Ondernemend NO Frl editie Dantumadiel juni 2012

1,188 views

Published on

De vijf gemeenten in Noordoost Fryslân werken sinds 2010 op economisch gebied steeds intensiever samen. Een onderdeel daarvan is de regiomarketingcampagne ‘Noordoost Fryslân echt mooi’ en de daarbij horende slogan ‘Dwaande’. Een gemeenschappelijk regionaal ondernemersmagazine is een logisch vervolg.

De vijf afzonderlijke gemeenten vinden het belangrijk dat binnen het regionale concept de eigen identiteit nadrukkelijk overeind wordt gehouden. Daarom zal per gemeente een eigen editie verschijnen. Achtkarspelen, Dongeradeel, Tytsjerksterdiel, Dantumadeel en de gemeente Kollumerland zijn deelnemer in het nieuwe magazine Noordoost Fryslân. Kijk voor meer informatie op http://www.of.nl/overige-uitgaven

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,188
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ondernemend NO Frl editie Dantumadiel juni 2012

 1. 1. OndernemendNoordoost Fryslân editie DANTUMADIEL NR 2, juni 2012 ‘Luisteren naar de samenleving’n Expo Driezum-Wâlterswâldn nieuwe websites ondernemersverenigingen Dantumadieln Hard werken aan leefbaarheidn Nieuwe bedrijfslocaties Dantumadiel
 2. 2. GEWOAN ÛNDERNIMMEND (GEWOON ONDERNEMEND) www.dantumadiel.euHynsteblom 4, 9104 BR Damwâld | Telefoon: 14 0511 | E-mail: post@dantumadiel.eu | www.dantumadiel.eu
 3. 3. ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN dantumadiel 3 ondernemend Noordoost FryslâN Voorwoord editie dANtUMAdiel NR 2, juNi 2012 Geachte dames en heren ondernemers, Voor u ligt alweer het tweede nummer van “Ondernemend Noordoost Fryslân”, het blad voor ondernemers in de regio dat een actueel beeld biedt van de bedrijvigheid in Dantumadiel en daarnaast de samenwerking op economisch gebied illustreert tussen de vijf noordoostfriese gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland en Tytsjerksteradiel. ‘Luisteren naar de samenleving’ n Expo DriEzum-WâLtErsWâLD n niEuWE WEbsitEs onDErnEmErsvErEnigingEn DantumaDiEL n HarD WErkEn aan LEEfbaarHEiD n niEuWE bEDrijfsLocatiEs DantumaDiELIn dit tweede nummer vindt u naast een keur aan regionaal nieuws weer veel locale wetenswaardigheden ophet gebied van economie en bedrijvigheid in Dantumadiel. Colofon UitgeverijOnder andere wordt in dit nummer aandacht besteed aan de recent gehouden, zeer geslaagde EXPO OF BV / NOVEMA BV i.s.m.Driezum-Wâlterswald; Een prachtig locaal initiatief met een breed scala aan standhouders. Gemeente Dantumadiel BladmanagementAls gemeente zien we dit blad als een middel om de verbinding en samenwerking tussen gemeentelijke OF/NOVEMA BV Ed Klijnmanoverheid en bedrijfsleven te versterken. Of we daarmee op het juiste spoor zitten, horen wij uiteraard graagvan u als ondernemer! Uw nieuws, opmerkingen en tips stellen wij dan ook zeer op prijs, deze kunt u sturen Advertentie-exploitatienaar: ondernemen@dantumadiel.eu. Administratie Novema BV Tussendiepen 21 9206 AA DrachtenIk wens u weer veel leesplezier! Tel. 0512-366326 Contactpers.: Tina van der WegBurgemeester A. Aalberts Contactgegevens gemeente Dantumadiel: Dicky Boomsma-van der Meer inhoud Wim Oosterhuis Hynsteblom 4, Postbus 22 Gemeente 9104 ZG Damwâld www.dantumadiel.eu 4 Wethouder Roelof Bos zoekt naar de menselijke maat ondernemen@dantumadiel.eu 7 Expo Driezum-Wâlterswâld Redactie 8 Lancering websites ondernemersverenigingen Dantumadiel Menno Bakker (hoofdredacteur) Ingrid van Damme, Max van den 9 Column Dick y Boomsma - Van der Meer Broek 11 Gemeente start voortvarend met het project Feanwâlden Foarút Fotografie 13 Hard werken aan leefbaarheid Ed Klijnman 17 Column Durk Mous Vormgeving 18 Kort nieuws Sprog | strategie + communicatie Sneek Het Noordoost Fryslân katern Druk NO 1 Kort regio nieuws Drukkerij van der Eems NO 2 Gedeputeerde Johannes Kramer geniet van eendrachtige aanpak Noordoosten NO 5 Netwerk Noordoost © Copyright 2012. De uitgever kan NO 7 Kafee Noordoost: onverwachte verbanden en gezellig netwerken op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. NO 9 Kansen in Kernen: “Der is wat op gong: it iene bringt it oare” Uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade, van NO 11 360 E-commerce verlaagt de drempel welke aard dan ook, die het gevolg is NO 13 Kort regio nieuws van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit NO 14 ‘Kabel Noord biedt regio meer mogelijkheden’ deze uitgave. Uit deze uitgave mag na toestemming van de uitgever met bronvermelding geciteerd worden.
 4. 4. 4 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân dantumadiel Wethouder Roelof Bos zoekt naar de menselijke maat ‘Luisteren naar de samenleving’ Een lokale overheid op afstand die besluiten Zijn portefeuille heeft raakvlakken met nagenoeg als ­ ictaten aan de gemeenschap oplegt, het is d alle beleidsterreinen van de gemeente w ­ ethouder Roelof Bos van de gemeente Dantumadeel ­ Dantumadiel, zoals de programma’s Ruimte om een gruwel. Hij is een bestuurder van de menselijke te leven en de Duurzame gemeente. maat en betrekt burgers en onder­ emers graag in een n “Verkeer en vervoer, landschapsbeheer, vroeg stadium bij de plannen die ze op het gemeente- openbaar groen, wonen, ruimtelijke ordening, huis ontwikkelen. Niet alleen om draagvlak te creëren, duurzaamheidbeleid, het zijn allemaal zaken waar maar ook omdat hij vindt dat dit het meeste recht ik verantwoordelijk voor ben,” aldus wethouder doet aan het democratische proces. Roelof Bos. n Volg ons nu ook via en
 5. 5. ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân dantumadiel 5Rode draad planvorming rond de aanleg van de Centrale As.Duurzaamheid is de rode draad die door alle “De komst van die weg is voor ons als gemeentebeleidsterreinen loopt. “Als gemeentelijke van levensbelang. Voor de verkeersveiligheid, deoverheid geven we zoveel mogelijk zelf het leefbaarheid, werkgelegenheid en bereikbaarheid.goede voorbeeld als het om duurzaamheid Als gemeente moeten we dan wel verder kijkengaat. Niet alleen door zuinig met energie om dan de Centrale As lang is. Het hele gebied erte gaan, maar ook door duurzaamheid als vast omheen moet heringericht worden en dat moetonderdeel in te brengen bij ieder plan of project op een zorgvuldige manier gebeuren.”dat we in het college bespreken. Overal moet een Hij neemt Damwâld als voorbeeld. Dagelijksduurzaamheidparagraaf bij zitten. Zo willen we rijden er 10.000 à 15.000 auto’s door het dorp enbereiken dat iedereen in de organisatie er bewust dat levert gevaarlijke situaties op. “Dat gaat straksmee bezig is.” veranderen en wat wij willen is dat de weg dieNaast de eigen voorbeeldfunctie heeft de gemeente Damwâld nu nog in tweeën splijt weer een echte Profielvolgens Bos ook een duidelijke stimulerende rol mooie dorpstraat wordt met een centraal plein Roelof Bosrichting de gemeenschap. “We kunnen de mensen voor activiteiten. We willen de dorpen weer terug Wethouder gemeente Dantumadiel.niet dwingen om duurzame maatregelen nemen, geven aan de bewoners en de Centrale As maaktmaar we kunnen wel faciliteren en stimuleren en dat dat mogelijk.” Geborendoen we dan ook.” Hoe die inrichting van de dorpen er straks uit gaat 9 april 1956 te Oosterwolde. zien is vooral een zaak van de bewoners zelf, vindt Burgerlijke staatDuurzaamheidfonds Bos. “We