Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แคนนาดา

1,227 views

Published on

Published in: Education, News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

แคนนาดา

 1. 2. ข้อมูลทั่วไป ที่ตั้ง - ทิศเหนือ จรดมหาสมุทรอาร์กติก / ทิศใต้ จรดประเทศสหรัฐอเมริกา / ทิศตะวันออก จรดมหาสมุทรแอตแลนติก / ทิศตะวันตก จรด มหาสมุทรแปซิฟิก และมลรัฐอะแลสกา
 2. 3. <ul><li>- พื้นที่ - 9,976,140 ตารางกิโลเมตร ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก - เมืองหลวง - กรุงออตตาวา Ottawa </li></ul>
 3. 4. <ul><li>ภูมิอากาศ - ภาคพื้นทวีป ( มีหิมะในฤดูหนาว และอบอุ่นในฤดูร้อน ) ประชากร - 31.7 ล้านคน ( ประมาณการปี 2546 )  </li></ul>
 4. 5. ศาสนา <ul><li>ศาสนา - โรมันคาธอลิก ( ร้อยละ 42 ) , โปรแตสแตนท์ ( ร้อยละ 40 ) , อิสเทอร์นออโธดอกซ์ และยิว ( ร้อยละ 18 )  อิสลามและพุทธศาสนามีอัตราเพิ่มค่อนข้างรวดเร็ว เนื่องจากนโยบายการรับคนนอกประเทศมาตั้งถิ่นฐาน </li></ul>
 5. 6. หน่วยเงินตรา <ul><li>หน่วยเงินตรา - แคนาเดียนดอลลาร์ ( 1 CND ประมาณ 31.62 บาท ) ข้อมูล เมษายน 2551   </li></ul>
 6. 7. สังคมของแคนาดา <ul><li>สังคม - สังคมของแคนาดาเป็นสังคมที่มีส่วนผสมของชนชาติต่างๆ มากมาย โดยชนชาติที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากที่สุด ระหว่างปี ค . ศ . 1991-2000 คือคนจากเอเชีย ( จีน อินเดีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ อิหร่าน ) ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 59.5 ของคนเข้าเมืองเพื่อตั้งถิ่นฐานในแคนาดา ค่านิยมหลักของสังคมแคนาดาที่ฝังลึกในทุกคนคือการส่งเสริม และเคารพในสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์ ซึ่งเป็นหลักพื้นฐานสำคัญที่สุดของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  </li></ul>
 7. 8. มาตรฐานคุณภาพชีวิตสูง <ul><li>ชาวแคนาดามีมาตรฐานของคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับที่ดีที่สุดในโลก ชาวแคนาดามากกว่า 65 เปอร์เซ็นต์มีบ้านเป็นของตนเอง และมากกว่าร้อยละ 65 มีทรัพย์สินถาวร เช่น รถยนต์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า โทรทัศน์ โทรศัพท์ และวิทยุ </li></ul>
 8. 9. <ul><li>แคนาดาได้พัฒนาสื่อต่างๆ สิ่งบันเทิงและศิลปะอื่นๆ เป็นอย่างดี ชาวแคนาดาต่างภูมิใจในระบบการกระจายเสียงที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่มีกิตติศัพท์ว่าขึ้นชื่อทั่วโลก ระบบดังกล่าวประกอบด้วยสถานีวิทยุ AM และ FM มากกว่า 1000 สถานี และสถานีโทรทัศน์ 719 สถานีที่พร้อมให้บริการมอบความบันเทิงและให้สาระแก่ผู้ชมและผู้ฟัง </li></ul>
 9. 10. สภาพแวดล้อมที่สวยงาม <ul><li>นักศึกษาที่มาศึกษา ณ ประเทศแคนาดา จะพบกับสภาพแวดล้อมที่สวยที่สุด และคงความงดงามตามธรรมชาติได้มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก แคนาดายังเป็นประเทศที่มีสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย และมีกิจกรรมกลางแจ้งมากมาย เริ่มจากชายฝั่งที่เขียวขจีของมณฑลบริติช โคลัมเบีย เทือกเขาร็อคกี้ขนาดใหญ่ที่มณฑล อัลเบอร์ต้า ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ ของทุ่งหญ้าแพร์รี่ จนถึง “ ดินแดนแห่งน้ำตาลเมเปิ้ล ” ที่ทะเลสาบทั้งห้า และเซนต์ลอเรนซ์ ไปจนถึงแถบเชิงเขา และชายฝั่งอันงดงามของมณฑลในแถบฝั่งแอตแลนติค </li></ul>
