Ondernemend NO Frl editie Dongeradeel juni 2012

962 views

Published on

De vijf gemeenten in Noordoost Fryslân werken sinds 2010 op economisch gebied steeds intensiever samen. Een onderdeel daarvan is de regiomarketingcampagne ‘Noordoost Fryslân echt mooi’ en de daarbij horende slogan ‘Dwaande’. Een gemeenschappelijk regionaal ondernemersmagazine is een logisch vervolg.

De vijf afzonderlijke gemeenten vinden het belangrijk dat binnen het regionale concept de eigen identiteit nadrukkelijk overeind wordt gehouden. Daarom zal per gemeente een eigen editie verschijnen. Achtkarspelen, Dongeradeel, Tytsjerksterdiel, Dantumadeel en de gemeente Kollumerland zijn deelnemer in het nieuwe magazine Noordoost Fryslân. Voor meer informaite kijk op http://www.of.nl/overige-uitgaven

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
962
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ondernemend NO Frl editie Dongeradeel juni 2012

 1. 1. OndernemendNoordoost Fryslân editie dongeradeel NR 2, juni 2012 Ondernemersfonds Dokkum: ‘minder versnippering’n Koopstromen Dokkum in beeldn De toegevoegde waarde van betrokkenheidn Dongeradeel draagt bij aan energievoorzieningn Tulpen kleuren Dokkum
 2. 2. ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân dongeradeel 3 Ondernemend Noordoost FryslâN editie doNgeradeel NR 2, juNi 2012VoorwoordOndernemers, overheid en onderwijs werken steeds nauwer samen in Noordoost Fryslân. Iedereen iservan overtuigd dat we door de handen ineen te slaan onze regio sterker kunnen maken.Dat besef is er ook bij dertien vooraanstaande bedrijven en instellingen. Ze betalen ervoor omambassadeur te mogen zijn van onze regiomarketingcampagne Dwaande. Zij willen samen met devijf gemeenten de schouders onder Noordoost Fryslân zetten. Hun visie reikt verder dan de eigen Ondernemersfonds Dokkum: ‘minder versnippering’onderneming. Ze zien het belang in om onze regio goed op de kaart te zetten. Er zijn meer goede n KOOpstrOmen DOKKum in beelD n De tOegevOegDe waarDe van betrOKKenheiD n DOngeraDeel Draagt bij aan energievOOrzieningvoorbeelden van ondernemers die plannen bedenken en uitvoeren op het gebied van regionale n tulpen Kleuren DOKKumsamenwerking. Bijvoorbeeld het kaartenproject van bureau ZieSa. Dat biedt toeristische ondernemers demogelijkheid relatief eenvoudig het eigen bedrijf en die van collega’s te promoten en tevens aan te haken Colofonbij Dwaande. Uitgeverij OF BV / Novema Uitgevers BV i.s.m. Gemeente DongeradeelVoor Dokkum is een goede samenwerking tussen onder andere winkeliers, vastgoedeigenaren engemeente ook noodzakelijk. Er liggen kansen voor onze populaire binnenstad, maar ook bedreigingen. BladmanagementMet z’n allen moeten we het koopcentrum sterk houden. De samenwerking is er ook met de provincie OF/NOVEMA BVFryslân. De vijf gemeenten hebben Regionale Afspraken gemaakt met gedeputeerde Kramer. We hebben Ed Klijnmanvastgelegd hoe we vanuit Netwerk Noordoost samenwerken aan de sociaaleconomische ontwikkeling vanonze regio. Samen staan we sterk! Advertentie-exploitatie Administratie Novema BVMarga Waanders Tussendiepen 21Burgemeester gemeente Dongeradeel 9206 AA Drachten Tel.: 0512-366326 Contactpersoon: Menno Stapert inhoud Redactie Gemeente Menno Bakker (hoofdredacteur) Ingrid van Damme, 4 Ondernemersfonds kanaliseert promotie winkelstad Dokkum Max van den Broek 7 Koopstromen Dokkum in beeld 8 Reclameregels voor beschermd stads- en dorpsgezicht 8 Duidelijke & daadkrachtige handhaving Fotografie Ed Klijnman 9 Dienstverlening aan werkgevers 9 Bewustwording ­ uurzaamheid d B.L. Katsma 11 Op bezoek bij... 13 De toegevoegde waarde van betrokkenheid Vormgeving 16 Column Rabobank Noordoost Friesland Sprog | strategie + communicatie 17 ‘Dongeradeel draagt bij aan energievoorziening in Nederland’ Sneek 18 Kort nieuws Druk Het Noordoost Fryslân katern Drukkerij van der Eems NO 1 Kort regio nieuws NO 2 Gedeputeerde Johannes Kramer geniet van eendrachtige aanpak Noordoosten NO 5 Netwerk Noordoost © Copyright 2012. De uitgever kan NO 7 Kafee Noordoost: onverwachte verbanden en gezellig netwerken op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. NO 9 Kansen in Kernen: “Der is wat op gong: it iene bringt it oare” Uitgever aanvaardt dan ook geen enkele NO 11 360 E-commerce verlaagt de drempel aansprakelijkheid voor de schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is NO 13 Kort regio nieuws van handelingen en/of beslissingen NO 14 ‘Kabel Noord biedt regio meer mogelijkheden’ die gebaseerd zijn op informatie uit deze uitgave. Uit deze uitgave mag na toestemming van de uitgever met bronvermelding geciteerd worden.
 3. 3. 4 OnDernemenD nOOrDOOst Fryslân doNgeradeel oNderNemersFoNds kaNaliseert promotie wiNkelstad dokkum‘Minder versnippering en meer continuïteit’ Het ondernemersfonds in Dokkum is ruim een jaar geleden opgericht. Het door een onafhankelijke stichting beheerde fonds heeft als doel het ondernemersklimaat te versterken en Dokkum als winkelstad te promoten. Die aanpak lijkt te werken. Stichtingsvoorzitter Hubert Raadsma. “Door de bundeling van krachten blijkt er veel meer mogelijk te zijn.” Het eerste jaar voor het hele zaak op poten moesten zetten. We Club 65. Die klopte in 2009 bij de Ondernemersfonds in Dokkum zit hebben echter flinke stappen kunnen gemeente Dongeradeel aan met het idee. er op. Hoewel de officiële evaluatie maken om het doel van het fonds te Raadsma: “Club 65 vond het noodzakelijk pas voor 2013 gepland staat, kijkt verwezenlijken”, concludeert voorzitter dat er zo’n fonds zou komen. De een aantal bestuursleden van Hubert Raadsma. ondernemersvereniging organiseerde al de beheersstichting samen met jaren zelf evenementen in de binnenstad, Ondernemend Noordoost Fryslân nu Freeriders maar kreeg steeds vaker te maken met al terug op die startperiode. “Het was Het ondernemersfonds is er gekomen op ‘freeriders’. Dat zijn onder andere grote een hectische periode, omdat we de initiatief van de ondernemersvereniging winkelketens die geen lid worden n vOlg Ons nu OOK via en
 4. 4. ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân dongeradeel 5van ondernemersverenigingen en dus niet werken we aan één evenementenagenda en aan Ondernemersfondsmeebetalen aan de evenementen en activiteiten.” een eenduidige vormgeving als het gaat om de Het Ondernemersfonds Dokkum wordtDe gemeente wilde graag meewerken aan uitingen rondom promotieactiviteiten. We zijn beheerd door een stichting die zorgtde oprichting van het fonds, maar alleen als inmiddels zover dat we in samenwerking met voor de verdeling van het geld dater voldoende draagvlak zou zijn onder de de Leeuwarder Courant voor een evenement binnenkomt via de door de gemeenteondernemers. En dat was er, zo wees een samen met de betrokken organisaties één Dongeradeel geïnde reclamebelasting.enquête uit. De gemeente draagt zorg voor de advertentiecampagne hebben opgezet. Dat De stichting is vorig jaar februarifinanciering van het fonds door het innen van de zet meer zoden aan de dijk dan dat iedere definitief tot stand gekomen met dein 2011 ingevoerde reclamebelasting. Dat geld organisatie afzonderlijk in diverse organen ondertekening van een convenantgaat naar het fonds en het stichtingsbestuur