califi exploararet Pehile doza.ca cacri a canliltLilor jnglistninte adminisrate de in funclicdenecesatu| oprin al plaolei; Caun curul al unora dintreavanGjek enumcnte sus, nrai ssremul deltniin9e prinpicurarc poarcasigrra cresrere productivirt!ii o d Estesfgum mcrodn udarecare pemite auiomatizarca de tolalt, d o i a " rl .i 0 ..+.d e o R l ri { .or ,,i 1i ,pe p e. ni. decldnJ.n rd.r : pe bd.. qona. lo. r ej. ra," dp .eq o I c.l Dnvi€ la un ditateasoblui. rcmperallra unidnaGarctarva a sis c h L r a s r F ri1 r,-i i ste r,,e i ri g a re pdn ! picur aepoar nr €pr ezenr ail! 21
 17. 17. Fundamenlulprincipiului nigarcconstantt, de zil.ict a legumelorrezidddin faptul ci asisurareaunui regin Dniforn de ufridilalela nilel radicularinlilud nscunlecauzale vdalile frari ale rcEmuluide api inundare de sauseela Si int-u. cd si in celtlaltplania suterestesuri6ziologice f@ne n ari,de^oltxrca!i cresrerea optind fiind afeclaie pe tinpul stresului !i in alat cerperioada revenne stes Acesd npi seaduni,iarin ffnalvor conduce dc din laojndrtere majod a culturilorlimpuni, asemenea de poduqia $i caha&afrindmult subcelesconlale Men-tineEa regin hidic conslant unui fere$eplanradea$fel de nrcsun,elementele nulilionalesuntperma.ent dispozilia la plantei,deroltareasi cr€$erealeelmelor liind oFime din acesrpunct ledere de
 18. 18. FERTILIAREA Ienilizarca culturilor agicolercprczinri m,jldthnolosic inipoda.l d. :Eo asriculturi modcmd pedomanti Prin lLilizareaingraimintelof. _.tiDdarn€ntxti griin!ilic. nulte ori, seajunge polu!re.sotuhi.pfoducliei de la :: legune si apelo.tilatice In agicu turaaplicatipc c.ilcrii sBrennbile, cu -:lLzarea raionali x r€surselor Rt, apofrc.nstlnr de matcrc ofganrct de ?lilizarea prin picurarecu feniliand hidrosolubili ingrdiini.r folime $--iezi.rt o altefrativinepoluanE subsrantc de nurnrivc ro1de stimulare cu a ::eJeni i dczvohiriiplx elor AcesLe i.grt$tniite se atlica subfornt de lrluir complexe contino marice.u mac6 !i microelerenre rol esctrlial ce cu l nuina planreloi precun si substaiForga.icecu rcl dc stimulare pedrru::iorbria clofotliana si netabolisnul plantelor L,ldma gcnerariede iqdrdmintetehnice profesionalecu avantalemulriple pc parle proteclra atar de temenlungafeftihiai sotului si in privintag@duhride cil-::frbuntrafreape biologcebenelice planLa reprezintanrsrisimi:irir lareiial cfccrelor in o eler: baza d€ acizi orsanicidica$oxilici cu mast moleculara nrice EchipaTl 1RCOSER fo$ pdna care teslal introdus piatadio Romenix gmi a a t pe o pe:-rpleti de i.gistnrnle nepoluante bra de acizi orga.ici dicarboilici. . i p . i n a d rd ,e ,rre , fe ii .u € . r i tr J. .i ru f independent aponll ?lror clcmcnlccu care oau in nod dc-:roeleneit :ri:nuit asociale: exemplu de penrtu seferlilizacu polasiu lreb!ia tuatin a (K)::.rl intotdcauna elementul Mre er cofrbinar: si ctr &o1(N) dacavo$im de de potasiu (KNOt. sulf(S) dacaurilizamsulfarul porasiu de (KrSOr).-rrar: r. dacase utilia clorurad€ polasiu (KCl). iar cu nouageneratie poaie se :.il za doar cu potasiuulilizAnduD ingrtstndm de genll K ac o.ganic: iarboxilic in momennrl fali MARCOSERare i. ofen! sa o gona de:idpleri de ingrilini.te nodemepe bazade aoiziorganici dicarboilici cu:riDl .arora se por efecluaplanuridc fonilizarccompleresi In tinra nr onlie peparcuGul derohirii cuLturilor legune de-.nlenrele PrlDcipiile stau1abazaacrivillii unei fermelegumicole cxrc modotre :rtile sunt piincipiile agicuhuii durabile Un sisten de asricuh|.ii-re1:biL. reducedegradarea nediului inconjuritor.esteriabil econofric,rftr:? :ubilitalea cotuunititilornmle i asigure oagrculturapoducriva. nrit;r:er.n scuit cir si.luns ln scopuL promovini nrei ag|icultunmodcrnc carelrebuic oferccaDtittli nrainari depfodtrse.gicoie sd tor sigurc in:Iji1:.-Ei:1. c.e$eni demogalce, o inpoitantddeosebitd rcprczentaln este de;..n€iLe ri dneciilein doreniui devoltarii de noi stdtegride fclilizare si=r.L Je inlrn$ni.te.plicale iecesare unei nutitii complete oprifie a si e:rm.lor In omFle rea ei, nltniia plantelornr contextulpronoliniL,-.ultuni | )i :. tre .. :i acopere pre2ent divennar de aspccte in . nj , nftiiive, feililizar€a5i FrolecFamcdiului. . a ingrdsaninrelor olasice. siniple sar 23
