Ondernemend NO Frl editie Achtkarspelen juni 2012

889 views

Published on

De vijf gemeenten in Noordoost Fryslân werken sinds 2010 op economisch gebied steeds intensiever samen. Een onderdeel daarvan is de regiomarketingcampagne ‘Noordoost Fryslân echt mooi’ en de daarbij horende slogan ‘Dwaande’. Een gemeenschappelijk regionaal ondernemersmagazine is een logisch vervolg.

De vijf afzonderlijke gemeenten vinden het belangrijk dat binnen het regionale concept de eigen identiteit nadrukkelijk overeind wordt gehouden. Daarom zal per gemeente een eigen editie verschijnen. Achtkarspelen, Dongeradeel, Tytsjerksterdiel, Dantumadeel en de gemeente Kollumerland zijn deelnemer in het nieuwe magazine Noordoost Fryslân. Kijk voor meer informatie op http://www.of.nl/overige-uitgaven

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
889
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ondernemend NO Frl editie Achtkarspelen juni 2012

 1. 1. OndernemendnoorDoost FrYslÂn eDitie achtkarspelen NR 2, JUNI 2012 ‘Wet werken naar vermogen biedt ook kansen’n EXPO ACHTKARSPELENn JONgEREN & DE ARBEIDSMARKTn AVEK SURHUISTERVEEN WINT ONDERNEMERSPRIJSn MÉÉR DAN HET LEVEREN VAN OLIE
 2. 2. 2 ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN achtkarspelen INHOUD 3 Voorwoord 4 ‘Wet Werken naar vermogen biedt ook kansen’ 7 Expo Achtkarspelen 8 Jongeren & de arbeidsmarkt 9 AVEK Surhuisterveen wint ondernemersprijs NO 1 Kort regio nieuws NO 2 Gedeputeerde Johannes Kramer geniet van eendrachtige aanpak Noordoosten NO 5 Netwerk Noordoost NO 7 Kafee Noordoost: onverwachte verbanden en gezellig netwerken NO 9 Kansen in Kernen: “Der is wat op gong: it iene bringt it oare” NO 11 360 E-commerce verlaagt de drempel NO 13 Kort regio nieuws NO 14 ‘Kabel Noord biedt regio meer mogelijkheden’ 11 75 jaar H&I Surhuisterveen 13 Kort nieuws 15 Sponsoring, een kwestie van levensbelang 20 Méér dan het leveren van olie 22 Kort nieuws 07 15 20 Gemeente Achtkarspelen Stationsstraat 18 9285 NH Buitenpost Telefoon: 14 0511 E-mail: gemeente@achtkarspelen.nl Twitter: @achtkarspelen W W W. A C H T K A R S P E L E N . N L n VOLg ONS NU OOK VIA EN
 3. 3. ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN achtkarspelen 3 Ondernemend NOORDOOST FRYSLÂN EDITIE ACHTKARSPELEN NR 2, JUNI 2012VOORWOORDBij een debuut goed scoren lukt vaak nog wel. Het is moeilijker om het hoge niveau ‘Wet werken naar vermogen biedt ook kansen’vervolgens vast te houden. Maar die uitdaging willen we graag aan gaan. ■ EXPO ACHTKARSPELEN ■ JONGEREN & DE ARBEIDSMARKT ■ AVEK SURHUISTERVEEN WINT ONDERNEMERSPRIJS ■ MÉÉR DAN HET LEVEREN VAN OLIEUit de reacties uit de markt blijkt dat onze nieuwe opzet van het ondernemersblad goed COLOFONis gevallen bij de doelgroep, de ondernemers van deze regio en dan specifiek voor ons, Uitgeverijondernemers uit de gemeente Achtkarspelen. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Starten met OF/Novema Uitgevers BViets nieuws betekent ook stoppen met iets anders. Dus dan moet het wel echt beter zijn. i.s.m. Gemeente AchtkarspelenDeze tweede editie van Ondernemend Noordoost Fryslân staat ook weer bol van de Bladmanagement OF/Novema Uitgevers BVinformatie uit en over onze regio. Zo zijn er twee interviews met bestuurders uit de regio Ed Klijnmanwaaronder mijn collega Klaas Antuma over de Wet werken naar vermogen. Moet die er Redactiemedewerkerswel of niet komen? En een interview met Johannes Kramer in zijn rol als gedeputeerde Gemeente Achtkarspelenmet #NOFrl in zijn portefeuille. Verder uitgebreid aandacht voor de grote en kleine Ilona Boekhorstnetwerkbijeenkomsten. De grote is natuurlijk de EXPO in Harkema waar de regio zich Auke Piet van der Meulen (accountmanageruitstekend gepresenteerd heeft. De kleine netwerkbijeenkomsten zijn de Kafee Noordoost bedrijven)bijeenkomsten, die elke laatste donderdag van de maand op een mooie locatie in de Ymca de Graaf (communicatieadviseur)regio plaats vinden. Ondernemers, inwoners, bestuurders…iedereen is welkom om hierbijaanwezig te zijn. Er wordt, onder het genot van een hapje en drankje, volop ‘genetwerkt’, Advertentie-exploitatie & administratiekennisgemaakt en gesproken over hoe we met z’n allen de regio nog beter op de kaart OF/Novema BV Tussendiepen 21kunnen zetten. Het initiatief hiervoor komt van een ondernemer uit onze gemeente. 9206 AA Drachten Tel. 0512-366326 Contactpersoon:In deze editie ook aandacht voor de regiomarketing campagne Dwaande. Eind april André Landmanhebben we de eerste sessie gehad met de ambassadeurs van de campagne. Wordt Redactiebehalve Pilat Interieurs, Land Transport en VDM ook AVEK een ambassadeur voor de regio? Menno BakkerZe hebben in elk geval zeer verdiend de ondernemersprijs gewonnen. Ook dit komt in (hoofdredactie) Medewerkersdeze editie aan de orde. Als bestuurder ben ik er trots op dat bedrijven met deze kwaliteit Ingrid van Damme Max van den Broekuit onze gemeente komen. Foto’s Ed KlijnmanVeel leesplezier! B.L. Katsma VormgevingJan Lammers Sprog | strategie + communicatie SneekWethouder Economische Zaken Druk Drukkerij van der Eems © Copyright 2012. De uitgever kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. Uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade, van welk aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/ of beslissingen die gebasseerd zijn op informatie uit deze uitgave. Uit ­ deze ­ itgave mag na toestemming u van de uitgever met bronvermelding geciteerd worden. www.of.nl
 4. 4. 4 ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN achtkarspelenWEthOuDEr kLAAs AntuMA ZiEt LichtPuntJEs in ‘cOntrOvErsiËLE’ WEt‘wet werken naar vermogen biedt ook kansen’De omstreden Wet Werken naar vermogen wordt door de val van het kabinet rutte alscontroversieel bestempeld, wat betekent dat de behandeling van de wet is opgeschort en deinvoering op 1 januari 2013 niet door gaat. Dit tot grote opluchting van alle gemeenten innederland. Die zagen de wet helemaal niet zitten. Wethouder klaas Antuma van Achtkarspelenbegrijpt die weerstand wel, al ziet hij ook de mogelijkheden die deze nieuwe wet biedt. n VOLg ONS NU OOK VIA EN
 5. 5. ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN achtkarspelen 5De Wet Werken naar Vermogen was bedoeld arbeidsmarkt en hebben direct contact metom mensen, ongeacht hun beperking, te lokale ondernemers. Wij kunnen dus hetstimuleren om door middel van werk in het beste beoordelen hoe we burgers aan de slageigen onderhoud te voorzien. Bij voorkeur kunnen krijgen en welke ondersteuning hetvia een ’gewone’ baan. De nieuwe wet moest bedrijfsleven nodig heeft om dat te realiseren.”een einde maken aan ‘sociale zekerheidsbrij’waar mensen die bivakkeren aan de onderkant Loondispensatie Profielvan arbeidsmarkt mee te maken hebben. De gemeente zou bovendien een nieuw kLAAs AntuMA“We hebben nu de Wet Werk en Bijstand, instrument krijgen om dat beleid uit te kunnen Wethouder van Achtkarspelen metde Wet Sociale Werkvoorziening en de Wet voeren: loondispensatie. Daarmee zou het voor in zijn portefeuille onder andereWajong. Allemaal verschillende wetten met bedrijven aantrekkelijker moeten worden om jeugdbeleid, de WMO en de socialehun eigen regels en geldstromen. Mensen mensen met een beperking aan te nemen, werkvoorziening.krijgen daardoor een bepaald label opgeplakt want een ondernemer hoeft dan immers nietwaar ze nauwelijks meer vanaf komen”, legt de volle mep te betalen voor die werknemer. GEBOrEnwethouder Klaas Antuma uit. Het doel van Antuma: “Door vooraf de loonwaarde van de 25 juni 1957 te grijpskerk.de Wet Werken naar Vermogen was juist om werknemer te bepalen, zou de werkgever BurGErLiJkE stAAtte zorgen voor ontschotting tussen al die alleen betalen voor