Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mga subsektor ng industriya (Ekonomiks)

25,972 views

Published on

Published in: Education

Mga subsektor ng industriya (Ekonomiks)

 1. 1. Mga Subsektor ng Industriya
 2. 2. A.Pagmimina Ito ay tumutukoy sa pagkuha at pagkatas sa mga mineral na matatagpuan sa ilalim ng lupa.
 3. 3. B. Pagmamanupaktura 1. Ito ay tumutukoy sa pagbago sa hilaw na materyal upang maging mas kapaki-pakinabang na mga produkto. 2. Kinasasangkutan ito ng paghahanda, paghuhubog at pagbago ng mga materyal sa pamamagitan ng maraming mga paraan, maaring sa pamamagitan ng makinarya o sa paraang mekanikal.
 4. 4. C. Kontruksyon A. Ito ay tumutugon sa industriya pagtatayo ng mga gusali, pagawaan, pabrika, at iba pang imprastruktura. B. Ito ay isang fixed capital kung saan isinasagawa ang pagmamanupaktura ng mga produkto.
 5. 5. D. Enerhiya at Tubig 1. Ito ang sektor ng industriya na tumutugon sa pangunahing kinakailangan sa pagproseso o produksyon.
 6. 6. Papel na ginagampanan ng Sektor ng Industriya sa ekonomiya
 7. 7. A. Nagkakaloob ng Hanapbuhay 1. Sa mga gawain na nakapaloob sa sektor na ito, pinakamaraming manggagawa ang nasa pagmamanupaktura. Ibig sabihin, ang mga pagawaan, pabrika, at tindahan na nagpoprodyus ng mga produkto at mas maraming manggagawa ang nagkakaroon ng hanapbuhay.
 8. 8. B. Kumikita ng Dolyar 1. Malaki ang ambag ng produktong elektroniks, semiconductor at textiles sa kita ng bansa mula sa pag-eexport. 2. Madaling ipagbili ang mga produkto ng industriya sa pamilihan sapagkat hindi madaling mabulok at masira kaya naman mas kumikita tayo ng dolyar sa pamamamagitan ng mga produktong industiyal.
 9. 9. C. Nagpoproseso ng mga Hilaw na Materyales 1. Ang mga hilaw na materyales at produktong agrikultural na binili mula sa sektor ng agrikultura ay pinoproseso ng industriya upang makalikha ng mga produkto na kailangan sa pamumuhay ng tao at ekonomiya. 2. Napakikinabangan ang mga hilaw namateryales o kahit ang produkto ng agrikultura dahil sa paggamit ng industriya upang maging yaringprodukto.
 10. 10. D. Nakagagamit ng Makabagong Teknolohiya 1. Bumibili ng mga makabagong makinaryang pamproduksiyon na gagamitin upang paunlarin ang industriya at mapabilis ang mga gawain. 2. Lahat ng yaring produkto na ginagamit ng tao at kailangan ng ekonomiya ay nagmumula sa industriya.
 11. 11. E. Nagsu-supply ng Yaring Produkto 1. Ang mga bagong teknolohiya, mga nagtataasang gusali, modernong pasilidad ng komunikasyon at transportasyon, makinarya sa pagsasaka, mataas na uri ng binhi at impraktruktura para sa agrikultura ay galing sa sektor ng industriya.

×