Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Mihai Viteazul Bercaru Georgiana Clasa a-X-a A
Cuprins <ul><li>Cine a fost Mihai Viteazul? </li></ul><ul><li>Ascensiunea politica </li></ul><ul><li>Unirea Tarilor Romane...
1.Cine a fost Mihai Viteazul? <ul><li>Mihai Viteazul (n.1558 Târgul de Floci  sau Dr agoesti - d.9  august 1601, Turda)...
2. Ascensiunea politica <ul><li>La sf a r s itul anului 1588 devine stolnic al cur t ii lui Mihnea Turcitul, iar în 1593 b...
<ul><li>Ader a la &quot;Liga Sf a nt a &quot; cre s tin a , constituit a din ini t iativa Papei Clement al VIII-lea, din...
<ul><li>Mihai porne s te o ofensiv a general a  i mpotriva I naltei Por t i, atac a nd cet at ile turce s ti de pe ambe...
Unirea Tarilor Romane <ul><li>Domnia lui Ieremia Movil a , devotat polonezilor, însemnase practic îndepărtarea Moldovei de...
Unirea Tarilor Romane <ul><li>Primind un r a spuns favorabil, la sf a r s itul aceluia s i an, intr a în Transilvania pri...
Consolidarea Unirii <ul><li>Pentru a consolida Unirea, Mihai ia o serie de măsuri: </li></ul><ul><li>- adopt a aceea s i ...
Destramarea Unirii <ul><li>Mihai nu reu s este s a  i nfr a ng a revolta nobililor maghiari sprijiniti de generalul Bast...
Moartea lui Mihai Viteazul <ul><li>Mihai Viteazul este ucis de generalul Gheorghe Basta . Capul s a u este luat de unul di...
Bibliografie <ul><li>www.wikipedia.ro </li></ul><ul><li>www.imagini-mihai-viteazul.ro </li></ul>Bercaru Georgiana Clasa a-...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prezentare Istorie Bercaru Georgiana

