Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ประเทศไนจีเรีย <ul><li>ประเทศไนจีเรีย   หรือมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า   สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียเป็นประเทศในแอฟริกาตะวันตกเ...
<ul><li>ประชากร </li></ul><ul><li>151.9 ล้านคน ( ปี 2552) เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในภูมิภาคแอฟริกา ประกอบด้วยชน...
<ul><li>ศาสนา </li></ul><ul><li>ประชากรร้อยละ 50 นับถือศาสนาอิสลาม ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือ และร้อยละ 40 นับถือศาสนาคริ...
ระบอบการปกครอง  <ul><li>ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา เป็นระบบ 2 สภา โดยมีประธานาธิบดี ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเป็นประมุขแห่ง...
<ul><li>ไนจีเรียมีรูปแบบการปกครองแบบสหพันธ์สาธารณรัฐ โดยแบ่งโครงสร้างการปกครองออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ 1. ฝ่ายบริหาร แบ่ง...
เศรษฐกิจ  <ul><li>ไนจีเรียเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ในด้านทรัพยากรน้ำมันและก๊าซ ธรรมชาติ ซึ่งเริ่มการสำรวจและขุดเจาะน...
นโยบายต่างประเทศ  <ul><li>1. ไนจีเรียเป็นประเทศที่มีบทบาทนำด้านการเมืองในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกและ ภูมิภาคแอฟริกาโดยรวม โ...
<ul><li>2. นอกจากนี้ ไนจีเรียยังเป็นหนึ่งในประเทศผู้ริเริ่มนโยบาย The New Partnership for Africa’s Development (NEPAD) ...
<ul><li>3. ในปัจจุบันที่ประชาคมนานาชาติกำลังถกเถียงเรื่องการปฏิรูปองค์การสหประชา ชาติ ไนจีเรียเป็นประเทศหนึ่งที่อาจได้รับ...
เศรษฐกิจการค้า <ul><li>- ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  165.4 พันล้าน USD ( ไทย : 254.0 พันล้าน USD) </li></ul><ul><li>- ร...
ความสัมพันธ์กับประเทศไทย <ul><li>1. การทูต </li></ul><ul><li>ไทยและไนจีเรียสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันท...
<ul><li>2. เศรษฐกิจ </li></ul><ul><li>ความสัมพันธ์ไทย - ไนจีเรียทางเศรษฐกิจดำเนินไปได้ด้วยดี การค้าไทย - ไนจีเรียมีมากเ...
ความร่วมมือทางวิชาการ  <ul><li>ไทยกำหนดให้ไนจีเรียเป็นประเทศที่อยู่ในโครงการความช่วยเหลือของไทย ( Thai Aid Program) ซึ่ง...
การเยือนที่สำคัญ  <ul><li>ฝ่ายไทย </li></ul><ul><li>ผู้แทนระดับสูง </li></ul><ul><li>- วันที่ 30 กรกฎาคม - 5 สิงหาค...
ฝ่ายไนจีเรีย <ul><li>ผู้แทนระดับสูง </li></ul><ul><li>วันที่ 18 - 24 มิถุนายน 2547 Dr. Olusegun Agagu ผู้ว่าการรัฐ On...
วิชาสังคม เรื่อง ... ประเทศไนจีเรีย เสนอ อาจารย์ สฤษศักดิ์ ชิ้นเขมจารี จัดทำโดย นายกฤษฎา กอชารี เลขที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาป...
