Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
INLEIDING IN DE ZORG VOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE HANDICAP<br />
PROGRAMMA OVERZICHT<br /><ul><li>INVENTARISEREN WENSEN/ LEERDOELEN
 JOUW KENNISMAKING MET VERST.GEH./ VISIES
 DEFINITIE
KENMERKEN& OORZAKEN
ONTWIKKELINGSFASE
VOORZIENINGEN
 OPDRACHT
 NABESPREKING</li></li></ul><li>JOUW KENNISMAKING MET VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN<br />Met blijdschap<br />Onze zoon kwam ...
ZORG VISIES OP VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN<br />Het medisch model<br /> Het sociologisch model<br /> Het ontwikkelingsmod...
 GOED KIJKEN IS EEN KUNST<br />TEL HET AANTAL F’s.<br /> <br /> <br />FEATURE FILMS ARE THE RE-<br />SULT OF YEARS OF SCIE...
DEFINITIE AAMR <br />"Verstandelijke handicap verwijst naar substantiële beperkingen in het huidige functioneren en wordt ...
KENMERKEN VANUIT DEFINITIE<br />Aangeboren of vroeg verworven ontwikkelingsstoornis<br />                 ...
VIJF AANDACHTSPUNTEN BIJ OMSCHRIJVING VERSTANDELIJKE HANDICAP<br /><ul><li>INTELLIGENTIE
 ADAPTIEF GEDRAG
 SOCIALE ROLLEN, INTERACTIE EN PARTICIPATIE
 GEZONDHEID
 CONTEXT OF OMGEVING</li></li></ul><li>Vaak bijkomende problemen(vooral bij EVG)<br /><ul><li>Zintuiglijke problemen (slec...
 Bemoeilijkte communicatie
 Motorische problemen
 Bijzondere medische problemen
 Psychische en gedragsproblemen </li></ul>  (hoge prevalentie, andere presentatie),<br />  o.a. veel autistische spectr...
Oorzaken verstandelijke handicap <br />DRIE MOMENTEN VAN ONTSTAAN:<br /><ul><li> PRENATAAL
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Inleiding in de zorg voor verstandelijk gehandicapten deel 1

4,597 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Inleiding in de zorg voor verstandelijk gehandicapten deel 1

