Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ประเทศมาเลเชีย
ประเทศ มาเลเซีย เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยมีทะเลจีนใต้กั้น ส่วนแรกคือ คาบสมุท...
ชื่อ คำว่ามาเลเซียเคยถูใช้เรียกหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาก่อน ชื่อของประเทศมาเลเซียถูกตั้งขึ้นเมือ พ . ศ . 2506 ...
ตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร ประกอบด้วยดินแดนสองส่วน คือ มาเลเซีย ตะวันตก ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ประกอบด้วย 11 รัฐ คือ ปะห...
การเมือง ในปัจจุบันประกอบด้วยรัฐ 13 รัฐและปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย แบบรัฐสภา มีรูปแบบในการปกครองคล้ายอังกฤษกับสหรัฐอาห...
รัฐ ยะโฮร์ ( ยะโฮร์บาห์รู ) สลังงอร์  ( ชาห์อาลัม ) เประ  ( อีโปห์ ) มะละกา  ( มะละกา ) ปะลิส  ( กังการ์ ) ปีนัง  ( จ...
มาเลเซียตะวันออก  ( เกาะบอร์เนียวตอนเหนือ ) ซาบาห์  ( โกตากินะบะลู ) ซาราวัก  ( กูจิง )
ดินแดนสหพันธ์ มาเลเซียตะวันตก กัวลาลัมเปอร์  ( กัวลาลัมเปอร์ ) ปุตราจายา  ( ปุตราจายา ) มาเลเซียตะวันออก ลาบวน  ( วิกตอ...
มาเลเซียตะวันตก มีภูเขาทอดยาวทางตอนกลางเกือบตลอด เป็นอุปสรรคต่อการคมนาคม ทำให้มีที่ราบ 2 ด้าน ที่ราบด้านตะวันตกกว้างกว่...
ลักษณะภูมิอากาศ ตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร มีอากาศร้อนชื้นแถบศูนย์สูตร อยู่ในอิทธิพลของลมมรสุม
เกษตรกรรม ผลิตยางพาราที่สำคัญของโลก และข้าวเจ้าปลูกมากบริเวณที่ราบลุ่ม แม่น้ำทั้ง 2 ด้านการทำเหมืองแร่ แร่ที่สำคัญ ได้แก...
ประเทศมาเลเซียมีปัญหาประชากรหลากหลายเชื้อชาติในอดีตเคยเกิดสงคราม กลางเมืองเนื่องจากการกีดกันทางเชื้อชาติ ประเทศมาเลเซียประ...
ประชากรกลุ่มใหญ่ที่ไม่ใช่ชาวภูมิบุตรหรือชนดั้งเดิมเป็นพวกที่เข้ามาใหม่ โดยเป็นชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน  มีอยู่ร้อยละ 23.7 ...
มีสภาพคล้ายคลึงกับประเทศอินโดนีเชีย ชึ่งเป็นหมู่เกาะอิทธิพล ของศาสนาอิสลามได้แพร่เข้ามาในแหลมมลายู ประชากรนับถือศาสนาอิสลา...
มาเลเซียเคยได้รับอิทธิพลของพระพุทธศาสนามาในสมัยอาณาจักรศรี วิชัย แต่ต่อมาศาสนาอิสลามได้เข้ามาแพร่หลายอย่างกว้างขวางนับตั้...
เมืองหลวงชื่อ กัวลาลัมเปอร์  ลักษณะการปกครอง ประชาธิปไตย มีกษัตริย์เป็นประมุข  จำนวนประชากร ประมาณ 22.6 ล้านคน  เชื้อ...
ประเทศมาเลเซีย .  “ มาเลเซีย . ”  2 ธันวาคม 2553. < www.vacationzone.co.th/index_malaysian.asp.> 2 ธันวาคม 2553. ส...
