Ondernemend NO Frl editie Kollumerlandca juni 2012

921 views

Published on

De vijf gemeenten in Noordoost Fryslân werken sinds 2010 op economisch gebied steeds intensiever samen. Een onderdeel daarvan is de regiomarketingcampagne ‘Noordoost Fryslân echt mooi’ en de daarbij horende slogan ‘Dwaande’. Een gemeenschappelijk regionaal ondernemersmagazine is een logisch vervolg.

De vijf afzonderlijke gemeenten vinden het belangrijk dat binnen het regionale concept de eigen identiteit nadrukkelijk overeind wordt gehouden. Daarom zal per gemeente een eigen editie verschijnen. Achtkarspelen, Dongeradeel, Tytsjerksterdiel, Dantumadeel en de gemeente Kollumerland zijn deelnemer in het nieuwe magazine Noordoost Fryslân. Voor meer informatie kijk op http://www.of.nl/overige-uitgaven

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
921
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ondernemend NO Frl editie Kollumerlandca juni 2012

 1. 1. OndernemendNoordoost Fryslân editie KOLLUMERLAND c.a. NR 2, juni 2012 ‘Het heeft mij sterker gemaakt’n Geslaagde Open Dag ‘Jumaheerd’n ‘Graven tot op de centimeter nauwkeurig’n ‘Een goed leefklimaat is ook onze zaak’n Nieuw Woonplan Kollumerland c.a.
 2. 2. 2 ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN KollUMerlANd c.A. inHoUD 3 Voorwoord 4 Hilbrand Visser louter positief over het wethouderschap 7 Geslaagde Open Dag ‘Jumaheerd’ 9 Sail Kollum, al een feest tijdens de organisatie 11 Gemeente Kollumerland c.a. goed duurzaam bezig 13 ‘Graven tot op de centimeter nauwkeurig’ 14 ‘Een goed leefklimaat is ook onze zaak’ 17 Kremer & Kremer: Interieurontwerpers uit Kollum 18 Kort nieuws 04 13 14 Het Noordoost fryslân katern NO 1 Kort regio nieuws NO 2 Gedeputeerde Johannes Kramer geniet van eendrachtige aanpak Noordoosten NO 5 Netwerk Noordoost NO 7 Kafee Noordoost: onverwachte verbanden en gezellig netwerken NO 9 Kansen in Kernen: “Der is wat op gong: it iene bringt it oare” NO 11 360 E-commerce verlaagt de drempel NO 13 Kort regio nieuws NO 14 ‘Kabel Noord biedt regio meer mogelijkheden’ Gemeente Kollumerland c.a. Van Limburg Stirumweg 18, 9291 KB Kollum Postbus 13, 9290 AA Kollum T: 14 0511 E: gemeente@kollumerland.nl Bedrijvencontactfunctionaris Frederik Kamstra T: 0511 458 878 E: f.kamstra@kollumerland.nl w w w. Ko l lU m e R l A n D. n l n VOlg ONS Nu OOk Via EN
 3. 3. ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân kollumerland c.a. 3 Ondernemend Noordoost FryslâN editie KollUMerlANd c.A. NR 2, juNi 2012 ‘Het heeft mij sterker gemaakt’ n GeslaaGde Open daG ‘Jumaheerd’ n ‘Graven tOt Op de centimeter nauwkeuriG’ n ‘een GOed leefklimaat is OOk Onze zaak’ n nieuw wOOnplan kOllumerland c.a. Colofon UitgeverijGeachte lezer, OF BV / NOVEMA BV i.s.m. Gemeente Kollumerland c.a. BladmanagementHet is geen geheim dat het zware tijden zijn, financieel economisch gezien. Dat gaat ook onze gemeente OF/NOVEMA BVen de bedrijven hier niet voorbij. Het opmerkelijke is dat toen de crisis begon, we de dringende Ed Klijnmanboodschap van Den Haag ontvingen om vooral te blijven investeren. Projecten moesten worden Advertentie-exploitatieingediend die voor voortgang zorgden, voor werk en ontwikkeling. De Crisis- en Herstelwet in de Administratie Novema BVTweede Kamer werd er speciaal voor aangenomen. Ook de Provinsje Fryslân diende een belangwekkende Tussendiepen 21 9206 AA Drachtenlijst van projecten in. Maar nu is alles omgedraaid. T. 0512-366326 Contactpersoon: Tina van der WegOverheden moeten drastisch bezuinigen. Ook om onder meer te voldoen aan de 3% EMU norm Redactiemedewerkersbegrotingstekort. Het komende begrotingsjaar wordt het derde jaar in successie dat Kollumerland c.a. Gemeente Kollumerland c.a.een fors bedrag gaat bezuinigen. In 2013 is het te bezuinigen bedrag in ieder geval 6 ton. De reserves Frederik Kamstra (bedrijvencontactfunctionaris)zijn behoorlijk opgedroogd in verband met tegenvallers op sociale zaken, maar vooral ook vanwege Didi Boskmade afboeking in één keer van de grondwaarden. Ook heeft Kollumerland c.a. er last van dat het op dit (communicatieadviseur) Engelien Klaver (stagiairemoment niet beschikt over voldoende liquide middelen. Alleen al uit dat oogpunt moeten we extra communicatie)bezuinigen om voor de lopende huishouding wat geld in het laatje te hebben. Geld om weer reserves op Bijzondere medewerking aante bouwen en mogelijke tegenvallers op te vangen. deze editie van Lottie Kramer, Irene Rozemeijer, Henriëtte Hoekstra, Geert van der Wijk en Trudy MeijerAlle gemeenten worden met deze realiteit geconfronteerd. Zo zal het ook met u als ondernemer zijn.Je kijkt naar wat is dringend noodzakelijk, waar moet ik mogelijke reserves voor inzetten en heb ik Redactie Menno Bakker (hoofdredacteur)inderdaad dan nog wel voldoende middelen om de klappen op te vangen en het hoofd boven water te Ingrid van Damme,houden. Bovendien, je wilt toch wel een boterham blijven verdienen, want daar gaat het om. Ambities en Max van den Broekprojecten worden door ons dan ook tegen het licht gehouden. Wat is niet echt noodzakelijk, wat moet Fotografie Ed Klijnmanbeslist doorgang vinden, dat zijn zware afwegingen waarvoor we staan. Het is jammer dat we in dezezware tijden niet over voldoende kapitaal beschikken. Kapitaal nodig om investeringen te kunnen plegen Vormgeving Sprog | strategie + communicatie,en om projecten uit te voeren. Want hier is behoefte aan, zeker qua werkgelegenheid. Sneek DrukDoor inventiviteit en creativiteit redden velen het toch weer. Zware tijden dwingen je vaak tot nadenken, Drukkerij van der Eemswat je nu echt wilt en waar je nu echt goed in bent. Dat geldt voor de overheid en ook voor het © Copyright 2012. De uitgever kanbedrijfsleven. Ook in die situatie hebben we elkaar nodig. op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. Uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade, vanB. Bilker welke aard dan ook, die het gevolg isBurgemeester van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze uitgave. Uit deze uitgave mag na toestemming van de uitgever met bronvermelding geciteerd worden.
