‫ناصر غان مازاده‬      ‫ز‌‬‫و کارآفرینی اینترنتی‬
‫جابجایی زیرساخت فناوری اطلاعات‬‫اسلید: ‪Mårten Mickos‬‬
‫گمانهزنی‬                            ‫ز‌‬           ‫گارتنر‬        ‫»رایانش...
‫بارکاری فناوری اطلاعات کجا اجرا میوشود‬                 ‫ز‌‬‫منبع: ‪Novell, IDC, Gartner‬‬
‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬  ‫ز‌‬      ‫ز‌‬
‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬  ‫ز‌‬      ‫ز‌‬
‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬  ‫ز‌‬      ‫ز‌‬
‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬  ‫ز‌‬      ‫ز‌‬
‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬  ‫ز‌‬      ‫ز‌‬
‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬  ‫ز‌‬      ‫ز‌‬
‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬  ‫ز‌‬      ‫ز‌‬
‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬  ‫ز‌‬      ‫ز‌‬
‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬          ‫ز‌‬      ‫ز‌‬  ‫تقریبا همه‬    ‫ ً‬‫و خیل تازه واردان‬
‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬  ‫ز‌‬      ‫ز‌‬
‫هر کسی از ظن خود وشد یار من‬‫تصویر: ‪Appistry‬‬
‫رایانش ابری چیست؟‬‫‪Everything as a Service‬‬  ‫هر چیزی به اعنوان سرویس‬
‫تعریف رایانش ابری ‪NIST‬‬ ‫رایانش ابری مدلی است برای داوشتن دسترسی فراگیر، آسان و بنابهسفارش وشبکه به‬     ‫ ِ‬  ‫ز...
‫نمای تصویری‬                         ‫فسلففسرویس درخوافستی )بنابهفسفارش(‬            ...
‫نرمافزار، بستر و زیرساخت به اعنوان سرویس‬                                        ...
‫ابر اعمومی، ابر خصوصی‬‫ابر اعمومی‬   ‫ابر خصوصی‬ ‫‪SaaS‬‬      ‫‪SaaS‬‬ ‫‪PaaS‬‬      ‫‪PaaS‬‬ ‫‪IaaS‬‬ ...
‫فناوریهای زیربنایی‬                                                   ...
‫نمونه بازیگران اصلی ابر اعمومی‬
‫مزایا :از دید مدیران فناوری اطلاعات‬
‫چالشها :از دید مدیران فناوری اطلاعات‬                ‫ز‌‬
‫گرید برابر ابر‬     ‫گرید‬              ‫ابر‬   ‫رایانش اهمگانی‬        ‫رایانش اهمگانی‬  ...
‫مجازیسازی برابر رایانش ابری‬                                        ‫ز‌‬     ...
‫جنبههای اقتصادی‬      ‫ز‌‬
‫ابر خصوصی و ابر اعمومی‬
‫مزایای ابر خصوصی‬              ‫● انعطافذپذیری )‪(Elasticity‬‬                       ...
‫رایانش ابری و بازمتن‬‫»این احمقانه است، این چیزی‬‫بدتر از احمقانه است، این فقط‬‫بزرگنمایی در بازاریابی است.«‬      ...
‫رایانش ابری و بازمتن‬
‫رایانش ابری و بازمتن‬
‫رایانش ابری و بازمتن‬
‫رایانش ابری و کارآفرینی‬‫ایدهآل برای کارآفرینان اینترنتی‬              ‫ز‌‬   ‫راهاندازی سرویسهای اینترنتی...
‫برآورد زیرساخت مورد نیاز‬            ‫استفاده واقعی‬                    ‫نارضایتی‬‫توان محا...
‫رایانش ابری و کارآفرینی‬‫رساندن سریعتر محصول به بازار‬   ‫‪Faster time to market‬‬
‫رایانش ابری و کارآفرینی‬‫به سرمایهگذاری اولیه نیازی نیست‬           ‫ز‌‬     ‫هزینههای سرمایهای‬     ...