maken die plannen in overleg met hen. Getrouwd, 3 kinderen en een pakesizzer.Zo zijn bewoners van straten waarvan de Zij moeten er achter staan en er een goed gevoel Loopbaangemeente constateert dat er veel gas gebruikt bij hebben. Het zijn projecten die we samen Hij studeerde in 1980 af aan dewordt, afgelopen winter uitgenodigd voor een oppakken en uitvoeren.” Bijzondere Hogere Landbouwschool inbijeenkomst. “De woningbezitters hebben daar Leeuwarden. Van 1981 tot 1992 werktede gelegenheid gekregen om zich aan te melden Luisteren hij bij de Rijkslandbouwvoorlichting.voor een onderzoek door een specialist naar de Dat samen doen staat hoog in het vaandel bij Bos. Van 1992 tot 2001 was hij werkzaamoorzaak daarvan en de maatregelen die genomen “Het is belangrijk om al in de planfase met elkaar bij LTO Noord als secretaris Dierlijkekunnen worden om energie te besparen. Dat levert te overleggen. Als we samen de schouders ergens Sectoren. Van 2001 tot 2010 was hij alseen advies op maat op. Er doen 7 gespecialiseerde onder zetten is de kans van slagen veel groter. We beleidsmedewerker en projectleider inbedrijven mee aan dit project en de gemeente zijn er als lokale overheid voor gemeenschap en dienst bij de provincie Fryslân. Van 2002heeft een duurzaamheidfonds waar mensen daar moeten we dan ook naar luisteren.” tot 2010 zat hij als raadslid voor het CDAgunstig geld kunnen lenen om de werkzaamheden in de gemeenteraad van Dantumadieluit te laten voeren. Zo creëren we voorwaarden Niet regeren vanuit een ivoren toren, maar terug en sinds april 2010 is hij wethouder.die hen over de streep zouden kunnen trekken om naar de menselijke maat, is zijn devies. “We moeten Hobby’smee te doen.” het echt samen doen en elkaar durven aanspreken Werken in zijn tuin van 1000 vierkanteEen ander voorbeeld is de mogelijke bouw van de op de afspraken die gemaakt zijn. Als lokale meter en reizen. De favorieteBrede School in De Westereen. Bos: “Onderwijs is de overheid hebben wij onze verantwoordelijkheden, reisbestemmingen zijn Frankrijk en Italië.portefeuille van mijn collega Siepie Hylkema. Daar maar burgers en ondernemers hebben die ook. De leukste aspecten van hetbemoei ik me inhoudelijk niet mee, maar wel met Dat wil niet zeggen dat alles kan. Soms moeten wethouderschap?het aspect duurzaamheid. Zo is het plan ontstaan we vanwege wet- en regelgeving nee zeggen, “Het contact en samenwerken metom daar een houtgestookte warmtevoorziening te maar door de krachten te bundelen en de mensen en belangengroeperingen. Hetrealiseren. We hebben in onze gemeente immers verantwoordelijkheden te delen is er vaak meer nauw betrokken zijn bij het proces vankaphout genoeg en dat kunnen we zo goed mogelijk dan we denken. Dat is in mijn ogen het plannen maken en het spelen van hetgebruiken.” democratische proces zoals het hoort te zijn.” politieke spel.”LevensbelangBos houdt zich momenteel vooral bezig met de
 6. 6. Bouw:Goudwinde 281633 DE AvenhornTel. (0229) 54 36 69Fax: (0229) 54 36 87 Montage houtskelet wanden, daken en bergingen •Houtsystemen: Stellen kozijnen en profielen •Molenstraat 52 Leveren en aanbrengen van complete groot- en gevelbetimmeringen •9269 TW Veenwouden Levering prefab timmerwerken, dakranden, stelkozijnen • Levering prefab bergingen, garage, carports •info@noltenendijkstra.nl Tuinhuis •www.noltenendijkstra.nl Buitenruimte • GaatzePostmaBouw.nl • Timmerwerken • Metselwerken • Tegelwerken erstel st in houtroth speciali ficeerd Gecerti Gaatze Postma De Acht 5 9271AM De Westereen Tel: 0515-445831 Mob: 0641116186 Email: info@gaatzepostmabouw.nl
 7. 7. ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN dantumadiel 7Expo Driezum-Wâlterswâld Donderdagmiddag 19 april opende burgemeester Arie Aalberts van Dantumadiel de driedaagse EXPO in de Nije Warf te Wâlterswâld. In zijn openingsspeech benoemde konden zowel de deelnamekosten hij het belang van met elkaar de voor de standhouders als de schouders eronder zetten, juist entreeprijs voor bezoekers in economisch minder goede bescheiden worden gehouden. tijden en ieder vanuit eigen verantwoordelijkheid. De beurs werd met een bezoekersaantal van circa De organisatie van de 2500 druk bezocht, hetgeen EXPO Driezum-Wâlterswâld is leidde tot een levendig en sfeervol hier een levend voorbeeld van. evenement dat maar weer Dankzij de inzet van de organisatie, eens laat zien waarin een kleine bestaande uit vrijwilligers, is het gemeenschap groot kan zijn! gelukt een zeer gevarieerde beurs met circa 60 standhouders uit de Op deze pagina ziet u een ­ regio neer te zetten. In deze opzet foto-impressie van de EXPO.
 8. 8. 8 onDErnEmEnD noorDoost frYsLân dANtUMAdiel lancering websites ondernemers- verenigingen Dantumadiel Donderdagavond 26 april was de lancering van de nieuwe websites van de vier ondernemersverenigingen in Dantumadiel. tijdens een drukbezochte bijeenkomst van ondernemersverenigingen in het gemeentehuis van Dantumadiel waren ruim honderd aanwezigen getuige van de officiële lancering van de websites. rol moeten vervullen in de (lokale) maatschappij. Het bieden van werk- ervaringsplaatsen voor Werklozen noemde hij daarbij als één van de voorbeelden. vervolgens heeft Erwin broos van de gemeente Dantumadiel op een korte maar De openingshandeling werd verricht door wethouder heldere wijze uit de doeken gedaan wat de Wet Werken naar Siepie Hylkema. vermogen inhoudelijk betekent. om dat nog nader toe te lichten werd door gerda miedema en jeanine Ytsma van het werkplein aan de hand van een praktijk voorbeeld. De ondernemersverenigingen hebben ervoor gekozen om De gemeente Dantumadiel neemt in dat licht gezien haar hun websites in dezelfde vormgeving door het bedrijf fisk te verantwoordelijkheid. laten maken. theo jansma van fisk gaf een toelichting op de totstandkoming en werking van de websites. De volgende verenigingen zijn tot deze unieke samenwerking gekomen: ondernemersvereniging Dantumadeel, ondernemersvereniging Damwoude, Handel en ambacht feanwâlden en de Westereender keaplju. Wethouder Hylkema vertelde in haar toespraak dat, net zoals de ondernemersverenigingen, partijen in de regio steeds vaker samenwerken. Denk daarbij aan de regiomarketing campagne ‘Dwaande’. ` Wethouder Dijksterhuis legde in zijn toespraak de nadruk op De avond werd voor een groot deel verzorgd door de mensen het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hij van talant. zij hebben zich op een meer dan uitstekende wijze wees erop dat bedrijven, maar ook overheden een belangrijke zorg gedragen voor de catering van deze druk bezochte avond. n voLg ons nu ook via En
