Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Georg Arnestad
Bibliotek møter kommunereform
i Hordaland
Sund 3. juni 2015
Kommunereforma 2015- 2017
1. Kommunereforma er ei nasjonalt viktig reform.
Ho vert likevel mindre omfattande enn
regjering...
Folkebiblioteket i kommunesektoren 2013
 sdsdsds Netto
driftsutgifter
(1000 kr)
Pst. Årsverk Pst.
Folkebiblioteket 1.385....
Høgast «tilfredshetsskår» av alle kommunale og
statlege tenester
Ingen klagar på biblioteket
 .
0
1
0
99
0
1
0
99
0% 50% 100%
Ja, skriftlig
Ja, muntlig
Ja, både skriftlig og muntlig
Nei,...
Nedgang for folkebiblioteka 2005-13
Kulturløftet: Ikkje noko «bibliotekløft»
 Ikkje noko Kulturløft for
biblioteket
 Budsjettapar i dei fleste
typar kommuna...
Hordaland
511.500 innbyggjarar (SogFj 109.000…)
 33 kommunar (SogFj 26…)
 18 av 33 under 6.000 innbyggjarar (20 av 26 SF...
Hordaland
Biblioteka i Hordaland
 33 kommunar, 60 bibliotekavdelingar (9 i
Bergen)
 20 av 33 kommunar har berre éi avdeling
 Besø...
Tidsplanen til Jan Tore Sanner
 Stortingsmelding mars
2015, om nye oppgåver
 Vår 2016; siste
tilbakemeldingsfrist for
ko...
Gratulerer….
Gratulerer med sammenslåingsvedtak!
Stokke, Andebu og Sandefjord søkte i dag om å slå seg sammen. -
Jeg vil g...
Sogn kommune – vert ikkje noko av…
Hordaland og kommunestruktur..
 I dag 33 kommunar, 15 med under 5.000 innbyggjarar
 Bergensutfordringa…?
 Endringar i B...
NIVI-Noreg vert ikkje realisert….
Kommunestruktur: Fire moglege alternativ
1. Variert kommunestruktur med ca. 300 (eller
fleire) kommunar
2. Store kommunar,...
Biblioteka i Hordaland 2003-2014
10
12
14
16
18
20
22
prosent
NDU folkebibl i pst. av NDU-kultur tot
Hordaland
Landet
Biblioteka i Hordaland 2003-2014
Biblioteka i Hordalandskommunar 2014
 Netto driftsutgifter per innbyggjar til folkebibl
2014, 5 komm. på topp og 5 på bot...
Biblioteka i Hordalandskommunar 2014
 NDU folkebibliotek i pst. av NDU kultur i alt 2014,
5 komm. på topp og 5 på botnen
...
Biblioteka i Hordalandskommunar 2007-2013
.
Folkebibliotekets utfordringar
 Digitaliseringa, på
godt og vondt
 Dei nye oppgåvene
og funksjonane
 Eit endra publikum...
Framtida for folkebiblioteka….
Utviklingstrekk
 Færre avdelingar
 2000:1.005
 2013: 715
 Sviktande (bok)utlån
 Færre ...
Vil ha bibliotek i sentrum…
 «Senterpartiet vil flytte biblioteket fra rådhuset til busstomta i
Vikersund og skape en møt...
Kommunesamanslåingar 1988/92
Vestfold (3, 1988), Fem nye byregionar (1992)
- Start biblioteksamarbeidet lenge før samanslå...
Regionskommune Bornholm 2003
 5 kommunar, DEK 77-545 pr. innbyggjar i driftsutgifter
 Hurtigarbeidande utval, 14 persona...
Bibliotek-Noreg 2015-2025
 Store strukturendringar i bokbransjen neste tiåret
 222 kommunar, 3-400 hovudbibliotek og fil...
Bibliotek-Noreg 2015-2025
 Papirbok og utlån langt mindre viktig
 Møteplassfunksjonen er (må verte) styrkt
 Andre og ny...