 4. 4. 4 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân kollumerland c.a. Hilbrand Visser louter positief over het wethouderschap ‘Het heeft mij sterker gemaakt’ Hij wist niet precies waar hij aan begon toen hij in 2008 op 26-jarige leeftijd door zijn partij het CDA gevraagd werd om wethouder te worden van de gemeente Kollumerland c.a. Na ruim 3,5 jaar heeft Hilbrand Visser om redenen van persoonlijke aard besloten om zijn functie per 1 augustus neer te leggen. Na de zomer gaat hij weer als docent aan de slag op het CSG Lauwers College in Buitenpost. Ondernemend Noordoost Fryslân blikt met de bevlogen CDA-politicus terug op een hectische, maar vooral mooie tijd. n V o l g ons n u oo k v i a en
 5. 5. ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân kollumerland c.a. 5Hilbrand Visser was penningmeester van de CDA- onder gezet. Ik bepaal nu zelf wat ik wel en niet doeafdeling Kollumerland c.a. toen zijn partijgenoot en laat soms dingen lopen, omdat ze gewoon nietTjitse Hogendorp in 2008 aankondigde dat hij na in mijn schema passen.”tien jaar toe was aan een nieuwe uitdaging enbesloten had het wethouderschap voor gezien te Prioriteitenhouden. Het lokale bestuur greep die gelegenheid Hij heeft geleerd dat het bedrijven van politiekaan om een fikse bestuurlijke verjonging in de vooral het stellen van prioriteiten is. “We zijn een Profielgemeentepolitiek van Kollumerland door te voeren relatief kleine gemeente en onze mogelijkheden Hilbrand Visseren deed een beroep op hun penningmeester en zijn beperkt. Dat betekent dat je niet alles kan doen, Wethouder van de gemeenteniet tevergeefs. “Ik ben zeer betrokken bij het CDA wat je misschien zou willen doen. Je moet keuzes Kollumerland c.a.en als de partij dan een beroep op je doet, dan ga maken en voor 100 procent gaan voor de zakenje ervoor.” die je wel oppakt. Je kunt beter een aantal dingen Geboren goed doen, dan een heleboel dingen half.” 2 januari 1982 in Damwoude.Ervaring Al snel na zijn aanvaarding van het Burgerlijke staatHij zei zijn baan als docent economie op het CSG wethouderschap kwam hij er ook achter dat je als Samenwonend, heit fan Steven.Lauwers College in Buitenpost op en stortte zich vooraanstaand politicus in een glazen huis leeft. Als Loopbaanvol overgave op het wethouderschap. Gretig en hij naar de kroeg ging was het niet meer Hilbrand Docent economie en mens enmisschien zelfs wel een tikkeltje naïef, zegt hij Visser die binnen kwam, maar de wethouder. Zelfs maatschappij en plaatsvervangendterugkijkend op die beginperiode. “Ik had natuurlijk zijn vriendin werd in de supermarkt op zijn werk teamleider bij het Lauwers College inniet die bagage van een ervaren politicus. Ik was aangesproken. “Je moet daar mee leren omgaan. Buitenpost. In 2008 is hij namens heteen buitenstaander die niet precies wist hoe Nu zijn er mensen die zeggen dat ze me bijna CDA wethouder van de gemeentede politieke hazen liepen in het gemeentehuis. nergens meer zien, maar dat is op een gegeven Kollumerland c.a. geworden.Maar dat leerde snel, is mijn ervaring.” Wat hij wel moment een bewuste keus geweest.” Hobbymeebracht was dat hij ‘een kind van de streek’  is. “Wielrennen is mijn passie, maar ik kijkDat heeft hij als een voordeel ervaren. “Ik kom uit Trots ook graag naar voetbal.”de regio, spreek de taal van de mensen en ken de Toch kijkt hij met zeer veel plezier terug op Favoriete muziekcultuur en de volksaard. Dat heb je dan voor op zijn periode als wethouder. “Het is natuurlijk al Mark Knopfler en Elske de Wall.bijvoorbeeld een wethouder die van buiten afkomt. heel bijzonder dat ik op deze jonge leeftijd deJe weet wat er leeft onder de mensen.” kans heb gekregen om dit te doen. Ik had het voor geen goud willen missen. De omgang metRelativeren mensen, het samen plannen maken en die ookHoewel hij met zijn 26 jaar verreweg de jongste realiseren, het omgaan met het spanningsveldwethouder van Fryslân was, heeft hij het als een tussen het individueel en het algemeen belang,pluspunt ervaren dat hij al 7 jaren als docent voor het maakt dat geen dag hetzelfde is. We hebbende klas had gestaan. “Dat zijn jaren die je voor een Kollumerland de afgelopen periode flink opbelangrijk deel gevormd hebben. Dat maakt ook de kaart gezet en daar ben ik trots op. Ik hebdat je weet dat er meer is dan de politiek. Je kunt veel geleerd en een flinke dosis levenservaringdaardoor volgens mij beter relativeren. Het zorgt opgedaan. Het heeft mij sterker gemaakt.” Hijervoor dat je geen carrièrepoliticus wordt die kost vindt het dan ook heel spijtig dat hij er een puntwat het kost op het pluche wil blijven zitten, omdat achter moet zetten. “Dat is ook niet zomaardat nu eenmaal zijn enige vak is.” Waar hij zich wel een beslissing geweest. Ik heb lang gewikt enop verkeken heeft is de druk van de agenda die het gewogen, maar ben tot de conclusie gekomen datwerk als wethouder met zich meebrengt. “In het het voor mij beter is om nu te stoppen.”begin werd ik echt geleefd door mijn agenda die Dat wil niet zeggen dat ze in Kollum helemaalovervol was. Ik holde van hot naar her en vond dat van Hilbrand Visser af zijn. “Er gebeuren hier veelik overal bij moest zijn. Dat houd je natuurlijk niet mooie dingen en daar wil ik op de één of anderevol, dus daar heb ik op een gegeven een streep manier graag mijn steentje aan bij blijven dragen.”
 6. 6. Plussen en minnen bepalenaltijd het verschil van de som... ...maar ieder zijn vak; elke goede ondernemer beperkt zich tot datgene waar hij of zij goed in is. En toevallig zijn wij goed in cijfers. Wij helpen u daarom graag uw bedrijfsadministratie op orde te houden en u hierin te adviseren. Ú kunt zich dan blijven concentreren op datgene waar ú goed in bent. Telefoon (0511) 45 12 80 - fax (0511) 45 39 15 Voorstraat 107, Kollum - Postbus 80, 9290 AB Kollum info@hoekstra-administratie.nl - www.hoekstra-administratie.nl
 7. 7. ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân kollumerland c.a. 7 Geslaagde Open Dag ‘Jumaheerd’ Op zaterdag 21 april 2012 vond de eerste editie plaats van de open bedrijvendag op het bedrijventerrein ‘Jumaheerd’, aan de oostzijde van Kollum. Bedrijven deden die dag hun deuren open voor belangstellenden en relaties. Doel: de regio laten zien wat er zoal op ’Jumaheerd’ gebeurt. Op het bedrijventerrein ‘Jumaheerd’ hebben zich de afgelopen Los van het publiek is het ook voor ondernemers van jaren verschillende bedrijven gevestigd. De activiteiten variëren belang om elkaar beter te leren kennen. Het komt voor dat van timmer- en interieurbouw tot duurzaam bouwen en van bedrijven die vlak bij elkaar zitten, elkaar niet kennen of autohandel, tuinontwerp tot aan professioneel autopoetsen. weten wat iemand levert of maakt. Ineens blijkt een buurman “We merken dat veel mensen niet weten wat er hier allemaal iets te kunnen leveren dat altijd van buiten de regio wordt gebeurt”, aldus Trudy Meijer van Eta Nederland, initiatiefneemster ingekocht. Samen een open dag organiseren is een mooi van deze dag. “En daar is zo’n dag heel goed voor in te zetten. initiatief om het netwerk van bedrijven op een plek te Mensen krijgen de kans om op een leuke en vrijblijvende manier versterken. kennis te maken met de bedrijvigheid en de producten en /of diensten die de ondernemers aanbieden. Vaak zien mensen op Na afloop kunnen we concluderen dat de doelstelling een terrein alleen maar de buitenkant en hebben ze geen flauw meer dan geslaagd is. Ondernemers hebben leuke zaken idee wat zich binnen afspeelt. Een open dag is dan een mooie gedaan en vanuit het publiek hebben we enthousiaste en gelegenheid voor het publiek om hiervan kennis te nemen. verrassende reacties over het aanbod op het bedrijventerrein Mensen zien dan vaak hun ogen uit wat er allemaal gebeurt.” gekregen. Kortom: voor herhaling vatbaar!Open dag Jumaheerd,door Trudy Meijer.
 8. 8. Uw bankzaken net zogestroomlijnd als uw bedrijfs-processen. Dat is het idee.U heeft het al druk genoeg met ondernemen. Daarom moeten de dagelijkse financiële zaken gewoongestroomlijnd zijn. Zodat het betalingsverkeer soepel verloopt, de kredieten op maat zijn en debedrijfsrisicos afgedekt. De accountmanager van de Rabobank begrijpt dat. Wilt u ook dat de dagelijksefinanciële zaken soepel lopen? Neem dan contact op met Rabobank Burgum-De Lauwers viatelefoonnummer: (0511) 45 86 00. Uw business gaat altijd verder, ons commitment ook. Rabobank. Een bank met ideeën.www.rabobank.nl/burgumdelauwers
 9. 9. ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân kollumerland c.a. 9Sail Kollum, al een feest tijdens de organisatieSail Kollum wordt gehouden op vrijdag 22 en zaterdag 23 juni 2012. Al vanaf vorig jaaris de Sailcommissie druk met het organiseren van dit festijn. Plaatselijk Belang Kollum,Watersport Vereniging Kollum, APK en de gemeente hebben de handen ineen geslagen omdit evenement te organiseren. Een goede samenwerking. Vanaf het begin heerst er een sfeervan ‘samen de schouders eronder’ en dat is heel goed. Samen bereik je vaak meer dan alleen.De taken zijn verdeeld over de diverse partijen en iedereen doet wat gevraagd was te doen.Er worden veel boten in de haven van Kollum verwacht, in alle soorten en maten.Ook worden diverse activiteiten er omheen georganiseerd.Opening door gedeputeerde DrakenbootraceOp zaterdag opent gedeputeerde Jannewietske de Vries Op de zaterdagmiddag wordt in het Kollumer Kanaal eenhet nieuwe havengebouw van ‘WSV Kollum’. De haven drakenbootrace gehouden. We verwachten dat dit eenheeft hiermee een mooie en nuttige voorziening gekregen. groot spektakel wordt. Diverse teams uit de gemeente zullenHavenmeester Bertus van der Meer is er trots op. Ook wordt proberen de snelste tijd neer te zetten. Blijven de roeiersde ‘boulevard’ geopend. Dit is een verbinding tussen het allemaal droog? Met een presentator als Klaas Jansma kan hethavengebied en het centrum. De omgeving is verbeterd, niet anders of het zal een hele gebeurtenis zijn.er is nieuwe walbeschoeiing aangebracht, er zijn nieuweaanlegplaatsen langs het water gekomen en er is een voetpad Muziek en dansaangelegd. Om de zichtbaarheid van het gebied vanaf het Tijdens de Saildagen is er veel muziek te beluisteren.water te vergroten is ervoor gekozen de groenstrook te Op vrijdagavond wordt in de feesttent een avondverbeteren en het struikgewas te verwijderen. Zo is er een georganiseerd waar veel lokale talenten zich laten horen. Opduidelijker verbinding tussen de naastgelegen jachthaven de beide dagen ontbreken de shantykoren en dweilorkestenen het centrum van Kollum ontstaan. Ook heeft het niet. Op de zaterdagmiddag zijn er ook dansdemonstraties.bedrijventerrein ‘De Rijd’ in Kollum een opknapbeurt gekregen. Zaterdagavond sluit de band ‘Gear’  in de feesttent deDe toegangsweg is aangepakt en de trailerhelling vervangen. Saildagen feestelijk af.Activiteiten Elektrisch varenOp de beide Saildagen wordt veel georganiseerd. Naast Op de Sailzaterdag stimuleert Provincie Fryslân, samen meteen nautische braderie is er ook een braderie voor de Kollumer ondernemers Hein Pols van ‘Waddeninzicht’ enkinderen. Kinderen kunnen zich laten grimeren en er is een Harrie Jansma van ‘Svenskip’  het elektrisch varen. U krijgt despringkussen. Voor kinderen van de basisschool is er een kans om dit fluisterstille varen zelf te ervaren. Bent u ook eenwaterloopballenfestijn. Een waterloopbal is een transparante rustzoeker? Kom dan de stilte en ontspanning beleven met hetbal om op het water te drijven en de doorsnede is ruim twee elektrisch varen tijdens deze opstapdag.meter. Via een opening met rits kunnen de kinderen in de balstappen waarna deze wordt afgesloten. Open dag, opening en presentatie bedrijven Op de Sailzaterdag houden de Kollumer ondernemers Roelof van der Weide van ‘LBB Motoren’ en Hein Pols van ‘Waddeninzicht’ een open dag in hun bedrijf. Tijdens de open dag wordt het bedrijf ‘Waddeninzicht’  ’s middags geopend. Harrie Jansma van ‘Svenskip’ komt met diverse (elektrische) boten naar de haven van Kollum. U kunt op één van zijn boten meevaren voor een tochtje! Kom het allemaal meebeleven in bruisend Kollum!Sail Kollum 2007, door Patrick Martens