 19. 19. c.ilplee. f.nilizareaehrradicrlari cu au fdrt llloEgulalon.t!n,lizlrea cun,grasa[iD1c orgxnice (CanrenSIRBU. 2010]si divcrii biofen,li,Ioi, electulrni.oc emddtelor nurilia planrel.f ingi-An1i.re ellbemrc h cu conlrolala !ndticntilor.calibrea.sigdianta secunratea 5r produse r$c.le or Accnexsuil p rcipiilepe sro N1ARCOSER Irnrnovazi sLdupi l€.xre se ghidcazi in aclirilatca sa. aceaei cane fiind un n]lloc lEnlrLrnrtl.mcnlaFa in fer eleditrRomania lo. irnoldexum haintc de idnlilarea cdiunlof do lcgunrcsc rccomandi anali4l.r de$lpcntu relevdreaele.tLarc. iczcnelordeeleneitefrnrerale 5l ..!. rp.o! rie4 ii.oa.i I "eticiertia rrtri progron feitlliarc adecral de h nrocmire unui pr.gramde finilizt€ cticient5i oplin pe.tu a scobine narirul producti! calirariv unurhibridechipa si aL NIARCOSFR ii iaucalculunn,rldi,Fznidn , adleo ol r( el!|. nr.roeleiieDrc P. K -l principal), (N. i hd.cl€me.re (ca $ Nlg) sinicroeLedrenl. (llc R.Cu,Zr. MD.NIo)daciesiecazull b) dcasemenedpammefrcriii.ilralini calculsuntlH ul (reacla I acldi sau buica a soluu ) n E(r (clcctroconduohvltlea sau concerMlanr sinn a .LLLlui). cl all piratiehL hLar calculcslc in cunoscut lipulcuhuriii.fiidlate. fi i n d f.p ru ctd i l e rn cl p u. deleguncllonm te.cnslr ue!,ddei. l vnr.t ctc )aucenniediliriledrf Nncr dc (cdctcal nivelulu, de d) sezoiuldeplantafe dar.rili taDnnuictinlinrpulanotimpuriLo. rcci dcs pol ei{a ni nn .ielc oplrDc de aprovizionare cu eleDcnre accslca suil disponibile nurririve nu Plantelordaloird Flni.ririlor aceeofucind solul eec rccc (loslonrl fiind un a{lel de clemenludc dcs, e(e ftezenl in sol. nivelul de dLsponibilitalc pcnrru rtdicidle flaDleloI s.ad. sprc 7!ro irrcepinrl.urenperatun soluluide l0 l2(l)r nr schLmb ale vaF nu dar ca Nate clcrrenrcLe sunt dLsponlb,lella.r€loi dar daroriGnlrc.lliTdrli putenricc nialcici organ,ce a nivelrl de (Nl distonibiloEsleconsiderabilr c) ot !e cullrri Gcud. ciclul luig) nrlucnlcazisen ti.ali! nediu.de tidilizare ene .rrdenrca .aDlitetiene.esaltproeBntrL[i d .lclLLde culrui dc I d,re la bmare nu a avca acclan loinn fatadeu. clcLu de6 eralc. i,, .r n, cre nu suntet!.trar€ dc analize | firnd.rzul nlcrlorDmduciiron rriici caE culrivi pe sulllrilc foan: r.. doarpe ru onsumprop,r rn I rrlicaleiosardni rleleddr- n plar !c " caretne.oil tane .L
 20. 20. : ile panrculaatarile liziotogice culluriinminlare aLe (reccsar macrosi de - ::r- enicnre.li.ofazele dedollarcpropriispeciej tesune r de de cuttilale) se -: : ni calculsi un nivel peste inediudc struri din sol pe ru a pjeleni un : :.:ual srer de sahnitate se suptijnenleaTj 5i fosfotul catcnrtst porasjDl i:l .a si fcnilizare baznse adnrinnreaza prcae,ar de (de rcamna rdarntede Jr: iu s e p a r ) g u n od csmj d d e sco n j p u sd eonsjncbovinasauovi.inr do2ede i : i rorcrha asemenea tafeniliareade baa seadausa De ror amendamenrut . Dol,rr,.{ u .dp.jta, ed.iep, c r . ..ciila .p - e.r,i r dd;pll-ui pJ. ocnc 1, e bi - D... d i:::trr de Dolonril e$e d€ cnc! 250 ]oo ks Un atr amcDdanenl a.1Jn.;.Dt.ie foaae -.::lrreste supertbstit!l cazcli esrc 0n superfosjirt simplu20% seartjcepena : rsla) O parte €lene.tetcnuljitiveneccRre din cutturjtor legume de n,nl :i:rnie dc iefririTarca b!zi. o atrapartcdc rea^.ete soluluj,ia.,eslul de . . d e . , 1 . ; i o p i n , .D d re . .e o i , r , lut., r .f, ,,,,i,.,- .. pLrcaila ing.agmintelorjn fcnilizara titati setaceprin2 nerodc An lia re rnJculari r/ | : n o e r d i e p d r! | !, ( tf!.edeu detrumitfcnii qak 2 Aplicrr€n.in stropjre drtrtn,aplicate pe singu,e nn[erna sau o anunllc pesricide (arenlie compalibjljuti) Dfoccde! La denunitf€niliz..efolinrt: Adninistnreaiigriiaminrlor in tnnptrldezrotirii plarklo.rebuie si ..dt ! dc uana$arel€ aspecle a) tdaleEnologicededezloltare pt.rtarc i.fionE. iinorrc chj I innofte erajIIl. dezvotlareegelarilainlensrrecottareetc b) intensificarca procelerratuftte ptanlcji. condiliile unor ale in car€paamet.nde ilediu nu suil propjccdezvottirii.tlrnlc a lcsurelor dezvollare ndicrlarr purenici.indMerea .ijni ta irfi lempemnficttreme. mtiircatiuotetor.cr. cl reen,reaiapidt a planrclinin unna nor strcsurisufcjire tnniplanbre,salinitate. cxccsde tiig. ruto. seceln. c,tdurnnare. umdnale excesnt. araodetroti erc ca reguli principii baz6 sau de privi.d fenlti,jrcacuhuntor nrensivc de .9mc In scresi solani .are rrcbuieLtuate dc one fernricrindrferctrr de.unele p.oduselorcomefciale cu arc Juceaza utuiroarete: su.r I In pnma fe r de dczlolrar a ptanlelor pcioada de cma r sipti rdrJ lu, i planlarerr€buie aFticar fenilj,areradjcutara ca Dr tigri$ir : . i ip STARTIR un inlrAsdnrAnl nai ,nuttfosfor cu P)rr col rd lit pKde"atazor li potasiu pnrna nj snplimaMGau ocomDrnlr. nerlro.u . xti 25
