Ondernemend Sudwest Fryslan juni 2012

1,462 views

Published on

Ondernemend Sudwest Fryslan is hét medium van en voor de ondernemers in de nieuwe gemeente Sudwest Fryslan. Boeiende en inspirerende artikelen, prikkelende berichten, vaste rubrieken en columns van vakspecialisten, maken Ondernemend Sudwest Fryslan tot hét business to business magazine bij u in de regio. Het magazine komt to stand, in samenwerking met de gemeente Sudwest Fryslan en de diverse bedrijvenverenigingen binnen de gemeente (Ondernemersfederatie Sudwest fryslan, Handel en Industrie Sneek (HIS), Parkmanagement Bolsward etc. kijk voor meer informatie op http://www.of.nl/overige-uitgaven

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,462
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ondernemend Sudwest Fryslan juni 2012

 1. 1. OndernemendSúdwest-Fryslân Zomer 2012 / editie 2Tom Mulder en wethouder Leo Pieter StoelFryslân fernijt ook voorde gemeente SWF Een nieuwe huisstijl voor het Cultuur Kwartier Sneek Columns van Henk van der Veer, BENT Accountants en Rientjes Herbert de Vries: “Nu gaan, anders raak ik over datum”
 2. 2. "Mijn bedrijf is mijn pensioen.Denk ik..."Over pensioenen bestaan veel misvattingen. We kunnen er niet langer van uitgaan dat het met onzetoekomstvoorziening wel goed zal komen. Om te zorgen dat u later ook prettig kunt leven is hetbelangrijk dat u uw toekomst actueel houdt. Meer weten? Bel met de Pensioendesk van RabobankSneek-ZuidwestFriesland om eens vrijblijvend verder te praten. Hoe actueel is uw inkomen voor later? Vraag het uw pensioenspecialist. Rabobank. Een bank met ideeën.www.rabobank.nl/sneek-zwftel. (0515) 43 72 02
 3. 3. inhoud / voorwoord Ondernemend Súdwest-Fryslân ZOMER 2012 / EDITIE 2 8 Tom Mulder en wethouder Leo Pieter Stoel Fryslân fernijt ook voor de gemeente SWF Een nieuwe huisstijl voor het Cultuur Kwartier Sneek Columns van Henk van der Veer, BENT Accountants en Rientjes Herbert de Vries: “Nu gaan, anders raak ik over datum”11 18 COLOFON Uitgeverij OF BV / NOVEMA BV i.s.m. Gemeente SWF Bladmanagement OF/NOVEMA BV Gert de lange25 28 gertdelange@of.nl Advertentie-exploitatie Administratie Novema BV Tussendiepen 21 9206 AA Drachten Tel.: 0512-366326 Redactie34 36 Menno Bakker (hoofdredacteur) Ingrid van Damme, Nancy Harlaar, Henk van der Veer en Wim Walda, Max van denINHOUD Broek Fotografie Ed Klijnman4 Programma’s als Fryslân Fernijt zijn er ook voor de gemeente SWF! Wim Walda8 Bedrijven loket11 Energiesprong Sneek komt op gang Vormgeving Sprog | strategie + communicatie13 Windenergie in Súdwest-Fryslân15 Nieuwe huisstijl Cultuur Kwartier Sneek Druk17 Column Bent Drukkerij van der Eems18 Fortune Hot drinks20 Handel & Industrie Sneek22 Herbert de Vries © Copyright 2011. De uitgever kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid25 De Stolp of volledigheid van informatie. Uitgever28 Cobusson aanvaardt dan ook geen enkele aanspra-31 Column Rabobank kelijkheid voor de schade, van welke aard32 Ondernemersvereniging IJlst & Heeg dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op in-34 Warnier precisiemetaal formatie uit deze uitgave. Uit deze uitgave36 Column Henk van der Veer mag na toestemming van de uitgever met37 Kort Nieuws bronvermelding geciteerd worden.38 Column Rientjes 3
 4. 4. Programma’s alszijn er ook voor de Het subsidieprogramma voor innovatie in Friesland, bekend onder de naam Fryslân Fernijt, is ondertussen zijn derde periode in gegaan. Wethouder Leo Pieter Stoel van de gemeente Súdwest-Fryslân is een warm pleitbezorger van het project, immers Fryslân Fernijt versterkt niet alleen de concurrentiepositie van het Friese bedrijfsleven, het geeft ook een impuls aan het regionale innovatieprogramma. Samen met Tom Mulder, voorzitter van het Fryslan Development Fonds en voorzitter van het college van deskundigenpanel dat Gedeputeerde Staten adviseert over subsidievraagstukken voor subsidie, praat de redactie van OSWF over het project. Het enthousiasme over programma’s als Fryslân Fernijt spat er bij beide bestuurders af tijdens het gesprek.Wethouder Stoel weet dat een thema’s die in het laatste pro- ogen hebt, trek aan de bel.”aantal thema’s prima bij de ontwik- gramma aan de orde zullen komen.kelvisie van de gemeente Súdwest- Wij als gemeente hebben hierin Tom Mulder is al even enthousiastFryslân passen en hij reageert een rol door te zeggen: “Hoort als de wethouder van de op één nadaarom ook zo enthousiast over zegt het voort”. Ondernemers, grootste gemeente van Friesland.het provinciale programma Fryslân dit is een kans en onderzoek de Hij noemt het dan ook een wijsFernijt III. “Duurzame energie, mogelijkheden. Weet dat dit soort besluit van het provinciale bestuurwater, recreatie en toerisme, en ge- programma’s bestaan en als je in om juist de door Stoel aangehaaldezond ouder worden zijn een viertal deze sectoren iets innovatiefs voor thema’s te stimuleren. “Niet alleen
 5. 5. Leo Pieter Stoel & tom mulderFryslân Fernijtgemeente SWF! in Súdwest-Fryslân, maar in de hele de innovatie enorm succesvol van innovatieve projecten voorbij zien provincie hebben die sectoren zich en er wordt bakken met geld komen. Mulder zijn aandachtsveld op een natuurlijke manier ontwik- aan verdiend dan vind ik ook richt zich daarbij niet zozeer op de keld. Het prikkelt meer tot innove- dat het subsidiebedrag weer technisch inhoudelijke kant maar veel ren en daarmee wordt volgens mij terug moet vloeien zodat we weer meer op hoe de innovatie vermarkt een voorsprong uitgebreid. Dat zal nieuwe ondernemingen kunnen zal worden. Kortom, als er nieuwe zeker goed zijn voor het bedrijfsle- helpen. Daardoor krijg je een soort zaken in productie worden genomen ven in Súdwest-Fryslân, niet in de vliegwieleffect.” zien deskundigen ook zeker naar laatste plaats voor de Willy Wortels ‘welke vent runt de tent!’ Het bedrijf hier”, zegt Mulder. Wethouder Stoel is het wat dit wordt bezocht en er wordt gekeken betreft heel erg met Tom Mulder op welke manier de bedrijfseigenaar Organisaties en ondernemingen eens. “Op deze manier houd je iets met zijn personeel om gaat of denkt kunnen maximaal 65% subsidie in stand, zodat het niet eenmalig is. om te gaan. Mulder cs kijken ook of aanvragen voor innovatieve samen- Ik geloof in het helpen van star- projecten op de subsidies geschre- werkingsprojecten die voldoen aan tende projecten, dat duwtje willen ven zijn, met andere woorden dat een aantal algemene en themaspe- wij als overheid geven en zeker in er een innovatief sausje over heen cifieke criteria. Mulder maakt deze tijd. Je helpt iemand over de gegoten is. Uiteraard prikken zij daar hierbij wel de aantekening dat een hobbel en daarna is het hopelijk snel door heen. eventuele vorm van revolving in de succesvol.” toekomst mogelijk moet zijn. Een ander opvallend aspect wat Welke vent runt de tent? zowel Mulder als Stoel enthousiast “Met revolving bedoel ik dat op Het college van deskundigenpanel maakt is de participatie van het een moment dat er een subsidie onder leiding van waar Tom Mulder onderwijs en dan met name van de gegeven wordt en het wordt met lid van is, heeft al heel wat plannen Friese opleidingscentra in de regio. 5
 6. 6. N u direct Profiteer van de extra service van Van der Eems onuinerk dr l kwe uw be stellen vandereemsdirec t.n lUw voordeel: 24/7 dienstverlening + Direct besparen+ Heel eenvoudig bestellen + Vertrouwde kwaliteit + Stipte leveringwww.vandereems.nl offsEt drukwErk | digitaal drukwErk | warEhousing | dtp/opmaak | afwErking Zien is geloven