<ul><li>จบแร้วววววว … </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ไนจีเรีย

2,009 views

Published on

นาย กฤษฎา ชอจารี

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ไนจีเรีย

 1. 1. ประเทศไนจีเรีย <ul><li>ประเทศไนจีเรีย   หรือมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า   สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียเป็นประเทศในแอฟริกาตะวันตกเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในแอฟริกา </li></ul><ul><li>ข้อมูลทั่วไป   ที่ตั้ง ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกา   ทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐไนเจอร์   ทิศใต้ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก บริเวณอ่าวกินี   ทิศตะวันออกติดกับสาธารณรัฐแคเมอรูนและ สาธารณรัฐชาด   ทิศตะวันตกติดกับสาธารณรัฐเบนิน   มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 853 กิโลเมตร   พื้นที่ 923,769 ตารางกิโลเมตร ( หรือประมาณ 356,669 ตารางไมล์ ) เมืองหลวง กรุงอาบูจา ( Abuja) ซึ่งเป็นเมืองหลวงใหม่แทนเมืองลากอส ( Lagos) ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม พ . ศ . 2534 ปัจจุบัน ที่ทำการของรัฐบาล รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูตและ สถานกงสุลต่างประเทศหลายแห่งได้ย้ายจากเมืองลากอสมาอยู่ที่ กรุงอาบูจา </li></ul>
 2. 2. <ul><li>ประชากร </li></ul><ul><li>151.9 ล้านคน ( ปี 2552) เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในภูมิภาคแอฟริกา ประกอบด้วยชนเผ่าต่าง ๆ ประมาณ 250 เผ่าชนเผ่าที่มีประชากรมากที่สุด </li></ul><ul><li>ภูมิอากาศ </li></ul><ul><li>ร้อนชื้น มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน </li></ul><ul><li>ภาคเหนือ อากาศค่อนข้างร้อน และแห้งเกือบตลอดปี ฤดูร้อน อุณหภูมิประมาณ 34.4 องศาเซลเซียส </li></ul><ul><li>ภาคใต้ อากาศไม่ร้อนจัด โดยเฉพาะในฤดูฝน อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 18-22 องศาเซลเซียส และระหว่างเดือนพฤศจิกายน – มกราคม จะมีฝุ่นละอองที่เรียกว่า ฮามาตัน ( Hamatan หรือ Harmattan) พัดมาจากทะเลทรายซาฮาราปกคลุมทั่วท้องฟ้า   </li></ul><ul><li>ภาษาราชการ ภาษาอังกฤษ   </li></ul><ul><li>วันชาติ   วันที่ 1 ตุลาคม ( เป็นวันที่ได้รับเอกราชเมื่อปี พ . ศ . 2503) </li></ul>
 3. 3. <ul><li>ศาสนา </li></ul><ul><li>ประชากรร้อยละ 50 นับถือศาสนาอิสลาม ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือ และร้อยละ 40 นับถือศาสนาคริสต์ ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคใต้ นอกนั้นเป็นลัทธิความเชื่อดั้งเดิมของชนเผ่าต่าง ๆ ประมาณร้อยละ 10  </li></ul><ul><li>หน่วยเงินตรา ไนร่า ( Naira) โดย 1 ไนรา เท่ากับ 100 โกโบ ( Kobo) อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท เท่ากับประมาณ 4.6 ไนร่า </li></ul><ul><li>ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ   182.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ( ปี 2552)  </li></ul><ul><li>รายได้ประชาชาติต่อหัว 1,910 ดอลลาร์สหรัฐ ( ปี 2552)  </li></ul><ul><li>การขยายตัวทางเศรษฐกิจ   ร้อยละ 6.3 ( ปี 2552)  </li></ul>
 4. 4. ระบอบการปกครอง <ul><li>ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา เป็นระบบ 2 สภา โดยมีประธานาธิบดี ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเป็นประมุขแห่งรัฐและหัวหน้ารัฐบาล ดำรงตำแหน่งวาระละ 4 ปี จำกัดไม่เกิน 2 วาระ ปัจจุบัน นายกู๊ดลัก อีเบล โจนาธาน ( Goodluck Ebele Jonathan) ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี โดยได้สาบานตนเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ วันที่ 6 พฤษภาคม 2553 หลังจากที่นายอูมารุ มูซา ยาร์อาดูอา ( Umaru Musa Yar’Adua) ประธานาธิบดีคนก่อนถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2553  </li></ul>
 5. 5. <ul><li>ไนจีเรียมีรูปแบบการปกครองแบบสหพันธ์สาธารณรัฐ โดยแบ่งโครงสร้างการปกครองออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ 1. ฝ่ายบริหาร แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับสหพันธ์ ระดับรัฐ และระดับท้องถิ่น ประธานาธิบดีซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง ดำรงตำแหน่งประมุขแห่งรัฐและผู้นำรัฐบาล คราวละ 4 ปี จำกัดไม่เกิน 2 สมัย โดยมีคณะรัฐมนตรี ( Federal Executive Council) เป็นผู้บริหาร </li></ul><ul><li>2. ฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นระบบ 2 สภา คือ วุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร ทั้งสองสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรง และอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิก 109 คน จากรัฐต่าง ๆ 36 รัฐ รัฐละ 3 คน และอีก 1 คน จากเขตเมืองหลวงกรุงอาบูจา ( Abuja Federal Capital Territory) สภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิกจำนวน 360 คน การเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2550 และจะมีขึ้นอีกครั้งในเดือนเมษายน 2554 </li></ul><ul><li>3. ฝ่ายตุลาการ ได้แก่ ศาลสูง ศาลอุทธรณ์กลาง และมีศาลกฎหมายอิสลามในรัฐทางตอนเหนือของประเทศ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม </li></ul>
