Ondernemend NO Frl editie Tytsjerksteradiel juni 2012

1,025 views

Published on

De vijf gemeenten in Noordoost Fryslân werken sinds 2010 op economisch gebied steeds intensiever samen. Een onderdeel daarvan is de regiomarketingcampagne ‘Noordoost Fryslân echt mooi’ en de daarbij horende slogan ‘Dwaande’. Een gemeenschappelijk regionaal ondernemersmagazine is een logisch vervolg.

De vijf afzonderlijke gemeenten vinden het belangrijk dat binnen het regionale concept de eigen identiteit nadrukkelijk overeind wordt gehouden. Daarom zal per gemeente een eigen editie verschijnen. Achtkarspelen, Dongeradeel, Tytsjerksterdiel, Dantumadeel en de gemeente Kollumerland zijn deelnemer in het nieuwe magazine Noordoost Fryslân. Voor meer informatie kijk op http://www.of.nl/overige-uitgaven

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,025
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ondernemend NO Frl editie Tytsjerksteradiel juni 2012

 1. 1. OndernemendNoordoost Fryslân editie Tytsjerksteradiel NR 2, juni 2012 “Der is wat op gong: it iene bringt it oare”n Aan de slag via Social returnn BuroTwa Advies en Administratien Streekhuis Netwerk Noordoostn Oars! 2012
 2. 2. Ondernemersvragen? Bent u een startende of gevestigde ondernemer in onze gemeente en heeft u ondernemersvragen? Neem dan contact op met de afdeling Economische Zaken van de gemeente Tytsjerksteradiel. Onze adviseurs kunnen antwoord geven op vragen over bijvoorbeeld kavels, bedrijfslocaties of duurzaam ondernemen.Gemeente TytsjerksteradielRaadhuisweg 7, Burgum E-mail gemeente@t-diel.nlPostbus 3, 9250 AA Burgum Internet www.t-diel.nlTelefoon 14 0511 Twitter @tdiel
 3. 3. ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân TYTSJERKSTERADIEL 3 Ondernemend Noordoost FryslâN editie tytsjerksteradiel NR 2, juNi 2012Ondernemers,Voor u ligt het boordevolle tweede nummer van Ondernemend Noordoost Fryslân, editie Tytsjerksteradiel.Ik ben blij met de positieve reacties die ik heb mogen ontvangen voor de nieuwe opzet van onsondernemersmagazine. Een goede stimulans! In dit nummer doet wethouder Houkje Rijpstra een beroepop uw sociale geweten. Via Social return wil de gemeente bij aanbestedingen afspraken maken over hetinzetten van jongeren of langdurig werklozen. Verder kunt u lezen over onze inzet om meer klantgericht te “Der is wat op gong: it iene bringt it oare”werken en de dienstverlening daarop in te richten. Het is mooi dat de ondernemersverenigingen meedoen n AAn de slAg viA sociAl return n BurotwA Advies en AdministrAtie n streekhuis netwerk noordoostaan het inrichten van een ondernemerspanel, om zo mee te helpen onze dienstverlening te verbeteren. n oArs! 2012En vanzelfsprekend kijken we even terug op de Lifestyle Fair Oars! en vooruit op onze inspanning om samenmet het bedrijfsleven de woningmarkt in beweging te krijgen. Naast nog meer ondernemend nieuws Colofonuit onze gemeente, is er ook veel nieuws over onze samenwerking in Noordoost Fryslân; het ‘Netwerk Uitgeverij OF BV / NOVEMA BV i.s.m.Noordoost’. Ik ben verheugd dat wij u het nieuwe team van Netwerk Noordoost mogen presenteren en wil Gemeente TytsjerksteradielTrea, Gerrie, Henriette en Silvia veel succes wensen met hun nieuwe uitdaging. Gedeputeerde Johannes BladmanagementKramer laat in een interview zijn licht schijnen op onze samenwerking in Noordoost Fryslân. In de afgelopen OF/NOVEMA BVperiode zijn er afspraken gemaakt over de uitvoering van een groot aantal projecten. Bijvoorbeeld het Ed Klijnmanwaterfront in Earnewâld, de ontsluiting van industrieterrein Skûlenboarch en Kansen in Kernen in Garyp. ContactpersonenJuist in deze economisch moeilijke tijden is het uitvoeren van dergelijke projecten erg belangrijk. gemeente Tytsjerksteradiel Jan Sijtsma, jsijtsma@t-diel.nlIk wens u veel leesplezier, Esther Osinga, eosinga@t-diel.nlEric ter Keurs, burgemeester Tytsjerksteradiel T. 14 0511 www.t-diel.nl twitter.com/tdiel Advertentie-exploitatie inhoud Administratie Novema BV Gemeente Tussendiepen 21 9206 AA Drachten 4 Tytsjerksteradiel doet beroep op sociale geweten bedrijfsleven T. 0512-366326 7 Van buiten naar binnen denken Contactpersoon: Gerrit Landman 10 Oars! 2012 bewijst dat het anders kan Redactie 11 Kort nieuws Menno Bakker (hoofdredacteur) 15 BTB Groenvoorziening wordt Oosterhof Holman Groen BV Ingrid van Damme, Max van den Broek 19 BuroTwa Advies en Administratie: klein en professioneel 22 Kort nieuws Fotografie Ed Klijnman Het Noordoost Fryslân katern Vormgeving NO 1 Kort regio nieuws Sprog | strategie + communicatie Sneek NO 2 Gedeputeerde Johannes Kramer geniet van eendrachtige aanpak Noordoosten Druk NO 5 Netwerk Noordoost Drukkerij van der Eems NO 7 Kafee Noordoost: onverwachte verbanden en gezellig netwerken © Copyright 2012. De uitgever kan op geen enkele wijze instaan voor de NO 9 Kansen in Kernen: “Der is wat op gong: it iene bringt it oare” juistheid of volledigheid van informatie. Uitgever aanvaardt dan ook geen enkele NO 11 360 E-commerce verlaagt de drempel aansprakelijkheid voor de schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is NO 13 Kort regio nieuws van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit NO 14 ‘Kabel Noord biedt regio meer mogelijkheden’ deze uitgave. Uit deze uitgave mag na toestemming van de uitgever met bronvermelding geciteerd worden.
 4. 4. 4 ONDERNEMEND NOORDOOST FRySlâN tytsjerksteradiel tytsjerksteradiel doet BeroeP oP soCiale geweteN BedrijFsleveN ‘Aan de slag via social return’ om te zorgen dat de kaartbakken met mensen die een beroep doen op een uitkering leger worden, experimenteert de gemeente Tytsjerksteradiel met social return. ondernemers die zaken willen doen met de gemeente moeten bereid zijn afspraken te maken over bijvoorbeeld het inzetten van jongeren met een beperking of langdurig werklozen. Het is volgens wethouder Houkje Rijpstra een extra hulpmiddel om mensen aan de slag te helpen, maar ook om ondernemers een zetje in de rug te geven in de richting van Maatschappelijk Verantwoord ondernemen (MVo).