kan adverteert.” door voorzitter Hubert Raadsma endaar weer uit putten voor het financieren van burgemeester Marga Waanders vanevenementen. Er kan overigens niet alleen voor nieuwe Dongeradeel. Het bestuur van de evenementen en activiteiten uit het fonds geput stichting is onafhankelijk en bestaatCoördinatie worden. Ook bestaande evenementen zoals de uit de volgende georganiseerde enOnze rol is vooral coördinerend, legt intocht van Sinterklaas, de Admiraliteitsdagen of niet-georganiseerde ondernemers:penningmeester Andries Terpstra de de kerstactiviteiten maken gebruik van het fonds, Hubert Raadsma (voorzitter enwerkwijze uit. “Alle verzoeken om geld voor benadrukt Terpstra. “Wij hebben de middelen om directeur/eigenaar van de technischeactiviteiten en evenementen kunnen door er voor te zorgen dat die evenementen blijven groothandel Raadsma), Andries Terpstraondernemersorganisaties bij ons ingediend en zelfs beter worden. Ook dat is een belangrijk (penningmeester en eigenaar vanworden. Een denktank, waarin diverse voor de continuïteit en de uitstraling van de stad. Terpstra Elektronica), Paul Verheijenbuurtondernemerscomités in vertegenwoordigd En daar is het ons allemaal om te doen. Meer (secretaris en pastoor), Johan Stoutzijn, beoordeelt dan wat de promotionele en bezoekers trekken en zorgen dat die bezoekers (bestuurslid en eigenaar van Pensioneconomische waarde voor de binnenstad is. Op ook weer terugkomen. Dokkum heeft een mooi Teuntje) en Nico Douma (bestuurslidbasis van dat advies beslissen wij dan of we een winkelhart dat bruist van de activiteiten en dat en directeur van Douma Drukkerijbudget toewijzen.” dragen we graag uit. ” Dokkum).Vanaf het begin stromen de aanvragen binnenen die kunnen volgens bestuurslid Nico Doumaniet allemaal gehonoreerd worden. “We hebbeneen aanvraag ontvangen van iemand uitHilversum die graag zou zien dat we geld zouden Dongeradeel blij metsteken in de trein van Dokkum naar Leeuwarden. OndernemersfondsDat doen we dus niet. Bovendien is ons budget In de vorige editie van Ondernemend Noordoostbeperkt. Op jaarbasis hebben we ongeveer Fryslân liet burgemeester Marga Waanders al weten70.000 euro te verdelen, terwijl we het eerste jaar blij te zijn met het Ondernemersfonds. Zij steldeal voor meer dan 100.000 euro aan aanvragen toen dat het goed laat zien hoe het bedrijfsleven enhebben gehad.” de gemeente elkaar kunnen versterken. “Het geeft bovendien goed aan hoe je je als gemeente dienstbaarTotaaloverzicht op kunt stellen bij initiatieven uit de samenleving.Behalve dat iedere ondernemer nu via de Als er een initiatief komt moet je kijken waar dereclamebelasting zijn financiële steentje dwarsverbanden liggen en hoe je elkaar kunt helpen.bijdraagt, fungeert het fonds ook als een Wij zijn als gemeente de kassier en de stichtingkatalysator. Raadsma: “Wij hebben het beoordeelt de aanvragen voor financiering. Zo betalentotaaloverzicht van de evenementen en de de ondernemers wel belasting, maar weten ze ook datplannen voor activiteiten. Die kunnen we dus het uiteindelijk weer naar hen terugvloeit. En wij zijnbeter op elkaar afstemmen. Dat zorgt voor verzekerd van goede promotionele activiteiten inminder versnippering en meer continuïteit, zodat de stad.”er altijd wat te doen is in Dokkum. Bovendien
 5. 5. SAMEN WERKEN AAN UW GEZONDHEID BAG Bureau voor Arbeid en Gezondheid Gezond en fit personeel, dat wil elke organisatie. BAG helpt hierbij. Denk aan preventieve trainingen, werkplekonderzoek of een re-integratietraject. Het concept BAG Gezond Werken® heeft programma’s voor: • Preventie & Gezondheid: o.a. fitheidscan en bedrijfsfitness. • Onderzoek: o.a. Arbo Intake en psychologisch consult. • Interventies: o.a. bedrijfsfysiotherapie en re-integratietrainingen. • Verzuimbegeleiding: o.a. integrale aanpak ziekteverzuim. BAG daagt uit tot het vinden van een nieuwe balans en het stimuleren van zelf- zorg. Met een breed dienstenaanbod, dat zich onderscheidt door transparantie en maatwerk. BAG heeft een totaalconcept dat gebaseerd is op de volgende drie pijlers: BAG Gezond Leven® BAG Gezond Werken® BAG Gezond Sporten® BAG het beste voor uw gezondheid! BAG Grip Dokkum BAG De Vesteynde Birdaarderstraatweg 72a Sportloane 10 9101 DC Dokkum 9271 VN De Westereen Tel. 0519-221166 Tel. 0511-447337 dokkum@bagned.nl zwaagwesteinde@bagned.nl Bezoek onze sites: www.bagned.nl | www.gripdokkum.nl | www.devesteynde.nl
 6. 6. OnDernemenD nOOrDOOst Fryslân doNgeradeel 7Koopstromen Dokkum in beeldDongeradeel heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het functioneren van winkelstadDokkum. Met de uitkomsten van het koopstromenonderzoek wil de gemeente insamenspraak met belanghebbende partijen in de stad maatregelen nemen voor hetversterken van het centrum. Duidelijk is dat er sprake is van leegstand in de binnenstad,maar dat Dokkum onverminderd veel winkelend publiek uit de regio weet te trekken. ‘Concurrentie internet’ Bezoekers waarderen het centrum en het complete winkelaanbod. Een sterk punt van Dokkum is de gezellige uitstraling van de historische binnenstad. “Daar hebben we goud mee in handen”, aldus Waanders. Volgens de burgemeester zijn de ondernemers straks aan zet om aan de slag te gaan met de conclusies uit het onderzoek. “Er liggen kansen op onder andere het gebied van toerisme. Maar ze moeten ook nadenken hoe ze omgaan met de concurrentie van internet. Wat voor visie heeft de Dokkumer detailhandel voor de toekomst? Samen met de ondernemers willen we de schouders onder Dokkum zetten.”Het koopstromenonderzoek met de titel ‘Dokkum: niet op Brede discussiede Lauweren rusten’ is vorig jaar uitgevoerd door het bureau De gemeente heeft het proces en de uitkomsten vani&O Research. Het opgestelde rapport geeft een actueel het onderzoek verschillende malen besproken metinzicht in het functioneren van winkelstad Dokkum. “Dokkum detailhandelsvereniging Club65 en het Hoofdbedrijfschapheeft een hoge koopkrachtbinding en veel regionale Detailhandel. in juni wordt het rapport, met daarin verwerkttoevloeiing. We zitten daarmee aan de top. Tegelijkertijd aanbevelingen, adviezen en het nieuwe parkeerbeleid,kennen we ook het probleem van lege winkelpanden zoals gepresenteerd aan de Dokkumer winkeliers. Na deze bredealle binnensteden dat probleem kennen”, zegt burgemeester discussie zal de gemeenteraad in het najaar de definitieveMarga Waanders. De trend in de Nederlandse detailhandel beleidsaanbevelingen behandelen. uiteindelijk zullen alledat kleine speciaalzaken verdwijnen, van de verschuiving verschillende belanghebbende partijen, waaronder ook devan fysieke winkels naar webwinkels en van toenemende vastgoedeigenaren, maatregelen moeten nemen voor eenschaalvergroting, is ook in Dokkum waarneembaar. toekomstig sterke binnenstad.Uit de wijde omgevinguit het onderzoek blijkt dat mensen uit de wijde omgevingnaar Dokkum komen om te winkelen. Met 69.000 m2winkeloppervlak en 189 verkooppunten heeft de stad eengroot koopcentrum dat vergelijkbaar is met kernen van20.000 tot 30.000 inwoners. Er staan in totaal 22 winkelsleeg, waarvan 20 in het centrum. De afgelopen zeven jaaris het winkelbestand in Dokkum nog gegroeid, zowel in debinnenstad als op de PDV-locatie Zuiderschans.
