De ontwikkeling van crowdfundingMeer en meer komt het begrip crowdfunding in Nederland op gang. Crowdfunding is kort gezeg...
De redenen van het ontstaanWereldwijd is er dus een enorme ontwikkeling te zien op dit gebied in de meest uiteenlopende vo...
VerwachtingenKredietverlening zal zich op een laag niveau doorzetten. De komende jaren zal dat tot problemen blijven leide...
Dichter bij huis, in de UK, laat Zopa.com inmiddels weten dat er inmiddels 150 mln GBP is verhandeld.(grafiek per maart 20...
worden de initiatieven ook positief ontvangen. Voor een verdere, gezonde, ontwikkeling is het echter wel nodig dat (zievol...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

De+Ontwikkeling+Van+Crowdfunding[1]

433 views

Published on

Meer en meer komt het begrip crowdfunding in Nederland op gang. Crowdfunding is kort gezegd de bereidheid van meerdere partijen om gezamenlijk een financieel doel van een kredietnemer in te vullen. Wereldwijd wordt deze vorm van financiering steeds meer gebruikt als alternatieve financieringsvorm.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
433
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

De+Ontwikkeling+Van+Crowdfunding[1]

  1. 1. De ontwikkeling van crowdfundingMeer en meer komt het begrip crowdfunding in Nederland op gang. Crowdfunding is kort gezegd de bereidheid vanmeerdere partijen om gezamenlijk een financieel doel van een kredietnemer in te vullen. Wereldwijd wordt deze vorm vanfinanciering steeds meer gebruikt als alternatieve financieringsvorm.Voor de kredietverlening zijn we in Nederland vooralsnog met name op grootbanken aangewezen. Er zijn slechts eenbeperkt aantal grootbanken, weinig concurrentie derhalve, waardoor er ook een beperkte verscheidenheid in het aanbodis.Wereldwijd stokt de kredietverlening. Kredietverleners worden scherper in de gaten gehouden en zijn terughoudendergeworden in hun verstrekking. Dit heeft met name nadelige consequenties voor het MKB. Volgens een uitgebreid rapportvan het ministerie van EL&I (bron; Naar een gezonde basis: bedrijfsfinanciering na de crisis) zijn er met name fricties in definanciering van het klein MKB, startende, innovatieve en snel groeiende ondernemingen. Het grootbedrijf heeft in de regelminder problemen aangezien zij over een betere toegang hebben tot meer financieringsbronnen.Wereldwijd, maar ook in Nederland, zien we inmiddels een duidelijke classificatie verschijnen in de vormen vancrowdfunding.De mogelijkhedenEr zijn grofweg 5 classificaties te onderkennen:Liefdadigheid Consumenten leningen (P2P) Creatieve ondersteuning Bedrijfsfinanciering Individuele projectenSociale Financiële overwegingen Gevoelsmatige overweging Economische afweging diversoverwegingenGeen vergoeding Vergoeding o.b.v. rente Vergoeding veelal in natura Vergoeding o.b.v. rente/aandelen diversVb Nederland Vb Nederland Vb Nederland Vb Nederland Vb Nederland  1% club  Geldvoorelkaar.nl  voordekunst.nl  Symbid.com  Oriëntalis  Cinecrowd.nl  Crowdaboutnow.nl  Nieuwspost.nl  Geldvoorelkaar.nl Toelichting:Crowdfunding – liefdadigheid eVeelal platforms die individuele projecten in 3 wereldlanden financieren. Mensen schrijven in op specifieke projectenzonder vergoeding daarvoor te verwachten en dragen bijvoorbeeld bij tot de bouw van een school. Internationaal is hiervanhet grootste voorbeeld Kiva.org.Crowdfunding – P2PPlatforms waarbij particulieren investeren in andere particulieren waarvoor een rente wordt vergoed. Wereldwijd veruithet grootste