Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ประเทศไอร์แลนด์

6,639 views

Published on

นายจักรกฤษ ไชยอุตม์

ชั้นม.5/2 เลขที่ 1

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ประเทศไอร์แลนด์

 1. 2. ชื่อทางการ ไอร์แลนด์ ( Ireland ) เป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นเกาะ ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป ทิศตะวัน ออกของประเทศ ติดกับทะเลไอริชซึ่งขั้น กลางระหว่าง ไอร์แลนด์กับสหราชอาณาจักร สำหรับพื้นที่ด้านบนสุด ของเกาะขนาดหนึ่งในห้าเป็นอาณาเขตของ ไอร์แลนด์ เหนือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร
 2. 3. เมืองหลวง กรุงดับลิน ( Dublin ) และประกอบด้วยเมืองสำคัญอื่นๆ อาทิ Cork , Limerick, Galway, Shannon, Waterford พื้นที่ พื้นที่ของประเทศมีขนาด 70 ,282 ตารางกิโลเมตร
 3. 4. ประชากร ประกอบด้วยประชากร 4.2 ล้านคน คนไอริชส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากชนพื้นเมือง พูดภาษาเกลิค ( Gaelic ) และการผสมผสานของกลุ่มชนเชื้อสายอังกฤษ สก๊อต ฝรั่งเศส แองโกล - นอร์แมน ไวกิ้ง และเวลส์ โดยมีวัฒนธรรมเควทิก ( Celtic ) และภาษาเกลิคเป็นเอกลักษณ์สำคัญ ของประเทศ หมายเหตุ ปัจจุบันชุมชนไทยในไอร์แลนด์มีจำนวนประมาณ 1000 – 1200 คน ส่วนใหญ่แต่งงาน กับชาวไอริช และเข้าไปประกอบอาชีพด้านบริการ อาทิ พนักงานโรงแรม พ่อครัวและพนักงาน ร้านอาหารไทย และลูกจ้างในฟาร์มเกษตรของชาวไอริช สำหรับภัตตาคารและร้านอาหารไทยทั้ง ประเทศมีประมาณ 40-50 ร้าน
 4. 5. ลักษณะภูมิอากาศ แบ่งเป็น 4 ฤดู ได้แก่ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว ช่วง เดือนที่หนาวที่สุดอยู่ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิประมาณ 4-7 องศาเซลเซียส ช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม มีอากาศที่อบอุ่นที่สุดของปี อุณหภูมิประมาณ 14 – 16 องศาเซลเซียส ขณะที่เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน เป็นเดือนที่มีแสงแดดจัดที่สุดของปี โดยมีฝนตกเป็นช่วงๆ ตลอด ทั้งปี
 5. 6. ภาษา ตามรัฐธรรมนูญไอร์แลนด์กำหนดให้ภาษาไอริช หรือเกลิค เป็นภาษาประจำชาติและ เป็นภาษาราชการอันดับแรก และภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการอันดับสอง แต่ในทางปฏิบัติ ประชาชนทั่วไปพูดและใช้ภาษาอังกฤษ มีชาวไอริชจำนวนน้อยมากที่ยังคงพูดหรือใช้ภาษาเกลิค ศาสนา ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 88 นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิค โดยมีอัตราของ คริสต์ศาสนิกชนที่เข้าร่วมพิธีทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอมากที่สุดประเทศหนึ่งในยุโรปและอเมริกา
 6. 7. การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ ประมุข นาง Mary McAleese ประธานาธิบดีไอร์แลนด์ ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่สองตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2547 รัฐสภา ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร ( House of Representatives ) และวุฒิสภา ( Senate ) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกมีจำนวน 166 คน โดยอาศัยระบบการเลือกตั้งตามสัดส่วน คะแนนเสียง ( proportional representation )