Stormen Bibliotek og Litteraturhus
 Bodø: 328 mill. kroner
 I alt – Kulturhus og
Bibliotek: 1,3 mrd. kroner
 Hamar: 100...
Hordalandsbiblioteka 2015-2025
 Det vert kommunesamanslåingar også i
Hordaland
 Det vert færre hovudbibliotek
 Sentrali...
Bibliotekarane 2015-2024
Ventetida er over, framtida er uviss:
 Folkebibliotekarane må invitere
kollegaer i nabokommunane...
 Memory institutions, Cultures of
Expression and the Public Sphere –
 This project explores the role of libraries
and ar...
Bibliotek møter kommunereform i Hordaland
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bibliotek møter kommunereform i Hordaland

206 views

Published on

Foredrag for bibliotektilsette i Hordaland 3.6.2015

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bibliotek møter kommunereform i Hordaland

 1. 1. Georg Arnestad Bibliotek møter kommunereform i Hordaland Sund 3. juni 2015
 2. 2. Kommunereforma 2015- 2017 1. Kommunereforma er ei nasjonalt viktig reform. Ho vert likevel mindre omfattande enn regjeringa hadde tenkt seg. 2. Uoversiktleg situasjon i dag. 3. Kulturfeltet spelar inga særleg rolle i diskusjonen 4. Folkebiblioteka spelar ei ubetydeleg rolle
 3. 3. Folkebiblioteket i kommunesektoren 2013  sdsdsds Netto driftsutgifter (1000 kr) Pst. Årsverk Pst. Folkebiblioteket 1.385.929 0,52 1.765 0,49 Kultursektoren 9.951.607 3,77 7.370 2,00 Kommunesektoren 264.255.372 100 361.135 100
 4. 4. Høgast «tilfredshetsskår» av alle kommunale og statlege tenester
 5. 5. Ingen klagar på biblioteket  . 0 1 0 99 0 1 0 99 0% 50% 100% Ja, skriftlig Ja, muntlig Ja, både skriftlig og muntlig Nei, har aldri klaget Har du noen gang klaget på forhold ved biblioteket? (frekvensfordeling i prosent) 2013 (n=1875) 2010 (n=1426)
 6. 6. Nedgang for folkebiblioteka 2005-13
 7. 7. Kulturløftet: Ikkje noko «bibliotekløft»  Ikkje noko Kulturløft for biblioteket  Budsjettapar i dei fleste typar kommunar  Kommunalt kulturløft: Idrettsløft og kultur- byggløft  ”Begivenhetskulturen” på frammarsj  Øyremerkte løyvingar?  Får statlege midlar til ”møteplassfunksjonar”  På kulturfeltet brukar kommunane mest arbeidstid til bibliotek  Mange gamle og nedslitne biblioteks- lokale  Høgast prioritering siste åra i Oslo og ein del småkommunar  Dei 100 minste kommunane brukar i snitt 0,7 årsverk til folkebiblioteket…
 8. 8. Hordaland 511.500 innbyggjarar (SogFj 109.000…)  33 kommunar (SogFj 26…)  18 av 33 under 6.000 innbyggjarar (20 av 26 SF)  Gjennomsnitt: 15.496 (SogFj 4.190)  Utan Bergen: 7.383  54 pst. bur i Bergen, 74 pst i Bergensområdet  Sterkast vekst i Bergensområdet Vestlandsutfordringa:  Vekst langs kysten. Stagnasjon inne i fjordane.