 9. 9. onDErnEmEnD noorDoost frYsLân dANtUMAdiel 9 ColUMNn Nieuwe bedrijfslocaties dantumadielDe westereen, Roazeloane:hier worden momenteel een tweetal bedrijvenlocaties gere-aliseerd: 15 bedrijfskavels welke de komende zomer bouwrijpworden opgeleverd. 9 woon-/werkkavels welke per directbeschikbaar zijn en waar het eerste bedrijfspand met woninginmiddels in aanbouw is. Een klein deel van de bedrijfskavels enhet merendeel van de woon-/werkkavels is nog beschikbaar.Feanwâlden:Op termijn zal bedrijventerrein De Swette gefaseerd in oostelijke wilt u uw bedrijf ook graagrichting worden uitgebreid met 5 hectare. Feanwâlden is deenige locatie binnen Dantumadiel waar op grond van het onder de aandacht brengen?Convenant Bedrijventerreinen Noordoost Fryslân op voorraadbedrijventerrein mag worden aangelegd. uitgifte van kavels hier als bedrijvencontactfuntionaris ben ik aanspreekpunt enzal naar verwachting nog wel enkele jaren op zich laten wachten. vraagbaak voor de ondernemers in onze mooie gemeente Dantumadiel. Eén van mijn taken is u als ondernemer teDamwâld: ‘ontzorgen’ en de weg te wijzen in het woud aan gemeentelijke enVoor een locatie nabij het winkelcentrum en het bedrijventerrein andere regelgeving en ervoor te zorgen dat de kortste en besteConradi Veenlandstrjitte zijn een tweetal aanvragen binnen ge- weg wordt bewandeld om uw doel te bereiken. in de praktijkkomen voor vestiging van een bedrijf. Op de betreffende locatie gaat dit vaak om vergunningen en bestemmingsplanprocedures,is een procedure voor wijziging van de bestemming noodzake- maar ook als u een nieuw bedrijf wilt starten, een geschiktelijk. Andere gegadigden worden bij deze uitgenodigd op korte locatie zoekt voor vestiging of verplaatsing van uw bedrijf of eentermijn te reageren zodat mogelijk een grotere oppervlakte kan bedrijfskavel wilt kopen kunt u bij mij terecht.worden meegenomen in de wijzigingsprocedure. Daarnaast bezoek ik samen met siepie Hylkema, wethouderOp grond van genoemde Convenant Bedrijventerreinen Economische zaken, regelmatig bedrijven binnen de gemeente.mag de gemeente behoudens in Feanwâlden nergens op van deze bedrijfsbezoeken kunt u fotoverslagen bekijkeneigen initiatief bedrijventerrein op voorraad ontwikkelen, via de gemeentelijke website onder het kopje bedrijvenmaar slechts bedrijventerrein aanleggen dat bij voorbaat is - bedrijfsbezoeken. We bezoeken een zo groot mogelijkeverkocht. Ondernemers die bereid zijn vooraf een koopover- verscheidenheid aan bedrijven om voeling te houden meteenkomst aan te gaan kunnen hun belangstelling voor een wat er leeft onder de ondernemers in onze gemeente. voor debepaalde locatie bij de gemeente kenbaar maken zodat de bezoeken nemen we ruim de tijd, meestal zo’n anderhalf à tweemogelijkheden kunnen worden verkend. uur, afhankelijk van de omvang van het bedrijf en van wat er zoal ter tafel komt. zo kunnen we ons een goed beeld blijven vormen van de dagelijkse praktijk in de bedrijven binnen onze gemeentegrenzen en vaak worden we daardoor aangenaam verrast! Wilt u uw bedrijf ook graag eens op deze wijze onder de aandacht brengen, dan kunt u contact met mij opnemen via het e-mailadres: ondernemen@dantumadiel.eu of telefonisch via: 06-47085955.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Dicky boomsma - van der meerDicky Boomsma - van der Meer Bedrijvencontactfunctionaris bedrijvencontactfunctionaris gemeente DantumadielT: 0511-426219 / M: 06-47085955 | E: ondernemen@dantumadiel.eu
 10. 10. Ludema Kraanverhuur- Grondverzet is sinds eind 2007 gevestigd door Egbert Ludema in Walterswâld. Met de nodige ervaring en kennis levert Ludema diensten aan zowel bedrijven, boeren als particulieren. Ludema heeft een 7,5 ton rupskraan ter beschikking die per vrachtauto op locatie wordt gebracht. Daarnaast beschikt Ludema over meerdere grondwerktuigen waaronder een tractor, kipper, hekkel-apparaat en trilplaten. Voor al uw werkzaamheden in of boven de grond, bij uw bedrijf of thuis kunt u vrijblijvend contact opnemen. Ludema bekijkt graag samen met u de mogelijkheden voor elk project. Kijk voor meer informatie op www.ludema-grondverzet.nl Of neem direct contact op met Egbert Ludema via: Mail: info@ludema-grondverzet.nl of Tel.: 06-25342968 Bou- en timmerbedriuw A.J. v.d. MEULEN b.v. Achterwei 32B Wâlterswâld 0511-421346Ludema levert maatwerk voor: bedrijven projectontwikkelaars particulieren www.ludema-grondverzet.nl info@ludema-grondverzet.nl Maak een afspraak Tel.: 0511-424563, 06-25342968 Kooilaan 8, 9113AM Wouterswoude
 11. 11. ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regio nieuws NO 1 kort regio nieuws n Noordoost Fryslân ­ investeert in ­kanoroutes Kanovaren over kronkelende vaarten, door een historische stad, maar ook door mooie en sfeervolle dorpen. Kanovaarders kunnen voortaan te kust en te keur in Noordoost Fryslân. Eind april hebben de zes gemeenten in Noordoost Fryslân een routeboekje en een website gepresenteerd, met daarin a ­ llerlei prachtige kanoroutes door de regio. In de aanloop hiervoor zijn bovendien de barrières in enkele vaarten in Dongeradeel en Kollumerland c.a. aangepakt. Het routeboekje en de website www.kanovarenfryslan.nl, die speciaal voor het project zijn gemaakt, moeten een impuls geven aan het kanovaren in Noordoost Fryslân. De gemeenten verwachten met de uitgifte van het kanoboekje, dat volgt op de bestaande routes voor fietsers, wandelaars en paard­ rijders, een compleet toeristisch product aan recreanten en toeristen in Noordoost Fryslân te kunnenn emeenten en G bieden. ­provincie ondertekenen Regionale Afspraken n treekhuis SOp donderdag 26 april 2012 tekenden de Netwerk Noordoostburgemeesters van de vijf gemeenten in In de vorige editie van OndernemendNoordoost Fryslân en gedeputeerde Kramer van Noordoost Fryslân konden wij u de nieuwede provincie Fryslân de Regionale Afspraken van Programmacoördinator van NetwerkNetwerk Noordoost. Daarmee bekrachtigden Noordoost, Trea Tamminga, introduceren.ze hun samenwerking en legden ze vast hoe Ondertussen is het team van Netwerkze samen werken aan de sociaal economische Noordoost compleet. Het team bestaatontwikkeling van Noordoost Fryslân. naast Trea Tamminga uit Gerrie Visser (adviseur financiën en subsidies),De provincie investeert € 22,7 miljoen in de Henriette Hoekstra (secretariaat) enuitvoering van de Agenda Netwerk Noordoost, Sylvia Bosma (communicatie). Samen onder­de gemeenten samen € 35 miljoen. steunen zij de partijen in Noordoost Fryslân“Juist het feit dat iedereen over de eigen om de Agenda Netwerk Noordoost tengrenzen heen kijkt, maakt dit zo sterk”, uitvoer te brengen. Het team is bereikbaarzegt gedeputeerde Kramer, voorzitter van op het streekhuis in Burgum, Florynwei 3C V.l.n.r. Trea Tamminga, Sylvia Bosma, Gerrie Visser en Henriette Hoekstra.de stuurgroep Netwerk Noordoost. “Met de of telefonisch via 0511 – 548 580.projecten uit de Agenda Netwerk Noordoostkan de regio vooruit”. n Veel belangstelling startersbijeenkomstenDe Kamer van Koophandel, De vijf gemeenten in Noordoost Fryslân hebben ook dit jaar weer bijeenkomsten voor startendeOndernemersfederatie Noordoost Fryslân, ondernemers georganiseerd. De belangstelling was groot; meer dan 80 geïnteresseerde (pre)startersMKB Noord en de vereniging Noardlike Fryske hebben de vier informatiebijeenkomsten bezocht. Voor 27 van deze starters zijn de plannen al verWâlden steunen Netwerk Noordoost. gevorderd. Zij willen in aanmerking komen voor een inhoudelijk vervolggesprek, met een deskundige van de Kamer van Koophandel.Meer informatie over de verschillende projecten Tijdens de startersbijeenkomsten krijgen ondernemers uitgebreide informatie over het ondernemer­die de komende jaren van start gaan kunt u schap. Later dit jaar organiseren de gemeenten een aantal themabijeenkomsten voor starters.vinden op www.netwerknoordoost.nl. Wilt u hier meer over weten? Stuur dan een e-mail naar Ilona Boekhorst (i.boekhorst@achtkarspelen.nl).