 1. 1. INLEIDING IN DE ZORG VOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE HANDICAP<br />
 2. 2. PROGRAMMA OVERZICHT<br /><ul><li>INVENTARISEREN WENSEN/ LEERDOELEN
 3. 3. JOUW KENNISMAKING MET VERST.GEH./ VISIES
 4. 4. DEFINITIE
 5. 5. KENMERKEN& OORZAKEN
 6. 6. ONTWIKKELINGSFASE
 7. 7. VOORZIENINGEN
 8. 8. OPDRACHT
 9. 9. NABESPREKING</li></li></ul><li>JOUW KENNISMAKING MET VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN<br />Met blijdschap<br />Onze zoon kwam en het is ongelogen,Dan heb je toch nog mensen,Die gewoon ‘vergaten’ geluk te wensenEnkel vanwege de stand van zijn ogen…<br />
 10. 10. ZORG VISIES OP VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN<br />Het medisch model<br /> Het sociologisch model<br /> Het ontwikkelingsmodel <br /> Het leertheoretisch model<br /> Het humanistisch model <br /> Het interactie model  <br /> Het integratiemodel<br /> Zorg op maat<br /> Het emancipatie model.  <br /> Het ondersteuningsmodel<br /> Community care <br />
 11. 11. GOED KIJKEN IS EEN KUNST<br />TEL HET AANTAL F’s.<br /> <br /> <br />FEATURE FILMS ARE THE RE-<br />SULT OF YEARS OF SCIENTI-<br />FIC STUDY COMBINED WITH<br />THE EXPERIENCE OF YEARS.<br /> <br />
 12. 12. DEFINITIE AAMR <br />"Verstandelijke handicap verwijst naar substantiële beperkingen in het huidige functioneren en wordt gekenmerkt door een significant beneden gemiddeldintellectueel functioneren dat gelijktijdig bestaat met daarmee samenhangende beperkingen in twee of meer van de volgende van toepassing zijnde adaptieve vaardigheidsgebieden communicatie, zelfredzaamheid, wonen, sociale vaardigheden, gebruik maken van de samenleving, zelfbepaling, gezondheid en veiligheid, functionele schoolse vaardigheden, ontspanning en werken. De verstandelijke handicap komt voor het achttiende levensjaar tot uiting'.:<br />
 13. 13. KENMERKEN VANUIT DEFINITIE<br />Aangeboren of vroeg verworven ontwikkelingsstoornis<br /> (anders dan bij NAH, dementie)<br />Verminderde intelligentie (IQ < 70) Zwakbegaafd: IQ 70-85<br />Beperkte redzaamheid / adaptief gedrag<br /> (op alle levensdomeinen)<br />Complexe problematiek, met grote variatie in presentatie <br /> en langdurige ondersteuningsbehoefte (levenslang)<br />
 14. 14. VIJF AANDACHTSPUNTEN BIJ OMSCHRIJVING VERSTANDELIJKE HANDICAP<br /><ul><li>INTELLIGENTIE
 15. 15. ADAPTIEF GEDRAG
 16. 16. SOCIALE ROLLEN, INTERACTIE EN PARTICIPATIE
 17. 17. GEZONDHEID
 18. 18. CONTEXT OF OMGEVING</li></li></ul><li>Vaak bijkomende problemen(vooral bij EVG)<br /><ul><li>Zintuiglijke problemen (slecht onderkend)
 19. 19. Bemoeilijkte communicatie
 20. 20. Motorische problemen
 21. 21. Bijzondere medische problemen
 22. 22. Psychische en gedragsproblemen </li></ul> (hoge prevalentie, andere presentatie),<br /> o.a. veel autistische spectrumstoornissen <br />
 23. 23. Oorzaken verstandelijke handicap <br />DRIE MOMENTEN VAN ONTSTAAN:<br /><ul><li> PRENATAAL
 24. 24. PERINATAAL
 25. 25. POSTNATAAL</li></li></ul><li>PRENATAAL<br />
 26. 26. PERINATAAL<br />
 27. 27. POSTNATAAL<br />
 28. 28. CLASSIFICATIE<br />
 29. 29. ONTWIKKELINGS ASPECTEN<br /><ul><li>COGNITIEF
 30. 30. EMOTIONEEL
 31. 31. SOCIAAL
 32. 32. LICHAMELIJK
 33. 33. SEKSUEEL</li></li></ul><li>Ervaringsfasen van Timmers-Huigens:<br />Lichaamsgebonden ervaringsfase<br />(tussen 0 en 1 á 2 jaar ervaart het kind de wereld alleen maar via zijn eigen lichaam en zijn zintuigen.) <br />Associatieve ervaringsfase<br /> (Anderhalf tot 4 jaar, beleeft het kind de wereld steeds meer in eenvoudige ordeningen, associaties: een associatie is dat iets bij iets hoort. Bijv. kop en schotel<br />
 34. 34. Ervaringsfasen van Timmers-Huigens:<br />Structurerende ervaringsfase<br /> (In de leeftijd van ongeveer (4 á 5 tot 10 jaar) gaat het om het begrijpen, het kunnen ontleden, en daarmee kunnen ordenen. Je bent in staat te ordenen en een structuur te overzien.)<br />Vormgevende ervaringsfase<br />(In de leeftijd vanaf (10 á 12 jaar) ontwikkelt het kind de mogelijkheid om buiten de bestaande structuren te treden, het kan dan iets nieuws maken)<br />
 35. 35. VOORZIENINGEN<br />Intramuraal: Binnen een instelling Extramuraal: Buiten de instelling Semimuraal: Houdt het tussen binnen en buiten de muren <br />
 36. 36. Waar wonen verstandelijk gehandicaptenWoonvormen voor verstandelijk gehandicapten<br />   - Thuis <br /><ul><li>Intramuraal: Binnen een instelling
 37. 37. Semimuraal: Houdt het tussen binnen en buiten de muren
 38. 38. Sociowoningen, ofwel beschermd wonen: woongroepen op of bij het terrein van een instelling  </li></ul>- <br />
 39. 39. Waar wonen verstandelijk gehandicaptenWoonvormen voor verstandelijk gehandicapten<br />   - Extramuraal: Buiten de instelling<br /> Gezinsvervangend (te)huis: woongroep van circa tien matig tot licht gehandicapten <br />- Kindergezinsvervangend (t)huis: voor kinderen die overdag naar speciaal onderwijs gaan <br /><ul><li>Transmurale zorg: Over de muren van de instelling heen
 40. 40. Begeleid zelfstandig wonen: voor licht gehandicapten, met enkele uren begeleiding per week</li></li></ul><li>OPDRACHT :Kernbegrippen in de huidige zorg aan verstandelijk gehandicapten<br />1- Normalisatie & Integratie <br /> 2- Emancipatie<br /> 3- Zorg op maat <br /> 4- Acceptatie <br /> 5- Gedragingen en hun betekenis <br /> 6- Bescherming/veiligheid/geborgenheid<br /> 7- Relaties & Individualisering<br /> 8- Community care &Burgerschap<br /> Vraag Wat vind jij van deze begrippen? Geef je mening weer over bovenstaande uitgangspunten (kernbegrippen), <br />.<br />   <br />
 41. 41. NABESPREKING<br /><ul><li> Wat leer je door deze bijeenkomst over je eigen handelen m.b.t. je zorgverlening
 42. 42. Wat vond je van deze opzet?
 43. 43. Waar zouden we,volgen jou, de volgende bijeenkomst aandacht aan moeten besteden?</li></li></ul><li>MEER INFO<br />. http://members.home.nl/jan.tonkes/index.html<br />. http://verstandelijk-gehandicapten.startkabel.nl/<br />. http://www.kennisportalgehandicaptenzorg.nl/General/<br />http://www.emgplatform.nl/index.html<br />. <br />

×