 6. 6. เศรษฐกิจ <ul><li>ไนจีเรียเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ในด้านทรัพยากรน้ำมันและก๊าซ ธรรมชาติ ซึ่งเริ่มการสำรวจและขุดเจาะน้ำมันมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 70 ปัจจุบันไนจีเรียเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแอฟริกา และติดอันดับ 11 ประเทศผู้ผลิตน้ำมันดิบของโลก อย่างไรก็ตาม ภาวะความขัดแย้งและเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ การฉ้อราษฎร์บังหลวง ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไนจีเรียให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ การลงทุนของบริษัทต่างประเทศ ที่ผ่านมา ไนจีเรียเคยประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือจา 2.3 ไนจีเรียนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ และอาหาร โดยส่วนใหญ่นำเข้าจากจีน สหรัฐอเมริกา บราซิล และยุโรป ไนจีเรียส่งออกน้ำมันและปิโตรเคมีภัณฑ์เป็นหลัก โดยมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 79 ของการส่งออกทั้งหมด สินค้าส่งออกอื่น ๆ ได้แก่ โก้โก้ และยางดิบ โดยส่วนใหญ่ส่งออกไปอเมริกา บราซิล และสเปน </li></ul>
 7. 7. นโยบายต่างประเทศ <ul><li>1. ไนจีเรียเป็นประเทศที่มีบทบาทนำด้านการเมืองในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกและ ภูมิภาคแอฟริกาโดยรวม โดยเฉพาะในประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตก ( Economic Community of West African States: ECOWAS) ซึ่งมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงอาบูจา และกองกำลังสันติภาพของประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐ   แอฟริกาตะวันตก ( Economic Community of West African States Monitoring Group: ECOMOG) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการแทรกแซงทางการทหารและรักษาสันติภาพในไลบีเรีย เซียร์ราลีโอน และซูดาน </li></ul>
 8. 8. <ul><li>2. นอกจากนี้ ไนจีเรียยังเป็นหนึ่งในประเทศผู้ริเริ่มนโยบาย The New Partnership for Africa’s Development (NEPAD) ซึ่งเป็นเสมือนแผนแม่บทสำหรับการพัฒนาในแอฟริกา ปัจจุบัน ไนจีเรียยังคงดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกที่มุ่งเน้นการบทบาทนำในภูมิภาค แอฟริกา ล่าสุด สภาสูงของไนจีเรีย ( วุฒิสภา ) ได้อนุมัติโครงการปล่อยเงินกู้โดยไม่คิดดอกเบี้ย จำนวนเงิน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่รัฐบาลเซาตูเมและปรินซิปี เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ โดยมีระยะเวลาการชำระเงินภายใน 6 ปี </li></ul>
 9. 9. <ul><li>3. ในปัจจุบันที่ประชาคมนานาชาติกำลังถกเถียงเรื่องการปฏิรูปองค์การสหประชา ชาติ ไนจีเรียเป็นประเทศหนึ่งที่อาจได้รับการสนับสนุนให้ก้าวขึ้นมาเป็นสมาชิก ถาวรคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ในฐานะตัวแทนของประเทศแอฟริกา </li></ul>
 10. 10. เศรษฐกิจการค้า <ul><li>- ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 165.4 พันล้าน USD ( ไทย : 254.0 พันล้าน USD) </li></ul><ul><li>- รายได้ประชาชาติต่อหัว 1,089 USD ( ไทย : 3,779.9 USD) </li></ul><ul><li>- การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 4.7 ( ไทย : ร้อยละ - 3.0) </li></ul><ul><li>- อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 12.0 ( ไทย : ร้อยละ - 0.9) </li></ul><ul><li>- เงินทุนสำรอง 45.7 พันล้าน USD ( ไทย : 141.1 พันล้าน USD) </li></ul><ul><li>- อุตสาหกรรมที่สำคัญ น้ำมันดิบ ถ่านหิน ดีบุก แร่โคลัมไบต์ น้ำมันปาล์ม ถั่วลิสง ฝ้าย ยางพารา ไม้ หนังสัตว์ สิ่งทอ </li></ul><ul><li>- ทรัพยากรธรรมชาติ   ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียม ดีบุก แร่เหล็ก ถ่านหิน หินปูน ตะกั่ว สังกะสี </li></ul><ul><li>- สินค้าส่งออกที่สำคัญ ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โกโก้ ยางพารา </li></ul><ul><li>- สินค้านำเข้าที่สำคัญ เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ขนส่ง สินค้าอุตสาหกรรม อาหาร และปศุสัตว์ </li></ul><ul><li>- ประเทศคู่ค้าที่สำคัญส่งออกไป   สหรัฐอเมริกา บราซิล สเปน ฝรั่งเศส </li></ul><ul><li>- นำเข้าจาก   จีน เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส บราซิล เยอรมนี </li></ul><ul><li>- หน่วยเงินตรา ไนร่า ( Naira) โดย 1 ไนรา เท่ากับ 100 โกโบ ( Kobo) อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท เท่ากับประมาณ 4.6 ไนร่า </li></ul>
