Effecten van woonservice gebieden oplanger thuis wonenStedelijke monitor woonservice gebieden Rotterdam
Inhoud sessie!  Voorstellen!  Aanleiding: woonservicegebieden (Erwin Tak, TNO)!  Ontwikkeling Monitor (Erwin Tak, TNO)!  D...
Voorstellen       •   Project coördinatie       •   Wetenschappelijke validatie       •   Databewe...
Achtergrond Woonservicegebieden!  Transitie van intramurale zorg naar integrale arrangementen vanwonen, welzijn en zorg in...
Ambities Rotterdam woonservicegebieden!  Een betrokken samenleving creëren, welke eraan bijdraagt omsenioren en mensen met...
Stand van zaken woonservicegebieden!  Uitvoeringsprogramma om 16 WSG’en te ontwikkelen!  21 convenanten ondertekend met de...
Onderzoek woonservicegebieden!  Weinig bekend over effecten!  Aanwijzingen dat ouderen in woonservicegebieden  !  langer ...
Ontwikkeling Stedelijke Monitor Woonservicegebieden            Ordening en  Indicatoren     operationali...
Identificatie en validering Indicatoren     Indicatoren18 ‘beleids’   De WSG –   Relevantie  0-meting  Meerwaard...
18 Beleidsindicatoren1 Sociale binding          10  Aanwezigheid service/verpleegcentra2 1e lijnsvoorzieningen ...
Identificatie en validering Indicatoren     Indicatoren18 ‘beleids’ indicatoren            Expertmeeting  ...
Bewezen                          Tegenstrijding             Slechts 1x genoemd, niet...
Identificatie en validering Indicatoren                       30 indicatoren     Indicatoren  ...
Ordening & operationalisatie           Ordening en           operationalisatie  Indicatoren
Ordening & operationalisatie§  Gezondheidstoestand (aandoeningen, ziekte) §  Chronische ziekten (incl. dementie), ervar...
Externe factorenOndersteuning en relaties  Diensten/beleid•  aanwezigheid partner,  •  aanbod activiteiten, sport,  ki...
Dataverzameling en bewerking     Indicatoren       Operationalisatie         Dataverzameling &     ...
Otto TrienekensKwalitatief onderzoek - observatie! Databronnen! Focusgroepgesprekken ! Opzet ! Organisatie ! Inhoud ! ...
Otto Trienekens
Otto Trienekens! Databronnen! Focusgroepgesprekken ! Opzet ! Organisatie ! Inhoud ! Resultaten?! Verwerking
Otto TrienekensInput focusgroep ! Databronnen ! Focusgroepgesprekken  ! Opzet  ! Organisatie  ! Inhoud  ! Result...
Otto TrienekensFocusgroep !  Plaatje focusgroep vreewijk wordt vandaag geschoten;  bewoners zijn zichtbaar aan het werk ...
Otto Trienekens
Otto TrienekensBewonerskaart
Otto TrienekensBewonerskaart
Otto TrienekensAnkerpuntenkaart
Otto TrienekensValidatie indicator 14:ontmoetingsruimte buitenplaats
Visualisatie en monitoring in GIS  Indicatoren     Operationalisatie       Dataverzameling &   Visualisatie...
Proces databewerking
Stappen per indicator in bewerking en visualisatie1.  Relevante databron selecteren •  keuze uit meerdere •  criteria (reg...
Voorbeeld: aanwezigheid van en afstand totkinderen1. Bronnen§ GBA (tabel): Anummer, leeftijd, adres van 55+’ers§ GBA (ta...
%75+ huishoudens met kinderen, naar afstand,per wijk
Voorbeeld: potentiële geschikte woningen voorouderen1. Bronnen§ GBA (tabel): Anummer, leeftijd, adres van 55+’ers§ Gemee...
Potentiële geschikte woningen(% woningen in klassen, PC6)
Potentiële geschikte woningen bewoond door 75+(% woningen, in klassen, PC6)
Voorbeeld: aanwezigheid bankjes (ontmoeting,toegankelijkheid)1. Bronnen§  Gisdienst: bankjes§  wijkcontouren2. Bewerken ...
Bankjes per km2 (wijk)
Analyse van succesfactoren  Indicatoren      Operationalisatie       Dataverzameling &     Visualisatie...
Afronding!  Stand van zaken november 2012 !  Afronding verwerking databronnen !  Visualisatie afstemmen met eindgebruikers...