financieringsmodel. Kredietnemers kunnen wellicht flexibeler of goedkoper lenen en geldgevers ontvangenveelal een hogere rente. Internationale voorbeelden zijn bijvoorbeeld Lending Club waar in alleen al in de maand augustus2011 $ 25.000.000 is verhandeld.Crowdfunding - Creatieve ondersteuningPlatforms waarbij veelal kunstenaars, schrijvers etcetera worden ondersteund. Vergoedingen zijn vaak in natura. Financierje een schrijver dan krijg je bijvoorbeeld een gesigneerd boek. Het grote voorbeeld in dit segment is Kickstarter.com.Crowdfunding - BedrijfsfinancieringPlatforms waarbij natuurlijke dan wel rechtspersonen kunnen investeren in ondernemingen in welke vorm dan ook.Investeerders krijgen aandelenkapitaal of rente hiervoor terug. Veelal op basis van financiële-economische overwegingen.Crowdfunding –individuele projectenVeelal gesubsidieerde partijen die op individuele basis een crowdfund campagne starten. Zo kan een museum bezoekersvragen een donatie te doen voor bijvoorbeeld de aankoop van een schilderij. De ROI is in dit geval bijvoorbeeld eenabonnement.
  2. 2. De redenen van het ontstaanWereldwijd is er dus een enorme ontwikkeling te zien op dit gebied in de meest uiteenlopende vormen. Welke redenenliggen hieraan ten grondslag? 1. KredietcrisisDe kredietcrisis is de eerste aanjager geweest voor het ontstaan van alternatieve financieringsvormen. Banken draaiden degeldkraan dicht, partijen moesten voor de invulling van de kredietbehoefte creatiever worden. 2. Rente ontwikkelingKredietgevers zien hun spaarvermogen krimpen. Veelal is de inflatie hoger dan de geboden rente op deposito ofspaarrekening. Een actievere houding is noodzakelijk om vermogen te laten groeien 3. Onrustige aandelenmarktenDe volatiliteit van de aandelenmarkten is voor veel beleggers een reden om vermogen elders onder te brengen. Deafgelopen maanden is de AEX met circa 20% gedaald. Een reden voor veel particuliere beleggers hun vermogen hieruitterug te trekken en op andere manieren aan te wenden. 4. Terugtredende overhedenSubsidiemogelijkheden drogen verder op. Hierdoor komen veel innovatieve ondernemingen maar ook culturele ofcharitatieve instellingen en amateurverenigingen in de problemen. Financieringsbehoefte blijft echter aanwezig dus ookhier zal naar een andere invulling gekeken moeten worden. 5. Ontwikkeling van internetInternet wordt meer en meer verankerd in alles wat we doen. De acceptatiegraad van internetbankieren in Nederland isbijna 90%. Waarom langs de deur met een collectebus als ik online kan doneren? Het afhandelen van financiële transactieswordt door de consument steeds vaker online afgehandeld 6. Opkomst social mediaTwitter, LinkedIn, Facebook vormen een laagdrempelige en veelal gratis manier om snel een community te mobiliseren.Financieringsbehoeftes kunnen snel kenbaar gemaakt worden bij veel mensen. De mogelijkheden op dit vlak zijn oneindig.
  3. 3. VerwachtingenKredietverlening zal zich op een laag niveau doorzetten. De komende jaren zal dat tot problemen blijven leiden voor metname het MKB. De redenen hiervoor zijn divers.Basel III betekent dat banken dat er strengere kapitaal –en liquiditeit eisen voor banken zullen komen. Rentes zullen naarverwachting wat gaan stijgen, banken moeten immers voldoen aan strengere solvabiliteitseisen voldoen, maar tegelijkertijdzal het verkrijgen van krediet een nog groter probleem gaan geven.Internationaal blijft het in de eurozone onrustig. Door de huidige recessie, of periode van laagconjunctuur, zalkredietverlening