 7. 7. 8 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân dongeradeel Reclameregels voor beschermd stads- en dorpsgezicht Moddergat. “We streven naar een zo mooi mogelijk straatbeeld, waar de historische panden goed uitkomen en de reclames de sfeer van de beschermde binnenstad en de beschermde dorpsgezichten versterkt. Doel is de kernen nog aantrekkelijker te maken”, zegt wethouder Albert van der Ploeg. “Onze overtuiging is dat hoe aantrekkelijker de omgeving is, hoe meer mensen er willen wonen, werken en recreëren. En dit is belangrijk voor het behoud van de leefbaarheid van de stad en dorpen in Dongeradeel.” Duidelijker Wat voor de een mooi is, kan storend zijn voor de ander. Daarom heeft de gemeente de welstandscriteria voor de reclame-uitingen met zo veel mogelijk belanghebbenden en deskundigen opgesteld. Zo hebben de Stichting Oud Dongeradeel heeft beleidsregels opgesteld voor Dockum, Adema Architecten, ondernemersvereniging reclame-uitingen in de beschermde dorpsgezichten Club 65, wijkraad Binnenstad, dorpsbelang Holwerd en en het stadsgezicht. Het gaat om regels voor de welstandscommissie Hûs en Hiem meegewerkt aan de het plaatsen van onder andere gevelreclame, regels. Met de reclameregels wordt het nu duidelijker wat reclameborden en vlaggen. wel en niet is toegestaan. De voorkeur is de reclame in het ontwerp van het gebouw mee te nemen en af te stemmen De gemeente wil hiermee de kwaliteit van de monumentale op het stads- of dorpsbeeld en de architectuur. “Ontsierende omgeving in de beschermde dorpskernen en het en schreeuwende reclame willen we natuurlijk voorkomen”, stadscentrum versterken. Ook wil Dongeradeel duidelijkheid verduidelijkt Van der Ploeg. Daarom zijn bijvoorbeeld geven welke reclame wel of niet mag. De nieuwe regels bewegende reclame, lichtcouranten en reclame met gelden voor Dokkum, Holwerd, Ee, Metslawier en Paesens- knipperend licht in de beschermde gebieden niet toegestaan. Duidelijke & daadkrachtige handhaving Dongeradeel werkt aan de verdere wordt daarentegen beloond. Bedrijven die de regels goed professionalisering van toezicht en handhaving. naleven, zal de gemeente met minder toezicht belasten. Dit heeft geleid tot het concept Handhavingsbeleid Bij de uitvoering van de periodieke controle van de milieu- Dongeradeel 2012-2016, ‘Dongeradeel sprekt jo oan!’ inrichtingen zal onderscheid worden gemaakt in koplopers, Met dit nieuwe beleid kan Dongeradeel duidelijk, middenmoters en achterblijvers. Koplopers worden hierbij consistent en doeltreffend wet- en regelgeving minder frequent gecontroleerd dan achterblijvers. handhaven en iedereen gelijk behandelen. Vragen In het beleidsplan staat dat de gemeente in alle gevallen Aanspreekpunt voor inhoudelijke vragen over het beleid daadkrachtig zal handhaven: het handhavingtraject wordt kunnen via het gemeentelijke omgevingsloket worden gesteld. pas afgesloten als de overtreding is opgeheven. Een bedrijf Het e-mailadres is omgevingsloket@dongeradeel.nl en de dat vaker in overtreding is, krijgt vaker controle. Goed gedrag telefonische informatielijn Omgevingsloket: (0519) 298 890. n Vo l g o n s n u ook v i a en
 8. 8. OnDernemenD nOOrDOOst Fryslân doNgeradeel 9Dienstverlening aan werkgeversTot voor kort was er op het Werkplein Noordoost Fryslân eenintegraal Werkgeversteam van gemeenten en UWV-Werkbedrijfactief. Door inkrimping van het UWV-Werkbedrijf is ditteam aanzienlijk gereduceerd. De gemeenten Dantumadielen Dongeradeel willen vanuit het Werkplein in Dokkum dedienstverlening aan werkgevers onverkort voortzetten. Beidegemeenten vinden het erg belangrijk dat werkgevers adequaaten goed worden bediend. We hebben elkaar nú en de komendetijd hard nodig!Zoekt u een kandidaat voor een openstaande vacature,werkervaringsplaats, leerbaan of stageplek? Of heeft u andere Bewustwordingvragen op het gebied van personele zaken? Dan kunt u contactopnemen met de accountmanager Werkgevers van de gemeenten duurzaamheidDantumadiel/Dongeradeel jeanine ijtsma en Gerda Miedema. Dongeradeel wil zich profileren alsZij voorzien u graag in een persoonlijk gesprek van informatie. duurzaambewuste gemeente. Daarvoor isDe accountmanagers Werkgeversdienstverlening zijn de duurzaamheidnotitie ‘Dongeradeel hatgespecialiseerd in het maken van een perfecte en kostenloze match enerzjy’ opgesteld. De gemeente wil zichtussen uw vraag en het aanbod van werkzoekenden. Daarnaast met name richten op bewustwording bij debeschikken de gemeenten over diverse tegemoetkomingen inwoners en bedrijven en heeft de ambitie opvoor u als werkgever. Te denken valt aan belastingvoordeel, termijn Co2-neutraal te worden.premiekortingen, training voor uw toekomstige medewerker,verminderde loonkosten of competentietesten. Het meeste rendement op CO2-reductie valt vooral in de energiebesparing in woningenAanspreekpunten en verkeer en vervoer te behalen. Het doel is inwoners en bedrijven van Dongeradeel hier bewust van te maken en ze te wijzen op maatregelen van energiebesparing. “Wy wolle as gemeente it goede foarbyld jaan”, aldus wethouder Albert van der Ploeg. Zo rijden er al vijf gemeenteauto’s op groengas, is er aandacht voor het energiezuinig maken van de overheidsgebouwen en wordt er alleen groene stroom gebruikt. Goed Bezig Verder verleent de gemeente subsidie opu heeft één aanspreekpunt. Eén accountmanager werkgevers maatwerkadvies aan particuliere woningbezittersdie uw bedrijf bezoekt en persoonlijk kennis met u maakt en uw en komen er oplaadpunten aan voorpersoneelsvraagstuk in kaart brengt. uw aanspreekpunten kunt u elektrische auto’s. Daarnaast stimuleert deals volgt bereiken: gemeente het consortium Goed Bezig, eenjeanine ijtsma, 06-54 35 08 26, e-mail: jijtsma@dantumadiel.eu samenwerkingsverband van bedrijven dieGerda Miedema, 06-46 25 62 66, e-mail: gmiedema@dantumadiel.eu particulieren helpen hun woning energiezuiniger te maken.
 9. 9.             Auto Bourguignon biedt u economisch de mééste ruimte Zowel in volume als in financieel opzicht biedt Auto Bourguignon de zakelijke markt de meeste ruimte. Onze VW bedrijfswagens hebben zich door de jaren heen bewezen als door en door betrouwbare kilometer- vreters en financiele laagverbruikers. Wilt u echt alles uit uw wagenpark halen en uw kosten reduceren, praat dan eens met Bourguignon. Auto Bourguignon Dokkum B.V. De Brêge 4 Dokkum Industrieterrein Zuiderschans Tel. 0519 - 22 80 90CarePort van Volkswagen: •Mobiliteitsgarantie •Aantrekkelijke financiering •Reparatie en onderhoudscontract •Restwaardegarantie •Verzekering
 10. 10. ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regio nieuws NO 1 kort regio nieuws n Noordoost Fryslân ­ investeert in ­kanoroutes Kanovaren over kronkelende vaarten, door een historische stad, maar ook door mooie en sfeervolle dorpen. Kanovaarders kunnen voortaan te kust en te keur in Noordoost Fryslân. Eind april hebben de zes gemeenten in Noordoost Fryslân een routeboekje en een website gepresenteerd, met daarin a ­ llerlei prachtige kanoroutes door de regio. In de aanloop hiervoor zijn bovendien de barrières in enkele vaarten in Dongeradeel en Kollumerland c.a. aangepakt. Het routeboekje en de website www.kanovarenfryslan.nl, die speciaal voor het project zijn gemaakt, moeten een impuls geven aan het kanovaren in Noordoost Fryslân. De gemeenten verwachten met de uitgifte van het kanoboekje, dat volgt op de bestaande routes voor fietsers, wandelaars en paard­ rijders, een compleet toeristisch product aan recreanten en toeristen in Noordoost Fryslân te kunnenn emeenten en G bieden. ­provincie ondertekenen Regionale Afspraken n treekhuis SOp donderdag 26 april 2012 tekenden de Netwerk Noordoostburgemeesters van de vijf gemeenten in In de vorige editie van OndernemendNoordoost Fryslân en gedeputeerde Kramer van Noordoost Fryslân konden wij u de nieuwede provincie Fryslân de Regionale Afspraken van Programmacoördinator van NetwerkNetwerk Noordoost. Daarmee bekrachtigden Noordoost, Trea Tamminga, introduceren.ze hun samenwerking en legden ze vast hoe Ondertussen is het team van Netwerkze samen werken aan de sociaal economische Noordoost compleet. Het team bestaatontwikkeling van Noordoost Fryslân. naast Trea Tamminga uit Gerrie Visser (adviseur financiën en subsidies),De provincie investeert € 22,7 miljoen in de Henriette Hoekstra (secretariaat) enuitvoering van de Agenda Netwerk Noordoost, Sylvia Bosma (communicatie). Samen onder­de gemeenten samen € 35 miljoen. steunen zij de partijen in Noordoost Fryslân“Juist het feit dat iedereen over de eigen om de Agenda Netwerk Noordoost tengrenzen heen kijkt, maakt dit zo sterk”, uitvoer te brengen. Het team is bereikbaarzegt gedeputeerde Kramer, voorzitter van op het streekhuis in Burgum, Florynwei 3C V.l.n.r. Trea Tamminga, Sylvia Bosma, Gerrie Visser en Henriette Hoekstra.de stuurgroep Netwerk Noordoost. “Met de of telefonisch via 0511 – 548 580.projecten uit de Agenda Netwerk Noordoostkan de regio vooruit”. n Veel belangstelling startersbijeenkomstenDe Kamer van Koophandel, De vijf gemeenten in Noordoost Fryslân hebben ook dit jaar weer bijeenkomsten voor startendeOndernemersfederatie Noordoost Fryslân, ondernemers georganiseerd. De belangstelling was groot; meer dan 80 geïnteresseerde (pre)startersMKB Noord en de vereniging Noardlike Fryske hebben de vier informatiebijeenkomsten bezocht. Voor 27 van deze starters zijn de plannen al verWâlden steunen Netwerk Noordoost. gevorderd. Zij willen in aanmerking komen voor een inhoudelijk vervolggesprek, met een deskundige van de Kamer van Koophandel.Meer informatie over de verschillende projecten Tijdens de startersbijeenkomsten krijgen ondernemers uitgebreide informatie over het ondernemer­die de komende jaren van start gaan kunt u schap. Later dit jaar organiseren de gemeenten een aantal themabijeenkomsten voor starters.vinden op www.netwerknoordoost.nl. Wilt u hier meer over weten? Stuur dan een e-mail naar Ilona Boekhorst (i.boekhorst@achtkarspelen.nl).