 7. 7. Leo Pieter Stoel & tom mulder Mulder en Stoel dan ook zeker op deze doelgroep gericht. “De meeste werkgelegenheid in de Zuidwesthoek zit in de MKB- organisaties. Dat laat onverlet dat ook grote bedrijven heel belangrijk zijn voor deze gemeente. Het is een combinatie van. Maar het midden- en kleinbedrijf speelt een belangrijke rol als het om werk- gelegenheid gaat en zal vaak in dit soort trajecten een rol kunnen spelen”, aldus wethouder Stoel. Tom Mulder reageert hierop door te zeggen dat de gemeente en in dit geval die van Súdwest-Fryslân als smeerolie tussen de bedrijven kan functioneren.“Wat mij heel erg aanspreekt in een belangrijke reden om hieroverFryslân Fernijt is dat op een enorme gesprekken te voeren en dit in de “Net als het Fryslân Developmentmanier de Friese opleidingscentra publiciteit te brengen.” fonds zie ik dat er fantastische sa-erbij betrokken worden. Ik noem menwerkingsverbanden ontstaandan Stenden - en de Noordelijke Volgens Mulder is het ook heel en geweldige ondernemers naarHogeschool, waarbij op gebied concreet zoals Stoel stelt. “We boven komen die elkaar willenvan marktonderzoek, maar ook hebben dan ook regelmatig helpen. Er is sinds een aantaluitvlooiwerk op computers, scholen contact met wethouder Stoel. Als jaren een duidelijke kenteringingeschakeld worden. Leerlingen we vinden dat binnen een bepaald waarneembaar. Voor de crisis wasworden ingeschakeld om in de project kan worden samengewerkt het een mentaliteit van ‘ik voorbasis bepaalde zaken te ontwik- vragen wij of er nog bedrijven ik en god voor ons allen’. Nu zienkelen en mee helpen om iets tot in Súdwest zijn die misschien in ondernemers elkaar niet meerstand te brengen. Je ziet hier dat aanmerking komen. De wethouder als een bedreiging, maar vaak alser op een enorme manier wordt weet precies welke bedrijven hier een potentiële hulp, zeker op hetsamengewerkt tussen opleidings- zitten, sterker nog hij heeft ze vaak gebied van innovatie. Menseninstituten, en de ondernemers”, al bezocht. Hierdoor worden recht- gaan bij elkaar in de keuken kijkenverwoordt Mulder het enthousiaste streeks de lijntjes kort gesloten.” en brengen elkaar op gedachten.”gevoel wat hij en wethouder Stoelover de participatie hebben. Op dit moment, begin mei, Het provinciale bestuur moetWethouder Stoel is heel duidelijk liggen er een twaalftal concrete binnenkort een besluit nemen voorals hem de vraag gesteld wordt aanvragen om voor subsidie bin- een verdere doorstart van beidewat nu precies de rol van de nen het project Fryslân Fernijt programma’s, de bodem van beidegemeente SWF in het geheel III in aanmerking te komen. Het fondsen in financiële zin is in zicht.is. “Lijntjes leggen, netwerken zijn verzoeken voor innovatieve Zowel Mulder als Stoel zoudenorginiseren en faciliteren. Zorgen plannen binnen de bouwsector, het een goede zaak vinden omdatdat mensen elkaar weten te vinden, waarbij het dan gaat om energie- zoals hiervoor genoemd met dezezorgen dan ondernemers het besparende maatregelen. Bij het smeermiddelen het Friese MKBOndernemingsplein in Leeuwarden laatste project snijdt het mes dan elkaar opzoekt en samenwerkt.of de bedrijfscontactfunctionaris- aan twee kanten, waarbij het aan Twee goed geoliede organisatiessen van de gemeente bevragen de ene kant gaat om het bereiken die bewezen hebben daadwerkelijkover mogelijkheiden, ondernemers van het ideële doel van de energie, groei, doorstart en innovatie vanuitdit soort mogelijkheden schetsen terwijl aan de andere kant werk in het werkveld te kunnen stimulerenzodat zij weten wat er mogelijk de bouw gestimuleerd wordt. en daarnaast goed weten samenis. Ik ben wel eens bang dat er te werken met provinciale enondernemers zijn die mooie ideeën MKB gemeentelijke overheden, waarbijhebben en innovatief met dingen Dat het Midden- en kleinbedrijf gebruik wordt gemaakt van debezig zijn, maar niet de weg weten het op dit moment niet gemak- kennisinstellingen in Fryslân.om bijvoorbeeld Fryslân Fernijt of kelijk heeft, is hetzelfde als eeneen Fryslan Development Fonds open deur intrappen. Een projectte vinden. Dat is voor mij dan ook als Fryslân Fernijt is volgens 7
 8. 8. Gemeente en ondernemers werken samenaan detailhandelsstructuurvisie De gemeente Súdwest-Fryslân is op dit overige kernen liggen, zoals toenemende leegstand is ook hier een visie op detailhandel dringend gewenst. moment druk bezig met het opstellen van Voor Sneek en Bolsward is de visie een actualisering een detailhandelsstructuurvisie. Deze visie van bestaand beleid. De detailhandelsstructuurvisie moet eraan bijdragen dat de inwoners van Súdwest- is nodig om voor de gehele gemeente Fryslân ook in de toekomst over een goed, volledig een goed kader te kunnen bieden voor en aantrekkelijk winkelaanbod kunnen beschikken en dat ondernemers op een goede manier een boterham detailhandel. kunnen verdienen.Het opstellen van de detailhandelsstructuurvisie vindt Het maken van een detailhandels-plaats via een interactief proces. De gemeente werkt structuurvisie: samen op weg!hierbij in een begeleidingsgroep samen met externe Súdwest-Fryslân geeft het proces samen met externepartijen. Het streven is er op gericht om dit najaar de partijen vorm. Onder regie van een procesregisseurdetailhandelsstructuurvisie te laten vaststellen door de werkt de gemeente in een begeleidingsgroep samengemeenteraad. met de werkgroep retail van de Ondernemersfederatie, de Kamer van Koophandel, de Stichting DBF en hetOntwikkelingen in de detailhandel HBD.gaan snelHet detailhandelslandschap verandert in snel tempo. Inmiddels heeft over de detailhandelsstructuurvisieOntwikkelingen als internetverkoop, schaalvergroting een bijeenkomst plaatsgevonden met ondernemers-en de daling van bevolking veranderen de manier verenigingen en plaatselijke belangen. Daarnaast vindtwaarop detailhandel functioneert. Deze ontwikkelingen er een ondernemersenquête plaats die via de diversezien we ook terug in Súdwest-Fryslân en ze vragen om ondernemersverenigingen wordt uitgezet. Het is deeen duidelijke visie op de toekomst. bedoeling om de detailhandelsstructuurvisie dit najaar te laten vaststellen door de gemeenteraad.Één beleidskader voor heelSúdwest-FryslânVoor Sneek en Bolsward is er reeds detailhandelsbeleid Meer weten?aanwezig, voor de rest van de gemeente is dat niet Voor overige vragen kunt u contact opnemen methet geval. Gezien alle uitdagingen die er ook in de Michel Huisman van de gemeente Súdwest-Fryslân.
 9. 9. Bedrijven loketSubsidieregelingen voor elektrisch varen Fryslân is de proeftuin voor het elektrisch varen. Provincie Fryslân stimuleert het elektrisch varen met subsidieregelingen voor de aanschaf van laadpalen. Ook is er een subsidie voor het ombouwen van verhuurboten. Daarnaast komen er drie routes speciaal voor elektrische boten.Het Friese Merenproject werkt al enige tijd samen Met de subsidie wil de provincie elektrisch varenmet de Stifting Elektrysk Farre Fryslân (SEFF), het stimuleren. De nieuwe regeling geldt voor botenbedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheden om met een ligplaats in Fryslânelektrisch varen te stimuleren. Er varen inmiddels440 elektrische boten rond in de provincie. Ook zijn Provincie Fryslân zet zich in voor het stimuleren vaner zo’n 50 oplaadpunten in jachthavens en andere elektrisch varen. U kunt de aanvragen alleen schrifte-plaatsen aan het Friese vaarwater. lijk indienen. Download de formulieren via www.fryslan.nl/schoonvaren. De provincie FryslânSubsidie voor elektrische stuurt een ontvangstbevestiging binnen vijf werkdagenoplaadpunten(sluiting 30 juni 2012) na binnenkomst van uw aanvraag. Binnen acht wekenEr is subsidie voor elektrische oplaadpunten. Het gaat beslist de provincie over uw subsidieaanvraag. Voorom oplaadpunten voor elektrisch varen. Hiervoor opent meer informatie en vragen kunt u contact opnemende provincie Fryslân een subsidieregeling. Die heet met mevrouw L. de Boer tel. 058 292 5183 /Subsidieregeling stimuleren Oplaadpunten Elektrisch e-mail l.deboer@fryslan.nlVaren. Gemeenten en bedrijven die bedrijfsmatig eenjachthaven exploiteren kunnen subsidie aanvragen.De jachthaven moet aan Fries vaarwater liggen. Een Nog even voor de goede orde.oplaadpunt is een paal of kast. Die heeft minimaal De provincie Fryslân heeft op dit momentdrie aansluitpunten 230 V/16 A en minimaal één 3 subsidieregelingen om het elektrisch varen teaansluitpunt van 400V/25 A. U moet per oplaadpunt stimuleren.een aanvraag indienen. 1. ubsidieregeling voor de aanschaf en om- S bouw van een elektrische verhuurboot: deSubsidie voor ombouw verhuurboten regeling loopt tot 1 juli 2013 of het moment(sluiting 30 juni 2013) dat het subsidieplafond is bereikt.Voor de ombouw van verhuurboten is subsidie. 2. ubsidieregeling voor de aanschaf van een SHiervoor opent de provincie Fryslân een subsidie­ oplaadpaal voor het elektrisch varen: deregeling. Die heet Elektrificering Friese Verhuurvloot. regeling loopt tot 1 juli 2012 of het momentVerhuurbedrijven in Fryslân kunnen subsidie aanvragen. dat het subsidieplafond is bereikt.Zij moeten wel hun boten verhuren vanuit een haven 3. ubsidieregeling voor de aanschaf en Sin Fryslân. De subsidie is voor nieuwe en bestaande ombouw van een elektrische boot (dit is deverhuurschepen. Het gaat om het installeren van een regeling die per 1 mei 2012 in werking iselektrische of hybride aandrijving. Of het vervangen getreden): de regeling loopt tot het momentvan een verbrandingsmotor door een elektrische of dat het subsidieplafond is bereikt.hybride aandrijving. Aanvullend op deze subsidie is erextra subsidie voor andere zaken. Bijvoorbeeld voorLED-verlichting, roetfilter en katalysator. Maar ookvoor ECO-display en driefasen laadinrichting. Ook hetgeluidniveau speelt een rol bij de subsidietoekenning.Op deze manier wordt het subsidiebedrag hogerwanneer het milieu meer wordt gespaard.Subsidie voor elektrische boten(sluiting als subsidieplafond is bereikt)Vanaf 1 mei 2012 stelt de provincie Fryslân subsidiebeschikbaar voor het aanschaffen van een elektrisch- ofhybride aangedreven boot. Ook voor het ombouwenvan een boot is subsidie beschikbaar. Zowel bedrijvenals particulieren kunnen de subsidie aanvragen.De provincie heeft hiervoor € 270.000 gereserveerd. 9