 9. 9. Hordaland
 10. 10. Biblioteka i Hordaland  33 kommunar, 60 bibliotekavdelingar (9 i Bergen)  20 av 33 kommunar har berre éi avdeling  Besøk, utlån, årsverk under landssnittet  152,6 årsverk i biblioteka; gj.snitt: 4,6 årsverk (2013) (2007: 159 årsverk, snitt: 4,8)  19 av 33 kommunar har 2,0 årsverk eller mindre  11 kommunar eitt årsverk eller mindre  Bergen har 53 pst. av bibliotekårsverka
 11. 11. Tidsplanen til Jan Tore Sanner  Stortingsmelding mars 2015, om nye oppgåver  Vår 2016; siste tilbakemeldingsfrist for kommunane  Våren 2017: Samla prop. om ny kommune- struktur. Lov.prp. om nye oppgåver for kommunane.  Iverksetjing: 1.1.2020 Ekspertutvalet (Vabo- utvalet). Vurdert stor- leik og nye oppgåver
 12. 12. Gratulerer…. Gratulerer med sammenslåingsvedtak! Stokke, Andebu og Sandefjord søkte i dag om å slå seg sammen. - Jeg vil gratulere Stokke, Andebu og Sandefjord med et historisk vedtak, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (06.02.2015)
 13. 13. Sogn kommune – vert ikkje noko av…
 14. 14. Hordaland og kommunestruktur..  I dag 33 kommunar, 15 med under 5.000 innbyggjarar  Bergensutfordringa…?  Endringar i Bergen = endringar elles også  Dimensjonen kyst <-> innland er viktig, her òg…  Samle fleire kystkommunar? Fjordkommunar? Eventuelt kor mange?  Betyr fylkesgrensa noko? Voss mot Sogn…  33 kommunar vert til 10, 15, 20?  Om ikkje anna: Gode tider for konsulentselskapa…  Kommunevalet 2015 vert eit viktig «kommune- samanslåingsval»
 15. 15. NIVI-Noreg vert ikkje realisert….
 16. 16. Kommunestruktur: Fire moglege alternativ 1. Variert kommunestruktur med ca. 300 (eller fleire) kommunar 2. Store kommunar, med nokre unntak, ca. 150 kommunar 3. Regionkommunar: alle med minst 15.000 innbyggjarar. Ca. 80 kommunar 4. Fleksibel kommunestruktur: store kommunar får fleire oppgåver enn små kommunar  (Eigne storbykommunar..??: Oslomodellen) Folkebiblioteket som reint kommunalt ansvar i alle alternativa
 17. 17. Biblioteka i Hordaland 2003-2014 10 12 14 16 18 20 22 prosent NDU folkebibl i pst. av NDU-kultur tot Hordaland Landet
 18. 18. Biblioteka i Hordaland 2003-2014
 19. 19. Biblioteka i Hordalandskommunar 2014  Netto driftsutgifter per innbyggjar til folkebibl 2014, 5 komm. på topp og 5 på botn 1252 Modalen 1.648 1265 Fedje 1.316 1234 Granvin 760 1259 Øygarden 723 1233 Ulvik 652 1263 Lindås 215 1201 Bergen 214 1221 Stord 195 1245 Sund 178 1247 Askøy 134
 20. 20. Biblioteka i Hordalandskommunar 2014  NDU folkebibliotek i pst. av NDU kultur i alt 2014, 5 komm. på topp og 5 på botnen 1253 Granvin 37,0 1253 Osterøy 32,0 1224 Kvinnherad 30,1 1222 Fitjar 28,8 1259 Øygarden 27,4 1216 Sveio 13,5 1252 Modalen 11,9 1251 Vaksdal 11,6 1201 Bergen 9,9 1232 Eidfjord 4,6
 21. 21. Biblioteka i Hordalandskommunar 2007-2013
 22. 22. .
 23. 23. Folkebibliotekets utfordringar  Digitaliseringa, på godt og vondt  Dei nye oppgåvene og funksjonane  Eit endra publikum  Færre og større bibliotek  Frå bokutlån til …  Fleire piler peikar nedover for biblioteka  Biblioteket er mindre viktig enn før…  Publikum endrar seg  Kommunereforma er viktig nok for det enkelte bibliotek….  …men for ”bibliotek- institusjonen” er den endå viktigare ??