 10. 10. DE BONTE HONT Unieke designmeubelen op maat ontwerp Banken, stoelen, kasten, tafels, nieuw bij de bonte hont tv dressoirs op maat gemaakt met tv lift. Kom langs en laat je inspireren door alle mogelijk heden. Fam. van der Weg • Simmerwei 1 • 9295 KA Westergeest 0511 449823 • 0651474930 • www.debontehont.nl Ultramoderne dames-, heren- en kinderkapsalon, waar vakkennis en persoonlijke aandacht centraal staan. Minke van der Weg 0511 449823 / 0615864706Kollumwww.kremerenkremer.nl info@kapsalonhaar-salon.nlINTERIEURS OP MAAT www.kapsalonhaar-salon.nl Smedema’s Poeliersbedrijf Pieterpostmastrjitte 4 9298 PB Kollumerzwaag 0511-447322
 11. 11. ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regio nieuws NO 1 kort regio nieuws n Noordoost Fryslân ­ investeert in ­kanoroutes Kanovaren over kronkelende vaarten, door een historische stad, maar ook door mooie en sfeervolle dorpen. Kanovaarders kunnen voortaan te kust en te keur in Noordoost Fryslân. Eind april hebben de zes gemeenten in Noordoost Fryslân een routeboekje en een website gepresenteerd, met daarin a ­ llerlei prachtige kanoroutes door de regio. In de aanloop hiervoor zijn bovendien de barrières in enkele vaarten in Dongeradeel en Kollumerland c.a. aangepakt. Het routeboekje en de website www.kanovarenfryslan.nl, die speciaal voor het project zijn gemaakt, moeten een impuls geven aan het kanovaren in Noordoost Fryslân. De gemeenten verwachten met de uitgifte van het kanoboekje, dat volgt op de bestaande routes voor fietsers, wandelaars en paard­ rijders, een compleet toeristisch product aan recreanten en toeristen in Noordoost Fryslân te kunnenn emeenten en G bieden. ­provincie ondertekenen Regionale Afspraken n treekhuis SOp donderdag 26 april 2012 tekenden de Netwerk Noordoostburgemeesters van de vijf gemeenten in In de vorige editie van OndernemendNoordoost Fryslân en gedeputeerde Kramer van Noordoost Fryslân konden wij u de nieuwede provincie Fryslân de Regionale Afspraken van Programmacoördinator van NetwerkNetwerk Noordoost. Daarmee bekrachtigden Noordoost, Trea Tamminga, introduceren.ze hun samenwerking en legden ze vast hoe Ondertussen is het team van Netwerkze samen werken aan de sociaal economische Noordoost compleet. Het team bestaatontwikkeling van Noordoost Fryslân. naast Trea Tamminga uit Gerrie Visser (adviseur financiën en subsidies),De provincie investeert € 22,7 miljoen in de Henriette Hoekstra (secretariaat) enuitvoering van de Agenda Netwerk Noordoost, Sylvia Bosma (communicatie). Samen onder­de gemeenten samen € 35 miljoen. steunen zij de partijen in Noordoost Fryslân“Juist het feit dat iedereen over de eigen om de Agenda Netwerk Noordoost tengrenzen heen kijkt, maakt dit zo sterk”, uitvoer te brengen. Het team is bereikbaarzegt gedeputeerde Kramer, voorzitter van op het streekhuis in Burgum, Florynwei 3C V.l.n.r. Trea Tamminga, Sylvia Bosma, Gerrie Visser en Henriette Hoekstra.de stuurgroep Netwerk Noordoost. “Met de of telefonisch via 0511 – 548 580.projecten uit de Agenda Netwerk Noordoostkan de regio vooruit”. n Veel belangstelling startersbijeenkomstenDe Kamer van Koophandel, De vijf gemeenten in Noordoost Fryslân hebben ook dit jaar weer bijeenkomsten voor startendeOndernemersfederatie Noordoost Fryslân, ondernemers georganiseerd. De belangstelling was groot; meer dan 80 geïnteresseerde (pre)startersMKB Noord en de vereniging Noardlike Fryske hebben de vier informatiebijeenkomsten bezocht. Voor 27 van deze starters zijn de plannen al verWâlden steunen Netwerk Noordoost. gevorderd. Zij willen in aanmerking komen voor een inhoudelijk vervolggesprek, met een deskundige van de Kamer van Koophandel.Meer informatie over de verschillende projecten Tijdens de startersbijeenkomsten krijgen ondernemers uitgebreide informatie over het ondernemer­die de komende jaren van start gaan kunt u schap. Later dit jaar organiseren de gemeenten een aantal themabijeenkomsten voor starters.vinden op www.netwerknoordoost.nl. Wilt u hier meer over weten? Stuur dan een e-mail naar Ilona Boekhorst (i.boekhorst@achtkarspelen.nl).
 12. 12. NO 2 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regio nieuws Gedeputeerde Johannes Kramer geniet van eendrachtige aanpak Noordoosten ‘Oer jins grinzen hinne sjen foar in solide takomst’ Gedeputeerde Johannes Kramer ziet met veel genoegen hoe voortvarend en eendrachtig het Noordoosten van Fryslân bezig is om deze krimpregio te veranderen in een gebied met kansen. Een plek waar het in 2030 fijn wonen en recreëren is, waar bestaande bedrijven floreren en waar zich tegen die tijd ook nieuwe ondernemingen hebben gevestigd en voor banen zorgen. n V o l g ons n u oo k v i a en
 13. 13. ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regio nieuws NO 3De provincie investeert 22,7 miljoen euro, de vijf onderwijs bij de arbeidsmarkt, digitaliseringgemeenten samen 35 miljoen euro. Ze werken (sneller internet), duurzaamheid, bereikbaarheidsamen vanuit Netwerk Noordoost.“Iendracht (openbaar vervoer + spoor), versterken vanis wichtich, allinne mei-inoar krije we saken ondernemersnetwerken, de ontwikkeling van defoar mekoar”, weet Johannes Kramer, die als zorgsector in de regio, de landbouwsector en degedeputeerde ook voorzitter is van Netwerk aanpak van de krimpproblematiek.Noordoost. “Wy binne dêr dan ek tige wiis De provincie wil met de investering vanmei. Foar de provinsje jout it betrouwen as 22,7 miljoen euro de inwoners van dezeûndernimmers en gemeenten mei-inoar saken regio graag in staat stellen zelf hun doelen tefan de grûn tille en der sels jild en oare ynset by realiseren. De provincie, zo meldt Kramer, gaatlizze. Dat is de krêft fan dizze regio.” dit niet van bovenaf opleggen. Volgens deDie kracht vertaalt zich volgens hem in concrete gedeputeerde weet de regio zelf het beste watprojecten, die over de grens van de eigen er nodig is voor een solide toekomst. “De oerheid Profielgemeente heen kijken. Het maatschappelijk veld jout de betingsten oan, de minsken sels komme Johannes Kramerheeft zitting in de bestuurlijke themagroepen mei de ideeën, dat is de krêft”, zegt hij. Gedeputeerde bij de provincie Fryslânen heeft daarmee een belangrijke stem. Kramer: en voorzitter Netwerk Noordoost.“Draachflak, en dan konkreet makke, dat is foar Sterke punten verbeterenús as provinsje altyd in posityf signaal.” Kramer vindt het wel belangrijk dat er bij Woonplaats het bedenken van initiatieven ook over Sibrandabuorren.Bijzonder noemt hij ook dat inwoners met gemeentegrenzen heen wordt gekeken. Dat Leeftijdinitiatieven komen om de leefbaarheid in hun het geld eerlijk moet worden verdeeld, maar 44 jaar.stad, dorp of buurt te verbeteren. Kramer doelt dat het ook best zo kan zijn dat het ene gebied Burgerlijke staat (kinderen)daarmee onder meer op de oprichters van de iets meer krijgt, omdat de investering daar weer Geregistreerd Partner, vier kinderen.Dorps Ontwikkeling Maatschappij in Holwerd. leidt tot extra inkomsten in de rest van de regio. Welk boek ligt er op hetDaarin werken inwoners (soms ook in hun rol als Als voorbeeld noemt Kramer Dokkum, dat zich nachtkastje?ondernemer) samen ideeën uit om het centrum moet gaan ontwikkelen tot de waterstad van Stéphane Lebecq, Fryske keaplju envan het dorp leefbaarder te maken. “It binne de het noorden van Fryslân. Zo is er het project seefarders fan de iere midsieuwen.ynwenners sels dy’t aktyf dwaande binne mei Súd Ie. Daarin gaat veel geld om, maar daarvan Wat is jouw favoriete film?doarp en streek. Se wolle dat Holwert mear te profiteren natuurlijk ook ondernemers in Heat.bieden hat oan de toeristen dy’t elk jier weroan Kollumerland. Die gemeente heeft onlangs nog Laat al het werk liggenop de boat nei it Amelân stappe. It hiele doarp een Watersportvisie opgesteld. zodra…en omjouwing profitearje as der mear minsken Er ergens een actuele krant ligt.ek even Holwert oandogge. Dêrmei dwaande De Techniekdag op 13 april is een ander Als je twee uur op een terraswêze, moai dochs!” geslaagd initiatief. Twintig bedrijven in de mag zitten. Wie zou jij danMetslawier, Ee en Paesens-Moddergat krijgen regio Dokkum en Damwâld lieten die dag graag bij je aan tafel hebben?eveneens een Dorps Ontwikkeling Maatschappij. aan tweehonderd scholieren zien hoe mooi “Mart Smeets, liket my in ynteressanteZo moet het mogelijk worden dat inwoners techniek als vak kan zijn. Zo spelen de bedrijven man.”bijvoorbeeld drie kleine huizen achter de gevel in op de sterk toenemende vraag naar technischveranderen in een grote recreatiewoning om te geschoold personeel. Na de zomervakantieverhuren of er een bêd brochje van te maken. komen er ook Techniekdagen in Kollumerland c.a., Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Het isAanpak krimp volgens Kramer belangrijk dat ondernemersOm van Noordoost Fryslân een bloeiende regio contact zoeken met het onderwijs. Vooral omte maken waar ook bedrijven zich graag vestigen, zichzelf te innoveren en om te zorgen dat deis de Agenda Netwerk Noordoost opgesteld. regio voldoende kwalitatief geschoold personeelDaarin staan naast concrete projecten dertien krijgt. “De jeugd hat faak in frisse blik op deaandachtspunten, zoals de aansluiting van het saken.”