 10. 10. Vitaliteit werkt! Wilt u ook gezonde werknemers voor een vitaal bedrijf? Kijk op www.fysio4u.nl Kleinzand 151 | 8601 BG SNEEK t. 0515-558888 | e. info@fysio4u.nlSpecialisten in:• Beheer van onroerende goederen• Aan- en verkopen www.vaneysinga-oostra.nl• Bestuursrechtelijke procedures Postadres:• (Erf)pachtzaken Postbus 254 • 8600 AG Sneek• Ruilverkavelingszaken Bezoekadres:• Taxaties Epemawei 8 • 8633 KS Ysbrechtum• Beleggingen Tel. 0515-238700 • Fax 0515-238701• WOZ-procedures E-mail: info@vaneysinga-oostra.nl
 11. 11. energiesprongEnergiesprongSneek komt opgang Uit onderzoek is gebleken dat inwoners van Súdwest-Fryslân het belangrijk vinden dat de gemeente aandacht besteedt aan duurzaamheid. Een meerderheid vindt het zelfs een taak van de gemeente om burgers te ondersteunen op dit gebied. Vooral op het gebied van energieverbruik en wonen. Het project Energiesprong Sneek sluit dus prima aan op de behoefte van de inwoners van Súdwest-Fryslân. Inmiddels is gebleken dat circa 25% van de Sneker inwoners het project kent.Energiesprong Sneek is een ambi- een belangrijke rol, maar ook maar een product aan, terwijl wijtieus project; in 2016 bij tenminste samenhang tussen de maatregelen verwachten dat bedrijven de klant1.300 bestaande woningen een (niet isoleren zonder ventileren). begeleiden van maatwerkadviesenergiebesparing realiseren van ten- naar uitvoering.”minste 50%. Maar geen onmogelijke De aanpassingen moeten uitein­opgave, meer dan de helft van de delijk leiden tot een energieneutrale De wijkgerichte campagne vanwoningen in Sneek is gebouwd vóór woning, de nu genomen maat­ Energiesprong Sneek is gericht1976. Maar ook nieuwere woningen regelen moeten dat niet in de weg op bewustwording bij huisei-kunnen deelnemen. Het accent ligt staan. “ Op dit moment kiezen veel genaren. De effecten hiervandan vaak niet op isoleren maar op mensen voor het laaghangend fruit worden langzamerhand duidelijkduurzaam opwekken van energie. door bijvoorbeeld alleen vloeriso- en zullen groter worden. JohanEr ligt dus voor de bouwsector een latie of spouwmuur vulling. Hoewel Lukkes:”Misschien moeten weenorme kans in het verduurzamen wij blij zijn met elke maatregel, deze campagne nu op het bedrijfs-van bestaande gebouwen. Ook zouden wij graag zien dat mensen leven gaan richten: Help woning-de woningcorporaties zijn bezig direct een grotere energiereductie bezitters met het verduurzamenmet het verduurzamen van hun halen”, aldus projectleider Johan van de woning.” Het projectbureauwoningvoorraad. Lukkes. Een goede regierol vanuit Energiesprong Sneek verzorgt het bedrijfsleven is hierin essentieel, informatieavonden, maar geeftHet afgelopen jaar zijn er 14 klanten begrijpen en begeleiden. daarna graag het stokje over aaninformatie­ ijeenkomsten georgani- b “Vaak bieden bedrijven alleen nog de bedrijven.seerd met een behoorlijke opkomst.Op deze informatieavonden wordenwoningbezitters objectief en zondercommercieel uitgangspunt geïnfor-meerd. In afgelopen periode zijn erin totaal zo´n 150 maatwerkadviezenopgesteld. Uit deze adviezenblijkt welke maatregelen het bestekunnen worden uitgevoerd. In dieafweging speelt rendement (lagekosten en hoge energiereductie) 11
 12. 12. Al 55 jaar innovatief en hoogwaardig installatietechniek • Elektrotechnische installaties • Brand- en inbraakbeveiliging • Telecommunicatie • Luchtbehandeling • Gas en water • Centrale verwarming • Data netwerk bekabeling W W W. H I - S N E E K . N L Rienck Bockemakade 8 • 8601 AC Sneek Tel: (0515) 412371 • E-mail: hiemstr@wxs.nl MIDDELZEE MOTOREN ‘Eigentijds met gevoel voor ambacht’ Officieel Volvo Penta Center• In- en verkoop scheepsmotoren • Reparatie en revisie van motoren,• Verkoop originele Volvo Penta delen keerkoppelingen en staartstukken• Groot in kleinverpakking van RVS en • Verhuur van ligplaatsen 2 (sier) bestrating elektrotechnische delen. • Mobiele jachtservice en onderhoud 2 wegenbouw• Eigen draaierij en frezerij • Volvo Penta shop 2 grondwerken Watersportboulevard “’t Ges” Hendrik Bulthuisweg 26-28 Bel ons ook gerust voor 8606 KB Sneek vrijblijvend advies over t 0515-559543 uw tuin/ terras! f 0515-559676 www.middelzee.nl www.desierbestrater.nl info@middelzee.nl 06 - 55 33 33 19 Fonteinkruid 26 | 8706 HH | Sneek
 13. 13. windenergieWindenergie inSúdwest-Fryslân Súdwest-Fryslân heeft een ruime historie op het gebied van windenergie. Los van de oudere historie van molens in het landschap en bij steden kent de gemeente een ruim aantal moderne windmolens.Op dit moment wordt er op is een breed draagvlak wenselijk. windenergie is ook een trajectEuropees, nationaal en provinciaal De gemeente wil daarom lokale en gestart om te komen tot eenniveau toegewerkt naar een regionale individuen en partijen bij gemeentelijke Duurzaamheidsvisie.energiehuishouding die minder de ontwikkeling betrekken, zodat Hierbij zal een nadere keuze aan deafhankelijk is van fossiele brandstof- de slaagkans van de projecten orde komen rond de inzet van defen. Het wordt gezien als één van kan worden vergroot. Zo kan verschillende bronnen: zon, wind,de belangrijke vraagstukken voor ook de dialoog worden gezocht grond, biomassa en water. Binnende nabije toekomst. De vraag is: in met partijen die initiatieven in het traject kan meer in de breedtehoeverre zijn duurzame energie- voorbereiding hebben of willen worden nagedacht over duurzameoplossingen al toepasbaar en hoe ontplooien. energie. Zo zou bijvoorbeeldsnel kunnen ze worden ingezet? De kunnen worden nagedacht overdiscussie over de toepasbaarheid lOcaties (clusters) mogelijkheden als een provinciaalvan windenergie is hier onderdeel Er zijn twee voorgestelde locaties en/of gemeentelijk energiebedrijfvan en wij als gemeente gaan hier waar de windmolens komen te voor duurzame energie. Eenmee aan de slag. staan: eventueel te kiezen aanpak voor duurzame energie in brederegeMeentelijke aMBitie Windpark Fryslân zin kan te zijner tijd ook weer z’nDe gemeente Súdwest-Fryslân Het Windpark bestaat uit een invloed hebben op ontwikkelingenlevert circa 40% van de vastge- clusteropstelling van windmolens in relatie tot windenergie.stelde duurzame energie binnen in het IJsselmeer, op enigeFryslân. Dit zal toe gaan nemen afstand van de Afsluitdijk (tussenomdat twee van de vier nieuwe Breezanddijk en Kornwerderzand). WethOuderclusters in Fryslân, in de gemeente gea akkerMan:Súdwest-Fryslân gestalte krijgen. Windpark Afsluitdijk ”Fossiele brandstoffenHierdoor liggen er kansen voor Het gaat hier om een opzet met raken vroeg of laat op enduurzame innovatie en duurzaam windmolens in een langgerekte worden tot die tijd steedsondernemerschap. Niet alleen voor lijnopstelling op de Afsluitdijk, duurder. Als wij dit nietde gemeente, maar ook voor andere zowel in de provincies Noord- meer meemaken, doenorganisaties. Met name in het Holland en Fryslân. Voor deze onze kinderen dat zeker wel.gebied van de voormalige gemeente Daarom is duurzame energieWûnseradiel liggen er kansen. relatie Met de zo belangrijk; wind zullen weDe twee nu door de provincie duurzaaMheidsvisie van altijd houden en eindeloosvoorgestelde clusters liggen binnen súdWest-Fryslân kunnen gebruiken. Dat isdit gebied. Om de ambities rond Vrijwel gelijktijdig met het traject duurzaam.”windenergie te kunnen realiseren rond de beleidsontwikkeling van 13
 14. 14. Hoge werkdruk? Zo, nu eerst koffie en daarna weer met frisse moed aan de slag. Voor de lekkerste koffie op het werk en professionele koffieautomaten gaat u natuurlijk naar Fortune. Fortune regio Friesland-Zuid Tel. (0515) 42 21 85 www.fortune.nl Altijd doen wat goed is jorritsmabouw.nl Harlingerstraat 72, 8701 WS, Bolsward, 0515 578 200