de productie die de getrouwd, vier kinderen.verschillende doelgroepen. Antuma: “Die labels werknemer met een beperking levert. Als dat LOOPBAAnzouden verdwijnen. Iedereen zou ongeacht zijn 60 procent is, vult de gemeente het salaris aan Na zijn studie werktuigbouwkundearbeidsbeperking onder dezelfde wet vallen. tot het maximaal het wettelijk minimumloon.” en bedrijfskunde aan de HTS heeft hijHet positieve daarvan is dat er dus gekeken zou Het zou volgens Antuma best goed kunnen gewerkt in de voedingsmiddelensectorworden naar wat iemand wel kan en niet, zoals werken en positief uit kunnen pakken voor en dan vooral in de zuivelindustrie. Hijnu vaak het geval is, wat iemand niet kan.” mensen met een beperking die nu moeilijk zat 8 jaar namens de ChristenUnie in aan de slag komen. “Dat sociale aspect vond ik de gemeenteraad van AchtkarspelenLandelijke cijfers sterk aan deze wet. Het zet bedrijven aan tot en 2 jaar geleden is hij namens deHet is volgens Antuma ook noodzakelijk dat maatschappelijk verantwoord ondernemen en ChristenUnie wethouder geworden.er wat gebeurt om zoveel mogelijk mensen het is goed voor het gevoel van eigenwaarde hOBBy’saan het werk te krijgen. De landelijke cijfers van de doelgroep.” Luisteren naar klassieke en brassbandvan mensen die in de samenleving aan de muziek.kant staan liegen er immers niet om. Vorig jaar kritiekkregen 345.000 mensen jonger dan 65 jaar een Net als veel collega’s in het land heeft hij ookbijstandsuitkering en door de economische kritiek. “Het budget wat bij de wet hoort staatcrisis neemt dat aantal alleen maar toe. Het in geen verhouding tot de taken die we er meeaantal jonggehandicapten met een Wajong- zouden moeten uitvoeren. Dat zou gemeentenuitkering bedroeg vorig jaar 213.000. De helft in een financieel lastig pakket brengen.van hen beschikt wel over arbeidsvermogen Bovendien vrezen bedrijven voor veel extraen zou dus al dan niet in beperkte vorm aan administratieve rompslomp. Door de val van hetde slag kunnen. In de sociale werkvoorziening kabinet hebben ze in Den Haag de mogelijkheidwerken meer dan 100.000 mensen met een gekregen om de wet in positieve zin bij tebeperking, terwijl er van doorstroming naar stellen en de knelpunten er uit te halen. Alsregulier werk nauwelijks sprake is. Door dat gebeurt durven wij hier de uitdagingde Wet Werken naar Vermogen zouden al wel aan. De contacten met het bedrijfslevendie mensen in de kaartenbakken van de hierover zijn al gelegd en alhoewel er nog veelgemeenten belanden. Die moeten de nieuwe vragen en onzekerheden zijn, staat men er inwet uitvoeren. Dat is logisch, vindt Antuma, Achtkarspelen niet onwelwillend tegenover.want dat is het bestuursorgaan dat het dichtst Een houding die past bij het sociale karakter vanbij de burger staat. “Wij kennen de regionale de gemeente.”
 6. 6. nicolai verf sinds 1930 DHZ-verven, bouwverven, behang, vloercoatings, jachtlakken, tractorverf, autolakken, spuitbussen, landbouw- en industrieverf Alles op verfgebied! Gealstrjitte 40 9289 HV Drogeham tel. 0512-331233 fax. 0512-331350 zat. na 12.00 gesloten Annemarie úw interieurstylist úw voor uw woning Buitenpost - Des- of bedrijf! kundig interieur- advies voor de Met mijn ruime indeling van uw ervaring en creativiteit bestaande of nog weet ik voor u een te bouwen woning passend ontwerp te BEDRIJFSPANDEN of bedrijf - dat maken. Ook ben ik krijgt u van Styling gespecialiseerd in ver- by Annemarie. koopstyling: de kracht van ontwerp tot sleutelklaar van de eerste indruk! NIEUWBOUW, VERBOUW, Interieuradvies en -styling door Styling RENOVATIE EN ONDERHOUD VAN by Annemarie omvat advies in o.a. UW BEDRIJFSGEBOUWEN kleur, meubelen, verlichting, raamstof- fering, vloeren en verbouwingen. EN KANTOREN Door er sfeer in te brengen met uw eigen meubels en accessoires waar u waarde aan ONS BOUWTEAM STAAT hecht, misschien nog van een familielid of VOOR U KLAAR! meegenomen van een reis. Dit advies kan uiteenlopen van alléén een kleuradvies tot een totaal stylingplan. Ik sta voor creativiteit en zorg dat u als opdrachtgever - onder meer door nauw overleg - zeer tevreden zult zijn. BE Voor meer informatie of een afspraak kunt E WU GI ER u contact opnemen met: ST EN VOF BOUWBEDRIJF BOUWEN Styling by Annemarie 06 - 361 578 28 KOOTSTRA VAN DER VEEN of StylingbyAnnemarie@gmail.comaNijewei 62, Harkema • Tel. 0512-362906 • www.kootstravanderveen.nl www.StylingbyAnnemarie.nl
 7. 7. ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN achtkarspelen 7Op 9, 10 en 11 mei heeft op sportpark symposium was ook de uitreiking van de Ondernemersprijs,De Bosk in harkema de derde editie waarover elders in dit ondernemersmagazine meer wordtvan de succesvolle bedrijvenbeurs Expo geschreven.Achtkarspelen plaatsgevonden. Zo’n2.500 bezoekers hebben de beurs bezocht. Op vrijdagavond werd de beurs afgesloten met een korte toespraak van voorzitter gerrie Rauwerda. Hij zei trots te zijn opDe standhouders waren zeer te spreken over de professionele het eindresultaat van de beurs en prees de inspanningen vanaanpak en uitstraling van de beurs. “De complimenten van onze de standhouders die er iets heel moois van hadden gemaakt.standhouders zijn voor ons als bestuur van de stichting Expo Verder sprak hij de hoop uit alle deelnemende bedrijven in 2016Achtkarspelen misschien wel het belangrijkste. Al zijn de zeer weer te mogen verwelkomen op de Expo.enthousiaste reacties van de bezoekers natuurlijk ook heel ergmooi”, zegt gerrie Rauwerda, voorzitter van de stichting.Veel ondernemers uit de regio hebben zich gepresenteerdop de Expo. Van bouwbedrijf en accountant tot bakker enschoonheidsspecialist; de bezoeker kreeg een goede indruk vande lokale bedrijvigheid. Presenteerden in 2008 voornamelijk nogHarkemaster ondernemers zich aan het publiek, dit jaar waren erzoals gehoopt meer bedrijven uit de regio.Op woensdagmiddag 9 mei heeft burgemeester Piet Ademavan Achtkarspelen de beurs geopend. Hij deed dat samenmet demissionair staatssecretaris van Infra en Milieu JoopAtsma en de Tweede Kamerleden Anne-Wil Lucas (VVD) enBetty de Boer (VVD). De burgemeester liet in zijn toespraakduidelijk doorschemeren dat hij dit soort initiatieven als deExpo Achtkarspelen zeer belangrijk vindt voor het profilerenvan onze gemeente en regio. Vooral in deze economisch zwaretijden vindt de burgemeester het belangrijk dat ondernemersnetwerken en zich laten gelden.symposium en OndernemersprijsNaast publiekstrekkers zoals een Zumba demonstratie enmodeshows, was er op donderdag een interactief symposiumvoor alle ondernemers uit Achtkarspelen. Sprekers uitbedrijfsleven en politiek gaven hun mening over thema’saangaande politiek en bedrijfsleven. Tijdens het symposiumen de bijbehorende borrel werd volop genetwerkt. Tijdens het Foto’s door Geurt Pieter Maassen van den Brink