จำทำโดย นายธีรวุฒิ ดวงบุรมย์ ชั้น ม . 5 / 3 เลขที่ 7 จบการนำเสนอ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ประเทศมาเลเซีย

5,512 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ประเทศมาเลเซีย

 1. 1. ประเทศมาเลเชีย
 2. 2. ประเทศ มาเลเซีย เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยมีทะเลจีนใต้กั้น ส่วนแรกคือ คาบสมุทรมลายู หรือ มาเลเซียตะวันตก มีพรมแดนทางทิศเหนือติดประเทศไทย และทิศใต้ติดกับสิงคโปร์ ส่วนที่สองคือ ตอนเหนือของเกาะบอร์เนียว หรือ มาเลเซียตะวันออก มีพรมแดนทางทิศใต้ติดอินโดนีเซีย และมีพรมแดนล้อมรอบประเทศบรูไน ประเทศมาเลเซีย
 3. 3. ชื่อ คำว่ามาเลเซียเคยถูใช้เรียกหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาก่อน ชื่อของประเทศมาเลเซียถูกตั้งขึ้นเมือ พ . ศ . 2506 โดยมีความหมายรวมเอา สหพันธรัฐมาลายา สิงค์โปร์ ซาบาห์ ซาราวัก และบรูไนเข้าด้วยกัน คำว่า มาเลเซียนี้เดิมเคยถูกใช้เป็นชื่อเรียกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในส่วนที่เป็นหมู่เกาะมาก่อน ซึ่งปรากฏหลังฐานจากแผนที่ที่ตีพิมพ์ในชิคาโก เมื่อปีพ . ศ . 2457 ในการตั้งชื่อประเทศมาเลเซียนั้นมีการนำเสนอชื่ออื่นๆ มากมายก่อนที่จะได้ผลสรุปให้ใช้ชื่อมาเลเซีย
 4. 4. ตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร ประกอบด้วยดินแดนสองส่วน คือ มาเลเซีย ตะวันตก ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ประกอบด้วย 11 รัฐ คือ ปะหัง สลังงอร์ เนกรีเซมบิลัน มะละกา ยะโฮร์ เประ กลันตัน ตรังกานู ปีนัง เกดะห์ และปะลิส มาเลเซีย ตะวันออก ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว ( กาลิมันตัน ) ประกอบด้วย 2 รัฐ คือ ซาบาห์ และซาราวัก นอกจากนี้ยังมีเขตการปกครองภายใต้สหพันธรัฐ อีก 3 เขต คือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ( เมืองหลวง ) เมืองปุตราจายา ( เมืองราชการ ) และเกาะลาบวน ที่ตั้ง
 5. 5. การเมือง ในปัจจุบันประกอบด้วยรัฐ 13 รัฐและปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย แบบรัฐสภา มีรูปแบบในการปกครองคล้ายอังกฤษกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประมุขแห่งรัฐมีตำแหน่งเป็นพระราชาธิบดี
 6. 6. รัฐ ยะโฮร์ ( ยะโฮร์บาห์รู ) สลังงอร์ ( ชาห์อาลัม ) เประ ( อีโปห์ ) มะละกา ( มะละกา ) ปะลิส ( กังการ์ ) ปีนัง ( จอร์จทาวน์ ) ปะหัง ( กวนตัน ) เกดะห์ ( ไทรบุรี ) ( อลอร์สตาร์ ) เนกรีเซมบีลัน ( สเรมบัน ) มาเลเซียตะวันตก ( คาบสมุทรมลายู ) ตรังกานู ( กัวลาตรังกานู ) กลันตัน ( โกตาบารู )
 7. 7. มาเลเซียตะวันออก ( เกาะบอร์เนียวตอนเหนือ ) ซาบาห์ ( โกตากินะบะลู ) ซาราวัก ( กูจิง )
 8. 8. ดินแดนสหพันธ์ มาเลเซียตะวันตก กัวลาลัมเปอร์ ( กัวลาลัมเปอร์ ) ปุตราจายา ( ปุตราจายา ) มาเลเซียตะวันออก ลาบวน ( วิกตอเรีย )