 5. 5. ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân TYTSJERKSTERADIEL 5Tytsjerksteradiel is niet de eerste gemeente die daartoe niet verplichten. Wel stimuleren. Hethet instrument Social return inzet om mensen kan echter best zo zijn dat we werk uitbestedenin een uitkeringssituatie te helpen weer aan aan een aannemer die een hoofdkantoor inde slag te komen. In onder andere Nijmegen Drachten heeft. We kunnen dan de aanvullendedoen ze het al en Leeuwarden experimenteert afspraak maken dat hij voor het onderhoud vanermee. Uitgangspunt van het systeem is dat er het groen bij dat kantoor mensen van de Socialemet bedrijven die zaken doen met de gemeente, Werkvoorziening Caparis inzet. Dat hoeven danop het gebied van inkopen van goederen dus niet per se mensen uit onze gemeente teof diensten of het aanbesteden van werk, zijn.”aanvullende afspraken worden gemaakt over Rijpstra is er van overtuigd dat het over de eigensociale aspecten. gemeentegrenzen heen durven kijken de sleutel tot het succes is. “Als je een beroep doet op het ProfielMeedoen sociale geweten van het bedrijfsleven moet je Houkje Rijpstra“Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid er ook voor zorgen dat je de afspraken na kunt Wethouder gemeente Tytsjerksteradiel.om er voor te zorgen dat zo weinig mogelijk komen. Zo kunnen we dus ook in de bestandenmensen aan de kant blijven staan. Als het even van andere gemeenten in Friesland naar geschikt Geborenkan moet iedereen meedoen en zelfredzaam zijn. personeel zoeken als we zelf geen geschikte 1 januari 1963 in Leeuwarden.Dat kunnen we als gemeente niet alleen voor kandidaten hebben.” Burgerlijke staatelkaar krijgen. Daar hebben we het bedrijfsleven Getrouwd, 2 kinderen.bij nodig. We merken dat steeds meer bedrijven Niet vrijblijvend Loopbaaninzetten op MVO. Social return is een uitstekend Social return wordt ook ingezet bij de aanleg van Na haar studie geschiedenis enhulpmiddel om het richting bedrijfsleven De Centrale As. Daar zijn afspraken over gemaakt Nederlands heeft Houkje Rijpstra deniet alleen te laten bij een moreel appèl”, legt met de provincie, die verantwoordelijk is voor overstap gemaakt naar de journalistiek.wethouder Houkje Rijpstra uit. de aanbesteding van deze megaklus. “Het werk Van 1990 tot 1996 werkte ze bij het wordt, waar technisch en juridisch mogelijk, weekblad Actief in Burgum. VervolgensDe afspraken die de gemeente met ondernemers zoveel mogelijk gegund aan lokale en regionale maakte ze de overstap naar Omropwil maken kunnen gaan over arbeidsplaatsen, ondernemers, dus daar past Social return heel Fryslân waar ze tot 2006 actief isbijvoorbeeld over het inzetten van jongeren goed bij”, aldus Rijpstra. Voor ondernemers is het geweest. Van 1986 tot 1998 was Rijpstramet een beperking of langdurig werklozen, overigens geen vrijblijvende aangelegenheid om tevens als fractiemedewerker betrokkenmaar ook over het creëren van leerwerkplekken er wel of niet aan mee te doen. “Ondernemers bij PvdA Statenfractie Fryslân. Sinds 2006of stageplaatsen. Een andere mogelijkheid is die met ons in zee gaan weten wat we van hen is zij namens de PvdA wethouder van deom met het bedrijf afspraken te maken over verwachten. De afspraken worden vastgelegd in gemeente Tytjerksteradiel. Zij is nu bezighet leveren van bepaalde maatschappelijke de koopovereenkomst of in het bestek. Het gaat aan haar tweede termijn en heeft onderdoelen. Rijpstra: “Het is maatwerk. We kijken om harde afspraken, anders werkt het niet.” andere cultuur, duurzaamheid, werk ennaar de mogelijkheden die bedrijven hebben en bijstand, natuur en milieu en verkeer instemmen daar de afspraken op af.” De gemeente Tytsjerksteradiel zet Social return haar portefeuille. pas in bij zaken boven de €50.000. In die gevallenStimuleren zal er 5 % procent van de aanneem- of koopsomAchterliggend doel is om te zorgen dat er zoveel aan Social return moeten worden besteed. Ommogelijk mensen uit de bijstand raken. Net als te kijken hoe het in de praktijk werkt, start dealle andere gemeenten ziet Tytsjerksteradiel de gemeente naast het project rond De Centralekaartenbakken steeds voller worden en gaat As ook met een lokale pilot: de restauratie vansteeds meer van het budget op aan uitkeringen. de historische boerderij aan de Hillamaweg inHet liefst ziet de gemeente dan ook dat er via Burgum. Rijpstra: “We willen nu eerst ervaringSocial return mensen uit de eigen gemeente opdoen met het systeem, maar als het goedaan de bak komen. “We kunnen ondernemers uitpakt zal het zich als een olievlek verspreiden.”
 6. 6. op maat computers automatisering voor bedrijven en instellingen 0511 - 48 12 62 Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg 20g Burgum • www.opmaatcomputers.nl • info@opmaatcomputers.nl Vertrouwd met uw zaken...Hendrik Bosma en Wietse de Vries A D V I E S E N A D M I N I S T R AT I E Elingsloane 23, 9251 MN Burgum Tel. 0511- 464018 www.burotwa.nl BuroTwa•Adv•Actief•130x96.indd 1 23-05-2011 09:07:05
 7. 7. ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân TYTSJERKSTERADIEL 7Dienstverlening gemeente TytsjerksteradielVan buiten naar binnen denken’Lambertus Jalvingh is projectleider van het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeenteTytsjerksteradiel. Hij houdt zich bezig met het optimaliseren van de dienstverlening aanburgers en bedrijven. De gemeente maakt een omslag naar het ‘klantdenken’. “Dit houdt indat we ons meer verplaatsen in wat de klant wil en minder vanuit de ‘regeltjes’ proberen tedenken,” vertelt Jalvingh. “Een cultuuromslag die tijd vraagt.”KCCDe gemeente Tytsjerksteradiel is bezig met de realisatievan het zogenaamde Klant Contact Centrum. “Het magduidelijk zijn”, aldus Jalvingh, “het contact met de klant(inwoners en ondernemers) en onze dienstverleningstaat in dit contactcentrum centraal. Gelet op het belangdat wij hechten aan bedrijven en de werkgelegenheid,vormen ondernemers een speciale doelgroep in het KCC.”KanaalsturingContacten met de gemeente lopen via meerdere kanalen.De gemeente is via de balie, post en e-mail, telefoonen internet bereikbaar. “Wij zijn druk bezig met hetdigitaliseren van ‘producten’ die we aanbieden”, verteltJalvingh. “Zo hebben we nu al de mogelijkheid omvia de website verhuizingen door te geven, maar ookbijvoorbeeld meldingen over de omgeving te doen (eenlosse stoeptegel, omgewaaide boom, zwerfvuil etc.)en uittreksels aan te vragen. We hebben het liefst datonze inwoners zoveel mogelijk gebruik maken van onzewebsite. Een bezoek aan de balie of een telefoontje is danecht niet meer nodig. Snel en goed geregeld en ook nogeens goedkoper, voor zowel de burger als de gemeente”.Anders werken“Onze frontoffice krijgt daarbij de regierol. Dat wil zeggendat de frontoffice er op toe ziet dat gestelde vragen
 8. 8. De speciaalzaak De speciaalzaak Vertrouwd in auto-onderhoud voor al uw voor al uw woonideeën! woonideeën!Mr. W. M. Oppedijk van Veenweg 22 H9251 GA Burgum. Tel. 06 - 25246597 • PVC vloeren • PVC vloeren • Marmoleum • Marmoleum • Vinyl • Vinyl • Tapijt (project) • Tapijt (project) • Laminaat • Laminaat Ook het adres voor in- en verkoop • Lamelparket • Lamelparket van uw auto • Binnenzonwering • Binnenzonwering • Buitenzonwering • Buitenzonwering Zeer gunstig werkplaats tarief • Overgordijnen • Overgordijnen • Vitrage • Vitrage www.garage-ericvanderveen.nl of bel 0511-481270 Dijkstra Woonmode Dijkstra Woonmode Rengersweg 21 • 9062 EA Oentsjerk Rengersweg 21 • 9062 EA Oentsjerk T 058 2561903 • www.dijkstra-woonmode.nl T 058 2561903 • www.dijkstra-woonmode.nl Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur en zaterdag 10.00 - 16.00 uur Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur en zaterdag 10.00 - 16.00 uur www.marten-atsma.nl
