Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ซูดาน (SUDAN)
ตราประจำประเทศ
แผนที่ประเทศ
ธงประจำชาติ
<ul><li>ซูดานหรือ นูเบีย สมัยโบราณ มีชาว อียิปต์ เข้ามาตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยเก่าแก่ ในศตวรรษที่ 6 ชาวพื้นเมืองในซูดาน...
<ul><li>รัฐสภาอียิปต์ประกาศยกเลิกสนธิสัญญากับอังกฤษฉบับปี ค . ศ .1899 และ 1936 แล้วแก้ไขรัฐธรรมนูญอียิปต์ให้ซูดานมีรัฐธ...
<ul><li>เคยมีอำนาจในรัฐบาลกลางมาช้านาน ใน 3 จังหวัดทางภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นคนดำนับถือศาสนาเดิมของแอฟริกา ในปี ค . ศ .1972 ...
<ul><li>แต่แล้วรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ถูกโค่นล้มอีก จากการรัฐประหารแบบไม่เสียเลือดเนื้อของฝ่ายทหารในปี ค . ศ .1989 ใ...
<ul><li>  ที่ตั้ง : ประเทศซูดานมีเมืองหลวงคือกรุงคาร์ทูม ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา มีพื้นที่ ๒ , ๕๐๕ ...
<ul><li>ด้านทิศใต้ติดกับ - เคนยา ( ๒๓๒ กม .) - ยูกันดา ( ๔๓๕ กม .) - สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ( ๖๒๘ กม .)     ...
<ul><li>  ภูมิประเทศ : ภูมิประเทศโดยทั่วไปค่อนข้างราบ มีเทือกเขาทางทิศตะวันออกติดกับทะเลแดง ทางทิศใต้ของประเทศและทางตอน...
<ul><li>แม่น้ำไนล์ ได้แก่ แม่น้ำ Bahr al Ghazal แม่น้ำ Sobat และแม่น้ำ Atbaru      พืชพันธุ์ไม้ : มีความหลากหลายตั...
<ul><li>ประชากร  : จำนวนประมาณ ๔๑ , ๒๓๖ , ๓๗๘ คน มักอาศัยอยู่ตามเมืองใหญ่     เชื้อชาติ      แอฟริกันผิวดำ ร้อยละ ๕๒ ส...
<ul><li>  เศรษฐกิจ      ถึงแม้ซูดานจะมีน้ำมันดิบเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ แต่เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ สภาพท...
<ul><li>ปัจจุบันซูดานอยู่ในระหว่างการเร่งพัฒนาประเทศด้วยการกำหนดนโยบายทาง เศรษฐกิจที่ดีและการลงทุนใน โครงสร้างพื้นฐานต่าง ...
<ul><li>โดยมีแหล่งน้ำมันดิบที่พิสูจน์แล้วอยู่ถึง ๑ . ๖ พันล้านบาร์เรล พร้อมด้วยแหล่งก๊าชธรรมชาติอีก ๘๔ . ๙๕ พันล้านลูกบาศก...
<ul><li>ปัจจุบันซูดานอยู่ในระหว่างเร่งพัฒนาโครงสร้างระบบการคมนาคมและขนส่งภายใน ประเทศ   โดยนำรายได้จากการส่งออกน้ำมันมาเป็...
<ul><li>  ทางรถไฟ  : การขนส่งทางรถไฟจัดเป็นวิธีการหลักของซูดาน ปัจจุบันซูดานมีทางรถไฟเป็นระยะทางทั้งสิ้น ๕ , ๓๑๑ กม . ...
<ul><li>ตามลำน้ำในแผ่นดิน  : แม่น้ำไนล์ซึ่งไหลผ่านซูดานจากใต้ขึ้นเหนือ จัดเป็นวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ ในการขนส่ง มี...
<ul><li>ระบบโทรศัพท์  : ประกอบด้วยโทรศัพท์บ้าน ๖๗๐ , ๐๐๐ เลขหมาย โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๑ , ๘๒๘ , ๐๐๐ เลขหมาย และกำลังมีจำนว...
<ul><li>การเมือง  : ปกครองด้วยระบอบสาธารณรัฐ ประธานาธิบดีเป็นผู้มีอำนาจสูงสุด มีอำนาจในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รัฐบาลระดั...