 11. 11. NO 2 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regio nieuws Gedeputeerde Johannes Kramer geniet van eendrachtige aanpak Noordoosten ‘Oer jins grinzen hinne sjen foar in solide takomst’ Gedeputeerde Johannes Kramer ziet met veel genoegen hoe voortvarend en eendrachtig het Noordoosten van Fryslân bezig is om deze krimpregio te veranderen in een gebied met kansen. Een plek waar het in 2030 fijn wonen en recreëren is, waar bestaande bedrijven floreren en waar zich tegen die tijd ook nieuwe ondernemingen hebben gevestigd en voor banen zorgen. n V o l g ons n u oo k v i a en
 12. 12. ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regio nieuws NO 3De provincie investeert 22,7 miljoen euro, de vijf onderwijs bij de arbeidsmarkt, digitaliseringgemeenten samen 35 miljoen euro. Ze werken (sneller internet), duurzaamheid, bereikbaarheidsamen vanuit Netwerk Noordoost.“Iendracht (openbaar vervoer + spoor), versterken vanis wichtich, allinne mei-inoar krije we saken ondernemersnetwerken, de ontwikkeling van defoar mekoar”, weet Johannes Kramer, die als zorgsector in de regio, de landbouwsector en degedeputeerde ook voorzitter is van Netwerk aanpak van de krimpproblematiek.Noordoost. “Wy binne dêr dan ek tige wiis De provincie wil met de investering vanmei. Foar de provinsje jout it betrouwen as 22,7 miljoen euro de inwoners van dezeûndernimmers en gemeenten mei-inoar saken regio graag in staat stellen zelf hun doelen tefan de grûn tille en der sels jild en oare ynset by realiseren. De provincie, zo meldt Kramer, gaatlizze. Dat is de krêft fan dizze regio.” dit niet van bovenaf opleggen. Volgens deDie kracht vertaalt zich volgens hem in concrete gedeputeerde weet de regio zelf het beste watprojecten, die over de grens van de eigen er nodig is voor een solide toekomst. “De oerheid Profielgemeente heen kijken. Het maatschappelijk veld jout de betingsten oan, de minsken sels komme Johannes Kramerheeft zitting in de bestuurlijke themagroepen mei de ideeën, dat is de krêft”, zegt hij. Gedeputeerde bij de provincie Fryslânen heeft daarmee een belangrijke stem. Kramer: en voorzitter Netwerk Noordoost.“Draachflak, en dan konkreet makke, dat is foar Sterke punten verbeterenús as provinsje altyd in posityf signaal.” Kramer vindt het wel belangrijk dat er bij Woonplaats het bedenken van initiatieven ook over Sibrandabuorren.Bijzonder noemt hij ook dat inwoners met gemeentegrenzen heen wordt gekeken. Dat Leeftijdinitiatieven komen om de leefbaarheid in hun het geld eerlijk moet worden verdeeld, maar 44 jaar.stad, dorp of buurt te verbeteren. Kramer doelt dat het ook best zo kan zijn dat het ene gebied Burgerlijke staat (kinderen)daarmee onder meer op de oprichters van de iets meer krijgt, omdat de investering daar weer Geregistreerd Partner, vier kinderen.Dorps Ontwikkeling Maatschappij in Holwerd. leidt tot extra inkomsten in de rest van de regio. Welk boek ligt er op hetDaarin werken inwoners (soms ook in hun rol als Als voorbeeld noemt Kramer Dokkum, dat zich nachtkastje?ondernemer) samen ideeën uit om het centrum moet gaan ontwikkelen tot de waterstad van Stéphane Lebecq, Fryske keaplju envan het dorp leefbaarder te maken. “It binne de het noorden van Fryslân. Zo is er het project seefarders fan de iere midsieuwen.ynwenners sels dy’t aktyf dwaande binne mei Súd Ie. Daarin gaat veel geld om, maar daarvan Wat is jouw favoriete film?doarp en streek. Se wolle dat Holwert mear te profiteren natuurlijk ook ondernemers in Heat.bieden hat oan de toeristen dy’t elk jier weroan Kollumerland. Die gemeente heeft onlangs nog Laat al het werk liggenop de boat nei it Amelân stappe. It hiele doarp een Watersportvisie opgesteld. zodra…en omjouwing profitearje as der mear minsken Er ergens een actuele krant ligt.ek even Holwert oandogge. Dêrmei dwaande De Techniekdag op 13 april is een ander Als je twee uur op een terraswêze, moai dochs!” geslaagd initiatief. Twintig bedrijven in de mag zitten. Wie zou jij danMetslawier, Ee en Paesens-Moddergat krijgen regio Dokkum en Damwâld lieten die dag graag bij je aan tafel hebben?eveneens een Dorps Ontwikkeling Maatschappij. aan tweehonderd scholieren zien hoe mooi “Mart Smeets, liket my in ynteressanteZo moet het mogelijk worden dat inwoners techniek als vak kan zijn. Zo spelen de bedrijven man.”bijvoorbeeld drie kleine huizen achter de gevel in op de sterk toenemende vraag naar technischveranderen in een grote recreatiewoning om te geschoold personeel. Na de zomervakantieverhuren of er een bêd brochje van te maken. komen er ook Techniekdagen in Kollumerland c.a., Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Het isAanpak krimp volgens Kramer belangrijk dat ondernemersOm van Noordoost Fryslân een bloeiende regio contact zoeken met het onderwijs. Vooral omte maken waar ook bedrijven zich graag vestigen, zichzelf te innoveren en om te zorgen dat deis de Agenda Netwerk Noordoost opgesteld. regio voldoende kwalitatief geschoold personeelDaarin staan naast concrete projecten dertien krijgt. “De jeugd hat faak in frisse blik op deaandachtspunten, zoals de aansluiting van het saken.”
 13. 13. ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN ReGio NieuwS NO 5‘Dwaande-ambassadeurs’ zetten schouders onder Noordoost fryslânDertien toonaangevende bedrijven eninstellingen in Noordoost Fryslân zijn bereidde schouders onder de regio te zetten.Ze sluiten zich aan bij de regiomarketing­camapagne Dwaande. Afgelopen maarthebben ze een contract getekend waarmee ze‘Dwaande­ambassadeur’ zijn geworden.De verschillende partijen hebben veel ideeënover hoe ze de regio samen met de vijfgemeenten in Noordoost Fryslân meer opde kaart kunnen zetten. Niet alleen om meertoeristen te trekken, maar om alle branchessterker te maken. Daarvoor schakelen ze ookhun netwerk in. Het gezamenlijke doel is tebouwen aan een sterk merk: ‘Noordoost Fryslân’. De Dwaande-ambassadeurs zijn: Daniël Pijnacker b.v. (Kollum), De Buitenplaats (Earnewâld),Het ambassadeursnetwerk is in april bij elkaar De Pleats (Burgum), Dokkumer Vlaggen Centrale (Dokkum), Frouckje State (Ryptsjerk),geweest en probeert in juni concrete afspraken Jilderda bloemen (Damwâld), Land Transport (Harkema), Landal Esonstad (Oostmahorn),te maken om de regiomarketingcampagne nog Pilat Pilat (Twijzel), PTH Groep (Kollumerzwaag), Rabobank Burgum-De Lauwers (Burgum),succesvoller te maken. VDM Woningen (Drogeham) en Zorggroep Pasana (Dokkum). ZieSa zet regio op de (ansicht)kaart ZieSa is ‘lekker dwaande’ in Noordoost van een collega en maak het extra Fryslân. Zestien verschillende ansicht­ interessant. Zo helpen we elkaar. Deze kaarten met ‘dwaande’­tips zijn daarvan zomer worden de nieuwe activiteiten Je hoeft maar eve n op het tot nu toe het resultaat. De ansicht­ en ideeën uitgevoerd. Het gaat om te zijn en water je vergee kaarten hebben als doel ondernemers het ‘doen’ (lekker dwaande). We willen puur #ge t alles. Dat nieten @d is eVlinderb from Lau alg wersoog, Friesland in de regio aan elkaar te verbinden én een actieve club zijn die werkt aan een doorverwijzing van bezoekers en concrete en meetbare acties. toeristen op gang te brengen. Dat zijn twee vliegen in een klap! Sluit u aan en doE ook mee! Hoe groter het aantal deelnemers, Het enthousiasme onder de hoe groter het succes. Wilt u ook eerste 16 kaarters is groot, op de kaart worden gezet en actief met name vanwege de kans meedoen in de kaartclub? Bel of mail om kennis te delen en samen dan met ZieSa, tel. (058) 256 03 23 of te werken. De volgende info@ziesa.nl. De ansichtkaarten zijn bijeenkomst staat in het teken van te bekijken op www.dwaande.nl en arrangementontwikkeling. Koppel www.ziesa.nl. je eigen dienst of product aan die
 14. 14. IJzersterk in Noord NederlandDokkumHeerenveenLeeuwardenGroningen Dokkum P Prinslaan 15 Telefoon (0519) 29 23 25 . Fax (0519) 29 23 22 E-mail: info@raadsma.nl Heerenveen De Kuinder 10 Telefoon (0513) 63 16 00 Fax (0513) 63 16 24 Leeuwarden Archimedesweg 16 Telefoon (058) 21 27 099 Fax (058) 21 27 055 Groningen Wismarweg 32 Telefoon (050) 54 70 070 Fax (050) 54 70 079
 15. 15. ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN ReGio NieuwS NO 7 FOTO’S DOOR DICKY VAN DER MEER EN PAUL DE BRUIN KAFEEverbanden en gezellig netwerken onverwachte NoordooSt: het is de laatste donderdag van de maand, 25 april 2012 om precies te zijn. zo’n 40 mensen verzamelen zich in het interieurcafé pilat pilat in twijzel voor Kafee Noordoost, op twitter ook wel bekend als @kafeenof. de bezoekers zijn ondernemer, ambtenaar, burger en bestuurder. ze hebben één ding gemeen: ze hebben allemaal iets met Noordoost Fryslân. ze komen naar de bijeenkomsten om te netwerken. “De een staat er wat regio, met veel enthousiaste mensen. Die brengen we op deze onwenniger dan de ander, bijeenkomsten bij elkaar, zodat er nog meer mooie dingenFerenc Jacobs, initiatiefnemer maar gemiddeld zijn kunnen ontstaan.” er zo’n 40­60 mensen aanwezig”, vertelt Ferenc Jacobs, initiatiefnemer van de bijeenkomsten. “Er is bewust geen programma en geen spreker. Het draait er echt om elkaar te ontmoeten, om zo iedere laatste donderdag van de maand is er een bijvoorbeeld ­ misschien onverwachte ­ verbanden te leggen Kafee Noordoost. de locatie wisselt en wordt en om elkaar op een andere manier te leren kennen. Zo kun je bekend gemaakt via twitter en via elkaar later weer makkelijker vinden. Maar het is natuurlijk ook www.netwerknoordoost.nl. gewoon gezellig bijpraten met mensen die je al kent.” DE EERSTVOLGENDE BIJEENKOMST Bijzondere regio met enthousiaste mensen IS OP 28 JUNI 2012. Ferenc Jacobs heeft voor dit initatief als ondernemer samengewerkt met de overheid. “We hebben de krachten Na de zomerstop gaat Kafee Noordoost op gebundeld. Kafee Noordoost heeft natuurlijk banden met 27 september 2012 weer verder. Netwerk Noordoost. We wonen en werken in een bijzondere