 9. 9. ONDERNEMEND NOORDOOST FRySlâN tytsjerksteradiel 9 Wij kunnen de benodigde deskundigheid direct inschakelen en laten aanschuiven. Dat komt ten goede aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Efficiënt en effectief! Profiel bedrijven via het internet bij lAMBeRTUs jAlVinGH steeds meer overheidsorganisaties Projectmanager KCC Tytsjerksteradiel. terecht voor het aanvragen van bijvoorbeeld een bouw- of leeFTijD omgevingsvergunning, een 48 jaar. subsidie, of het indienen van een WoonplAATs bezwaarschrift. De gemeente Burgum. weet dan via het KvK-nummer loopBAAn met welk bedrijf contact is. Na HEAO Bedrijfskundige Informatica in Ook wordt zo duidelijk dat de Groningen te hebben afgerond ruim zes handelende persoon door dat jaar bij Friesland Dairy Foods (huidigeKCC Medewerkster bedrijf is gemachtigd om zaken Friesland Campina) gewerkt, op de ICT via internet te regelen. afdeling van de divisie Kaas. Halverwege bij de juiste personen in de organisatie de jaren negentig overgestapt naar terechtkomen en dat de vragen op tijd ondernemerspanel de gemeente Tytsjerksteradiel, als worden beantwoord. Eenvoudige vragen Om een goed beeld te krijgen over wat beleidsmedewerker Facilitaire Zaken kunnen direct worden beantwoord door de ondernemers van de kwaliteit van de en ICT. Vanaf 2007 teamleider Facilitaire frontoffice, maar voor de meer complexe dienstverlening vinden, wil de gemeente Zaken en sinds 2011 Projectmanager vragen is veelal interne afstemming nodig.” een ondernemerspanel in het leven KCC. roepen. Op 10 mei heeft een eerste overleg HoBBy’s Voor gesprekken wil de gemeente zoveel plaatsgevonden met vertegenwoordigers Voetbal (ook bestuurlijk), wielrennen mogelijk op afspraak gaan werken. “Ook dat van de ondernemersverenigingen uit en mountainbiken (actief ) en overige zal even wennen zijn”, verwacht jalvingh, Tytsjerksteradiel. sporten (passief ). Verder lees ik graag “maar het grote voordeel is dat wij de en veel. benodigde deskundigheid dan direct kunnen Tot slot inschakelen en kunnen laten aanschuiven. Zoals u ziet zijn er veel plannen om de Dat komt ten goede aan de kwaliteit van onze dienstverlening van de gemeente te dienstverlening. Efficiënt en effectief!" verbeteren. Er zijn al veel zaken gerealiseerd, maar er is ook nog veel werk te verzetten. eenvoudig zakendoen En dat kunnen we als gemeente niet alleen, met e-herkenning daar hebben we u bij nodig! De gemeente Tytsjerksteradiel is ook bezig met de voorbereidingen voor de invoering van e-herkenning. Met e-herkenning kunnen
 10. 10. 10 ONDERNEMEND NOORDOOST FRySlâN tytsjerksteradiel oars! 2012 BEWIJST DAT HET ANDERS KAN ondanks pittige buien en een niet echt aangename lentetemperatuur, was de derde editie van oars! 2012 een groot succes. De lifestyle Fair had dit jaar als motto: ‘yn beweging foar de takomst’. op 21 april lieten ruim veertig bedrijven en organisaties uit Tytsjerksteradiel en omgeving bezoekers zien welke keuzes zij dagelijks kunnen maken om duurzamer te leven. Meer draagvlak Wethouder Houkje Rijpstra van de gemeente Tytsjerksteradiel: ”it is moai om te sjen dat der ek dit jier wer mear ûndernimmers en besikers op Oars! wiene. it is dúdlik dat it draachflak foar duorsumens en earlike hannel hieltyd tanimt. De kar foar duorsume en fairtrade produkten wurdt dêrtroch ek hieltyd makliker. Oars! is sa wichtich, omdat no dúdlik wurdt dat dizze produkten ek hip en trendy binne en neat fan dwaan hawwe mei geitenwollensokken”. Duurzaam leven kan en is niet moeilijk! Naast de vele trendy duurzame en fairtrade producten, konden de bezoekers van de Fair ook ervaren dat duurzaam leven niet moeilijk is. Zo konden zij een proefrit maken in een elektrische auto, informatie krijgen over duurzaam bouwen, meedoen aan een sportdemonstratie en een biologische- en fairtrade kookworkshop volgen. Ook konden bezoekers genieten van een modeshow met fairtrade kleding, accessoires, sportkleding en nog veel meer. Uitreiking fairtrade certificaten Naast de vele activiteiten vond ook een uitreiking van Fairtrade certificaten plaats op Oars!. Dertien bedrijven en organisaties ontvingen er één uit handen van wethouder Houkje Rijpstra, in het kader van de campagne ‘Fairtrade Gemeente’. Rijpstra: ‘As Fairtrade Gemeente stimulearje wy bedriuwen en organisaasjes om fairtrade produkten te brûken of te ferkeapjen en hjir ek oandacht oan te besteegjen. Yn dizze gemeente ha wy oant no ta 54 sertifikaten útrikt en de animo hjirfoar nimt hieltyd ta’. De gemeente en de deelnemers kunnen terugkijken op een zeer geslaagd evenement.
 11. 11. ONDERNEMEND NOORDOOST FRySlâN tytsjerksteradiel 11 kort Nieuwsn Brainstorm woningmarktOp initiatief van de gemeente is voor onmogelijkheden, terwijl er nog volopTytsjerksteradiel vond op 27 april een mogelijkheden zijn. Vooral de markt voorbrainstormsessie plaats met vertegenwoor- starters moet in beweging komen om dedigers van het bankwezen, makelaars en de doorstroming weer op gang te krijgen. Datwoningcorporatie. Aanleiding hiervoor was vraagt om een gezamenlijke aanpak, waarbijde stagnerende woningmarkt. alle partijen in de woningmarkt betrokken zijn.stagnerende woningmarkt een koopwoning loontOnder leiding van wethouder Doeke Fokkema doen op huursubsidie. in tegenstelling tot Het concept van het Energie(k)-loket,(volkshuisvesting) bogen partijen zich over het beeld wat bij veel (aspirant) kopers waarin gemeente en het bedrijfslevenervaringen en voorbeelden uit de praktijk, bestaat, willen banken graag een hypotheek samen optrekken, wordt gezien als eendie kenmerkend zijn voor de stagnatie in de verstrekken. Natuurlijk zijn de gedragsregels inspirerend voorbeeld. ‘Samen de hortketen. Een gemiddelde vrijstaande woning daarbij aangescherpt, niet in de laatste plaats op en doelgroepen informeren dat eendie vier jaar geleden - voor de economische ter bescherming van de consument zelf, maar koopwoning loont’ is de pakkende uitkomstcrisis - na twee maanden werd verkocht, er is nog genoeg mogelijk. De gemeente van de brainstormsessie in het gemeentehuis.staat nu zo maar een jaar te koop. Bij de heeft bij de uitgifte van kavels ook met de Nog voor de zomervakantie hoopt de groepcorporaties is de stagnerende koopmarkt stagnerende woningmarkt te maken. samen een ‘aanvalsplan’ voor de vastzittendeook voelbaar. Mensen die een woning huren, woningmarkt gereed te hebben.stappen minder gemakkelijk over naar een Volop kansenkoopwoning. Ook worden teveel woningen Opmerkelijk feit is dat alle marktspelers Reacties en suggesties zijn natuurlijk welkom!verhuurd aan mensen die aanspraak moeten kansen zien. Zij vinden dat er teveel aandacht Stuur hiervoor een e-mail naar wbil@t-diel.nl n aldtsjerk is klaar voor de Noordelijke elfstedenvaarroute Op 21 april is de nieuwe haven van kunstwerk ‘krusende silen’ is geïntegreerd. kunnen kruisers een prachtig rondje Aldtsjerk feestelijk geopend. Na een De haven is van alle gemakken voorzien maken door Noordoost Fryslân en daarbij nauwe en goede samenwerking tus- (vuilwatertanks, schoonwatertappunten, bijvoorbeeld aanleggen in Earnewâld, sen het dorp en de gemeente, is het een wasmachine en droger). Zelfs Eastermar, De Westereen, Kollum, Dokkum, kleine dorpshaventje omgetoverd tot elektrische boten kunnen er terecht, want Burdaard en Leeuwarden. De gemeente een moderne passantenhaven met volop er zijn zes elektrische oplaadpunten. heeft een folder gemaakt om zowel de faciliteiten. Aldtsjerk is daarmee klaar Op dit moment is de Noordelijke haven van Aldtsjerk en de Trynwâlden als voor de Noordelijke Elfstedenvaarroute. Elfstedenvaarroute deels bevaarbaar. deze vaarroute te promoten. De folder is Passanten treffen een haven aan met een Maar er zijn meer vaarmogelijkheden verkrijgbaar bij de verschillende havens uniek toiletgebouw, waarin het bestaande vanuit Aldtsjerk. Via bestaande vaarwegen aan de route.