 12. 12. NO 2 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regio nieuws Gedeputeerde Johannes Kramer geniet van eendrachtige aanpak Noordoosten ‘Oer jins grinzen hinne sjen foar in solide takomst’ Gedeputeerde Johannes Kramer ziet met veel genoegen hoe voortvarend en eendrachtig het Noordoosten van Fryslân bezig is om deze krimpregio te veranderen in een gebied met kansen. Een plek waar het in 2030 fijn wonen en recreëren is, waar bestaande bedrijven floreren en waar zich tegen die tijd ook nieuwe ondernemingen hebben gevestigd en voor banen zorgen. n V o l g ons n u oo k v i a en
 13. 13. ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regio nieuws NO 3De provincie investeert 22,7 miljoen euro, de vijf onderwijs bij de arbeidsmarkt, digitaliseringgemeenten samen 35 miljoen euro. Ze werken (sneller internet), duurzaamheid, bereikbaarheidsamen vanuit Netwerk Noordoost.“Iendracht (openbaar vervoer + spoor), versterken vanis wichtich, allinne mei-inoar krije we saken ondernemersnetwerken, de ontwikkeling van defoar mekoar”, weet Johannes Kramer, die als zorgsector in de regio, de landbouwsector en degedeputeerde ook voorzitter is van Netwerk aanpak van de krimpproblematiek.Noordoost. “Wy binne dêr dan ek tige wiis De provincie wil met de investering vanmei. Foar de provinsje jout it betrouwen as 22,7 miljoen euro de inwoners van dezeûndernimmers en gemeenten mei-inoar saken regio graag in staat stellen zelf hun doelen tefan de grûn tille en der sels jild en oare ynset by realiseren. De provincie, zo meldt Kramer, gaatlizze. Dat is de krêft fan dizze regio.” dit niet van bovenaf opleggen. Volgens deDie kracht vertaalt zich volgens hem in concrete gedeputeerde weet de regio zelf het beste watprojecten, die over de grens van de eigen er nodig is voor een solide toekomst. “De oerheid Profielgemeente heen kijken. Het maatschappelijk veld jout de betingsten oan, de minsken sels komme Johannes Kramerheeft zitting in de bestuurlijke themagroepen mei de ideeën, dat is de krêft”, zegt hij. Gedeputeerde bij de provincie Fryslânen heeft daarmee een belangrijke stem. Kramer: en voorzitter Netwerk Noordoost.“Draachflak, en dan konkreet makke, dat is foar Sterke punten verbeterenús as provinsje altyd in posityf signaal.” Kramer vindt het wel belangrijk dat er bij Woonplaats het bedenken van initiatieven ook over Sibrandabuorren.Bijzonder noemt hij ook dat inwoners met gemeentegrenzen heen wordt gekeken. Dat Leeftijdinitiatieven komen om de leefbaarheid in hun het geld eerlijk moet worden verdeeld, maar 44 jaar.stad, dorp of buurt te verbeteren. Kramer doelt dat het ook best zo kan zijn dat het ene gebied Burgerlijke staat (kinderen)daarmee onder meer op de oprichters van de iets meer krijgt, omdat de investering daar weer Geregistreerd Partner, vier kinderen.Dorps Ontwikkeling Maatschappij in Holwerd. leidt tot extra inkomsten in de rest van de regio. Welk boek ligt er op hetDaarin werken inwoners (soms ook in hun rol als Als voorbeeld noemt Kramer Dokkum, dat zich nachtkastje?ondernemer) samen ideeën uit om het centrum moet gaan ontwikkelen tot de waterstad van Stéphane Lebecq, Fryske keaplju envan het dorp leefbaarder te maken. “It binne de het noorden van Fryslân. Zo is er het project seefarders fan de iere midsieuwen.ynwenners sels dy’t aktyf dwaande binne mei Súd Ie. Daarin gaat veel geld om, maar daarvan Wat is jouw favoriete film?doarp en streek. Se wolle dat Holwert mear te profiteren natuurlijk ook ondernemers in Heat.bieden hat oan de toeristen dy’t elk jier weroan Kollumerland. Die gemeente heeft onlangs nog Laat al het werk liggenop de boat nei it Amelân stappe. It hiele doarp een Watersportvisie opgesteld. zodra…en omjouwing profitearje as der mear minsken Er ergens een actuele krant ligt.ek even Holwert oandogge. Dêrmei dwaande De Techniekdag op 13 april is een ander Als je twee uur op een terraswêze, moai dochs!” geslaagd initiatief. Twintig bedrijven in de mag zitten. Wie zou jij danMetslawier, Ee en Paesens-Moddergat krijgen regio Dokkum en Damwâld lieten die dag graag bij je aan tafel hebben?eveneens een Dorps Ontwikkeling Maatschappij. aan tweehonderd scholieren zien hoe mooi “Mart Smeets, liket my in ynteressanteZo moet het mogelijk worden dat inwoners techniek als vak kan zijn. Zo spelen de bedrijven man.”bijvoorbeeld drie kleine huizen achter de gevel in op de sterk toenemende vraag naar technischveranderen in een grote recreatiewoning om te geschoold personeel. Na de zomervakantieverhuren of er een bêd brochje van te maken. komen er ook Techniekdagen in Kollumerland c.a., Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Het isAanpak krimp volgens Kramer belangrijk dat ondernemersOm van Noordoost Fryslân een bloeiende regio contact zoeken met het onderwijs. Vooral omte maken waar ook bedrijven zich graag vestigen, zichzelf te innoveren en om te zorgen dat deis de Agenda Netwerk Noordoost opgesteld. regio voldoende kwalitatief geschoold personeelDaarin staan naast concrete projecten dertien krijgt. “De jeugd hat faak in frisse blik op deaandachtspunten, zoals de aansluiting van het saken.”
 14. 14. ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN ReGio NieuwS NO 5‘Dwaande-ambassadeurs’ zetten schouders onder Noordoost fryslânDertien toonaangevende bedrijven eninstellingen in Noordoost Fryslân zijn bereidde schouders onder de regio te zetten.Ze sluiten zich aan bij de regiomarketing­camapagne Dwaande. Afgelopen maarthebben ze een contract getekend waarmee ze‘Dwaande­ambassadeur’ zijn geworden.De verschillende partijen hebben veel ideeënover hoe ze de regio samen met de vijfgemeenten in Noordoost Fryslân meer opde kaart kunnen zetten. Niet alleen om meertoeristen te trekken, maar om alle branchessterker te maken. Daarvoor schakelen ze ookhun netwerk in. Het gezamenlijke doel is tebouwen aan een sterk merk: ‘Noordoost Fryslân’. De Dwaande-ambassadeurs zijn: Daniël Pijnacker b.v. (Kollum), De Buitenplaats (Earnewâld),Het ambassadeursnetwerk is in april bij elkaar De Pleats (Burgum), Dokkumer Vlaggen Centrale (Dokkum), Frouckje State (Ryptsjerk),geweest en probeert in juni concrete afspraken Jilderda bloemen (Damwâld), Land Transport (Harkema), Landal Esonstad (Oostmahorn),te maken om de regiomarketingcampagne nog Pilat Pilat (Twijzel), PTH Groep (Kollumerzwaag), Rabobank Burgum-De Lauwers (Burgum),succesvoller te maken. VDM Woningen (Drogeham) en Zorggroep Pasana (Dokkum). ZieSa zet regio op de (ansicht)kaart ZieSa is ‘lekker dwaande’ in Noordoost van een collega en maak het extra Fryslân. Zestien verschillende ansicht­ interessant. Zo helpen we elkaar. Deze kaarten met ‘dwaande’­tips zijn daarvan zomer worden de nieuwe activiteiten Je hoeft maar eve n op het tot nu toe het resultaat. De ansicht­ en ideeën uitgevoerd. Het gaat om te zijn en water je vergee kaarten hebben als doel ondernemers het ‘doen’ (lekker dwaande). We willen puur #ge t alles. Dat nieten @d is eVlinderb from Lau alg wersoog, Friesland in de regio aan elkaar te verbinden én een actieve club zijn die werkt aan een doorverwijzing van bezoekers en concrete en meetbare acties. toeristen op gang te brengen. Dat zijn twee vliegen in een klap! Sluit u aan en doE ook mee! Hoe groter het aantal deelnemers, Het enthousiasme onder de hoe groter het succes. Wilt u ook eerste 16 kaarters is groot, op de kaart worden gezet en actief met name vanwege de kans meedoen in de kaartclub? Bel of mail om kennis te delen en samen dan met ZieSa, tel. (058) 256 03 23 of te werken. De volgende info@ziesa.nl. De ansichtkaarten zijn bijeenkomst staat in het teken van te bekijken op www.dwaande.nl en arrangementontwikkeling. Koppel www.ziesa.nl. je eigen dienst of product aan die
 15. 15. IJzersterk in Noord NederlandDokkumHeerenveenLeeuwardenGroningen Dokkum P Prinslaan 15 Telefoon (0519) 29 23 25 . Fax (0519) 29 23 22 E-mail: info@raadsma.nl Heerenveen De Kuinder 10 Telefoon (0513) 63 16 00 Fax (0513) 63 16 24 Leeuwarden Archimedesweg 16 Telefoon (058) 21 27 099 Fax (058) 21 27 055 Groningen Wismarweg 32 Telefoon (050) 54 70 070 Fax (050) 54 70 079