 14. 14. ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN ReGio NieuwS NO 5‘Dwaande-ambassadeurs’ zetten schouders onder Noordoost fryslânDertien toonaangevende bedrijven eninstellingen in Noordoost Fryslân zijn bereidde schouders onder de regio te zetten.Ze sluiten zich aan bij de regiomarketing­camapagne Dwaande. Afgelopen maarthebben ze een contract getekend waarmee ze‘Dwaande­ambassadeur’ zijn geworden.De verschillende partijen hebben veel ideeënover hoe ze de regio samen met de vijfgemeenten in Noordoost Fryslân meer opde kaart kunnen zetten. Niet alleen om meertoeristen te trekken, maar om alle branchessterker te maken. Daarvoor schakelen ze ookhun netwerk in. Het gezamenlijke doel is tebouwen aan een sterk merk: ‘Noordoost Fryslân’. De Dwaande-ambassadeurs zijn: Daniël Pijnacker b.v. (Kollum), De Buitenplaats (Earnewâld),Het ambassadeursnetwerk is in april bij elkaar De Pleats (Burgum), Dokkumer Vlaggen Centrale (Dokkum), Frouckje State (Ryptsjerk),geweest en probeert in juni concrete afspraken Jilderda bloemen (Damwâld), Land Transport (Harkema), Landal Esonstad (Oostmahorn),te maken om de regiomarketingcampagne nog Pilat Pilat (Twijzel), PTH Groep (Kollumerzwaag), Rabobank Burgum-De Lauwers (Burgum),succesvoller te maken. VDM Woningen (Drogeham) en Zorggroep Pasana (Dokkum). ZieSa zet regio op de (ansicht)kaart ZieSa is ‘lekker dwaande’ in Noordoost van een collega en maak het extra Fryslân. Zestien verschillende ansicht­ interessant. Zo helpen we elkaar. Deze kaarten met ‘dwaande’­tips zijn daarvan zomer worden de nieuwe activiteiten Je hoeft maar eve n op het tot nu toe het resultaat. De ansicht­ en ideeën uitgevoerd. Het gaat om te zijn en water je vergee kaarten hebben als doel ondernemers het ‘doen’ (lekker dwaande). We willen puur #ge t alles. Dat nieten @d is eVlinderb from Lau alg wersoog, Friesland in de regio aan elkaar te verbinden én een actieve club zijn die werkt aan een doorverwijzing van bezoekers en concrete en meetbare acties. toeristen op gang te brengen. Dat zijn twee vliegen in een klap! Sluit u aan en doE ook mee! Hoe groter het aantal deelnemers, Het enthousiasme onder de hoe groter het succes. Wilt u ook eerste 16 kaarters is groot, op de kaart worden gezet en actief met name vanwege de kans meedoen in de kaartclub? Bel of mail om kennis te delen en samen dan met ZieSa, tel. (058) 256 03 23 of te werken. De volgende info@ziesa.nl. De ansichtkaarten zijn bijeenkomst staat in het teken van te bekijken op www.dwaande.nl en arrangementontwikkeling. Koppel www.ziesa.nl. je eigen dienst of product aan die
 15. 15. IJzersterk in Noord NederlandDokkumHeerenveenLeeuwardenGroningen Dokkum P Prinslaan 15 Telefoon (0519) 29 23 25 . Fax (0519) 29 23 22 E-mail: info@raadsma.nl Heerenveen De Kuinder 10 Telefoon (0513) 63 16 00 Fax (0513) 63 16 24 Leeuwarden Archimedesweg 16 Telefoon (058) 21 27 099 Fax (058) 21 27 055 Groningen Wismarweg 32 Telefoon (050) 54 70 070 Fax (050) 54 70 079
 16. 16. ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN ReGio NieuwS NO 7 FOTO’S DOOR DICKY VAN DER MEER EN PAUL DE BRUIN KAFEEverbanden en gezellig netwerken onverwachte NoordooSt: het is de laatste donderdag van de maand, 25 april 2012 om precies te zijn. zo’n 40 mensen verzamelen zich in het interieurcafé pilat pilat in twijzel voor Kafee Noordoost, op twitter ook wel bekend als @kafeenof. de bezoekers zijn ondernemer, ambtenaar, burger en bestuurder. ze hebben één ding gemeen: ze hebben allemaal iets met Noordoost Fryslân. ze komen naar de bijeenkomsten om te netwerken. “De een staat er wat regio, met veel enthousiaste mensen. Die brengen we op deze onwenniger dan de ander, bijeenkomsten bij elkaar, zodat er nog meer mooie dingenFerenc Jacobs, initiatiefnemer maar gemiddeld zijn kunnen ontstaan.” er zo’n 40­60 mensen aanwezig”, vertelt Ferenc Jacobs, initiatiefnemer van de bijeenkomsten. “Er is bewust geen programma en geen spreker. Het draait er echt om elkaar te ontmoeten, om zo iedere laatste donderdag van de maand is er een bijvoorbeeld ­ misschien onverwachte ­ verbanden te leggen Kafee Noordoost. de locatie wisselt en wordt en om elkaar op een andere manier te leren kennen. Zo kun je bekend gemaakt via twitter en via elkaar later weer makkelijker vinden. Maar het is natuurlijk ook www.netwerknoordoost.nl. gewoon gezellig bijpraten met mensen die je al kent.” DE EERSTVOLGENDE BIJEENKOMST Bijzondere regio met enthousiaste mensen IS OP 28 JUNI 2012. Ferenc Jacobs heeft voor dit initatief als ondernemer samengewerkt met de overheid. “We hebben de krachten Na de zomerstop gaat Kafee Noordoost op gebundeld. Kafee Noordoost heeft natuurlijk banden met 27 september 2012 weer verder. Netwerk Noordoost. We wonen en werken in een bijzondere
 17. 17. G L ASV EZ E L E N COA XNoordoost-Fryslân heeft haar eigen zakelijke kabelmaatschappij:Kabelnoord Zakelijk. In Dongeradiel, Dantumadiel en Kollumerlandlevert Kabelnoord Zakelijk internet via glasvezel en coax.In de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel bieden wij demogelijkheid om aan te sluiten op ons groeiende glasvezelnetwerkin o.a. Buitenpost en Burgum.Meer weten over een aansluiting bij uw regionale kabelmaatschappij?Neem contact met mij op. Ik sta voor u klaar.Geert Hoogsteen www.kabelnoordzakelijk.nl Pier Prinslaan 21, Dokkum . Telefoon (0519) 701 701
 18. 18. ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN ReGio NieuwS NO 9 FOTO’S DOOR PAUL DE BRUIN Kansen in Kernen: “Der is wat op gong:Johan Timmermansvoor de zuivelfabriek. it iene bringt it oare” Johan timmermans praat enthousiast over de plannen in zijn dorp. Er komt een nieuwe rondweg om Garyp in het kader van de centrale As. de oude provinciale weg wordt een gemeentelijke weg, met een andere inrichting. vanuit het project Kansen in Kernen worden die plannen uitgewerkt. Kansen in Kernen maakt onderdeel uit van de Agenda Netwerk Noordoost. “dit geeft kansen, zowel voor het dorp, als ook voor mij persoonlijk.” Als voorzitter van de ondernemersvereniging van Garyp was zelfs nieuwe plannen voor maken. In het dorp zijn bijvoorbeeld Johan Timmermans betrokken bij de planvorming voor Kansen ontwikkelingen gaande over het clusteren van winkels. Een in Kernen Garyp. “De weg komt binnen de bebouwde kom te oude boerderij wordt gesloopt en daar komen dan in een liggen en verandert van een 80km­weg in een 30km­weg. Het nieuw pand een peuterspeelzaal, een bedrijf en winkels bij dorp is straks niet meer in verschillende delen gescheiden. Het elkaar. Steeds meer mensen worden wakker geschud en zo is een grote kans, want zo kunnen we het dorp optimaliseren. komen er allerlei initiatieven op gang voor een nog betere En het ene initiatief brengt het andere op gang. “ toekomst van ons dorp.” Een nieuwe werkgroep zal de eerste aanzet die eerder ontwikkeld is voor Kansen in Kernen Garyp zorgappartementen in oude zuivelfabriek verder verfijnen. Zelf heeft