Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tồn kho tại điểm bán hàng

367 views

Published on

Tồn kho tại điểm bán hàng

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tồn kho tại điểm bán hàng

  1. 1. NHẬP TỒN KHO TẠI ĐIỂM BÁN Tồn kho tại điểm bán là số lượng hàng chưa bán tại mỗi đại lý hoặc cửa hàng. Việc biết được số lượng hàng tồn kho tại mỗi điểm bán và tổng các điểm bán có thể giúp bạn biết được sản phẩm nào bán chạy, sản phẩm nào bán không chạy để có những chính sách bán hàng, kế hoạch chuyển hàng hoặc hỗ trợ nhà phân phối. THAO TÁC: Bước 1: Bạn vào chi tiết lịch chăm sóc Bước 2: Chọn Tab Tồn kho Bạn chú ý là phải Hoàn thành lịch chăm sóc hoặc check in mới có thể nhập số lượng hàng tồn kho. Bước 3: Lựa chọn sản phẩm theo tên hoặc mã Bước 4: Nhập số lượng hàng còn lại và nhấp vào Thêm dữ liệu để lưu
  2. 2. Bước 5: Bạn tiếp tục chọn sản phẩm và cập nhật số lượng hàng tồn cho đến khi hết NHỮNG LẦN CẬP NHẬT SỐ LƯỢNG HÀNG TỒN TIẾP THEO Hệ thống đã có sẵn sản phẩm, bạn có thể cập nhật nhiều sản phẩm như sau: Hoặc cập nhật từng sản phẩm:

×