โบราณสถาน

1,056 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,056
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โบราณสถาน

  1. 1. สวนโบราณเมืองซูโจว นางสาววนิดา ทิพกันยา ชั้นม.5/1เลขที่12 สวนคลาสสิ คเมืองซูโจวมีประวัติศาสตร์มานาน 2,000 กว่าปี นับตั้งแต่ก่อนคริ สต์ศตวรรษที่ 6 ในยุคชุนชิวชาวเมืองซูโจวได้รู้จกการสร้างและจัดสวนมาเนิ่นนานแล้ว มาในสมัยราชวงศ์หมิงแฟชันสร้างสวน ั ่ ่ ่ ่ของซูโจวยิงเป็ นที่นิยมไปทัว ส่ งผลให้ปลายสมัยราชวงศ์ชิงมีสวนทั้งในและนอกเมืองซูโจวรวมอยูถึง 170กว่าสวน สวนหลากหลายในเมืองซู โจว แบ่งเป็ น 3 ประเภทใหญ่ คือ สวนในที่พกอาศัย สวนในวัด และ ัสวนชานเมือง โดยมีสวนในที่พกอาศัยเป็ นพระเอก เพราะมีปริ มาณมากที่สุด อีกทั้งมีกลิ่นอายของศิลปะที่ ัละเมียดละไมโดดเด่น แต่ท้ งหมดล้วนสร้างสี สันและบรรยากาศให้เมืองซูโจว เมืองแห่ งแม่น้ าและลาคลอง ัหรื อ ‘ดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก’ นี้ ยังเป็ นดินแดนแห่งสวนยุคราชวงศ์หมิงและชิง ในคริ สต์ศตวรรษที่14-20 หรื อ ‘เมืองแห่งสวน’ อ้างอิง ธนวัตณ์ อินคร.โบราณวัตถุเมืองซูโจว.12มีนาคม2552. <http://www.manager.co.th/china/ViewNews.aspx?NewsID=2000000036838>

×