Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG
Nhờ kết quả của việc phân loại ở bước trước, chúng ta có nhiều cách để tìm kiếm thông tin
khách hàng.
...
Bạn đánh thông tin cần tìm kiếm và nhấp chuột vào nút Tìm kiếm, hệ thống sẽ trả về thông
tin bạn cần.
Hoặc bạn có thể tìm ...
Bạn nhấp chuột vào tìm kiếm nâng cao:
c. Tìm kiếm khách hàng theo nhóm
Ở trên màn hình Quản lý khách hàng (F2), bạn nhấp c...
Tìm kiếm khách hàng
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tìm kiếm khách hàng

214 views

Published on

Tìm kiếm khách hàng

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Tìm kiếm khách hàng

  1. 1. TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG Nhờ kết quả của việc phân loại ở bước trước, chúng ta có nhiều cách để tìm kiếm thông tin khách hàng. a. Tìm kiếm thông minh Trên màn hình quản lý khách hàng, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin khách hàng theo các tiêu chí như tên, SĐT, địa chỉ, email, số điện thoại,…vào ô Tìm kiếm, hệ thống sẽ trả về kết quản bạn cần tìm. Ví dụ: b. Tìm kiếm nâng cao Bên cạnh việc tìm kiếm thông thường, hệ thống hỗ trợ tìm kiếm theo các tiêu chí chi tiết hơn. Bạn nhấp chuột vào hình tam giác cạnh chữ Tìm kiếm, hệ thống sẽ hiện ra các tiêu chí chi tiết hơn để bạn tìm kiếm. Hoặc tìm kiếm theo các trường dữ liệu định nghĩa thêm.
  2. 2. Bạn đánh thông tin cần tìm kiếm và nhấp chuột vào nút Tìm kiếm, hệ thống sẽ trả về thông tin bạn cần. Hoặc bạn có thể tìm kiếm nâng cao theo các tiêu chí khác: - Những khách hàng đã mua hàng trong 1 khoảng thời gian - Tìm kiếm theo giá trị đơn hàng, giá trị khách hàng - Tìm kiếm khách hàng trong chiến dịch - Tìm kiếm theo giới tính, tỉnh, thành phố; quận, huyện…
  3. 3. Bạn nhấp chuột vào tìm kiếm nâng cao: c. Tìm kiếm khách hàng theo nhóm Ở trên màn hình Quản lý khách hàng (F2), bạn nhấp chuột vào Nhóm Khách hàng => Chọn nhóm KH cần tìm. Hệ thống sẽ lọc ra tất cả các khách hàng trong nhóm mà bạn vừa chọn. d. Tìm kiếm khách hàng theo người phụ trách Trên màn hình quản lý khách hàng, bạn nhấp chuột vào Chọn người phụ trách => Chọn người phụ trách khách hàng, hệ thống sẽ load tất cả khách hàng của người phụ trách đó. e. Tìm kiếm khách hàng theo mối quan hệ Tại màn hình Quản lý khách hàng, bạn nhấp chuột vào ô Mối quan hệ mà bạn muốn tìm kiếm hệ thông sẽ trả về các khách hàng hiện tại đang nằm trong mối quan hệ đó. Mối quan hệ được chọn, chữ sẽ to hơn các mối quan hệ còn lại.

×