 15. 15. nieuwe huisstijl cultuur kwartier sneekEen nieuwe huisstijl voor hetCultuur Kwartier Sneek Een nieuwe stichting, een nieuwe naam. Geel voor het kunstencentrum Atrium. Een zonnige, okergele kleur, passend bij het zonnige karakter van Daar hoort ook een nieuwe huisstijl bij. het gebouw, het prille van de jeugd, het vrolijke van Dat was in dit geval niet eenvoudig. De de dans, het licht op het schilderslinnen, Let the sun shine… doelgroepen van een theater, een pop- podium en een centrum voor de kunsten En alle kleuren samen, blauw, geel en rood voor het Cultuur Kwartier Sneek, het hele kleurenpallet van de zijn heel divers. Ze zijn man, vrouw, aanbieders van cultuur in brede zin, als een kleurige meisje, jongen, liefhebbers van jazz, dans, parasol boven de plek waar alles samenkomt… Let’s come together… schilderen, opera, punk, gitaarspelen, musical, cabaret, toneel, pianospelen, ballet… Zoveel verschillende mensen, zoveel verschillende interesses. Maar met gelukkig één gemeenschappelijke deler: belangstelling voor cultuur.Aan grafisch ontwerpbureau GREYD uit Sneek detaak en de opdracht om de belangrijkste aanbiedersvan cultuur in de gemeente Súdwest-Fryslân eenherkenbaar gezicht te geven. Omdat er niet direct eenverbinding is in de namen van de verschillende onder-delen, is dit gezocht in het ontwerp van de logo’s. Dezezijn broer of zusje van elkaar, maar toch elk met eeneigen en onderscheidend karakter, in vorm en in kleur.Onderschriften bij de logo’s:Blauw voor Het Bolwerk. Een harde, heldere, strakkeblauw zonder al te veel lading. ‘No-nonsens’, passendbij het merendeel van de muziek van het podium­muziek… I’m feeling blue…Rood voor het Theater Sneek. Een warme, dieprode kleur,passend bij de associaties theater oproepen, van het rodepluche, de rode loper, de rode gordijnen, Red, red wine… Akte2 Akte2 is het projectbureau van het Cultuur Kwartier Sneek en organiseert o.a. workshops, opleidingen, voorstellingen, studiedagen, presentaties voor scholen, instellingen, gemeenten en bedrijven. Daarnaast verhuurt Akte2 de diverse locaties van het Cultuur Kwartier Sneek. Akte2 biedt voor bedrijven en particulieren arrangementen op maat aan. Maar ook voor een seminar, congres, productlancering, work- shop of (bedrijfs)feest bent u bij Akte2 aan het juiste adres. Meer info vindt u op www.akte2.nl. 15
 16. 16. [ Met vertrouwen kom je het verst ] Hoe mooi uw huisstijl of reclamecampagne ook is, hét gezicht van uw onderneming bent u zelf. Omdat u vertrouwen hebt in uw eigen zaak en het vertrouwen van uw klanten geniet. Dit vertrouwen zoekt u ook in uw accountant. BENT accountants adviseurs bijvoorbeeld. Vertrouwen is voor ons dé voorwaarde in elke relatie. Of u nu een grote onderneming of een eenmanszaak runt, al jaren meeloopt of net begint, met vertrouwen komt u het verst. Bolsward (0515) 57 80 80 - Franeker (0517) 39 77 75 - Sneek (0515) 43 04 65 info@bentaccountants.nl - www.bentaccountants.nl * Sanitair * Ventilatie * Loodgieters en Dakwerk * Elektrotechniek * Verwarming * Sanitair Showroom 525 m² * Airco SIKMA INSTALL ATIE SNEEK Sikma SneekEdisonstraat 15 8606 JH Sneek Tel. 0515 414418 www.sikma.nl / info@sikma.nl
 17. 17. column Bent Jacob W. Boonstra, accountant-administratieconsulent en vennoot bij BENT accountants adviseurs te Sneek. BENT accountants adviseurs heeft tevens vestigingen in Bolsward en Franeker. Onzakelijke leningen: Wat te doen?Eind 2011 heeft de Hoge Raad een aantal belangrijke vaste rente die door een onafhankelijke derde zou zijnarresten gewezen in het kader van de zogenaamde gevraagd voor een lening, bij hetzelfde gebrek aanonzakelijke leningen. Dit zijn leningen waarbij een zekerheden, dan is geen sprake van een onzakelijkedebiteurenrisico wordt gelopen dat een onafhankelijke lening. Uitsluitend de rente dient dan te wordenderde niet zou hebben genomen. Deze problematiek aangepast. Een eventueel verlies op de vordering isspeelt ingeval binnen een concern door vennootschap- aftrekbaar.pen leningen worden verstrekt maar ook bij directeuren-grootaandeelhouders (aanmerkelijk belanghouders) die Echter, indien geen vaste rente kan worden bepaaldleningen verstrekken aan hun eigen B.V. waaronder een onafhankelijke derde bereid zou zijn geweest een dergelijke lening te verstrekken (omdatAls sprake is van een onzakelijk debiteurenrisico en als deze er bijvoorbeeld niet zijn), dan is een eventueelde debiteur de lening vervolgens niet volledig kan aflos- verlies op de vordering in principe niet aftrekbaar.sen, dan is de afwaardering op de vordering voor deuitlener niet aftrekbaar.Als gevolg van de economische Het toetsmoment is in beginsel het moment van ver-crisis worden steeds meer verliezen geleden op vorde- strekking maar de lening kan ook op een later momentringen. Reden temeer om duidelijkheid te scheppen. onzakelijk worden. Als sprake is van een onzakelijke lening, dan geldt dit voor het gehele bedrag.Wat maakt een lening onzakelijk?Allereerst is het van belang dat een schriftelijke geld- Het is duidelijk dat leningen tussen verbonden partijenleningsovereenkomst aanwezig is. Vervolgens spelen de zich, na deze arresten, mogen verheugen op de warmevolgende elementen een rol: de looptijd, een aflossings- belangstelling van de belastingdienst. Tegelijkertijdschema, verstrekte zekerheden (hypotheek, pandrecht worden, zeker in de huidige economische situatie, deen dergelijke) en de hoogte van het rentepercentage. financiële belangen groter.Welk rentepercentage dient in aanmerking te worden Wat te doen?genomen als de schuldenaar geen zekerheden heeft • Leg de voorwaarden van de lening vast in eenverstrekt? Het gebrek aan zekerheid zal moeten worden geldleningsovereenkomst;gecompenseerd door een hogere rente (risico-opslag). • Reeds bestaande leningen checken op zakelijkheidBepalend is de hoogte van de vaste rente die een onaf- en juist documenteren;hankelijke derde voor die lening zou hebben bedongen. • het verstrekken van nieuwe leningen is het te advi- Bij seren een vergelijking te maken met financieringenIs de tussen partijen overeengekomen rente niet die extern worden aangetrokken (om daarmee dezakelijk maar kan deze worden aangepast naar een zakelijkheid te waarborgen) en deze vast te leggen. Meer informatie? Neem gerust contact met ons op. Bent accountants adviseurs, Sneek: 0515-430465, Bolsward: 0515-578080, Franeker, 0517-397775 info@bentaccountants.nl, www.bentaccountants.nl 17
 18. 18. FORTUNE HOT DRINKS, DE KOFFIESPECIALIST BIJ UITSTEKZeventiensmaakmelangesvoor het bestebakkie
 19. 19. Fortune ‘Koffie, koffie, lekker bakkie koffie’. Rita Corita scoorde er in 1958 een grote hit mee. VOF De Kunst volgde haar in 1987 op met het door Erik van Muiswinkel geschreven ‘Eén kopje koffie’. Nederlanders zijn echte koffieleuten. Koffie is ook de passie van Fortune hot drinks, de landelijke franchiseformule die bedrijven, scholen en verenigingen van een uitgebreid assortiment warme dranken voorziet, met name koffie in vele heerlijke variaties. Een pittig of een mild bakkie, automaten. Dat proeven moet je cappuccino, espresso, wiener letterlijk nemen. De klant kan op melange, latte macchiato, ieder- basis van verschillende afstel- een heeft zijn eigen voorkeur. lingen proeven totdat we de juiste Bijma: “Persoonlijke smaak is heel smaak hebben bereikt.” belangrijk. We leveren daarom 17 smaakmelanges. Daarmee kunnen Maatschappelijk Verantwoord we daadwerkelijk maatwerk Ondernemen (MVO) staat hoog leveren om er voor te zorgen dat in het vaandel bij Fortune. De onze klanten optimaal van hun producten die geleverd worden koffie kunnen genieten.” zijn geproduceerd volgens de strenge richtlijnen van Fairtrade, kOFFieBOnen UTZ Certifed en EKO. Om het De smaak van koffie is voor een milieu minder te belasten wordt belangrijk deel afhankelijk van gebruik gemaakt van alumini-Ruim een half jaar geleden is Jaap de soorten koffiebonen die in de umvrij verpakkingsmateriaal. DeBijma in Sneek gestart met zijn melange worden gebruikt. De be- maatschappelijke betrokkenheidbedrijf Fortune regio Friesland- langrijkste bonen zijn de Arabica gaat echte nog verder, legt JaapZuid en de Noordoostpolder. en de Robusta. De Arabica wordt Bijma uit. “Twee jaar geledenBijma: “We hebben met onze verbouwd in Afrika en Zuid- is Fortune het ‘KoffieprojectPassio-lijn een eigen unieke lijn Amerika en de Robusta in Afrika Oeganda ’ gestart. In nauwevan fraaie en energiezuinige kof- en Azië. Door de verschillende samenwerking met de Ugandafieautomaten met alle benodigde verhoudingen van deze bonen Child Care Foundation zorgenfuncties en leveren tevens de in de melanges wordt koffie juist we er voor dat honderd gezinnenbijbehorende ingrediënten. Door bitter of milder van smaak. via de verbouw van koffiebonenhet directe contact met de klant een zelfstandig bestaan kunnenwordt altijd een snelle service Het grote aantal melanges dat opbouwen.”geleverd. Koffie is onze core Fortune biedt, is belangrijk om totbusiness, onze passie en dat merk de juiste smaakbeleving te komen,je in onze gehele dienstverlening. stelt Bijma. “Maar ook de afstel-Ondertussen geniet al een groot ling van de automaten luistertaantal bedrijven van Fortune nauw. We leveren automaten metkoffie waaronder Tennishal Sneek, verschillende zetmethodes zoalsNelleke Mulder Imago Groep en vriesdroog, freshbrew en bonen.Hamilton Bright.” Het optimaal afstellen van de automaten als het gaat om de147 liter sterkte van de koffie in combinatieNederlanders zijn enthousiaste met de juiste koffiesoort zorgtkoffiedrinkers. Jaarlijks drinken we ervoor dat we de optimale smaakgemiddeld 147 liter en dat is toch leveren die past bij de klant.gauw drie kopjes per dag. Toch Om dat te bereiken werken weheeft iedereen zijn eigen smaak. met proefplaatsingen van onze 19