 8. 8. 8 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân achtkarspelen Jongeren & de arbeidsmarkt Leerlingen moeten weten waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden. Maar ook waar ze met hun talenten op de arbeidsmarkt terecht kunnen. Daarmee wordt het leren betekenisvol en de kans groter dat ze de juiste keuzes maken in opleiding en beroep. Om jongeren een toekomst te kunnen bieden in de regio, is het bovendien van belang dat zij weten hoe de arbeidsmarkt in de regio er uitziet. Maken leerlingen momenteel de juiste keuzes voor opleiding en beroep? En hebben ze een goed beeld van de arbeidsmarkt in de regio? Leerlingen bezoeken Expo Achtkarspelen Om dit te bewerkstelligen hebben leerlingen van verschillende Het is van belang dat de lokale en regionale arbeidsmarkt zich scholen uit de gemeente de Expo Achtkarspelen bezocht. blijft ontwikkelen en dat de gemeente Achtkarspelen een sociaal en economisch aantrekkelijke omgeving blijft, zodat we ook Het ging hierbij om leerlingen van de volgende scholen: jongeren een toekomst kunnen bieden in onze regio. Projecten • ‘t Holdersnest uit Harkema als deze kunnen bijdragen aan een beter beroepsperspectief van • Lauwerscollege uit Buitenpost en Surhuisterveen onze jongeren en meer samenwerking tussen arbeidsmarkt en • Singelland uit Surhuisterveen onderwijs. • AOC uit Buitenpost Voor meer informatie over dit project of de samenwerking tussen De leerlingen konden op eigen gelegenheid of met hun klas/groep arbeidsmarkt en het onderwijs in Achtkarspelen kunt u contact de beurs bezoeken. opnemen met Ilona Boekhorst, tel 14 0511 of Leerlingen gingen met behulp van een vragenlijst de beurs over i.boekhorst@achtkarspelen.nl. en hebben hier korte gesprekjes met bedrijven gehouden. In deze gesprekjes kwamen zaken aan de orde als; Welke opleiding moet je hebben gedaan om in het bedrijf te werken; Welke schoolvakken Werkgroep arbeidsmarkt – onderwijs zijn belangrijk; Welke vaardigheden zijn belangrijk voor dit werk; Dit project is een voortvloeisel uit de werkgroep Welk advies zou het bedrijf geven aan jonge mensen die zich arbeidsmarkt en onderwijs. voorbereiden op de arbeidsmarkt? Ook werd er in de vragenlijst Vertegenwoordigers uit het onderwijs, bedrijfsleven aandacht besteed aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord en de gemeente Achtkarspelen hebben zitting in deze ondernemen. werkgroep. In samenspraak met mensen uit het veld zijn een zestal doelen geformuleerd: Gezamenlijke stand Het onderwijs presenteerde zich zelf ook door middel van 1 Versterken samenhang en samenwerking tussen een stand op de beurs. In deze stand presenteerden diverse onderwijs en arbeidsmarkt in Achtkarspelen onderwijsinstellingen uit de gemeente Achtkarspelen zich richting 2 Verhogen leerambitie/prestatie-motivatie het bedrijfsleven en het publiek. De regie van het project tijdens 3 Verbeteren ontwikkelings- en beroepsperspectief de beurs werd uitgevoerd vanuit de stand van het gezamenlijke 4 Voorkomen braindrain onderwijs. Ook werden in de stand andere projecten getoond die 5 Stimuleren ondernemerschap in en rond het in dit kader worden uitgevoerd als Bouwen aan Ambitie, waarin onderwijs wordt samengewerkt tussen bedrijfsleven en de overheid als het 6 Terugdringen werkloosheid gaat om de bouw van 25 starterswoningen in Surhuisterveen. n V ol g ons nu ook via en
 9. 9. ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN achtkarspelen 9AvEk surhuisterveenwint ondernemersprijsAvEk, bedden en polyetherschuim producent uit surhuisterveen, is donderdag 10 meiwinnaar geworden van de Ondernemersprijs Achtkarspelen 2011 - 2012. in een dampendevolle tent is tijdens de Expo Achtkarspelen in harkema de winnaar van de OndernemersprijsAchtkarspelen bekend gemaakt.Jury het maken van matrassen e.d. Er zijn in Nederland drie bedrijvenDe jury, bestaande uit Joop Atsma, wethouder Jan Lammers, die dit kunnen, waarbij AVEK nog de enige is die zelfstandigAle Procée (voorzitter ABC), Tom de Boer, (directeur, Rabobank), opereert. De beide takken van het bedrijf vullen elkaar goedHenk Everts (bestuurslid ABC) en Henny Oost (eigenaar Land aan. AVEK is door haar positie altijd van groot belang geweestTransport, winnaar 2010/2011), had drie bedrijven genomineerd voor Surhuisterveen en Achtkarspelen. De laatste jaren kiestvoor de ondernemersprijs 2011 – 2012: glashandel Hoekstra uit AVEK er ook nadrukkelijk voor om zich te associëren met FryslânHarkema, AVEK uit Surhuisterveen en OBMtec uit Buitenpost. en het noorden. De namen van haar beddenlijn zijn Fries, ‘Noflik’Deze drie bedrijven zijn door de jury bezocht en beoordeeld op en ‘Simmer’.innovatiekracht, duurzaamheid, werkgelegenheid, positief inhet nieuws, groeipotentie, uniekheid en leefbaarheid/betekenis OBMtec en Glashandel hoekstravoor de regio. De jury was echter ook zeer positief over de andere genomineerden. Zo heeft OBMtec zich ontwikkeld totPrijzen een internationale speler op gebied van recycling enJoop Atsma, de voorzitter van de jury, mocht de prijzen aan de houtversnippering. OBMtec profileert zich als een bedrijf datwinnaar overhandigen. De eigenaren van AVEK, de neven Roelf veel zelf kan en overal een oplossing voor kan vinden op hetJ. Kok en Roelf g. Kok, ontvingen een wisselbeker, een oorkonde gebied van houtversnippering. glashandel Hoekstra is zeeren een waardebon voor ambassadeurschap Regiomarketing veelzijdig op glasgebied. Ze werkt zelf aan productinnovaties2012. Daarnaast krijgt AVEK van Noventa een uitgebreide zoals jaloezieën ingebouwd in dubbel glas. Recentelijk heeftbedrijfspresentie in het magazine Ondernemend Noordoost Hoekstra ook een prijs gekregen voor de beste glasmonteur opFryslân. Namens het college van burgemeester en wethouders het gebied van 24 uurs service in Nederland.overhandigde burgemeester Piet Adema een canvasdoek aanAVEK met daarop een foto van het recente bezoek van JoopAtsma en de heer Wientjes, voorzitter vanwerkgeversorganisatie VNO-NCW, aan hetbedrijf.innovatief familiebedrijfAVEK is een familiebedrijf waar nu de 3egeneratie aan het roer is. AVEK is in dejaren 30 opgericht en is nog het enigegerenommeerde productiebedrijf uitdie tijd. AVEK is jaren vooral zeer sterkgeweest in spiraalbedden. Het aandeel vanspiraalbedden op de totale beddenmarkt isechter enorm gekrompen. AVEK heeft op tijdbijgestuurd en is overgestapt op boxspringbedden. Ook is AVEK groot in de productievan polyetherschuim wat gebruikt wordt voor assen van den Brink Foto door Geurt Pieter Ma
 10. 10. BRANDSMA BOUW DIENSTVERLENING BR • Digitaal uitzetten in BU, INFRA, GROND-, WEG EN WATERBOUW • Robotic Total Station, één man doet het werk • GPS / Glonass toepassing, binnen 5 minuten meten • Nieuw in 2012: 3D-laserscannen! Kijk voor informatie over al onze activiteiten op: www.bbdbv.nl www.3d-laserscan.nl www.profileerdienst.nlDe Wending 15 • 9865 VC • Opende • Tel: (0594) 658589 • Mob: 06 12107699 • info@zonweringdevries.nl www.zonweringdevries.nl
 11. 11. ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN achtkarspelen 11‘Ondernemers moeten uitgaan van eigen kracht’75 jaar HI Surhuisterveen Foto’s door Edo Werkman“Ga uit van eigen kracht.” Dat adviseerde hoogleraar Jouke van Dijk de ondernemers vanSurhuisterveen en omgeving maandagmiddag 23 april. Van Dijk was één van de sprekersop het jubileumsymposium van de 75-jarige Vereniging van Handel en Industrie (HI)Surhuisterveen.Naast Van Dijk spraken ook VNO-NCW-topman Bernard Wientjes Atsma voegde toe dat hij hoopte dat de politieke partijen ‘de brilen demissionair staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur van het landsbelang opzetten’. “Toch kunnen ook uit donkereen Milieu op het symposium. “Het is belangrijk om het tijden heel mooie dingen ontstaan”, zei hij. “Ook HI is immersplaatselijke bedrijfsleven te koesteren en uit te breiden”, stelde 75 jaar geleden in de crisisjaren dertig opgericht.”Van Dijk. Volgens de hoogleraar Regionale Marktanalyse is hetzaak dat het consumentenvertrouwen weer gaat groeien. In het kader van het jubileum schreef Jacob Hielema een speciaal“Het is te hopen dat er snel daadkrachtig opgetreden wordt.” jubileumboek over de Feanster ondernemersvereniging. In het boek wordt teruggeblikt op 75 jaar Handel en IndustrieOok Wientjes stak in op snel ingrijpen. “De politieke partijen in Surhuisterveen. Thea Neijenhuis nam de opmaak voor haarmoeten over hun eigen schaduw heen stappen”, zei de voorman rekening. Het eerste boek werd aangeboden aan burgemeestervan VNO-NCW met het oog op de actuele politieke situatie. Piet Adema van de gemeente Achtkarspelen.
