Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verpleegkundig proces rapportage systemen deel 3

7,610 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Verpleegkundig proces rapportage systemen deel 3

 1. 1. VERPLEEGKUNDIG RAPPORTEREN DRIE WORKSHOPS OVER RAPPORTEREN:1) OBSERVEREN EN RAPPORTEREN2) RAPPORTAGE VOORWAARDEN3) RAPPORTAGE SYSTEMEN
 2. 2. A.U.B.MOBIELTJE UITEN VAN TAFEL
 3. 3. PROGRAMMA RAPPORTAGE SYSTEMEN• INVENTARISEREN LEERVRAGEN/LEER-ONTWIKKELLIJNEN• HET SOAP MODEL• HET SAMPC MODEL• TOETSING• NABESPREKING
 4. 4. INVENTARISEREN LEERVRAGEN/LEER- ONTWIKKELLIJNENWAT VERWACHT JE VAN DEZE TRAINING TE LEREN? NABESPREKEN OPDRACHT
 5. 5. .•
 6. 6. Vormen van RapportageWe maken onderscheid tussen twee vormen van rapportage DE SYMPTOMEN Deze kunnen zowel Subjectief als Objectief zijn. Subjectief is bijvoorbeeld: Wat zegt de cliënt, de familie? Ik heb pijn, honger, enz. Hij was niet gezellig. Objectief is bijvoorbeeld: Hoe laat kwam iemand thuis, wat is de uitslag van een onderzoek, wat zag je aan de cliënt (hij hinkte, ze had een rode kleur).
 7. 7. ANALYSEER & PLANAnalyseer deze gegevens. • Beschrijf wat jij denkt dat het probleem is(als er een probleem is) en wat de oorzaken(kunnen) zijn.Een Plan dat is uitgevoerd of moet wordenuitgevoerd als antwoord op de analyse volgtdaarna, met de beschrijving van de reactie van decliënt daarop (anders gezegd:Wat heb je gedaan, hoe reageerde de cliënt enwat (en hoe) moeten je collega’s hier nog meedoen?).
 8. 8. DE SOAP-FORMULE.De SOAP-formule is een manier om de voortgang van deverpleegkundige zorg vast te leggen.Het is een patiëntgerichte rapportagemethode.Door middel van gerichte rapportage wordt duidelijk hoede gegevens met elkaar verband houden en welkebetekenis ze hebben in het totale verpleegprocesElke verandering, beschreven bij de SOAP van deformule, leidt tot rapportage van de voortgang.
 9. 9. DE SOAP-FORMULEDe gegevens worden zo opgeschreven dat ze slechtsvoor één uitleg vatbaar zijn.Gegevens worden zo objectief mogelijk weergegeven.De genoteerde gegevens bevatten ook de getrokkenconclusies, de analyse van de gegevens, en de te volgenwerkwijze, de planning.De gegevens worden op een duidelijke plaats vermeld.
 10. 10. VOORBEELDAls verpleegkundige hoor je een klacht ofopmerking van de zorgvrager of naaste.S: De zorgvrager zegt het warm te hebben.O: Temperatuur is bij meting 38.3 gradenCelsius.A: Verhoging ten gevolge van griep.P: Koorts laten dalen tot 37.4 graden Celsius.
 11. 11. NOG EEN VOORBEELD:S: Petra klaagt over pijnlijke tepels wanneer ze haarkind borstvoeding geeft.O: Er zijn duidelijke tepelkloven zichtbaar.A: De baby wordt niet goed aangelegd waardoor de tepelslechts gedeeltelijk in de mond van de baby komt.P: In de eerste instantie wordt een tepelhoedje gebruiktom de tepels te genezen. In de tweede instantie wordt de baby goed aangelegdzodat er geen tepelkloven ontstaan.
 12. 12. De voordelen van het gebruik van de S.O.A.P. methode:- Het dwingt tot nauwkeurigheid en volledigheid.- Het bevordert een gerichte, bondige en volledige wijzevan informatieoverdracht- De methode gaat uit van feitelijke concretezorgsituaties.- Door het gebruik van de methode word steeds eenoproep gedaan tot het probleemoplossend vermogen.
 13. 13. Op het eerste punt is hierboven al ingegaan. Het tijdig signaleren van problemen is belangrijk, omdat tijdig actie ondernemen niet alleen van belang is voor •
 14. 14. TOETSINGBESCHRIJF DRIE VOORBEELDEN VANOBSERVEERBAAR GEDRAGNOEM TWEE NADELEN VAN SCHRIFTELIJKRAPPORTERENNOEM TWEE NADELEN VAN MONDELINGRAPPORTERENGA VOOR JEZELF NA HOE JE HET BESTE INFORMATIEVERWERKT: MONDELING OF SCHRIFTELIJK
 15. 15. NABESPREKING
 16. 16. Http://www.zorgprotocollen.nl/termen.htm http://olczorg.jouwpagina.nl/http://www.nursing.nl/verpleegkunde/kwaliteit-van-zorg/verpleegkundige-rapportagehttp://home.zonnet.nl/bouwknegt01/hoofdstuk_iv.htm#raphttp://www.nu91-leden.nl/uploads/8%20sept%202011.pdf

×