 16. 16. ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN ReGio NieuwS NO 7 FOTO’S DOOR DICKY VAN DER MEER EN PAUL DE BRUIN KAFEEverbanden en gezellig netwerken onverwachte NoordooSt: het is de laatste donderdag van de maand, 25 april 2012 om precies te zijn. zo’n 40 mensen verzamelen zich in het interieurcafé pilat pilat in twijzel voor Kafee Noordoost, op twitter ook wel bekend als @kafeenof. de bezoekers zijn ondernemer, ambtenaar, burger en bestuurder. ze hebben één ding gemeen: ze hebben allemaal iets met Noordoost Fryslân. ze komen naar de bijeenkomsten om te netwerken. “De een staat er wat regio, met veel enthousiaste mensen. Die brengen we op deze onwenniger dan de ander, bijeenkomsten bij elkaar, zodat er nog meer mooie dingenFerenc Jacobs, initiatiefnemer maar gemiddeld zijn kunnen ontstaan.” er zo’n 40­60 mensen aanwezig”, vertelt Ferenc Jacobs, initiatiefnemer van de bijeenkomsten. “Er is bewust geen programma en geen spreker. Het draait er echt om elkaar te ontmoeten, om zo iedere laatste donderdag van de maand is er een bijvoorbeeld ­ misschien onverwachte ­ verbanden te leggen Kafee Noordoost. de locatie wisselt en wordt en om elkaar op een andere manier te leren kennen. Zo kun je bekend gemaakt via twitter en via elkaar later weer makkelijker vinden. Maar het is natuurlijk ook www.netwerknoordoost.nl. gewoon gezellig bijpraten met mensen die je al kent.” DE EERSTVOLGENDE BIJEENKOMST Bijzondere regio met enthousiaste mensen IS OP 28 JUNI 2012. Ferenc Jacobs heeft voor dit initatief als ondernemer samengewerkt met de overheid. “We hebben de krachten Na de zomerstop gaat Kafee Noordoost op gebundeld. Kafee Noordoost heeft natuurlijk banden met 27 september 2012 weer verder. Netwerk Noordoost. We wonen en werken in een bijzondere
 17. 17. G L ASV EZ E L E N COA XNoordoost-Fryslân heeft haar eigen zakelijke kabelmaatschappij:Kabelnoord Zakelijk. In Dongeradiel, Dantumadiel en Kollumerlandlevert Kabelnoord Zakelijk internet via glasvezel en coax.In de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel bieden wij demogelijkheid om aan te sluiten op ons groeiende glasvezelnetwerkin o.a. Buitenpost en Burgum.Meer weten over een aansluiting bij uw regionale kabelmaatschappij?Neem contact met mij op. Ik sta voor u klaar.Geert Hoogsteen www.kabelnoordzakelijk.nl Pier Prinslaan 21, Dokkum . Telefoon (0519) 701 701
 18. 18. ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN ReGio NieuwS NO 9 FOTO’S DOOR PAUL DE BRUIN Kansen in Kernen: “Der is wat op gong:Johan Timmermansvoor de zuivelfabriek. it iene bringt it oare” Johan timmermans praat enthousiast over de plannen in zijn dorp. Er komt een nieuwe rondweg om Garyp in het kader van de centrale As. de oude provinciale weg wordt een gemeentelijke weg, met een andere inrichting. vanuit het project Kansen in Kernen worden die plannen uitgewerkt. Kansen in Kernen maakt onderdeel uit van de Agenda Netwerk Noordoost. “dit geeft kansen, zowel voor het dorp, als ook voor mij persoonlijk.” Als voorzitter van de ondernemersvereniging van Garyp was zelfs nieuwe plannen voor maken. In het dorp zijn bijvoorbeeld Johan Timmermans betrokken bij de planvorming voor Kansen ontwikkelingen gaande over het clusteren van winkels. Een in Kernen Garyp. “De weg komt binnen de bebouwde kom te oude boerderij wordt gesloopt en daar komen dan in een liggen en verandert van een 80km­weg in een 30km­weg. Het nieuw pand een peuterspeelzaal, een bedrijf en winkels bij dorp is straks niet meer in verschillende delen gescheiden. Het elkaar. Steeds meer mensen worden wakker geschud en zo is een grote kans, want zo kunnen we het dorp optimaliseren. komen er allerlei initiatieven op gang voor een nog betere En het ene initiatief brengt het andere op gang. “ toekomst van ons dorp.” Een nieuwe werkgroep zal de eerste aanzet die eerder ontwikkeld is voor Kansen in Kernen Garyp zorgappartementen in oude zuivelfabriek verder verfijnen. Zelf heeft Timmermans vrij snel kansen gezien. Want ook privé hebben de ontwikkelingen invloed. “Mede door Kansen oude structuren herstellen in Kernen hebben wij besloten om de oude zuivelfabriek De nieuwe werkgroep komt binnenkort voor het eerst bij te kopen. We zijn nu plannen aan het uitwerken voor acht elkaar. “Vroeger reed je automatisch bij de kerk het dorp in als zorgappartementen en twee losse woningen in de fabriek. je vanaf de Wâldwei kwam. Door de huidige rondweg komen Waarschijnlijk gaat Thuiszorg De Friese Wouden daar met ons veel voorbijgangers niet in het dorp. Het is belangrijk voor het in samenwerken. De zorg verandert en daar liggen kansen. dorp dat die oude route voor bijvoorbeeld fietsers weer de Ouderen moet zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De vanzelfsprekende route wordt. Het is niet de bedoeling dat huisvesting voor mensen die dat niet meer kunnen wordt over de fietsers straks de ‘oude’ rondweg als een soort fietssnelweg enkele jaren niet meer betaald door de overheid. Dit soort gaan gebruiken en dan Garyp links (of eigenlijk rechts) laten kleinschalige initiatieven zijn dan de oplossing. Het is dus liggen. We hopen dat die oude structuur waarbij de route door bedoeld voor mensen die echt niet meer thuis kunnen wonen. het dorp de vanzelfsprekende route is, weer terugkomt. Straks Door de ontwikkelingen van Kansen in Kernen kan dit straks moet de afslag naar Garyp veranderen in een afslag om Garyp op deze plek gerealiseerd worden. Een ligging aan een drukke heen. Dat is echt heel belangrijk voor het dorp en voor de 80km­weg was niet ideaal. Doordat het straks 30 km per uur ondernemers. ” De werkgroep zal de plannen uitwerken en als wordt, kan dit wel. Er komen mogelijkheden voor parkeren, voorstel bij de gemeenten brengen. voor toeleveranciers en ga zo maar door.” JohAN timmErmANS Kansen zien en benutten Eigenaar van De Timmermantsjoender in garyp en inmiddels eigenaar van de oude zuivelfabriek in het Maar het is niet alleen Timmermans die kansen ziet en benut. dorp. De Timmermantsjoender is een aannemers- en “Zoals ik al zei, brengt het ene het andere op gang. Natuurlijk timmerbedrijf dat gespecialiseerd is in de verbouw van oude bedrijfspanden, woningen en boerderijen. was niet iedereen het eens met de aanleg van De Centrale As. Timmermans is een gariper in hart en nieren. Zijn ouders Maar hij komt er, en daar moeten we het maximale uit halen. zijn er geboren en vanaf zijn achtste woont hij zelf in garyp. En je merkt steeds meer dat mensen daar aan wennen en er
 19. 19. Nu direct Profiteer van nuinerk o l kwe dr de extra service van Van der Eems uw b estellen vandereemsdirec t.n l Uw voordeel: 24/7 dienstverlening + Direct besparen + Heel eenvoudig bestellen + Vertrouwde kwaliteit + Stipte levering www.vandereems.nl offsEt drukwErk | digitaal drukwErk | warEhousing | dtp/opmaak | afwErking Zien is geloven Sportief plezier voor iedereen PitchPutt golf Esonstad vanaf 13 juli open! Allerlei uitjes mogelijk! Na een rondje PitchPutt Golf gezellig naborrelen? Of op zoek naar een leuk teamuitje, bedrijfs- uitje, familiedag of vrijgezellenfeest? PitchPutt Golf is een moderne Vanaf de zomer van 2012 heten we sport die overal ter wereld wordt jullie van harte welkom op de baan. gespeeld. Da’s niet zo gek, want het is op elk niveau spannend en uitdagend. En iedereen kan het! PitchPutt Golf is opgezet als publiekssport en is daarom betaalbaar, toegankelijk en open voor iedereen.PitchPutt Golf Esonstad • Skanserwei 28 • 9133 DV AnjumT: 0519-32 95 55 • esonstad@landal.nlKijk voor meer informatie over alle banen op www.pitch-putt.nl www.pitch-putt.nl/esonstad