 12. 12. • Design keukens op maat • Zorg- en ziekenhuisinrichtingen • Balies, kasten en complete inrichtingen harmonie tussen • • van kantoren en bedrijven Horeca interieurs School/onderwijs inrichtingenINTERIEURBOUW kwaliteit en design Meander 4 9231 DB Surhuisterveen Tel. (0512) 365998 www.land-interieurbouw.nl ZANDBERG WEGENBOUW
 13. 13. ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regio nieuws NO 1 kort regio nieuws n Noordoost Fryslân ­ investeert in ­kanoroutes Kanovaren over kronkelende vaarten, door een historische stad, maar ook door mooie en sfeervolle dorpen. Kanovaarders kunnen voortaan te kust en te keur in Noordoost Fryslân. Eind april hebben de zes gemeenten in Noordoost Fryslân een routeboekje en een website gepresenteerd, met daarin a ­ llerlei prachtige kanoroutes door de regio. In de aanloop hiervoor zijn bovendien de barrières in enkele vaarten in Dongeradeel en Kollumerland c.a. aangepakt. Het routeboekje en de website www.kanovarenfryslan.nl, die speciaal voor het project zijn gemaakt, moeten een impuls geven aan het kanovaren in Noordoost Fryslân. De gemeenten verwachten met de uitgifte van het kanoboekje, dat volgt op de bestaande routes voor fietsers, wandelaars en paard­ rijders, een compleet toeristisch product aan recreanten en toeristen in Noordoost Fryslân te kunnenn emeenten en G bieden. ­provincie ondertekenen Regionale Afspraken n treekhuis SOp donderdag 26 april 2012 tekenden de Netwerk Noordoostburgemeesters van de vijf gemeenten in In de vorige editie van OndernemendNoordoost Fryslân en gedeputeerde Kramer van Noordoost Fryslân konden wij u de nieuwede provincie Fryslân de Regionale Afspraken van Programmacoördinator van NetwerkNetwerk Noordoost. Daarmee bekrachtigden Noordoost, Trea Tamminga, introduceren.ze hun samenwerking en legden ze vast hoe Ondertussen is het team van Netwerkze samen werken aan de sociaal economische Noordoost compleet. Het team bestaatontwikkeling van Noordoost Fryslân. naast Trea Tamminga uit Gerrie Visser (adviseur financiën en subsidies),De provincie investeert € 22,7 miljoen in de Henriette Hoekstra (secretariaat) enuitvoering van de Agenda Netwerk Noordoost, Sylvia Bosma (communicatie). Samen onder­de gemeenten samen € 35 miljoen. steunen zij de partijen in Noordoost Fryslân“Juist het feit dat iedereen over de eigen om de Agenda Netwerk Noordoost tengrenzen heen kijkt, maakt dit zo sterk”, uitvoer te brengen. Het team is bereikbaarzegt gedeputeerde Kramer, voorzitter van op het streekhuis in Burgum, Florynwei 3C V.l.n.r. Trea Tamminga, Sylvia Bosma, Gerrie Visser en Henriette Hoekstra.de stuurgroep Netwerk Noordoost. “Met de of telefonisch via 0511 – 548 580.projecten uit de Agenda Netwerk Noordoostkan de regio vooruit”. n Veel belangstelling startersbijeenkomstenDe Kamer van Koophandel, De vijf gemeenten in Noordoost Fryslân hebben ook dit jaar weer bijeenkomsten voor startendeOndernemersfederatie Noordoost Fryslân, ondernemers georganiseerd. De belangstelling was groot; meer dan 80 geïnteresseerde (pre)startersMKB Noord en de vereniging Noardlike Fryske hebben de vier informatiebijeenkomsten bezocht. Voor 27 van deze starters zijn de plannen al verWâlden steunen Netwerk Noordoost. gevorderd. Zij willen in aanmerking komen voor een inhoudelijk vervolggesprek, met een deskundige van de Kamer van Koophandel.Meer informatie over de verschillende projecten Tijdens de startersbijeenkomsten krijgen ondernemers uitgebreide informatie over het ondernemer­die de komende jaren van start gaan kunt u schap. Later dit jaar organiseren de gemeenten een aantal themabijeenkomsten voor starters.vinden op www.netwerknoordoost.nl. Wilt u hier meer over weten? Stuur dan een e-mail naar Ilona Boekhorst (i.boekhorst@achtkarspelen.nl).
 14. 14. NO 2 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regio nieuws Gedeputeerde Johannes Kramer geniet van eendrachtige aanpak Noordoosten ‘Oer jins grinzen hinne sjen foar in solide takomst’ Gedeputeerde Johannes Kramer ziet met veel genoegen hoe voortvarend en eendrachtig het Noordoosten van Fryslân bezig is om deze krimpregio te veranderen in een gebied met kansen. Een plek waar het in 2030 fijn wonen en recreëren is, waar bestaande bedrijven floreren en waar zich tegen die tijd ook nieuwe ondernemingen hebben gevestigd en voor banen zorgen. n V o l g ons n u oo k v i a en
 15. 15. ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regio nieuws NO 3De provincie investeert 22,7 miljoen euro, de vijf onderwijs bij de arbeidsmarkt, digitaliseringgemeenten samen 35 miljoen euro. Ze werken (sneller internet), duurzaamheid, bereikbaarheidsamen vanuit Netwerk Noordoost.“Iendracht (openbaar vervoer + spoor), versterken vanis wichtich, allinne mei-inoar krije we saken ondernemersnetwerken, de ontwikkeling van defoar mekoar”, weet Johannes Kramer, die als zorgsector in de regio, de landbouwsector en degedeputeerde ook voorzitter is van Netwerk aanpak van de krimpproblematiek.Noordoost. “Wy binne dêr dan ek tige wiis De provincie wil met de investering vanmei. Foar de provinsje jout it betrouwen as 22,7 miljoen euro de inwoners van dezeûndernimmers en gemeenten mei-inoar saken regio graag in staat stellen zelf hun doelen tefan de grûn tille en der sels jild en oare ynset by realiseren. De provincie, zo meldt Kramer, gaatlizze. Dat is de krêft fan dizze regio.” dit niet van bovenaf opleggen. Volgens deDie kracht vertaalt zich volgens hem in concrete gedeputeerde weet de regio zelf het beste watprojecten, die over de grens van de eigen er nodig is voor een solide toekomst. “De oerheid Profielgemeente heen kijken. Het maatschappelijk veld jout de betingsten oan, de minsken sels komme Johannes Kramerheeft zitting in de bestuurlijke themagroepen mei de ideeën, dat is de krêft”, zegt hij. Gedeputeerde bij de provincie Fryslânen heeft daarmee een belangrijke stem. Kramer: en voorzitter Netwerk Noordoost.“Draachflak, en dan konkreet makke, dat is foar Sterke punten verbeterenús as provinsje altyd in posityf signaal.” Kramer vindt het wel belangrijk dat er bij Woonplaats het bedenken van initiatieven ook over Sibrandabuorren.Bijzonder noemt hij ook dat inwoners met gemeentegrenzen heen wordt gekeken. Dat Leeftijdinitiatieven komen om de leefbaarheid in hun het geld eerlijk moet worden verdeeld, maar 44 jaar.stad, dorp of buurt te verbeteren. Kramer doelt dat het ook best zo kan zijn dat het ene gebied Burgerlijke staat (kinderen)daarmee onder meer op de oprichters van de iets meer krijgt, omdat de investering daar weer Geregistreerd Partner, vier kinderen.Dorps Ontwikkeling Maatschappij in Holwerd. leidt tot extra inkomsten in de rest van de regio. Welk boek ligt er op hetDaarin werken inwoners (soms ook in hun rol als Als voorbeeld noemt Kramer Dokkum, dat zich nachtkastje?ondernemer) samen ideeën uit om het centrum moet gaan ontwikkelen tot de waterstad van Stéphane Lebecq, Fryske keaplju envan het dorp leefbaarder te maken. “It binne de het noorden van Fryslân. Zo is er het project seefarders fan de iere midsieuwen.ynwenners sels dy’t aktyf dwaande binne mei Súd Ie. Daarin gaat veel geld om, maar daarvan Wat is jouw favoriete film?doarp en streek. Se wolle dat Holwert mear te profiteren natuurlijk ook ondernemers in Heat.bieden hat oan de toeristen dy’t elk jier weroan Kollumerland. Die gemeente heeft onlangs nog Laat al het werk liggenop de boat nei it Amelân stappe. It hiele doarp een Watersportvisie opgesteld. zodra…en omjouwing profitearje as der mear minsken Er ergens een actuele krant ligt.ek even Holwert oandogge. Dêrmei dwaande De Techniekdag op 13 april is een ander Als je twee uur op een terraswêze, moai dochs!” geslaagd initiatief. Twintig bedrijven in de mag zitten. Wie zou jij danMetslawier, Ee en Paesens-Moddergat krijgen regio Dokkum en Damwâld lieten die dag graag bij je aan tafel hebben?eveneens een Dorps Ontwikkeling Maatschappij. aan tweehonderd scholieren zien hoe mooi “Mart Smeets, liket my in ynteressanteZo moet het mogelijk worden dat inwoners techniek als vak kan zijn. Zo spelen de bedrijven man.”bijvoorbeeld drie kleine huizen achter de gevel in op de sterk toenemende vraag naar technischveranderen in een grote recreatiewoning om te geschoold personeel. Na de zomervakantieverhuren of er een bêd brochje van te maken. komen er ook Techniekdagen in Kollumerland c.a., Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Het isAanpak krimp volgens Kramer belangrijk dat ondernemersOm van Noordoost Fryslân een bloeiende regio contact zoeken met het onderwijs. Vooral omte maken waar ook bedrijven zich graag vestigen, zichzelf te innoveren en om te zorgen dat deis de Agenda Netwerk Noordoost opgesteld. regio voldoende kwalitatief geschoold personeelDaarin staan naast concrete projecten dertien krijgt. “De jeugd hat faak in frisse blik op deaandachtspunten, zoals de aansluiting van het saken.”