1,215 views

Published on

 • Be the first to comment

Prezentare Istorie Bercaru Georgiana

 1. 1. Mihai Viteazul Bercaru Georgiana Clasa a-X-a A
 2. 2. Cuprins <ul><li>Cine a fost Mihai Viteazul? </li></ul><ul><li>Ascensiunea politica </li></ul><ul><li>Unirea Tarilor Romane </li></ul><ul><li>Consolidarea Unirii </li></ul><ul><li>Destramarea Unirii </li></ul><ul><li>Moartea lui Mihai Viteazul </li></ul>Bercaru Georgiana Clasa a-X-a A
 3. 3. 1.Cine a fost Mihai Viteazul? <ul><li>Mihai Viteazul (n.1558 Târgul de Floci sau Dr agoesti - d.9 august 1601, Turda) a fost ban de Mehedin t i, stolnic domnesc s i ban al Craiovei, apoi domnitor al Tarii Rom a ne s ti s i, pentru o scurt a perioad a i n 1600, conduc a tor de facto al tuturor celor trei ta ri care formeaz a Rom a nia de ast a zi: T ara Rom a neasc a , Transilvania s i Moldova. </li></ul>Bercaru Georgiana Clasa a-X-a A
 4. 4. 2. Ascensiunea politica <ul><li>La sf a r s itul anului 1588 devine stolnic al cur t ii lui Mihnea Turcitul, iar în 1593 ban al Craiovei în timpul domniei lui Alexandru cel R a u. În septembrie 1593, cu ajutorul patriarhului Constantinopolului, dar şi al otomanilor, a devenit voievod al Ta rii Rom a ne s ti, efectiv de pe 11 octombrie. </li></ul>Bercaru Georgiana Clasa a-X-a A
 5. 5. <ul><li>Ader a la &quot;Liga Sf a nt a &quot; cre s tin a , constituit a din ini t iativa Papei Clement al VIII-lea, din care iniţial făceau parte Statul Papal, Spania, Austria,Ferrara, Mantova şi Toscana (Anglia si Polonia au manifestat rezerve fa ta de politica de cruciad a a papalit at ii). Ulterior ader a s i Transilvania, considerat a factor decisiv în atragerea în alian ta a celorlalte dou a state rom a ne s ti, Moldova s i T ara Rom a neasc a . Aron Vod a , domnul Moldovei semneaz a un tratat cu i mp a ratul habsburgic la 16 septembrie 1594, oferind astfel un motiv i n plus lui Mihai Viteazul s a decid a, cu acordul boierilor, intrarea i n alian t a antiotoman a. </li></ul>Bercaru Georgiana Clasa a-X-a A
 6. 6. <ul><li>Mihai porne s te o ofensiv a general a i mpotriva I naltei Por t i, atac a nd cet at ile turce s ti de pe ambele p a r t i ale Dun a rii (Giurgiu, H a r s ova, Silistra).Urmeaz a o serie de victorii împotriva t a tarilor s i turcilor (Putineiu, St a ne s ti s i S erp a te s ti ). </li></ul><ul><li>Cu o armat a de cca. 16.000 de osta s i, la care se ad a ugau cei 7.000 de transilv a neni condu s i de Albert Kiraly, Mihai Viteazul ob t ine victoria la C a lug a reni-13/23 august 1595 . </li></ul>Bercaru Georgiana Clasa a-X-a A
 7. 7. Unirea Tarilor Romane <ul><li>Domnia lui Ieremia Movil a , devotat polonezilor, însemnase practic îndepărtarea Moldovei de Sfanta Alian ta . În Transilvania, Sigismund renun t a la tron în favoarea v a rului s a u, Andrei Bathory(deasemenea i nclinat c a tre politica polon a ). </li></ul><ul><li>I n aceast a situa t ie, unitatea militar a a ta rilor rom a ne se diminueaz a iar Mihai Viteazul, pus în fa t a destr a m a rii coali t iei antiotomane, decide aplicarea “ planului dacic&quot;, în spe ta Unirea celor trei ta ri rom a ne. În iulie 1599 trimite o solie la Praga pentru a cere i ncuviin t area i mp a ratului Rudolf al II-lea pentru punerea i n practic a a ini t iativei sale. </li></ul>Bercaru Georgiana Clasa a-X-a A
 8. 8. Unirea Tarilor Romane <ul><li>Primind un r a spuns favorabil, la sf a r s itul aceluia s i an, intr a în Transilvania prin pasul Buz au cu o armat a format a din rom a ni, s i mercenari de diferite etnii: unguri s i secui din Ardeal, polonezi, sârbi etc.După victoria asupra lui Andrei Bathory ( S elimb a r, 18/28 octombrie 1599) is i face intrarea triumf a toare la Alba Iulia pe 1 noiembrie 1599(f a r a să fie salutat şi aplaudat de populaţia civilă a oraşului), primind cheile fort a re t ei de la episcopul Napragy. În mai 1600, Mihai Viteazul i l alung a de pe tronul Moldovei pe Ieremia Movil a , i nving a ndu-l la Bac a u, s i realizeaz a astfel, prima unire a ta rilor române.Titulatura folosit a de voievod (într-un document din 6 iulie 1600) era: &quot;Domn al Ta rii Rom a ne s ti s i Ardealului s i a toat a T ara Moldovei“ . </li></ul>Bercaru Georgiana Clasa a-X-a A
 9. 9. Consolidarea Unirii <ul><li>Pentru a consolida Unirea, Mihai ia o serie de măsuri: </li></ul><ul><li>- adopt a aceea s i stem a pentru toate teritoriile </li></ul><ul><li>- construie s te o biseric a ortodox a la Alba Iulia </li></ul><ul><li>- acord a anumite i nlesniri preo t ilor s i iobagilor rom a ni </li></ul><ul><li>- nume s te ca mitropolit al Transilvaniei pe Ion de la Prislop. </li></ul>Bercaru Georgiana Clasa a-X-a A Stema lui Mihai Viteazul după Unirea ţărilor române
 10. 10. Destramarea Unirii <ul><li>Mihai nu reu s este s a i nfr a ng a revolta nobililor maghiari sprijiniti de generalul Basta (Mir a sl a u 18/28 septembrie 1600) s i astfel pierde Ardealul .I n scurt timp Moldova va reintra în posesia Movile s tilor aservi t i intereselor polone. Mihai încearc a s a reziste atacului polon asupra Ta rii Rom a ne s ti, i ns a s i pe acest tron se va urca un membru al familiei Movile s tilor, Simion . </li></ul>Bercaru Georgiana Clasa a-X-a A Oastea lui Mihai Viteazu – pictură de Gheorghe Tattarescu
 11. 11. Moartea lui Mihai Viteazul <ul><li>Mihai Viteazul este ucis de generalul Gheorghe Basta . Capul s a u este luat de unul dintre c a pitanii domnitorului s i i nmorm a ntat de Radu Buzescu la M a n a stirea Dealu, l a ng a T a rgovi s te. Pe lespedea sa de piatr a de la M a n a stirea Dealu st a scris: &quot;Aici zace cinstitul şi răposatul capul cre s tinului Mihail, Marele Voievod, ce au fost domn al Ta rii Rom a ne s ti s i Ardealului s i Moldovei. </li></ul>Bercaru Georgiana Clasa a-X-a A
 12. 12. Bibliografie <ul><li>www.wikipedia.ro </li></ul><ul><li>www.imagini-mihai-viteazul.ro </li></ul>Bercaru Georgiana Clasa a-X-a A

×