 9. 9. มาเลเซียตะวันตก มีภูเขาทอดยาวทางตอนกลางเกือบตลอด เป็นอุปสรรคต่อการคมนาคม ทำให้มีที่ราบ 2 ด้าน ที่ราบด้านตะวันตกกว้างกว่า เป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ เขตปลูกยางพารา และขุดแร่ดีบุกมาเลเซียตะวันออก ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ที่ราบสูงอยู่ทางตอนใน มีที่ราบย่อม ๆ อยู่ตามชายฝั่งทะเล ลักษณะภูมิประเทศ
 10. 10. ลักษณะภูมิอากาศ ตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร มีอากาศร้อนชื้นแถบศูนย์สูตร อยู่ในอิทธิพลของลมมรสุม
 11. 11. เกษตรกรรม ผลิตยางพาราที่สำคัญของโลก และข้าวเจ้าปลูกมากบริเวณที่ราบลุ่ม แม่น้ำทั้ง 2 ด้านการทำเหมืองแร่ แร่ที่สำคัญ ได้แก่ แร่ดีบุกส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของ โลกแร่เหล็ก น้ำมัน และแก๊สธรรมชาติการทำป่าไม้ ส่วนใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็ง ส่งไม้ออกเป็นอันดับ 2 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากอินโดนีเซีย อุตสาหกรรม ได้ชื่อว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชีย ( NICs) เศรษฐกิจ
 12. 12. ประเทศมาเลเซียมีปัญหาประชากรหลากหลายเชื้อชาติในอดีตเคยเกิดสงคราม กลางเมืองเนื่องจากการกีดกันทางเชื้อชาติ ประเทศมาเลเซียประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมลายูร้อยละ 50.4 เป็นชาวภูมิบุตร คือบุตรแห่งแผ่นดิน รวมไปถึงชนดั้งเดิมของประเทศอีกส่วนหนึ่ง ได้แก่กลุ่มชนเผ่าในรัฐซาราวัก และรัฐซาบาห์มีอยู่ร้อยละ 11 ซึ่งตามรัฐธรรมนูญของมาเลเซียนั้น ชาวมลายูนั้นคือมุสลิมและอยู่ในกรอบวัฒนธรรมมลายู แต่ชาวภูมิบุตรที่ไม่ใช่ชาวมลายูนั้น มีจำนวนกว่าครึ่งของประชากรในรัฐซาราวัก ( ได้แก่ชาวอิบันร้อยละ 30) และร้อยละ 60 ของประชากรรัฐซาบาห์ ( ได้แก่ชาวกาดาซัน - ดูซุน ร้อยละ 18 และชาวบาเจา ร้อยละ 17) นอกจากนี้ยังมีชนพื้นเมืองดั้งเดิมของคาบสมุทรมลายูอีกกลุ่มหนึ่ง คือ โอรัง อัสลี ประชากร
 13. 13. ประชากรกลุ่มใหญ่ที่ไม่ใช่ชาวภูมิบุตรหรือชนดั้งเดิมเป็นพวกที่เข้ามาใหม่ โดยเป็นชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน มีอยู่ร้อยละ 23.7 ซึ่งมีประจายอยู่ทั่วประเทศ มีชาวมาเลเซียเชื้อสายอินเดีย อีกร้อยละ 7.1 ของส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากชาวทมิฬ แต่ยังมีชาวอินเดียกลุ่มอื่น อย่างเกรละ , ปัญจาบ , คุชรัต และปาร์ซี นอกจากนี้ยังมีกลุ่มชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย โดยอาศัยอยู่ในรัฐทางตอนเหนือ ของประเทศ มีคนเชื้อสายชวา และมินังกะเบาในรัฐทางตอนใต้ของคาบสมุทรอย่าง รัฐยะโฮร์ ชุมชนลูกครึ่งคริสตัง ( โปรตุเกส - มลายู ) ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก และชุมชนลูกครึ่งอื่นๆอย่าง ฮอลันดา และอังกฤษส่วนมากอาศัยในรัฐมะละกา ส่วนลูกครึ่งเปอรานากัน หรือชาวจีนช่องแคบ ( จีน - มลายู ) ส่วนมากอาศัยอยู่ในรัฐมะละกา และมีชุมชนอยู่ในรัฐปีนัง