 20. 20. ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regio nieuws NO 11360 E-commerce verlaagt de drempelvoor ondernemers om te starten met e-commerceDe e-commerce academiestoomt ondernemers klaarvoor het online ondernemen Profiel Nico Oud Directeur/ Eigenaar.In april 2012 lanceerde 360 e-commerce uit Noardburgum dee-commerce academie, nadat verschillende ondernemers hadden Geborenaangegeven de stap naar online verkoop te groot te vinden. Deze 15-05-1979.ondernemers wilden niet direct groot investeren, maar wilden wel Burgelijke staatintensief begeleid worden. Die vraag heeft de e-commerce specialist Verloofd. Een zoon van 10 maanden.van noord Nederland omgezet in een nieuw concept. De e-commerce Loopbaanacademie! Verschillende commerciële functies, projectmanagement functies en leidinggevendeWat is daar innovatief aan? Komt er een vervolg? functies bij grote en kleine bedrijven. In 2010Nico Oud legt uit wat het concept innovatief De inschrijvingen voor het eerste traject zijn gestart met DNA Media en nu mede-eigenaar vanmaakt: “Een academie op het gebied van net gesloten, maar gezien de belangstelling 360 E-commerce.internet en e-commerce is niet uniek. in de regio starten we in september direct Hobby’sWat ons concept uniek maakt, is dat we nog een traject. Het aantal deelnemers Hardlopen, lezen en fotograferen.ondernemers niet alleen gaan vertellen hoe is beperkt, dus we sluiten niet uit dat weze het kunnen doen. Tijdens het traject van meerdere trajecten tegelijkertijd opstarten.10 bijeenkomsten bouwen we ook Op dit moment denken wij dat er maximaaldaadwerkelijk een webshop, helpen we bij tussen de 8 en de 10 mensen per bijeenkomsthet inrichten van de webshop en leren we de kunnen deelnemen. We willen dat er ruimte isdeelnemers hoe ze hoger in Google kunnen om alle vragen te behandelen.komen. Het hele spectrum dus. En dat voorslechts eenmalig € 2.500,-.” Wat zijn jullie ambities? Wat betreft de e-commerce academie willenEn dat kijkje achter de schermen? we volgend jaar nog eens 6 trajecten Profiel“De afgelopen 7 jaar ben ik door schade en starten. Met 360 E-commerce zijn we hard Oeds Hiemstraschande wijzer geworden, een kijkje achter op weg dé E-commerce specialist van Directeur/ Eigenaar.de schermen is voor een ondernemer dan Friesland te worden. Binnen 3 jaar willenook extra interessant”, zegt Oeds Hiemstra. we een landelijke speler zijn en het team Geboren“Mijn webshop villa-vrolijk.nl is de afgelopen uitbreiden met 5 man. We hebben het team 15-05-1979.uitgegroeid tot een volwaardig bedrijf en een en de formule om het waar te maken! Een Burgelijke staatserieuze speler in de branche. De laatste jaren van onze projecten (Cure4Life) was onlangs Samenwonend, 2 dochters.ben ik bezig geweest met het optimaleren featured case op Emerce. We stonden onder Loopbaanvan de processen en het staat nu als een huis. de case van Jumbo. Daar zijn we als Fries Sinds 8 jaar eigenaar van de webshop villa-vrolijk.nl,Gedurende het traject van de e-commerce bureau wel trots op! oprichter van Internet Marketing Friesland enmogen de deelnemers regelmatig even sinds 2011 mede-eigenaar van 360 E-commerce.meekijken bij villa-vrolijk.nl. Dan zien ze Hobby’smeteen hoe het er in de praktijk uitziet.” Autoracen op het circuit.
 21. 21. U bent - financiële administratie - loonadministratie - belastingaangiften gespot... - fiscale adviezen - organisatie adviezen - startersbegeleiding - interim ondersteuning Betrokkenheid... is een ‘must’ voor een degelijke financiële dienstverlening. Onze ervaren experts leggen u graag uit wat zij daarmee bedoelen! Bel voor een afspraak of kom langs in Dokkum! Altijd dichtbij: uw kennis in financiële zaken.... voor deOndernemersPrijs vanNoordoost Friesland 2012! Zuiderschans 4, Postbus 100, 9100 AC Dokkum Tel. 0519 - 228150Strijkt u dit jaar met de eer als beste ondernemer van Fax 0519 - 228160Noordoost Friesland? Of kent u een ondernemer www.vanwieren-vellinga.nldie het absoluut verdient om de OndernemersPrijsNoordoost Friesland in ontvangst te nemen? Meldhet bedrijf aan vóór 1 mei 2012 op de websitewww.ondernemersprijsnoordoostfriesland.nlPrijsDe winnaar van det OndernemersPrijs NoordoostFriesland ontvangt, naast eeuwige roem, een De Pleats biedtmediapakket en een uniek kunstwerk gemaakt door alle faciliteiten voor uw zakelijke wensen.Hans Jouta. Vergader- en congreszalen voor elke groepsamenstelling.DoelgroepOndernemers uit de gemeenten Achtkarspelen,Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumer­ » WIFIland en Tytsjerksteradiel mogen deelnemen. » Lounge keukenMeer informatie? » DagarrangementenMeer informatie over de OndernemersPrijs » DinerNoordoost Friesland kunt u vinden op de website » Break out mogelijkhedenwww.ondernemersprijsnoordoostfriesland.nl » Fingerfood lunchof volg ons op Twitter @OndernemerNOF » Keukentechniek workshopDeze gespotte ondernemers gingen u voor: » PodiumfaciliteitenWinnaar 2011: Willem Kooistra en Wijnand Fijnvan­ » Audiovisuele middelen draat, PTH Groep, KollumerzwaagWinnaar 2010: Geesje Duursma, De Pleats, Burgum Schoolstraat 82 - Burgum - 0511 461556Winnaar 2009: Douwe Jan Boersma, Health2Work, Surhuisterveen www.depleats.nl | info@depleats.nl | twitter.com/depleats
 22. 22. ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN ReGio NieuwS NO 13 koRt ReGio NieuwSn BetterAs voldoet niet n Bouwgroep dijkstra draisma presteert weer goed aan de voorwaarden ondanks de economische tegenwindMede dankzij alert ingrijpen van ‘De Vrienden Bouwgroep Dijkstra Draisma (BGDD) met Biense Dijkstra: “Met onze huidige order­van De Centrale As’ is het burgerinitiatief van vestigingen in Bolsward en Dokkum, heeft portefeuille kunnen we de vaste kern primade groep BetterAs, op 23 mei door Provinciale het afgelopen jaar een omzet behaald van aan de slag houden. Daarbij zijn nog steedsStaten ongeldig verklaart. Het burgerinitiatief € 129 miljoen tegen een omzet van € 97 miljoen voldoende kansen in de markt. Wel staan detegen aanleg van De Centrale As is strijdig met de in 2010. Ondanks de economische malaise marges nog steeds onder druk. Dijkstra Draismaverordening Burgerinitiatief Fryslân. waarin de bouw verkeert, is 2011 met een netto heeft een sterke solvabiliteit­ en liquiditeits­Nu het burgerinitiatief niet verder in behandeling rendement van circa 2% afgesloten. positie, waardoor we niet afhankelijk zijn van dewordt genomen, kan de aanleg van De Centrale Volgens directeur Biense Dijkstra heeft de financiering door banken; ons beleid blijft omAs gewoon doorgaan. bouwgroep dat te danken aan haar nuchtere onze onderaannemers en leveranciers binnenVijf oud­statenleden zijn een actie gestart Friese benadering. “Wij kennen een platte 30 dagen te betalen.”tegen de aanleg van De Centrale As. “Onder organisatie met korte lijnen, waarin iedereende naam BetterAs hebben zij hun alternatieve altijd al de handen uit deplan gepresenteerd”, vervolgt woordvoerder mouwen steekt. Daarbij speeltPieter Willem Meinema van de Vrienden. “Maar ook dat opdrachtgevers steedsBetterAs helpt niet de viervoudige doelstelling vaker in zee gaan met financi­van De Centrale As op het gebied van verkeers­ eel betrouwbare partijen zoalsveiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en Bouwgroep Dijkstra Draisma”.sociaal­economische aspecten te realiseren. Het Het extra bouwvolume in 2011past niet binnen het vastgestelde Inpassingsplan. is voornamelijk gerealiseerdEn doet geen recht aan het project Kansen in door gebruikmaking vanKernen voor de herinrichting van dorpen.” ingeleend personeel en“Wij hebben de politieke fracties er op ZZP’ers. Dit jaar verwacht degeattendeerd dat het burgerinitiatief van bouwgroep ca. € 105 miljoenBetterAs niet voldoet aan de voorwaarden die de omzet te realiseren.provincie stelt aan een burgerinitiatief. Eén vande voorwaarden is namelijk, dat er gedurendedeze statenperiode geen besluit over de CentraleAs mocht zijn genomen. En dat was wel het n Nieuw innovatief bedrijf Freed interactive van startgeval. Daarom heeft de provincie een onafhanke­ Op 1 april jl. is Freed Interactive, de nieuwe onderneminglijk juridisch advies gevraagd. Dit juridisch advies van Jan Kooistra en Wouter Slotegraaf (voorheen Tsjil/bevestigde ons standpunt. Ook zijn er door de Speak), van start gegaan. Freed is een startup met bijnaprovincie al forse investeringen gedaan. Wij zijn 15 jaar ervaring, die zich richt op het adviseren en realiserendaarom verheugd met het besluit van Provinciale (en mogelijk participeren) van innovatieve conceptenStaten om dit burgerinitiatief ongeldig te en oplossingen op het gebied van mobile, touch enverklaren”, zo vertelt Pieter Willem Meinema. gesture. Freed werkt vanuit doelstellingen, gekoppeld aan“De grote meerderheid van de bevolking doelgroepen en realiseert hierbij de beste oplossing. DezeNoordoost Fryslân kan en wil niet langer wachten oplossing kan bestaan uit het inzetten van o.a.: Mobieleop de aanleg van De Centrale As.” applicaties (iPhone/iPad/Android/Windows Phone 7), Touch (waaronder Microsoft Surface), Gesture (denk aanDe Vrienden van De Centrale As is een initiatief Microsoft Kinect). Freed is de ideale sparringpartner voorvan ondernemersverenigingen in Noordoost bovengenoemde toepassingen en denkt graag met u meeFryslân. www.devriendenvandecentraleas.nl over de mogelijkheden van deze innovatieve middelen. Op dit moment wordt er druk gewerkt aan opdrachten van o.a. GGZ Friesland en Geopark De Hondsrug (provincie Drenthe).