Uitdagingen/knelpunten!  representativiteit data (gedwongen keuzes, proxy’s) !  koppeling kwantitatieve en kwalitatieve da...
erwin.tak@tno.nlharry.post@tno.nlwww.tno.nlhttp://nabij-vitalewijk.nl/ otto@veldacademie.nl http://www.veldacademie.nl/
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Erwin Tak - Woonservicegebieden rotterdam

663 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
663
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Erwin Tak - Woonservicegebieden rotterdam

 1. 1. Effecten van woonservice gebieden oplanger thuis wonenStedelijke monitor woonservice gebieden Rotterdam
 2. 2. Inhoud sessie!  Voorstellen!  Aanleiding: woonservicegebieden (Erwin Tak, TNO)!  Ontwikkeling Monitor (Erwin Tak, TNO)!  Data bewerking (Harry Post, TNO)!  (kwalitatieve) dataverzameling (Otto Trienekens, VA)!  Vragen/discussie
 3. 3. Voorstellen •  Project coördinatie •  Wetenschappelijke validatie •  Databewerking/visualisatie •  Data analyse •  Kennis databronnen •  Living Lab •  Kwalitatieve dataverzameling •  Beleid •  Maatschappelijke en Stadsontwikkeling
 4. 4. Achtergrond Woonservicegebieden!  Transitie van intramurale zorg naar integrale arrangementen vanwonen, welzijn en zorg in de buurt: woonservicegebieden (WSG)!  Gebiedsgericht samenwerkingsverband tussen aanbieders vanwonen, zorg en welzijn en vraagsturing van bewoners!  Doel: kwetsbare ouderen of personen met beperkingenzelfstandig kunnen blijven wonen in de wijk en participeren in desamenleving!  Grote diversiteit in inrichting en ambities
 5. 5. Ambities Rotterdam woonservicegebieden!  Een betrokken samenleving creëren, welke eraan bijdraagt omsenioren en mensen met een beperking langer thuis te laten wonen!  Rotterdammers nemen verantwoordelijkheid voor hunzelfredzaamheid en vitaliteit waardoor ze toenemend actief, betrokkenen gezond zijn!  Slimme verbindingen wonen-welzijn-zorg
 6. 6. Stand van zaken woonservicegebieden!  Uitvoeringsprogramma om 16 WSG’en te ontwikkelen!  21 convenanten ondertekend met deelgemeenten en lokale partners!  Monitor !  Ontwikkelingen vaststellen op stedelijk en deelgemeentelijk niveau om goede voorbeelden te delen op de relevant beleidsterreinen !  Verschillen tussen woonservicegebieden !  Aanknopingspunt bieden voor tijdig bijstellen van de interventies !  Profilering als innovatieve zorgstad
 7. 7. Onderzoek woonservicegebieden!  Weinig bekend over effecten!  Aanwijzingen dat ouderen in woonservicegebieden !  langer zelfstandig wonen, !  beter met hun problemen omgaan (coping) !  dempende werking op achteruitgang welbevinden !  Minder gebruik thuiszorg en ziekenhuisopnames (De Kam et al., 2012)!  Bepalende factoren: !  Aanwezigheid aangepaste woningen, voorzieningen in nabijheid, organisatie van diensten, infrastructuur diensten
 8. 8. Ontwikkeling Stedelijke Monitor Woonservicegebieden Ordening en Indicatoren operationalisatie Dataverzameling & Visualisatie bewerking Analyse Monitor in GIS Succesfactoren
 9. 9. Identificatie en validering Indicatoren Indicatoren18 ‘beleids’ De WSG – Relevantie 0-meting Meerwaarde/ Wie, hoe en indicatoren Indicator resultaat waar Hoog= Aantal Toegankelijk mobiliteit opstapplaat Men kan zelf S.O. /RET/ openbaar sen/wijk- met OV, Klanten t.a.v. Workshop vervoer bussen gebruik van beleving enstakeholders Bus, bereikbaarhe boodschappen, id eruit.
