Successfully reported this slideshow.

โครเอเชีย

964 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

โครเอเชีย

 1. 1. ประเทศโครเอเชีย
 2. 2. ประเทศโครเอเชีย หรือ สาธารณรัฐโครเอเชีย ( Republic of Croatia ) เป็นประเทศรูปเสี้ยววงเดือนในยุโรปที่มีอาณาเขตจรดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ยุโรปกลาง และบอลข่าน เมืองหลวงชื่อชาเก็รบ ในประวัติศาสตร์ปัจจุบัน โครเอเชียเคยเป็นสาธารณรัฐในยูโกสลาเวียเดิม แต่ได้รับเอกราชในพ . ศ . 2534 และได้สมัครเพื่อเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปในอนาคต
 3. 3. การแบ่งเขตการปกครอง <ul><li>โครเอเชียแบ่งออกเป็น 20 เทศมณฑล ( counties - županija ) กับ 1 เขตเมืองหลวง จัดกลุ่มรายชื่อโดยแบ่งตามภูมิภาคทางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ : </li></ul>
 4. 4. ภูมิภาคเซนทรัลโครเอเชีย ( Central Croatia ) <ul><li>ซาเกร็บ (Zagreb) </li></ul><ul><li>คราพีนา-ซากอเรีย (Krapina-Zagorje) </li></ul><ul><li>ซีซาค-มอสลาวีนา (Sisak-Moslavina) </li></ul><ul><li>คาร์โลวัตส์ (Karlovac) </li></ul><ul><li>วาราชดีน (Varaždin) </li></ul><ul><li>คอพรีฟนีตซา-ครีเชฟต์ซี (Koprivnica-Križevci) </li></ul><ul><li>บีเยลอวาร์-บีลอกอรา (Bjelovar-Bilogora) </li></ul><ul><li>เมดจีมูเรีย (Međimurje) </li></ul>
 5. 5. ภูมิภาค อิสเตรีย นอร์เทิร์นซีโคสต์ และเมาน์เทนัสโครเอเชีย ( Istria, Northern seacoast and Mountainous Croatia ) <ul><li>พรีมอเรีย-กอร์สกีคอตาร์ (Primorje-Gorski Kotar) </li></ul><ul><li>ลีคา-เซนย์ (Lika-Senj) </li></ul><ul><li>อิสเตรีย (Istria) </li></ul>
 6. 6. ภูมิภาค สลาโวเนีย (Slavonia) <ul><li>วีรอวีตีตซา-พอดราวีนา (Virovitica-Podravina) </li></ul><ul><li>พอเชกา-สลาโวเนีย (Požega-Slavonia) </li></ul><ul><li>บรอด-พอซาวีนา (Brod-Posavina) </li></ul><ul><li>โอซีเยก-บารานยา (Osijek-Baranja) </li></ul><ul><li>ซีร์เมีย (Vukovar-Syrmia) </li></ul>
 7. 7. ภูมิภาค ดัลเมเชีย (Dalmatia) <ul><li>ซาดาร์ (Zadar) </li></ul><ul><li>ชีเบนิค-คนีน (Šibenik-Knin) </li></ul><ul><li>สปลิต-ดัลเมเชีย (Split-Dalmatia) </li></ul><ul><li>ดูบรอฟนิก-เนเรตวา (Dubrovnik-Neretva) </li></ul>
 8. 8. ลักษณะภูมิประเทศ โครเอเชียตั้งอยู่ระหว่างภูมิภาคยุโรปกลาง ภูมิภาคยุโรปใต้ และภูมิภาคยุโรปตะวันออก รูปร่างของประเทศคล้ายกับพระจันทร์เสี้ยวหรือเกือกม้า ซึ่งช่วยให้สามารถติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ได้แก่ สโลวีเนีย ฮังการี เซอร์เบีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา มอนเตเนโกร และ อิตาลี ( อีกฟากหนึ่งของ ทะเลเอเดรียติก ) โดยแผ่นดินใหญ่ของโครเอเชียถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนไม่ติดต่อกันโดยชายฝั่งทะเลสั้น ๆ ของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา รอบ ๆ เมือง เนอุม (Neum)
 9. 9. ภูมิประเทศของโครเอเชียมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่
 10. 10. ที่ราบ ทะเลสาบ และเนินเขา ทางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ( ภูมิภาคเซนทรัลโครเอเชียและสลาโวเนีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบแพนโนเนีย )
 11. 11. ภูเขาที่มีป่าไม้หนาแน่นในภูมิภาคลีคาและกอร์สกีคอตาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ เทือกเขาดินาริกแอลป์
 12. 12. ชายฝั่งทะเลเอเดรียติกที่เต็มไปด้วยโขดหิน ( ภูมิภาคอิสเตรีย นอร์เทิร์นซีโคสต์ และดัลเมเชีย )
 13. 13. ประชากร 4.5 ล้านคน ประกอบด้วยชาวโครอัท ( 89.6% ) ชาวเซิร์บ ( 4.54% ) และอื่นๆ ได้แก่ ชาวบอสเนีย ฮังกาเรียน สโลวีน เช็ก ( 5.9% )
 14. 14. เงินของประเทศ
 15. 15. เศรษฐกิจ ในบรรดา สาธารณรัฐ ที่อยู่ภายใต้สหพันธ์สาธารณรัฐ ยูโกสลาเวี ย โครเอเชียมีสถานะทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี เป็นรองเพียง สโลวีเนีย เนื่องจากเป็นเขต อุตสาหกรรม ของสหพันธ์ สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย รายได้ส่วนใหญ่ของโครเอเชียมาจาก การท่องเที่ยว เนื่องจาก ภูมิประเทศ เป็นชายฝั่ง ทะเลเอเดรียติก และมีหมู่ เกาะ ที่สวยงาม ทำให้ในปัจจุบัน โครเอเชียจึงยังคงสภาวะเศรษฐกิจที่ดีกว่าประเทศอดีตสหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวียส่วนใหญ่ นอกจากสโลวีเนีย ไว้ได้
 16. 16. สำหรับนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ได้แก่ การปฏิรูปเศรษฐกิจ ให้เป็น ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี ส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในทางเศรษฐกิจมากขึ้น ออกกฎหมายเพื่อส่งเสริม การค้าการลงทุนจากต่างประเทศ โดยได้ประกาศนโยบายที่มุ่งสร้างเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค รักษาเสถียรภาพของค่าเงินสกุล คูน่า ( Kuna ) คงระดับอัตราเงินเฟ้อ เพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ใช้มาตรการดึงดูดคู่ค้าและนักลงทุนมากขึ้น รวมถึงการเร่งแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
 17. 17. รัฐบาลโครเอเชีย ยังมีโครงการสนับสนุนการลงทุนด้านท่าเรือ ซึ่งเป็นโครงการระยะยาว เนื่องจากเห็นว่า การลงทุนด้านนี้จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโครเอเชีย ช่วยให้เกิดการขนส่ง การก่อสร้าง ถนน ทางรถไฟ และธุรกิจบริการเกี่ยวกับบริษัทขนส่งสินค้าต่างๆ โดยรัฐบาลได้สนับสนุนเงินกู้จำนวนหนึ่งเพื่อสร้างถนนเชื่อมโยงกับเส้นทางของ ฮังการี ปรับปรุงทางรถไฟและสาธารณูปโภคอื่นๆ ทั้งนี้ โครเอเชียมีชายฝั่งทะเลที่ยาวกว่า 5,000 กิโลเมตร และเต็มไปด้วยเกาะแก่งต่างๆ ถึง 1,185 เกาะ จึงมีความจำเป็นต้องจัดการคมนาคมขนส่งทางน้ำเพื่อเชื่อมโยงระหว่างกัน รวมทั้งดูแลชายฝั่งทะเลซึ่งมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ และการก่อสร้างถนนหนทางภาคพื้นดินภายในประเทศเพื่อรองรับการคมนาคมทางน้ำ โครเอเชียมีท่าเรือ Rijeka ใช้ขนถ่ายและกระจายสินค้าได้ มีโครงการปรับปรุงเส้นทางขนส่ง โดยเริ่มตั้งแต่ปลายปี 2549 ซึ่งจะเป็นเส้นทางคมนาคมทางบกที่รวดเร็วที่สุดระหว่างเอเชียและยุโรปกลาง
 18. 19. เศรษฐกิจส่วนใหญ่ได้มาจากการท่องเที่ยว
 19. 20. ภูมิศาสตร์โครเอเชีย ที่ราบพันโนเนีย
 20. 21. ประมุขแห่งโครเอเชีย สมเด็จพระเจ้าโทมิสลาฟที่ 1 แห่งโครเอเชีย
 21. 22. มรดกโลกในประเทศโครเอเชีย พระราชวังไดโอคลีเชียน
 22. 23. นักฟุตบอลดังๆในประเทศ
 23. 24. แผนที่รูปประเทศ
 24. 25. บรรณานุกรม http :// www . google . co . th / search http :// th . wikipedia . org / wiki http :// wapedia . mobi / th /16/ก.พ./2554
 25. 26. จัดทำโดย นาย สิริวัจน์ ไทยป้อม เลขที่ 10 ชั้นม .5/1

×