 23. 23. NO 14 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regio nieuws ‘Kabel Noord biedt regio meer mogelijkheden’ Kabel Noord is een van de 20 kabelbedrijven in Kabel Noord biedt aansluiting voor Nederland. De vestiging in Dokkum is met ongeveer radio/tv, telefonie en internet in de 25.000 aansluitingen landelijk gezien een kleine gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, onderneming, maar alles is daar wel gericht op de Kollumerland, maar ook op Ameland en eigen regio. Dat maakt Kabel Noord uniek en kan Schiermonnikoog. Er ligt een netwerk dat binnen nu en vijf jaar nóg veel meer bieden, voorspelt in ieder dorp en een groot deel van het directeur Niek Geelhoed. buitengebied in deze regio beschikbaar is. n V o l g ons n u oo k v i a en
 24. 24. ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regio nieuws NO 15 Profiel Niek Geelhoed Directeur Kabel Noord in Dokkum. Geboren 16 oktober 1956. Burgerlijke staat Gehuwd, vader van 3 kinderen.Niek Geelhoed is directeur van Kabel Noord Geelhoed meldt dat Kabel Noord concrete Opleidingen voor hem is het met de 30 huidige plannen heeft om het complete gebied te Universitaire opleidingmedewerkers steeds weer een uitdaging om voorzien van een glasvezelnetwerk. Dit zal bedrijfseconomie.de dienstverlening en service te vergroten. economie en leefbaarheid in dit gebied met Loopbaan“Wij lopen niet voorop in de ontwikkeling van elkaar verbinden, voorspelt Geelhoed. Als het Vanaf 1986 werkzaam in denieuwe producten, maar alles wat wij doen is wel aan hem ligt, investeert Kabel Noord 25 miljoen energiesector. Vanaf 1998 directeurgericht op deze regio,” zegt Geelhoed, die eerder euro in het nieuwe netwerk en kan het project Gasbedrijf Noord-Oost Friesland éndirecteur was van Gasbedrijf Noordoost Friesland de komende vijf jaar zijn beslag krijgen. Kabel Noord. Vanaf 2006 directeur Kabelin Dokkum, van waaruit in 1998 Kabel Noord is Een dergelijke ontwikkeling voor zo’n klein Noord.ontstaan en die in 2006 zelfstandig verder ging gebied is uniek in Nederland, aldus Geelhoed: Ambitiesals nutsbedrijf. “Dit is belangrijk voor de buitengebieden, Kabel Noord verder ontwikkelen zoals waar met name de agrarische sector profiteert, die past bij de regio en er zo aanGlasvezelnetwerk want voor deze bedrijfstak is internet steeds meehelpen dat Noordoost Friesland eenKabel Noord betrok vorig jaar een gloednieuw belangrijker geworden.’’ snelle en betrouwbare aansluiting heeftpand op een zichtlocatie aan de Pier Prinslaan met de rest van de wereld.op bedrijventerrein Zuiderschans in Dokkum. De kracht van Kabel Noord is een totaalpakket Hobby’sKorte lijnen, persoonlijke contacten, goede via de kabel, die radio/tv, internet en telefonie Bestuurlijk actief in o.a.bereikbaarheid en snelle service blijkt wat in één levert. Geelhoed stelt dat kwaliteit en ondernemersvereniging Dokkum enmensen in de regio aanspreekt en blijkt de kracht betrouwbaarheid van een verbinding via de koken.van deze onderneming. De Noordoosthoek van kabel hoger ligt. “Kabel Noord is gestart metFriesland kan via een goede digitale snelweg kabeltelevisie. Daar hebben wij de meesteafrekenen met bedreigingen als vergrijzing en ervaring in en dat is nog steeds de basis in onskrimp, die als een donkere wolk boven dit gebied pakket. Wij lopen niet voorop in technologischehangen, voorspelt Geelhoed. “Juist omdat dit een ontwikkelingen, dat laten wij graag aan anderenplattelandsgebied is, en redelijk dun bevolkt is, over. Wij bieden aan wat past bij deze regio enkan een goede internetverbinding de afstand tot de mensen die daar wonen en werken. Voor diede rest van Nederland verkleinen. Dat geldt voor mensen hebben wij steeds meer te bieden enparticulieren, maar met name ook voor de zorg, daar ligt onze kracht in de toekomst!’’onderwijs en toerisme.’’