 16. 16. G L ASV EZ E L E N COA XNoordoost-Fryslân heeft haar eigen zakelijke kabelmaatschappij:Kabelnoord Zakelijk. In Dongeradiel, Dantumadiel en Kollumerlandlevert Kabelnoord Zakelijk internet via glasvezel en coax.In de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel bieden wij demogelijkheid om aan te sluiten op ons groeiende glasvezelnetwerkin o.a. Buitenpost en Burgum.Meer weten over een aansluiting bij uw regionale kabelmaatschappij?Neem contact met mij op. Ik sta voor u klaar.Geert Hoogsteen www.kabelnoordzakelijk.nl Pier Prinslaan 21, Dokkum . Telefoon (0519) 701 701
 17. 17. ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN ReGio NieuwS NO 9 FOTO’S DOOR PAUL DE BRUIN Kansen in Kernen: “Der is wat op gong:Johan Timmermansvoor de zuivelfabriek. it iene bringt it oare” Johan timmermans praat enthousiast over de plannen in zijn dorp. Er komt een nieuwe rondweg om Garyp in het kader van de centrale As. de oude provinciale weg wordt een gemeentelijke weg, met een andere inrichting. vanuit het project Kansen in Kernen worden die plannen uitgewerkt. Kansen in Kernen maakt onderdeel uit van de Agenda Netwerk Noordoost. “dit geeft kansen, zowel voor het dorp, als ook voor mij persoonlijk.” Als voorzitter van de ondernemersvereniging van Garyp was zelfs nieuwe plannen voor maken. In het dorp zijn bijvoorbeeld Johan Timmermans betrokken bij de planvorming voor Kansen ontwikkelingen gaande over het clusteren van winkels. Een in Kernen Garyp. “De weg komt binnen de bebouwde kom te oude boerderij wordt gesloopt en daar komen dan in een liggen en verandert van een 80km­weg in een 30km­weg. Het nieuw pand een peuterspeelzaal, een bedrijf en winkels bij dorp is straks niet meer in verschillende delen gescheiden. Het elkaar. Steeds meer mensen worden wakker geschud en zo is een grote kans, want zo kunnen we het dorp optimaliseren. komen er allerlei initiatieven op gang voor een nog betere En het ene initiatief brengt het andere op gang. “ toekomst van ons dorp.” Een nieuwe werkgroep zal de eerste aanzet die eerder ontwikkeld is voor Kansen in Kernen Garyp zorgappartementen in oude zuivelfabriek verder verfijnen. Zelf heeft Timmermans vrij snel kansen gezien. Want ook privé hebben de ontwikkelingen invloed. “Mede door Kansen oude structuren herstellen in Kernen hebben wij besloten om de oude zuivelfabriek De nieuwe werkgroep komt binnenkort voor het eerst bij te kopen. We zijn nu plannen aan het uitwerken voor acht elkaar. “Vroeger reed je automatisch bij de kerk het dorp in als zorgappartementen en twee losse woningen in de fabriek. je vanaf de Wâldwei kwam. Door de huidige rondweg komen Waarschijnlijk gaat Thuiszorg De Friese Wouden daar met ons veel voorbijgangers niet in het dorp. Het is belangrijk voor het in samenwerken. De zorg verandert en daar liggen kansen. dorp dat die oude route voor bijvoorbeeld fietsers weer de Ouderen moet zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De vanzelfsprekende route wordt. Het is niet de bedoeling dat huisvesting voor mensen die dat niet meer kunnen wordt over de fietsers straks de ‘oude’ rondweg als een soort fietssnelweg enkele jaren niet meer betaald door de overheid. Dit soort gaan gebruiken en dan Garyp links (of eigenlijk rechts) laten kleinschalige initiatieven zijn dan de oplossing. Het is dus liggen. We hopen dat die oude structuur waarbij de route door bedoeld voor mensen die echt niet meer thuis kunnen wonen. het dorp de vanzelfsprekende route is, weer terugkomt. Straks Door de ontwikkelingen van Kansen in Kernen kan dit straks moet de afslag naar Garyp veranderen in een afslag om Garyp op deze plek gerealiseerd worden. Een ligging aan een drukke heen. Dat is echt heel belangrijk voor het dorp en voor de 80km­weg was niet ideaal. Doordat het straks 30 km per uur ondernemers. ” De werkgroep zal de plannen uitwerken en als wordt, kan dit wel. Er komen mogelijkheden voor parkeren, voorstel bij de gemeenten brengen. voor toeleveranciers en ga zo maar door.” JohAN timmErmANS Kansen zien en benutten Eigenaar van De Timmermantsjoender in garyp en inmiddels eigenaar van de oude zuivelfabriek in het Maar het is niet alleen Timmermans die kansen ziet en benut. dorp. De Timmermantsjoender is een aannemers- en “Zoals ik al zei, brengt het ene het andere op gang. Natuurlijk timmerbedrijf dat gespecialiseerd is in de verbouw van oude bedrijfspanden, woningen en boerderijen. was niet iedereen het eens met de aanleg van De Centrale As. Timmermans is een gariper in hart en nieren. Zijn ouders Maar hij komt er, en daar moeten we het maximale uit halen. zijn er geboren en vanaf zijn achtste woont hij zelf in garyp. En je merkt steeds meer dat mensen daar aan wennen en er
 18. 18. Nu direct Profiteer van nuinerk o l kwe dr de extra service van Van der Eems uw b estellen vandereemsdirec t.n l Uw voordeel: 24/7 dienstverlening + Direct besparen + Heel eenvoudig bestellen + Vertrouwde kwaliteit + Stipte levering www.vandereems.nl offsEt drukwErk | digitaal drukwErk | warEhousing | dtp/opmaak | afwErking Zien is geloven Sportief plezier voor iedereen PitchPutt golf Esonstad vanaf 13 juli open! Allerlei uitjes mogelijk! Na een rondje PitchPutt Golf gezellig naborrelen? Of op zoek naar een leuk teamuitje, bedrijfs- uitje, familiedag of vrijgezellenfeest? PitchPutt Golf is een moderne Vanaf de zomer van 2012 heten we sport die overal ter wereld wordt jullie van harte welkom op de baan. gespeeld. Da’s niet zo gek, want het is op elk niveau spannend en uitdagend. En iedereen kan het! PitchPutt Golf is opgezet als publiekssport en is daarom betaalbaar, toegankelijk en open voor iedereen.PitchPutt Golf Esonstad • Skanserwei 28 • 9133 DV AnjumT: 0519-32 95 55 • esonstad@landal.nlKijk voor meer informatie over alle banen op www.pitch-putt.nl www.pitch-putt.nl/esonstad
 19. 19. ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regio nieuws NO 11360 E-commerce verlaagt de drempelvoor ondernemers om te starten met e-commerceDe e-commerce academiestoomt ondernemers klaarvoor het online ondernemen Profiel Nico Oud Directeur/ Eigenaar.In april 2012 lanceerde 360 e-commerce uit Noardburgum dee-commerce academie, nadat verschillende ondernemers hadden Geborenaangegeven de stap naar online verkoop te groot te vinden. Deze 15-05-1979.ondernemers wilden niet direct groot investeren, maar wilden wel Burgelijke staatintensief begeleid worden. Die vraag heeft de e-commerce specialist Verloofd. Een zoon van 10 maanden.van noord Nederland omgezet in een nieuw concept. De e-commerce Loopbaanacademie! Verschillende commerciële functies, projectmanagement functies en leidinggevendeWat is daar innovatief aan? Komt er een vervolg? functies bij grote en kleine bedrijven. In 2010Nico Oud legt uit wat het concept innovatief De inschrijvingen voor het eerste traject zijn gestart met DNA Media en nu mede-eigenaar vanmaakt: “Een academie op het gebied van net gesloten, maar gezien de belangstelling 360 E-commerce.internet en e-commerce is niet uniek. in de regio starten we in september direct Hobby’sWat ons concept uniek maakt, is dat we nog een traject. Het aantal deelnemers Hardlopen, lezen en fotograferen.ondernemers niet alleen gaan vertellen hoe is beperkt, dus we sluiten niet uit dat weze het kunnen doen. Tijdens het traject van meerdere trajecten tegelijkertijd opstarten.10 bijeenkomsten bouwen we ook Op dit moment denken wij dat er maximaaldaadwerkelijk een webshop, helpen we bij tussen de 8 en de 10 mensen per bijeenkomsthet inrichten van de webshop en leren we de kunnen deelnemen. We willen dat er ruimte isdeelnemers hoe ze hoger in Google kunnen om alle vragen te behandelen.komen. Het hele spectrum dus. En dat voorslechts eenmalig € 2.500,-.” Wat zijn jullie ambities? Wat betreft de e-commerce academie willenEn dat kijkje achter de schermen? we volgend jaar nog eens 6 trajecten Profiel“De afgelopen 7 jaar ben ik door schade en starten. Met 360 E-commerce zijn we hard Oeds Hiemstraschande wijzer geworden, een kijkje achter op weg dé E-commerce specialist van Directeur/ Eigenaar.de schermen is voor een ondernemer dan Friesland te worden. Binnen 3 jaar willenook extra interessant”, zegt Oeds Hiemstra. we een landelijke speler zijn en het team Geboren“Mijn webshop villa-vrolijk.nl is de afgelopen uitbreiden met 5 man. We hebben het team 15-05-1979.uitgegroeid tot een volwaardig bedrijf en een en de formule om het waar te maken! Een Burgelijke staatserieuze speler in de branche. De laatste jaren van onze projecten (Cure4Life) was onlangs Samenwonend, 2 dochters.ben ik bezig geweest met het optimaleren featured case op Emerce. We stonden onder Loopbaanvan de processen en het staat nu als een huis. de case van Jumbo. Daar zijn we als Fries Sinds 8 jaar eigenaar van de webshop villa-vrolijk.nl,Gedurende het traject van de e-commerce bureau wel trots op! oprichter van Internet Marketing Friesland enmogen de deelnemers regelmatig even sinds 2011 mede-eigenaar van 360 E-commerce.meekijken bij villa-vrolijk.nl. Dan zien ze Hobby’smeteen hoe het er in de praktijk uitziet.” Autoracen op het circuit.
