Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thay đổi thông tin công ty

238 views

Published on

Thay đổi thông tin công ty

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Thay đổi thông tin công ty

  1. 1. CÀI ĐẶT HỆ THỐNG Để thay đổi các thông tin liên quan đến cài đặt hệ thống, bạn truy cập vào phần Cài đặt > Hệ thống hiển thị các nội dung cài đặt ở cột bên trái của màn hình. a. Cập nhật thông tin công ty Nhập các thông tin liên quan, nhấn để upload logo công ty sau đó nhấn để lưu. b. Cấu hình chung Để cấu hình những thông tin liên quan về địa lý như Quốc gia, Thành phố hay Quận huyện bạn sẽ cài đặt ở phần Cấu hình chung (điều này sẽ giúp ích cho việc báo cáo và thống kê sau này). Hiện tại trên hệ thống đã mặc định cấu hình sẵn các thông tin về Việt Nam. Nếu bạn có các quốc gia khác thì sẽ cần bổ xung thêm. Bạn thêm thông tin về địa lý phù hợp rồi nhấn và nút để lưu.

×