 21. 21. radiculdftri nartul abwbtiei radicularc apei ti nurienlilot iar a hccpind o a doua sipltmani un nr8rdsirnanl NPK echilibrat acenanind un leniliz.nl in cai€cmrit4ile de auol (N). fosfor(P) ii pousn (K) sunl egale conpozitia nr irrgrisidi.lului adici au un r4on dc I I l, indilci.nt de compozili canritailn 19 lo:19 20 2a2a.2 212) acenea sunltipurilcdc ingtnsirninte echllrbrate careseaplich doirin pima parte culturiLor lesune.fesc cio ! de 2 a dora fa?ade dezvollare plaDlelo de.rarn dc perioada a re de irnt cerd lcguinele prcgitesc incepsi innoreasct nodifici se au se i rapoflll NPK al ingrhtaFi.lelorutilizate, potaliul cte$e u|or corcomreitcu scaderea azolllui(care daci dn mri marearlnhlba funclir eeneiadve a plrnrei)ti tbslbrul!i siinlrcducerea oblieatore a irerisini.lelor cu Cal0iu5i Magne?iu. elemenre csenlla penh e buna1e-qatede/ollarc si a fitLclelor i O a leia fazi de dezvollare c.a ir carelren tiucte Lelnle esle ^$ doritu nndrcacAtniairapida lo, (producdvnale a sitinpurictaie)In aceasta elcmcftulde hazi caretebuic aplicat ceamai mare tazt in canlitxlcene POTASIIiL.iar tiPnl inathsiminrelor NPK utiLrzate l e b ri e sa a i b i mP o a n e de gcnul I l2 sau I I3 sau214 sau lan{ii asenihnitoare irdifeFn! de produsrlcofrercral xplicalcun ar ti l/t:7:28 snu lo 10::10Inpona esle ca POTASlLll dr. p ro .u . R a e t :e d ihr c.c o ,i1 d bl; d! : .1 " i. ia p,/e . ( a r dr ed V Otr t O!l Oa l ul de peslcIl) on nal necesari acetelemcnt aceastd iind dnr in faTa decir la planiare exeniph De asenenea rol parcusul de pe nici perimdeCalciu! accstei eno un clement €sentialcaE nu teb c se lip*sc; iiciodari dd planrl de lenilizarc f.ziali in caarl culLuritor ardei gras galbencLasic dc sau cuhuni de osirale! finntrla cu POTASILAZOT in raponde 2 I edc utihzalrpe bt parcu4ulpcrioadei producieconlinri, isi ni "l rrnrtelor de s.u !l ardeilor coacerc verdeir Ru nai lobLD dc iocAo cu din 4 Fa2adc inducere coacerii a cstcfazain careablul aplicat trcbuie sctutlaniiniD ohiafsprc crescutdin lbsfonrl o, nou ripolasiul!i se nrce.rt cicstc.e. ilnrilnlii 5.lLLluicuproduse $rlfatulde polasiu ca ocnlo obti.etea unornrctc cal nai limpurndar cu o calila1e foade ;ldlcati el|ni,nali pnnbo culoareirlcfsi conceitralic mare de ghcidc. can ate mare dc fadon biol tr cufr af fi licopen. tomainasar vitatuina ( sadar.doar rrmand priDc,piile fofr art n iccit rt p r o d u s e l e co n l c.cL a l e a ch i zi ti onalescpo e|cllturlorde leluirei. sercli .lariicull ar r: t:a:
 22. 22. - dr l ,r Jr lo aD|ft,re , 1 o u t e p L , . . t o id . e . . , . , , p r, , r d,ee..!l . - - ru 4 !F,.r r rd- c.or!, tr ) e .d d, I | /c e,. ..2 o e . r. , p r. p d d e . . rt 1 , . : : : .: r .r o L or pdien-rd..,r,a.r rie o , o rlr" p , a rb . e , r, i. d , re .,-: der;r.i i,drdo!r^.ec ! d q d . , . a : :.. r! r, d . I r. . e rn<ea , tor i .. ilo r e . m , . o 1 . , . h e ro : 0 r e dr pr ;.d Je..e,e e" ., 1 . o e rt rrb rr, . o iJ , . r, o n ja i .( L kt - q nir. ra, rudr.p . dt p , , , 1 , a d . ! :. r /._ ,r .e n e tirdbiTf ru,o rer, , a r. d e Dt r t d re . l. e rir, r, COMBATER A DAUNATORILOR E .J i n ort Leto ah< e g, rchnotlsce i: r:r.dlorsu.ranunnepnncipijsoE;aiecdet;buie;espmhlerndlrercrde I: ,rre prorelare deprodusele sau coilerciare utilizr ptanlritedecomb.ler. . : . ; r v l o c r , b o rd io e v R r o : R ..,.b ./sp. e ..pir tooed,,| b o ti o d a .,n a ror o, - .d- J D r.r ,r ;i,d.e. tr , jp,< ,dt^ J( . I / a r cd 1 ..i .i d p o re r.ru .o rn,r er ,doar r d,o,o. . 0o.,.r " :i,p, e axoEte a ngutlimlutui,dupr ani de lesten e{peitoenrn.i de g pe I la r t i n n r e e tr so :n rtcd1ncomuna j Marcadar Sii- | !tr n r r r i er ,i npan de I ad trern domenul-r ctr4i eliclela !i rcspeclali intoldeauiarccotranddrite nisuite si de ftLl kdle j z oroo.e o r o e o v e . . ie J p rr t e . ^ vt...o , ot . n , " t . , , t lu , d r I a 1 d , 1 . . r r ? eJ/. .rdetr.,tNi1_ ur" rr.i i Ro d c- . i /d1 ,or ". e oe!onp.) , pe.oada nertioial. e$e dat de faflut cd planrete au u, rnm ac.ercml de dezoltarc veseralild (crcslejerapida)anr.et cd i. azul h cmc $ uilizea,a doarfungictde co.rad capacjheade o e D o eltrc a r.!. or deir ri ri o " . e . . . i , . i o q d le r q o t oiarP .P I r I I o r. re d o c . q o c o co h o i tr; F nic^dr, .r/, . J n o a F m, , t , t r. a . e p p d p o 1 dp7.ot. ,.i ;{Lri. ,, i1 . ru t , o n 1 . . o r. , , . I |o,e or a Lli a 1d1a..re .e p r, i,i ,!, F4rEk me hutr nrna fungicrdceLt.coiELr i.r Dsedrciderd$ acarEidelorrrcb seseatoagi e dup, jjr J m in cazll aplicd;i fungicidctor si;mici. (h panca doua. r: lj rodusele titosannare. incercarisr nu 27