<ul><li>ระบบรัฐสภา  : รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวซึ่งเกิดจากข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัฐบาลซูดานและ กลุ่มกบฏทางตอนใต้ กำหนดให้ระ...
<ul><li>   ระบบศาลยุติธรรม  : ประกอบด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ และศาลชั้นต้น       ระบบกฎหมาย  : มีพื้นฐาน...
<ul><li>ซูดานมีความสัมพันธ์อย่างดีเยี่ยมกับประเทศสมาชิก League of Arab แต่มีความสัมพันธ์ค่อนข้าง เลวร้ายกับประเทศเพื่อนบ...
<ul><li>รัฐบาลซูดานได้ลดระดับความก้าวร้าวของตนเองลงอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากแรงกดดันจากสหรัฐฯ และการค้นพบและพัฒนาแหล่ง...
<ul><li>ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านที่เลวร้ายที่สุดของซูดานคือความสัมพันธ์ กับชาด ซึ่งประกาศสงครามกับซูดานสืบเนื่องมาจ...
สถานที่ที่น่าสนใจในซูดาน
สถานที่ที่น่าสนใจในซูดาน ( ต่อ )
บรรณานุกรม http://www.panoramio.com/photo/18650903 http://j3.rtarf.mi.th/poc/Thai_Dafur/Sudan.html http://www.twip.org/wor...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ซูดาน (Sudan)

1,229 views

Published on

Published in: News & Politics, Travel
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

ซูดาน (Sudan)

 1. 1. ซูดาน (SUDAN)
 2. 2. ตราประจำประเทศ
 3. 3. แผนที่ประเทศ
 4. 4. ธงประจำชาติ
 5. 5. <ul><li>ซูดานหรือ นูเบีย สมัยโบราณ มีชาว อียิปต์ เข้ามาตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยเก่าแก่ ในศตวรรษที่ 6 ชาวพื้นเมืองในซูดานหันมานับถือศาสนาคริสต์นิกาย คอปติก อาหรับเข้ามาพิชิตแล้วนำเอาศาสนา อิสลาม มาให้ ในทศวรรษของปี ค . ศ .1820 อียิปต์เอาซูดานไปครอบครองโดยรบชนะอาณาจักรในยุคแรกๆ ได้รวมทั้งอาณาจักรของ ฟุง ในช่วงทศวรรษของปี ค . ศ .1880 โมฮัมหมัด อาห์หมัด ซึ่งเรียกตัวเองว่า มาห์ธี ( ผู้นำแห่งความสัตย์ ) กับสาวกของเขาก่อการปฏิวัติ ในปี ค . ศ .1898 กองกำลังผสมระหว่าง อังกฤษ และ อียิปต์ บุกทำลายกองทัพผูสืบตำแหน่งต่อจากมาห์ธีร์จนพังพินาศ ในปีค . ศ .1951 </li></ul>ประวัติประเทศซูดาน
 6. 6. <ul><li>รัฐสภาอียิปต์ประกาศยกเลิกสนธิสัญญากับอังกฤษฉบับปี ค . ศ .1899 และ 1936 แล้วแก้ไขรัฐธรรมนูญอียิปต์ให้ซูดานมีรัฐธรรมนูญแยกไปจากอียิปต์ ซูดานได้รับอิสรภาพโดยสมบูรณ์มีการปกครองระบบรัฐสภาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค . ศ .1956 ในปี ค . ศ .1969 สภาปฏิวัติเข้ายึดอำนาจแต่งตั้งรัฐบาลพลเรือนบริหารประเทศ รัฐบาลประกาศจะสร้างซูดานเป็นรัฐสังคมนิยม 12 จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศส่วนใหญ่เป็นชาว อาหรับ นับถือศาสนา อิสลาม </li></ul>ประวัติประเทศซูดาน ( ต่อ )
