Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gửi SMS Marketing

509 views

Published on

Gửi SMS Marketing

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Gửi SMS Marketing

  1. 1. SOẠN SMS MARKETING Bước 1: Truy cập menu Marketing (F3)>> SMS Marketing >> Tạo mới SMS Bước 2: Nhấp chuột vào Tạo mới trên màn hình SMS Marketing Bước 3: Lựa chọn Brandname chọn Bước 4: Lựa chọn người nhận SMS Người nhận có thể chọn theo 3 phương án: + Theo bộ lọc tự tạo + Theo nhóm khách hàng + Theo chiến dịch kinh doanh + Tìm kiếm 1 vài khách hàng để gửi đi * Lưu ý: Bạn có thể chọn nhiều lựa chọn nếu cần.
  2. 2. Bước 5: Đặt tên cho chiến dịch SMS (Phần đặt tên này giúp bạn theo dõi hiệu quả chiến dịch SMS một cách dễ dàng hơn sau khi thực hiện) Bước 4: Chọn thời gian gửi: Có 2 lựa chọn Gửi ngay hoặcGửi hẹn giờ Bước 5: Nhập nội dung tin nhắn hoặc có thể chọn mẫu email
  3. 3. Hoặc chọn mẫu: Nội dung tin nhắn sẽ hiển thị mẫu bạn chọn: Lưu ý: Với phần nội dung tin nhắn: + Độ dài tin nhắn tối đa là 3 tin nhắn. Tin nhắn đầu tiên là 160 ký tự, 2 tin nhắn tiếp theolà 152 ký tự. + Có thể lựa chọn các mẫu tin nhắn trong kho tin nhắn mẫu mà bạn đã tạo. + Nên gửi thử cho chính mình để kiểm tra sự chính xác của nội dung tin nhắn trước khi gửi cho khách hàng.
  4. 4. + Bạn có thể sử dụng các trường cá nhân hóa ở phần Chú thích để cá nhân hóa tin nhắn của bạn (Xem ở hình minh họa dưới). Bước 6: Nhấp chuột vào , hệ thống hỏi lại 1 lần nữa: Bạn nhấp chuột vào Đồng ý, hệ thống sẽ gửi tin nhắn đi. Trên màn hình SMS Marketing sẽ thống kê báo cáo cho bạn trạng thái gửi đi, thời gian,…

×