 20. 20. U bent - financiële administratie - loonadministratie - belastingaangiften gespot... - fiscale adviezen - organisatie adviezen - startersbegeleiding - interim ondersteuning Betrokkenheid... is een ‘must’ voor een degelijke financiële dienstverlening. Onze ervaren experts leggen u graag uit wat zij daarmee bedoelen! Bel voor een afspraak of kom langs in Dokkum! Altijd dichtbij: uw kennis in financiële zaken.... voor deOndernemersPrijs vanNoordoost Friesland 2012! Zuiderschans 4, Postbus 100, 9100 AC Dokkum Tel. 0519 - 228150Strijkt u dit jaar met de eer als beste ondernemer van Fax 0519 - 228160Noordoost Friesland? Of kent u een ondernemer www.vanwieren-vellinga.nldie het absoluut verdient om de OndernemersPrijsNoordoost Friesland in ontvangst te nemen? Meldhet bedrijf aan vóór 1 mei 2012 op de websitewww.ondernemersprijsnoordoostfriesland.nlPrijsDe winnaar van det OndernemersPrijs NoordoostFriesland ontvangt, naast eeuwige roem, een De Pleats biedtmediapakket en een uniek kunstwerk gemaakt door alle faciliteiten voor uw zakelijke wensen.Hans Jouta. Vergader- en congreszalen voor elke groepsamenstelling.DoelgroepOndernemers uit de gemeenten Achtkarspelen,Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumer­ » WIFIland en Tytsjerksteradiel mogen deelnemen. » Lounge keukenMeer informatie? » DagarrangementenMeer informatie over de OndernemersPrijs » DinerNoordoost Friesland kunt u vinden op de website » Break out mogelijkhedenwww.ondernemersprijsnoordoostfriesland.nl » Fingerfood lunchof volg ons op Twitter @OndernemerNOF » Keukentechniek workshopDeze gespotte ondernemers gingen u voor: » PodiumfaciliteitenWinnaar 2011: Willem Kooistra en Wijnand Fijnvan­ » Audiovisuele middelen draat, PTH Groep, KollumerzwaagWinnaar 2010: Geesje Duursma, De Pleats, Burgum Schoolstraat 82 - Burgum - 0511 461556Winnaar 2009: Douwe Jan Boersma, Health2Work, Surhuisterveen www.depleats.nl | info@depleats.nl | twitter.com/depleats
 21. 21. ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN ReGio NieuwS NO 13 koRt ReGio NieuwSn BetterAs voldoet niet n Bouwgroep dijkstra draisma presteert weer goed aan de voorwaarden ondanks de economische tegenwindMede dankzij alert ingrijpen van ‘De Vrienden Bouwgroep Dijkstra Draisma (BGDD) met Biense Dijkstra: “Met onze huidige order­van De Centrale As’ is het burgerinitiatief van vestigingen in Bolsward en Dokkum, heeft portefeuille kunnen we de vaste kern primade groep BetterAs, op 23 mei door Provinciale het afgelopen jaar een omzet behaald van aan de slag houden. Daarbij zijn nog steedsStaten ongeldig verklaart. Het burgerinitiatief € 129 miljoen tegen een omzet van € 97 miljoen voldoende kansen in de markt. Wel staan detegen aanleg van De Centrale As is strijdig met de in 2010. Ondanks de economische malaise marges nog steeds onder druk. Dijkstra Draismaverordening Burgerinitiatief Fryslân. waarin de bouw verkeert, is 2011 met een netto heeft een sterke solvabiliteit­ en liquiditeits­Nu het burgerinitiatief niet verder in behandeling rendement van circa 2% afgesloten. positie, waardoor we niet afhankelijk zijn van dewordt genomen, kan de aanleg van De Centrale Volgens directeur Biense Dijkstra heeft de financiering door banken; ons beleid blijft omAs gewoon doorgaan. bouwgroep dat te danken aan haar nuchtere onze onderaannemers en leveranciers binnenVijf oud­statenleden zijn een actie gestart Friese benadering. “Wij kennen een platte 30 dagen te betalen.”tegen de aanleg van De Centrale As. “Onder organisatie met korte lijnen, waarin iedereende naam BetterAs hebben zij hun alternatieve altijd al de handen uit deplan gepresenteerd”, vervolgt woordvoerder mouwen steekt. Daarbij speeltPieter Willem Meinema van de Vrienden. “Maar ook dat opdrachtgevers steedsBetterAs helpt niet de viervoudige doelstelling vaker in zee gaan met financi­van De Centrale As op het gebied van verkeers­ eel betrouwbare partijen zoalsveiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en Bouwgroep Dijkstra Draisma”.sociaal­economische aspecten te realiseren. Het Het extra bouwvolume in 2011past niet binnen het vastgestelde Inpassingsplan. is voornamelijk gerealiseerdEn doet geen recht aan het project Kansen in door gebruikmaking vanKernen voor de herinrichting van dorpen.” ingeleend personeel en“Wij hebben de politieke fracties er op ZZP’ers. Dit jaar verwacht degeattendeerd dat het burgerinitiatief van bouwgroep ca. € 105 miljoenBetterAs niet voldoet aan de voorwaarden die de omzet te realiseren.provincie stelt aan een burgerinitiatief. Eén vande voorwaarden is namelijk, dat er gedurendedeze statenperiode geen besluit over de CentraleAs mocht zijn genomen. En dat was wel het n Nieuw innovatief bedrijf Freed interactive van startgeval. Daarom heeft de provincie een onafhanke­ Op 1 april jl. is Freed Interactive, de nieuwe onderneminglijk juridisch advies gevraagd. Dit juridisch advies van Jan Kooistra en Wouter Slotegraaf (voorheen Tsjil/bevestigde ons standpunt. Ook zijn er door de Speak), van start gegaan. Freed is een startup met bijnaprovincie al forse investeringen gedaan. Wij zijn 15 jaar ervaring, die zich richt op het adviseren en realiserendaarom verheugd met het besluit van Provinciale (en mogelijk participeren) van innovatieve conceptenStaten om dit burgerinitiatief ongeldig te en oplossingen op het gebied van mobile, touch enverklaren”, zo vertelt Pieter Willem Meinema. gesture. Freed werkt vanuit doelstellingen, gekoppeld aan“De grote meerderheid van de bevolking doelgroepen en realiseert hierbij de beste oplossing. DezeNoordoost Fryslân kan en wil niet langer wachten oplossing kan bestaan uit het inzetten van o.a.: Mobieleop de aanleg van De Centrale As.” applicaties (iPhone/iPad/Android/Windows Phone 7), Touch (waaronder Microsoft Surface), Gesture (denk aanDe Vrienden van De Centrale As is een initiatief Microsoft Kinect). Freed is de ideale sparringpartner voorvan ondernemersverenigingen in Noordoost bovengenoemde toepassingen en denkt graag met u meeFryslân. www.devriendenvandecentraleas.nl over de mogelijkheden van deze innovatieve middelen. Op dit moment wordt er druk gewerkt aan opdrachten van o.a. GGZ Friesland en Geopark De Hondsrug (provincie Drenthe).