 7. 7. <ul><li>เคยมีอำนาจในรัฐบาลกลางมาช้านาน ใน 3 จังหวัดทางภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นคนดำนับถือศาสนาเดิมของแอฟริกา ในปี ค . ศ .1972 รัฐบาลยอมให้จังหวัดทางใต้ปกครองตนเอง แล้วทั้งสองซีกของประเทศก็เริ่มทำสงครามกลางเมืองในปี ค . ศ .1988 ในทศวรรษของปี ค . ศ .1980 ซูดานมีปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำและเลวร้ายลงไปอีก เมื่อมีผู้ลี้ภัยจากประเทศใกล้เคียงหลั่งไหลเข้ามา ภายหลังอยู่ในอำนาจมา 16 ปี ประธานาธิบดี ไนไมรี ก็ถูกโค่นอำนาจ จากการทำ รัฐประหาร เมื่อ ปี ค . ศ .1985 ในปีค . ศ .1986 ซูดานมีการเลือกตั้งระบอบประชาธิปไตยครั้งแรกในรอบ 18 ปี </li></ul>ประวัติประเทศซูดาน ( ต่อ )
 8. 8. <ul><li>แต่แล้วรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ถูกโค่นล้มอีก จากการรัฐประหารแบบไม่เสียเลือดเนื้อของฝ่ายทหารในปี ค . ศ .1989 ในปี ค . ศ .1991 ซูดานยอมให้ สหประชาชาติ ช่วยบรรเทาทุกข์ครั้งใหญ่ เพราะมีประชากรประมาณ 7 ล้านคนที่กำลังขาดแคลนอาหาร </li></ul>ประวัติประเทศซูดาน ( ต่อ )
 9. 9. <ul><li>  ที่ตั้ง : ประเทศซูดานมีเมืองหลวงคือกรุงคาร์ทูม ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา มีพื้นที่ ๒ , ๕๐๕ , ๘๑๐ ตร . กม . ( ประมาณยุโรปตะวันตก ) นับเป็นประเทศที่มีพื้นที่มากที่สุดในทวีป  ซูดานมีเขตแดนทั้งทางบกและทางทะเลเป็นระยะทางรวมกันทั้งสิ้น ๘ , ๕๔๐ กม . </li></ul><ul><li>ด้านทิศเหนือติดกับ - ลิเบีย ( ๓๘๓ กม .) - อียิปต์ ( ๑ , ๒๗๓ กม .)       ด้านทิศตะวันออกติดกับ - ทะเลแดง ( ๘๕๓ กม .) - เอริเธีย ( ๖๐๕ กม .) - เอธิโอเปีย ( ๑ , ๖๐๖ กม .)      </li></ul>ลักษณะภูมิประเทศ
 10. 10. <ul><li>ด้านทิศใต้ติดกับ - เคนยา ( ๒๓๒ กม .) - ยูกันดา ( ๔๓๕ กม .) - สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ( ๖๒๘ กม .)     ด้านทิศตะวันตกติดกับ - แอฟริกากลาง ( ๑ , ๑๖๕ กม .) - ชาด ( ๑ , ๓๖๐ กม .) </li></ul>ลักษณะภูมิประเทศ ( ต่อ )
 11. 11. <ul><li>  ภูมิประเทศ : ภูมิประเทศโดยทั่วไปค่อนข้างราบ มีเทือกเขาทางทิศตะวันออกติดกับทะเลแดง ทางทิศใต้ของประเทศและทางตอนกลางของเขตพื้นที่ดาร์ฟูร์     ภูมิอากาศ : มีความหลากหลาย ตั้งแต่ร้อนชื้นทางตอนใต้ ไปจนถึงแห้งแล้งแบบทะเลทรายทางตอนเหนือ ของประเทศ อุณหภูมิ ณ จุดใต้จุดเหนือเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อย ฤดูฝนอยู่ในช่วง เม . ย . – พ . ย .      ทางน้ำไหล : แม่น้ำที่สำคัญคือแม่น้ำไนล์ขาวและแม่น้ำไนล์น้ำเงิน ซึ่งไหลมาบรรจบกัน ณ กรุงคาร์ทูม เกิดเป็นแม่น้ำไนล์ซึ่งไหลลงทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยนในประเทศอียิปต์ แม่น้ำสำคัญอื่นคือแม่น้ำสาขาของ </li></ul>ลักษณะภูมิประเทศ ( ต่อ )
 12. 12. <ul><li>แม่น้ำไนล์ ได้แก่ แม่น้ำ Bahr al Ghazal แม่น้ำ Sobat และแม่น้ำ Atbaru      พืชพันธุ์ไม้ : มีความหลากหลายตั้งแต่ป่าฝนเขตร้อนทางตอนใต้และค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นทุ่งหญ้าจนกลายเป็นทะเลทรายทางตอนเหนือ      เวลาท้องถิ่น : UTC + 3 </li></ul>ลักษณะภูมิประเทศ ( ต่อ )