 7. 8. รัฐบาล มาจากการเลือกตั้งทุก 5 ปี - พรรคการเมืองสำคัญ ได้แก่ พรรค Fianna Fail, Fine Gael, Labour Party, Progressive Democrats, Green Party, Sinn Fein และ Socialist Party โดยพรรครัฐบาลประกอบด้วย พรรค Fianna Fail และพรรค Progressive Democrats - นายกรัฐมนตรีอยู่ในตำแหน่ง 5 ปี และสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่จำกัดสมัยหากได้รับเลือก ให้มาดำรงตำแหน่งต่อไป นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน คือ นาย Bertie Ahern ดำรงตำแหน่ง สมัยแรกตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 25 40- 2545 และสมัยที่สองระหว่าง 6 มิถุนายน 2545 -2550
 8. 9. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไอร์แลนด์ ไทยและไอร์แลนด์สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2518 ไทยแต่งตั้งเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เป็นเอกอัครราชทูตประจำไอร์แลนด์ และไอร์แลนด์ได้แต่งตั้งเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยในช่วงแรก ต่อมาเมื่อไอร์แลนด์เปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จึงให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์เป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย โดยก่อนหน้านั้น ไทยและไอร์แลนด์ ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางกงสุลเมื่อปี 2509 ปัจจุบันกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ กรุงดับลิน คือ นาย Patrick Joseph Dineen และรัฐบาลไอร์แลนด์ได้แต่งตั้งนาย George Michael Nolan เป็น กงสุลกิตติมศักดิ์คนแรกประจำประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2509 ปัจจุบันคือ นาย Peter Gray Biesty และต่อมาเมื่อเดือนธันวาคม 2548 ได้จัดตั้งสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ไอร์แลนด์ประจำจังหวัดภูเก็ต โดยมีนาง Helene Fallon-Wood เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์
 9. 11. ไจแอนต์สคอสเวย์ ( Giant’s Causeway) คันถนนหินแห่งนี้เกิดจากเสาหินบะซอลต์จำนวนมหาศาลที่ตั้งเบียดกันแน่นจนส่วนหัวเสาเรียงลำดับลดหลั่นกันเป็นขั้นบันไดที่ปูลาดจากเชิงผาลงสู่ท้องสมุทร เสาหินเหล่านี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดร่วม 40,000 เสา ส่วนใหญ่มีรูปร่างเป็นเสาหินหกเหลี่ยม แต่ก็มีปะปนทั้งแบบสี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม เจ็ดเหลี่ยม และแปดเหลี่ยม ที่สูงที่สุดวัดได้เกือบ 40 ฟุต ส่วนที่เป็นหน้าผาเป็นหินลาวาที่แข็งตัวแล้ว มีขนาดความหนา 90 ฟุต ธรรมชาติอันน่าพิศวงนี้ปรากฏให้เห็นบริเวณชายฝั่ง นอร์ธ แอนทริม โคสต์ ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในความดูแลของมูลนิธิอนุรักษ์ธรรมชาติของเนขั่นแนลทรัสต์ และแหล่งมรดกโลกแห่งที่หนึ่งของไอร์แลนด์ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเยือนจากเบลฟาสต์ได้ภายในหนึ่งวัน ( ใช้เวลาเดินทางหนึ่งชั่วโมงครึ่งทางรถยนต์ )
 10. 12. วัฒนธรรมและเทศกาล
 11. 13. ชาวไอริชมีใจรักศิลปะและมีความสามารถเป็นเลิศในศาสตร์แขนงนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านดนตรีและวรรณกรรม วัฒนธรรมทางดนตรีของไอร์แลนด์มีประวัติความเป็นมาช้านานและสั่งสมนับเนื่องหลายศตวรรษจนเกิดเป็นดนตรีแบบไอริชที่มีลักษณะเฉพาะตัว เครื่องดนตรีสำคัญ ได้แก่ อัลเลียนไพป์ กลอง ฟิดเลอร์ ฮาร์ป   และขลุ่ย ดนตรีพื้นเมืองไอริชได้รับการฟื้นฟูจนกลายเป็นที่นิยมไม่เพียงเฉพาะในไอร์แลนด์บ้านเกิด แต่ยังแพร่หลายออกไปทั่วโลกทั้งในแนวดนตรีดั้งเดิม หรือนำไปประยุกต์จนเกิดขึ้นเป็นดนตรีแนวใหม่
 12. 23. จัดทำโดย นายจักรกฤษ ไชยอุตม์ ชั้น ม .5 / 2 เลขที่ 1

×