Timmermans vrij snel kansen gezien. Want ook privé hebben de ontwikkelingen invloed. “Mede door Kansen oude structuren herstellen in Kernen hebben wij besloten om de oude zuivelfabriek De nieuwe werkgroep komt binnenkort voor het eerst bij te kopen. We zijn nu plannen aan het uitwerken voor acht elkaar. “Vroeger reed je automatisch bij de kerk het dorp in als zorgappartementen en twee losse woningen in de fabriek. je vanaf de Wâldwei kwam. Door de huidige rondweg komen Waarschijnlijk gaat Thuiszorg De Friese Wouden daar met ons veel voorbijgangers niet in het dorp. Het is belangrijk voor het in samenwerken. De zorg verandert en daar liggen kansen. dorp dat die oude route voor bijvoorbeeld fietsers weer de Ouderen moet zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De vanzelfsprekende route wordt. Het is niet de bedoeling dat huisvesting voor mensen die dat niet meer kunnen wordt over de fietsers straks de ‘oude’ rondweg als een soort fietssnelweg enkele jaren niet meer betaald door de overheid. Dit soort gaan gebruiken en dan Garyp links (of eigenlijk rechts) laten kleinschalige initiatieven zijn dan de oplossing. Het is dus liggen. We hopen dat die oude structuur waarbij de route door bedoeld voor mensen die echt niet meer thuis kunnen wonen. het dorp de vanzelfsprekende route is, weer terugkomt. Straks Door de ontwikkelingen van Kansen in Kernen kan dit straks moet de afslag naar Garyp veranderen in een afslag om Garyp op deze plek gerealiseerd worden. Een ligging aan een drukke heen. Dat is echt heel belangrijk voor het dorp en voor de 80km­weg was niet ideaal. Doordat het straks 30 km per uur ondernemers. ” De werkgroep zal de plannen uitwerken en als wordt, kan dit wel. Er komen mogelijkheden voor parkeren, voorstel bij de gemeenten brengen. voor toeleveranciers en ga zo maar door.” JohAN timmErmANS Kansen zien en benutten Eigenaar van De Timmermantsjoender in garyp en inmiddels eigenaar van de oude zuivelfabriek in het Maar het is niet alleen Timmermans die kansen ziet en benut. dorp. De Timmermantsjoender is een aannemers- en “Zoals ik al zei, brengt het ene het andere op gang. Natuurlijk timmerbedrijf dat gespecialiseerd is in de verbouw van oude bedrijfspanden, woningen en boerderijen. was niet iedereen het eens met de aanleg van De Centrale As. Timmermans is een gariper in hart en nieren. Zijn ouders Maar hij komt er, en daar moeten we het maximale uit halen. zijn er geboren en vanaf zijn achtste woont hij zelf in garyp. En je merkt steeds meer dat mensen daar aan wennen en er
 19. 19. Nu direct Profiteer van nuinerk o l kwe dr de extra service van Van der Eems uw b estellen vandereemsdirec t.n l Uw voordeel: 24/7 dienstverlening + Direct besparen + Heel eenvoudig bestellen + Vertrouwde kwaliteit + Stipte levering www.vandereems.nl offsEt drukwErk | digitaal drukwErk | warEhousing | dtp/opmaak | afwErking Zien is geloven Sportief plezier voor iedereen PitchPutt golf Esonstad vanaf 13 juli open! Allerlei uitjes mogelijk! Na een rondje PitchPutt Golf gezellig naborrelen? Of op zoek naar een leuk teamuitje, bedrijfs- uitje, familiedag of vrijgezellenfeest? PitchPutt Golf is een moderne Vanaf de zomer van 2012 heten we sport die overal ter wereld wordt jullie van harte welkom op de baan. gespeeld. Da’s niet zo gek, want het is op elk niveau spannend en uitdagend. En iedereen kan het! PitchPutt Golf is opgezet als publiekssport en is daarom betaalbaar, toegankelijk en open voor iedereen.PitchPutt Golf Esonstad • Skanserwei 28 • 9133 DV AnjumT: 0519-32 95 55 • esonstad@landal.nlKijk voor meer informatie over alle banen op www.pitch-putt.nl www.pitch-putt.nl/esonstad
 20. 20. ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regio nieuws NO 11360 E-commerce verlaagt de drempelvoor ondernemers om te starten met e-commerceDe e-commerce academiestoomt ondernemers klaarvoor het online ondernemen Profiel Nico Oud Directeur/ Eigenaar.In april 2012 lanceerde 360 e-commerce uit Noardburgum dee-commerce academie, nadat verschillende ondernemers hadden Geborenaangegeven de stap naar online verkoop te groot te vinden. Deze 15-05-1979.ondernemers wilden niet direct groot investeren, maar wilden wel Burgelijke staatintensief begeleid worden. Die vraag heeft de e-commerce specialist Verloofd. Een zoon van 10 maanden.van noord Nederland omgezet in een nieuw concept. De e-commerce Loopbaanacademie! Verschillende commerciële functies, projectmanagement functies en leidinggevendeWat is daar innovatief aan? Komt er een vervolg? functies bij grote en kleine bedrijven. In 2010Nico Oud legt uit wat het concept innovatief De inschrijvingen voor het eerste traject zijn gestart met DNA Media en nu mede-eigenaar vanmaakt: “Een academie op het gebied van net gesloten, maar gezien de belangstelling 360 E-commerce.internet en e-commerce is niet uniek. in de regio starten we in september direct Hobby’sWat ons concept uniek maakt, is dat we nog een traject. Het aantal deelnemers Hardlopen, lezen en fotograferen.ondernemers niet alleen gaan vertellen hoe is beperkt, dus we sluiten niet uit dat weze het kunnen doen. Tijdens het traject van meerdere trajecten tegelijkertijd opstarten.10 bijeenkomsten bouwen we ook Op dit moment denken wij dat er maximaaldaadwerkelijk een webshop, helpen we bij tussen de 8 en de 10 mensen per bijeenkomsthet inrichten van de webshop en leren we de kunnen deelnemen. We willen dat er ruimte isdeelnemers hoe ze hoger in Google kunnen om alle vragen te behandelen.komen. Het hele spectrum dus. En dat voorslechts eenmalig € 2.500,-.” Wat zijn jullie ambities? Wat betreft de e-commerce academie willenEn dat kijkje achter de schermen? we volgend jaar nog eens 6 trajecten Profiel“De afgelopen 7 jaar ben ik door schade en starten. Met 360 E-commerce zijn we hard Oeds Hiemstraschande wijzer geworden, een kijkje achter op weg dé E-commerce specialist van Directeur/ Eigenaar.de schermen is voor een ondernemer dan Friesland te worden. Binnen 3 jaar willenook extra interessant”, zegt Oeds Hiemstra. we een landelijke speler zijn en het team Geboren“Mijn webshop villa-vrolijk.nl is de afgelopen uitbreiden met 5 man. We hebben het team 15-05-1979.uitgegroeid tot een volwaardig bedrijf en een en de formule om het waar te maken! Een Burgelijke staatserieuze speler in de branche. De laatste jaren van onze projecten (Cure4Life) was onlangs Samenwonend, 2 dochters.ben ik bezig geweest met het optimaleren featured case op Emerce. We stonden onder Loopbaanvan de processen en het staat nu als een huis. de case van Jumbo. Daar zijn we als Fries Sinds 8 jaar eigenaar van de webshop villa-vrolijk.nl,Gedurende het traject van de e-commerce bureau wel trots op! oprichter van Internet Marketing Friesland enmogen de deelnemers regelmatig even sinds 2011 mede-eigenaar van 360 E-commerce.meekijken bij villa-vrolijk.nl. Dan zien ze Hobby’smeteen hoe het er in de praktijk uitziet.” Autoracen op het circuit.