 24. 24. Framtida for folkebiblioteka…. Utviklingstrekk  Færre avdelingar  2000:1.005  2013: 715  Sviktande (bok)utlån  Færre kundar  Større og satsande bykommunar  Rike utkantkommunar er seg sjølve nok Utfordringar  E-boka  Innkjøpsordningane (1/3 som e-bok?)  Strømming  Døgnope?  Skule-/folkebibliotek  Debattarena: Bibli- otek og litteraturhus  Bibliotek utan bøker?
 25. 25. Vil ha bibliotek i sentrum…  «Senterpartiet vil flytte biblioteket fra rådhuset til busstomta i Vikersund og skape en møteplass» Et bibliotek er mer enn bare å låne ut bøker. Det skal være en samlingsplass, et sted for meningsutveksling og diskusjon og mye, mye mer.
 26. 26. Kommunesamanslåingar 1988/92 Vestfold (3, 1988), Fem nye byregionar (1992) - Start biblioteksamarbeidet lenge før samanslåinga - Ny norm: det dårlegaste eller det beste? - Samordning av personalressursane, «naturlig avgang…» - Avgjere lokalisering av hovudbibliotek tidleg i prosessen - Nedlegging av filialar… Vitalisere lokalbiblioteket? - Mindre interessant å arbeide ved filialar/avd.bibliotek - Storkommune og nærleik, går det bra i lag? - Plassering av biblioteksjef i leiarteamet - Samordning med skulebiblioteket - Val av organisasjonsmodell viktig for biblioteket
 27. 27. Regionskommune Bornholm 2003  5 kommunar, DEK 77-545 pr. innbyggjar i driftsutgifter  Hurtigarbeidande utval, 14 personar…  Leiingsutfordringar: «80% høvdinge og 20% indianere»  Ulike historieforteljingar, personalsem., «benchmarking»  Ikkje gjer innsparingar samtidig med fusjonen  Bruk tid på å skape overblikk; opningstider, servicenivå…  Ulike budsjettrutinar vanskeleggjer økonomisk oversyn  Skap ein tydeleg organisasjon tidleg  Større fagleg fellesskap og enklare avgjerdssystem  Betre IT-støtte for små bibliotek
 28. 28. Bibliotek-Noreg 2015-2025  Store strukturendringar i bokbransjen neste tiåret  222 kommunar, 3-400 hovudbibliotek og filialar  Men kva vert hovudmodellen for kommune-Noreg  Fleire store by-bibliotek  Folkebiblioteka framleis kommunale  Skulebibliotek = folkebibliotek  Statens rolle meir direkte; avtalar og lisensar for e-bøker og andre digitale medium  STILL KRAV
 29. 29. Bibliotek-Noreg 2015-2025  Papirbok og utlån langt mindre viktig  Møteplassfunksjonen er (må verte) styrkt  Andre og nye oppgåver for biblioteka  Litteraturhusa ?  Mindre lågterskel, meir elite…  2025-scenarioet er relativt uavhengig av endringar av kommunestrukturen  KRAV: INGEN SVEKKING AV BIBLIOTEK- TILBODET  Fleire statlege tilskotsmidlar
 30. 30. Stormen Bibliotek og Litteraturhus  Bodø: 328 mill. kroner  I alt – Kulturhus og Bibliotek: 1,3 mrd. kroner  Hamar: 1000 besøkande per dag…  Kulturhus/bibl/kino etc smeltar saman…
 31. 31. Hordalandsbiblioteka 2015-2025  Det vert kommunesamanslåingar også i Hordaland  Det vert færre hovudbibliotek  Sentraliseringa går no sin gang uansett
 32. 32. Bibliotekarane 2015-2024 Ventetida er over, framtida er uviss:  Folkebibliotekarane må invitere kollegaer i nabokommunane på ettermiddagskaffi med kake  Sektoren må melde seg på i debatten  Sektoren må begynne å stille krav
 33. 33.  Memory institutions, Cultures of Expression and the Public Sphere –  This project explores the role of libraries and archives as memory institutions underpinning the cultural and political public sphere in a changing technological context

×