Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Intunity Coaches Resources - Коучинг процесът

244 views

Published on

Коучинг процесът през няколко призми, всички - част от едно цяло...

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Intunity Coaches Resources - Коучинг процесът

  1. 1. © 2014 Intunity Coaches | Коучинг процесът 1 | 4 Коучинг процесът в картинки...
  2. 2. © 2014 Intunity Coaches | Коучинг процесът 2 | 4 Опозна- вателна сесия Стратегическа сесия Коучинг споразумение Коучинг брошури, документи финансови условия Ако Коуч и Клиент решат, че има “химия” между тях – следват техническите и финансовите детайли При потвърждение от страна на Клиента, Коуч и Клиент подписват Коучинг споразумението и стартират коучинг процеса Коучинг процесът стартира със Стратегическа сесия, която има за цел да постави основите на коучинг взаимоотношението и да уточни как партньорите ще работят заедно. Съгласно Коучинг програмата или пакета стандартни коучинг сесии Коучинг процесът – от опознавателната до стратегическата сесия... Има ли поле за съвместна работа? Личното “Защо?” Общото “Защо?”...
  3. 3. © 2014 Intunity Coaches | Коучинг процесът 3 | 4 Коучинг процесът – от стратегическата сесия до финалната сесия... Как структурираме нашето взаимоотношение? Как да работим, така че да работим добре? Защо-то за всяка сесия? Стратегическа сесия Във всяка сесия се поставя тема, въпрос или цел, които са актуални на клиента и следват общото целеполагане, направено в началото, в Стратегическата сесия. Всяка сесия сама за себе си започва с целеполагане (за сесията) и/или с дебриф по последната сесия.. Изясняват се целите и областите на фокус за Клиента за целия коучинг период 3 месеца 6 месеца 9 месеца 12 месеца ~6 коучинг сесии х 60 мин; на всеки 2 седмици ~12 коучинг сесии х 60 мин; на всеки 2 седмици В средата на програмата може да се правят междинни прегледи на резултатите и ревизиране на целите. В края на програмата се прави цялостен переглед на резултатите и целите; обратна връзка към коуча.
  4. 4. © 2014 Intunity Coaches | Коучинг процесът 4 | 4 С какво искаш да си тръгнеш? С какво си тръгваш? Start With the End In Mind Клиентът поставя своята тема и намерения в началото на сесията – от мястото на желаната дестинация Къде си сега? Какво създаде за себе си? Какви са научаванията, в резултат от сесията? Кое ти беше най-ценно? Какво сега е различно за теб? В Окото на бурята Отваряне на клиента към изследване, експериментиране, провокиране, разкриване... Какво е сега?... Какво следва?... Коучинг процесът в една сесия Какво ново от предния път? Защо си тук днес? И с какво искаш да си тръгнеш след тази сесия?

×