 10. 11. เทือกเขาร็อคกี้ ทุ่งหญ้าแพร์รี่
 11. 12. สถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับการศึกษา <ul><li>แคนาดามีชื่อเสียงในเรื่องของความปลอดภัย มีความสงบสุขในสังคม มีอัตราการก่ออาชญากรรมต่ำมาก และยังคงมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นศกที่ 1990 . จากผลการรายงานจากกรมตำรวจในปี 1997 ถึงอัตราการก่ออาชญากรรมของชาวแคนาดาลดลง 5% เป็นเวลา 6 ปีติดต่อกันมา ซึ่งแตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดาให้การดูแลอย่างเข้มงวด โดยไม่มีการอนุญาติในการพกพาอาวุธแต่อย่างใด </li></ul>
 12. 13. ประเทศแห่งเทคโนโลยีชั้นสูง  <ul><li>แคนาดาเป็นผู้นำทางด้านต่างชาติในด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และมีชื่อเสียงทั่วโลกในด้านต่างๆ เช่น โทรคมนาคม การคมนาคม วิศวกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบิน การคมนาคมชุมชน ไมโครอีเล็คทรอนิกส์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ซอฟท์แวร์ระดับสูง กระแสไฟฟ้าพลังน้ำ และพลังงานนิวเคลียร์ เลเซอร์ และออฟโตอิเล็คทรอนิกส์ เทคโนโลยีชีวภาพ กระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม วิทยาศาสตร์กายภาพ และอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมทางทะเล </li></ul>
 13. 14. <ul><li>สิ่งเด่นๆ ของอุตสาหกรรมด้านโทรคมนาคมของแคนาดาประกอบด้วย CANTAT3 เคเบิลของ Teleglobe ซึ่งเป็นชนิดแรกในโลกและรองรับโทรคมนาคมทางทะเล การส่งฝ่านหลายสื่อด้วยความเร็ว และความสามารถ ในการส่งข้อมูลอย่างยอดเยี่ยม สมาพันธ์บริษัทโทรศัพท์ Stentor Alliance กำลังลงทุน 8 พันล้านเหรียญเพื่อให้ร้อยละ 80 ของประชากรชาวแคนาดาได้ใช้เทคโนโลยีแถบคลื่นความถี่ที่ทันสมัยที่สุดภายในปี ค . ศ . 2005 ยิ่งไปกว่านั้น รัฐบาลประจำมณฑลและรัฐบาลกลางยังได้สัญญาว่า จะจัดให้มีการเชื่อมโยงทางอินเตอร์เน็ตไปยัง สถานศึกษาทุกแห่งของแคนาดารวมทั้งโรงเรียนต่างๆ ของชนชาติดั้งเดิมที่อยู่ใต้การควบคุมของรัฐบาลกลาง รวมถึงห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัย วิทยาลัยประจำชุมชน และชุมชนห่างไกลทุกๆ แห่งภายในปี ค . ศ . 1998 </li></ul>
 14. 15. สภาพภูมิอากาศ <ul><li>สภาพอากาศของแคนาดามีความหลากหลายตั้งแต่ขั้วโลกเหนือที่หนาวเย็นเป็นน้ำแข็งที่เส้นรุง้ที่ 70 ไปจนถึงแนวป่าอันเขียวขจีของแถบชายฝั่งตะวันตกของบริติชโคลัมเบีย อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว แคนาดามีฤดูกาลที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัด 4 ฤดูโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแถบภูมิภาคใกล้ชายแดนสหรัฐอเมริกา ที่มีผู้คนอยู่อย่างหนาแน่น อุณหภูมิในช่วงกลางวันของฤดูร้อนอยู่ในช่วง 35 องศาเซลเซียส หรือร้อนกว่านั้น ในขณะที่อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาวอาจติดลบถึง 25 องศาเซลเซียส สำหรับอุณหภูมิในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และใบไม้ร่วงจะอยู่ในระดับปานกลาง  </li></ul>