 12. 12. ♦  ♦        ♦  ♦ ♦   ♦ ♦   ♦  ♦  ♦  ♦  ♦          FROM STANDARD TO ART FROM STANDARD TO ART   MAATWERK IN SERIEBOUW  MAATWERK IN SERIEBOUW   DAMEN SHIPYARDS BERGUM   DAMEN SHIPYARDS BERGUM                     De specialist in binnenafbouw Noordbergum 0511-477682 WWW.COBRA-AFBOUW.NLScheidingswanden Wandafwerking Systeemplafonds Estrich afwerkvloeren
 13. 13. ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regio nieuws NO 1 kort regio nieuws n Noordoost Fryslân ­ investeert in ­kanoroutes Kanovaren over kronkelende vaarten, door een historische stad, maar ook door mooie en sfeervolle dorpen. Kanovaarders kunnen voortaan te kust en te keur in Noordoost Fryslân. Eind april hebben de zes gemeenten in Noordoost Fryslân een routeboekje en een website gepresenteerd, met daarin a ­ llerlei prachtige kanoroutes door de regio. In de aanloop hiervoor zijn bovendien de barrières in enkele vaarten in Dongeradeel en Kollumerland c.a. aangepakt. Het routeboekje en de website www.kanovarenfryslan.nl, die speciaal voor het project zijn gemaakt, moeten een impuls geven aan het kanovaren in Noordoost Fryslân. De gemeenten verwachten met de uitgifte van het kanoboekje, dat volgt op de bestaande routes voor fietsers, wandelaars en paard­ rijders, een compleet toeristisch product aan recreanten en toeristen in Noordoost Fryslân te kunnenn emeenten en G bieden. ­provincie ondertekenen Regionale Afspraken n treekhuis SOp donderdag 26 april 2012 tekenden de Netwerk Noordoostburgemeesters van de vijf gemeenten in In de vorige editie van OndernemendNoordoost Fryslân en gedeputeerde Kramer van Noordoost Fryslân konden wij u de nieuwede provincie Fryslân de Regionale Afspraken van Programmacoördinator van NetwerkNetwerk Noordoost. Daarmee bekrachtigden Noordoost, Trea Tamminga, introduceren.ze hun samenwerking en legden ze vast hoe Ondertussen is het team van Netwerkze samen werken aan de sociaal economische Noordoost compleet. Het team bestaatontwikkeling van Noordoost Fryslân. naast Trea Tamminga uit Gerrie Visser (adviseur financiën en subsidies),De provincie investeert € 22,7 miljoen in de Henriette Hoekstra (secretariaat) enuitvoering van de Agenda Netwerk Noordoost, Sylvia Bosma (communicatie). Samen onder­de gemeenten samen € 35 miljoen. steunen zij de partijen in Noordoost Fryslân“Juist het feit dat iedereen over de eigen om de Agenda Netwerk Noordoost tengrenzen heen kijkt, maakt dit zo sterk”, uitvoer te brengen. Het team is bereikbaarzegt gedeputeerde Kramer, voorzitter van op het streekhuis in Burgum, Florynwei 3C V.l.n.r. Trea Tamminga, Sylvia Bosma, Gerrie Visser en Henriette Hoekstra.de stuurgroep Netwerk Noordoost. “Met de of telefonisch via 0511 – 548 580.projecten uit de Agenda Netwerk Noordoostkan de regio vooruit”. n Veel belangstelling startersbijeenkomstenDe Kamer van Koophandel, De vijf gemeenten in Noordoost Fryslân hebben ook dit jaar weer bijeenkomsten voor startendeOndernemersfederatie Noordoost Fryslân, ondernemers georganiseerd. De belangstelling was groot; meer dan 80 geïnteresseerde (pre)startersMKB Noord en de vereniging Noardlike Fryske hebben de vier informatiebijeenkomsten bezocht. Voor 27 van deze starters zijn de plannen al verWâlden steunen Netwerk Noordoost. gevorderd. Zij willen in aanmerking komen voor een inhoudelijk vervolggesprek, met een deskundige van de Kamer van Koophandel.Meer informatie over de verschillende projecten Tijdens de startersbijeenkomsten krijgen ondernemers uitgebreide informatie over het ondernemer­die de komende jaren van start gaan kunt u schap. Later dit jaar organiseren de gemeenten een aantal themabijeenkomsten voor starters.vinden op www.netwerknoordoost.nl. Wilt u hier meer over weten? Stuur dan een e-mail naar Ilona Boekhorst (i.boekhorst@achtkarspelen.nl).
 14. 14. NO 2 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regio nieuws Gedeputeerde Johannes Kramer geniet van eendrachtige aanpak Noordoosten ‘Oer jins grinzen hinne sjen foar in solide takomst’ Gedeputeerde Johannes Kramer ziet met veel genoegen hoe voortvarend en eendrachtig het Noordoosten van Fryslân bezig is om deze krimpregio te veranderen in een gebied met kansen. Een plek waar het in 2030 fijn wonen en recreëren is, waar bestaande bedrijven floreren en waar zich tegen die tijd ook nieuwe ondernemingen hebben gevestigd en voor banen zorgen. n V o l g ons n u oo k v i a en
 15. 15. ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regio nieuws NO 3De provincie investeert 22,7 miljoen euro, de vijf onderwijs bij de arbeidsmarkt, digitaliseringgemeenten samen 35 miljoen euro. Ze werken (sneller internet), duurzaamheid, bereikbaarheidsamen vanuit Netwerk Noordoost.“Iendracht (openbaar vervoer + spoor), versterken vanis wichtich, allinne mei-inoar krije we saken ondernemersnetwerken, de ontwikkeling van defoar mekoar”, weet Johannes Kramer, die als zorgsector in de regio, de landbouwsector en degedeputeerde ook voorzitter is van Netwerk aanpak van de krimpproblematiek.Noordoost. “Wy binne dêr dan ek tige wiis De provincie wil met de investering vanmei. Foar de provinsje jout it betrouwen as 22,7 miljoen euro de inwoners van dezeûndernimmers en gemeenten mei-inoar saken regio graag in staat stellen zelf hun doelen tefan de grûn tille en der sels jild en oare ynset by realiseren. De provincie, zo meldt Kramer, gaatlizze. Dat is de krêft fan dizze regio.” dit niet van bovenaf opleggen. Volgens deDie kracht vertaalt zich volgens hem in concrete gedeputeerde weet de regio zelf het beste watprojecten, die over de grens van de eigen er nodig is voor een solide toekomst. “De oerheid Profielgemeente heen kijken. Het maatschappelijk veld jout de betingsten oan, de minsken sels komme Johannes Kramerheeft zitting in de bestuurlijke themagroepen mei de ideeën, dat is de krêft”, zegt hij. Gedeputeerde bij de provincie Fryslânen heeft daarmee een belangrijke stem. Kramer: en voorzitter Netwerk Noordoost.“Draachflak, en dan konkreet makke, dat is foar Sterke punten verbeterenús as provinsje altyd in posityf signaal.” Kramer vindt het wel belangrijk dat er bij Woonplaats het bedenken van initiatieven ook over Sibrandabuorren.Bijzonder noemt hij ook dat inwoners met gemeentegrenzen heen wordt gekeken. Dat Leeftijdinitiatieven komen om de leefbaarheid in hun het geld eerlijk moet worden verdeeld, maar 44 jaar.stad, dorp of buurt te verbeteren. Kramer doelt dat het ook best zo kan zijn dat het ene gebied Burgerlijke staat (kinderen)daarmee onder meer op de oprichters van de iets meer krijgt, omdat de investering daar weer Geregistreerd Partner, vier kinderen.Dorps Ontwikkeling Maatschappij in Holwerd. leidt tot extra inkomsten in de rest van de regio. Welk boek ligt er op hetDaarin werken inwoners (soms ook in hun rol als Als voorbeeld noemt Kramer Dokkum, dat zich nachtkastje?ondernemer) samen ideeën uit om het centrum moet gaan ontwikkelen tot de waterstad van Stéphane Lebecq, Fryske keaplju envan het dorp leefbaarder te maken. “It binne de het noorden van Fryslân. Zo is er het project seefarders fan de iere midsieuwen.ynwenners sels dy’t aktyf dwaande binne mei Súd Ie. Daarin gaat veel geld om, maar daarvan Wat is jouw favoriete film?doarp en streek. Se wolle dat Holwert mear te profiteren natuurlijk ook ondernemers in Heat.bieden hat oan de toeristen dy’t elk jier weroan Kollumerland. Die gemeente heeft onlangs nog Laat al het werk liggenop de boat nei it Amelân stappe. It hiele doarp een Watersportvisie opgesteld. zodra…en omjouwing profitearje as der mear minsken Er ergens een actuele krant ligt.ek even Holwert oandogge. Dêrmei dwaande De Techniekdag op 13 april is een ander Als je twee uur op een terraswêze, moai dochs!” geslaagd initiatief. Twintig bedrijven in de mag zitten. Wie zou jij danMetslawier, Ee en Paesens-Moddergat krijgen regio Dokkum en Damwâld lieten die dag graag bij je aan tafel hebben?eveneens een Dorps Ontwikkeling Maatschappij. aan tweehonderd scholieren zien hoe mooi “Mart Smeets, liket my in ynteressanteZo moet het mogelijk worden dat inwoners techniek als vak kan zijn. Zo spelen de bedrijven man.”bijvoorbeeld drie kleine huizen achter de gevel in op de sterk toenemende vraag naar technischveranderen in een grote recreatiewoning om te geschoold personeel. Na de zomervakantieverhuren of er een bêd brochje van te maken. komen er ook Techniekdagen in Kollumerland c.a., Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Het isAanpak krimp volgens Kramer belangrijk dat ondernemersOm van Noordoost Fryslân een bloeiende regio contact zoeken met het onderwijs. Vooral omte maken waar ook bedrijven zich graag vestigen, zichzelf te innoveren en om te zorgen dat deis de Agenda Netwerk Noordoost opgesteld. regio voldoende kwalitatief geschoold personeelDaarin staan naast concrete projecten dertien krijgt. “De jeugd hat faak in frisse blik op deaandachtspunten, zoals de aansluiting van het saken.”