 21. 21. U bent - financiële administratie - loonadministratie - belastingaangiften gespot... - fiscale adviezen - organisatie adviezen - startersbegeleiding - interim ondersteuning Betrokkenheid... is een ‘must’ voor een degelijke financiële dienstverlening. Onze ervaren experts leggen u graag uit wat zij daarmee bedoelen! Bel voor een afspraak of kom langs in Dokkum! Altijd dichtbij: uw kennis in financiële zaken.... voor deOndernemersPrijs vanNoordoost Friesland 2012! Zuiderschans 4, Postbus 100, 9100 AC Dokkum Tel. 0519 - 228150Strijkt u dit jaar met de eer als beste ondernemer van Fax 0519 - 228160Noordoost Friesland? Of kent u een ondernemer www.vanwieren-vellinga.nldie het absoluut verdient om de OndernemersPrijsNoordoost Friesland in ontvangst te nemen? Meldhet bedrijf aan vóór 1 mei 2012 op de websitewww.ondernemersprijsnoordoostfriesland.nlPrijsDe winnaar van det OndernemersPrijs NoordoostFriesland ontvangt, naast eeuwige roem, een De Pleats biedtmediapakket en een uniek kunstwerk gemaakt door alle faciliteiten voor uw zakelijke wensen.Hans Jouta. Vergader- en congreszalen voor elke groepsamenstelling.DoelgroepOndernemers uit de gemeenten Achtkarspelen,Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumer­ » WIFIland en Tytsjerksteradiel mogen deelnemen. » Lounge keukenMeer informatie? » DagarrangementenMeer informatie over de OndernemersPrijs » DinerNoordoost Friesland kunt u vinden op de website » Break out mogelijkhedenwww.ondernemersprijsnoordoostfriesland.nl » Fingerfood lunchof volg ons op Twitter @OndernemerNOF » Keukentechniek workshopDeze gespotte ondernemers gingen u voor: » PodiumfaciliteitenWinnaar 2011: Willem Kooistra en Wijnand Fijnvan­ » Audiovisuele middelen draat, PTH Groep, KollumerzwaagWinnaar 2010: Geesje Duursma, De Pleats, Burgum Schoolstraat 82 - Burgum - 0511 461556Winnaar 2009: Douwe Jan Boersma, Health2Work, Surhuisterveen www.depleats.nl | info@depleats.nl | twitter.com/depleats
 22. 22. ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN ReGio NieuwS NO 13 koRt ReGio NieuwSn BetterAs voldoet niet n Bouwgroep dijkstra draisma presteert weer goed aan de voorwaarden ondanks de economische tegenwindMede dankzij alert ingrijpen van ‘De Vrienden Bouwgroep Dijkstra Draisma (BGDD) met Biense Dijkstra: “Met onze huidige order­van De Centrale As’ is het burgerinitiatief van vestigingen in Bolsward en Dokkum, heeft portefeuille kunnen we de vaste kern primade groep BetterAs, op 23 mei door Provinciale het afgelopen jaar een omzet behaald van aan de slag houden. Daarbij zijn nog steedsStaten ongeldig verklaart. Het burgerinitiatief € 129 miljoen tegen een omzet van € 97 miljoen voldoende kansen in de markt. Wel staan detegen aanleg van De Centrale As is strijdig met de in 2010. Ondanks de economische malaise marges nog steeds onder druk. Dijkstra Draismaverordening Burgerinitiatief Fryslân. waarin de bouw verkeert, is 2011 met een netto heeft een sterke solvabiliteit­ en liquiditeits­Nu het burgerinitiatief niet verder in behandeling rendement van circa 2% afgesloten. positie, waardoor we niet afhankelijk zijn van dewordt genomen, kan de aanleg van De Centrale Volgens directeur Biense Dijkstra heeft de financiering door banken; ons beleid blijft omAs gewoon doorgaan. bouwgroep dat te danken aan haar nuchtere onze onderaannemers en leveranciers binnenVijf oud­statenleden zijn een actie gestart Friese benadering. “Wij kennen een platte 30 dagen te betalen.”tegen de aanleg van De Centrale As. “Onder organisatie met korte lijnen, waarin iedereende naam BetterAs hebben zij hun alternatieve altijd al de handen uit deplan gepresenteerd”, vervolgt woordvoerder mouwen steekt. Daarbij speeltPieter Willem Meinema van de Vrienden. “Maar ook dat opdrachtgevers steedsBetterAs helpt niet de viervoudige doelstelling vaker in zee gaan met financi­van De Centrale As op het gebied van verkeers­ eel betrouwbare partijen zoalsveiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en Bouwgroep Dijkstra Draisma”.sociaal­economische aspecten te realiseren. Het Het extra bouwvolume in 2011past niet binnen het vastgestelde Inpassingsplan. is voornamelijk gerealiseerdEn doet geen recht aan het project Kansen in door gebruikmaking vanKernen voor de herinrichting van dorpen.” ingeleend personeel en“Wij hebben de politieke fracties er op ZZP’ers. Dit jaar verwacht degeattendeerd dat het burgerinitiatief van bouwgroep ca. € 105 miljoenBetterAs niet voldoet aan de voorwaarden die de omzet te realiseren.provincie stelt aan een burgerinitiatief. Eén vande voorwaarden is namelijk, dat er gedurendedeze statenperiode geen besluit over de CentraleAs mocht zijn genomen. En dat was wel het n Nieuw innovatief bedrijf Freed interactive van startgeval. Daarom heeft de provincie een onafhanke­ Op 1 april jl. is Freed Interactive, de nieuwe onderneminglijk juridisch advies gevraagd. Dit juridisch advies van Jan Kooistra en Wouter Slotegraaf (voorheen Tsjil/bevestigde ons standpunt. Ook zijn er door de Speak), van start gegaan. Freed is een startup met bijnaprovincie al forse investeringen gedaan. Wij zijn 15 jaar ervaring, die zich richt op het adviseren en realiserendaarom verheugd met het besluit van Provinciale (en mogelijk participeren) van innovatieve conceptenStaten om dit burgerinitiatief ongeldig te en oplossingen op het gebied van mobile, touch enverklaren”, zo vertelt Pieter Willem Meinema. gesture. Freed werkt vanuit doelstellingen, gekoppeld aan“De grote meerderheid van de bevolking doelgroepen en realiseert hierbij de beste oplossing. DezeNoordoost Fryslân kan en wil niet langer wachten oplossing kan bestaan uit het inzetten van o.a.: Mobieleop de aanleg van De Centrale As.” applicaties (iPhone/iPad/Android/Windows Phone 7), Touch (waaronder Microsoft Surface), Gesture (denk aanDe Vrienden van De Centrale As is een initiatief Microsoft Kinect). Freed is de ideale sparringpartner voorvan ondernemersverenigingen in Noordoost bovengenoemde toepassingen en denkt graag met u meeFryslân. www.devriendenvandecentraleas.nl over de mogelijkheden van deze innovatieve middelen. Op dit moment wordt er druk gewerkt aan opdrachten van o.a. GGZ Friesland en Geopark De Hondsrug (provincie Drenthe).
 23. 23. NO 14 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regio nieuws ‘Kabel Noord biedt regio meer mogelijkheden’ Kabel Noord is een van de 20 kabelbedrijven in Kabel Noord biedt aansluiting voor Nederland. De vestiging in Dokkum is met ongeveer radio/tv, telefonie en internet in de 25.000 aansluitingen landelijk gezien een kleine gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, onderneming, maar alles is daar wel gericht op de Kollumerland, maar ook op Ameland en eigen regio. Dat maakt Kabel Noord uniek en kan Schiermonnikoog. Er ligt een netwerk dat binnen nu en vijf jaar nóg veel meer bieden, voorspelt in ieder dorp en een groot deel van het directeur Niek Geelhoed. buitengebied in deze regio beschikbaar is. n V o l g ons n u oo k v i a en
 24. 24. ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regio nieuws NO 15 Profiel Niek Geelhoed Directeur Kabel Noord in Dokkum. Geboren 16 oktober 1956. Burgerlijke staat Gehuwd, vader van 3 kinderen.Niek Geelhoed is directeur van Kabel Noord Geelhoed meldt dat Kabel Noord concrete Opleidingen voor hem is het met de 30 huidige plannen heeft om het complete gebied te Universitaire opleidingmedewerkers steeds weer een uitdaging om voorzien van een glasvezelnetwerk. Dit zal bedrijfseconomie.de dienstverlening en service te vergroten. economie en leefbaarheid in dit gebied met Loopbaan“Wij lopen niet voorop in de ontwikkeling van elkaar verbinden, voorspelt Geelhoed. Als het Vanaf 1986 werkzaam in denieuwe producten, maar alles wat wij doen is wel aan hem ligt, investeert Kabel Noord 25 miljoen energiesector. Vanaf 1998 directeurgericht op deze regio,” zegt Geelhoed, die eerder euro in het nieuwe netwerk en kan het project Gasbedrijf Noord-Oost Friesland éndirecteur was van Gasbedrijf Noordoost Friesland de komende vijf jaar zijn beslag krijgen. Kabel Noord. Vanaf 2006 directeur Kabelin Dokkum, van waaruit in 1998 Kabel Noord is Een dergelijke ontwikkeling voor zo’n klein Noord.ontstaan en die in 2006 zelfstandig verder ging gebied is uniek in Nederland, aldus Geelhoed: Ambitiesals nutsbedrijf. “Dit is belangrijk voor de buitengebieden, Kabel Noord verder ontwikkelen zoals waar met name de agrarische sector profiteert, die past bij de regio en er zo aanGlasvezelnetwerk want voor deze bedrijfstak is internet steeds meehelpen dat Noordoost Friesland eenKabel Noord betrok vorig jaar een gloednieuw belangrijker geworden.’’ snelle en betrouwbare aansluiting heeftpand op een zichtlocatie aan de Pier Prinslaan met de rest van de wereld.op bedrijventerrein Zuiderschans in Dokkum. De kracht van Kabel Noord is een totaalpakket Hobby’sKorte lijnen, persoonlijke contacten, goede via de kabel, die radio/tv, internet en telefonie Bestuurlijk actief in o.a.bereikbaarheid en snelle service blijkt wat in één levert. Geelhoed stelt dat kwaliteit en ondernemersvereniging Dokkum enmensen in de regio aanspreekt en blijkt de kracht betrouwbaarheid van een verbinding via de koken.van deze onderneming. De Noordoosthoek van kabel hoger ligt. “Kabel Noord is gestart metFriesland kan via een goede digitale snelweg kabeltelevisie. Daar hebben wij de meesteafrekenen met bedreigingen als vergrijzing en ervaring in en dat is nog steeds de basis in onskrimp, die als een donkere wolk boven dit gebied pakket. Wij lopen niet voorop in technologischehangen, voorspelt Geelhoed. “Juist omdat dit een ontwikkelingen, dat laten wij graag aan anderenplattelandsgebied is, en redelijk dun bevolkt is, over. Wij bieden aan wat past bij deze regio enkan een goede internetverbinding de afstand tot de mensen die daar wonen en werken. Voor diede rest van Nederland verkleinen. Dat geldt voor mensen hebben wij steeds meer te bieden enparticulieren, maar met name ook voor de zorg, daar ligt onze kracht in de toekomst!’’onderwijs en toerisme.’’