 23. 23. rrllia! de 2 sau nii Nrlt on .orscculi! aceednsdtstanli . P|j! " rri.d P odun de acrnn,c penru. ru c.ca l]s.u deste dLtelre b r " 4 i ! r 4 e. L t ^o d o o( ! p aor€ld sc poaie uli iza de cire rroduclilo p. par.lrsul unci cullri cu cofdilrd ct iitit d.u. iili,irL {Lcc.sjveale.cclLiari prodts si 5e utilizczc5i ah rodus cu all nni dcxctrunel hxlanr.rrclc Derhupi€vetri.c fio la uD tii.rnirare el!.1Lialc se trrcnxlile 7-l0 TLle lurcie de ficsiuDea rfairc a bolLd. ii de in cu i cccpionrle dc nrleclicsaur c niaslvdc diunaldi p rroocr ,. ! o i l( finp dc runrii :r .l zile cu ptodtrsc carcriirpul de Fuzi oslc la rnl. sl lrc miteaddurn menL.r. nu urrliuali rnulrdel-5 subsranrc niai aclLVe (Alenie 5 ntbr!n!e acive si .u 5 D.odurc pcntru.i trn produs l)oalccontine l L subixnlediLc c) l. . snguri aPLrcai. pcnlru nu.iea un a nre iroroLc n$L a pla,xelor ale ciDd ese vo$a dc $Lbstaole nai sl{eDrice deuitcc Dlanraale unnrn,t Lnnnxrde po.1L delfurE ind,tlrert dc nututttl subn.rlc o afhcate rar cre5rerea lr _ nlr dozclcdc nrb{antc acli!e rliLizxte in tebtrie sa fie calduLatc i .tie de srD.litta uarali i viria plondld ri Ddir fuociiede . 1dd .P litriircforie largidatriti diiblel.r !liaje cu caE seclichrci nr.pner (po pc dc lrf vernro.eL. arorL?oae. furlefzd"e eL.) Dc cxcntlu l0 tor.rt. inc$ind ditr fazx de dezv rjc r€seulli a uldeloi {nmoie clai lll) c !a li,i $nc roati do;a ,cnnnandalii $Lp[]ila indifcci( de c.itjtarexJe api l, ni cazuL .arc se $inulcaz, lonrarc nu e rr. nroprn uu ir c D ri i ci d co T L n i a i n tc !n .. ipi snnr lir e. !i ;dii. .u t ai.r.edlclcfir{r$ihare d pot cfccnLr!i leililizirl o L r aie l iL pcnL.ideni ersibiLc a lenlteratunro ir caru! .t)licirii unDr rd carcl.rm af | lriretrinoi,ido siDre,i)ene rccomrndxl a lrrmdr.niul 1n sc ti.i diNnexta { la . tcmPeratui a fl.ditrlui aDbi.rl ic toaiDr 21 L phcre "ciori },e r.nrperdruri ridi.xLe ilc |tstr ntrecDr!!e I dcsadare a nLt$rn1ei aclndr iinpLiir .ari cticicflr m orftu u I
 24. 24. TEHNOLOGIA CULTURA TOMAiELOR DE A
 25. 25. INTRODUCERE Toila&le fac pdte din categori!tegLmclor senzilneta btopeml i, :-::l deensibilitatevarii.d fazade dezvokarecrrrurir Scdden cLr a brusleale oadcnai lungidctinp alecGazaiEmediabit romarete :a:::ii rGE fazele dyohde ,i Tomatele posedi nll|o anumiti nrisuri, capaciratea a acumula de :: rlra Piaiteleexpuselau. rcgimdelenperaturi nuctr,antenu ferapjcderj :: rrodD.livitate comtar4iecu romatete in cEscuteinrun mediucu ngrn -:-iradl detenperarura (EurdRC. 193,1) lnsi Era de dezloliarc ltucletor. a maturarea fhctetor sunrnrnue.rate :.! dc tcnl)eanura (Hud RG, 193:) De asemenea rebuic rcdrut ce :-femrunle etrefre pot iihiba putefliicf.ocenrt dc cmcereal tnrcletor ir. S 1996) In mediuexperimenhl condjtijde jneoruconrorare cu ya ::-oDsral ca duratade tinp de la iifiorirc penn ta coacqe este dricr :.eidenti de remperatur: col!]iltile in care fenitjTarca jngareasunl ir si i::r.ar peD1ru roatevanmlcleexpennrcntalc Anfet s a cotrsatai dnrpul ce de l a i n f o r i r e p a n dh c@ce re sted e 95,65..16 g 12 de zile ta e --r r -: emlu r m o d n d e1 4 .l 3 .2 2 ti csp e cri v2 6 C( SRAdam s.?O0t) Difeilelevancttlide tomare suntnai muh $! mai putir influentaie dc :rariilc de tempentud. frai alcs in cazuti0fluenleiasupra poteiizariisi .- i r . e l o r , Vd d.e .re ,o , .0 tr.,or or .( .er ,ppidr ui i.,er < 1 e 0 { r r n . n . i d e - r ,te _ . e d r ..( . adecatinundrulmicdc seninleva conduce producclta fnrcte ta de -:enLzare nrol.puf6sc. cu fofri nai Dull plaladccntrotunda. Tehpe.atu.a eic-:J.mt de legre a ftucrelo.dctonareeste :r: ijrtrc 13 2.1.C Variariile nan de:.Iperarurllin tintpuldqvolrdriivegeraivcpe pafcu^uldezvolrintfructelor1r atecteazt lil dc actrl ca iir cazutloleoizarii si legrni I cretor.dar la:3mpcratu1 conslanre l)e$e28oCpol conduce obllnseade frude,nai nroj la::ftt in .ondrtiidc renperatuiscazule Peste accsrc lejnperatuiftucrete rimar : cu(!E salbenn ponocalie sau deoarece cuLoarea ro5ienorDal,nu mai are