 25. 25. ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN dantumadiel 11Gemeente start voortvarend met hetproject Feanwâlden FoarútCollege benoemt Jos Mulder tot Feanwâldsterwâld e.o. de dorpsvisie Feanwâlden opgesteld.projectleider. Wethouder Roelof Bos start Hierin worden de gewenste ontwikkelingen voor het dorp voormet klankbordgroep Feanwâlden. de komende 10 à 15 jaar aangegeven. De visie is opgesteld op hetWat staat er de komende tijd te gebeuren? moment dat het tracé van de centrale as was vastgesteld. De aanleg van de Centrale As biedt kansen voor de ontwikkelingCentrum van de regio Noord oost Fryslân. De aanleg biedt echterOnder het centrum wordt verstaan de Koemarkt, de aanliggende ook kansen voor de aangelegen dorpen om maatregelen teHaadstrjitte en een deel van de Haven. Hier liggen kansen om een nemen om de leefbaarheid te verbeteren. De nu druk beredenmooi dorpshart te realiseren met diverse functies. Verschillende doorgaande routes vormen veelal een barrière in de dorpen metontwikkelingen zijn hier op van invloed. Wat gebeurt er met verschillende negatieve effecten.het MFC/de Mienskip, de wens om de aanleg van een kleine De aanleg van de centrale as heeft geleid tot verschillendehaven, de eventuele bouw van een gezondheidscentrum en deelprojecten zoals het project “kansen in kernen” en tot eenontwikkelingen op de Koemarkt. We hopen voor de zomer verdergaande samenwerking van gemeenten en de provincie induidelijkheid te krijgen over deze ontwikkelingen. Op dit moment het project Agenda Netwerk Noordoost (ANNO).wordt gewerkt aan de instelling van de werkgroep die zich met de Alleen door samen te werken kan worden ingespeeld opuitwerking gaat bezig houden. de uitdagingen waar de regio voor staat: de demografische ontwikkelingen en de kwetsbare sociaal economische positie.Transferium-stationsgebied-Runwei Met het Sociaal Economisch Masterplan en de Agenda NetwerkDe aanleg van de centrale as en de extra sneltrein met stop in Noordoost is de koers uitgezet op sociaal economisch gebiedFeanwâlden bieden kansen om het stationsgebied en omgeving voor de komende periode. Door een integrale, gebiedsgerichtete transformeren naar een verblijfsvriendelijk gebied waarbij aanpak kunnen we onze ambities bereiken.de functie als transferium meer tot zijn recht moet komen. Er Mee naar aanleiding van de dorpsvisie Feanwâlden, ANNO en hetliggen verschillende ideeën die in de komende periode verder Sociaal Economisch Masterplan is er een veelheid aan projecten,uitgewerkt moeten worden. Betrokken partijen zijn hierbij NS/ werkgroepen en plannen gekomen die betrekking hebben opProRail, de busmaatschappij en eventuele ontwikkelaars. verschillende thema’s in het dorp. Nu de besluitvorming over de centrale as rond is en de start is gepland in 2013 wordt het tijdMFC om een aantal van deze plannen uit te werken naar haalbareDe werkgroep MFC koerst op een eindadvies voor de zomer. Dan realiseerbare plannen. Daar moeten nog een aantal stappen vooris er duidelijkheid over de ruimtevraag en de eventuele inzet van worden gezet. In de laatste ALV van de vereniging dorpsbelangenhet Mienskip. Ook dit is belangrijk voor de ontwikkeling van het heeft het college van Dantumadiel uiteengezet hoe ze dit verdercentrum en de randvoorwaarden voor de herinrichting. wil aanpakken.Bedrijventerrein de Zwette Het college blijft koersen op een nauwe samenwerking met hetDe plannen voor het opknappen van het bedrijventerrein dorp. Aangezien er veel samenhang is tussen de verschillendede Zwette liggen al een tijdje klaar. Momenteel vindt de projecten, is besloten om een klankbordgroep in te stellen diebesteksvoorbereiding plaats. Nog voor de zomer zal dit worden deze samenhang bewaakt en voorts dient als platform voorbesproken met de werkgroep/ondernemers die zich met de de bestuurlijke besluitvorming. De klankbordgroep bestaatplanvorming hebben bezig gehouden. Dit jaar zal het plan uit vertegenwoordigers van het dorp en de gemeentelijkeworden uitgevoerd. projectwethouder. De deelprojecten worden merendeels door verschillende werkgroepen voorbereid.Nog even kort de achtergrondIn 2008 is door de Vereniging van dorpsbelangen Feanwâlden/ Jos Mulder (projectleider Feanwâlden Foarút)
 26. 26. Franke de Jong Skierstins 5 9269 VN Feanwalden t: 0511-472726 m: 06-30697161 info@mkfeanwalden.nl Montage en klus bedrijf Feanwalden kan u de volgende producten leveren en monteren; Stalinrichting merk Brouwers stalinrichting (mestschuiven, roeders en mestmixers) Ventilatiedoek merk Gaelebreker Dual waterbedden Maar ook voor renovatie van uw stal bent u bij ons aan het goede adres; Onderhoud mestschuiven Storten beton muur onder voerhek Coaten van uw voergang Hebt u plannen omtrent verbouwing, nieuwbouw of renovatie neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een concurrerende offerte.            Hoofdstraat 14  Hoofdstraat SZ  9269 14 Veenwouden19 Oudbuurt Voorstraat 1  9269 SZ Veenwouden 9145 SE Ternaard tel. 0511 - 472 161 9151 HD Holwerd tel. 0511 - 472 161 tel. 0519 - 571 489 tel. 0519 - 561 291   fax:fax: 0511 - 476 511 0511 - 476 511     Oudbuurt 19    9145 SE Ternaard   tel. 0519 - 571 489    Voorstraat 1 9151 HD Holwerd tel. 0519 - 561 291 
 27. 27. ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN dantumadiel 13 Profiel Henk de Roos Penningmeester en vicevoorzitter Middenstandsvereniging Westereender Keaplju en eigenaar van Geld en Woning Persoonlijk financieel advies. Leeftijd 41 jaar. Woonplaats De Westereen. Burgerlijke staat Gehuwd, twee zoons. Hobby’s Zwemmen. Welk boek ligt er op het nachtkastje? “Geen. Ik lees alleen in de vakantie, ben dan niet kritisch en lees dan met name thrillers.” Met wie zou je wel eens twee uur op een terras willen doorbrengen? “Met Mark Rutte. Ik zou hem op bepaalde punten willen bijpraten, bijvoorbeeld het voorstel met betrekking tot de hypotheekrenteaftrek. We moeten daar geen eenheidsworst van maken. Het moet maatwerk zijn.” Zijn er al vakantieplannen? “Ja, we gaan met de caravan naar deMiddenstandsvereniging Westereender Keaplju kust van Kroatië.”Hard werkenaan leefbaarheidWonen, werken en winkelen. Een van de grote veranderingen is de realisatie vanDat zijn de drie voornaamste het winkelcentrum dat er nu staat. “Dat moeten wepijlers waarop het bestuur verder ontwikkelen. Voor een buitenstaander magvan Middenstandsvereniging het er misschien op lijken dat het werk momenteelWestereender Keaplju zich richt. stil ligt, maar op de achtergrond zijn we heelHet belangrijkste doel is het in druk bezig”, zegt Henk de Roos, vicevoorzitter vanstand houden van de leefbaarheid Middenstandsvereniging Westereender Keaplju.in het dorp. Het komst van een echt winkelcentrum was
 28. 28. • Gas, water en verlichting • Elektrotechniek • Regeltechniek • Verwarming • Luchtbehandeling en ventilatie • Laagspanningsystemen • Telefoon en dataverkeer • Zonnepanelen en zonneboilers • Blusinstallaties • Warmtepompen en warmtekracht • Energiebesparende technieken • Noodstroom-aggregaten • Inbraak- en brandbeveiliging • Koelen en vriezen • Perslucht en menggas • NEN keuringen • Logistiek en Speciaaltransport • Zwembadtechniek âld Kolkensloane 4, 9114 AG Driezum Postbus 2, 9114 ZP Driezum Telefoon 0511 42 45 00* Fax 0511 42 43 43 E-mail info@damstra.nl Website www.damstra.nl Second VISSER Second toor opinion? opinion? acco untantskan Wij kunnen u bijstaan en adviseren bij o.a.: Inrichten van uw administratie Kiezen van een rechtsvorm Starten van een onderneming Investeringsbeslissingen Samenstellen jaarrekening Bijwerken administratie Fiscale aangiften Salarisadministratie Krijgt u als (startende) ondernemer Krijgt u als (startende) ondernemer Belastingaangiften (ook voor particulieren Krijgt hetals (startende) en begelei- wel u juiste advies ondernemer Krijgthetals (startende)en begelei- wel u juiste advies ondernemer ding? het juiste advies enofbegelei- wel Geen goed gevoel of gewoon ding? het juiste advies en begelei- wel Geen goed gevoel gewoon behoefte aan een second opinion? ding? Geen goed gevoel of gewoon behoefte aan een second gewoon ding? Geen goed gevoel ofopinion? Visser Accountantskantoor behoefte een afspraak metopinion? behoefte een afspraak met een Maak aan een second opinion? Maak aan een second een specialist! Het eerste met een is T.E. Teunissenweg 4 specialist! Het eerste consult is Maak een afspraak met een Maak een afspraak consult 9104 ER Damwoude specialist! Het op pad consult is gratis. Samen op pad voor een gratis. Samen eerste consult is specialist! Het eerste voor een t. 0511 - 42 12 97A. v/d Meulenstrjitte 12-14 gezonde bedrijfsvoering! gratis. Samen op pad voor een gezonde bedrijfsvoering! gratis. Samen op pad voor eenA. v/d Meulenstrjitte 12-14 f. 0511 - 42 47 949271 BL Meulenstrjitte 12-14 A. v/d De WestereenA. v/dBL De Westereen12-149271 Meulenstrjitte gezonde bedrijfsvoering! gezonde bedrijfsvoering! e. info@accountantskantoorvisser.nlTel. 0511 De WestereenTel. BL De 38 40 9271 BL 44 38 4092710511 44Westereen i. www.accountantskantoorvisser.nlDeWestereen@DVEN.nlDeWestereen@DVEN.nl Tel. 0511 44 38 40Tel. 0511 44 38 40www.DVEN.nlwww.DVEN.nl De Westereen Drachten Leek Surhuisterveen De Westereen Drachten Leek Surhuisterveen DeWestereen@DVEN.nlDeWestereen@DVEN.nlwww.DVEN.nlwww.DVEN.nl De Westereen Drachten Leek Surhuisterveen De Westereen Drachten Leek Surhuisterveen

×