 16. 16. ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN ReGio NieuwS NO 5‘Dwaande-ambassadeurs’ zetten schouders onder Noordoost fryslânDertien toonaangevende bedrijven eninstellingen in Noordoost Fryslân zijn bereidde schouders onder de regio te zetten.Ze sluiten zich aan bij de regiomarketing­camapagne Dwaande. Afgelopen maarthebben ze een contract getekend waarmee ze‘Dwaande­ambassadeur’ zijn geworden.De verschillende partijen hebben veel ideeënover hoe ze de regio samen met de vijfgemeenten in Noordoost Fryslân meer opde kaart kunnen zetten. Niet alleen om meertoeristen te trekken, maar om alle branchessterker te maken. Daarvoor schakelen ze ookhun netwerk in. Het gezamenlijke doel is tebouwen aan een sterk merk: ‘Noordoost Fryslân’. De Dwaande-ambassadeurs zijn: Daniël Pijnacker b.v. (Kollum), De Buitenplaats (Earnewâld),Het ambassadeursnetwerk is in april bij elkaar De Pleats (Burgum), Dokkumer Vlaggen Centrale (Dokkum), Frouckje State (Ryptsjerk),geweest en probeert in juni concrete afspraken Jilderda bloemen (Damwâld), Land Transport (Harkema), Landal Esonstad (Oostmahorn),te maken om de regiomarketingcampagne nog Pilat Pilat (Twijzel), PTH Groep (Kollumerzwaag), Rabobank Burgum-De Lauwers (Burgum),succesvoller te maken. VDM Woningen (Drogeham) en Zorggroep Pasana (Dokkum). ZieSa zet regio op de (ansicht)kaart ZieSa is ‘lekker dwaande’ in Noordoost van een collega en maak het extra Fryslân. Zestien verschillende ansicht­ interessant. Zo helpen we elkaar. Deze kaarten met ‘dwaande’­tips zijn daarvan zomer worden de nieuwe activiteiten Je hoeft maar eve n op het tot nu toe het resultaat. De ansicht­ en ideeën uitgevoerd. Het gaat om te zijn en water je vergee kaarten hebben als doel ondernemers het ‘doen’ (lekker dwaande). We willen puur #ge t alles. Dat nieten @d is eVlinderb from Lau alg wersoog, Friesland in de regio aan elkaar te verbinden én een actieve club zijn die werkt aan een doorverwijzing van bezoekers en concrete en meetbare acties. toeristen op gang te brengen. Dat zijn twee vliegen in een klap! Sluit u aan en doE ook mee! Hoe groter het aantal deelnemers, Het enthousiasme onder de hoe groter het succes. Wilt u ook eerste 16 kaarters is groot, op de kaart worden gezet en actief met name vanwege de kans meedoen in de kaartclub? Bel of mail om kennis te delen en samen dan met ZieSa, tel. (058) 256 03 23 of te werken. De volgende info@ziesa.nl. De ansichtkaarten zijn bijeenkomst staat in het teken van te bekijken op www.dwaande.nl en arrangementontwikkeling. Koppel www.ziesa.nl. je eigen dienst of product aan die
 17. 17. IJzersterk in Noord NederlandDokkumHeerenveenLeeuwardenGroningen Dokkum P Prinslaan 15 Telefoon (0519) 29 23 25 . Fax (0519) 29 23 22 E-mail: info@raadsma.nl Heerenveen De Kuinder 10 Telefoon (0513) 63 16 00 Fax (0513) 63 16 24 Leeuwarden Archimedesweg 16 Telefoon (058) 21 27 099 Fax (058) 21 27 055 Groningen Wismarweg 32 Telefoon (050) 54 70 070 Fax (050) 54 70 079
 18. 18. ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN ReGio NieuwS NO 7 FOTO’S DOOR DICKY VAN DER MEER EN PAUL DE BRUIN KAFEEverbanden en gezellig netwerken onverwachte NoordooSt: het is de laatste donderdag van de maand, 25 april 2012 om precies te zijn. zo’n 40 mensen verzamelen zich in het interieurcafé pilat pilat in twijzel voor Kafee Noordoost, op twitter ook wel bekend als @kafeenof. de bezoekers zijn ondernemer, ambtenaar, burger en bestuurder. ze hebben één ding gemeen: ze hebben allemaal iets met Noordoost Fryslân. ze komen naar de bijeenkomsten om te netwerken. “De een staat er wat regio, met veel enthousiaste mensen. Die brengen we op deze onwenniger dan de ander, bijeenkomsten bij elkaar, zodat er nog meer mooie dingenFerenc Jacobs, initiatiefnemer maar gemiddeld zijn kunnen ontstaan.” er zo’n 40­60 mensen aanwezig”, vertelt Ferenc Jacobs, initiatiefnemer van de bijeenkomsten. “Er is bewust geen programma en geen spreker. Het draait er echt om elkaar te ontmoeten, om zo iedere laatste donderdag van de maand is er een bijvoorbeeld ­ misschien onverwachte ­ verbanden te leggen Kafee Noordoost. de locatie wisselt en wordt en om elkaar op een andere manier te leren kennen. Zo kun je bekend gemaakt via twitter en via elkaar later weer makkelijker vinden. Maar het is natuurlijk ook www.netwerknoordoost.nl. gewoon gezellig bijpraten met mensen die je al kent.” DE EERSTVOLGENDE BIJEENKOMST Bijzondere regio met enthousiaste mensen IS OP 28 JUNI 2012. Ferenc Jacobs heeft voor dit initatief als ondernemer samengewerkt met de overheid. “We hebben de krachten Na de zomerstop gaat Kafee Noordoost op gebundeld. Kafee Noordoost heeft natuurlijk banden met 27 september 2012 weer verder. Netwerk Noordoost. We wonen en werken in een bijzondere
 19. 19. G L ASV EZ E L E N COA XNoordoost-Fryslân heeft haar eigen zakelijke kabelmaatschappij:Kabelnoord Zakelijk. In Dongeradiel, Dantumadiel en Kollumerlandlevert Kabelnoord Zakelijk internet via glasvezel en coax.In de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel bieden wij demogelijkheid om aan te sluiten op ons groeiende glasvezelnetwerkin o.a. Buitenpost en Burgum.Meer weten over een aansluiting bij uw regionale kabelmaatschappij?Neem contact met mij op. Ik sta voor u klaar.Geert Hoogsteen www.kabelnoordzakelijk.nl Pier Prinslaan 21, Dokkum . Telefoon (0519) 701 701
 20. 20. ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN ReGio NieuwS NO 9 FOTO’S DOOR PAUL DE BRUIN Kansen in Kernen: “Der is wat op gong:Johan Timmermansvoor de zuivelfabriek. it iene bringt it oare” Johan timmermans praat enthousiast over de plannen in zijn dorp. Er komt een nieuwe rondweg om Garyp in het kader van de centrale As. de oude provinciale weg wordt een gemeentelijke weg, met een andere inrichting. vanuit het project Kansen in Kernen worden die plannen uitgewerkt. Kansen in Kernen maakt onderdeel uit van de Agenda Netwerk Noordoost. “dit geeft kansen, zowel voor het dorp, als ook voor mij persoonlijk.” Als voorzitter van de ondernemersvereniging van Garyp was zelfs nieuwe plannen voor maken. In het dorp zijn bijvoorbeeld Johan Timmermans betrokken bij de planvorming voor Kansen ontwikkelingen gaande over het clusteren van winkels. Een in Kernen Garyp. “De weg komt binnen de bebouwde kom te oude boerderij wordt gesloopt en daar komen dan in een liggen en verandert van een 80km­weg in een 30km­weg. Het nieuw pand een peuterspeelzaal, een bedrijf en winkels bij dorp is straks niet meer in verschillende delen gescheiden. Het elkaar. Steeds meer mensen worden wakker geschud en zo is een grote kans, want zo kunnen we het dorp optimaliseren. komen er allerlei initiatieven op gang voor een nog betere En het ene initiatief brengt het andere op gang. “ toekomst van ons dorp.” Een nieuwe werkgroep zal de eerste aanzet die eerder ontwikkeld is voor Kansen in Kernen Garyp zorgappartementen in oude zuivelfabriek verder verfijnen. Zelf heeft