 20. 20. HIS leden ‘banjeren’door de natuur vanSmallebruggeOp donderdag 26 april waren de die een uitstekende mogelijkheid biedt weinig kieviten. Wel waren er redelijk veelnatuurliefhebbers van de HIS present voor groepen, voor cursussen en andere grutto’s in het veld en na enige lopen enom deel te nemen aan de excursie in de ontvangstmogelijkheden tot ongeveer zoeken werden zowaar een nest met 1 enweilanden rondom het historische dorpje 30 mensen, werden we ontvangen met een nest met 3 grutto eieren gevonden.Smallebrugge. De HIS bijeenkomsten koffie en oranjekoek. Het gezelschap Uiteraard werden deze tussen deworden over het algemeen goed werd welkom geheten door de voorzitter stokken gezet en was de nazorg een feit.bezocht. Het “banjeren door de natuur” van de vogelwacht Jutryp Hommerts, de Onderwijl werden de nesten bekeken diewas hier dan ook geen uitzondering op heer Willem Bogtstra. Er werd door Jan reeds tussen de stokken stonden, waar-en tot op de laatste plaats gevuld. Jellema een uitgebreide uitleg gegeven onder ook een goed verstopt nest van de over het eierenzoeken en de hieruit tureluur die in de regel vlak in de buurtSmallebrugge is het kleinste dorp van voortvloeiende nazorg. Hij durfde zelfs van andere nesten gaat nestelen, zodatFriesland en telt momenteel 13 inwoners de stelling aan “Dat dankzij het eierzoe- het nest mede beschermd kan wordenen bezit een historisch kerkhof met ken de kieviten nog aanwezig zijn in de door de andere vogels met eieren.klokkenstoel van de familie Buma. Het Friese greiden “.was dan ook behalve terug naar de Rond 13.00 uur stond bij denatuur, ook terug naar de historie van de De deelnemers werden twee groepen Noarderplaets een heerlijk buffet opweilanden van weleer waar de contouren verdeeld en gingen vergezeld van nazor- het gezelschap stond te wachten. Deuit vroeger tijden nog herkenbaar zijn in gers de weilanden in om te eierzoeken, ervaringen deze dag door de deelnemershet landschap. dit nadat een ieder was voorzien van de waren zeer enthousiast en we kunnen dan nodige neststokken. Door de late en ook terug zien op een prachtig geslaagdeBij binnenkomst in de Noarderplaats, strenge winter waren er dit jaar dusver dag.1 Uiteraard werd er ook genetwerkt in de Noarderplaets | 2 Geanimeerde uitleg van Willem Bogstra | 3 Ookcommissielid van de HIS Jan Jellema kon prachtig vertellen over nazorg | 4 HIS leden in “banjer tenue” | 5 Vindze maar eens…… | 6 Verrekijkers zijn een must voor onervaren eierzoekers | 7 Maar na lang zoeken toch eenkievietsnest voor nazorg | 8 Willem Bogstra legde nogmaals de functie van nazorg uit |9 Gastvrijheid in optimaforma bij de Noarderpleats 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 21. 21. handeL induStrie Sneek2 nieuwe bestuursleden HISTijdens de ledenvergadering van 15 mei overheidssubsidies. En toch is er veel Europees zoetwaren bedrijf. Leaf, injl., op de unieke locatie de Pollepleats te overeenkomst. Empatec is een dynami- Friesland nog bekend als TonnemaWesthem zijn 2 nieuwe bestuursleden sche, maatschappelijke onderneming. Pepermuntfabrieken, is producent vangeïnstalleerd. Christien Lycklema a Gemeenten, instellingen en commerciële kauwgom en snoep met bekende merk-Nijholt van Hoekstra Transport en Maaike bedrijven schakelen Empatec in voor namen als Red Band, Sportlife, Venco,Vorster van Hamilton en Bright hadden uiteenlopende activiteiten. Variërend van KING en Xylifresh. Het primaire doel iste kennen gegeven e.e.a. niet meer te het structureel of tijdelijk oplossen van om de beste kwaliteit te leveren en zokunnen combineren met hun werkzaam- hun personeelstekort tot het uitbesteden flexibel mogelijk te reageren op de vraag.heden en werden door voorzitter Bert van werkzaamheden. Empatec zal De slogan van KING, Kwaliteit In NietsRoman uiteraard hartelijk bedankt voor als geen ander haar ondernemende Geëvenaard, is meer dan ooit actueel inhun inzet en toegevoegde waarde. In kwaliteiten op het snijvlak van privaat het bedrijf en geldt voor al hun merken.Henk van der Zwaag (dir. Empatec) en en publiek moeten bewijzen om in de De strategie blijkt succesvol, want we zijnFrans de Ruyter (dir. LEAF Sneek) zijn 2 bezuinigingsrondes die aan de orde zijn er trots op dat we ons inmiddels ontwik-waardige vervangers gevonden. haar bestaansrecht te blijven verdienen. kelen van een nationale producent naar Dat is keihard ondernemen in een lastig een producent die de Europese markthenk van der zWaag economisch klimaat. En tegelijkertijd gaat bedient, aldus Frans Ruyter. Ik geloof erinHenk van der Zwaag heeft een ach- het steeds om mensen. Ondernemen is dat we, door als ondernemingen in Sneektergrond in de veehouderij en heeft mensenwerk. onze krachten te bundelen, meer kunnentot 2009 in verschillende bedrijven in bereiken. Meer voor onze bedrijven, maardeze sector gewerkt. De overstap naar Frans de ruyter ook meer voor de economie van onzeEmpatec eind 2009 was dus ook niet Frans de Ruyter is sinds 2007 werkzaam regio. Ik hoop met mijn internationaleeen logisch vervolg. Van de harde kant als directeur van de Leaf fabriek kennis en ervaring hier mijn bijdrage aanvan melkprijzen en ligboxstallen naar in Sneek. Leaf Sneek is onderdeel te kunnen leveren.de zachte kant van beschut werken en van Leaf International, een leidend NOG GEEN LID VAN DE HIS? U bent nog geen lid van HIS maar wilt dit wel graag worden? Ga naar www.his-online.nl en volg de stappen. Natuurlijk zijn ook de diverse bestuursleden bereid u meer te vertellen over het voordeel van lidmaatschap van de HIS. En niet te vergeten de meer dan 480 collega-ondernemers die u voorgingen. Kortom, bezoek de site en schrijf u in! Volg de HIS ook via Twitter @HIS_Sneek en via de eigen HIS Groep Ook de ontbijtbijeenkomsten worden AGENDA 2012 altijd druk bezocht Dinsdag 18 september Najaarsbijeenkomst HIS; Donderdag 11 oktober Om 7.30 uur Ontbijtbijeenkomst HIS; Dinsdag 6 november Bijeenkomst medewerker vd toekomst Donderdag 8 november Om 17.15 uur Sneeker Ketierke Donderdag 22 november Bedrijfsbezoek HIS Vrijdag 7 december Om 11.30 uur Lunchbijeenkomst HIS 21
 22. 22. “Nu gaan, Herbert de Vries: anders raak ik over datum” Het staat nu als agendapunt op de agenda van de voorjaarsledenvergadering van de Vereniging van Sneeker Zakenlieden: Bestuurswisseling – aftredend voorzitter Herbert de Vries – niet herkiesbaar. En hoewel hij er heel nuchter over praat, merk je aan alles dat het hem moeite kost om ‘zijn kindje’ in deze roerige tijden los te laten. En dat is ook wel begrij- pelijk want een bestuurlijke periode van ruim vijftien jaar, waarvan 6 als voorzitter van de Vereniging van Sneeker Zakenlieden gaat je niet in de koude kleren zitten. Herbert de Vries heeft het eerste winkel, een Benetton-zaak in en dat bleef niet onopgemerkt. ‘Sneekgevoel’ de ‘samen-de- de Galigapromenade en kwam hij als schouders-eronder-mentaliteit’ met lid van de Zakenlieden ook in aanra- In 1997 werd hij bestuurslid van de de paplepel ingegoten gekregen. Zijn king met de bestuurlijke kant van een Vereniging van Sneeker Zakenlieden ouders zijn al vanaf 1966 lid van de binnenstad. Niet alleen bleek hij deze waar toen net een verjongingsopera- VSZ en hebben dat er bij hun zoon in kant van het zakendoen erg leuk te tie had plaatsgevonden. Een Icoon als gebakken. In 1986 opende hij zelf zijn vinden, maar hij had er ook talent voor Berkhout (De Wijde Gaper) maakte
