Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ondernemend Friesland

364 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ondernemend Friesland

  1. 1. Een goede buur is beter dan... Investeren in duurzame Communicatie vraagt om verbinding en lef energieoplossingen steeds rendabelerWOLTER & DROS, INNOVATIEF EN DUURZAAM‘Wij laten ons inspireren door wat mensen bezighoudt’ | | Augustus ’11 www.of.nl 08
  2. 2. 38 AUGUSTUS 2011
  3. 3. W O LT E R & D R O S WOlter & drOs, innovATieF en DUUrzAAm‘Wij laten ons inspireren door wat mensen bezighoudt’ T echnisch dienstverlener Wolter & Dros bestaat al meer dan 130 jaar. Het is met een groot aantal vestigingen verspreid over heel Nederland echter nog altijd springlevend. In Leeuwarden is het bedrijf gevestigd aan de Kelvinstraat. De kracht van het bedrijf is dat het steeds nieuwe wegen in wil slaan, zegt commer- cieel manager Sander Luurs. “Soms moet je vaste patronen loslaten om tot innovatieve oplossingen te komen.’’volG OF nU ook viA en . k i j k o P w w w . o F. n l . 39 AUGUSTUS 2011
  4. 4. W O LT E R & D R O S Ondanks de hoge leeftijd staat lUISTeReN Wolter & Dros nog altijd midden in Juist daarom is luisteren naar wat de samenleving. Dat maakt het de opdrachtgever wil van essenti- bedrijf volgens Sander Luurs zo eel belang, vult zijn collega Gerard sterk. “We laten ons inspireren Zijlstra aan. Hij is de contractmana- door wat mensen in het dagelijks ger van de vestiging in Leeu- leven nodig hebben om zich goed warden. “Elke opdrachtgever legt en gezond te voelen. Daar spelen andere accenten. Welke zijn dat we op in.” en wat leeft er in zijn organisatie? Door daar goed naar te luisteren Dat klinkt misschien wel wat proberen we samen tot nieuwe SANDeR lUURS verheven voor een bedrijf dat zich inzichten te komen.” Commercieel manager Wolter & Dros vooral bezighoudt met technische Geboren 17 oktober 1961 in Groningen installaties, maar dat is het niet, Natuurlijk is installatietechniek Loopbaan Na de MTS aan de slag stelt Luurs. “We zijn natuurlijk niet de kurk waar het bedrijf op drijft, gegaan bij het installatiebedrijf van zijn het enige bedrijf dat in deze markt maar daar draait het in dat proces vader. Daarna via een aantal andere in- opereert en dan is het de kunst om niet primair om. Zijlstra: “De stallatiebedrijven uiteindelijk in 1997 bij je te onderscheiden van de rest. installatie is een onderdeel van het Wolter & Dros terecht gekomen. Daar Wij doen dat door onze mensen. totale concept. Wij streven naar sinds die tijd verschillende functies, Zij hebben met hun persoonlijke meer comfort, veiligheid en meer onder andere die van hoofd calcula- en vakinhoudelijke kwaliteiten het gebruiksgemak met minder instal- tie, vervuld. Sinds 2006 commercieel vermogen de opdrachtgever uitein- laties.” Deze filosofie sluit naadloos manager. delijk verder te brengen. Zij doen aan bij het gevoel van de noodzaak Favoriete boek De Blinde Muur van dat door goed te luisteren en zich om nog duurzamer te ondernemen. Henning Mankell uit de reeks ‘Inspec- in te leven in hun situatie.” teur Wallander’. Luurs: “Ook wij moeten keuzes Het is een filosofie die vraagt om maken om de toekomst voor vol- lef, voegt hij daar aan toe. “Het gende generaties veilig te stellen. betekent namelijk dat je af en toe Het gaat daarbij niet alleen om de de routine moet durven loslaten. keuzes van materiaal en installa- Door niet te blijven hangen in vaste ties, maar ook om zaken als com- patronen krijgt creativiteit de ruimte fort en levensloopbestendigheid. om te komen tot innovatieve oplos- Wij hebben veel opdrachtgevers singen.’’ in de gezondheidszorg, de over- GeRARD ZIJlSTRA Contractmanager vestiging Leeuwarden Geboren 1 augustus 1973 in Sneek Loopbaan In 1998 na zijn opleiding aan de NHL in Leeuwarden en een kopjaar bedrijfskunde aan de Hanzehogeschool in Groningen begonnen bij Wolter & Dros. Daar via verschillende functies het bedrijf leren kennen en uiteindelijk projectleider geworden. Vervolgens een uitstapje gemaakt naar de roestvast staalsector en de offshoresector, maar uiteindelijk na een paar jaar toch weer teruggekeerd in de installatietechniek. Favoriete boek Great to Cool van René Boenders, een boek over energie, ondernemerschap en initiatief.volG OF nU ook viA en . k i j k o P w w w . o F. n l . 41 AUGUSTUS 2011
  5. 5. W O LT E R & D R O S Belevingscentrum WolTeR & DRoS Wolter & Dros werd als de firma H. J. Wolter in 1875, in Amsterdam opgericht door H.J. Wolter. In 1885 verkaste het bedrijf naar Amersfoort waar in 1906 ingenieur A. Dros als compagnon werd binnengehaald. Met een netwerk van vestigingen verspreid over heel Nederland be- hoort het bedrijf tot de top drie van technische dienstverleners op haar vakgebied. Er werken circa 1700 medewerkers, waarvan ongeveer 200 bij de vestigingen in Leeuwar-heid en het onderwijs. Wij willen vingscentrum kunnen opdrachtge- elkaar gezien worden, is Zijlstra den en Groningen. De jaaromzeter voor zorgen dat het klimaat in vers en gebruikers zien en voelen van mening. “Als bedrijf moeten we bedraagt bijna 300 miljoen euro.gebouwen zo is dat mensen zich hoe bijvoorbeeld klimaatplafonds, rekening houden met de kosten, Het dienstenpakket omvat het heleer prettig voelen en er graag willen energieoplossingen en duurzame het gebruik en de levensduur van gebied van engineering, voorbe-werken.’’ technieken werken. Een goed het gebouw. We zoeken altijd naar reiding, uitvoering, onderhoud en voorbeeld van de toepassing van een rendabel evenwicht tussen beheer van een breed scala aanBelevINGSCeNTRUM die technieken is het kantoor- ontwerp, leefbaarheid en duur- technische installaties. Wolter &Bij het hoofdkantoor in Amersfoort gebouw van UPC. In dit gebouw zaamheid. Het gaat dan om zaken Dros is een zelfstandige werkmaat-heeft het bedrijf een Belevings- is aandacht besteed aan innovatie, als energieverbruik, kwaliteit, on- schappij van TBI techniek. TBI,centrum ingericht waar bezoekers duurzaamheid en energiezuinig- derhoud en hergebruik, maar ook de moedermaatschappij, is een vast-kunnen ontdekken welke invloed heid, waardoor een prettige werk- de exploitatiekosten. Wij streven goed- bouw- en techniekconcern.de omgeving heeft op hun gevoel. omgeving is gecreëerd. naar innovatieve totaaloplossingen Het heeft 8742 mensen in dienst enAls het klimaat op de werkplek die aansluiten bij de wens van de de bedrijfsopbrengsten bedroegen inniet goed is, zal dat werknemers Duurzaamheid en levensloopbe- opdrachtgever. Zo proberen we 2010 circa 2 miljard euro.negatief beïnvloeden. In het Bele- stendigheid kunnen niet los van altijd maatwerk te leveren.”volG OF nU ook viA en . k i j k o P w w w . o F. n l . 43 AUGUSTUS 2011

×