Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bod 2010 Uh Def

358 views

Published on

PPT van het onderzoek bedrijven onder dak, uitgevoerd door de kamer van koophadel in opdracht van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bod 2010 Uh Def

 1. 1. BEDRIJVEN ONDER DAK UTRECHTSE HEUVELRUG De vraag naar bedrijfsruimte 29 maart 2010 Gerard Weck & Erwin Ketelaar 030-2396618
 2. 2. Opbouw presentatie <ul><li>Aanleiding onderzoek </li></ul><ul><li>Bedrijven Onder Dak - onderzoeksmethodiek </li></ul><ul><li>Resultaten </li></ul><ul><li>Samenvatting </li></ul>
 3. 3. Aanleiding onderzoek <ul><li>Op te stellen beleidsvisie bedrijventerreinen </li></ul><ul><li>Gegevens uit BOD goede basis voor visie </li></ul><ul><li>Verdiepen kennis actuele en toekomstige ruimtebehoefte </li></ul>
 4. 4. Bedrijven Onder Dak <ul><li>Inzicht in de vraag naar bedrijfshuisvesting </li></ul><ul><li>Inzicht in knelpunten rond bedrijfshuisvesting </li></ul><ul><li>Inzicht in ontwikkelingen en verschuivingen op het terrein van bedrijfshuisvesting en bedrijfsomgeving </li></ul><ul><li>Inzicht in de toekomst </li></ul>
 5. 5. Unieke onderzoeksmethodiek <ul><li>Alle bedrijven worden aangeschreven </li></ul><ul><li>Ongewoon hoge respons </li></ul><ul><li>Hoge mate betrouwbaarheid </li></ul><ul><li>Ondernemers krijgen mogelijkheid hun beleving, wensen en knelpunten t.a.v. de eigen bedrijfsruimte en de bedrijfsomgeving aan te geven </li></ul><ul><li>Toekomstplannen van ondernemers </li></ul>
 6. 6. Kengetallen 2008 <ul><li>3.820 bedrijven </li></ul><ul><li>21.282 arbeidsplaatsen </li></ul><ul><li>Gemiddelde grootte bedrijven 5,6 wp </li></ul><ul><li>Gemiddelde omvang responderende bedrijven 3,1 werkzame persoon </li></ul><ul><li>89% bedrijven 1 t/m 5 werkzame personen </li></ul>
 7. 7. Bedrijven in de gemeente
 8. 8. Verdeling over kernen
 9. 9. Omvang van bedrijven
 10. 10. Huidige huisvesting van bedrijven
 11. 11. Bedrijven nog optimistisch <ul><li>14% van de ondernemers verwacht groei </li></ul><ul><li>3% verwacht krimp </li></ul><ul><li>11% wil sluiten </li></ul><ul><li>82% verwacht dat personeelsomvang niet groeit </li></ul><ul><li>Per saldo enige groei (exclusief instroom) </li></ul>
 12. 12. Woonwijken favoriet (o.b.v. vestigingen) 61% is huur
 13. 13. Herkomst verhuizers laatste 5 jaar
 14. 14. Waardering vestigingsklimaat Tevredenheid overheerst <ul><li>Rapportcijfer: gemiddeld 7,8 </li></ul><ul><li>Aan huis gevestigde bedrijven: 8,2 </li></ul><ul><li>Niet aan huis gevestigde bedrijven: 7,6 </li></ul><ul><li>Gevestigd op bedrijventerrein: 7,3 </li></ul>
 15. 15. Knelpunten <ul><li>Knelpunten huisvesting : </li></ul><ul><li>geen ruimte voor uitbreiding </li></ul><ul><li>gebrek aan parkeerruimte </li></ul><ul><li>onvoldoende opslagruimte </li></ul><ul><li>Knelpunten bedrijfomgeving: </li></ul><ul><li>bereikbaarheid </li></ul><ul><li>staat van onderhoud openbaar gebied </li></ul><ul><li>bewegwijzering </li></ul>
 16. 16. Toekomstplannen verbouwen <ul><li>6% van de respondenten wil verbouwen </li></ul><ul><li>Vooral uitbreiden van bedrijfsruimte </li></ul><ul><li>Niet alle uitbreidingsplannen zijn even hard of vinden op korte termijn plaats </li></ul><ul><li>45% gevestigd in/aan huis </li></ul><ul><li>38% gevestigd in bedrijfspand </li></ul><ul><li>80% verbouwers heeft problemen met: </li></ul><ul><li>bouwvergunning: 42% </li></ul><ul><li>bestemmingsplan: 37% </li></ul>
 17. 17. Toekomstplannen verplaatsen <ul><li>11% overweegt verplaatsing geheel of gedeeltelijk </li></ul><ul><li>80% hiervan wil geheel verplaatsen </li></ul><ul><li>Potentiële verhuizers gemiddeld 6 wp </li></ul><ul><li>Helft potentiële verplaatsers gevestigd in woonwijk </li></ul>
 18. 18. Voorkeur voor eigen kern
 19. 19. Liever pand dan kavel
 20. 20. Voorkeur voor het realiseren van nieuwe huisvesting
 21. 21. Ruimtevraag beperkt <ul><li>Vraag naar kavels: 6,3 hectare </li></ul><ul><li>Vrijkomend : 2,2 hectare </li></ul><ul><li>Vooral in Amerongen en Maarsbergen </li></ul><ul><li>Grote verschillen tussen individuele bedrijven </li></ul><ul><li>Vraag naar bedrijfsruimte: 16000 m 2 BVO </li></ul><ul><li>Vrijkomend deels bruikbaar (i.v.m. woonruimte) </li></ul>
 22. 22. Vragers hebben voorkeur voor : Representatief, parkeren, bereikbaarheid snelweg
 23. 23. Knelpunten verplaatsing <ul><li>Aanbod aan geschikte panden 40% </li></ul><ul><li>Bestemmingsplan 23% </li></ul><ul><li>Grondprijzen 16% </li></ul><ul><li>Financiering 16% </li></ul>
 24. 24. Samenwerking niet in trek <ul><li>Slechts 30% van de respondenten heeft belangstelling </li></ul><ul><li>Aandachtspunten lopen uiteen </li></ul><ul><li>Meeste belangstelling voor collectieve beveiliging en gezamenlijke afvalinzameling </li></ul><ul><li>Afwachtend voor ondernemersfonds en parkmanagement! </li></ul>
 25. 25. Samenvatting <ul><li>Ondernemers zijn tevreden met de huidige stand van zaken (gem 8) </li></ul><ul><li>Bedrijven op bedrijventerreinen geven aan niet (helemaal) tevreden te zijn met de vestigingslocatie. Het verdient aanbeveling daar nader aandacht aan te schenken. </li></ul><ul><li>6% ondernemers heeft verbouwingsplannen </li></ul><ul><li>11% (28) wil verplaatsen (geheel of gedeeltelijk) </li></ul><ul><li>Ruimtevraag lijkt beperkt. Bij interpretatie rekening mee houden dat we nu te maken hebben met economische recessie. Vraag zal onder normale omstandigheden groter zijn. </li></ul>
 26. 26. Dank voor uw aandacht

×