Turist în orașul meu craiova

842 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Turist în orașul meu craiova

 1. 1. Turistîn orașul meu -Craiova<br />Proiect educativ<br />Coordonator prof. Maria Gheorghițoiu<br />Liceul Teoretic “Tudor Arghezi”<br />
 2. 2. Descrierea proiectului<br /><ul><li>Titlul - Turist in orașul meu- Craiova
 3. 3. Coordonator: prof. Maria Gheorghițoiu
 4. 4. Echipa de lucru: prof. Lucian Săndoi- director</li></ul> prof. Venera Efrim-coordonator proiecte și <br /> programe educative<br /> Lilica Taneață- prof. geografie<br /> Cristinel Prodescu- prof. istorie<br /> Loredana Neagoe-prof. limba și literatura <br /> română <br /><ul><li> Perioada de desfășurare- anul școlar 2010-2011 </li></li></ul><li>Argument<br />Am ales tema ”TURIST IN ORASUL MEU- CRAIOVA”,deoarece dorim ca elevii, prin activităţile desfăşurate întru-un mod plăcut, să înveţe şi să cunoască mai bine resursele turistice naturale şi antropice din municipiul Craiova.<br />Vom încerca să profităm de dorinţa de cunoaştere a elevilor, de curiozitatea lor, determinându-i să participe activ la culegerea de informaţii, prelucrarea şi prezentarea lor într-un mod cât mai original.<br />
 5. 5. Scopulproiectului<br />Dezvoltarea personalităţii elevilor şi a simţului responsabilităţii pentru resursele turistice din municipiul Craiova<br />Obiectiveleproiectului:<br /> Obiective generale:<br />Acest proiect va forma elevilor deprinderea de a fi cooperanţi, de a avea iniţiativă si de a stabili relatii de colaborare si competitie.<br />  Obiective specifice:<br />Elevii vor fi orientaţi spre culegerea informaţiilor referitoare la obiectivele turistice naturale şi antropice.<br />Se va cultiva sentimentul estetic şi de comunicare, dragostea pentru muncă îmbogăţindu-li-se experienţa prin activităţi extracurriculare<br />
 6. 6. Obiective<br />a. privind elevii <br />determinarea elevilor să-şi asume responsabilităţi şi să fie cooperanţi<br /> cultivarea sentimentului estetic şi a dorinţei de cunoaştere a obiectivelor turistice. <br />dezvoltarea sentimentelor de măndrie naţională prin cunoaşterea şi promovarea valorilor culturale şi tradiţionale.<br />b. privind cadrele didactice: <br /> educarea unei atitudini pozitive faţă de metoda proiectelor ca metodă de lucru<br />iniţierea unor activităţi specifice<br />stimularea elevilor în vederea aprofundării cunoştinţelor specifice<br />c.privind părinţii:<br />conştientizarea părinţilor cu privire la rolul lor în dezvoltarea personalităţii şi educarea propriilor copii.<br />
 7. 7. Grupul țintă<br />Beneficiari ai proiectului sunt elevii din clasele a V-VIII-a si a IX-XII -a <br />Rezultate așteptate <br /> - elevii vor fi informaţi direct şi corect despre obiectivele turistice naturale şi antropice din municipiul Craiova.<br /> - materiale informative realizate de elevi şi profesori. <br />Parteneri<br />Biblioteca Judeţeană „Alexandru si Aristia Aman”<br /> Cotidianul ”Adevarul de Seara Craiova”<br />Primăria Municipiului Craiova<br /> ISJ Dolj<br /> Agentii de turism<br />
 8. 8. ACTIVITĂŢILE DE BAZĂ ALE PROIECTULUI<br />întâlniri de lucru .<br />vizionări de cd-uri, casete video pe tema proiectului.<br />simpozioane <br />referate <br />realizarea unor portofolii cu tematică variată<br />concursuri<br />prezentare Power Point<br />realizarea unei expoziții de fotografii<br />vizite la muzeele din Craiova<br />excursii: turul orasului etc.<br /> <br />
 9. 9. MODALITĂŢI DE EVALUARE <br />fişe de lucru<br />portofoliul<br /> expoziţie foto<br /><ul><li>activitate independentă, în grup sau în perechi
 10. 10. realizareauneibroşuri</li></ul>pagina web<br />
 11. 11. COSTURILE PROIECTULUI :<br />o parte se vor acoperi din fondurile personale<br />se urmăreşte şi atragerea de fonduri prin sponsorizări<br />donatii<br />

×