Poster: Tvorba webovej aplikácie s podporou mapovej služby WFS-T

804 views

Published on

Dominik Abrahám: Tvorba webovej aplikácie s podporou mapovej služby WFS-T (poster), Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 24.4.2013

Published in: Technology
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
804
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
413
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Poster: Tvorba webovej aplikácie s podporou mapovej služby WFS-T

  1. 1. Tvorba webovej aplikácies podporou mapovej služby WFS-TBc. Dominik AbrahámUniverzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme,Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4, Slovensko;dominikabraham@gmail.comÚvodVoľne šíriteľný softvér, ktorý je bez výraznejších licenčných obmedzení, sa v súčasnosti stáva stále viac konkurencieschopný voči proprietárnemu softvéru. V posledných rokoch rastú tiež možnostiwebového programovania, ktoré tak otvára nové obzory aj vo svete geografických informačných systémov. Populárnym spôsobom získavania geografických informácií prostredníctvom webu sú mapovéslužby, pričom niektoré typy umožňujú geografické informácie aj editovať. Tento príspevok zakladá práve na vyššie uvedených skutočnostiach a jeho cieľom bolo vytvorenie webovej aplikácie, ktorápodporuje štandardy konzorcia OGC pre mapové služby WMS a WFS, pričom transakčnú službu (WFS-T) demonštruje možnosť editácie geometrie.Materiál a metódyChod aplikácie zabezpečuje architektúra Web GIS, ktorá je špecifikáciou architektúry klient-server. Princíp je nasledovný: užívateľ odošle cez klientsku aplikáciu požiadavku na webovýserver, ten ju spracuje a zašle ju ďalej mapovému serveru, ktorý získa dáta z priestorovejdatabázy, zašle ich naspäť webovému serveru, a ten odpovie klientskej aplikácii. Na obrázku 1môžeme vidieť opísaný princíp v podaní nami použitého softvéru.Za záujmové územie bol zvolený kataster Podunajské Biskupice. Prezentuje ho deväťvybraných vektorových vrstiev. Ich zdrojom je portál OpenStreetMap, ktorý slúžil aj ako predlohaštýlov pre zobrazovanie týchto vrstiev.ZáverKostru tejto práce tvorí interoperabilita množstva nástrojov. Možno teda konštatovať, že bez štandardov konzorcia OGC by realizácia bola oveľa komplikovanejšia. Zároveň sa preukázalo, že voľnešíriteľný softvér, na ktorom stavajú aplikácie typu Web GIS, je dnes už na veľmi dobrej úrovni. Webové mapové aplikácie majú pestrú škálu využitia a možnosť editácie geometrie zjednodušujeužívateľovi aktualizáciu priestorových informácií. Napríklad v rámci mestského informačného systému môžeme prostredníctvom takejto aplikácie pridávať do vrstvy zastavanej plochy novovzniknutéstavby. Podobná aplikácia na turistickom portáli by umožnila upravovať trasy turistických chodníkov, ktoré by nezodpovedali realite, prípadne pridávať tie, ktoré sa v mape nenachádzajú. Webováaplikácia s podporou mapovej služby WFS-T je preto vhodný nástroj na udržiavanie aktuálnosti priestorových dát.Výsledky a diskusiaPo ukončení vývoja aplikácie, bola celá architektúra presunutá na školský server, kde jeverejne dostupná na adrese http://158.195.43.203/transakcny_klient. Výsledná aplikácia jeuložená v HTML dokumente. Zdrojový kód vytvorený v jazyku JavaScript je interpretovaný vowebovom prehliadači a komunikácia s mapovým serverom prebieha vďaka funkciám knižniceOpenLayers. Štýly pre užívateľské rozhranie a pre zobrazované WFS vrstvy sú zapísané v CSSdokumente a štýly pre WMS vrstvu sú uložené v SLD dokumente.Aplikácia využívajúca knižnicu OpenLayers vyžaduje minimálne jednu podkladovú vrstvupripojenú prostredníctvom WMS. Tou je v našom prípade hranica katastra. Ostatné vrstvy(overlays - viď obrázok 2) sú pripojené prostredníctvom WFS. Užívateľ má možnosť editovať trivybrané vrstvy - body záujmu, cestnú sieť a zastavanú plochu (viď obrázok 3), pričom každá znich zastupuje jeden základný typ geometrie (bod, línia, polygón).Testovanie aplikácie prebehlo vo všetkých momentálne najpoužívanejších webovýchprehliadačoch: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer. Poskytovanátransakčná služba fungovala vo všetkých prípadoch rovnako. Po vizuálnej stránke saaplikácia v jednotlivých prehliadačoch líšila buď len nepatrne, alebo vôbec.Obr. 2 Webová mapová aplikácia: základné zobrazenie s roztvoreným zoznamom vrstievObr. 3 Webová mapová aplikácia: použitie nástroja na editáciu vrstvy zastavanej plochy Obr. 4 Webová mapová aplikácia: hlásenie o úspešnom uložení zmienObr. 1 Princíp fungovania aplikácia

×