 16. 16. ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN ReGio NieuwS NO 5‘Dwaande-ambassadeurs’ zetten schouders onder Noordoost fryslânDertien toonaangevende bedrijven eninstellingen in Noordoost Fryslân zijn bereidde schouders onder de regio te zetten.Ze sluiten zich aan bij de regiomarketing­camapagne Dwaande. Afgelopen maarthebben ze een contract getekend waarmee ze‘Dwaande­ambassadeur’ zijn geworden.De verschillende partijen hebben veel ideeënover hoe ze de regio samen met de vijfgemeenten in Noordoost Fryslân meer opde kaart kunnen zetten. Niet alleen om meertoeristen te trekken, maar om alle branchessterker te maken. Daarvoor schakelen ze ookhun netwerk in. Het gezamenlijke doel is tebouwen aan een sterk merk: ‘Noordoost Fryslân’. De Dwaande-ambassadeurs zijn: Daniël Pijnacker b.v. (Kollum), De Buitenplaats (Earnewâld),Het ambassadeursnetwerk is in april bij elkaar De Pleats (Burgum), Dokkumer Vlaggen Centrale (Dokkum), Frouckje State (Ryptsjerk),geweest en probeert in juni concrete afspraken Jilderda bloemen (Damwâld), Land Transport (Harkema), Landal Esonstad (Oostmahorn),te maken om de regiomarketingcampagne nog Pilat Pilat (Twijzel), PTH Groep (Kollumerzwaag), Rabobank Burgum-De Lauwers (Burgum),succesvoller te maken. VDM Woningen (Drogeham) en Zorggroep Pasana (Dokkum). ZieSa zet regio op de (ansicht)kaart ZieSa is ‘lekker dwaande’ in Noordoost van een collega en maak het extra Fryslân. Zestien verschillende ansicht­ interessant. Zo helpen we elkaar. Deze kaarten met ‘dwaande’­tips zijn daarvan zomer worden de nieuwe activiteiten Je hoeft maar eve n op het tot nu toe het resultaat. De ansicht­ en ideeën uitgevoerd. Het gaat om te zijn en water je vergee kaarten hebben als doel ondernemers het ‘doen’ (lekker dwaande). We willen puur #ge t alles. Dat nieten @d is eVlinderb from Lau alg wersoog, Friesland in de regio aan elkaar te verbinden én een actieve club zijn die werkt aan een doorverwijzing van bezoekers en concrete en meetbare acties. toeristen op gang te brengen. Dat zijn twee vliegen in een klap! Sluit u aan en doE ook mee! Hoe groter het aantal deelnemers, Het enthousiasme onder de hoe groter het succes. Wilt u ook eerste 16 kaarters is groot, op de kaart worden gezet en actief met name vanwege de kans meedoen in de kaartclub? Bel of mail om kennis te delen en samen dan met ZieSa, tel. (058) 256 03 23 of te werken. De volgende info@ziesa.nl. De ansichtkaarten zijn bijeenkomst staat in het teken van te bekijken op www.dwaande.nl en arrangementontwikkeling. Koppel www.ziesa.nl. je eigen dienst of product aan die
 17. 17. IJzersterk in Noord NederlandDokkumHeerenveenLeeuwardenGroningen Dokkum P Prinslaan 15 Telefoon (0519) 29 23 25 . Fax (0519) 29 23 22 E-mail: info@raadsma.nl Heerenveen De Kuinder 10 Telefoon (0513) 63 16 00 Fax (0513) 63 16 24 Leeuwarden Archimedesweg 16 Telefoon (058) 21 27 099 Fax (058) 21 27 055 Groningen Wismarweg 32 Telefoon (050) 54 70 070 Fax (050) 54 70 079
 18. 18. ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN ReGio NieuwS NO 7 FOTO’S DOOR DICKY VAN DER MEER EN PAUL DE BRUIN KAFEEverbanden en gezellig netwerken onverwachte NoordooSt: het is de laatste donderdag van de maand, 25 april 2012 om precies te zijn. zo’n 40 mensen verzamelen zich in het interieurcafé pilat pilat in twijzel voor Kafee Noordoost, op twitter ook wel bekend als @kafeenof. de bezoekers zijn ondernemer, ambtenaar, burger en bestuurder. ze hebben één ding gemeen: ze hebben allemaal iets met Noordoost Fryslân. ze komen naar de bijeenkomsten om te netwerken. “De een staat er wat regio, met veel enthousiaste mensen. Die brengen we op deze onwenniger dan de ander, bijeenkomsten bij elkaar, zodat er nog meer mooie dingenFerenc Jacobs, initiatiefnemer maar gemiddeld zijn kunnen ontstaan.” er zo’n 40­60 mensen aanwezig”, vertelt Ferenc Jacobs, initiatiefnemer van de bijeenkomsten. “Er is bewust geen programma en geen spreker. Het draait er echt om elkaar te ontmoeten, om zo iedere laatste donderdag van de maand is er een bijvoorbeeld ­ misschien onverwachte ­ verbanden te leggen Kafee Noordoost. de locatie wisselt en wordt en om elkaar op een andere manier te leren kennen. Zo kun je bekend gemaakt via twitter en via elkaar later weer makkelijker vinden. Maar het is natuurlijk ook www.netwerknoordoost.nl. gewoon gezellig bijpraten met mensen die je al kent.” DE EERSTVOLGENDE BIJEENKOMST Bijzondere regio met enthousiaste mensen IS OP 28 JUNI 2012. Ferenc Jacobs heeft voor dit initatief als ondernemer samengewerkt met de overheid. “We hebben de krachten Na de zomerstop gaat Kafee Noordoost op gebundeld. Kafee Noordoost heeft natuurlijk banden met 27 september 2012 weer verder. Netwerk Noordoost. We wonen en werken in een bijzondere
 19. 19. G L ASV EZ E L E N COA XNoordoost-Fryslân heeft haar eigen zakelijke kabelmaatschappij:Kabelnoord Zakelijk. In Dongeradiel, Dantumadiel en Kollumerlandlevert Kabelnoord Zakelijk internet via glasvezel en coax.In de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel bieden wij demogelijkheid om aan te sluiten op ons groeiende glasvezelnetwerkin o.a. Buitenpost en Burgum.Meer weten over een aansluiting bij uw regionale kabelmaatschappij?Neem contact met mij op. Ik sta voor u klaar.Geert Hoogsteen www.kabelnoordzakelijk.nl Pier Prinslaan 21, Dokkum . Telefoon (0519) 701 701
 20. 20. ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN ReGio NieuwS NO 9 FOTO’S DOOR PAUL DE BRUIN Kansen in Kernen: “Der is wat op gong:Johan Timmermansvoor de zuivelfabriek. it iene bringt it oare” Johan timmermans praat enthousiast over de plannen in zijn dorp. Er komt een nieuwe rondweg om Garyp in het kader van de centrale As. de oude provinciale weg wordt een gemeentelijke weg, met een andere inrichting. vanuit het project Kansen in Kernen worden die plannen uitgewerkt. Kansen in Kernen maakt onderdeel uit van de Agenda Netwerk Noordoost. “dit geeft kansen, zowel voor het dorp, als ook voor mij persoonlijk.” Als voorzitter van de ondernemersvereniging van Garyp was zelfs nieuwe plannen voor maken. In het dorp zijn bijvoorbeeld Johan Timmermans betrokken bij de planvorming voor Kansen ontwikkelingen gaande over het clusteren van winkels. Een in Kernen Garyp. “De weg komt binnen de bebouwde kom te oude boerderij wordt gesloopt en daar komen dan in een liggen en verandert van een 80km­weg in een 30km­weg. Het nieuw pand een peuterspeelzaal, een bedrijf en winkels bij dorp is straks niet meer in verschillende delen gescheiden. Het elkaar. Steeds meer mensen worden wakker geschud en zo is een grote kans, want zo kunnen we het dorp optimaliseren. komen er allerlei initiatieven op gang voor een nog betere En het ene initiatief brengt het andere op gang. “ toekomst van ons dorp.” Een nieuwe werkgroep zal de eerste aanzet die eerder ontwikkeld is voor Kansen in Kernen Garyp zorgappartementen in oude zuivelfabriek verder verfijnen. Zelf heeft