 15. 16. แคนาดาประกอบไปด้วย 10 รัฐ <ul><li>แอลเบอร์ตา </li></ul><ul><li>บริติชโคลัมเบีย </li></ul><ul><li>แมนิโทบา </li></ul><ul><li>นิวบรันสวิก </li></ul><ul><li>นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์ </li></ul><ul><li>โนวาสโกเชีย </li></ul><ul><li>ออนแทรีโอ </li></ul><ul><li>ปรินซ์เอ็ดเวิร์ดไอแลนด์ </li></ul><ul><li>ควิเบก </li></ul><ul><li>ซัสแคตเชวัน </li></ul>
 16. 17. รัฐแอลเบอร์ตา  <ul><li>รัฐแอลเบอร์ตา คือรัฐหนึ่งของประเทศแคนาดา ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศ เป็นหนึ่งในสองรัฐของประเทศที่ไม่มีส่วนที่ติดกับทะเล รัฐแอลเบอร์ตาจัดเป็นรัฐที่เจริญในด้านต่างๆมากที่สุดใน 3 รัฐบนทุ่งหญ้าแพร์รี่ของแคนาดา </li></ul><ul><li>รัฐแอลเบอร์ตาเป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่คล้ายๆกับประเทศฝรั่งเศส และ รัฐเท็คซัส ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีประชากรอาศัยอยู่ราวๆ 3.7 ล้านคน ในปี ค . ศ . 2009 . รัฐแอลเบอร์ตาได้ถูกจัดเป็นรัฐขึ้นใน วันที่ 1 กันยายน ค . ศ . 1905 ( ปี พ . ศ . 2448 ) </li></ul><ul><li>รัฐแอลเบอร์ตามีเมืองหลวงชื่อว่า &quot; เอ็ดมอนตัน &quot; โดยตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนล่างของรัฐ โดยมีระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร ( 190 ไมล์ ) และติดต่อกับเมืองแคลการี่ทางตอนใต้ของเมือง . รัฐแอลเบอร์ตาเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการคมนาคมที่สำคัญของประเทศแคนาดา . </li></ul>
 17. 18. รัฐแอลเบอร์ตา  ธงประจำรัฐ
 18. 19. รัฐบริติชโคลัมเบีย <ul><li>รัฐบริติชโคลัมเบีย  ( ภาษาอังกฤษ : British Columbia;   ภาษาฝรั่งเศส : la Colombie - Britannique ) คือรัฐหนึ่งของประเทศแคนาดา ที่ตั้งยู่ทางตะวันตกสุดของประเทศ </li></ul><ul><li>รัฐบริติชโคลัมเบีย มีเมืองหลวงชื่อว่า &quot; วิคตอเรีย &quot; มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 15 ของประเทศ โดยมีเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐคือเมือง &quot; แวนคูเวอร์ &quot; ซึ่งเมืองแวนคูเวอร์นี้ เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ . </li></ul><ul><li>ในปี ค . ศ . 2009 รัฐบริติชโคลัมเบีย มีการประเมินจำนวนประชากรอยู่ที่ประมาณ 4,419,974 คน </li></ul>
 19. 20. รัฐบริติชโคลัมเบีย ธงประจำรัฐ
 20. 21. รัฐแมนิโทบา <ul><li>รัฐแมนิโทบา  ( อังกฤษ :   Manitoba ) เป็นรัฐบนที่ราบแพร์รีแคนาดา ของแคนาดามีพื้นที่ 649,950 ตร . กม . ( 250,900 ตร . ไมล์ )   รัฐแมนิโทบาติดต่อกับรัฐออนแทรีโอทางตะวันออกและรัฐซัสแคตเชวันทางตะวันตก และดินแดนนูนาวุต ทางตอนเหนือ และติดกับรัฐนอร์ทดาโคตาและรัฐมินนิโซตาของสหรัฐอเมริกาทางตอนใต้ รัฐแมนิโทบามีเส้นแนวชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวฮัดสัน ที่เชอร์ชิลล์ </li></ul><ul><li>รัฐแมนิโทบามีประชากร 1,213,815 ( โดยประมาณ จากข้อมูลปี 2009 ) มากกว่าครึ่งอยู่ในเมืองหลวง วินนิเพก  ( ที่มีประชากร 730,305 ) เมืองหลวงของรัฐแมนิโทบาคือเมือง วินนิเพก ถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 8 ของแคนาดา ในด้านจำนวนประชากร และเมืองปกครองด้วยตนเองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 7 ของแคนาดา </li></ul><ul><li>รัฐแมนิโทบาเข้าร่วมสมาพันธ์เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ค . ศ . 