Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

презентація практичної частини екологічного проекту

1,499 views

Published on

екопроект

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

презентація практичної частини екологічного проекту

 1. 1. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРОМИСЛОВИХ РАЙОНІВ ЛЬІВЩИНИ (НА ПРИКЛАДІ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ) Роботу виконали учні гуртка “Юний Краєзнавець” Міністерство освіти і науки України Управління освіти і науки Сокальської районної державної адміністрації Сілецька ЗШ І-ІІІ ступенів с. Сілець 2015 рік
 2. 2. НАША КОМАНДА
 3. 3. Актуальність дослідження екологічних проблем промисловості у даному випадку полягає у комплексному вивченні впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище Сокальщини та запропонуванні основних шляхів подолання цих проблем.
 4. 4. Об’єктом дослідження є екологічна ситуація Сокальського району. Предметом дослідження є екологічні проблеми промисловості, та їх вплив на навколишнє природне середовище. Головна мета дослідження - це суспільно-екологічний аналіз впливу господарства ( промисловості) на екологічну ситуацію Сокальського району. Для дослідження цієї мети були поставлені наступні завдання:  Висвітлити науково-методичні основи дослідження екологічної ситуації адміністративних районів областей  Дослідити та проаналізувати природні умови та ресурси як основу для господарського розвитку району  Окреслити вплив господарської діяльності на навколишнє природне середовище району і вказати його наслідки  Висвітлити основні шляхи вирішення екологічних проблем Сокальського району. Перелік використаних у дослідженні методів формують: літературний, статистичний, прогностичний, картографічний.
 5. 5. МЕТОДИКА ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Написання даного екологічного дослідження вимагало систематичного дотримання таких основних, послідовних етапів: 1. Вибір теми дослідження,опрацювання відповідної наукової та періодичної літератури з даної теми. 2. Формування на основі літературних джерел основних закономірностей досліджуваної проблеми, явищ. 3. Камеральні роботи, які мають прояв у аналізі отриманих статистичних даних, зібраної інформації. 4. Написання аналітичних розділів дослідження. В процесі написання даної роботи були використані такі методи дослідження:  загальнонаукові методи дослідження (системний підхід, принцип історизму, літературний метод, метод порівняння та ін.);  математичні методи;  картографічний та графічний методи.
 6. 6. РОБОТА НАД ЕКОЛОГІЧНОЮ ГАЗЕТОЮ
 7. 7. ПРИРОДНІ УМОВА ТА РЕСУРСИ, ЯК ОСНОВА ГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ Сокальський район характеризується сприятливими природними умовами для життя та діяльності людей. Сприятливі природні умови формують реальне підґрунтя для розвитку природно-ресурсного потенціалу (ПРП), який в Сокальському районі значний. Цікавим є й той факт, що індекс розвитку і наявності природно-ресурсного потенціалу в районі є одним із найвищих у Львівській області. Такий високий індекс природно-ресурсного потенціалу створює умови для розвитку господарства, особливо промисловості. Як ми бачимо з наведеного вище аналізу природних ресурсів, що для району характерна яскраво виражена гірничодобувна спеціалізація, яка значною мірою погіршує екологічний стан в межах району та навіть області, змінює природний ландшафт, його компоненти.
 8. 8. НАСЛІДКИ ВПЛИВУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ Ми прослідковуємо, що екологічна ситуація в Сокальському адміністративному районі є однією із найскладніших у Львівській області, що в основному пов’язано із техногенним впливом на навколишнє природне середовище. Стан атмосферного повітря можна назвати незадовільним, адже кожного року викиди в повітря шкідливих речовин становлять близько 7 тис. тон на рік, і продовжують зростати. Головна річка району – Західний Буг – є однією із найзабрудненіших рік в межах області, що теж можна пояснити інтенсивним розвитком промисловості, особливо вуглевидобувної галузі. Значні екологічні проблеми характерні і для земельних ресурсів. В основному це – підтоплення та затоплення території, просадка, що створюють значні проблеми для життєдіяльності людини та ведення господарства.
 9. 9. НАЙБІЛЬШІ ПІДПРИЄМСТВА ЗАБРУДНЮВАЧІ Одними з найбільших забруднювачів атмосферного повітря в межах Сокальського адміністративного району та Червоноградського промислового району є підприємства гірничої промисловості, що входять до складу державного підприємства “Львіввугілля”, центральна збагачувальна фабрика “Червоноградська”, підприємства комунальної сфери та кілька менших промислових та переробних підприємств. Зараз до ДП "Львіввугілля" входить 8 підприємств:  ВП «Шахта «Великомостівська»  ВП «Шахта «Межирічанська »  ВП «Шахта «Відродження»  ВП «Шахта «Лісова»  ВП «Шахта «Зарічна»  ВП «Шахта «Візейська»  ВП «Шахта «Степова»  ВП «Шахта «Бендюзька»
 10. 10. ОСНОВНІ ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ Стосовно вирішення екологічних проблем внаслідок техногенної кризи відомі такі основні заходи:  Створення банку екологічної інформації з усіх компонентів природно-техногенних екосистем;  Оцінка сучасного екологічного стану всіх компонентів довкілля у зоні впливу народногосподарського об'єкта (екологічний аудит);  екологічний моніторинг на промисловому об'єкті та в зоні його впливу;  прогноз розвитку екологічної ситуації залежно від різних сценаріїв функціонування об'єкта;  управління екологічною ситуацією (екологічний менеджмент) в зоні  впливу промислового об'єкта з метою стабілізації, оптимізації і гармонізації їх взаємодії [8]. Не менш важливим і правильним є використання таких основних заходів як:  дотримання принципів раціонального використання природних ресурсів;  розвиток природоохоронних територій;  збереження природного біорізноманіття території району  попередження проявів небезпечних фізико-географічних процесів, які безпосередньо створені антропогенною діяльністю, стабілізація таких ділянок в межах району.  Реорганізація структури природокористування. Промисловість має значний та негативний вплив на екологічну ситуацію, яка в Сокальському районі й так є кризовою. Нажаль немає таких шляхів, які б могли знівелювати діяльність підприємств гірничодобувної галузі і «очистити» територію району від різноманітних небезпечних викидів, пестицидів та інших сполук.
 11. 11. У результаті написання даної роботи було досліджено екологічні проблеми промислових районів Львівщини на прикладі Сокальського району. Висвітлено науково-методичні основи дослідження екологічної ситуації адміністративних районів областей, досліджено та проаналізовано природні умови та ресурси як основу для господарського розвитку району. Окреслено вплив господарської діяльності на навколишнє природне середовище району і вказано його наслідки, висвітлено основні шляхи вирішення екологічних проблем Сокальського району.
 12. 12. Додаток А Розвиток процесів підтоплення у Львівській області [3].
 13. 13. Додаток Б Забруднення атмосфери Львівської області стаціонарними та пересувними джерелами [3].
 14. 14. Додаток В Ступінь Екологічного ризику територій Львівської області [3].
 15. 15. Додаток Г Розміщення родовищ корисних копалин Львівської області [3].
 16. 16. ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ !!!

×