 26. 26. CICLURILEDE CULTURA DIN ROMANIALA ORAACTUALA Dupt nicprarea drastici a supEleleld de sereincilzne conshtrteinain& de 1939. prezent in ni.d actile oiFa lt0-200 ha de a$fel de serecdincelzire ca€ pot pmduce i dlpt ciclurileclasice culture nonenul de d€ inlaf, in Romaniaprodlcerealcgumelori. serersihotarii sef.e in Drmaioarele ciclLn produ scu qtatinpunLr/tinpunu iarnt-vdtl Ide c!ie, rt, de ; ciclulll deproduclie mediu.ptimdvard-loamnrl ciclul lungnxenediaf primavari roanni cidun de pnducere legunelor Acesle a sunlpmcrc la ora elualisingurele lbme d€ produclie Romania, exc€pFa h setlor proteronaleincalzile praclica car ciclunleclasice crhui De nenlional ciclulI si de cecicLu sunl ll @nsecnlive, restuilor primulcicl!de adicidlpt indepenarea dincultunsei.ni4eui imediai doilea al cicluctcLuL IDE PRODUCIE, SCURI CICLUD<TRArIMPIJ IJ.TIMPIJRIU I ARN ARA RI DE A.V Acest cictu esre car&leri$ic Bai.ului kelmicol Matca dalorirdavanrajclorconsrtudileale solanilor pamul rand.dar poalefi gAsn!i in inceleLalre bazine nari legumicole me.liunea plantarea facerelaiv nar cu cd sore-iu d@eli. comuna Malcacucnca2 saptneni Penttuainliinlaoculturdinciclue{ratimpuriu su linpuri! suntnecesar jndepli.ilcateva de conditii I Prodlcetea $sadunlorliebuiesa se fa.t foal1edevtme Gennnare in ianuaie)in rasadniF i.cilzit€. iar rnsadultrebuie seincadreze sa in nle pameld fcftengurosl Tipul co.sltudiv al $larului si lolnle de acopeare tebue sa pemritaplantar@ pcridd! l-20 manie l.de nscd inehelini in p l , r ? l o r Go l d r o l u r rd" de de $ lbi oe am per ir e " profesionrle efectcu tenlic)r l Culdvara larielhlilorde tomate cde se deaolte bineln condii dincilc de mediucancteislicepnnAveni:tempcmturi sc,zute.t scufr, de lumini. nebulontare ndicatd. nsc de b!trmn.umidilale prifireco mai cu.oscuti creicuttr ti ra! el.atimPuri! fi €nrmeratiLAD Pot h bnzrcu crelHe nedereniinart N1, cu cfestcresehid€rennrnatd Trebuie bmat i€linuti aspeciulca
 27. 27. ::ii|i,Lri! h,rir. :- :: jl,l ni i rnLcdrpi : r . c r a icNr t t u a n r ir l-: :-..erar.: i :r i!tr::r.i t.rbtr n rv ea D rp t r e n r liin t . z e . e ld c o it . a t s a ldCICLUL II DE PRODUCIE, MEDIU/LUNG,PRIMAVARAfiOAMNA cichl ll de pr.ducticc$d conscc tv . chjjui I pt.rlarexti.rrdrac t n { i . d e p i r a l c n u ri cd j n .trLIl re ci-: ri arc e x u li de roniarep!ate I inriintardrpe r rutnli de cxnrleLi Crclul sa! duDii ocullui dc toDrale"::rnr.l!tr Seminare{ fi.e fnmilara sdr vajacu circ! r j ripriojiri imidLe rc dcErr Dac a. u l l u n rc x i e( Isch h b a ti cu t.D n re . l,larta.ea lare incepiid cu 2t) iunidlrini nrat,nta uDriralcr i ic tuf. rn a r ! l d e e e j e ci e n l i cc! ca zd j l j D a .cdecr tnnr sdlr zidetx rt :!e Ddni l. 3. l0 sauchirr l: erajedxci .oDdtrrte n(rn de nrmrr r!e!L- L lchnologia apll.ari i ir biuji uljt zattfxr.riTeiTi ur ntrrrir Darr .c rr ) ra ,rJi 1 .. F idc dishnteiinrcnbdri.hibrizifr!risioiati cu postmarjaJer. a. . e o d ., r" 1 ,1 i.i cdcJ Ll, r...t o, , lr f rc d E p, L i I r r . jtiruuiiI CL UL INTERM AR, MEDIIJ/LUNG EDI , lreia aorni dc pbducere tofrxreor cnc trn oictun.idjed a njar a:-: dc 0,imiaii bnnrii i| 4fele ii .rre ripll oirnrucrt ie:: , T:o a ri,l . r . c n a n [ i .e ce sxu tn r]rL cc a l ror ca legur .exr aiDr pr r it qm: r : 4, a. lp a r x ! r a t a D ro rco v. p x. rc ca . i i,ze pt{ Dr ajlr DU cca e ie I t {ertux[a I ] cultui .onrc.ulic Je toma1..r.€d$i t.onfar e*.tr: : if: zoDer lelrnr cJl. Bartenj Nrrc fi irfthn; I nr ahcba, fc ude darr :- ...r rr dlr r re ernierali! .lc nl.i dlneDsi, cti.in eltc rcLadv sxtr ni re.cL .r :-r lngu( cnDdrlii opnme if.at?i c. iar irr Drirnul de ctct! !e cuLrtr:t r. I P lrnf .o . " ! c . r c ob l .e i i n ,n ,t tu n i i n ra tl if funcrie de cir R. r .ill liiica lr;ii iuhesirtre l)iffuoijnm rrnzu il
 28. 28. PRODUCEREA RASADURILOR DE TOMATE PENTRUCICLUSCURT INTERMEDIAR SI Penlruobllrcra unui risadde catitate umreazi dlrjlat in,nedii c€ ai protqatc penhrcrcluscurlextratijnpuriu cjoluint€ft€diaresre sr sau nevoiede unspalru producefe rrsadunlor rasadnila de aSPAIUL DEPRODUCERE RASADURILOR. AL RASADNIIA P s r d ob ,mro i r o -T .d o r" d r isadr r o de ul (l| I., 0p. d .cop ,oar c e .e ,I rr{e rnsrdn, u Risadnita scopulde a asieura are condiliile de medi! necesae dezvojtanr oprne,a r,sadunlor roatnpenoada ta semi.ae ta ptantarcRdsadnita pe de poat n un spaliu cmd* pennanenr, cu seDamt sera/sol@t cae vor ij de in plantate_rsedurile poateuD spadu Mu m€najat temponrin scopulobtinerji risadunlor Risadnita caractef c! tenporaresrecea nai intalnta fomi in % l e b p z i a o r? d ri e d e d e ceo e ce te d nr t.eor i.oaJut t./ir per m e , u,ob ea 6:adunlor itu!,1 a |l i a., 0e1.ruprodrcere,esurp o. Dp crio, o b e i .,sd o . d n e e .006,ejr der ia dp,ndJr r Gr ea a ...r/ o , e r e n - , i , ti . mi i b L i . D e 1 4 n e ,c,3a.- n.p€liucur otdp;sdqi? ;rpb r i r n i l e r d r D o i l e rzo .ad e e i e o .ideafnelc6cr posb,r .ae,oeapuiea deschisrailaziu pentru n evcnlLale aeftni caid m n p;q cald In @zulin ce rdsaduile tesunesuntuiiiiarepenitu de cictutinpuriu,rr senifara de loc in ianuarie. tebruane i.ceputlt lunii manier,s;dnita saure b u i e . id : b d ...e r d e (a -re