1870 </li></ul>
 21. 22. ธงประจำรัฐ รัฐแมนิโทบา
 22. 23. รัฐนิวบรันสวิก <ul><li>รัฐนิวบรันสวิก  ( อังกฤษ :   New Brunswick ) เป็นรัฐในกลุ่มรัฐภาคพื้นสมุทร 1 ใน 3 ของแคนาดา และเป็นรัฐที่ใช้สองภาษาเป็นหลัก ( ภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษ ในสมาพันธรัฐ   มีเมืองหลวงคือเฟรดริกตัน สถิติจำนวนประชากรของรัฐในปี 2009 อยู่ที่ 748,319 โดยส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษ แต่ส่วนใหญ่สามารถสื่อสารภาษาฝรั่งเศสได้ ( 32% ) ส่วนใหญ่คืออคาเดีย </li></ul><ul><li>ที่มาของชื่อรัฐมาจากการแปลภาษาอังกฤษและฝรั่งเศศของเมืองในบราวน์ชไวก์ ทางตอนเหนือของเยอรมนี บ้านเกิดของสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร </li></ul>
 23. 24. รัฐนิวบรันสวิก ธงประจำรัฐ
 24. 25. รัฐนิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์ <ul><li>รัฐนิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์  ( อังกฤษ :   Newfoundland and Labrador ) เป็นรัฐของแคนาดาทางชายฝั่งแอตแลนติก ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ เป็นส่วนตะวันออกสุดของรัฐแคนาดา ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ เกาะนิวฟันด์แลนด์ทางตะวันออกของฝั่ง และแลบราดอร์บนแผ่นดินใหญ่ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะ </li></ul><ul><li>จากข้อมูลเดือนมกราคม ค . ศ . 2009 มีประชากรอยู่ราว 508,990 และประมาณ 94% ของผู้อยู่อาศัยในรัฐอาศัยอยู่บนเกาะนิวฟันด์แลนด์ ( รวมถึงเกาะบริวารเล็ก ๆ ) เกาะนิวฟันด์แลนด์มีภาษาท้องถิ่นเฉพาะของตัวเอง ของภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาไอริช </li></ul>
 25. 26. รัฐนิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์ ธงประจำรัฐ
 26. 27. รัฐโนวาสโกเชีย <ul><li>รัฐโนวาสโกเชีย  ( อังกฤษ :   Nova Scotia ) เป็นรัฐในแคนาดา ตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของแคนาดา เป็นรัฐที่มีพลเมืองหนาแน่นที่สุดของแคนาดาทางฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก มีเมืองหลวงคือ แฮลิแฟกซ์ เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของรัฐ รัฐโนวาสโกเชียยังเป็นรัฐที่เล็กเป็นอันดับ 2 ของแคนาดา กับพื้นที่ 55,284 ตร . กม . ( 21,300 ตร . ไมล์ ) มีประชากร 939,531 คน   ถือเป็นรัฐที่มีประชากรน้อยที่สุดเป็นอันดับ 4 ของประเทศ ถึงแม้จะมีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับ 2 </li></ul>ธงประจำรัฐ ตราสัญลักษณ์ประจำรัฐ รัฐโนวาสโกเชีย