‫رایانش ابری و کارآفرینی‬‫ذپرداخت برای آنچه استفاده میکنید‬  ‫ز‌‬   ‫هرچه آش بخورید ذپول میدهید‬     ‫ز‌‬
‫رایانش ابری و کارآفرینی‬‫تمرکز روی کسبوکار خود‬    ‫ز‌‬
‫تمرکز روی کسبوکار خود‬                   ‫ز‌‬           ‫٪۰۳‬       ‫٪۰۷‬‫زیرساخت اختص...
‫تمرکز روی کسبوکار خود‬                            ‫ز‌‬           ‫٪۰۳‬       ...
‫منابع و مطالعه بیشتر‬http://www.opatan.ir/resources/http://www.opatan.ir/blog/http://fa.wikipedia.org/wiki/‫رایانش_ابری‬ ...
‫برای برگزاری سمینار یا کارگا هاهای آموازشی به نشانی ازیر‬              ‫ز‌‬                 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

رایانش ابری و کارآفرینی اینترنتی

1,675 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,675
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
135
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

رایانش ابری و کارآفرینی اینترنتی

 1. 1. ‫ناصر غان مازاده‬ ‫ز‌‬‫و کارآفرینی اینترنتی‬
 2. 2. ‫جابجایی زیرساخت فناوری اطلاعات‬‫اسلید: ‪Mårten Mickos‬‬
 3. 3. ‫گمانهزنی‬ ‫ز‌‬ ‫گارتنر‬ ‫»رایانش ابری« را‬‫در صدر فهرست برترین فناوریاهای استراتژیک برای سال ۱۱۰۲ قرار داده است.‬ ‫ه‌‬ ‫منبع:‬‫1224541=‪http://na1.www.gartner.com/it/page.jsp?id‬‬
 4. 4. ‫بارکاری فناوری اطلاعات کجا اجرا میوشود‬ ‫ز‌‬‫منبع: ‪Novell, IDC, Gartner‬‬
 5. 5. ‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬
 6. 6. ‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬
 7. 7. ‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬
 8. 8. ‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬
 9. 9. ‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬
 10. 10. ‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬
 11. 11. ‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬
 12. 12. ‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬
 13. 13. ‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬ ‫تقریبا همه‬ ‫ ً‬‫و خیل تازه واردان‬
 14. 14. ‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬
 15. 15. ‫هر کسی از ظن خود وشد یار من‬‫تصویر: ‪Appistry‬‬
 16. 16. ‫رایانش ابری چیست؟‬‫‪Everything as a Service‬‬ ‫هر چیزی به اعنوان سرویس‬