Timmermans vrij snel kansen gezien. Want ook privé hebben de ontwikkelingen invloed. “Mede door Kansen oude structuren herstellen in Kernen hebben wij besloten om de oude zuivelfabriek De nieuwe werkgroep komt binnenkort voor het eerst bij te kopen. We zijn nu plannen aan het uitwerken voor acht elkaar. “Vroeger reed je automatisch bij de kerk het dorp in als zorgappartementen en twee losse woningen in de fabriek. je vanaf de Wâldwei kwam. Door de huidige rondweg komen Waarschijnlijk gaat Thuiszorg De Friese Wouden daar met ons veel voorbijgangers niet in het dorp. Het is belangrijk voor het in samenwerken. De zorg verandert en daar liggen kansen. dorp dat die oude route voor bijvoorbeeld fietsers weer de Ouderen moet zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De vanzelfsprekende route wordt. Het is niet de bedoeling dat huisvesting voor mensen die dat niet meer kunnen wordt over de fietsers straks de ‘oude’ rondweg als een soort fietssnelweg enkele jaren niet meer betaald door de overheid. Dit soort gaan gebruiken en dan Garyp links (of eigenlijk rechts) laten kleinschalige initiatieven zijn dan de oplossing. Het is dus liggen. We hopen dat die oude structuur waarbij de route door bedoeld voor mensen die echt niet meer thuis kunnen wonen. het dorp de vanzelfsprekende route is, weer terugkomt. Straks Door de ontwikkelingen van Kansen in Kernen kan dit straks moet de afslag naar Garyp veranderen in een afslag om Garyp op deze plek gerealiseerd worden. Een ligging aan een drukke heen. Dat is echt heel belangrijk voor het dorp en voor de 80km­weg was niet ideaal. Doordat het straks 30 km per uur ondernemers. ” De werkgroep zal de plannen uitwerken en als wordt, kan dit wel. Er komen mogelijkheden voor parkeren, voorstel bij de gemeenten brengen. voor toeleveranciers en ga zo maar door.” JohAN timmErmANS Kansen zien en benutten Eigenaar van De Timmermantsjoender in garyp en inmiddels eigenaar van de oude zuivelfabriek in het Maar het is niet alleen Timmermans die kansen ziet en benut. dorp. De Timmermantsjoender is een aannemers- en “Zoals ik al zei, brengt het ene het andere op gang. Natuurlijk timmerbedrijf dat gespecialiseerd is in de verbouw van oude bedrijfspanden, woningen en boerderijen. was niet iedereen het eens met de aanleg van De Centrale As. Timmermans is een gariper in hart en nieren. Zijn ouders Maar hij komt er, en daar moeten we het maximale uit halen. zijn er geboren en vanaf zijn achtste woont hij zelf in garyp. En je merkt steeds meer dat mensen daar aan wennen en er
 21. 21. Nu direct Profiteer van nuinerk o l kwe dr de extra service van Van der Eems uw b estellen vandereemsdirec t.n l Uw voordeel: 24/7 dienstverlening + Direct besparen + Heel eenvoudig bestellen + Vertrouwde kwaliteit + Stipte levering www.vandereems.nl offsEt drukwErk | digitaal drukwErk | warEhousing | dtp/opmaak | afwErking Zien is geloven Sportief plezier voor iedereen PitchPutt golf Esonstad vanaf 13 juli open! Allerlei uitjes mogelijk! Na een rondje PitchPutt Golf gezellig naborrelen? Of op zoek naar een leuk teamuitje, bedrijfs- uitje, familiedag of vrijgezellenfeest? PitchPutt Golf is een moderne Vanaf de zomer van 2012 heten we sport die overal ter wereld wordt jullie van harte welkom op de baan. gespeeld. Da’s niet zo gek, want het is op elk niveau spannend en uitdagend. En iedereen kan het! PitchPutt Golf is opgezet als publiekssport en is daarom betaalbaar, toegankelijk en open voor iedereen.PitchPutt Golf Esonstad • Skanserwei 28 • 9133 DV AnjumT: 0519-32 95 55 • esonstad@landal.nlKijk voor meer informatie over alle banen op www.pitch-putt.nl www.pitch-putt.nl/esonstad
 22. 22. ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regio nieuws NO 11360 E-commerce verlaagt de drempelvoor ondernemers om te starten met e-commerceDe e-commerce academiestoomt ondernemers klaarvoor het online ondernemen Profiel Nico Oud Directeur/ Eigenaar.In april 2012 lanceerde 360 e-commerce uit Noardburgum dee-commerce academie, nadat verschillende ondernemers hadden Geborenaangegeven de stap naar online verkoop te groot te vinden. Deze 15-05-1979.ondernemers wilden niet direct groot investeren, maar wilden wel Burgelijke staatintensief begeleid worden. Die vraag heeft de e-commerce specialist Verloofd. Een zoon van 10 maanden.van noord Nederland omgezet in een nieuw concept. De e-commerce Loopbaanacademie! Verschillende commerciële functies, projectmanagement functies en leidinggevendeWat is daar innovatief aan? Komt er een vervolg? functies bij grote en kleine bedrijven. In 2010Nico Oud legt uit wat het concept innovatief De inschrijvingen voor het eerste traject zijn gestart met DNA Media en nu mede-eigenaar vanmaakt: “Een academie op het gebied van net gesloten, maar gezien de belangstelling 360 E-commerce.internet en e-commerce is niet uniek. in de regio starten we in september direct Hobby’sWat ons concept uniek maakt, is dat we nog een traject. Het aantal deelnemers Hardlopen, lezen en fotograferen.ondernemers niet alleen gaan vertellen hoe is beperkt, dus we sluiten niet uit dat weze het kunnen doen. Tijdens het traject van meerdere trajecten tegelijkertijd opstarten.10 bijeenkomsten bouwen we ook Op dit moment denken wij dat er maximaaldaadwerkelijk een webshop, helpen we bij tussen de 8 en de 10 mensen per bijeenkomsthet inrichten van de webshop en leren we de kunnen deelnemen. We willen dat er ruimte isdeelnemers hoe ze hoger in Google kunnen om alle vragen te behandelen.komen. Het hele spectrum dus. En dat voorslechts eenmalig € 2.500,-.” Wat zijn jullie ambities? Wat betreft de e-commerce academie willenEn dat kijkje achter de schermen? we volgend jaar nog eens 6 trajecten Profiel“De afgelopen 7 jaar ben ik door schade en starten. Met 360 E-commerce zijn we hard Oeds Hiemstraschande wijzer geworden, een kijkje achter op weg dé E-commerce specialist van Directeur/ Eigenaar.de schermen is voor een ondernemer dan Friesland te worden. Binnen 3 jaar willenook extra interessant”, zegt Oeds Hiemstra. we een landelijke speler zijn en het team Geboren“Mijn webshop villa-vrolijk.nl is de afgelopen uitbreiden met 5 man. We hebben het team 15-05-1979.uitgegroeid tot een volwaardig bedrijf en een en de formule om het waar te maken! Een Burgelijke staatserieuze speler in de branche. De laatste jaren van onze projecten (Cure4Life) was onlangs Samenwonend, 2 dochters.ben ik bezig geweest met het optimaleren featured case op Emerce. We stonden onder Loopbaanvan de processen en het staat nu als een huis. de case van Jumbo. Daar zijn we als Fries Sinds 8 jaar eigenaar van de webshop villa-vrolijk.nl,Gedurende het traject van de e-commerce bureau wel trots op! oprichter van Internet Marketing Friesland enmogen de deelnemers regelmatig even sinds 2011 mede-eigenaar van 360 E-commerce.meekijken bij villa-vrolijk.nl. Dan zien ze Hobby’smeteen hoe het er in de praktijk uitziet.” Autoracen op het circuit.