scherp gevolgd blijven worden. De crisis is in Griekenland heeft al tot afwaardering van Franse bankengeleid en dat heeft ook z’n weerslag op andere Europese grootbanken en dat heeft uiteindelijk tot gevolg dat ook hierdoorkredietverlening voorlopig mondjesmaat zal toenemen.Door de economische onrust blijven rentes relatief laag en aandelenmarkten zeer onvoorspelbaar. Ook aan de creditzijdeontstaan er dus problemen. Het spaarvolume blijft toenemen en bedroeg in Nederland in 2010 al zo’n € 290 mld. Deconsument vlucht uit aandelen (DNB 2011) en heeft feitelijk geen volwaardig alternatief. Tegelijkertijd zal de consumentgeconfronteerd worden met een hoge inflatie en dus feitelijk interen op het vermogen.Het totaal verstrekt consumentenkrediet bedraagt per juli 2011 € 877 mln en bevindt zich op een aanmerkelijk lager niveaudan in juli 2009 (€ 925 mln) terwijl dat moment toch ook midden in de kredietcrisis zat. De afgelopen jaren hebben we eensteeds grotere behoefte gezien aan krediet en gezien de huidige economische situatie zal deze stijging verder doorzetten.Er ontstaat dus een duidelijke frictie in deze. De markt voor zakelijk krediet voor het MKB laat dezelfde tendens zien.Internationale ontwikkeling crowdfundingIn Nederland staat crowdfunding duidelijk in de kinderschoenen. Gezien de berichtgeving hieromtrent en het aanbod vanplatforms zal hier naar alle waarschijnlijkheid wel een behoorlijke toename in te verwachten zijn. De ontwikkeling vancrowdfunding in Nederland loopt achter op die van het buitenland, wat op zich vreemd is voor een innovatief land alsNederland.Laten we de ontwikkeling in het buitenland eens nader bekijken om de potentie van crowdfunding aan te tonen.Als al eerder aangestipt zijn er op dit vlak hele grote spelers, met name in de VS. Lendingclub.com kent een sterkeontwikkeling door en verhandelt inmiddels meer dan $ 20 mln per maand. Zie grafiek:Voor Prosper geldt min of meer dezelfde ontwikkeling.
  4. 4. Dichter bij huis, in de UK, laat Zopa.com inmiddels weten dat er inmiddels 150 mln GBP is verhandeld.(grafiek per maart 2011). Uit het bijgaande persbericht stelt Zopa maandelijks met circa 5 mln GBP groeit en dat Zopainmiddels 2% van alle nieuwe ongesecureerde leningen verstrekt in de UK.Het Duitse Smava laat dezelfde ontwikkeling zien. Per april 2011 is er meer dan € 50 mln via Smava verhandeld. In totaal isdit vermogen opgehaald door 15.000 investeerders en weggezet bij 6000 kredietnemers. Hierbij moet opgemerkt wordener begin 2010 nog maar circa € 10 mln krediet was verstrekt. Ook hier een exponentiële groei derhalve.De groei wereldwijd is lastig te duiden. In 2010 is er wereldwijd circa $ 5 mld dollar middels crowdfunding verstrekt. Hierinzijn individuele projecten niet meegnomen. Als men beseft dat er in 2007 nog “slechts” $ 260 mln via crowdfunding werdverstrekt is de exponentiële groei duidelijk te zien. Het exacte bedrag wat via officiële platforms wereldwijd is verhandeld ismomenteel lastig te meten doordat er met name de afgelopen 6 maanden een spectaculaire groei is geweest vanplatforms. Niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd valt deze ontwikkeling haast niet te volgen, maar het zegttegelijkertijd wel wat over de potentie. Veel van de recent opgerichte platforms zal ook nog gaan uitvallen maar uiteindelijkmag veronderstelt worden dat crowdfunding een serieus alternatief gaat worden voor het aantrekken of wegzetten vanvermogen.Ontwikkeling crowdfunding in NederlandOok in Nederland