 29. 29. D.r. fl i ,cp , , ilh,,doa,,j.. o d v v ru t n d 0 jDo r-_ "I :jr.:ii " , , ",,:.,,,:. ", nr ore/.,8r oe idr_d - c d d ! . e la q ? . . d d rr!E , 5 pranLrc Dc Aenrenm ,n ruNrie,le d;k da w: ,: ^::j-: ^. ,._,; .;;,,i.,: "i:l . .;,"..";";:;,;:: :,,l;,,:L :d,:",.:"1..^+or,,,d,,,e,prorr,,o ;"i, i" i;;.F.ir4 u,ndedrrldi!f """". ",;{.;;"; fi. , ,:1 . : , ,. r. 0, J,Ir...,.( ! , d e c , e , e , i , . ,, ,, , . . .o , , r ,. .,,;l,L_. r r u u o ,; /,r pe1.1r rr, .,,i 0 ,,,. ,. .., , I. r. r J , t c J eF- " , L .e .b t, .,. adlreo,,.!,dr{d,Je,,rrc d e ^ . e n d . ,
 30. 30. a izza ; E -- E fs- ?qI !! €s 3 ! *; !.9 .n t= a t F:E 3 -E -=E B 9!4 * 1! e azE l* € 8 I d 4 T &n e B i e 4rE 4 E1 €h d- E E9 qEE i.E 1 3ce ;E a rs a* € ?., L j 1 : lrl : ti l. ! / rry
 31. 31. lltRi:aDt ! nt| atEutttttn.;i,!,, ,r,*if;,u,!f.,t rtt.ttI Si aibtd6tacupnnsa 55 70zite:I nnre : r . . d o JD i 1 .o , n , i o h .e rn o ,4 d a i l 1r r L. ./ , | .I ,r , 1|o| : : r b ; n a u m o ( t rp n n $ i n rre 2 0 to cn . - . " . """I f,n ra re ,.a r,,.. a o l er ouoaFtd,r ap oao.i:I . i! lra i L U t p r i l - 1 e b . Ed e . , D, o ? rn ;,o ,,eier eee;r ipq.,ed( e| " ,i i o { r t u r.p " r,,p r.e se ." .e r,.Jdr r ,o,,.| :""" " ! e4 dr ra(rc| -c -, r e . n e G r t i l d E d i o a .er ro t,e pp o. Da.Lr ., d, i ^otr ir I . . -c t u N e , i .a p r, , .eu 1 q i re r ra o .rtdI binrue^or erca p dl J iupe n r r e q. u m u rd e b n ml . u : Sanu pJ*inte deterdn necani€ in una ma putinr sauoie anfet| :: sr tic turgesceme nu rieontile)l (si
 32. 32. P oducer.a Jtl5xdrrltorjDrlici lSEliN.Tt:t,cre poxrc sc si Qi|le alre. rrc.a nr fi!uj" n.nitoak.
 33. 33. RllPl(.I UL plinrulelo. din patul a.olare seh.ein shncccdc plaeiclSEI/IANATUL Seninarca ronalelorpentrucicLul cxn"inrprrlu i tirnc0tu a1t lo. I l0 ianuariel un€leresnDitni bazinrllcgumicol iaicr) sctriiiatul ..llar sinar devreme (25 il de.erlbrie) da..esjrectviifcnDieridispun : r.a solxnrl.nierclor duphplalltre si deasenrene! cotrsrucrr?l tip!l - Juhlaide ulilizarca celor ai niodemc folii profcsionaic acoperi.c de :{nrtc pLanr.rca la{ne deremesfi15itu1 uDil febrLarid irrccptrtrl . . . c uu n r L r .D r i .i d d ei n g h d a rc l o mxroLor i 0 !:iinalul se fae pe pat geniiarly su ir ratrLle :- r-:nraiul de senranar rcprcze[arde turba cne - : . Ea r l , pll. u . r! J.IJUJcf.drl,o o i
 34. 34. I ca ui substarpofesioml pe bazt de turb, s, ne r;sadunlor i. prina thzn GenAnalrepicao sunr l.rHnl i.5 n,i: l(nfrtuli nttotLl@nu cape anbalajtl stbexrthti i lic pHltl y ui jc currr nthz a.zie tnl.ri I hn ln lor stbsltzttl ",ctrtio".n cntului dl. tlfuhi srb 5 n" cnetanrl s.nitntl 2. urul sn rr .1. nai lndp de: t dS ,, den eld dt 0,6-ai .l!,ht: 3 i .thn &:Lr)i.1. letuI.akt i NPK i .tulte tukaflnj "nortl.htert.: :rfu rlLtnn? hfirnn tllinhrttkt hl ttih.l. 2 sdpldrdni: ). Gainala :n fi. crplnni intta n 10 nD tlutnqtdala.frnd eo 5. trrl)t tri lic l)l.,tutt. pr t e"rirdt ,ntlrc.anan1dl tu, ah.:t!! tl! ni hA hl.rdn Ji hnhA neagrci: 6 Sti.o,l!"a tulixI.lc t"tcclqr:Atlsti aLtil^i,r tabhadorij htvi ,?bti. o ndi gr iiii kt h igat.d enstdttA a tthnlafilni ! "ttu Recomandarea noasr* estec. cel pulin seninatulsi fie hcur dmr in substrar profesiona pentruseminal(c! lpeciticatiile rehn,ce mai sut 6ra de aheadxosDi Dacdrorusi ulili-aze !i peDant se inrpreuni tuIbi. pnmentul cu trcbuicst tio do pidurc si ni nici un cazdin eploatafiasncolc(din serdsar grtdinaproprie di. ctnp) sau Uriliz.eapnnintuluide pidur siDrptu si sub$ral ca pcntu sennnare n! cstcrccomandati dcomccc tc{r.a sa1.rfte neunifoml inpiedicnrasarirea usoa$ ii rapidd toDatelorierbunle a incollesc rtsar mult tuaiiepede $i decat ronarele. nteFrlarea lof va afecta ia plantulele cu6 de |isinE !n astfcl in de erenplu.are nu !€buie umar pentu obrnerea unui rAiadunifom $i lire probleme risanrepoar ti obsenal i-eura de ir umatoare
 35. 35. r rmio, d( Frd4 lnrr ;r;: 4 ;{:;;;i Lrilizd* doar a $rbsrarulLrj trofesjonatpe bazi de turbi peDn! .:-:::: a.e . senede avantale comparariv udti,area cu allor $rbinrrd sau ti mi n t { u r lr e!m enecur i Plir deseinillesi pot fi pre;le ii - L,ol d;.omf er .id(a RNcN,l d*tdere a prritqclof:: . :c optime tenlnrgmtrare ii r nar ,n tm .r c desu J!r-- optnni,ar minemte co d i d n&uno( r Lte m nen]e de pr:-: -.icr ::n: dedezotiare rrsadurilor a, - ---rr dc rusdur unilornre oezrolra* tr crta acuiua , rr :.15i t"put a operaliarehnotogici "o i de ntrbd.ridi. I t€ ptdnlulelor nu
