Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Vnímání nebezpečných oblastíobyvateli Ostravy             Student: Iva SvobodováVedoucí: Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Cíle projektu  • Zjistit od Ostravanů lokality ve městě,    kde se necítí bezpečně.  • Zjistit důvody pro tento poc...
Postup řešení  1. Seznámení se s metodikou výzkumu  2. Příprava map a otázek do dotazníku  3. Vytipování oblastí pro pr...
Metodika • Metody získání informací   • dotazník (informace k zakresleným oblastem)   • mentální mapy (zakreslení obl...
Vybrané území• Poruba, Pustkovec, Svinov, Třebovice
Mapový podklad • Mapové pole ‐ obsah  • Bloková mapa využití území z ostravského   WMS serveru  • Vrstva silnic s jej...
Mapový podklad ‐ ukázka
Dotazník•Úvod a sociodemografickéotázky  • Pohlaví  • Věk  • Bydliště  • Tematické otázky • Jak moc nebezpečně se v u...
Zpracování zakreslených oblastí • Skenování zakreslených oblastí • Rektifikace snímků • Překryvné analýzy
Výsledky ‐ dotazníky • Celkem získáno 69 dotazníku, z toho 64 platných • Průměrný věk respondentů – 43 let       ...
Výsledky ‐ oblasti • Celkem zakresleno 136 oblastí • Průměrný pocit nebezpečí všech oblastí ‐ 2,49   Ohodnocení pocit...
Výsledky
Výsledky
Zdroje dat, použité programy  • Podkladová data z WMS serveru  http://gisova.ostrava.cz/  • Podkladová data z Magistrát...
Literatura  • Flowerdew, R., Martin, D. (1997): Methods in Human Geography. A guide   for students doing a research proj...
Děkujiza pozornost.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vnímání nebezpečných oblastí obyvateli Ostravy

377 views

Published on

Iva Svobodová: Vnímání nebezpečných oblastí obyvateli Ostravy (prezentácia), 14. ročník študentskej konferencie GISáček, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 10.5.2011

Published in: Technology
 • Be the first to like this

Vnímání nebezpečných oblastí obyvateli Ostravy

 1. 1. Vnímání nebezpečných oblastíobyvateli Ostravy Student: Iva SvobodováVedoucí: Ing. Igor Ivan, Ph.D.
 2. 2. Cíle projektu • Zjistit od Ostravanů lokality ve městě, kde se necítí bezpečně. • Zjistit důvody pro tento pocit. • Vyhodnocení výsledků a určení míst v Ostravě, kde mají obyvatelé strach a určení důvodů tohoto pocitu.
 3. 3. Postup řešení 1. Seznámení se s metodikou výzkumu 2. Příprava map a otázek do dotazníku 3. Vytipování oblastí pro provedení průzkumu a vlastní průzkum 4. Zpracování výsledku ‐ skenování map, rektifikace a překryvná analýza 5. Vyhodnocení výsledků a dotazníku
 4. 4. Metodika • Metody získání informací • dotazník (informace k zakresleným oblastem) • mentální mapy (zakreslení oblastí) • Forma dotazování • osobní (v ulicích vybraných oblastí) • Zpracování dat • statistické vyhodnocení • překryvné analýzy (především průnik)
 5. 5. Vybrané území• Poruba, Pustkovec, Svinov, Třebovice
 6. 6. Mapový podklad • Mapové pole ‐ obsah • Bloková mapa využití území z ostravského WMS serveru • Vrstva silnic s jejich názvy, Magistrát města Ostravy • Vrstvy orientačních bodů – kostely, nemocnice, vlakové stanice, sportoviště, nákupní centra, pošty, městské úřady,…
 7. 7. Mapový podklad ‐ ukázka
 8. 8. Dotazník•Úvod a sociodemografickéotázky • Pohlaví • Věk • Bydliště • Tematické otázky • Jak moc nebezpečně se v určené oblasti cítíte? • Co podle Vás v dané oblasti hrozí? • Stal jste obětí trestného činu v určené oblasti? • Která skupina obyvatel vytváří největší pocit strachu?
 9. 9. Zpracování zakreslených oblastí • Skenování zakreslených oblastí • Rektifikace snímků • Překryvné analýzy
 10. 10. Výsledky ‐ dotazníky • Celkem získáno 69 dotazníku, z toho 64 platných • Průměrný věk respondentů – 43 let Celkem (%) Pohlaví muži 32 50,0 ženy 32 50,0 Věk 20‐29 let 18 28,1 30‐39 let 14 21,9 40‐49 let 12 18,8 50‐59 let 5 7,8 60‐69 let 10 15,6 70 a více let 5 7,8 Bydliště Poruba 53 82,8 Pustkovec 2 3,1 Ostatní území Ostravy 6 9,4 Mimoostravská území 3 4,7
 11. 11. Výsledky ‐ oblasti • Celkem zakresleno 136 oblastí • Průměrný pocit nebezpečí všech oblastí ‐ 2,49 Ohodnocení pocitu nebezpečí (%) 1 trochu (špatný pocit) 25,0 2 27,9 3 25,7 4 15,4 5 hodně (nevkročil/‐a bych do této oblasti) 5,9 • Počet oblastí, podle předmětu a původce strachu Podle předmětu strachu Ano (%) Podle původce strachu Ano (%) Verbální obtěžování, výhružky 65,4 Podnapilé osoby 43,4 Krádež 63,2 Mladí výtržníci 41,9 Loupež 29,4 Bezdomovci 36,8 Napadení 28,7 Narkomani 16,9 Sexuální nátlak 27,9 Menšiny 36,0 Jiné 1,5 Jiné 6,6
 12. 12. Výsledky
 13. 13. Výsledky
 14. 14. Zdroje dat, použité programy • Podkladová data z WMS serveru http://gisova.ostrava.cz/ • Podkladová data z Magistrátu města Ostravy • Podkladová data z WMS serveru http://geoportal.gov.cz/ • ArcGIS 9.3 – ArcMap, ArcCatalog • Microsoft Office
 15. 15. Literatura • Flowerdew, R., Martin, D. (1997): Methods in Human Geography. A guide  for students doing a research project. Pearson Education Limited, 296 p.,  ISBN 0‐582‐28973‐4. • Grosová, S.: Marketing: principy, postupy, metody. 1.vyd. VŠCHT Praha,  2002. s. 137‐1xx. ISBN 80‐7080‐505‐6 • Kotler, P., Keller, K.L.: Marketing management. 12.vyd. Grada, Praha, 2007.  s. 146. ISBN 978‐80‐247‐1359‐5 • Horák, J.: Prostorové analýzy dat. 2.vyd. VŠB‐TUO, Ostrava, 2008. s. 158
 16. 16. Děkujiza pozornost.

×