Timmermans vrij snel kansen gezien. Want ook privé hebben de ontwikkelingen invloed. “Mede door Kansen oude structuren herstellen in Kernen hebben wij besloten om de oude zuivelfabriek De nieuwe werkgroep komt binnenkort voor het eerst bij te kopen. We zijn nu plannen aan het uitwerken voor acht elkaar. “Vroeger reed je automatisch bij de kerk het dorp in als zorgappartementen en twee losse woningen in de fabriek. je vanaf de Wâldwei kwam. Door de huidige rondweg komen Waarschijnlijk gaat Thuiszorg De Friese Wouden daar met ons veel voorbijgangers niet in het dorp. Het is belangrijk voor het in samenwerken. De zorg verandert en daar liggen kansen. dorp dat die oude route voor bijvoorbeeld fietsers weer de Ouderen moet zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De vanzelfsprekende route wordt. Het is niet de bedoeling dat huisvesting voor mensen die dat niet meer kunnen wordt over de fietsers straks de ‘oude’ rondweg als een soort fietssnelweg enkele jaren niet meer betaald door de overheid. Dit soort gaan gebruiken en dan Garyp links (of eigenlijk rechts) laten kleinschalige initiatieven zijn dan de oplossing. Het is dus liggen. We hopen dat die oude structuur waarbij de route door bedoeld voor mensen die echt niet meer thuis kunnen wonen. het dorp de vanzelfsprekende route is, weer terugkomt. Straks Door de ontwikkelingen van Kansen in Kernen kan dit straks moet de afslag naar Garyp veranderen in een afslag om Garyp op deze plek gerealiseerd worden. Een ligging aan een drukke heen. Dat is echt heel belangrijk voor het dorp en voor de 80km­weg was niet ideaal. Doordat het straks 30 km per uur ondernemers. ” De werkgroep zal de plannen uitwerken en als wordt, kan dit wel. Er komen mogelijkheden voor parkeren, voorstel bij de gemeenten brengen. voor toeleveranciers en ga zo maar door.” JohAN timmErmANS Kansen zien en benutten Eigenaar van De Timmermantsjoender in garyp en inmiddels eigenaar van de oude zuivelfabriek in het Maar het is niet alleen Timmermans die kansen ziet en benut. dorp. De Timmermantsjoender is een aannemers- en “Zoals ik al zei, brengt het ene het andere op gang. Natuurlijk timmerbedrijf dat gespecialiseerd is in de verbouw van oude bedrijfspanden, woningen en boerderijen. was niet iedereen het eens met de aanleg van De Centrale As. Timmermans is een gariper in hart en nieren. Zijn ouders Maar hij komt er, en daar moeten we het maximale uit halen. zijn er geboren en vanaf zijn achtste woont hij zelf in garyp. En je merkt steeds meer dat mensen daar aan wennen en er
 21. 21. Nu direct Profiteer van nuinerk o l kwe dr de extra service van Van der Eems uw b estellen vandereemsdirec t.n l Uw voordeel: 24/7 dienstverlening + Direct besparen + Heel eenvoudig bestellen + Vertrouwde kwaliteit + Stipte levering www.vandereems.nl offsEt drukwErk | digitaal drukwErk | warEhousing | dtp/opmaak | afwErking Zien is geloven Sportief plezier voor iedereen PitchPutt golf Esonstad vanaf 13 juli open! Allerlei uitjes mogelijk! Na een rondje PitchPutt Golf gezellig naborrelen? Of op zoek naar een leuk teamuitje, bedrijfs- uitje, familiedag of vrijgezellenfeest? PitchPutt Golf is een moderne Vanaf de zomer van 2012 heten we sport die overal ter wereld wordt jullie van harte welkom op de baan. gespeeld. Da’s niet zo gek, want het is op elk niveau spannend en uitdagend. En iedereen kan het! PitchPutt Golf is opgezet als publiekssport en is daarom betaalbaar, toegankelijk en open voor iedereen.PitchPutt Golf Esonstad • Skanserwei 28 • 9133 DV AnjumT: 0519-32 95 55 • esonstad@landal.nlKijk voor meer informatie over alle banen op www.pitch-putt.nl www.pitch-putt.nl/esonstad
 22. 22. ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regio nieuws NO 11360 E-commerce verlaagt de drempelvoor ondernemers om te starten met e-commerceDe e-commerce academiestoomt ondernemers klaarvoor het online ondernemen Profiel Nico Oud Directeur/ Eigenaar.In april 2012 lanceerde 360 e-commerce uit Noardburgum dee-commerce academie, nadat verschillende ondernemers hadden Geborenaangegeven de stap naar online verkoop te groot te vinden. Deze 15-05-1979.ondernemers wilden niet direct groot investeren, maar wilden wel Burgelijke staatintensief begeleid worden. Die vraag heeft de e-commerce specialist Verloofd. Een zoon van 10 maanden.van noord Nederland omgezet in een nieuw concept. De e-commerce Loopbaanacademie! Verschillende commerciële functies, projectmanagement functies en leidinggevendeWat is daar innovatief aan? Komt er een vervolg? functies bij grote en kleine bedrijven. In 2010Nico Oud legt uit wat het concept innovatief De inschrijvingen voor het eerste traject zijn gestart met DNA Media en nu mede-eigenaar vanmaakt: “Een academie op het gebied van net gesloten, maar gezien de belangstelling 360 E-commerce.internet en e-commerce is niet uniek. in de regio starten we in september direct Hobby’sWat ons concept uniek maakt, is dat we nog een traject. Het aantal deelnemers Hardlopen, lezen en fotograferen.ondernemers niet alleen gaan vertellen hoe is beperkt, dus we sluiten niet uit dat weze het kunnen doen. Tijdens het traject van meerdere trajecten tegelijkertijd opstarten.10 bijeenkomsten bouwen we ook Op dit moment denken wij dat er maximaaldaadwerkelijk een webshop, helpen we bij tussen de 8 en de 10 mensen per bijeenkomsthet inrichten van de webshop en leren we de kunnen deelnemen. We willen dat er ruimte isdeelnemers hoe ze hoger in Google kunnen om alle vragen te behandelen.komen. Het hele spectrum dus. En dat voorslechts eenmalig € 2.500,-.” Wat zijn jullie ambities? Wat betreft de e-commerce academie willenEn dat kijkje achter de schermen? we volgend jaar nog eens 6 trajecten Profiel“De afgelopen 7 jaar ben ik door schade en starten. Met 360 E-commerce zijn we hard Oeds Hiemstraschande wijzer geworden, een kijkje achter op weg dé E-commerce specialist van Directeur/ Eigenaar.de schermen is voor een ondernemer dan Friesland te worden. Binnen 3 jaar willenook extra interessant”, zegt Oeds Hiemstra. we een landelijke speler zijn en het team Geboren“Mijn webshop villa-vrolijk.nl is de afgelopen uitbreiden met 5 man. We hebben het team 15-05-1979.uitgegroeid tot een volwaardig bedrijf en een en de formule om het waar te maken! Een Burgelijke staatserieuze speler in de branche. De laatste jaren van onze projecten (Cure4Life) was onlangs Samenwonend, 2 dochters.ben ik bezig geweest met het optimaleren featured case op Emerce. We stonden onder Loopbaanvan de processen en het staat nu als een huis. de case van Jumbo. Daar zijn we als Fries Sinds 8 jaar eigenaar van de webshop villa-vrolijk.nl,Gedurende het traject van de e-commerce bureau wel trots op! oprichter van Internet Marketing Friesland enmogen de deelnemers regelmatig even sinds 2011 mede-eigenaar van 360 E-commerce.meekijken bij villa-vrolijk.nl. Dan zien ze Hobby’smeteen hoe het er in de praktijk uitziet.” Autoracen op het circuit.