 23. 23. VSZplaats voor Rudolf Dijkstra, Heleen niet het kind met het badwater weg- subsidie. En dat houdt in dat eenSonnenberg en Herbert de Vries, gooien. Daarnaast moet er evenwicht aantal door Sneek Promotionmet als nestor Laurens Metz, die de zijn tussen de grootschalige retail in georganiseerde evenementen nietploeg ‘jonge honden’ liefkozend de periferie van steden en de retail meer doorgaat (Koninginnenacht,‘Mien jonkjes’ noemde. Maar met dat in het centrum. Als de meubelbou- Koninginnedag, Ringrijderij, Openingnieuwe elan en een burgemeester levards en andere grootschalige Sneekweek in zijn huidige vorm).Siebolt Hartkamp die als geen ander retail de binnenstad van Sneek leegbesefte dat een dynamische en vitale zuigen, doe je iets niet goed. Want Mijlpalenbinnenstad het kloppend hart van een een stad zonder centrum is als een Maar tegenover die zorgen staathele regio is, onderging het centrum lichaam zonder hart, dat sterft af. ook een aantal zaken waar Herbertvan Sneek een revitaliseringstraject met gepaste trots op terug kanwaar nu nog wel eens met een beetje Pijnpunten kijken. De VSZ is onder zijn leidingheimwee op teruggekeken wordt. Zorgelijk vindt De Vries de nog een snel schakelende no-nonsens relatieve onbekendheid met en het club geworden, er is een onder-Strategische benadering historisch besef van de stad Sneek nemersfonds gekomen, zodat deDe belangrijkste verandering die De door de huidige politiek. De raad free-riders (wel de lusten en niet deVries naar eigen zeggen in die vijftien heeft een controlerende taak op het lasten) ook gaan meebetalen, enjaar heeft meegemaakt is ‘de shift’ dagelijks bestuur, het college van B het is een Vereniging die zowel opvan uitvoerend naar strategisch. Niet en W en het ambtenarencorps. Die operationeel als strategisch niveaualleen bij de Zakenlieden, maar ook bij zijn er voor ons en niet andersom. een volwaardige gesprekspartner isde belangrijkste samenwerkingspart- Het enige controlemoment dat er van de Gemeente.ner, de gemeente. Vooral na de fusie nu is, vindt plaats bij de behandeling En nu? Achterover zitten met eenwordt er als op een schaakbord met van voorstellen in de Gemeenteraad, biertje? “No way, Sneek zit in mijnstukken geschoven, waarbij er voorbij maar daarna niet meer. Dit kan en poriën en daar zal ik in wat voorwordt gegaan aan sociaal-culturele moet beter. Ook Sneek Promotion, vorm dan ook altijd bij betrokkenwaarden, het Sneek-gevoel en vooral het Sneker evenementenbureau blijven, maar niet meer op de 20-uuraan het keiharde feit dat de retail in dreigt ter ziele te gaan of op zijn per week manier van de afgelopenSneek en Bolsward de economische minst in zwaar afgeslankte vorm vijftien jaar. Ik hoop iets meer afstandmotor is van de hele gemeente verder te moeten door het mogelijk te kunnen houden , maar of datSúdwest-Fryslân. En je moet natuurlijk verdwijnen van gemeentelijke lukt……?” Met blijdschap geven wij kennis: Stichting Duurzaam Vervoercentrum Sneek Een van de voorbeeldprojecten voort uit een brainstormsessie in Naast de private bijdragen, waarin de no-nonsens bena- voorjaar 2011 en werd heel kort reclame­ pbrengsten en een o dering van de Vereniging van daarop aan de ledenvergadering minimale bijdrage van de Sneeker Zakenlieden naar voren van de VSZ gepresenteerd, Zakenlieden betekent dat, dat kwam, was het shuttle-project, mede als aanvulling op het het Bestuur van de Stichting be- elektrisch rijdende XXL golfkar- Stoomtrein-project. En daar met staande uit voorzitter Herbert de ren. Ze hebben zonnecellen op veel enthousiasme ontvangen. In Vries, secretaris Jan Bargboer, hun dak om de actieradius te juli vond tijdens Lekker Sneek de penningmeester Jacob vergroten en ze rijden met een publiekspresentatie van het idee Boonstra, vrijwilligers­ oördinator c vrij hoge frequentie van en naar plaats. Ook daar niets dan lof. Meindert Seffinga en alleskun- een drietal transferpunten langs In de Sneekweek werd er proef ner Judith Oppenhuizen de vastgestelde routes in Sneek. gereden en meteen daarna was investering van 150.000 euro De eerste shuttle is onlangs wel duidelijk dat dit project een voor drie elektrische shuttles, afgeleverd en wordt momenteel serieuze kans verdiende. waarvan twee met aanhanger, door een stagiaire van de Friese Op 18 augustus zag de Stichting rond hebben. Poort op alle mogelijke punten Duurzaam Vervoercentrum getest. Sneek het levenslicht en eind De shuttles zullen dan ook vanaf december kwam de toezegging juni 2012 een vast onderdeel van Het idee voor de shuttle kwam van de Provinciale Subsidie. het Sneker straatbeeld worden. 23
 24. 24. ANDRIES VISSER ANDRIES VISSER bouw-teken-ontwerpstudio bouw-teken-ontwerpstudio smidstraat 12 8715hs stavoren m.06-51607831 t.0514-682813 e.andriesvisserbouwstudio.nl www.andriesvisserbouwstudio.nl smidstraat 12 8715hs stavoren m.06-51607831 t.0514-682813 e.andriesvisserbouwstudio.nl www.andriesvisserbouwstudio.nlv.o.f Ingenieursburo Ir C. Linek c.i. De Fjûrslach 17 - 8651 CJ IJlst Postbus 9 - 8650 AA IJlst Telefoon 0515 - 532031 - Fax 0515 - 531368 E-mail: linek@online.nlAdvies: staal-, beton-, houtconstructies, funderingstechniek
 25. 25. De StolpSport-Restaurant De StolpCentrum voor zakelijke presentaties,feesten, sport en een heerlijk diner Sport-Restaurant De Stolp in Sneek bestaat bijna dertig jaar. Wat in 1983 begon als bow- lingcentrum met restaurant, is anno 2012 een heus centrum voor sport, vermaak en lekker eten. Het is echter ook dé plek voor bedrijven om zich te presenteren, een cursus te geven of met het personeel een feestje te bouwen. Voor een goede zakelijke lunch of een heerlijk diner is restaurant De Hooiberg – direct naast De Stolp – een uitstekend alternatief. 25
 26. 26. er is altijd een reden voor HEGO WELKE INDRUK MAAKT UW BEDRIJFSTERREIN OP UW BEZOEK? Laat aanleg, beheer en onderhoud over aan de vakmensen van Hego. U krijgt immers maar één kans om een eerste indruk te maken. Bel Hego voor een vrijblijvende kennismaking: (0515) 442 504. ADVIES 〉 PROJECTBEGELEIDING 〉 BESTRATING 〉 ONDERHOUDHEGO | Jeltewei 244 | 8622 DC Hommerts | www.hego-bv.nl STEENGOED VOOR UW ZAAK BRANDSMA BOUW DIENSTVERLENING BR • Digitaal uitzetten in BU, INFRA, GROND-, WEG EN WATERBOUW • Robotic Total Station, één man doet het werk • GPS / Glonass toepassing, binnen 5 minuten meten • Nieuw in 2012: 3D-laserscannen! Kijk voor informatie over al onze activiteiten op: www.bbdbv.nl www.3d-laserscan.nl www.profileerdienst.nl
 27. 27. Het is zomaar een doordeweekse meebrengen is een USB-stick voor Handel Industrie Sneek e.o.dag in Sport-Restaurant De Stolp waarop de presentatie staat.” en MKB’ers tot de vaste klan-op bedrijventerrein De Hemmen in De ruimten in De Stolp kunnen door tenkring van De Stolp. “Door deSneek. Vanuit de klimhal klinkt luid de zakelijke markt en particulieren recessie hebben we op dit momentgejuich. Bovenin ‘kleeft’ een man worden afgehuurd voor themafees- vaker particulieren te gast dantegen de wand. Hij heeft zojuist ten, gala’s, vergaderingen, beurzen, bedrijven”, zegt Bloemhof. “Het iszijn collega verslagen in een race presentaties, bedrijfsfeesten en overigens opvallend dat de kleinerewie er als eerste in de nok is. Een recepties voor jubilea, verjaardagen bedrijven wel geregeld komen etendagje teambuilding met eerst een en kinderfeestjes. Wie niet vies is of vergaderen.”cursus in een van de vergaderzalen, van een beetje zweten vermaaktdaarna een beetje sporten en straks zich op de squashbaan, aan de De Hooibergmet z’n allen aan tafel voor een klimwand of in de fitnessruimte. De broers Johan en Simonavondje steengrillen. Anderen bowlen. Na het sporten is Bloemhof openden twee jaar het goed toeven in het sportcafé of geleden ook De Hooiberg. HetUSB-stick de pub. glazen gebouw in de vorm van eenDe Stolp heeft drie vergader- Hooiberg is aan de Stolp vastge-ruimten: één grote zaal voor Gymles bouwd. Gezien de ligging langstweehonderd personen, een ruimte Regionale onderwijsinstellingen de A7 is het de ideale plek voorvoor vijftig mensen en een kleiner maken eveneens dankbaar gebruik een zakelijke lunch of diner. Simonzaaltje voor twintig gasten. “Die van de ruimten in De Stolp. Zo Bloemhof: “Dit restaurant heeft eenzijn stuk voor stuk geschikt voor brengen leerlingen van diverse eigentijdse sfeer, heel anders danpresentaties en andere bedrijfsbij- scholen uit het voortgezet onder- in de boerderij waar onze andereeenkomsten”, zegt eigenaar Simon wijs hun wekelijkse gymles door in activiteiten zijn. Het is goed bereik-Bloemhof, die het bedrijf runt met de fitnessruimte of op de squash- baar en we hebben allemaal gratiszijn broer Johan. “Alles is aanwezig: banen. Naast particulieren en het parkeerplaatsen voor de deur. Eenbeamers, microfoons en draadloos onderwijs behoren de gemeente groot verschil met de binnenstad.”internet. Als het gewenst is, regelen Súdwest-Fryslân, de thuiszorg, Eten laten bezorgen kan ook. “Wewe ook een laptop. Het enige brandweer, de vereniging van hebben een gratis bezorgservicedat onze klanten zelf nog moeten Sneeker Zakenlieden, de vereniging voor de bedrijven op De Hemmen.” 27
 28. 28. Cobusson in Heeg opent nieuwe showroom met Crawford Normstahl garagedeuren‘Creatief denken en Ondanks stagnatie in de woningmarkt en economische tegenwind timmert Cobusson flink aan de weg met de verkoop van garagedeuren. Directeur Harry Fietje noemt zijn geheim van zakendoen ‘creatief denken en blijven innoveren’. Resultaat: mensen die een nieuwe garagedeur zoeken kunnen nu in Heeg terecht in een complete showroom van 100 vier- kante meter. “Wij zijn nu de enige in het Noorden die alle deuren in elke prijsklasse heeft opgesteld. We doen dat omdat de klant een garagedeur wil zien en voelen”, zegt Fietje.