 13. 13. <ul><li>ประชากร : จำนวนประมาณ ๔๑ , ๒๓๖ , ๓๗๘ คน มักอาศัยอยู่ตามเมืองใหญ่     เชื้อชาติ     แอฟริกันผิวดำ ร้อยละ ๕๒ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภาคใต้และภาคตะวันตก     อาหรับ ร้อยละ ๓๙ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภาคเหนือ     เบจา ร้อยละ ๖ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางทิศตะวันตกด้านที่ติดกับเอริเทีย     ชาวต่างชาติ ร้อยละ ๑   ศาสนา   มุสลิมนิกายซุนหนี่ ร้อยละ ๗๐   ความเชื่อดั้งเดิม ร้อยละ ๒๕   คริสต์ ร้อยละ ๕ </li></ul>ประชากร
 14. 14. <ul><li>  เศรษฐกิจ     ถึงแม้ซูดานจะมีน้ำมันดิบเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ แต่เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ สภาพทางภูมิศาสตร์ที่หลากหลายและราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ทำให้ประชากรส่วนใหญ่ยังคงมีฐานะยากจน โดยส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ ๑๓ อยู่ในภาคบริการ และ ร้อยละ ๗ ในภาคอุตสาหกรรม โดยมีอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดคืออุตสาหกรรมน้ำมัน </li></ul>เศรษฐกิจ
 15. 15. <ul><li>ปัจจุบันซูดานอยู่ในระหว่างการเร่งพัฒนาประเทศด้วยการกำหนดนโยบายทาง เศรษฐกิจที่ดีและการลงทุนใน โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่ปี พ . ศ . ๒๕๔๒ ซึ่งซูดานได้เริ่มส่งออกน้ำมันดิบ อันเป็นผลให้ซูดานได้เปรียบดุลการค้าเป็นครั้งแรก ทั้งนี้ทรัพยากรน้ำมันจัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญที่สุด </li></ul><ul><li>สกุลเงินของซูดาน   คือ Sudannese denar (SDD) ปัจจุบันมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ ๒๒๐ SDD ต่อ ๑ เหรียญสหรัฐฯ </li></ul>เศรษฐกิจ ( ต่อ )
 16. 16. <ul><li>โดยมีแหล่งน้ำมันดิบที่พิสูจน์แล้วอยู่ถึง ๑ . ๖ พันล้านบาร์เรล พร้อมด้วยแหล่งก๊าชธรรมชาติอีก ๘๔ . ๙๕ พันล้านลูกบาศก์เมตร  ปัจจุบันซูดานส่งออกน้ำมันดิบวันละ ๒๗๕ , ๐๐๐ บาร์เรล จากที่สามารถผลิตได้วันละ ๓๔๔ , ๗๐๐ บาร์เรล </li></ul><ul><li>ประเทศคู่ค้าที่สำคัญของซูดานในด้านการส่งออกได้แก่จีน ร้อยละ ๗๑ . ๑ ญี่ปุ่น ร้อยละ ๑๒ และซาอุดิอาระเบีย ร้อยละ ๒ . ๘ ในด้านการนำเข้าได้แก่ จีน ร้อยละ ๒๐ . ๗ ซาอุดิอาระเบีย ร้อยละ ๙ . ๔ </li></ul>เศรษฐกิจ ( ต่อ )
 17. 17. <ul><li>ปัจจุบันซูดานอยู่ในระหว่างเร่งพัฒนาโครงสร้างระบบการคมนาคมและขนส่งภายใน ประเทศ   โดยนำรายได้จากการส่งออกน้ำมันมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ระบบการคมนาคมและขนส่ง  ในปัจจุบันมีดังนี้      ทางถนน : เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของประเทศแล้ว ซูดานจัดว่ามีถนนอยู่น้อยมากและมีคุณภาพต่ำ อันเนื่องมาจากการขาดแคลนการบำรุงรักษา โดยมีถนนเป็นระยะทางทั้งสิ้น ๑๑ , ๙๐๐ กม . แบ่งเป็นถนนพื้นแข็งใช้งาน ได้ทุกฤดู ๔ , ๓๒๐ กม . กว่า ๑ ใน ๔ เป็นถนนระหว่างเมือง Port Sudan และกรุงคาร์ทูม และถนนพื้นอ่อนซึ่งแทบจะใช้การ ไม่ได้ในช่วงฤดูฝน ๗ , ๕๘๐ กม . </li></ul>การขนส่ง