 22. 22. NO 14 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regio nieuws ‘Kabel Noord biedt regio meer mogelijkheden’ Kabel Noord is een van de 20 kabelbedrijven in Kabel Noord biedt aansluiting voor Nederland. De vestiging in Dokkum is met ongeveer radio/tv, telefonie en internet in de 25.000 aansluitingen landelijk gezien een kleine gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, onderneming, maar alles is daar wel gericht op de Kollumerland, maar ook op Ameland en eigen regio. Dat maakt Kabel Noord uniek en kan Schiermonnikoog. Er ligt een netwerk dat binnen nu en vijf jaar nóg veel meer bieden, voorspelt in ieder dorp en een groot deel van het directeur Niek Geelhoed. buitengebied in deze regio beschikbaar is. n V o l g ons n u oo k v i a en
 23. 23. ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regio nieuws NO 15 Profiel Niek Geelhoed Directeur Kabel Noord in Dokkum. Geboren 16 oktober 1956. Burgerlijke staat Gehuwd, vader van 3 kinderen.Niek Geelhoed is directeur van Kabel Noord Geelhoed meldt dat Kabel Noord concrete Opleidingen voor hem is het met de 30 huidige plannen heeft om het complete gebied te Universitaire opleidingmedewerkers steeds weer een uitdaging om voorzien van een glasvezelnetwerk. Dit zal bedrijfseconomie.de dienstverlening en service te vergroten. economie en leefbaarheid in dit gebied met Loopbaan“Wij lopen niet voorop in de ontwikkeling van elkaar verbinden, voorspelt Geelhoed. Als het Vanaf 1986 werkzaam in denieuwe producten, maar alles wat wij doen is wel aan hem ligt, investeert Kabel Noord 25 miljoen energiesector. Vanaf 1998 directeurgericht op deze regio,” zegt Geelhoed, die eerder euro in het nieuwe netwerk en kan het project Gasbedrijf Noord-Oost Friesland éndirecteur was van Gasbedrijf Noordoost Friesland de komende vijf jaar zijn beslag krijgen. Kabel Noord. Vanaf 2006 directeur Kabelin Dokkum, van waaruit in 1998 Kabel Noord is Een dergelijke ontwikkeling voor zo’n klein Noord.ontstaan en die in 2006 zelfstandig verder ging gebied is uniek in Nederland, aldus Geelhoed: Ambitiesals nutsbedrijf. “Dit is belangrijk voor de buitengebieden, Kabel Noord verder ontwikkelen zoals waar met name de agrarische sector profiteert, die past bij de regio en er zo aanGlasvezelnetwerk want voor deze bedrijfstak is internet steeds meehelpen dat Noordoost Friesland eenKabel Noord betrok vorig jaar een gloednieuw belangrijker geworden.’’ snelle en betrouwbare aansluiting heeftpand op een zichtlocatie aan de Pier Prinslaan met de rest van de wereld.op bedrijventerrein Zuiderschans in Dokkum. De kracht van Kabel Noord is een totaalpakket Hobby’sKorte lijnen, persoonlijke contacten, goede via de kabel, die radio/tv, internet en telefonie Bestuurlijk actief in o.a.bereikbaarheid en snelle service blijkt wat in één levert. Geelhoed stelt dat kwaliteit en ondernemersvereniging Dokkum enmensen in de regio aanspreekt en blijkt de kracht betrouwbaarheid van een verbinding via de koken.van deze onderneming. De Noordoosthoek van kabel hoger ligt. “Kabel Noord is gestart metFriesland kan via een goede digitale snelweg kabeltelevisie. Daar hebben wij de meesteafrekenen met bedreigingen als vergrijzing en ervaring in en dat is nog steeds de basis in onskrimp, die als een donkere wolk boven dit gebied pakket. Wij lopen niet voorop in technologischehangen, voorspelt Geelhoed. “Juist omdat dit een ontwikkelingen, dat laten wij graag aan anderenplattelandsgebied is, en redelijk dun bevolkt is, over. Wij bieden aan wat past bij deze regio enkan een goede internetverbinding de afstand tot de mensen die daar wonen en werken. Voor diede rest van Nederland verkleinen. Dat geldt voor mensen hebben wij steeds meer te bieden enparticulieren, maar met name ook voor de zorg, daar ligt onze kracht in de toekomst!’’onderwijs en toerisme.’’
 24. 24. ONDERNEMEND NOORDOOST Fryslân dongeradeel 11op bezoek bij...College Dongeradeel op bedrijfsbezoek 27 maart:De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders (of een deel Beddenspeciaalzaak Meulen en Baarsma op de Zuiderschans in Dokkum.van het college) een bezoek gebracht aan verschillende ondernemingen inde gemeente. Een overzicht.14 februari:Tom Meindertsma tweewielers op de Zuiderschans in Dokkum. 11 april: De biovergistingsinstallatie van HTO op bedrijventerrein Grandyk in Holwerd.19 maart:Bouwbedrijf Visser op bedrijventerrein Hogedijken in Dokkum.26 maart:Raadgevend Ingenieursburo “Dokkum” aan de Rondweg- West in Dokkum 11 april: Dokkumer Vlaggen Centrale in Dokkum. 19 april Klimpark: Adventurepark op bedrijventerrein Hogedijken in Dokkum.
 25. 25. âldSign ProjeXXXLPrinting carwrapping,carstyling, autoreklame, gelvelreklame, raamblindering, textielbedrukking,reklameborden, sportveldreklame, interieurdecoratie, standdecoratie, tevens voor uw drukwerk, XXL PrintingVraag vrijblijvend naar de mogelijkheden en laat u verrassen! Hendoweg 3-5 9101 PC Dokkum e:info@signprojex.nl i:www.signprojex.nl tel:0519 - 22 04 03
 26. 26. ONDERNEMEND NOORDOOST Fryslân dongeradeel 13accon ■ avm in DokkumDe toegevoegde waardevan betrokkenheidDe moderne accountant heeft anno 2012 veel meer in zijn mars dan alleen boekhoudkundiginzicht. Hij houdt zich naast real time boekhouden, juist bezig met het adviseren vanklanten. Denk hierbij onder andere aan het begeleiden bij de verkoop of overname van eenbedrijf. Dat zegt Berend Bakker, kantoordirecteur Dokkum bij accon ■ avm. Zijn firma heeftmet ondernemingsbank.nl zelfs een eigen platform waarop eigenaren hun bedrijf te koopkunnen aanbieden of een zoekopdracht kunnen plaatsen.
 27. 27. PARTNERS VOOR PROFESSIONALSAUTOMATERIALENTRUCKMATERIALENGEREEDSCHAPPENAUTOLAKKENINDUSTRIEE info@ferwerda.eu I www.ferwerda.eu
 28. 28. ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân dongeradeel 15“We doen steeds meer aan real time op die punten hulp nodig hebben. Naast deboekhouding”, vertelt Berend Bakker. “In reguliere netwerkbijeenkomsten, biedt socialplaats van één keer per jaar, hebben we elk media goede mogelijkheden om bestaandekwartaal of zelfs elke maand contact met de klanten, maar ook prospects te informeren,klant. Die heeft zo gedurende het jaar inzage activeren en te benaderen.in zijn financiële situatie. De jaarrekeningis dan eigenlijk een uitvloeisel van de Twitter-adviseurperiodieke rapportages en gesprekken. accon ■ avm heeft een Twitter-adviseur.We maken rendementsanalyses en voeren “Iemand die ergens een vraag over heeft kanstrategische gesprekken. Daarin proberen ons via Twitter benaderen. Zo zijn we 24 uurwe te achterhalen waar onze klanten per dag voor onze klanten bereikbaar”, zegtbijvoorbeeld over vijf jaar willen staan met Bakker.hun bedrijf en wat er moet gebeuren om diedoelstelling te bereiken. Kortom, we willen Die goede bereikbaarheid geldt ook voor de Profielsamen met de ondernemer kijken naar zijn locatie waar accon ■ avm straks zit gehuisvest. Berend Bakkerkansen op de markt. Wij adviseren, maar het is Nu moeten klanten nog naar de noordkant Kantoordirecteur Dokkum accon ■ avm.uiteindelijk de klant die beslist.” van Dokkum. Er wordt echter hard gewerkt aan een nieuw onderkomen. Dat verrijst aan LeeftijdHulp bij overname en verkoop de zuidkant, direct aan de Lauwersseewei. In 37 jaar.‘Strategie en Overname’ is een van de dat pand worden dit najaar de medewerkers Woonplaatsgroeiende diensten bij accon ■ avm. “Wij van de kantoren Dokkum en Hurdegaryp Dokkum.bieden ondersteuning aan ondernemers die samengebracht. “De nieuwbouw lag al Burgerlijke staathun bedrijf willen verkopen en aan degenen een tijdje in de planning. De aanstaande Samenwonend, twee kinderen.die een zaak willen overnemen”, zegt Bakker. verhuizing is ook echt nodig, want het lukt Hobby’sEen team, aangestuurd door collega’s me niet om in één van onze twee kantoren Voetbal en tennis.Martin Nicolai en Keimpe Gros, houdt zich alle medewerkers onder te brengen. Met Favoriete filmin het bijzonder met deze activiteit bezig. het nieuwe pand op deze locatie willen we “Dat zijn er twee: The Green Mile enSpeciaal voor deze dienst heeft accon ■ avm bevestigen dat we echt in deze regio op onze The Shawshank Redemption.”ondernemingsbank.nl opgericht. Op deze plek zitten. En met deze regio, bedoel ik niet Favoriete boekwebsite, die vergelijkbaar is met Funda, alleen Dokkum of de gemeente Dongeradeel, “Ik lees vooral studieboeken,kunnen ondernemers met een bedrijf in de maar het gehele Noordoosten van Friesland.” verplichte leesvoer dus.”verkoop hun profiel achterlaten. “Op die Wat is dit jaar demanier tonen wij onze toegevoegde waarde vakantiebestemmingvoor de markt.” “Frankrijk. Maar Italië heeft de voorkeur. Ik ben vooral gecharmeerd van deSocial media combinatie bergen, natuur, activiteitenEen accountant kan niet meer zonder social en de rust.”media als LinkedIn en Twitter. Deze Met wie zou je een paar uur opcommunicatiemiddelen zijn belangrijk om terras willen doorbrengenbestaande banden te verstevigen en nieuwe en waaromcontacten te leggen. “Zo kreeg ik er laatst op “Met mijn vriendin. Praten overTwitter een volger bij die geen klant van ons is”, toekomstplannen en de kinderen.”vertelt Bakker. “Toen ik hem vroeg waarom hijmij volgde, gaf hij aan dat wij via dit mediumactief zijn in het informeren van de marktover onder andere fiscale actualiteiten diespelen en bij wie ze terecht kunnen als ze