 29. 29. coBuSSonblijven innoveren’ De nieuwe showroom Crawford steensoorten. “Wij hebben de Normstahl Center aan de door- volledige range van garagedeuren gaande weg tussen Heeg en opgesteld, van de populaire Osingahuizen zal er aan bijdragen BaseMatic tot en met zijwaarts dat Cobusson een begrip wordt openende Topdeuren met elek- in het Noorden, voorspelt Fietje. tronische voorzieningen. Mensen “Wij hebben nu klanten in het hele kunnen bij ons alle mogelijkheden Noorden, tot Apeldoorn en over de zien die er zijn: met panelen en Afsluitdijk. De nieuwe showroom ramen, modern of juist klassiek. betekent echt een uitbreiding van Daarnaast kunnen wij direct de ons bedrijf. Zo zullen wij ons markt- verschillende voorgeprogram- aandeel verder kunnen vergroten.” meerde bedieningsmogelijkheden Cobusson levert Crawford gara- demonstreren.” gedeuren direct aan particulieren, ZZP’ers en aannemers. In het MeerWaarde Crawford Normstahl Center Harry Fietje startte vol ambitie staan garagedeuren opgesteld in en met jarenlange ervaring als Naam: Harry Fietje iedere prijsklasse. Elke uitvoering adviseur in onder meer overhead- Functie: Directeur Cobusson v.o.f. en bedieningsmogelijkheid wordt deuren met een eigen bedrijf. Het Woonplaats: Heeg getoond. Deuren zijn er in 26 begon twaalf jaar geleden met een Geboren: 20 mei 1963 standaardkleuren/designs en er is kantoor en de showroom aan huis. Opleiding: HTS een ‘color wall’ waar de bezoeker Al gauw kwam er een kantoor met werktuigbouwkunde. de gewenste kleur van de deur bedrijfsloods. Met vijf medewerkers Burgerlijke staat: Gehuwd met kan bepalen bij de verschillende en de uitbreiding met een ruime Ida de Haas, samen vormen ze de showroom maakt het bedrijf nu directie van Cobusson en hebben weer een flinke stap. Bij de huidige 3 kinderen. stagnatie in de bouw- en huizen- Hobby: Paardrijden. markt, kiezen steeds meer mensen Drijfveer: Blijven onderscheiden voor investeren in de eigen woning door creatief denken en en daar profiteert Cobusson van. innoveren. Fietje merkt dat mensen een garagedeur steeds meer zien als een meerwaarde van hun woning. “Vroeger vond men een eenvou- dige kanteldeur vaak wel prima en aanpassingen en de aansluitingen.” was de garage in veel gevallen niet Cobusson levert garagedeuren veel meer dan een onderkomen onder de eigen naam en is voor voor de auto en de fietsen. Nu zien het hele Noorden de dealer van mensen de garage steeds meer Crawford/Normstahl. Daarnaast als hoofdtoegang tot de woning. kan de klant bij Cobusson terecht Daarom kiezen mensen nu vooral voor carports en overkappingen voor kwaliteit, gebruiksgemak en van terras. Natuurlijk merken ze in veiligheid.” Heeg ook dat de markt onder druk staat en de concurrentie hard is. vertrOuWen Toch heeft Fietje er alle vertrouwen De allround buitendienstmede- in dat het bedrijf zich de ko- werkers van Cobusson vervangen mende jaren verder zal uitbreiden. een garagedeur in principe in één “Uitbreiden is nu misschien wel dag. “Tegelijk met de montage van tegen de draad in, maar wij blijven de garagedeur verzorgen wij ook groeien en we zien nog steeds weer bijkomende kleine bouwkundige nieuwe mogelijkheden.’’ 29
 30. 30. Altijd al de beste willen zijn.Altijd al de beste willen zijn.Als kind al, maar zeker sinds 1995 toen wij met systeem Snakeware CMS Enterprise. Feit is dat uSnakeware van start gingen. Of u nu zoekt naar met ons een betrouwbare en klantgerichte internet-doordachte vormgeving, hoogwaardige .Net tech- partner in huis haalt die altijd de beste wil zijn.niek of ons toonaangevende content management www.snakeware.nl www.snakeware. nl
 31. 31. ItemaanduidingEen derde deelnemers DONG EnergySolar Challenge komt uit buitenland Het deelnemersveld van de DONG Energy Solar Challenge (DSC) bestaat dit jaar voor een derde uit teams uit het buitenland. Nog niet eerder was de buitenlandse bijdrage aan dit evenement zo groot. De teams komen uit Amerika, China, Brazilië, Turkije, Finland, Polen, België, Duitsland en vanzelfsprekend Nederland. Op 8 juli start in Leeuwarden de vierde editie van de zonnebootrace. In totaal varen 41 teams in vijf dagen met hun zelfgebouwde zonneboten langs de Friese elf steden. De finish is op zaterdag 14 juli in de binnenstad van Leeuwarden.Het team Midnight Sun Finland de USA. ‘In 2006 hebben we eindigen’, aldus teamleider Sjoerddoet voor het eerst mee met de meegedaan in Klasse A en zijn we Andela.DONG Energy Solar Challenge en tweede geworden. In 2010 wildenziet een top drie klassering zeker we meedoen in de Topklasse, Projectdirecteur Albert Bosschazitten. ‘Om zoveel mogelijk kennis maar vonden we onze boot niet is erg blij met het grote aantalen ervaring op te doen hebben we goed genoeg presenteren voor internationale deelnemers. ‘Iedereeen kleine rondreis door Europa de race’, vertelt team leider en editie doen er meer buitenlandsegemaakt’, vertelt teamleider Kari ambassadeur van de DSC Timothy teams mee. Dit willen we vast-Dufva. ‘We zijn naar de grootste Dewhurst. ‘Dit jaar doen we zeker houden en uitbreiden, zodatcomposietententoonstelling in competitief mee!’ we in 2014 nog meer interna-Parijs geweest en bezochten twee tionale deelnemers hebben’,andere deelnemende teams. Alle De winnaars van de innovatieprijs aldus Bosscha. De organisatietips die we hebben gekregen, 2010, het Andela Solar Team, helpt andere landen mee metgebruiken we ook. Op een plek in komen dit jaar aan de start met het organiseren van races. ‘Daarde top drie maken we zeker kans.’ een snelle en lichte boot. ‘Met het ondersteunen we de lokale gebruik van draagvleugels en een organisatie’, legt Bosscha uit.Tussen alle Nederlandse teams in contra roterende dubbele schroef ‘We zijn nu onder andere bezig inde Topklasse zit één buitenlandse denken wij 40 km/uur te halen. We België en Bahrein. Dit willen weteam, Cedarville University uit verwachten zeker in de top drie te nog verder uitbreiden.’ 31
 32. 32. ONDERNEMERSVERENIGINGEN IJLST EN HEEGSúdwest-Fryslân houdt oog voorondernemers in IJlst en Heeg De fusie van de gemeenten Bolsward, Sneek, Wymbritseradeel, Nijefurd en Wûnseradiel tot Súdwest-Fryslân had grote gevolgen voor de ondernemers. Sommigen zagen de ozb met tien procent stijgen. Toch zijn er, ruim een jaar na dato, vooral positieve geluiden. Zo waren de ondernemersverenigingen uit Heeg en IJlst bang dat ze niet op konden tegen Sneek en Bolsward. Ids Groen en Hans van Straaten van de ondernemersverenigingen in Heeg en IJlst merken echter dat er nog steeds naar hen wordt geluisterd.BijeenkOMsten Met gastsprekersOndernemersvereniging Heeg heeft 115 leden. Zij komen maandelijksbij elkaar voor een ondernemersborrel, hebben elk jaar een bedrijfs-uitje, een bedrijvenbezoek en in het voor- en najaar is er een vergade- “Natuurlijk hadden we voorheenring. Om de opkomst van die vergaderingen te stimuleren nodigt het kortere lijntjes met onze gemeente.bestuur aansprekende gastsprekers uit. Met succes. Dit voorjaar lokte Als er iets was, dan werd dat vaakde komst van Hans Wiegel ruim honderd leden naar de bijeenkomst. snel geregeld”, zegt Ids Groen,De Ondernemersvereniging IJlst heeft een goede veertig leden. Die voorzitter Ondernemersverenigingkomen drie keer per jaar bij elkaar. Eén daarvan wordt gecombineerd Heeg. “Nu moeten we eerst naden-met de nieuwjaarsreceptie, de ander met een bedrijfsbezoek en de ken: bij wie moeten we zijn. Dat isderde met de algemene ledenvergadering. soms lastig, want een ondernemer wil snelheid. Het gaat wel beter
