Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TẠO LỊCH HẸN, CÔNG VIỆC VỚI 1 KHÁCH HÀNG
Tab Lịch hẹn trong chi tiết khách hàng giúp bạn có thể thêm mới công việc hoặc xe...
Tạo lịch hẹn trong khách hàng
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tạo lịch hẹn trong khách hàng

220 views

Published on

Tạo lịch hẹn trong khách hàng

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Tạo lịch hẹn trong khách hàng

  1. 1. TẠO LỊCH HẸN, CÔNG VIỆC VỚI 1 KHÁCH HÀNG Tab Lịch hẹn trong chi tiết khách hàng giúp bạn có thể thêm mới công việc hoặc xem lại các công việc liên quan tới khách hàng. Ở màn hình đăng nhập này bạn có thể thêm mới công việc bằng việc điền tên công việc thêm mới vào phần Tên công việc: Hoặc bạn có thể tìm kiếm lại các công việc có liên quan tới khách hàng, bằng việc đánh tên công việc vào ô tìm kiếm

×