 23. 23. U bent - financiële administratie - loonadministratie - belastingaangiften gespot... - fiscale adviezen - organisatie adviezen - startersbegeleiding - interim ondersteuning Betrokkenheid... is een ‘must’ voor een degelijke financiële dienstverlening. Onze ervaren experts leggen u graag uit wat zij daarmee bedoelen! Bel voor een afspraak of kom langs in Dokkum! Altijd dichtbij: uw kennis in financiële zaken.... voor deOndernemersPrijs vanNoordoost Friesland 2012! Zuiderschans 4, Postbus 100, 9100 AC Dokkum Tel. 0519 - 228150Strijkt u dit jaar met de eer als beste ondernemer van Fax 0519 - 228160Noordoost Friesland? Of kent u een ondernemer www.vanwieren-vellinga.nldie het absoluut verdient om de OndernemersPrijsNoordoost Friesland in ontvangst te nemen? Meldhet bedrijf aan vóór 1 mei 2012 op de websitewww.ondernemersprijsnoordoostfriesland.nlPrijsDe winnaar van det OndernemersPrijs NoordoostFriesland ontvangt, naast eeuwige roem, een De Pleats biedtmediapakket en een uniek kunstwerk gemaakt door alle faciliteiten voor uw zakelijke wensen.Hans Jouta. Vergader- en congreszalen voor elke groepsamenstelling.DoelgroepOndernemers uit de gemeenten Achtkarspelen,Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumer­ » WIFIland en Tytsjerksteradiel mogen deelnemen. » Lounge keukenMeer informatie? » DagarrangementenMeer informatie over de OndernemersPrijs » DinerNoordoost Friesland kunt u vinden op de website » Break out mogelijkhedenwww.ondernemersprijsnoordoostfriesland.nl » Fingerfood lunchof volg ons op Twitter @OndernemerNOF » Keukentechniek workshopDeze gespotte ondernemers gingen u voor: » PodiumfaciliteitenWinnaar 2011: Willem Kooistra en Wijnand Fijnvan­ » Audiovisuele middelen draat, PTH Groep, KollumerzwaagWinnaar 2010: Geesje Duursma, De Pleats, Burgum Schoolstraat 82 - Burgum - 0511 461556Winnaar 2009: Douwe Jan Boersma, Health2Work, Surhuisterveen www.depleats.nl | info@depleats.nl | twitter.com/depleats
 24. 24. ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN ReGio NieuwS NO 13 koRt ReGio NieuwSn BetterAs voldoet niet n Bouwgroep dijkstra draisma presteert weer goed aan de voorwaarden ondanks de economische tegenwindMede dankzij alert ingrijpen van ‘De Vrienden Bouwgroep Dijkstra Draisma (BGDD) met Biense Dijkstra: “Met onze huidige order­van De Centrale As’ is het burgerinitiatief van vestigingen in Bolsward en Dokkum, heeft portefeuille kunnen we de vaste kern primade groep BetterAs, op 23 mei door Provinciale het afgelopen jaar een omzet behaald van aan de slag houden. Daarbij zijn nog steedsStaten ongeldig verklaart. Het burgerinitiatief € 129 miljoen tegen een omzet van € 97 miljoen voldoende kansen in de markt. Wel staan detegen aanleg van De Centrale As is strijdig met de in 2010. Ondanks de economische malaise marges nog steeds onder druk. Dijkstra Draismaverordening Burgerinitiatief Fryslân. waarin de bouw verkeert, is 2011 met een netto heeft een sterke solvabiliteit­ en liquiditeits­Nu het burgerinitiatief niet verder in behandeling rendement van circa 2% afgesloten. positie, waardoor we niet afhankelijk zijn van dewordt genomen, kan de aanleg van De Centrale Volgens directeur Biense Dijkstra heeft de financiering door banken; ons beleid blijft omAs gewoon doorgaan. bouwgroep dat te danken aan haar nuchtere onze onderaannemers en leveranciers binnenVijf oud­statenleden zijn een actie gestart Friese benadering. “Wij kennen een platte 30 dagen te betalen.”tegen de aanleg van De Centrale As. “Onder organisatie met korte lijnen, waarin iedereende naam BetterAs hebben zij hun alternatieve altijd al de handen uit deplan gepresenteerd”, vervolgt woordvoerder mouwen steekt. Daarbij speeltPieter Willem Meinema van de Vrienden. “Maar ook dat opdrachtgevers steedsBetterAs helpt niet de viervoudige doelstelling vaker in zee gaan met financi­van De Centrale As op het gebied van verkeers­ eel betrouwbare partijen zoalsveiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en Bouwgroep Dijkstra Draisma”.sociaal­economische aspecten te realiseren. Het Het extra bouwvolume in 2011past niet binnen het vastgestelde Inpassingsplan. is voornamelijk gerealiseerdEn doet geen recht aan het project Kansen in door gebruikmaking vanKernen voor de herinrichting van dorpen.” ingeleend personeel en“Wij hebben de politieke fracties er op ZZP’ers. Dit jaar verwacht degeattendeerd dat het burgerinitiatief van bouwgroep ca. € 105 miljoenBetterAs niet voldoet aan de voorwaarden die de omzet te realiseren.provincie stelt aan een burgerinitiatief. Eén vande voorwaarden is namelijk, dat er gedurendedeze statenperiode geen besluit over de CentraleAs mocht zijn genomen. En dat was wel het n Nieuw innovatief bedrijf Freed interactive van startgeval. Daarom heeft de provincie een onafhanke­ Op 1 april jl. is Freed Interactive, de nieuwe onderneminglijk juridisch advies gevraagd. Dit juridisch advies van Jan Kooistra en Wouter Slotegraaf (voorheen Tsjil/bevestigde ons standpunt. Ook zijn er door de Speak), van start gegaan. Freed is een startup met bijnaprovincie al forse investeringen gedaan. Wij zijn 15 jaar ervaring, die zich richt op het adviseren en realiserendaarom verheugd met het besluit van Provinciale (en mogelijk participeren) van innovatieve conceptenStaten om dit burgerinitiatief ongeldig te en oplossingen op het gebied van mobile, touch enverklaren”, zo vertelt Pieter Willem Meinema. gesture. Freed werkt vanuit doelstellingen, gekoppeld aan“De grote meerderheid van de bevolking doelgroepen en realiseert hierbij de beste oplossing. DezeNoordoost Fryslân kan en wil niet langer wachten oplossing kan bestaan uit het inzetten van o.a.: Mobieleop de aanleg van De Centrale As.” applicaties (iPhone/iPad/Android/Windows Phone 7), Touch (waaronder Microsoft Surface), Gesture (denk aanDe Vrienden van De Centrale As is een initiatief Microsoft Kinect). Freed is de ideale sparringpartner voorvan ondernemersverenigingen in Noordoost bovengenoemde toepassingen en denkt graag met u meeFryslân. www.devriendenvandecentraleas.nl over de mogelijkheden van deze innovatieve middelen. Op dit moment wordt er druk gewerkt aan opdrachten van o.a. GGZ Friesland en Geopark De Hondsrug (provincie Drenthe).
 25. 25. NO 14 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regio nieuws ‘Kabel Noord biedt regio meer mogelijkheden’ Kabel Noord is een van de 20 kabelbedrijven in Kabel Noord biedt aansluiting voor Nederland. De vestiging in Dokkum is met ongeveer radio/tv, telefonie en internet in de 25.000 aansluitingen landelijk gezien een kleine gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, onderneming, maar alles is daar wel gericht op de Kollumerland, maar ook op Ameland en eigen regio. Dat maakt Kabel Noord uniek en kan Schiermonnikoog. Er ligt een netwerk dat binnen nu en vijf jaar nóg veel meer bieden, voorspelt in ieder dorp en een groot deel van het directeur Niek Geelhoed. buitengebied in deze regio beschikbaar is. n V o l g ons n u oo k v i a en
 26. 26. ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regio nieuws NO 15 Profiel Niek Geelhoed Directeur Kabel Noord in Dokkum. Geboren 16 oktober 1956. Burgerlijke staat Gehuwd, vader van 3 kinderen.Niek Geelhoed is directeur van Kabel Noord Geelhoed meldt dat Kabel Noord concrete Opleidingen voor hem is het met de 30 huidige plannen heeft om het complete gebied te Universitaire opleidingmedewerkers steeds weer een uitdaging om voorzien van een glasvezelnetwerk. Dit zal bedrijfseconomie.de dienstverlening en service te vergroten. economie en leefbaarheid in dit gebied met Loopbaan“Wij lopen niet voorop in de ontwikkeling van elkaar verbinden, voorspelt Geelhoed. Als het Vanaf 1986 werkzaam in denieuwe producten, maar alles wat wij doen is wel aan hem ligt, investeert Kabel Noord 25 miljoen energiesector. Vanaf 1998 directeurgericht op deze regio,” zegt Geelhoed, die eerder euro in het nieuwe netwerk en kan het project Gasbedrijf Noord-Oost Friesland éndirecteur was van Gasbedrijf Noordoost Friesland de komende vijf jaar zijn beslag krijgen. Kabel Noord. Vanaf 2006 directeur Kabelin Dokkum, van waaruit in 1998 Kabel Noord is Een dergelijke ontwikkeling voor zo’n klein Noord.ontstaan en die in 2006 zelfstandig verder ging gebied is uniek in Nederland, aldus Geelhoed: Ambitiesals nutsbedrijf. “Dit is belangrijk voor de buitengebieden, Kabel Noord verder ontwikkelen zoals waar met name de agrarische sector profiteert, die past bij de regio en er zo aanGlasvezelnetwerk want voor deze bedrijfstak is internet steeds meehelpen dat Noordoost Friesland eenKabel Noord betrok vorig jaar een gloednieuw belangrijker geworden.’’ snelle en betrouwbare aansluiting heeftpand op een zichtlocatie aan de Pier Prinslaan met de rest van de wereld.op bedrijventerrein Zuiderschans in Dokkum. De kracht van Kabel Noord is een totaalpakket Hobby’sKorte lijnen, persoonlijke contacten, goede via de kabel, die radio/tv, internet en telefonie Bestuurlijk actief in o.a.bereikbaarheid en snelle service blijkt wat in één levert. Geelhoed stelt dat kwaliteit en ondernemersvereniging Dokkum enmensen in de regio aanspreekt en blijkt de kracht betrouwbaarheid van een verbinding via de koken.van deze onderneming. De Noordoosthoek van kabel hoger ligt. “Kabel Noord is gestart metFriesland kan via een goede digitale snelweg kabeltelevisie. Daar hebben wij de meesteafrekenen met bedreigingen als vergrijzing en ervaring in en dat is nog steeds de basis in onskrimp, die als een donkere wolk boven dit gebied pakket. Wij lopen niet voorop in technologischehangen, voorspelt Geelhoed. “Juist omdat dit een ontwikkelingen, dat laten wij graag aan anderenplattelandsgebied is, en redelijk dun bevolkt is, over. Wij bieden aan wat past bij deze regio enkan een goede internetverbinding de afstand tot de mensen die daar wonen en werken. Voor diede rest van Nederland verkleinen. Dat geldt voor mensen hebben wij steeds meer te bieden enparticulieren, maar met name ook voor de zorg, daar ligt onze kracht in de toekomst!’’onderwijs en toerisme.’’