 25. 25. ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân kollumerland c.a. 11Zonnepanelen, door Franc Hylkema. Twitterauto, door André Roorda.Gemeente Kollumerland c.a.goed duurzaam bezigTien jaar geleden is de gemeente te investeren in zonne-energie”, zegt wethouder Hilbrandgestart met ‘Duurzaam Bouwen’ en Visser. “Het levert lagere energielasten op, je hebt geen last‘energiebesparing’. In 2010 heeft de raad meer van prijsstijgingen voor elektriciteit en het is natuurlijkde ambitie vastgesteld om als gemeente milieuvriendelijk”.in 2020 klimaatneutraal te zijn. Om dit terealiseren is, naast de gemeente, de hulp De verwachting is dat de investering in de panelen in mindervan de woningstichtingen, inwoners en dan tien jaar is terugverdiend, mede dankzij de uitkeringbedrijven uit de gemeente noodzakelijk. van SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie). Wethouder Visser: “We hebben nu al minder grijze stroomIn de loop van de jaren zijn er diverse acties ondernomen. nodig. Dus de investering in het milieu is direct begonnen!”Recentelijk zijn er twee nieuwe acties op touw gezet: 2. College Kollumerland c.a. start proefrijden1. Kollumerland c.a. wekt zonne-energie op ‘Twitterauto’ Eind 2011 zijn 88 pv-panelen geplaatst op drie In april mocht het college en de medewerkers van gemeentelijke gebouwen in Kollum. De panelen zijn Kollumerland c.a. als eerste Friese gemeente een week geplaatst op een opslagloods naast het gemeentehuis, de lang proefrijden in de ‘Twitterauto’. Drive4Electric geeft naastgelegen brandweerkazerne aan de Tochmalaan en Friese gemeenten de kans om gratis gebruik te maken gymzaal Baensein aan de Bernardlaan in Kollum. van de elektrische Peugeot iOn. De ervaringen worden Het bedrijf ‘Awizon Zonne Energie B.V.’ uit Surhuisterveen gedeeld op Twitter via #Twitterauto. heeft de panelen geïnstalleerd. Het projectbureau Drive4Electric stimuleert het elektrischIn april heeft wethouder Hilbrand Visser samen met Johan rijden en varen. Projectleider Yvonne Baljeu vanBakker, directeur van Awizon, een display in werking gezet. Drive4Electric zei bij de overhandiging van de sleutel aanOp de display in de hal van het gemeentehuis kunnen wethouder Jelle Boerema: “Bijna alle gemeenten in Fryslânpersoneel en bezoekers aflezen hoeveel energie de hebben laadpalen geplaatst om elektrische auto’s op tezonnepanelen op de opslagloods dagelijks produceren. laden. De volgende stap is natuurlijk het aanschaffen van“Met de aanschaf van zonnepanelen willen we bij alle elektrische auto’s. Wij willen gemeenten op deze manierinwoners in Kollumerland c.a. aantonen dat het loont om ervaring laten opdoen”.
 26. 26. Kwaliteit steen voor steen Yn’t spier foar duorsame lânbou! Veevoeders Ruwvoeders Bemesting Strooisels Kuilplastic Kom ook eens langs in onze winkel... Oant s jen! Foarwei 45 9298 JC Kollumerzwaag 0511441298 Kollumerzwaag - telefoon 06 - 10 91 26 46 info@mulderagro.nl / www.mulderagro.nl - Leestip : Zoektocht naar kringlooplandbouw - Justus von Liebig - ADMeirinkAgrarische DienstverleningAl meer dan 75 jaar degelijk vakmanschap! nieuwbouw | verbouw | onderhoud | renovatie restauratie | woningbouw | utiliteitsbouw • Levering montage aluminium/kunststof kozijnen • Agrarisch loonwerk • Aardappelselectie • Alle voorkomende werkzaamheden in de agrarische sector • In bezit van spuitlicentie V.C.A. / rijbewijs BEwww.bouwbedrijfadema.nl Bartel Meirink • info@ADMeirink.nl • 06-22356762 Eelke Meinertswei 12 | 9295 KB | Westergeest | tel: 0511 44 21 87 info@bouwbedrijfadema.nl
 27. 27. ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân kollumerland c.a. 13 ProfielTaeke Venema verhuurt kraan- en grondverzetmachines Taeke Venema‘Graven tot op de centimeter nauwkeurig’ Eigenaar van Taeke Venema, kraanverhuur en grondverzet in Kollumerzwaag.Zijn werk is zijn lust en zijn leven. Taeke Venema runt in Kollumerzwaageen kraanverhuur- en grondverzetbedrijf. “Van niets iets maken. Een grote Geborenrotzooi onder je machine zien veranderen in een prachtige tuin, dat is het 23 oktober 1969 in Kollumerzwaag.mooiste wat er is.” Burgerlijke staat Getrouwd, 1 kind.Het werk van kraanmachinist is een ambacht. het boerenwerk in dit werk gerold. Ongeveer LoopbaanDaar is Taeke Venema van overtuigd. Hij 12 jaar geleden is het onze core business Na de lagere en middelbareweet waar hij over praat, want de kraan- en geworden. Het boerenbedrijf werd te klein. tuinbouwschool is hij aan de slaggrondverzetmachines die hij verhuurt, bestuurt We hadden te weinig koeien om nog rendabel gegaan op de boerderij van zijnhij zelf. “Iedereen kan leren hoe de machines te zijn. Naast de kraanverhuur en grondverzet vader. Vervolgens heeft hij daar hetwerken, maar het gevoel voor het betere leveren we ook zand en grond, zowel los als in kraanverhuur- en grondverzetbedrijfgraafwerk moet je gewoon hebben. Goed big bag’s. Dat is het deel van het werk dat mijn opgebouwd.graven moet nauwkeurig gebeuren. Dat is echt vrouw voor haar rekening neemt.” Hobby’scentimeterwerk.” “Naast mijn werk is dat het verzamelen Paradepaardje van antieke wapens.”Vakmanschap Of het nu gaat om het bouwrijp maken van Favoriete muziekMet de technische hulpmiddelen waarmee een bouwkavel of aanleggen van een tuin, “Heb ik eigenlijk niet. Ik heb in deeen beetje kraan vandaag de dag is uitgerust, Venema draait er zijn hand niet voor om. Voor cabine van de kraan de radio meestalzoals bijvoorbeeld gps, lijkt het graafwerk een nagenoeg ieder terrein heeft hij wel een machine op Omrop Fryslân staan. De muziekfluitje van een cent. Niets is echter minder waar, beschikbaar. Mobiele kranen, rupskranen, die ze daar draaien in combinatie metlegt Venema uit. “Al die hulpmiddelen ten spijt, zaaimachines, het is in Kollumerzwaag allemaal het nieuws en informatie vind ik weluiteindelijk komt het aan op het vakmanschap te huur. Zelfs voor extreem moeilijk begaanbare plezierig.”van de machinist. Zijn gevoel voor de machine is terreinen heeft Venema een machine: eenbepalend voor de kwaliteit van het werk.” rupskraan van 15 ton met banden van 1 meter breed. “Dat is ons paradepaardje. Die machineVenema runt zijn bedrijf vanuit de voormalige kan nog net niet varen, maar verder kunnen weouderlijke boerderij, die rond 1890 door zijn er alles mee. Daar zijn er niet zoveel van”, meldtovergrootouders werd gebouwd. “We zijn vanuit Venema trots.