 10. 10. 18 Beleidsindicatoren1 Sociale binding 10 Aanwezigheid service/verpleegcentra2 1e lijnsvoorzieningen 11 Ontmoetingsplekken/ gemeensch. ruimte3 Welzijnsactiviteiten 12 Veiligheid4 Zelforganisaties, verenigingen 13 Winkels voor dagelijkse boodschappen5 ADL-functies collectief 14 Ontmoetingsplekken buitenplaats6 Servicepunt/vraagwijzer 15 Sociaal-culturele en maatsch. voorz.7 Aangepaste woningen 16 Verkeersbuitenruimte8 Toegankelijke complexen, voorz. 17 Leefstijlen (DGWT)9 Toegankelijke buitenruimte 18 Ouderen, aantal mensen met een beperking
 11. 11. Identificatie en validering Indicatoren Indicatoren18 ‘beleids’ indicatoren Expertmeeting •  Scopus, pubmed, psycinfo, rapporten •  ‘nursing home Literatuurstudie admission’ Workshop Determinanten •  34 studiesstakeholders geïncludeerd ‘Langer Thuis Wonen’ •  minimaal 2 studies, no conflicts
 12. 12. Bewezen Tegenstrijding Slechts 1x genoemd, niet bewezen Age: older age Gender Race: oa African, Asian, Hispanic (protective)Persoonsfactoeren Race: being white Education level Expectation of placement: higher expectation or Financial status: lower financial recources refuse to anwer Home ownership: not owning a home Personal control, self-reliance, attitude, perceived Self-rated health: lower responsibility (positive/ higher outcome = Frailty score: higher score protective) Wanting a lifestyle change (reason to move) Having less family recources Spousal loss Caregiver burden Marital status: being unmarried Living with others County unemployment (positive/AIP) Living alone Living with childomgeving Having no or lower number of living children Changes in household compositionSociale Worse/less social support Absence/having (potential) caregiver Weaker ties to community Crime and safety problems: more victimization, Geographic region feeling less safe/secure Kenmerken wijk; oa toegankelijkheid stoep,Fysieke omgeving Dwelling characteristics*: o.a. having structural/repair verkeersveiligheid, sfeer, groen, toegang tot en problems, size and upkeep problems, accessibility aanwezigheid van voorzieningen, diensten, hulp problems krijgen wanneer nodig Vervoer en mobiliteit:, having transportation options (public/ private), owning a car/ ability to drive Verkeersveiligheid** Toegang tot zorg en ondersteuning** Usage of community services Reimbursement ratesZorg, diensten Nabijheid voorzieningen** Employment of domestic helper Medical expenditures Informatievoorziening/ kennis van diensten*** Number of NH beds Prior hospital or nursing home use Medicaid enrollment elligiblity Higher property taxes Functional impairment Visual impairment Walking difficulties Cognitive impairment, Dementia Presence of cancer Falls Fractures Disorientation, behavioural problemsFunctioneren Diabetes, High blood pressure, Depression, Hart Smoking problems, Incontinence, BMI Lower healthy nutrition score Number of prescription medications Number of medical conditions Low social activityP Added by TNO experts Zorgvoorzieningen, beschermend: Kenmerken wijk, belemmerend voor mobiliteit/ Crime and safety: verloedering, onderhoud, aanwezigheid respijtzorgvoorziening, wandelen: hoogteverschillen, wortelopdruk, straatverlichting, hangjongeren verpleeghuis, dagopvangplekken plassen Dwelling characteristics, beschermend: Het hebben van een huisdier
 13. 13. Identificatie en validering Indicatoren 30 indicatoren Indicatoren ICF-Model ICF-Model 25 indicatoren18 ‘beleids’ indicatoren Expertmeeting Focusgroep gesprekken Literatuurstudie Workshop determinanten ‘Langerstakeholders Thuis Wonen’
 14. 14. Ordening & operationalisatie Ordening en operationalisatie Indicatoren
 15. 15. Ordening & operationalisatie§  Gezondheidstoestand (aandoeningen, ziekte) §  Chronische ziekten (incl. dementie), ervaren gezondheid§  Activiteiten (beperkingen) §  Beperkingen in het uitvoeren van algemene en huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen (ADL)§  Participatie §  Contact familie/vrienden, mantelzorg, vrijwilligerswerk, Rotterdampas§  Persoonlijke factoren §  Leeftijd, etniciteit, financiële status/inkomen, huiseigenaarschap§  Externe factoren
