Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentácia projektu WebMap na podujatí OSS Víkend Bratislava 2016

389 views

Published on

Mgr. Miloslav Ofúkaný, Mgr. Martin Kalivoda a Bc. Martin Pravda (AMAVET klub č. 962): GIS hosting WebMap postavený nad open-source technológiami je realitou, 4. ročník komunitného podujatia OSS Víkend, 9.-10.4.2016, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentácia projektu WebMap na podujatí OSS Víkend Bratislava 2016

 1. 1. GIS hosting WebMap postavený nad open-source technológiami je realitou Miloslav Ofúkaný Martin Kalivoda Martin Pravda
 2. 2. 24. 2. 2011 registrácia domény WebMap.sk Miloslav Ofúkaný zakladateľ (autor myšlienky WebMap)
 3. 3. 24. 4. 2013 ŠVK Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave Milo Ofúkaný sa stretol s prvým spolupracovníkom Dominik Abrahám Tvorba webovej aplikácie s podporou mapovej služby WFS-T
 4. 4. Dominik Abrahám spoluzakladateľ (prvé technické riešenie WebMap)
 5. 5. 8. 4. 2014 VPS hosting pre WebMap.sk
 6. 6. 16. 5. 2014 GISáček Ostrava – bakalárska sekcia prvá prezentácia WebMap
 7. 7. 16. 5. 2014 GISáček Ostrava noví členovia tímu WebMap
 8. 8. 2. 7. 2015 OSSConf Žilina – OpenGIS sekcia druhá prezentácia WebMap
 9. 9. 2. 7. 2015 OSSConf Žilina – OpenGIS sekcia členovia tímu WebMap
 10. 10. 2. 7. 2015 OSSConf Žilina – OpenGIS sekcia Radka Poláková
 11. 11. 2. 7. 2015 OSSConf Žilina – OpenGIS sekcia Martin Kalivoda
 12. 12. AMAVET klub č. 962 zastrešuje WebMap Dňa 20. marca 2015 založil Milo Ofúkaný náš klub, ktorý je miestnou organizáciou občianskeho združenia AMAVET (Asociácia pre mládež, vedu a techniku). Dňa 4. marca 2016 grantová komisia AMAVETu rozhodla o finančnej podpore pre náš projekt WebMap – GIS hosting pre školské projekty Vedúcim projektu je Martin Kalivoda a ďalší členovia tímu sú: • Dominik Abrahám • Marcel Kočíšek • Milo Ofúkaný • Martin Panák • Radka Poláková • Martin Pravda
 13. 13. WebMap Open-source GIS-hosting Administrátorské rozhranie GIS na WEBe API Integrovaný priestor Priestorová databáza Vizualizácia Distribúcia priestorových dát (Geo)processing Mapové šablóny Výuka Prezentácia projektov Open data User interface Video tutoriály Komunita Zdieľanie skúseností
 14. 14. Ciele projektu WebMap – GIS hosting pre školské projekty • Vytvoriť webové grafické užívateľské rozhranie pre správu účtov užívateľov, správu ich priestorových dát a mapových aplikácií • Nasadiť študentské priestorové dáta a mapové aplikácie • Vytvoriť tutoriály • Šíriť osvetu otvorených technológií a otvorených dát
 15. 15. Cieľová skupina projektu WebMap • Študenti vysokých škôl so zameraním na prírodné a technické vedy • Študenti stredných škôl so zameraním na informatiku a geodéziu • Učitelia stredných a vysokých škôl
 16. 16. GIS-hosting –> rozšírený web-hosting Web-hosting • Úložný priestor • Nepriestorová databáza • Server-side programovací jazyk • FTP, SSH GIS-hosting • Úložný priestor • Priestorová databáza • Server-side programovací jazyk • FTP, SSH • Mapový server (WMS, WFS, WCS, atď.) • Geoprocesné služby (WPS)
 17. 17. Webové GIS aplikácie • Aplikácie prístupné na webe • Spúšťané vo webovom prehliadači • Pracujúce s priestorovými informáciami (poloha X, Y, (Z), téma, čas) • Známe príklady: – Google Maps – OpenStreetMap – Turistickamapa.sk – Panoramio – Výsledky volieb 2016 – SHMÚ.sk – ...
 18. 18. • Cyklorouting (Martin Kalivoda, Martin Panák) • GPX (m)app (Martin Kalivoda, Lenka Hozzová) • D3 TopoJSON (Martin Pravda) • Routing (Dominik Abrahám, Radka Poláková) • Hiking (Dominik Abrahám) • Tenký klient pre WPS (Dominik Abrahám) Zoznam hostovaných študentských webových GIS aplikácií na WebMap.sk
