Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thay đổi thông tin cá nhân

902 views

Published on

Thay đổi thông tin cá nhân

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Thay đổi thông tin cá nhân

  1. 1. THAY ĐỔI THÔNG TIN CÁ NHÂN Để truy cập chức năng này bạn có 2 cách để truy cập vào chức năng cài đặt trên hệ thống: Cách 1 Cách 2 Hệ thống sẽ hiển thị ra tất cả các cài đặt. a. Thông tin cá nhân Để truy cập vào phần cài đặt Thông tin cá nhân bạn có thể truy cập như hướng dẫn như trên hoặc truy cập nhanh bằng cách nhấp chuột vào Tên mình và vào phần Thông tin cá nhân. Rồi nhấp chuột vào nút trên màn hình để vào sửa thông tin cá nhân. Bạn điền các thông tin cá nhân trên màn hình:
  2. 2. (1) Đổi mật khẩu (2) Thêm ngày sinh (3) Thêm số điện thoại (4) Thêm email cá nhân (5) Thêm chữ ký (sẽ được sử dụng trong Email Marketing) (6) Thay đổi ảnh đại diện (hệ thống có thể sẽ hiển thị chữ Pending nhưng đã tải ảnh lên): Bạn chọn ảnh hình vuông để tải lên hệ thống. Cuối cùng, nhấp chuột vào để thay đổi cập nhật. b. Thông báo qua email Để cài đặt những thông báo bạn muốn hệ thống mới gửi qua email, bạn truy cập vào phần Cài đặt rồi vào phần Thông báo qua email như hình: Bạn tích chọn vào những ô bạn muốn nhận thông báo qua email.
  3. 3. c. Thông báo từ hệ thống Tương tự, bạn muốn hệ thống báo những thông báo nào qua phần Notify hệ thống thì bạn cũng lựa chọn cài đặt Thông báo từ hệ thống Bạn tích chọn vào những ô bạn muốn nhận thông báo: (1) Thông báo về thảo luận: Thông báo trong thảo luận ở thư nội bộ. (2) Các thông báo về CRM: Thông báo về Khách hàng, đơn hàng, sản phẩm. (3) Các thông báo về công việc của bạn: Công việc được giao, trao đổi trong công việc. (4) Các thông báo về chi phí: phiếu thu, phiếu chi.

×