 27. 27. ONDERNEMEND NOORDOOST FRySlâN tytsjerksteradiel 13 kort Nieuwsn ontwikkeling centrum BurgumDe gemeente heeft besloten de voormaligelocatie van het Dienstencentrum aan de Marktin Burgum een andere functie te geven. Delocatie ligt al enige tijd braak. in samenspraakmet dorpsbelangen Burgum en de Himbo is ineen nieuw bestemmingsplan geregeld dat ereen gecombineerde invulling van detailhandelmet daarboven woningbouw mogelijk wordt,in een gebouw dat qua uitstraling en massaaansluit op de oostzijde van de Markt. Dit V.l.n.r. wethouder Geerling Schippersbestemmingsplan, ‘Kûpersstrjitte 2’, is door de van Tytsjerksteradiel, gedeputeerde Jannewietske de Vries en vertegenwoordiger van Netwerk Noordoost Marga Waangemeenteraad vastgesteld op 24 mei 2012. ders halen de n waterfront earnewâld overeenkomst uit een enveloppe.Voorwaarden die de gemeente stelt aan Een gezamenlijk ondernemersontbijt Earnewâld bezoeken, een prachtigede detailhandel op deze locatie zijn: het vormde op 25 mei de start voor de plek biedt. Vanaf een bankje of terras,vergroten van de aantrekkelijkheid van het feestelijke ondertekening van de over- het water, de tent of bungalow; het iswinkelcentrum, meerwaarde bieden aan eenkomst tussen de provincie Fryslân overal genieten in het dorp dat middenhet bestaande winkelaanbod en de positie en de gemeente Tytsjerksteradiel, in de Alde Feanen ligt. Op dit momentvan Burgum als regionaal winkelcentrum om - met alle partijen - het masterplan wordt de laatste hand gelegd aan deversterken. Er is vanuit de markt serieuze Earnewâld te realiseren. Met dit havens en in het volgende winter-belangstelling om de locatie in ontwikkeling masterplan worden de havens aan seizoen wordt de bestrating aangepakt.te nemen. De gemeente is ondertussen het waterfront van Earnewâld geheel Hierdoor kunnen de gasten in de zomergestart met een procedure om geschikte vernieuwd. Ook wordt de waterkant prima terecht en hebben zij geen lastmarktpartijen met goede plannen te zodanig opgewaardeerd, dat het water- van werkzaamheden. Het Waterfrontselecteren. Hiervoor is een externe deskundige front Earnewâld niet alleen waterspor- Earnewâld is één van de projecten uitingeschakeld. ters maar ook toeristen die over land de Agenda Netwerk Noordoost.n leukste winkel van FrieslandFryslân telt duizenden winkels. Van meedingen naar de titel ‘Leukste Winkelbakkers tot slagers, van eenmanszaken van Friesland’.tot waren huizen, van bloemisten Opvallend detail is dat maar liefst 3 winkelstot cadeauwinkels. Elk met zijn eigen uit Burgum de finaleronde wisten tetypische karakter, beproefde sfeer en bereiken; de modezaken Aline Fashiongoede service. Maar welke winkel is nu en Sake Store en de taartenwinkel Zoet.de ‘Leukste van Friesland’? in dat kader Een geweldige prestatie. Een vakjuryorganiseert de Leeuwarder Courant de heeft de overgebleven winkels bezochtverkiezing ‘Leukste winkel van Friesland’. en beoordeeld. Op 30 mei jl. is modehuisVoor deze verkiezing hebben 200 winkels 13 uit Tytsjerksteradiel. Na 2 stemrondes Rinsma uit Gorredijk gekozen tot dezich aangemeld, waaronder maar liefst waren nog 10 winkels over die kunnen leukste winkel van Friesland.
 28. 28. Sikma BURGUM• Verkoop nieuw en gebruikt• Personen- en bedrijfswagens• Volledig onderhoud• Schadeafhandeling Mr. W.M.O. van Veenweg 14a Telefoon (0511) 46 95 69 www.autosikma.nl
 29. 29. ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân TYTSJERKSTERADIEL 15BTB Groenvoorziening wordt Oosterhof Holman Groen BV‘Tijd voor duidelijkheid’ In 1992 werd BTB Groenvoorziening Voor die naamsverandering is inderdaad ruim de tijd een onderdeel van Oosterhof Holman genomen, aldus bedrijfsdirecteur Gerrit Hoen: “Hoe zal de en is groenvoorziening naast, markt op die naamsverandering reageren? Dat hebben wemilieutechniek, infra, beton-en waterbouw ons steeds afgevraagd. Kijk, Oosterhof Holman staat ook voor en planontwikkeling een aparte tak wegenbouw. Mensen moeten niet het gevoel hebben dat de van sport onder de bedrijfsvlag. BTB man die het snoeiwerk aanpakt een wegenbouwer is.” Maar Groenvoorziening behield echter haar op langere termijn begon het naamsverschil wel een beetjeeigen bedrijfsnaam. In juli viert Oosterhof te schuren: “Op affiches wordt groenvoorziening in één adem Holman haar 100-jarig bestaan: een mooi genoemd met andere takken van sport, we voeren dezelfde moment om die naam aan te passen: kleuren, hetzelfde logo, maar die naam, die blijft anders. Dat BTB Groenvoorziening wordt kun je op een gegeven moment niet meer uitleggen. Het is Oosterhof Holman Groen BV. belangrijk om duidelijkheid te verschaffen.”
 30. 30.  Evert Hoekstra DE TUIJE 32 – 9263 RA GARIJP – TEL. 0511-522134 – FAX 0511-401911 MOB. 06-55581544 Uw groen in goede handen Rietdekken - Golfplaten - Dakpanplaten - TUINONDERHOUD Onderhoud - Uilenborden - TUINAANLEG Asbestsanering - Zonnepanelen ADVIES BEHEER KLEIN-/GROOTSCHALIG GROEN Ook scherp geprijsd in dakpan- of golfplaten VERKOOP BEPLANTING over uw versleten rieten- of pannendak. Adres Rinia van Nautaweg 2c Gytsjerk Telefoon Fax 058 – 2561703 058 – 2561667 www.evert-hoekstra.nl E-mail Info@btb-groenvoorziening.nl Postadres Postbus 73, 9062 ZJ Oentsjerk • Grondwerken U haalt zelf uw • Bestrating U haalt zelf uw honden-, paarden-, schapenvoeders, • Riolering honden-, paarden-, schapenvoeders, kunstmest, hooi en stro? • Uitzetten kunstmest, hooi en stro? • Beschoeiing Voor uw gemak, brengenVoorhet bij u onder dak! wij uw gemak, brengen wij het bij u onder dak! Bestellen via website of telefoon. Langskomen is ook heel telefoon. Bestellen via website of gewoon. Langskomen is ook heel gewoon. Voor boeren, burgers en buitenlui! Voor boeren, burgers en buitenlui!Aannemingsbedrijf in de grond-, weg- en waterbouw www.lahuis-eastermar.nl • Lege Leane 6 • Eastermar Openingstijden: 08.30-12.00 en 13.00-18.00 (maandagochtend en zaterdagmiddag gesloten) Tel (0512) 472091 . (06) 389 12443 Openingstijden: 08.30-12.00 en 13.00-18.00 (maandagochtend en zaterdagmiddag gesloten) Kijk ook op www.elzingagaryp.nl Kijk ook op www.elzingagaryp.nl

×