Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Коучинг за високи постижения @ Фондация SOS Предприемачи

779 views

Published on

Каква е връзката между икономика на мъдростта, трансформационното управление и коучинга? Какво прави коучинга толкова ефективен инструмент за развитието на хора, екипи и организации в съвременната бизнес среда?

@ семинар "Креативни техники и подходи в бизнеса" (http://bit.ly/12cGofQ), организиран от Фондация SOS Предприемачи в партньорство с Enterprise Europe Network

Published in: Business

Коучинг за високи постижения @ Фондация SOS Предприемачи

  1. 1. Коучинг за високи постижения Гергана Павлова и Пламен Петров март 2013, София
  2. 2. Бизнес средата днесикономика на икономика на знанието мъдросттатранзакционно трансформационно управление управление
  3. 3. Управленски практики“Старата школа” “Новата школа” казваш питаш говориш слушаш насочваш овластяваш
  4. 4. Инструменти за развитие
  5. 5. Коучинг Равностойно Креативен Осъзнаване партньорство процес Действие коуч и клиент- провокира размисъл увеличаване наиндивид, екип, орг. и вдъхновява потенциала
  6. 6. През прозореца на Джохари
  7. 7. Към високи постижения
  8. 8. Добри практики
  9. 9. Вашите отговори...Гергана Павлова Пламен Петров www.equinox-partners.bg

×