 17. 17. ‫تعریف رایانش ابری ‪NIST‬‬ ‫رایانش ابری مدلی است برای داوشتن دسترسی فراگیر، آسان و بنابهسفارش وشبکه به‬ ‫ ِ‬ ‫ز‌ ز‌‬ ‫مجمواعهای از منابع رایانشی ذپیکربندیذپذیر )مثل: وشبکهها، سرورها، فضای ذخیرهسازی،‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬ ‫برنامههای کاربردی و سرویسها( که بتوانند با کمترین کار ز‌ و زحمت یا نیاز به دخالت‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬ ‫فراهمکننده سههرویس بههه سههراعت فراهههم وشده یهها آزاد )رههها( گردند.‬ ‫ز‌‬ ‫این مدل ابری از در دسترس بودن ذپشتیبانی کرده و ترکیب وشده از:‬ ‫۴ وشکل آماده سازی‬ ‫۳ وشکل سرویس دهی‬ ‫۵ ویژگی اساسی‬ ‫ابر خصوصی )‪(Private cloud‬‬ ‫●‬ ‫نرمافزار به اعنوان سرویس )‪(SaaS‬‬ ‫ز‌‬ ‫●‬ ‫سلفسرویس بنابهسفارش‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬ ‫●‬‫ابر گروهی )‪(Community cloud‬‬ ‫●‬ ‫بستر به اعنوان سرویس )‪(PaaS‬‬ ‫●‬ ‫دسترسی گسترده وشبکه‬ ‫●‬ ‫ابر اعمومی )‪(Public cloud‬‬ ‫●‬ ‫زیرساخت به اعنوان سرویس )‪(IaaS‬‬ ‫●‬ ‫یککاسهسازی منابع‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬ ‫●‬ ‫ابر آمیخته )‪(Hybrid cloud‬‬ ‫●‬ ‫انعطافذپذیری سریع )درجا(‬ ‫ز‌‬ ‫●‬ ‫سرویسهای اندازهگیری وشده‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬ ‫●‬
 18. 18. ‫نمای تصویری‬ ‫فسلففسرویس درخوافستی )بنابهفسفارش(‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬‫ویژگیاهای‬ ‫س‌‬ ‫دفسترفسی گسترده شبکه‬ ‫انعطافذپذیری فسریع )درجا(‬ ‫س‌‬ ‫افسافسی‬ ‫یکاکافسهفسازی منابع‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬ ‫فسرویساهای اندازهگیری شده‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬ ‫شکلاهای‬ ‫س‌‬ ‫نرمافزار به عنوان فسرویس‬ ‫س‌‬ ‫بستر به عنوان فسرویس‬ ‫زیرفساخت به عنوان فسرویس‬‫فسرویسداهی‬ ‫س‌‬ ‫)‪(SaaS‬‬ ‫)‪(PaaS‬‬ ‫)‪(IaaS‬‬‫شکلاهای‬ ‫س‌‬ ‫ابر خصوصی‬ ‫ابر گرواهی‬ ‫ابر عمومی‬ ‫ابر آمیخته‬‫آمادهفسازی‬ ‫س‌‬
 19. 19. ‫نرمافزار، بستر و زیرساخت به اعنوان سرویس‬ ‫ز‌‬ ‫برنامهها روی اینترنت به وشکل سرویس به کاربر تحویل‬ ‫ز‌‬ ‫نرمافزار به اعنوان سرویس )‪(SaaS‬‬ ‫ز‌‬ ‫میوشوند‬ ‫ز‌‬ ‫بستر ساخت و آمادهسازی برنامهها به وشکل سرویس ارایه‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬ ‫بستر به اعنوان سرویس )‪(PaaS‬‬ ‫میوشوند‬ ‫ز‌‬‫سرور، فضای ذخیرسازی، سختافزار وشبکهها و دیگر منابع‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬ ‫زیرساخت به اعنوان سرویس )‪(IaaS‬‬‫ذپایهای رایانشی به وشکل سرویس در اختیار قرار میگیرند.‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬
 20. 20. ‫ابر اعمومی، ابر خصوصی‬‫ابر اعمومی‬ ‫ابر خصوصی‬ ‫‪SaaS‬‬ ‫‪SaaS‬‬ ‫‪PaaS‬‬ ‫‪PaaS‬‬ ‫‪IaaS‬‬ ‫‪IaaS‬‬ ‫اینترنت‬ ‫اینترانت‬ ‫کاربران‬‫‪Public Cloud‬‬ ‫‪Private Cloud‬‬