 36. 36. 7 su u A ril i n 4ore dtori ratrrrl a er o . r e n ! d a r b e ) u L ir e aeso r rnI o e.l no rc ,rul i nc dreere ria P a m d r _ L e r q d h " c a r ilo l ae ap oaiolare tnere sunt pactic inevitabilecrea.d 6ifel larg Fo4i d€ iitde penttuboli vasculare Epiere 9i un ,ltesin plls penlrupunlulelerineresi dupa Pttu"Edi:,i .nnliliile n46trc !n.i Semifiri oltit ne botutc sent tnndtuii: A , t c no .ra ru r{ o D ti mn e g e r n r a e eie cr pln a i e 2 6c o r r e r ;e ? d a d e ;e - n e N r "Dur er ien n( ider or B. Uniditdtc!d€ 100l C. Lipsa conpkd n l(ninii in pnnele zilepant la.dsnrire iampetne cu ziae sauMnon di. hefiie). in c@l in caE s ulilizedi substdul profesional pe.lru s@anal operaiile t€hnologicepenn preeinrca subslratului$i ,eminai sunt I Seudecu apdtutb!pdne laumecrarcacompletdl piintr-ouioad aDasaresubnratuluil 2. Setrasqz6;andunle a se punseninFle tomale de
 37. 37. < acu p si cu un nf rhid({bnrarde lt " ,"..".,",.:,: n . ^ , d n < " " . , . . . , .. ;J..:;",JJ,.:;;.,1":, .:,"",i:.,"" "".-;,Jl; "1j. ": _ c tr r ul]]i u renor (pani ;.jl- ",,,,:: -, ,. ! rainrcr .trirrl :.,,"-:":":" . ;. ; ". ":. ,:, ,:,;,":,:"* , ." .. ,, j,,,1,,":. - , ,. r .P {1 ,",i;:";:;:;;."i:; ";; ,,;..1,^; .." :":-. ;i"i, . r..L .;:11,,) : o" " o" "it ,, r , p. :, .. ,,,.::;,i.1 " 1",,.1t, ; lr;"i: ".1.1,,1".;." :l:j:":l:,,T . lil 1." " _ : l ."..:,,,1 " , " " - . ..: l t,,1i1;. .,," ,., -, . :":,:1r,F -" . i r," ,,,. re "..,.,.i,,..,r,,,p . . , . n, . . _ .,pi1.. I J. . , , . r ar. 1 . , . "1 . , . . , :rri l L /e ro c^ .3r ,.r ;. : ., lL?,aI 6 zt! ,ref n afrr; lnturte 3qnre 2rc ro! n Jsr e ii,ituri nr ar rrl/rer t o ri! f / . r l d n re .tH
 38. 38. dacirtsanrea e$ede 1009/0 nu Toateeopelerehnolqicc inaisus de€vire alvcolarc mertiuieacn semnnarea ostndnlanrfida,e celulanlleolari Ayanl,jclc utiltnrii dreol€lor penirn s€nnnnre l,(i d. nin,l I llintutcle potii lisate7-10 zile mainrlt pnnn repier 0n turctic la por de nunttul de celule/alleol; ii lasare chiarmai mult) daroritd dhranrelor iilre flante null nai mari decdrii parulgc.ninaiiv (lvanLlul aFdedvi deaici $re economia cildud caresepoare de face pnn prelLrngirca impuLu pelfecltde risadurilenereficatejn acelasispxliu nai nic decil sFpul mpardernsadunlerepicate)i 2 Rt.nca dddciniloilinefela opcfada rcpicaeestednninuaE de la ninin 14ddecrulincare plritulelelunl lualedin patulserninariv uide llreleRdicu|ffeale unelpliiule j au inlrepitunso celeale 3 Rhsadulcie micinfte plantei niaiigrros dalo i densiietii 4 Unifonnarearisadurilorene foaaebm4
 39. 39. al Aceastinretodide semd.rre tiule aheolare si un dezalaitajsi in arc:: nc ceopcmhuneade Epicarenrdrivece li un pic tuaidjfcilA, pmctic u !a Dupa risirirea conlplelaa plinllLlelofeslo n{csarn sclnnlare.::-peraluiiconstanieTi/noapte aLteria.!a cu rcmperatunizi/rtoaFre, antlle$e_ : ie c a i n d m p u l zi l e i l e mp cmtu ri l e sn l lecupnDseintEzz26 C.iar noapr ca :.: lb.loC ,{cca$i altcrnantd nccesara c$c penltudeTroltareaopimi a i*rifl.r O reml)eratrLr conslanti zihoapresa! o lempeFturd nare nr niair-:- i.ti{ii dectuin lmpul zilei !a drcc la o crcslere accclcratd lLrlpnrii a gcrdlcref eze Dre de nxnzulite tu n nr: ::i: :: LolumradrcularDe asemeoea unntren€midilars subslralulu, se:r. =ia i r i g a c o n n a n tp e l o a Gp ci o a d a p i nils epicarOdaticu iigar tasc r e:r::-ar fertillztn si tralamefenlosaniarc obLigaroni seminatuLa daca fo$.::i:i ii pananlsauafrenec pinaf Feailizifisc facn] aceasd c! peno.di:r ii:lsaiinre m,nemlecu echilibet NPK adaosde mageziu si apoi suntfoarrenlo de l0 20 grafre/L0liln in3Tislini.le . uiilizcaziI ingu|i deifgrerirnitrtNPK la o rni. o dcdohare annonioasd sisreniului a -.rc. , a micilorrrsadrii sc poarc uriliz. pnn h rze de 20 mlrlll liri api Traraneilele
 40. 40. urlirxiirx,r ir acer{e pc ioeli nrclLLd corba cidern ungiid,rintr(el!, (p.rlr eitarer risculLtr iloloicilale de e onrplculri Prclc!r,,re,:] og r:s#.ftffi iind,L ecomafd *t Dc irc cD.x e re.ortrdi api.arearn trscclcid Insecleloice "fua RecontndaNa noxst" cm!rroreliat.c c nrciLzeste urdc secaDrirti :palLUlljjlc.ri.rd D.trru Dtitrix ra,iid. de^olra c i risa&nlLn cic Acrara do7! d intr.0: ii{na c: riiririi r.c(ul irddicd 1id dc sitrenrinr" nnli I si i "1i,3,(.i.Dolradre{e lapN cli tlani il poat LLa f si( trl ndularliod prtrntrhtur{or1!1nr nirik dc a,ei(cr.fideiitr(i ff it e eiiie 5i lif ntrc!or.:rr nr l;.u il€ dnde5unt.c c Imiscnnbil. s uDde rl cel r :dcsd da41tl. itrsc{lc .txta irdrcc 5i!r eficldeb o$mulxrer trcr$enle or dc creskfrr adir ir pLLA rriLi/al.a sx iri trineLe tazede dczvllale Daci e!sa l. gen!lr,sr,,Lrpa;r"i Ac a!r,,.n re reco otrLi ri!izarea urui acancrdd l-uu...., rriL,"r,,",.l LJr l saudolil tnoircrrc Litosatr prventie rare apanlr l ii , i l 1 L . r . d c n n n e a rn i n c!/tr I i1 car fu e otr ser vii . it a d i unir ) . , r .t:.,rr,ci ri l i d i re . . r l i l r i l r rn rL r,.x Lf I i riflitr.lo le nFccre riad I ni :.,: .. fr..! ndre ! dparL!.! n ltr