 14. 14. มีสภาพคล้ายคลึงกับประเทศอินโดนีเชีย ชึ่งเป็นหมู่เกาะอิทธิพล ของศาสนาอิสลามได้แพร่เข้ามาในแหลมมลายู ประชากรนับถือศาสนาอิสลาม 55% นับถือศาสนาพุทธ 25% นับถือศาสนาคริสต์ 13% นับถือศาสนาฮินดู 7% และลัทธิศาสนาพื้นเมือง 4% แต่การหันไปนับถือศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ อิสลามเป็นปัญหาอย่างมากเนื่องจากทาง ภาครัฐจะไม่เปลี่ยนข้อมูลทางราชการให้ มาเลเซียบัญญัติในรัฐธรรมนูญให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ และผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะมีสิทธิพิเศษ คือ ได้รับเงินอุดหนุนทางด้านการศึกษา สาธารณะสุข การคลอดบุตร งานแต่งงานและงานศพตามนโยบาย &quot; ภูมิบุตร &quot; วัฒนธรรม
 15. 15. มาเลเซียเคยได้รับอิทธิพลของพระพุทธศาสนามาในสมัยอาณาจักรศรี วิชัย แต่ต่อมาศาสนาอิสลามได้เข้ามาแพร่หลายอย่างกว้างขวางนับตั้งแต่พุทธศตวรรษ ที่ ๒๐ เป็นต้นมาทำให้พุทธศาสนาหมดความสำคัญไป ในปัจจุบัน การนับถือพระพุทธศาสนาในมาเลเซียมีอยู่เฉพาะในบรรดาผู้ที่รับเชื้อสายมาจาก ชาวจีน ลังกา พม่า และไทย และมีวัดและสำนักสงฆ์ตั้งอยู่ในบางแห่ง เช่น ที่เมืองกัวลาลัมเปอร์และเมืองปีนัง มีวัดไทยตั้งอยู่และมีพระสงฆ์ไทย ไปจำพรรษาอยู่ที่นั่น วัดไทยที่กัวลาลัมเปอร์สร้างขึ้นเมื่อ พ . ศ . ๒๕๐๓ ด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลมาเลเซีย เรียกชื่อว่า วัดเชตวัน สร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยสวยงามมาก วัดไทยที่ปีนัง ชื่อ วัดไชยมังคลาราม เป็นวัดไทยที่เก่าแก่ ยังไม่ทราบปีที่สร้างแน่นอน วัดนนี้มีปูชนียสถานสำคัญ เช่น พระพุทธไสยาสน์ และวิหารพระพุทธเจดีย์ ซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดในเกาะปีนัง . พระพุทธศาสนาในประเทศมาเลเซีย
 16. 16. เมืองหลวงชื่อ กัวลาลัมเปอร์ ลักษณะการปกครอง ประชาธิปไตย มีกษัตริย์เป็นประมุข จำนวนประชากร ประมาณ 22.6 ล้านคน เชื้อชาติ พลเมืองส่วนใหญ่มีเชื้อชาติมลายู นอกนั้นเป็นชาวจีน ชาวอินเดีย ชาวเขาเผ่าต่างๆ เลือดผสมมลายูกับโปรตุเกส มลายูกับฮอลันดา มลายูกับอังกฤษ ศาสนา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ภาษาที่ใช้ ภาษาอังกฤษ ข้อมูลของ ... ประเทศมาเลเซีย
 17. 17. ประเทศมาเลเซีย . “ มาเลเซีย . ” 2 ธันวาคม 2553. < www.vacationzone.co.th/index_malaysian.asp.> 2 ธันวาคม 2553. สารานุกรมเสรี . “ ประเทศมาเลเซีย . ” 19 พฤศจิกายน 2553 . < http://th.wikipedia.org/wiki. > 2 ธันวาคม 2553. บรรณานุกรม
 18. 18. จำทำโดย นายธีรวุฒิ ดวงบุรมย์ ชั้น ม . 5 / 3 เลขที่ 7 จบการนำเสนอ

×