zien we een behoorlijke toename van het aantal platforms. De platforms zijn divers van aard maar zijngemakshalve in één overzicht opgenomen.Naam Soort Geïnvesteerd vermogen doelgroepGeldvoorelkaar.nl Commercieel platform € 274.500 Particulieren, mkb, verenigingen, start-upsCrowdaboutnow.nl Commercieel platform € 146.175 MKB, start-upsSymbid.com Commercieel platform € 74.500 MKBWekomenwerwel.nl Commercieel platform € 79.150 MKBShare2start.com Commercieel platform € 62.500 MKB, duurzaam MKBTenPages.com Creatief platform ? schrijversCinecrowd.nl Creatief platform € 55.800 filmmakersNieuwspost.nl Creatief platform € 17.500 journalistenVoordekunst.nl Creatief platform € 237.864 Kunst en cultuur1%club.nl Charitatief platform € 501.000 ontwikkelingshulp(statistieken afkomstig va de diverse websites en bij benadering)Het aantal platforms is dus ook in Nederland sterk stijgend, uiteenlopend van aard en doel en met verschillende vormenvan ROI.De getoonde platforms zijn allen serieus van aard. De genoemde platforms hebben inmiddels al ruim € 1.400.000,- aankrediet opgehaald. Soms met terugbetaalverplichting (de commerciële platforms) en soms ook niet. De meeste platformszijn niet ouder dan een jaar.De verwachting is ook dat het aantal toetreders verder zal toenemen. Crowdfunden vergt echter een professionele insteeken er moet gestreefd worden naar een vorm van regulering. Alle bestaande platforms tonen echter potentie. In de regel
  5. 5. worden de initiatieven ook positief ontvangen. Voor een verdere, gezonde, ontwikkeling is het echter wel nodig dat (zievolgende paragraaf) bijvoorbeeld de politiek, toezichthouders of marktpartijen een positieve impuls geven aancrowdfunding. Crowdfunding kan immers serieus als middel, of deeloplossing, gezien worden om de haperendekredietmarkt verder te stimuleren of om een rol te spelen in de funding van instellingen die nu voor een groot gedeelte opoverheidsgeld moeten overleven.Belangrijke invloedfactorenIn het buitenland zien we dat media veel aandacht besteden aan het begrip crowdfunding. Aansprekende entoonaangevende media berichten met enige regelmaat over crowdfunding. Ook in Nederland is de aandacht steeds groter.In Nederland ontbreekt het echter nog wel aan brede steun. Veelal wordt het risico benadrukt en partijen die eenbelangrijke rol zouden kunnen spelen (politiek, AFM maar ook marktpartijen als KvK) blijven slechts sporadisch aandachtgeven aan het begrip.In de VS zien we een heel andere rol. Recent heeft president Obama als onderdeel van de American Jobs Act aangegevendat crowdfunding makkelijker gerealiseerd moet kunnen worden. Wetgeving gaat aanmerkelijk aangepast worden omfinancieringen via crowdfunding makkelijker te kunnen aantrekken. Ook in de UK zien we meer en meer dat de politiek demogelijkheden om te crowdfunden verder verruimd.Crowdfunden is here to stay. En feitelijk al zo oud als de weg naar Rome. De normaalste zaak ter wereld om bij eenfinancieringsbehoefte je eigen netwerk aan te spreken. Internet vergemakkelijkt de mogelijkheden om niet alleen bij hetdirecte netwerk, maar ook het indirecte netwerk funding op te halen. Gezien alle geschetste problematiek, maar ook demogelijkheden, verwachten we een sterke stijging van crowdfunding. Verdere professionalisering, duidelijke regulering enbetere ondersteuning zal er ook in Nederland toe kunnen leiden dat crowdfunding als betrouwbare financierings –eninvesteringsmogelijkheid gezien gaat worden. Eindelijk concurrentie voor de banken!

×