 11. 11. ความสัมพันธ์กับประเทศไทย <ul><li>1. การทูต </li></ul><ul><li>ไทยและไนจีเรียสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2505 และในปีต่อมา ฝ่ายไทยได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตและแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำที่กรุงลากอส นับเป็นสถานเอกอัครราชทูตแห่งแรกของไทยในทวีปแอฟริกา </li></ul><ul><li>โดยทั่วไปความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไนจีเรียดำเนินมาด้วยความราบรื่น ไนจีเรียได้ส่งคณะแสดงวัฒนธรรมมาแสดงที่กรุงเทพฯ 2 ครั้ง เมื่อปี 2544 และเมื่อเดือนตุลาคม 2545 ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ   40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ไนจีเรีย </li></ul>
 12. 12. <ul><li>2. เศรษฐกิจ </li></ul><ul><li>ความสัมพันธ์ไทย - ไนจีเรียทางเศรษฐกิจดำเนินไปได้ด้วยดี การค้าไทย - ไนจีเรียมีมากเป็นอันดับสองในภูมิภาคแอฟริการองจากแอฟริกาใต้ และเป็นอันดับที่ 47 ในตลาดโลก ทั้งยังเป็นตลาดส่งออกข้าวนึ่งอันดับ 1 ของไทยในตลาดโลก ในปี 2552 มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับไนจีเรีย เท่ากับ 846.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออก 795.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยนำเข้าจากไนจีเรีย 51.33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยได้ดุลการค้า 744.27 ล้านดอลลาร์สหรัฐสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยไปยังไนจีเรีย ได้แก่ ข้าว เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ ผ้าผืน เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ </li></ul><ul><li>สินค้านำเข้าที่สำคัญจากไนจีเรีย ได้แก่ น้ำมันดิบ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ก๊าซธรรมชาติ ด้ายและเส้นใย เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ </li></ul>
 13. 13. ความร่วมมือทางวิชาการ <ul><li>ไทยกำหนดให้ไนจีเรียเป็นประเทศที่อยู่ในโครงการความช่วยเหลือของไทย ( Thai Aid Program) ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือในรูปทุนการศึกษา / ฝึกอบรมและดูงานในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขา   ที่ไทยมีความชำนาญ และเป็นที่ต้องการของประเทศกำลังพัฒนา ได้แก่ สาขาการเกษตร สาธารณสุขและการศึกษา ในช่วงปี 2548 - 2549 ไนจีเรียได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการกับโรคมาลาเรีย ( International Training Course on the Management of Malaria) โดยมีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ดำเนินการ และหลักสูตรการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรีย ( Malaria </li></ul>
 14. 14. การเยือนที่สำคัญ <ul><li>ฝ่ายไทย </li></ul><ul><li>ผู้แทนระดับสูง </li></ul><ul><li>- วันที่ 30 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2546 นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี นำคณะผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนเยือนไนจีเรีย โดยคณะฯ ได้เข้าพบประธานาธิบดี Obasanjo และหารือถึงความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น การกงสุล ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีการเกษตร และสาธารณสุข การปราบปรามยาเสพติด เป็นต้น </li></ul><ul><li>- วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2548 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย นำคณะนักธุรกิจไทย จำนวน 33 คนเยือนไนจีเรีย โดยได้ร่วมหารือในสภาธุรกิจ ( Business Forum) ณ กรุงอาบูจา และเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดี Obasanjo แห่งไนจีเรีย </li></ul><ul><li>- วันที่ 14 - 16 มกราคม 2549 นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เยือนไนจีเรีย   </li></ul>
 15. 15. ฝ่ายไนจีเรีย <ul><li>ผู้แทนระดับสูง </li></ul><ul><li>วันที่ 18 - 24 มิถุนายน 2547 Dr. Olusegun Agagu ผู้ว่าการรัฐ Ondo พร้อมคณะจำนวน 9 คน เดินทางมาดูงานเกี่ยวกับการปลูกข้าวและมันสำปะหลัง รวมทั้งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2547 สมาคมมิตรภาพไทย - ไนจีเรีย ได้จัดเลี้ยงต้อนรับคณะดังกล่าว ซึ่ง Dr. Agagu กล่าวว่า ตนเองมีความประทับใจกับความก้าวหน้าเรื่องข้าว มันสำปะหลัง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทยมาก และเห็นว่าควรมีการส่งเสริมความร่วมมือในเรื่องดังกล่าวระหว่างไทยและไนจีเรียต่อไป </li></ul>
 16. 16. วิชาสังคม เรื่อง ... ประเทศไนจีเรีย เสนอ อาจารย์ สฤษศักดิ์ ชิ้นเขมจารี จัดทำโดย นายกฤษฎา กอชารี เลขที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1
 17. 17. <ul><li>จบแร้วววววว … </li></ul>

×