 18. 18. <ul><li>  ทางรถไฟ : การขนส่งทางรถไฟจัดเป็นวิธีการหลักของซูดาน ปัจจุบันซูดานมีทางรถไฟเป็นระยะทางทั้งสิ้น ๕ , ๓๑๑ กม . โดยปริมาณการใช้งานระหว่างเมือง Port Sudan และกรุงคาร์ทูมคิดเป็น ๒ ใน ๓ ของปริมาณการใช้งานทางรถไฟทั้งประเทศ       ทางอากาศ : ซูดานมีสนามบินทั้งสิ้น ๖๑ แห่ง แบ่งเป็นสนามบินที่มีทางวิ่งพื้นแข็ง ๑๒ แห่ง ( ทางวิ่งความยาว มากกว่า ๓ , ๐๔๗ ม . ๑ แห่ง  ทางวิ่งความยาวระหว่าง ๒ , ๔๓๘ – ๓๐๔๗ ม . ๘ แห่ง  ทางวิ่งความยาวน้อยกว่า ๒ , ๔๓๘ ม . ๓ แห่ง ) </li></ul>การขนส่ง ( ต่อ )
 19. 19. <ul><li>ตามลำน้ำในแผ่นดิน : แม่น้ำไนล์ซึ่งไหลผ่านซูดานจากใต้ขึ้นเหนือ จัดเป็นวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ ในการขนส่ง มีระยะทางที่สามารถใช้ในการขนส่งสินค้าได้ ๕ , ๓๑๐ กม . ในจำนวนนี้สามารถใช้ขนส่งสินค้าได้ตลอดทั้งปีเป็นระยะทาง ๑ , ๗๒๓ กม .      ท่าเรือ : ซูดานมีท่าเรือน้ำลึกที่ใช้งานได้ ๒ แห่งคือ Port Sudan ( สามารถขนส่งสินค้าได้ ๓ ล้านตันต่อปี ) และ เมือง Sawakin ( สามารถขนส่งสินค้าได้ ๑ . ๕ ล้านตันต่อปี ) ท่าเรือทั้งสองจัดเป็นจุดสำคัญที่สุดในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของซูดาน </li></ul>การขนส่ง ( ต่อ )
 20. 20. <ul><li>ระบบโทรศัพท์ : ประกอบด้วยโทรศัพท์บ้าน ๖๗๐ , ๐๐๐ เลขหมาย โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๑ , ๘๒๘ , ๐๐๐ เลขหมาย และกำลังมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รหัสประเทศคือ ๒๔๙       สถานีวิทย ุ : ระบบ AM จำนวน ๑๒ สถานี ระบบ FM และคลื่นสั้นระบบละ ๑ สถานี มีผู้รับฟังประมาณ ๗ , ๕๕๐ , ๐๐๐  คน      สถานีโทรทัศน ์ : ๓ สถานี มีผู้รับชมประมาณ ๒ , ๓๘๐ , ๐๐๐ คน       ระบบอินเตอร์เนต : มีผู้ให้บริการ ๑๖ ราย มีผู้ใช้งานประมาณ ๒ , ๘๐๐ , ๐๐๐ คน รหัสประเทศคือ . sp </li></ul>การสื่อสาร
 21. 21. <ul><li>การเมือง : ปกครองด้วยระบอบสาธารณรัฐ ประธานาธิบดีเป็นผู้มีอำนาจสูงสุด มีอำนาจในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รัฐบาลระดับสูง รวมทั้งผู้ว่าการรัฐทั้ง ๒๕ รัฐ ประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือนาย Omar al – Bashir ซึ่งขึ้นสู่ตำแหน่งด้วยการทำรัฐประหารในปี พ . ศ . ๒๕๓๒ ผลจากข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัฐบาลและกลุ่มกบฏทางตอนใต้ของประเทศทำให้ ครม . ชุดปัจจุบัน ประกอบด้วยสมาชิก ๑๖ คน จากรัฐบาลซูดาน และ ๙ คน จากกลุ่มกบฏทางตอนใต้ โดยฝ่ายรัฐบาลได้ดำรงตำแหน่งในกระทรวงที่มีความสำคัญ เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง </li></ul>การปกครอง