 23. 23. U bent - financiële administratie - loonadministratie - belastingaangiften gespot... - fiscale adviezen - organisatie adviezen - startersbegeleiding - interim ondersteuning Betrokkenheid... is een ‘must’ voor een degelijke financiële dienstverlening. Onze ervaren experts leggen u graag uit wat zij daarmee bedoelen! Bel voor een afspraak of kom langs in Dokkum! Altijd dichtbij: uw kennis in financiële zaken.... voor deOndernemersPrijs vanNoordoost Friesland 2012! Zuiderschans 4, Postbus 100, 9100 AC Dokkum Tel. 0519 - 228150Strijkt u dit jaar met de eer als beste ondernemer van Fax 0519 - 228160Noordoost Friesland? Of kent u een ondernemer www.vanwieren-vellinga.nldie het absoluut verdient om de OndernemersPrijsNoordoost Friesland in ontvangst te nemen? Meldhet bedrijf aan vóór 1 mei 2012 op de websitewww.ondernemersprijsnoordoostfriesland.nlPrijsDe winnaar van det OndernemersPrijs NoordoostFriesland ontvangt, naast eeuwige roem, een De Pleats biedtmediapakket en een uniek kunstwerk gemaakt door alle faciliteiten voor uw zakelijke wensen.Hans Jouta. Vergader- en congreszalen voor elke groepsamenstelling.DoelgroepOndernemers uit de gemeenten Achtkarspelen,Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumer­ » WIFIland en Tytsjerksteradiel mogen deelnemen. » Lounge keukenMeer informatie? » DagarrangementenMeer informatie over de OndernemersPrijs » DinerNoordoost Friesland kunt u vinden op de website » Break out mogelijkhedenwww.ondernemersprijsnoordoostfriesland.nl » Fingerfood lunchof volg ons op Twitter @OndernemerNOF » Keukentechniek workshopDeze gespotte ondernemers gingen u voor: » PodiumfaciliteitenWinnaar 2011: Willem Kooistra en Wijnand Fijnvan­ » Audiovisuele middelen draat, PTH Groep, KollumerzwaagWinnaar 2010: Geesje Duursma, De Pleats, Burgum Schoolstraat 82 - Burgum - 0511 461556Winnaar 2009: Douwe Jan Boersma, Health2Work, Surhuisterveen www.depleats.nl | info@depleats.nl | twitter.com/depleats
 24. 24. ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN ReGio NieuwS NO 13 koRt ReGio NieuwSn BetterAs voldoet niet n Bouwgroep dijkstra draisma presteert weer goed aan de voorwaarden ondanks de economische tegenwindMede dankzij alert ingrijpen van ‘De Vrienden Bouwgroep Dijkstra Draisma (BGDD) met Biense Dijkstra: “Met onze huidige order­van De Centrale As’ is het burgerinitiatief van vestigingen in Bolsward en Dokkum, heeft portefeuille kunnen we de vaste kern primade groep BetterAs, op 23 mei door Provinciale het afgelopen jaar een omzet behaald van aan de slag houden. Daarbij zijn nog steedsStaten ongeldig verklaart. Het burgerinitiatief € 129 miljoen tegen een omzet van € 97 miljoen voldoende kansen in de markt. Wel staan detegen aanleg van De Centrale As is strijdig met de in 2010. Ondanks de economische malaise marges nog steeds onder druk. Dijkstra Draismaverordening Burgerinitiatief Fryslân. waarin de bouw verkeert, is 2011 met een netto heeft een sterke solvabiliteit­ en liquiditeits­Nu het burgerinitiatief niet verder in behandeling rendement van circa 2% afgesloten. positie, waardoor we niet afhankelijk zijn van dewordt genomen, kan de aanleg van De Centrale Volgens directeur Biense Dijkstra heeft de financiering door banken; ons beleid blijft omAs gewoon doorgaan. bouwgroep dat te danken aan haar nuchtere onze onderaannemers en leveranciers binnenVijf oud­statenleden zijn een actie gestart Friese benadering. “Wij kennen een platte 30 dagen te betalen.”tegen de aanleg van De Centrale As. “Onder organisatie met korte lijnen, waarin iedereende naam BetterAs hebben zij hun alternatieve altijd al de handen uit deplan gepresenteerd”, vervolgt woordvoerder mouwen steekt. Daarbij speeltPieter Willem Meinema van de Vrienden. “Maar ook dat opdrachtgevers steedsBetterAs helpt niet de viervoudige doelstelling vaker in zee gaan met financi­van De Centrale As op het gebied van verkeers­ eel betrouwbare partijen zoalsveiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en Bouwgroep Dijkstra Draisma”.sociaal­economische aspecten te realiseren. Het Het extra bouwvolume in 2011past niet binnen het vastgestelde Inpassingsplan. is voornamelijk gerealiseerdEn doet geen recht aan het project Kansen in door gebruikmaking vanKernen voor de herinrichting van dorpen.” ingeleend personeel en“Wij hebben de politieke fracties er op ZZP’ers. Dit jaar verwacht degeattendeerd dat het burgerinitiatief van bouwgroep ca. € 105 miljoenBetterAs niet voldoet aan de voorwaarden die de omzet te realiseren.provincie stelt aan een burgerinitiatief. Eén vande voorwaarden is namelijk, dat er gedurendedeze statenperiode geen besluit over de CentraleAs mocht zijn genomen. En dat was wel het n Nieuw innovatief bedrijf Freed interactive van startgeval. Daarom heeft de provincie een onafhanke­ Op 1 april jl. is Freed Interactive, de nieuwe onderneminglijk juridisch advies gevraagd. Dit juridisch advies van Jan Kooistra en Wouter Slotegraaf (voorheen Tsjil/bevestigde ons standpunt. Ook zijn er door de Speak), van start gegaan. Freed is een startup met bijnaprovincie al forse investeringen gedaan. Wij zijn 15 jaar ervaring, die zich richt op het adviseren en realiserendaarom verheugd met het besluit van Provinciale (en mogelijk participeren) van innovatieve conceptenStaten om dit burgerinitiatief ongeldig te en oplossingen op het gebied van mobile, touch enverklaren”, zo vertelt Pieter Willem Meinema. gesture. Freed werkt vanuit doelstellingen, gekoppeld aan“De grote meerderheid van de bevolking doelgroepen en realiseert hierbij de beste oplossing. DezeNoordoost Fryslân kan en wil niet langer wachten oplossing kan bestaan uit het inzetten van o.a.: Mobieleop de aanleg van De Centrale As.” applicaties (iPhone/iPad/Android/Windows Phone 7), Touch (waaronder Microsoft Surface), Gesture (denk aanDe Vrienden van De Centrale As is een initiatief Microsoft Kinect). Freed is de ideale sparringpartner voorvan ondernemersverenigingen in Noordoost bovengenoemde toepassingen en denkt graag met u meeFryslân. www.devriendenvandecentraleas.nl over de mogelijkheden van deze innovatieve middelen. Op dit moment wordt er druk gewerkt aan opdrachten van o.a. GGZ Friesland en Geopark De Hondsrug (provincie Drenthe).
 25. 25. NO 14 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regio nieuws ‘Kabel Noord biedt regio meer mogelijkheden’ Kabel Noord is een van de 20 kabelbedrijven in Kabel Noord biedt aansluiting voor Nederland. De vestiging in Dokkum is met ongeveer radio/tv, telefonie en internet in de 25.000 aansluitingen landelijk gezien een kleine gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, onderneming, maar alles is daar wel gericht op de Kollumerland, maar ook op Ameland en eigen regio. Dat maakt Kabel Noord uniek en kan Schiermonnikoog. Er ligt een netwerk dat binnen nu en vijf jaar nóg veel meer bieden, voorspelt in ieder dorp en een groot deel van het directeur Niek Geelhoed. buitengebied in deze regio beschikbaar is. n V o l g ons n u oo k v i a en
 26. 26. ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regio nieuws NO 15 Profiel Niek Geelhoed Directeur Kabel Noord in Dokkum. Geboren 16 oktober 1956. Burgerlijke staat Gehuwd, vader van 3 kinderen.Niek Geelhoed is directeur van Kabel Noord Geelhoed meldt dat Kabel Noord concrete Opleidingen voor hem is het met de 30 huidige plannen heeft om het complete gebied te Universitaire opleidingmedewerkers steeds weer een uitdaging om voorzien van een glasvezelnetwerk. Dit zal bedrijfseconomie.de dienstverlening en service te vergroten. economie en leefbaarheid in dit gebied met Loopbaan“Wij lopen niet voorop in de ontwikkeling van elkaar verbinden, voorspelt Geelhoed. Als het Vanaf 1986 werkzaam in denieuwe producten, maar alles wat wij doen is wel aan hem ligt, investeert Kabel Noord 25 miljoen energiesector. Vanaf 1998 directeurgericht op deze regio,” zegt Geelhoed, die eerder euro in het nieuwe netwerk en kan het project Gasbedrijf Noord-Oost Friesland éndirecteur was van Gasbedrijf Noordoost Friesland de komende vijf jaar zijn beslag krijgen. Kabel Noord. Vanaf 2006 directeur Kabelin Dokkum, van waaruit in 1998 Kabel Noord is Een dergelijke ontwikkeling voor zo’n klein Noord.ontstaan en die in 2006 zelfstandig verder ging gebied is uniek in Nederland, aldus Geelhoed: Ambitiesals nutsbedrijf. “Dit is belangrijk voor de buitengebieden, Kabel Noord verder ontwikkelen zoals waar met name de agrarische sector profiteert, die past bij de regio en er zo aanGlasvezelnetwerk want voor deze bedrijfstak is internet steeds meehelpen dat Noordoost Friesland eenKabel Noord betrok vorig jaar een gloednieuw belangrijker geworden.’’ snelle en betrouwbare aansluiting heeftpand op een zichtlocatie aan de Pier Prinslaan met de rest van de wereld.op bedrijventerrein Zuiderschans in Dokkum. De kracht van Kabel Noord is een totaalpakket Hobby’sKorte lijnen, persoonlijke contacten, goede via de kabel, die radio/tv, internet en telefonie Bestuurlijk actief in o.a.bereikbaarheid en snelle service blijkt wat in één levert. Geelhoed stelt dat kwaliteit en ondernemersvereniging Dokkum enmensen in de regio aanspreekt en blijkt de kracht betrouwbaarheid van een verbinding via de koken.van deze onderneming. De Noordoosthoek van kabel hoger ligt. “Kabel Noord is gestart metFriesland kan via een goede digitale snelweg kabeltelevisie. Daar hebben wij de meesteafrekenen met bedreigingen als vergrijzing en ervaring in en dat is nog steeds de basis in onskrimp, die als een donkere wolk boven dit gebied pakket. Wij lopen niet voorop in technologischehangen, voorspelt Geelhoed. “Juist omdat dit een ontwikkelingen, dat laten wij graag aan anderenplattelandsgebied is, en redelijk dun bevolkt is, over. Wij bieden aan wat past bij deze regio enkan een goede internetverbinding de afstand tot de mensen die daar wonen en werken. Voor diede rest van Nederland verkleinen. Dat geldt voor mensen hebben wij steeds meer te bieden enparticulieren, maar met name ook voor de zorg, daar ligt onze kracht in de toekomst!’’onderwijs en toerisme.’’