 27. 28. รัฐออนแทรีโอ <ul><li>รัฐออนแทรีโอ  ( อังกฤษ :   Ontario ) เป็นรัฐ ตอนกลางของประเทศแคนาดา มีขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบจากจำนวนประชากร   และใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากรัฐควิเบก เมื่อเทียบจากพื้นที่ออนแทรีโอมีเขตติดต่อกับรัฐแมนิโทบาทางตะวันตก และรัฐควิเบกทางตะวันออก และสหรัฐอเมริกา ( ทางตะวันตกและทางตะวันออก ) ของรัฐมินนิโซตา ,   รัฐมิชิแกน ,   รัฐโอไฮโอ   รัฐเพนซิลเวเนีย  ( ฝั่งตรงข้ามของทะเลสาบอีรี ) และรัฐนิวยอร์กทางตอนใต้และตะวันออก พรมแดนระหว่างรัฐออนแทรีโอและสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่จะเป็นเขตแดนทางธรรมชาติ เริ่มจาก Lake of the Woods และต่อเนื่องกับเกรตเลกส์ ทั้ง 4 :  สุพีเรีย ,   ฮูรอน  ( รวมถึงอ่าวจอร์เจียน ) ,   อิรี และ ออนแทรีโอ จากนั้นก็แม่น้ำเซนต์ลอว์เรนซ์ ใกล้กับคอร์นวอลล์ รัฐออนแทรีโอถือเป็นรัฐเดียวที่ติดต่อกับเกรตเลกส์ </li></ul>
 28. 29. รัฐปรินซ์เอ็ดเวิร์ดไอแลนด์ <ul><li>รัฐปรินซ์เอ็ดเวิร์ดไอแลนด์  ( อังกฤษ :   Prince Edward Island ) เป็นรัฐของแคนาดา ประกอบด้วยเกาะในชื่อเดียวกัน เป็นรัฐในกลุ่มรัฐภาคพื้นสมุทรและยังเป็นรัฐที่เล็กที่สุดทั้งในแง่พื้นที่และประชากร ( ไม่รวมดินแดน ) จากข้อมูลในปี 2009 มีผู้อยู่อาศัยอยู่ 140,402 คน มีพื้นที่ 5,683.91 ตร . กม . ( 2,194.57 ตร . ไมล์ )   และยังเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 104 ของโลก และใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 23 ของแคนาดา เกาะนี้ตั้งชื่อตามเจ้าชายเอ็ดเวิร์ด ออกุสตุส ดยุคแห่งเคนท์และสตราเธิร์น ( 1767–1820 ) พระโอรสองค์ที่ 4 ของสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร และเป็นพระบิดาของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักร </li></ul>
 29. 30. ธงประจำรัฐ รัฐปรินซ์เอ็ดเวิร์ดไอแลนด์
 30. 31. รัฐควิเบก <ul><li>รัฐควิเบก  ( Québec อ่านในภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสว่า เกเบก ) เป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดาอยู่ทางตะวันออกของประเทศ และเป็นรัฐเดียวที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการในระดับรัฐ แต่ใช้ภาษาฝรั่งเศสแทน รัฐควิเบกมีเมืองหลวงในชื่อเดียวกันคือควิเบก และเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือมอนเทรออล </li></ul>ธงประจำรัฐ รัฐปรินซ์เอ็ดเวิร์ดไอแลนด์
 31. 32. รัฐซัสแคตเชวัน <ul><li>รัฐซัสแคตเชวัน คือรัฐหนึ่งของ ประเทศแคนาดา  ที่ตั้งอยู่ตอนกลางถัดไปทางตะวันตกของประเทศ เป็นหนึ่งในสองรัฐของประเทศที่ไม่มีส่วนที่ติดกับทะเล </li></ul>รัฐซัสแคตเชวัน ธงประจำรัฐ
 32. 33. บรรณานุกรม ข้อมูลประเทศแดนนาดา http :// campus . sanook . com / education / oversea / read_03768 . php รูปภาพ http :// www . google . co . th / images?um = 1&hl = th&tbs = isch : 1&&sa = X&ei = LnMDTdzdOI3MrQevzamTDw&ved = 0CDEQBSgA&q =% E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2&spell = 1&biw = 1024&bih = 653
 33. 34. จัดทำโดย นางสาวมลฤดี อาจนามูล ชั้น ม 5 / 3 เลขที่ 21
 34. 35. จบการนำเสนอ

×