 41. 41. rLeisitateaiiltcstiri. lorle ace(o iDlornialiiiiind eenirle |cftr ltrrel!.irilor ir p iqntx tipulni !i liecferlel t"lamefrelu lit!{.,r e f,e!enfrc De nrefliond5i de relir1 c$c fapn, .i drci p,.dtrceFa ,isadtrrLl.r n 1 ! d l r ,,o te i . l :.esxri dczinfectln prealab,l:t roltrlri si a lnn,ctu-Li,i llfftrLl rii(L Nrhr a 4!.crcri acarcni DeTinle.ri, toarc lice cu cilek rle nrrttre de 0 itrd s. .lira tu ii.ilzirea risadDitcicu frlecti.id-acaricid $op.ci sorhL ! r rLn prf:,rucru,ii Jd lelirn.r o dozi dc I 5.r [x] nrar. (daci cultuk tr! a l!!:r:l fiari i,ici nu h lii( us. tagubeinsi [ebuit si ltratinritui spo ..c. trrrDri si 5ecu,iln1e NrrlL 0 prtvcf irnb.lfivrca lF soatrer ca. la.. rrillicrial sc iric,i(icspriLul Doih1, rcari si^xu o o zi rpoi e reli.e5r€r!r , ra r s i r c s p carL o n e l e n a {ri l c d c scc!nll|le r nliJlL t r ir ilrr 1.lr el. i n lr ,iirne dduliLizr.) arutrcicand LLcr4L.u [odtse to{cer Pel c u r lh cri ri l cl ch D o l o sic{r l ,oluicclcctuxtcdc isir f. r ir ill ce ar : ri c a r es r n ni g d e r.o rn a trd a p l i rtulel.f..data.! i,r gar ea:elr .. i:.1 iza,cxrisrdunl.. idmlata capcaDe penbrii|s.ct. !i unrl srL dotri or rL a e n r e i r o sarre xn ti l u n g i .e 5 ia n l i rs.ctcREPICAREA ljc,ioadrqL0rnsii irr,e seniinar ieDLutn dc lll i0 zil. nr lnr.r. ri ene : r r d D i r e r a t m i rri l sd rru i$ s!b {,n [l rtiial Piadr c.r ir ( lul r e3dr ne {L er :rilar dn, Ln .rtrL i| caic poaleti ilare,rar liri riscuL a ti rrpl sdLde f,.i.r,r nr (trJl.peratiilor de.etcare (diar da.i fr nrn nnDiDit. c.lc lLl: . rnerrofareDui$a) D. ascDrcrca h oesi aibi I tnoz. aderirxl. Lrirc csteix L o l k r c n r n s i!d .i ra {l i cl l a rb l fcd e zr ohar l,it,i,r Lcr .0,.0i.atr Ll|Lc.nitr .. :crrbbil la xlLnsnca necofepunz,iro.re . lLrlpiii 5 cr ctectencgtric !r^e_: rc,or(d trng pc0rnL p,inrc t.t,.ircn hnatelor sc tice in ghtrlcc dc plaY. nxrc (-{ ccc _.li Ll.L,]e Ntrtri. sar pelalc saucehnedleDlaic). inchEclx.uLfirc. tln: : : I r L : a r u r d cl L mi o r n i i d e .fri L l D erir( .i idic rilc .rre vir i,i .oita.l hnm isi Edu! treplal:if ! . r:::dereat.ilh a tir.rile speclicc.. abs.rLrric apcisi clc ncxeL(tr a r!r: : Dr asef,enei trebui.r.rifl( laplLl.ij. ridilee.t de tLa.lelereplcat.. , L. .:,: Iii ilari ft $$s,ai csleiinoderuDa f,climr in locrLudri !oLtrN de
 42. 42. PenrNobtnerea rdsadurilor tonarepentru de ciclul I suntrecomandateiinecele rotunde dianettulde 9 cm cuiirlline cernai mare Deasenenea cu:ri porn utilizaresilivilealveola€de23 (Fieura saushlece celule^dvi!i 23)::rate 77x3 cm (Fisua 24), dar !€buie awli marc griia se nu se indrrerenoada platar deotrece de plantele cre$eexploziv i4lline tuFtn vor i. .19
 43. 43. Hi
 44. 44. (l. .ur j "? Lerr .et .3, oo.c , L d c . , e 4 c p i, Lp ,1, . 1 b d D .!.1 b p p . , . ro , , a . . , p . r , ri nrb$raruluisi seutiizea2immnir,deexcmptL,!l U l d Pii (fietodd !]l uri,,/.La c:cdd Lar:a utri i Z4d p P r franlc bazine legunicotc) rebuie anli griji cs xceashsd lie foxtrebi;e :.:compusi.cu oicxttrrafoanelint, safie debodre sauovinc(in niciinrnrn :r dc pdsanll!)si sr nu $ adauge caniiliricxagerale ,aponde l/4 sau i. (un e .t. t^ ^o L , ra.ad,,.., t,r iae,!r o,,. . r , r,n p d e o ,d .cd 1 p .et per a..br r ,,t dc d.i-:nDdlceJaaderearidicinitor.la degqaEa amorjacce inlatbenesc de nicrie:reilule 9i.le o!resc din creslereDacr gunoiuleee insuficient des..nrpuslisrr n$Lil ca im€dht dupnrcpilde sdpice .isaduite datoritidegaji,iiuDcl:4lLEti iid de dnoniac (desajai€jndusi de uD.nfea sunojulLjisi:5rpcnlunle mdi)intr-uDlimp foanescun Djn acesrejrolive. pe;tu $itaj€;r$rrrorcazale de $^de desunoidegrajdsaudestarta desconpuncG de selare utilizacu srccesafrenccrt de pejninrde padure $rbeftr de rurba cu . : .,d. U r t,r ! tci..,d,.,t., a . d rt o , p o d . rd lc r o b iro -. Fffi.+-ttir-l !-&d ( R"d,"-.."..-".,..";;n,n--i;;:i -*;i;,.., .epr.are n€n!n! ozi saudouao reilpemtdi consaira s.- penh ..duccrcasr.esulul rePcale rcluarer fai oe r cer iisa,lunlu a)uCiace{e 2 zlc se .evinc la allernlnta 5l

×