 27. 27. ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN achtkarspelen 13 kort nieuwsn Geslaagde avond over n oe de ondernemersscan D Duurzaam onder­ emen n ‘Duurzaam ondernemen’ in Achtkarspelen Vorig jaar heeft Achtkarspelen een Op basis van de gegevens uit de scanDe steeds sneller wordende terugverdientijd voor Koplopertraject duurzaam ondernemen kan de ondernemer aangeven of hij eenduurzame investeringen door ondernemers is georganiseerd. De deelnemende bedrij- persoonlijk gesprek met een adviseurrelatief onbekend. De gemeente Achtkarspelen ven waren allemaal erg enthousiast en blij over duurzaamheid wil. Samen kan danheeft daarom dinsdagavond 17 april een verrast over wat duurzaam ondernemen bekeken worden of er vervolgstappeninformatieavond gehouden over de voordelen voor hun bedrijf kan betekenen. Zowel te nemen zijn en waar die uit kunnenvan investeren in duurzame energie door op milieu als op financieel gebied. bestaan. Ook kunt u aan het einde van debedrijven. Achtkarspelen wil ondernemers graag scan zien wat de gemiddelde ‘score’ is van helpen stappen te zetten om concreet andere ondernemers uit AchtkarspelenTijdens deze avond zijn presentaties gehouden aan de slag kunnen. Om snel inzicht te die de scan hebben ingevuld. De Duorsumover snel oplopende fossiele brandstofprijzen, krijgen in hoe een onderneming ervoor dwaande ondernemersscan en anderede steeds beter wordende technieken met staat op MVO-gebied heeft ze daarom informatie over duurzaam ondernemen,meer opbrengsten en de grote fiscale voorde- de Duorsum dwaande ondernemersscan waaronder de milieubarometer, is telen van de investeringen. De combinatie van laten ontwikkelen. Geen lang traject maar vinden op de website van de gemeentedeze drie factoren kan een verrassend snelle een korte handige tool die snel inzicht Achtkarspelen www.achtkarspelen.nl en isterugverdientijd opleveren, zodat investeren in biedt. Waar liggen kansen, wat doe ik gratis beschikbaar voor alle ondernemers.duurzame energie geld en goodwill oplevert goed en waar kan ik nog meer uithalen? Dus ondernemers, doe je voordeel metvoor het lokale bedrijfsleven. Ongeveer Op die manier kan een onderneming duurzaamheid, doe de scan!25 lokale ondernemers bezochten de bijeen- snel bepalen hoe ze haar (vaak beperkte)komst en zij waren enthousiast over tijd en middelen het meest effectief kande getoonde mogelijkheden. inzetten als het om duurzaamheid gaat.n Subsidies voor projecten in AchtkarspelenDiverse projecten in de gemeente Achtkarspelen wil maatschappelijk voorziening uitgebreid en een overkap-Achtkarspelen krijgen subsidie van het verantwoord ondernemen (MVO) bij het ping boven het terras gebouwd. Daarnaastgebiedsplatform Plattelânsprojekten bedrijfsleven stimuleren. Ondernemers in worden vier extra campingplekkenNoordoost-Fryslân. Het geld gaat onder hun bedrijf streven naar een balans tussen gecreëerd. De Minicamping Blauforlaetmeer naar Surhuisterveen, Harkema en een gezond bedrijfsrendement (profit), krijgt hiervoor 11.346 euro subsidie vanAugustinusga. Surhuisterveen krijgt een een beter milieu (planet) en meer welzijn Plattelânsprojekten Noordoost Fryslân. Inijs- en chocoladefabriek. Initiatiefnemer van de medewerkers en de maatschap- Harkema wordt een parkachtige omgevingJos Blom wil bij de productie zoveel pij (people). Tijdens dit project zal een gerealiseerd tussen De Fûgelkamp enmogelijk gebruik maken van lokale en online Quickscan ontwikkeld worden. Sportpark de Bosk. Hierdoor ontstaat eenregionale producten. In de fabriek wordt De gemeente krijgt hiervoor 15.683 euro aantrekkelijke en kortere looproute vanuiteen workshopruimte gecreëerd waar subsidie van de provincie uit de pot het centrum van het dorp naar het sport-gasten kunnen zien hoe dit ijs en de Plattelânsprojekten Noordoost Fryslân. complex. De gemeente Achtkarspelenchocolade wordt gemaakt. BG De minicamping in Blauforleat gaat krijgt hiervoor 80.450 euro subsidie vanFoodfactory krijgt hiervoor 50.000 uitbreiden. Door toename van het aantal het gebiedsplatform Plattelânsprojekteneuro subsidie van Plattelânsprojekten camping­ ezoekers en verbreding van b Noordoost Fryslân.Noordoost Fryslân. De gemeente activiteiten wordt de toilet- en douche-
 28. 28. Second Second opinion? (sta Krijgt u als opinion? Second wel het als (star opinion? juiste Krijgt u Second Second ding? Geen goe Second aopinion?juiste wel het Second opinion? opinion? ding? Geen goed opinion? aan e behoefte aan ee behoefte Krijgt u als (startende) ondernemer wel het juiste advies en begelei- Maak een af Maak een a ding? Geen goed gevoel of gewoon Krijgt u als (startende) ondernemer behoefte aan een second opinion? wel het juiste adviesKrijgt ubegelei- ondernemer en als (startende) Maak een afspraakwel het juiste advies en begelei- met een ding? Geen goed gevoel of gewoon of gewoon eerste Geen goed gevoel ding? specialist! Hetondernemer consult issecond opinion? behoefte aan een second opinion? met een Krijgt u als (startende) behoefte aan een specialist! Het gratis. Samen wel het juiste advies enop pad Maak eeneen voor afspraak specialist! He Krijgt uGeen goed gevoel of gewoon specialist! Het eerste consult is als (startende) ondernemer begelei- Maak een afspraak met een ding? A. v/d Meulenstrjitte 12-14 behoefte juiste bedrijfsvoering! gezonde advies en begelei- wel het aan een second opinion? gratis. Samen op pad voor een specialist! Hetals (startende) ondernemer begeleiding? Maak een afspraak eerste wel het juiste advies en Krijgt ondernemer consult is Krijgt u als (startende) u met een A. v/d Meulenstrjitte 12-14 gezonde bedrijfsvoering! Gedempte vaart 14 9271 BL De Westereen ding? Geengevoelhetconsult is behoefteen begelei- opinion? specialist! wel of gewoon of gewoon 9271 BL eerste gevoel goed Geen goed HetDe Westereenjuiste advies aan een second Postbus 42 gratis.afspraakpad op een voor een Samen eenpad behoefteSamen opeenvoor goed gevoel of gewoon is gratis. Maak een Tel. 0511 44 38 met second opinion? consult ding? Geen specialist! Het eerste gratis. Samen gratis. aan 40 Tel. 0511 Surhuisterveen 9230 AA 44 38 40 A. v/d– MeulenstrjitteMeulenstrjitte 12-14 0512 36 24 45 A. v/d 12-14 DeWestereen@DVEN.nl Westereen gezonde bedrijfsvoering! Leek Surhuisterveen gezonde bedrijfsvoering! een gezonde bedrijfsvoering! Samen op pad voor De Westereen Drachten DeWestereen@DVEN.nl Maak een afspraakeen second opinion? behoefte aan met een www.DVEN.nl 9271 BL De Surhuisterveen@DVEN.nl gratis. Samen 9271 BL De Westereen www.DVEN.nl Tel. 0511 44 38 40 De Westereen Drachten Leek Surhuisterveen De Westereen een afspraak met Surhuisterveen www.DVEN.nl DeWestereen@DVEN.nl Maak Drachten Leek specialist! Het eerste consult is een Tel. 0511 44 38 40 www.DVEN.nl specialist! Het eerste consult is De Westereen Drachten Leek Surhuisterveen gratis. Samen op pad voor een gezonde be DeWestereen@DVEN.nl gratis. Samen op pad voor eenA.www.DVEN.nl v/d Meulenstrjitte 12-14 gezonde bedrijfsvoering! De Westereen Drachten Leek Surhuisterveen gezonde bedrijfsvoering! A. v/d Meulenstrjitte 12-14 als (startende) ondernemer Krijgt u
 29. 29. ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN achtkarspelen 15Profronde en Harkemase Boys koesteren het bedrijfslevenSponsoring, een kwestievan levensbelangZonder sponsoring fietst er geen wielerprof meer door Surhuisterveen en voetballen ophoog niveau wordt voor Harkemase Boys dan een lastige zaak. Als alle sponsoren zoudenafhaken wordt in één klap de financiële bodem onder de beide sportieve paradepaardjesvan Achtkarspelen weggeslagen. Een gesprek met voorzitter Albert Helfrich van hetWielercomité Surhuisterveen en voorzitter Pieter Spinder van Harkemase Boys over het nuten de noodzaak van financiële steun van het bedrijfsleven.
 30. 30. HCA Handel Constructiebedrijf Algra Postbus 50 9230 AB Surhuisterveen Mobiel: 06 - 549 031 59 Fax: 0512 - 84 04 64

×