Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

En2013 simulare en matematica brasov 2013

118 views

Published on

matematica

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

En2013 simulare en matematica brasov 2013

  1. 1. -2013 SIMULARE 6 februarie 2013 Anul Toate subiectele sunt Timpul de lucru efectiv este de 2 ore. -a BRA OV din oficiu. SUBIECTUL I Pe foaia de examen scri i numai rezultatele. 5p 5p 5p 5p 5p 5p (30 de puncte) 1. Rezultatul calculului 16 + 18 : 2 este egal cu ... . 1 2. 5 3. ul ei cr te cu 25%. Noul pre va fi de ... lei. 4. Mul imea { x | 3 x 4 5. Un triunghi dreptunghic are catetele de 6 cm i 8 cm. Lungimea ipotenuzei triunghiului este de ... cm. 6. Figura 1. cu ... 0 . SUBIECTUL al II 5p Varianta 2 lea Pe foaia de examen scrie 1. Desena 2 5p a= 2. 3 2 1 3 0,08(3) este natural. x 3 x 1 x 2 4x 3 13 3. Se consid x) = , unde x { 3; ;4}. x 4 x 3 9 x 13 9 x 1 5p a) E(x) = . x 4 5p b) Determina i elementele mul imii M = {a | E(a) }. 5p 4. În situa ia notelor ob inute de elevii unei clase la un test. Nota 4 5 6 7 8 9 10 1 1 5 7 6 3 2 Afla 5p n = abc + bca + cab , unde abc reprez n este divizibil cu 37. 5. baza zece SUBIECTUL al III -lea Pe foaia de examen scrie (30 de puncte) imea de Decorul un 1. 4 m. reprezentat în Figura 2. 5p 5p 5p a) b) Afla podeaua camerei. c) de 63 cm (3,14 < < 3,15). 2 . Figura 2. 2. În Figura 3 5p 5p 5p . Punctul M este mijlocul muchiei BC. Se cunosc: VA = 20 cm i AB = 24 cm. 4 13 cm. a) b) s c) i lungimea drumului minim parcurs de o intersectând muchia VA. Figura 3.
  2. 2. BAREM DE EVALUARE SUBIECTUL I (30 de puncte) 25 1. 1 2. 10 3. 4. [ 3; 4) NOTARE 10 5. 45 6. SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) 1. 2. 3 2 2 1 3 0,08(3) 3 1 1 4 3 4. 5. 5p 5p 4p 1p 1p 1 12 2 a)x + 4x + 3 = (x + 1)(x + 3) x 3 x 1 9 x 13 x 4 x 3 ( x 4)( x 3) x 1 E(x) = x 4 b) (a - 4) | 5 a { -1; 3; 5; 9}= M Formula mediei Suma notelor = 183 Numar elevi = 25 Media = 7,32 abc = 100a + 10b + c n = 111a + 111b + 111c n = 111(a + b + c) 111 = 37·3, deci n este divizibil cu 37 SUBIECTUL al III -lea (30 de puncte) a) Formula ariei dreptunghiului 1. Aria = 20 m2 b) 2 2 Transformarea: 20 m = 200000 cm2 c) Raza = 10 cm Formula lungimii cercului 2. 5p 5p 5p 5p 2p a=2 N 3. Varianta 2 62,8 < < 63 a) AM = 12 3 cm AO = 8 3 cm sau OM = 4 3 cm VO = 4 13 cm b) Daca MP VA, atunci BP VA Unghiul este BPM 5 sin BPM = 8 c) Justificarea faptului ca drumul minim este BP + PC Finalizare: BP + PC = 2 BP = 38,4 cm 2p 2p 2p 1p 3p 2p 1p 2p 1p 1p 1p 2p 1p 1p 2p 3p 2p 1p 1p 1p 1p 2p 1p 1p 2p 2p 1p 2p 1p 2p 3p 2p

×