 16. 16. Externe factorenOndersteuning en relaties Diensten/beleid•  aanwezigheid partner, •  aanbod activiteiten, sport, kinderen ontmoeting•  leefstijlen •  winkels voor dagelijkse benodigdheden •  1e lijnsvoorzieningen, zorghotels, wijkvpk •  servicepunten, vraagwijzersFysiek omgeving binnen Fysieke omgeving buiten•  aangepaste woningen, •  toegankelijke OV (haltes) woon(zorg)complexen •  verkeersincidenten met 65+ •  veiligheidsindex (obj)
 17. 17. Dataverzameling en bewerking Indicatoren Operationalisatie Dataverzameling & bewerkingGemeentelijke Kwalitatievedatabronnen dataverzameling
 18. 18. Otto TrienekensKwalitatief onderzoek - observatie! Databronnen! Focusgroepgesprekken ! Opzet ! Organisatie ! Inhoud ! Resultaten?! Verwerking
 19. 19. Otto Trienekens
 20. 20. Otto Trienekens! Databronnen! Focusgroepgesprekken ! Opzet ! Organisatie ! Inhoud ! Resultaten?! Verwerking
 21. 21. Otto TrienekensInput focusgroep ! Databronnen ! Focusgroepgesprekken ! Opzet ! Organisatie ! Inhoud ! Resultaten? ! Verwerking
 22. 22. Otto TrienekensFocusgroep !  Plaatje focusgroep vreewijk wordt vandaag geschoten; bewoners zijn zichtbaar aan het werk met het kaartmateriaal
 23. 23. Otto Trienekens
 24. 24. Otto TrienekensBewonerskaart
 25. 25. Otto TrienekensBewonerskaart
 26. 26. Otto TrienekensAnkerpuntenkaart
 27. 27. Otto TrienekensValidatie indicator 14:ontmoetingsruimte buitenplaats
 28. 28. Visualisatie en monitoring in GIS Indicatoren Operationalisatie Dataverzameling & Visualisatie bewerking Monitor in GIS
 29. 29. Proces databewerking
 30. 30. Stappen per indicator in bewerking en visualisatie1.  Relevante databron selecteren •  keuze uit meerdere •  criteria (regelmatige update)2.  Bewerken data •  relevante variabelen selecteren •  berekeningen uitvoeren •  indicator berekenen (afstand/categorie/percentage)3.  Visualisatie •  wat laten zien: gemiddelde, verschil tov norm, verschil tov gemiddelde …. •  hoe laten zien: kleurcodering, diagram, ….. •  met eindgebruikers beslissen
 31. 31. Voorbeeld: aanwezigheid van en afstand totkinderen1. Bronnen§ GBA (tabel): Anummer, leeftijd, adres van 55+’ers§ GBA (tabel): Anummer ouder, anummer kind, adres kind§ BAG, Open streetmaps2. Bewerken data§ Koppeling ouders met kinderen en koppeling adressen aan BAG§ Netwerkkaart opstellen en berekenen afstanden tussen punten3. Visualisatie§ % ouderen met één of meer kinderen§ afstand tot dichtsbijzijnde kind
 32. 32. %75+ huishoudens met kinderen, naar afstand,per wijk
 33. 33. Voorbeeld: potentiële geschikte woningen voorouderen1. Bronnen§ GBA (tabel): Anummer, leeftijd, adres van 55+’ers§ Gemeente: Woninggegevens en definitie potentieel geschikt§ GIS layer, afbakening PC-gebieden / WSG’en§ BAG: coördinaten adresgegevens2. Bewerken data§ Koppeling woninggegevens aan BAG,3. Visualisatie§ % sec
 34. 34. Potentiële geschikte woningen(% woningen in klassen, PC6)
 35. 35. Potentiële geschikte woningen bewoond door 75+(% woningen, in klassen, PC6)
 36. 36. Voorbeeld: aanwezigheid bankjes (ontmoeting,toegankelijkheid)1. Bronnen§  Gisdienst: bankjes§  wijkcontouren2. Bewerken data§  Berekenen banken/oppervlakte wijk,3. Visualisatie§  aantallen
 37. 37. Bankjes per km2 (wijk)
 38. 38. Analyse van succesfactoren Indicatoren Operationalisatie Dataverzameling & Visualisatie bewerking Analyse Monitor in GIS Succesfactoren •  Analyses: identificatie van succesfactoren •  Benchmark WSG’en
 39. 39. Afronding!  Stand van zaken november 2012 !  Afronding verwerking databronnen !  Visualisatie afstemmen met eindgebruikers (deelgemeenten) !  Pilot in 4 WSG in Kralingen-Crooswijk en evaluatie !  Monitor gereed najaar 2013
 40. 40. Uitdagingen/knelpunten!  representativiteit data (gedwongen keuzes, proxy’s) !  koppeling kwantitatieve en kwalitatieve data !  privacy data, data welzijnsdiensten (niet op indiv./PC niveau)!  wijkgrenzen wel in data, niet in werkelijkheid (b.v. voorzieningen)!  Combinatie van indicatoren tot één of meerdere maten !  keuze van visualisatie !  Weging
 41. 41. erwin.tak@tno.nlharry.post@tno.nlwww.tno.nlhttp://nabij-vitalewijk.nl/ otto@veldacademie.nl http://www.veldacademie.nl/

×