 19. 19. Výhody umiestnenia webovej GIS aplikácie na WebMap.sk • Svoje projekty budete mať prístupné na internete kdekoľvek a kedykoľvek, čo oceníte: – Pri prezentácii na konferenciách (aj na OSSConf ), ŠVOČ, ŠVK a pod. – Pri obhajobách bakalárskych a diplomových prác – Pri pracovných pohovoroch • Získate komparatívnu výhodu na trhu práce v oblasti geoinformatiky • Interakcia s inými užívateľmi • Výmena know-how
 20. 20. Aké GIS aplikácie prijímame? • Semestrálne projekty • Ročníkové projekty • Bakalárske projekty • Diplomové projekty • Osobné projekty • Výukové projekty • Pracovné projekty
 21. 21. Máme základ, ktorý rozširujeme • Virtuálny server – OS Linux Debian • Starý portál Webmap.sk (v produkcii) – Hostované aplikácie – Konfigurácia aplikácie manuálna • Nový portál Webmap.sk (vo vývoji)
 22. 22. 20. 2. 2016 Technologický brainstorming programátorskej zložky WebMap tímu
 23. 23. Technológie • Prapôvodná myšlienka – Štandardné technológie – PHP, SQL, JS, HTML, CSS • Javascript – Server side • NodeJS • ExpressJS • MongoDB – Client side • Openlayers • Jade (template engine)
 24. 24. • Priestorové operácie a práca s priestorovými dátami – PostgreSQL, PostGIS – Rôzne server side nástroje • Server – Debian, VPS • Ďalej plánujeme implementovať: – Geoserver – GRASS – Horizontálne aj vertikálne škálovanie Technológie
 25. 25. 13. 3. 2016 Codesprint
 26. 26. Server-side Administrátorské rozhranie DASHBOARD FTP, SSH služby Konfigurácia databázy PostgreSQL/PostGIS Konfigurácia Geoserver-a Konfigurácia geoprocesných služieb GRASS Užívateľ Webové GIS aplikácie užívateľa Vízia Súčasný stav vs. Vízia vs. súčasný stav realizácie GIS hostingu WebMap.sk
 27. 27. 16. 3. 2016 GISáček – Martin Pravda tretia prezentácia WebMap
 28. 28. 17. 3. 2016 sympózium GIS Ostrava Martin Kalivoda, Martin Pravda
 29. 29. Súčasná funkcionalita • Registrácia užívateľov • Autorizácia užívateľov • Vytvorenie rolí v databáze • Nahrávanie priestorových údajov vo formáte .SHP • Zobrazovanie priestorových údajov vo formáte GeoJSON • Zobrazovanie metaúdajov • Vymazávanie priestorových údajov z databázy
 30. 30. Scenár použitia GIS hostingu WebMap 3. Distribúcia 2. Konfigurácia (voliteľná) Dáta, HTML, CSS, Javascript, Node.js, PHP, OpenLayers, Leaflet PostgreSQL, PostGIS, Geoserver, GRASS, a pod. 1. Registrácia
 31. 31. Proces registrácie užívateľov Webmapu (koncepcia) MongoDB useremail password PostgreSQL /schema Geoserver /workspace Linux Debian /home Vytvorenie užívateľov/rolí s príslušnými právami Meno a heslo totožné ako pri registrácii Registrácia
 32. 32. Ako vidia pôsobenie v projekte WebMap jeho členovia? • „Ako študentovi kartografie a geoinformatiky mi to prišla ako veľmi dobrá myšlienka, ktorá by oblasť geoinformatiky (ako aj vlastné zručnosti) vedela obohatiť a posunúť dopredu.“ • „Výsledkom celého nášho úsilia by mal byť integrovaný systém GIS nástrojov v prostredí webu.“
 33. 33. Chceš nahliadnuť hlbšie? • Baví Ťa programovanie? • Chceš získať skúsenosti pri vývoji jadra Webmapu? • Chceš spoznať nových ľudí? • Máš talent na marketing? • Vedel by si nám pomôcť s hardwarom? • Vidíš v projekte potenciál a bol by si ochotný projektu poskytnúť dar? • Máš nejaký iný nápad, ako zlepšiť Webmap? • Ak si aspoň na jednu z otázok odpovedal „Áno!“, kontaktuj náš tím na info@webmap.sk
 34. 34. Ak Ťa WebMap ďalej zaujíma Príď na naše prednášky: • Fórum mladých geoinformatikov od 2. do 3. júna 2016 vo Zvolene • OSSConf od 29. júna do 1. júla 2016 v Žiline kde budeme prezentovať prvú verejnú verziu GIS hostingu Výzva k aktívnej účasti v sekcii OpenGIS na OSSConf: • pošli návrh svojej prednášky na tému otvorené mapové aplikácie a otvorené geografické dáta

×