Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Đăng nhập vào hệ thống getfly

2,352 views

Published on

Đăng nhập vào hệ thống getfly

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Đăng nhập vào hệ thống getfly

  1. 1. ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG GETFLY Mỗi người dùng hệ thống GetFly CRM sẽ được cung cấp một tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống dạng: - Tên đường dẫn: vankhanh.getflycrm.com - Tên đăng nhập: nguyenthutrang - Mật khẩu: 12345678 Bước 1: Trên thanh trình duyệt của hệ thống gõ đường dẫn vào phần mềm. Ví dụ: vankhanh.getflycrm.com => Ấn Enter. Màn hình đăng nhập hệ thống sẽ được hiện thị. Bước 2: Bạn nhập vào tên đăng nhập và mật khẩu rồi bấm nút Đăng nhập. Trên màn hình đăng nhập hệ thống,bạn có thể truy cập vào: - Hướng dẫn sử dụng - Hướng dẫn sử dụng bằng video - Cộng đồng GetFly - Câu hỏi thường gặp

×