 29. 29. 16 OnDernemenD nOOrDOOst Fryslân doNgeradeel binden, boeien en doorzetten in noordoost Fryslân Per 1 mei, op de Dag van de Arbeid, ben ik begonnen in mijn functie als directievoorzitter van Rabobank Noordoost Friesland. Een toepasselijke dag voor een nieuwe start! Van 2008 tot 2012 was ik directievoorzitter van Rabobank Borger-Klenckeland. Van een beschutte bosrijke omgeving met hunebedden en kleine beekjes en een grote open weidse omgeving in het Veenmonden gebied naar een open weidse omgeving met terpen, het wad en de eilanden. Op het eerste gezicht misschien heel verschillende regio’s, maar qua bedrijvigheid, bedreigingen en kansen in een groot aantal opzichten toch ook vele overeenkomsten. durk mous Directievoorzitter rabobank noordoost Zowel in Drenthe als hier in Noordoost Friesland wordt regelmatig het gevaar en de gevolgen van Friesland de eventuele krimp en/of vergrijzing genoemd. Door zaken met elkaar te verbinden en het creëren van netwerken kunnen we het woon- en werklandschap van Noordoost Friesland nog meer tot bloei laten komen en kunnen we deze unieke regio nog beter op de kaart zetten. Onze bewoners binden en nieuwe boeien. Het noordelijke bedrijfsleven is veelzijdig, kleurrijk en inventief. Door bewust samenwerkingsverbanden regionaal in te vullen, krijgt de lokale economie meer volume en daarmee meer draagkracht. Daarin is het essentieel samen op te trekken. De noordelijke mentaliteit is er een van doorzetters. Een belangrijke eigenschap in het huidige economische klimaat met alle ernstige en sombere geluiden over recessie, aanzwellende stormen en donkere luchten. We moeten ons niet te veel laten leiden door negatieve berichten maar vooruit blijven kijken. Als wij onze zakelijke klanten enthousiast horen praten over hun plannen, aanpak en strategie dan hebben we vertrouwen in de toekomst. Ondernemers weten tenslotte van nature oplossingen te vinden. Dat was in het verleden zo en dat zal ongetwijfeld in de toekomst ook zo zijn! Durk Mous Directievoorzitter Rabobank Noordoost Friesland
 30. 30. OnDernemenD nOOrDOOst Fryslân doNgeradeel 17NederlaNdse aardolie maatschappij BV‘Dongeradeel draagt bij aan energievoorziening profiel heNk heeriNga in Nederland’ Communicatieadviseur nam bv. wooNplaatsDe NAM BV boorde vorig jaar met succes net buiten het dorp ee een nieuw eelderwolde (Drenthe).gasveld aan. Met de productie van die put wordt deze zomer begonnen. leeFtijdDe omgeving merkt daar straks weinig van. een groene wal van twee meter 41 jaar.ontneemt de dorpsbewoners het zicht op de enige bebouwing op die Burgerlijke staatlocatie, een kleine unit van twee meter hoog. gehuwd, twee kinderen. hoBBy’sHet gasveld op een diepte van bijna vier Moddergat. “De bodemschatten in Dongeradeel sporten, en dan vooral hardlopenkilometer is met vier miljard kubieke meter dragen bij aan de energievoorziening in en wielrennen. “ik fiets al jaren deeen grote jongen onder de kleintjes, maar een Nederland”, zegt Heeringa. “Er zijn nieuwe en elfstedentocht en hoop dit jaar dekleine jongen vergeleken bij het gasveld bij bestaande locaties. Daar zijn wij blij mee.” slachtemarathon hard te lopen.”Slochteren waar in 1959 naar schatting 2800 welk Boek ligt er op hetmiljard kubieke meter gas in de grond zat. “Alles Nachtkastjeis relatief”, zegt Heeringa met een lach. De boring “geen. zodra ik op bed lig, val ik in slaap.”vorig jaar werd gedaan met de Synergy, een FaVoriete Filmmoderne boortoren van dertig meter hoog. “gandhi, heel lang geleden al gezien.“Dankzij deze boor kunnen we beter sturen. We maar heeft veel indruk gemaakt.”gaan niet alleen recht naar beneden, maar ook laat al het werk liggeNhorizontaal. Zo kunnen we nu wel bij gasvelden zodra…komen die voorheen onbereikbaar waren.” “ik op natuurijs kan schaatsen. ik neemHoewel het gasveld bij Ee relatief klein is, is het niet vaak spontaan vrij, maar afgelopenwel belangrijk. Alle ‘kleine’ velden samen zorgen januari en februari hebben mijn collega’svoor de helft van de Nederlandse gasproductie. mij een paar dagen moeten missen.Hierdoor blijft het Slochteren veld langer ik heb toen onder meer mijn eigengespaard voor de toekomst. zevenstedentocht geschaatst.”Lokale bedrijvenin de aanloopperiode pikten enkele agrarischeloonbedrijven een graantje mee van deaanlegwerkzaamheden. “We proberen altijdzo veel mogelijke werkzaamheden door lokalebedrijven te laten uitvoeren, maar we hebbenook te maken met Europese aanbestedingsregelsen sommige werkzaamheden zijn zeerspecialistisch”, aldus Heeringa. Het gasveld bijEe is niet de enige put in Dongeradeel. Er wordtook gas gewonnen in Engwierum, Anjum en
 31. 31. 18 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân dongeradeel kort nieuws ■ Tulpen kleuren Dokkum Dokkum was deze lente een prachtige tulpenstad. Op de bolwerken bloeiden maar liefst 72.000 tulpen van 25 verschillende soorten. Verschillende logo’s en afbeeldingen kwamen tevoorschijn: het logo van stadsmarketing, Dwaande en Bonifatius 754-2012. Burgemeester Waanders en kinderburgemeester Nynke Themmen hebben begin april een tulpenroute door de stad geopend. De heer Pieter Braaksma heeft ooit het idee geopperd voor het plaatsen van tulpen in de binnenstad van Dokkum. ASN Installaties heeft dit idee opgepikt en heeft de tulpen gesponsord en aangeboden aan de gemeente Dongeradeel. De bollen zijn geplant door de afdeling groen van de sociale werkplaats Oostergo/Trion. ■ Coop Anjum energiezuinig De Coop in Anjum is een van de meest land. We kunnen hiermee uitdragen dat energiezuinige supermarkten in Coop duurzaamheid belangrijk vindt. Nederland. ASN Installaties heeft op Wij hebben eerder al belangrijke het dak van de Coop 112 zonnepanelen stappen genomen om verduurzaming geplaatst die 25.000 kwh stroom in onze winkel toe te passen. Zo opleveren. Dat staat gelijk aan het wordt onze supermarkt verwarmd gemiddeld stroomverbruik van zeven met restwarmte van de koelingen. We huishoudens. De winkel neemt daarmee hebben geen gasaansluiting nodig 35% minder stroom af dan een gemid- en we hebben dagafdekkingen op de delde supermarkt. koelmeubelen geplaatst waardoor deze minder energie verbruiken.” Ondernemer Hendrik Rosier: “Wij zijn er trots op dat we door de panelen een voortrekkersrol spelen in supermarkt- n Vo l g o n s n u ook v i a en
 32. 32. Eethuis “De Waegh”Waar u terecht kunt zowel voor een kopjekoffie als voor een lekkere lunch of diner.Onze keuken staat bekend om zijnbiologische en seizoensgebondeningrediënten in verrassende combinaties.Wij ontvangen u graag in onze serre(de eertijds afgebroken porticus), in onsrestaurantgedeelte, en in onze bovenkamer(tevens rookkamer).‘s Zomers kunt u natuurlijk heerlijkvertoeven op ons terras.Wij heten u van hartewelkomPatrick den Hollander Team “De waegh”. Grote Breedstraat 1 - Dokkum - 0519-221000 - info@waagdokkum.nl www.waagdokkum.nl Bron van energie www.nam.nl Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. Postbus 28000, 9400 HH Assen

×