 33. 33. ondernemerSvereniging ijLSt heegdan verwacht, alleen moeten wijbeseffen dat de gemeente tijdnodig heeft om de structuur aan tebrengen en de juiste poppetjes opde juiste plek te zetten. Wij hebbennog geen nare ervaringen.”Hans van Straaten, voorzitterOndernemersverenigingen IJlst,herkent dat wel. “Sinds de fusiehebben we bij de gemeente anderecontactpersonen. Maar dat heeftwel positief uitgepakt”, reageert hij.“Degenen die er nu zitten, zettenzich goed in voor de ondernemers. Naam: Hans van StraatenZij zoeken ons op, luisteren naar Voorzitter Ondernemersverenigingons en werken goed mee.” Naam: Ids Groen IJlst en eigenaar HL Freelance, Voorzitter Ondernemers- advies en begeleiding BV.lege Winkelpanden vereniging Heeg en eigenaar Leeftijd: 52 jaar, geboren inDat enthousiasme bij de gemeente Igrotech Installatietechniek. Utrecht.hebben ze in Heeg eveneens on- Leeftijd: 46 jaar. Woonplaats: IJlst.dervonden, meldt Groen. Om iets Woonplaats: Heeg. Burgerlijke staat: Getrouwdte doen aan de lege winkelpanden Burgerlijke staat: Getrouwd, met Lousia, twee dochters.in het centrum, bedachten ze daar twee zonen. Welk boek ligt er op hetDe Syl en de Harinxmastrjitte aan Welk boek ligt er op het nacht- nachtkastje? Geen. Daar ligt welte kleden met bomen, plantenbak- kastje? “Ik heb net het eerste het vakblad voor transport enken en terrassen. Groen: “Door de deel gelezen van de Millennium- logistiek.straten op te leuken, meer sfeer en trilogie van Stieg Larsson. Dat is Favoriete film: Ik heb geenlevendigheid te creëren en ze in de van begin tot eind een fascine- voorkeur. Ik kijk veel naar sport-zomermaanden autoluw te maken, rend boek.” programma’s.hopen we dat nieuwe ondernemers Favoriete film: “Ik heb een brede Laat al het werk liggen zodra…zeggen: ‘In Heeg moeten we zijn’. smaak en geen voorkeur.” “Er iets met iemand van de fami-Wij hebben hier veel voorberei- Waar gaat de vakantie lie of mijn kennissen aandend werk ingestoken, zoals het naartoe? “Waarschijnlijk Italië. de hand is”.houden van informatieavonden. Het Daar zijn we vorig jaar ook Grootste wens als geweest, in Orbetello in Toscane. ondernemer: “Dat we met z’nplan is eerst aan het Dorpsbelang Een prachtig gebied.” allen positief in de markt gaanvoorgelegd. Dat was enthousiast. Met wie zou je wel eens twee staan en niet luisteren naar deNu ligt het bij de gemeente. Die uur op een terras willen zitten? negatieve berichten die ons via deheeft ook al enthousiast gerea- “Met mijn vrouw en kinderen.” media bereiken.”geerd, maar moet nog besluiten.”In IJlst kampen ze met hetzelfdeprobleem. “Te veel lege winkel- aantal zaken even op een laag pitje. afvaardiging van ons aanwezig.panden gaan niet alleen ten koste Zo werden de werkzaamheden Echter, door de kleinschaligheidvan het aanbod, maar ook van de aan de kades en oevers van de in onze plaats en met name in desfeer”, vindt Van Straaten. “Als waterwegen in IJlst en omgeving detailhandel van IJlst, gaan wijondernemersvereniging kunnen ‘on hold’ gezet. Maar inmiddels is vaak mee met het gestelde doorwe hier weinig aan doen.” De dat alweer opgepakt. In Heeg ligt afgevaardigden van Sneek enondernemers in IJlst zien graag de komende jaren de nadruk op het Bolsward.”dat de brugbediening ook tussen verkrijgen van het keurmerk Veiligde middag gewoon doorgaat en Ondernemen. “Binnen twee jaar Ids Groen herkent dat. “We zullener meer aanlegplaatsen voor de moet dat gerealiseerd zijn”, zegt als kleine ondernemersverenigin-pleziervaart komen. Nu gaan de Groen. gen met elkaar in gesprek moetenbrugwachters schaften, blijft de blijven en binnen het grote overlegbrug naar beneden en kunnen grOtere Belang voor daadkracht zorgen”, stelttoeristen nergens aanmeren. Door Bij het ontstaan van hij. Al ziet hij ook voordelen in dedeze zaken aan te pakken, creëren Súdwest-Fryslân werd ook de samenwerking met deze ‘groterewe meer klandizie voor de detail- Ondernemersfederatie SWF in broers’. “Wij profiteren mee van dehandel, horeca en bedrijven.” het leven geroepen. Die heeft een kennis die daar al in huis is. Zij zijn aantal afdelingen, zoals Handel gepokt en gemazeld. Als geheellaag pitje Nijverheid en Detailhandel. Van zijn we dus veel sterker geworden.”Door de fusie stond in IJlst een Straaten: “Er is per rubriek een 33
 34. 34. Mechanische beelWARNIER PRECISIEMETAALvan onmisbare on ‘Mechanisch beeldhouwen’. Zo omschrijft eigenaar Hilbrand Pierik het werk dat zijn medewerkers bij Warnier Precisiemetaal in IJlst uitvoeren. Tot zijn verdriet merkt hij dat de jongste generatie leerlingen dat anders ziet. Die kiest liever voor een opleiding die hen een ‘schone’ baan op een kantoor garandeert en laten de techniek links liggen. Daarom probeert hij ze zelf te overtuigen van het mooie van de metaalsector. Naam: Madeleine Pierik Functie: “Beleid en personeels- zaken doen we vaak samen, verder: algemene zaken, administratie, opleidingen, PR.” Leeftijd: 48 jaar. Woonplaats: IJlst. Burgerlijke staat: Gehuwd met Hibrand, vijf kinderen en twee kleinkinderen. Hobby’s: Wandelen, lezen, natuur. Welk boek ligt er op het nacht- kastje? “Op dit moment Het familieportret van Jenna Blum, maar ik heb altijd minder tijd om te lezen dan ik zou willen.” Met wie zou je een paar uur op het terras willen zitten? “Met mijn gezin; dat vind ik altijd heerlijk. En met een vriendin van mij die inmiddels overleden is; als we elkaar spraken maakten we enorm veel ideeën bij elkaar los.” Wens als ondernemer? “Een stabiel, gezond en vernieuwend bedrijf waar we met z’n allen in een goede sfeer werken en onszelf blijven uitdagen.”
 35. 35. warnier PreciSiemetaaLdhouwersderdelen “De techniek was vroeger veel waterzuivering, en het openbaar meer zichtbaar. Tegenwoordig vervoer. Het bewerkt materialen zitten onze producten verstopt. zoals RVS, aluminium, brons, Dat is jammer, want daardoor titaan, messing, gietijzer en zien jongeren niet hoe interes- kunststoffen. “Alles custom sant ons werk is. Het denkniveau made”, zegt Pierik. “Vaak zijn is minimaal mbo. Helaas is het onze producten onzichtbaar, Naam: Hilbrand Pierik zo dat degenen die daarover maar als onderdeeltjes on- Eigenaar Warnier Precisiemetaal beschikken niet kiezen voor een misbaar voor de werking van Leeftijd: 50 jaar. baan in de maakmarkt.” machines. Voor de jachtbouw Woonplaats: IJlst. Daarom heeft Pierik zich worden onderdelen gemaakt Burgerlijke staat: Gehuwd met aangesloten bij een overleg. die juist wel zichtbaar zijn: strak Madeleine, vijf kinderen en twee De overheid, het onderwijs afgewerkt en een lust voor het kleinkinderen. en de ondernemers slaan de oog.” Hobby’s: Wandelen in de natuur, handen ineen om jongeren voor zeilen, buiten zijn. de techniek te winnen. “Juist creatieve geesten Welk boek ligt er op het nacht- havisten met technische aanleg Pierik vertelt vol passie over kastje? “Ik heb geen nachtkastje. kunnen in de maakindustrie het vak. Hij draagt dat enthou- Ik lees niet veel, alleen af en toe heel veel kanten op: aan het siasme ook over op zijn vijftien in de bijbel.” werk met hoofd èn handen, medewerkers, die hij zo veel Met wie zou je een paar uur op ontwerpen en maken”, zegt mogelijk stimuleert via aanvul- het terras willen zitten? “Met Pierik. Ouders hebben zijn erg lende cursussen zich te blijven mijn gezin. Bij hen voel ik me het bepalend bij de studiekeuze van ontwikkelen. “Het worden plezierigst.” hun kinderen. zo vakmensen en creatieve Wens als ondernemer? “Plezier geesten. Ze denken mee over in het werk houden, want dan OnzichtBaar nieuwe richtingen die we met komt er een heleboel energie Warnier Precisiemetaal is een het bedrijf kunnen inslaan. los.” verspaningsbedrijf en maakt Daarom neem ik mijn mensen Waar gaat de komende vakan- onder meer producten voor de ook serieus. Dat kan inhouden tie naartoe? “Naar Colombia. We voedselindustrie, de luchtvaart, dat ik mijn plannen en ideeën gaan met een van onze dochters petrochemische industrie, bijstel vanwege hun inbreng.” en haar man mee.” 35

×