Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SUN Sustainable Urban Neighbourhoods

663 views

Published on

Het SUN project onderzocht hoe je in bestaande oude stadswijken een duurzame dynamiek tot stand kan brengen. Niet alleen op energievlak, maar ook de economische en maatschappelijke dimensie in aanmerking nemen. Waarom zouden bestaand wijken niet duurzaam kunnen zijn?

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SUN Sustainable Urban Neighbourhoods

 1. 1. Voorstelling project SUN Sustainable Urban Neighbourhoods - Duurzame Stedelijke Buurten Interreg IV a Euregio Maas-Rijn 2008-2011
 2. 2. Roer mon d
 3. 3. 1. Doelstellingen Vaststelling: Overal ontstaan « duurzame » wijken, in de stadsranden… Tegelijk zien we dat een aantal stedelijke buurten er fysiek en sociaal op achteruit gaan. Zo onstaat een vicieuze cirkel. ⇓ Hoe stedelijke buurten duurzamer en leefbaarder maken?
 4. 4. 1. Doelstellingen Vaststelling twee: Dezelfde problemen in de hele Euregio Maas-Rijn (Aachen, Eschweiler, Eupen, Genk, Heerlen, Liège, Verviers) ⇓ Interesse om samen te werken rond deze thematiek. Hoe pakken de andere steden het uitdeinen van de stad aan en hoe versterken ze de kwaliteit van leven in de buurten in het centrum?
 5. 5. 1. Doelstellingen Referentiekader = Charter van Leipzig (2007) ⇒ 4 noodzakelijke en complementaire werkgebieden: □ Ontwikkeling van de locale economie □ Ontwikkeling van groene stedelijke infrastructuur □ Energetische renovatie van privé-woningen □ Sociale integratie en inter-culturele uitwisselingen Accent op de participatie van de bewoners van de buurten
 6. 6. 1. Doelstellingen Ontwikkeling van de locale economie
 7. 7. 1. Doelstellingen Ontwikkeling van groene stedelijke infrastructuur
 8. 8. 1. Doelstellingen Energetische renovatie van private gebouwen
 9. 9. 1. Doelstellingen Sociale integratie en inter-culturele uitwisselingen
 10. 10. 1. Doelstellingen Concentratie van financiële middelen in tijd en ruimte ⇒ Betekenisvolle en zichtbare resultaten ⇒ Verspreiding van de resultaten ⇒ Verbetering van het imago en de aantrekkingskracht van samenwerkingsverband van de steden van de Euregio het
 11. 11. 2. Partners  Coördinatie LEMA (Local Environment Management & Analysis), Universiteit Liège □ □ □ □ □ □ Provincie Limburg - Steunpunt Duurzaam Bouwen (B) COS Limburg (NL) Universiteit Hasselt (Centrum voor Milieukunde) (B) Universiteit Maastricht (ICIS) (NL) Eco’Hom (B) Fachhochschule Aachen (D)
 12. 12. 2. Partners Deelnemende steden □ Eupen, provincie Liège, B (Unterstadt) □ Genk, provincie Limburg, B (Boxbergheide) □ Heerlen, provincie Limburg, NL (MSP) □ Liège, provincie Liège, B (Saint-Léonard) □ Verviers, provincie Liège, B (Hodimont) □ (Aachen, Bundesland Nord-Rhein-Westfalen, D) □ (Eschweiler, Bundesland Nord-Rhein-Westfalen, D)
 13. 13. 2. Partners Geassociëerde partners □ □ □ SPI+, Service de Promotion d’Initiatives Provincie Liège, B Smart, B Cluster éco-construction, B
 14. 14. 3. Duur 36 maanden 1 januari 2009 - 31 december 2011 (officiële start: 1 juli 2008)
 15. 15. 4. Actieplan
 16. 16. 4. Acties Steunpunt DuBoLimburg is lead-partner voor actie 5 Energetische renovatie van privéwoningen Vaststelling: Verloederde gebouwen, moeilijkheden met toegang tot premies ⇒ Geplande activiteiten: □ Sensibilisatie / informatie en vorming bewoners □ Financiering isolatiemateriaal (subsidies en/of sponsors, etc) □ Euregionale pool van professionals in energetische renovatie
 17. 17. 5. Planning □ 0 - 12 : Gezamenlijke voorbereiding van de concrete acties onder impuls van de « task leaders » en uitwisseling met andere actoren in de Euregio en daarbuiten; voorbereiding van een gemeenschappelijk evaluatiekader □ 12 - 24: Uitvoering van de verschillende acties in de buurten □ 24 - 36: Gezamenlijke evaluatie en ontwikkeling van een Euregionale gids voor de duurzame regeneratie van stedelijke buurten
 18. 18. 5. Planning Actie 5 – Energetische renovatie van privéwoningen 2009 □ Opzetten van werkgroepen in de verschillende buurten □ Opzetten van werkvergaderingen op Euregionaal niveau □ Bepalen van een gemeenschappelijke werkmethode □ Zoeken van sponsors en derde investeerders □ Opzetten van de Euregionale pool van professionals in energetische renovatie Afbakenen van het doelpubliek 2010 Energetische renovatie 2011 Evaluatie en delen ervaringen □
 19. 19. 6. Kiemen voor… • Een nog meer geïntegreerde aanpak van de ≠ acties ⇒ Renovatie en vergroening door moeilijk te werk te stellen bewoners van oude stedelijke buurten ⇒ Het in kaart brengen van het potentieel van de desbetreffende buurten om te komen tot integrale fysieke interventies in de buurt, gecombineerd met sociale en (lokale) economische doelen ⇒ ⇒ ⇒ Top down en bottom-up gaan hand in hand Van abstractie naar actie Diepgaandere samenwerking met de bewoners van de wijken ⇒ Niet langer ver van mijn bed maar dagelijkse realiteit
 20. 20. Dank u

×