 28. 28. 14 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân kollumerland c.a. Ondernemersvereniging Kollumerzwaag ‘Een goed leefklimaat is ook Kollumerzwaag, het tweede dorp in de Elkaar ontmoeten, elkaar kennen, het is van het grootste gemeente, kent een actieve, levendige belang voor een levendige lokale economie. Willem ondernemersvereniging. Voorzitter Willem Kooistra: “Voor kozijnen kun je overal terecht: buiten het Kooistra: “Als Ondernemersvereniging dorp, maar ook binnen het dorp. Het is alleen jammer van Kollumerzwaag (OVK) zetten we ons wanneer je elkaar niet kent en dat niet weet.” Hoe meer in voor het economische leven, maar we leden, hoe meer wisselwerking, hoe meer uitstraling zijn ook een belangrijke factor voor het naar buiten toe, hoe beter het is voor de handel, aldus maatschappelijke leven.” Kooistra. En wat hem betreft mag de vereniging nog best n V o l g ons n u oo k v i a en
 29. 29. ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân kollumerland c.a. 15 Handen ineen slaan Als werkgever hebben de leden van OVK een belangrijke regionale functie. “De werkgevers kunnen zeer zeker tevreden zijn met zulke goede werknemers”, vindt Kooistra. “Het zijn goede en harde werkers en qua mentaliteit steken ze met kop en schouders boven het landelijk gemiddelde uit.” Een ondernemersvereniging heeft ook een belangrijke maatschappelijke functie vindt Kooistra: “Zo heeft de gezamenlijke plaatselijke vereniging ervoor gezorgd dat er tijdens de jaarwisseling een feest georganiseerd werd. Hierdoor proberen we overlast door jongeren zoveel mogelijk te voorkomen en er een voorspoedige jaarwisseling van te maken. Resultaat: geen onvertogen woord meer. Zo zie je wat je kunt betekenen als je de handen ineen slaat. Een goed leefklimaat is ook onze zaak.” Stamppotavond De ondernemersvereniging is ook gesprekspartner van de gemeente. “De contacten zijn uitstekend. Als er wat is, weten we elkaar te vinden. We ondersteunen elkaar. Eenmaal per jaar organiseert de gemeente in samenwerking met de ondernemersverenigingen een stamppotavond. Vorig jaar gaf de gemeente aan dit niet volledig meer te bekostigen. Door een eigen bijdrage van de ondernemersverenigingen is dit opgelost. Je moet ook bereid zijn om werkelijk bij te dragen.”onze zaak’ Leegstand panden Er liggen ook uitdagingen. Kooistra: “De plannen voor een centraal winkelcentrum liggen momenteel stil. We hebben ook te maken met leegstand. Het pand waarin wat groeien. “Je kunt meer tot stand brengen wanneer voorheen de (wegbezuinigde) bibliotheek zat, staat je meer leden hebt, dat is ontegenzeggelijk waar. Het nu leeg. Ook een winkelpand op de kruising van de hangt natuurlijk ook samen met je eigen instelling. Foarwei staat leeg. Wat gebeurt er met deze gebouwen? Een voorbeeld: kort geleden is de basisschool compleet We zijn toe aan een herschikking, maar door de verbouwd met medewerking van alleen maar lokale recessie zit het tij niet mee. We willen graag een mooi ondernemers. Als ondernemers mogen we er trots op multifunctioneel centrum waar diverse centrale functies zijn, dat zoiets binnen eigen regio gerealiseerd kan bij elkaar komen. Het zal veel inzet en creativiteit worden. vragen om daar een goede slag in te maken.”
 30. 30. Riddersmaweg 2 | 9291 NC KOLLUMTel. 0511 - 45 25 25 | Fax 0511 - 45 34 07 houthandel@barkmeijerbv.nl
 31. 31. ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân kollumerland c.a. 17Kremer Kremer:Interieurontwerpers uit KollumVader en zoon Kremer zijn sinds 1997 actief als Kremer Kremer. Vader Jan Kremer zat in1997 al 30 jaar in het meubelmakersvak. Zoon Arjan kwam kersvers van de Design Academie.Beide heren besloten de handen ineen te slaan. “Vader is meer praktisch ingesteld en heeftde leiding over de werkplaats en ik ben meer creatief ” aldus Arjan Kremer. Het bleek een ,gouden combinatie te zijn. Een kijkje in de keuken bij twee bevlogen interieurbouwers.De klantenkring van het bedrijf ligt vooral in het noorden. helder te krijgen. Na enkele schetsen volgt een compleetMaar toch is Arjan Kremer onderweg naar een klant buiten 3-dimensionaal ontwerp. Vervolgens wordt het ontwerp naonze landsgrenzen. “Ik ben onderweg naar een cafetaria goedkeuring in de eigen werkplaats compleet gebouwd.in België”, zo legt Arjan Kremer via de telefoon uit. Voor Tot slot kan het interieur op de gewenste locatie wordende Belgische cafetaria heeft KremerKremer een interieur ingebouwd.ontworpen. ‘Zoveel mooie dingen uit Kollum’De opdrachtgevers van het bedrijf betreffen veel winkels, Arjan Kremer is buitengewoon tevreden op de manierhorecagelegenheden en de detailhandel. Balies, inrichtingen waarop het bedrijf nu werkt. “Ik hoop voor de toekomst datvan kapsalons, interieurs van restaurants, schoenenwinkels, we op deze voet verdergaan. We hebben een brede basishet zijn zomaar enkele voorbeelden waarvoor het bedrijf en kunnen praktisch ieder interieur ontwerpen en bouwen.werkt. Arjan Kremer: “Wij zijn eigenlijk gespecialiseerd in de En daar slagen wij in.” Wat volgens Kremer wel opvallend isbreedte. Wij maken zoveel verschillende dingen en dat is dat veel mensen niet weten dat het bedrijf uit Kollum komt.eigenlijk ook onze kracht.” Ruim 95 procent van de interieurs “Kennelijk heeft men het niet in de gaten dat er zoveel mooiedie het bedrijf levert is van eigen ontwerp. Het afgelopen dingen uit Kollum komen. Ondernemers niet maar ookjaar was druk voor het Kollumer bedrijf. “Het drukste jaar particulieren niet. Adverteren doen de meubelmakers niettot nu toe, ondanks de economische slechte situatie”, zo veel, een enkele keer in een vakblad, vooral de mond-tot-vertelt Arjan. Een interieur bouwen doe je niet zomaar. Eerst mond reclame moet zijn werk doen. Kom vooral eens langsvolgt een gesprek met de opdrachtgever om de wensen aan de Singelweg 17 in Kollum!
 32. 32. 18 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân kollumerland c.a. kort nieuws ■ e toekomst van Kollumerland c.a. D De Gemeente Kollumerland c.a. heeft in april drie avonden georganiseerd om in gesprek te kunnen zijn met inwoners, instellin- gen en bedrijven over de (bestuurlijke) toekomst van de gemeente. De drie avonden zijn goed bezocht en leverden waardevolle input. Het doel van de avonden was om reacties te krijgen op de drie toekomstscenario’s die de gemeente laat onderzoeken: • Kollumerland als regiegemeente; • Intergemeentelijke samenwerking tussen Kollumerland, Dantumadiel en Dongeradeel; • Herindeling van Kollumerland met deze twee gemeenten. In het scenario regiegemeente blijft Kollumerland zelfstandig, waar- bij de gemeente diensten bij andere gemeenten en marktpartijen ■ ontouren Mr. Andreaepassage C inkoopt en afneemt. Het tweede scenario is een intergemeentelijke De contouren van de nieuwbouw aan de samenwerking met de gemeenten Dantumadiel en Dongeradeel. Mr. Andreaepassage in Kollum zijn inmiddels zichtbaar. De Het meest verstrekkende model waartoe dit scenario zou kunnen Mr. Andreaepassage is de verbinding tussen de historische leiden, is een ambtelijke fusie tussen de betrokken gemeenten.Het winkelstraat ‘Voorstraat’ en het winkelgebied met onder an- derde scenario is herindeling met Dantumadiel en Dongeradeel. Om dere supermarkten aan de Mr. Andreaestraat. Deze passage ambtelijk meer te gaan samenwerken is in dit verband een stap op krijgt nieuwe winkelruimtes, extra parkeerplaatsen en een weg naar een toekomstige herindeling. opwaardering van de omgeving. In de nieuwe winkelruimtes komen in ieder geval een vestiging van ‘Scapino’ en slagerij Vóór de zomer van 2012 wordt het onderzoek van de toekomsts­ ‘Notenbomer’. De feestelijke opening van de Kollumer cenario’s afgerond. De raad wil daarna nogmaals met inwoners, Mr. Andreaepassage, vindt naar verwachting in september instellingen en bedrijven om tafel, voordat besluitvorming 2012 plaats. plaatsvindt over een voorkeursscenario voor de toekomst van de Gemeente Kollumerland c.a. ■ itslag energiekste woning U Alle dorpen in de gemeente Kollumerland Seggeren, Formido, Awizon, Woningkeur c.a. hebben hun energiekste woning en Kingma’s bouwbedrijf. gekozen. Met de verkiezingscampagne heeft het ‘Platform Wonen’ de inwoners Voorzitter van ‘Platform Wonen’ Hilbrand gestimuleerd energiezuinige maatregelen Visser heeft tijdens deze dag de prijs te nemen voor lagere woonlasten. voor de energiekste woning van heel Bijvoorbeeld plaatsing van zonnepanelen, Kollumerland c.a. uitgereikt aan de familie een zonneboiler of een zuinige hr-ketel. Van den Poll uit Kollum. Zij kregen een De campagne is op zaterdag 12 mei zonneboiler ter waarde van € 3.000,-. 2012 afgesloten met een informatieve Ook vond de prijsuitreiking plaats van de energiemarkt, E-Day, op het terrein bij de kleurplaten­ edstrijd voor kinderen. w Formido in Kollum. Deelnemers aan de energiemarkt waren onder andere Van n V o l g ons n u oo k v i a en
 33. 33. Wij zijn vooral gespecialiseerd in handmatige afwerking. Daarnaast verrichten wij ook enkele machinale werkzaamheden, zowel in kleine als grote oplagen.Handmatige afwerking Sealen/KrimpenRingen Grote aantallenHechten ARVO Grafische Afwerking Kievitsweg 28 | 9843 HA Grijpskerk 0594-211680 | arvo.afwerking@gmail.com
 34. 34. Kerkstraat 7, 9291 CA KollumKerkstraat 7, 9291 CA KollumPostbus 29, 9290 AA KollumPostbus 29, 9290 AA KollumT (0511) 45 18 05T (0511) 45 18 05F (0511) 45 24 08F (0511) 45 24 08E notaris@beugelink.knb.nlE notaris@beugelink.knb.nlW www.notarisbeugelink.nlW www.notarisbeugelink.nl

×