 21. 21. ‫فناوریهای زیربنایی‬ ‫ز‌‬ ‫فسلففسرویس درخوافستی )بنابهفسفارش(‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬ ‫ویژگیاهای‬ ‫س‌‬ ‫دفسترفسی گسترده شبکه‬ ‫انعطافذپذیری فسریع )درجا(‬ ‫س‌‬ ‫افسافسی‬ ‫یکاکافسهفسازی منابع‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬ ‫فسرویساهای اندازهگیری شده‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬ ‫شکلاهای‬ ‫س‌‬ ‫نرمافزار به عنوان فسرویس‬ ‫س‌‬ ‫بستر به عنوان فسرویس‬ ‫زیرفساخت به عنوان فسرویس‬ ‫فسرویسداهی‬ ‫س‌‬ ‫)‪(SaaS‬‬ ‫)‪(PaaS‬‬ ‫)‪(IaaS‬‬ ‫شکلاهای‬ ‫س‌‬ ‫ابر خصوصی‬ ‫ابر گرواهی‬ ‫ابر عمومی‬ ‫ابر آمیخته‬ ‫آمادهفسازی‬ ‫س‌‬ ‫مجازیفسازی‬ ‫س‌‬ ‫رایانش توزیعشده‬ ‫س‌‬ ‫فسیستماهای خودگردان‬ ‫س‌‬ ‫فناوری توری )مشبک(‬ ‫شبکهاهای ذپهنباند‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬ ‫وب ۰.۲‬‫عناصر/ زمینهفسازان‬ ‫س‌‬ ‫معماری فسرویسگرا‬ ‫س‌‬ ‫نرمافزار آزاد و بازمتن‬ ‫س‌‬ ‫چارچوباهای وب‬ ‫س‌‬ ‫بنیادین‬ ‫مرورگر به عنوان بستر‬ ‫توافق در فسطح فسرویس‬ ‫رایانش اهمگانی‬
 22. 22. ‫نمونه بازیگران اصلی ابر اعمومی‬
 23. 23. ‫مزایا :از دید مدیران فناوری اطلاعات‬
 24. 24. ‫چالشها :از دید مدیران فناوری اطلاعات‬ ‫ز‌‬
 25. 25. ‫گرید برابر ابر‬ ‫گرید‬ ‫ابر‬ ‫رایانش اهمگانی‬ ‫رایانش اهمگانی‬ ‫مفهوم ذپایهای‬ ‫س‌‬ ‫حل مسایل محافسباتی‬ ‫فرااهمفسازی محیطی افستاندارد‬ ‫س‌‬ ‫مزیت اصلی‬ ‫ذپیچیده‬ ‫برای فساخت،آزمودن، بسط و‬ ‫توفسعه برنامهاهای اکاربردی‬ ‫س‌‬‫مذااکره و مدیریت اشتراک‬ ‫مدل فساده اکاربر/فرااهماکننده،‬ ‫س‌‬ ‫توزیع و اختصاص منابع‬‫منابع، زمانبندی اکنندهاها‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬ ‫ذپرداخت به ازای افستفاده‬‫غیر تجاری، ذپرداخت از محل‬ ‫تجاری‬ ‫ویژگی/تاریخچه‬ ‫بودجهاهای عمومی/دولتی‬ ‫س‌‬
 26. 26. ‫مجازیسازی برابر رایانش ابری‬ ‫ز‌‬ ‫ابر خصوصی‬ ‫مرکز داده مجازیسازی وشده‬ ‫ز‌‬ ‫زیرساخت مجازیسازی شده و چند مشتریه‬ ‫ه‌‬ ‫زیرساخت مجازیسازی شده‬ ‫ه‌‬ ‫پورتال سلفسرویس‬ ‫ه‌‬ ‫فرآیند تهیه برای درخواست فضا )توانایی(‬ ‫زمان فراهماسازی کمتر از ۵۱ دقیقه‬ ‫س‌‬ ‫مدت زمان روزاها یا ساعتاها برای فرااهمسازی‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫پرداخت بهازای میزان استفاده‬ ‫ه‌‬ ‫قیمت ثابت‬ ‫مدل اهزینهی عملیاتی‬ ‫ه‌‬ ‫مدل هزینهی اسرمایهای از بخش ‪ IT‬برای کواحدهای کسبکوکار‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬‫بخش فناوری اطلعات ریسک را تقبل مینکند‬ ‫ه‌‬ ‫واحداهای نکسبونکار ریسک بهرهیگیری پایین را متقبل میشوند‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫بخش فناوری اطلعات مرنکز سود است.‬ ‫بخش فناوری اطلعات مرنکز )مشترک( اهزینه است.‬ ‫مدیر فناکوری اطلاعات همچون کارگزار ابر/‬ ‫نقش مدیر فناوری اطلعات:سرآمدی عملیاتی‬ ‫یکپارچهاساز منابع اعمل میکند.‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬
 27. 27. ‫جنبههای اقتصادی‬ ‫ز‌‬
 28. 28. ‫ابر خصوصی و ابر اعمومی‬
 29. 29. ‫مزایای ابر خصوصی‬ ‫● انعطافذپذیری )‪(Elasticity‬‬ ‫ز‌‬ ‫فوریت )‪(Immediacy‬‬ ‫●‬‫آمازون 2‪EC‬‬ ‫فناوری سازگار )‪:(Compatible Technology‬‬ ‫●‬ ‫آمادهسازی سریع )‪(Rapid Deployment‬‬ ‫ز‌‬ ‫●‬ ‫امنیت )‪(Security‬‬ ‫●‬ ‫بهینهسازی منابع )‪(Optimize Resources‬‬ ‫ز‌‬ ‫●‬
 30. 30. ‫رایانش ابری و بازمتن‬‫»این احمقانه است، این چیزی‬‫بدتر از احمقانه است، این فقط‬‫بزرگنمایی در بازاریابی است.«‬ ‫ز‌‬ ‫منبع: ویکی پدیا‬
 31. 31. ‫رایانش ابری و بازمتن‬
 32. 32. ‫رایانش ابری و بازمتن‬
 33. 33. ‫رایانش ابری و بازمتن‬
 34. 34. ‫رایانش ابری و کارآفرینی‬‫ایدهآل برای کارآفرینان اینترنتی‬ ‫ز‌‬ ‫راهاندازی سرویسهای اینترنتی‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬
 35. 35. ‫برآورد زیرساخت مورد نیاز‬ ‫استفاده واقعی‬ ‫نارضایتی‬‫توان محاسباتی‬ ‫مشتری‬ ‫استفاده ذپیشبینی وشده‬ ‫ز‌‬ ‫اتلف‬ ‫زمان‬
 36. 36. ‫رایانش ابری و کارآفرینی‬‫رساندن سریعتر محصول به بازار‬ ‫‪Faster time to market‬‬
 37. 37. ‫رایانش ابری و کارآفرینی‬‫به سرمایهگذاری اولیه نیازی نیست‬ ‫ز‌‬ ‫هزینههای سرمایهای‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬
 38. 38. ‫رایانش ابری و کارآفرینی‬‫ذپرداخت برای آنچه استفاده میکنید‬ ‫ز‌‬ ‫هرچه آش بخورید ذپول میدهید‬ ‫ز‌‬
 39. 39. ‫رایانش ابری و کارآفرینی‬‫تمرکز روی کسبوکار خود‬ ‫ز‌‬
 40. 40. ‫تمرکز روی کسبوکار خود‬ ‫ز‌‬ ‫٪۰۳‬ ‫٪۰۷‬‫زیرساخت اختصاصی‬ ‫کسبوکار‬ ‫ز‌‬ ‫مدیریت همهی‬ ‫ز‌‬ ‫وشما‬ ‫کارهای سنگین اضافی‬
 41. 41. ‫تمرکز روی کسبوکار خود‬ ‫ز‌‬ ‫٪۰۳‬ ‫٪۰۷‬‫زیرساخت اختصاصی‬ ‫کسبوکار‬ ‫ز‌‬ ‫مدیریت همهی‬ ‫ز‌‬ ‫وشما‬ ‫کارهای سنگین اضافی‬‫زیرساخت ابری‬ ‫تمرکز بیشتر‬ ‫ذپیکربندی ابر‬ ‫کسبوکار خود وشما‬ ‫ز‌‬ ‫٪۰۷‬ ‫٪۰۳‬
 42. 42. ‫منابع و مطالعه بیشتر‬http://www.opatan.ir/resources/http://www.opatan.ir/blog/http://fa.wikipedia.org/wiki/‫رایانش_ابری‬ ‫اذپاتان، نخستین در رایانش ابری‬ ُOpatan, First in Cloud Computing www.opatan.ir
 43. 43. ‫برای برگزاری سمینار یا کارگا هاهای آموازشی به نشانی ازیر‬ ‫ز‌‬ ‫مراجعه کنید:‬‫/‪http://www.businessofsoftware.ir/seminars‬‬ ‫یا با اهمراه من تماس بگیرید:‬ ‫۰۲۹۹۵۴۶۲۱۹۰‬ ‫اسلیدها را از نشانی زیر میتوانید دریافت کنید:‬ ‫ز‌‬ ‫‪http://www.slideshare.net/Ghanemzadeh‬‬

×