 22. 22. <ul><li>ระบบรัฐสภา : รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวซึ่งเกิดจากข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัฐบาลซูดานและ กลุ่มกบฏทางตอนใต้ กำหนดให้ระบบรัฐสภาของซูดานประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ       สมัชชาแห่งชาติ ( The National Assembly) มีสมาชิกซึ่งแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี ๔๕๐ คน ตามสัดส่วนคือ ฝ่ายรัฐบาล ร้อยละ ๕๒ กลุ่มกบฏทางตอนใต้ ร้อยละ ๒๘ และกลุ่มการเมืองอื่น ๆ อีกร้อยละ ๒๐       คณะมนตรีความมั่นคงแห่งรัฐ ( The Council of State) มีสมาชิก ๕๐ คน เป็นผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้ง ในระดับรัฐ ๆ ละ ๒ คน </li></ul>การปกครอง ( ต่อ )
 23. 23. <ul><li>   ระบบศาลยุติธรรม : ประกอบด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ และศาลชั้นต้น       ระบบกฎหมาย : มีพื้นฐานมาจากกฎหมายของอังกฤษโดยในปัจจุบันได้มีการบังคับใช้กฎหมายอิสลาม ทั่วทั้งประเทศยกเว้นรัฐทางภาคใต้ </li></ul>การปกครอง ( ต่อ )
 24. 24. <ul><li>ซูดานมีความสัมพันธ์อย่างดีเยี่ยมกับประเทศสมาชิก League of Arab แต่มีความสัมพันธ์ค่อนข้าง เลวร้ายกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศรวมทั้งนานาประเทศ เนื่องจากรัฐบาลซูดานนิยมลัทธิมุสลิมหัวรุนแรง และเคยให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศหลายกลุ่ม รวมทั้งการให้การสนับสนุนกองกำลังติดอาวุธ ซึ่งต่อต้านรัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้าน โดยในช่วงทศวรรษที่ ๑๙๙๐ยูกันดา เคนยา และเอธิโอเปีย ได้รวมตัวกัน เป็นพันธมิตรซึ่งมีชื่อว่า Front Line State ในการต่อต้านนโยบายมุสลิมหัวรุนแรงของรัฐบาลซูดานในขณะนั้น อย่างไรก็ดีตั้งแต่กลางทศวรรษที่ ๑๙๙๐ </li></ul>ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 25. 25. <ul><li>รัฐบาลซูดานได้ลดระดับความก้าวร้าวของตนเองลงอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากแรงกดดันจากสหรัฐฯ และการค้นพบและพัฒนาแหล่งน้ำมัน ในภาคใต้ซึ่งอยู่ในพื้นที่อิทธิพล ของกลุ่มกบฏ นอกจากปัญหาอันเนื่องมาจากนโยบายอิสลามหัวรุนแรงแล้ว ซูดานซึ่งมีปัญหาเรื่องเขตแดนระหว่างประเทศกับอียิปต์ในบริเวณสามเหลี่ยม Hala’ib และกับเคนยาเนื่องมาจากขอบเขตการ ปกครองของซูดานไม่ตรงกันกับเขตแดนระหว่าง ๒ ประเทศ </li></ul>ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ( ต่อ )
 26. 26. <ul><li>ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านที่เลวร้ายที่สุดของซูดานคือความสัมพันธ์ กับชาด ซึ่งประกาศสงครามกับซูดานสืบเนื่องมาจากการที่กลุ่มติดอาวุธซึ่งได้รับการ สนับสนุนจากรัฐบาลซูดานได้บุกโจมตี เมือง Adre ของชาด ทำให้มีประชาชนของชาดเสียชีวิตประมาณ ๑๐๐ คน โดยในปัจจุบันสถานการณ์ตามแนวชายแดนระหว่างชาดและซูดานยังเต็มไปด้วยความตึง เครียดเกิดการโจมตีด้วย อาวุธข้ามแนวชายแดนอยู่เป็นประจำ </li></ul>ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ( ต่อ )
 27. 27. สถานที่ที่น่าสนใจในซูดาน
 28. 28. สถานที่ที่น่าสนใจในซูดาน ( ต่อ )
 29. 29. บรรณานุกรม http://www.panoramio.com/photo/18650903 http://j3.rtarf.mi.th/poc/Thai_Dafur/Sudan.html http://www.twip.org/world-in-photos-africa-sudan-th-50-int.html

×