Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thêm mới đơn hàng

1,293 views

Published on

Thêm mới đơn hàng

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Thêm mới đơn hàng

  1. 1. THÊM MỚI ĐƠN HÀNG Để tạo đơn hàng bán, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào phần bán hàng (F4) Bước 2: Nhấp chuột vào Bước 3: Thêm thông tin khách hàng: Bạn đánh tên khách hàng rồi Enter Bước 4: Thêm sản phẩm bán: Tìm kiếm theo mã hoặc tên sản phẩm.
  2. 2. Bước 5: Điền các thông tin liên quan đến đơn hàng khác: (1) Điền số lượng sản phẩm bán: (2) Đơn giá: nếu trong thông tin sản phẩm bạn có để mức giá bán lẻ thì nó sẽ hiển thị ra. Nếu trong thông tin sản phẩm bạn không để mức giá bán lẻ thì bạn vẫn có thể điền giá vào. Hoặc bạn muốn điều chỉnh mức giá thì vẫn có thể sửa được bằng cách bạn trỏ chuột vào ô đơn giá và điều chỉnh. (3) Lựa chon các hình thức chiết khấu (nếu có): - Chiết khấu theo sản phẩm: chiết khấu cho từng sản phẩm, áp dụng khi mỗi sản phẩm có 1 mức chiết khấu khác nhau. - Chiết khấu theo đơn hàng: chiết khấu cho toàn bộ đơn hàng, áp dụng khi các sản phẩm có mức chiết khấu bằng nhau. (4) Nếu chiết khấu theo sản phẩm: bạn có thể điền mức chiết khấu theo % hoặc theo mức tiền trên từng sản phẩm hoặc chọn cả 2 hình thức. (5) Nếu chiết khấu theo đơn hàng, bạn sẽ điền thông tin chiết khấu như hướng dẫn ở mục (7). (6) Thêm một sản phẩm bán khác. (7) Thêm thông tin về các loại phí khác trong đơn hàng: + Ý nghĩa của mỗi mục bạn sẽ điền: Chiết khấu sau thuế / Thuế VAT / Phí vận chuyển / Phí lắp đặt. + Với mỗi mục này bạn đều có thể điền thông tin chiết khấu hoặc thuế theo % (ở cột thứ nhất) hoặc theo mức tiền (ở cột thứ 2). + Chiết khấu sau thuế: Hệ thống đang mặc định là chiết khấu trước thuế, bạn có thể thay đổi hình thức sang chiết khấu sau thuế nếu tích chọn phần này. (8) Sau khi điền hết các thông tin đơn hàng, hệ thống sẽ tự động tính giá trị đơn hàng ở ô Tổng cộng.
  3. 3. Bước 6: Điền thông tin khác liên quan đến đơn hàng. Bạn có thể điền các thông tin liên quan như thời gian, địa điểm giao hàng hay các ghi chú khác tại phần này. Bước 7: Nhấp chuột vào để hoàn thành. Bạn đã hoàn thành việc thêm mới 1 đơn hàng.

×