Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thư nội bộ

451 views

Published on

Thư nội bộ

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Thư nội bộ

  1. 1. THƯ NỘI BỘ Thư nội bộ là nơi bạn có thể tạo các group chat, bảng thông báo tới các nhân viên, hoặc 1 nơi để trao đổi giữa các phòng ban với nhau. Để tạo Thư nội bộ, bạn làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào phần thư nội bộ Bước 2: Nhấp chuột vào Thêm mới trên màn hình Hệ thống sẽ hiển thị màn hình để bạn thêm thông tin Thư nội bộ
  2. 2. Bước 3: Lựa chọn những người tham gia và đặt tên thư nội bộ (1) Chọn người tham gia: Bạn có thể lựa chọn người tham gia theo phòng ban: Bạn chú ý: - Bạn lựa chọn phòng ban nào thì người trong phòng ban nào thì sẽ được tham gia thư nội bộ - Nếu bạn lựa chọn phòng ban tham gia, thì những người dùng được thêm mới sau này cũng sẽ được thêm tự động vào thư nội bộ - Bạn chọn phòng ban nào thì những người ở phòng ban đó tham gia, KHÔNG CÓ NGHĨA là các phòng ban bên dưới cũng được tham gia. Hoặc có thể chọn theo cá nhân: Bạn lựa chọn phòng ban chứa cá nhân đó: Và chọn thành viên tham gia thư nội bộ bằng việc tích chọn thành viên tham gia:
  3. 3. (2) Đặt tên và thêm mô tả thư nội bộ Tùy theo nhu cầu thiết lập Thư nội bộ mà bạn có thể đặt tên và mô tả về thư nội bộ. Bạn có thể tạo 1 bảng thông báo. Hoặc một group chat. Bước 4: Nhập chuột vào Gửi để hoàn thành.
  4. 4. Và bạn đã tạo được 1 thư nội bộ mới. Những người được thêm vào thư nội bộ sẽ nhận được thông báo thêm mới thư nội bộ qua phần Thông báo hệ thống. Và bây giờ mọi người có thể nhắn tin, trao đổi với nhau trong thư nội bộ.

×