Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Súčasný stav a perspektívy Integrovaného manažmentu krajinykom...
Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajiny   Zostavovanie geologickýc...
Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajiny  Krajinnoekologický komplex ...
Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajiny               ...
Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajiny               ...
Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajinyPostup spracovania     DM...
Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajinyPostup spracovania      ...
Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajinyPostup spracovania      ...
Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajinyPostup spracovania      ...
Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajiny    syntéza analytických po...
Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajiny Areál KEK‐ syntetická vrstva ...
Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajiny Geologicko‐substrátový komple...
Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajiny Pôda: •kód pôdneho subtypu ...
Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajiny    Ovzdušie:    •Klim...
Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajiny               ...
Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajiny       Stresové javy a z...
Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajiny   Chránené územia prírody ...
Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajiny     Ukážka použitia atrib...
Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajiny Výmole, krasové javy, svahov...
Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajiny  Vyhraničenie povodia k zad...
Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajiny  Hodnotenie regiónov  Atri...
Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajiny        Ohrozenie blesk...
Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajiny        Povodňové ohroz...
Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajiny     Revitalizácia krajin...
Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajiny Digititálna priestorová   ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy IMK

786 views

Published on

Dušan Kočický: Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajiny (prezentácia), Geologický informačný systém - včera, dnes a zajtra, 7.4.2011, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Published in: Technology
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
786
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
26
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy IMK

 1. 1. Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Súčasný stav a perspektívy Integrovaného manažmentu krajinykomplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajiny ESPRIT, s.r.o., Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica www.esprit-bs.sk ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11 www.geology.sk Dušan Kočický kocicky@esprit-bs.sk,
 2. 2. Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby  integrovaného    manažmentu krajiny Komplexná geologická informačná báza pre potreby ochrany  prírody a manažmentu krajiny Reprezentatívne potenciálne geoekosystémy Krajinnoekologický komplex– čo to je? • Krajinná jednotka ‐ otvorený systém vzájomne interagujúcich a  vzájomne sa podmieňujúcich (hmotu a energiu si vymieňajúcich)  zložiek litosféry, hydrosféry, biosféry, antroposféry a atmosféry. 
 3. 3. Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajiny Krajinnoekologický komplex • a1‐ ovzdušie • a2‐ technické objekty a       využitie zeme • a3‐ rastlinstvo a živočíšstvo • a4‐ reliéf (georeliéf) • a5‐ pôdy • a6‐ vodstvo • a7‐ geologický podklad
 4. 4. Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajiny Krajinnoekologická základňa IMK Prvotná krajinná štruktúra Druhotná krajinná štruktúra Terciárna krajinná štruktúra ochranné geodynamické potenciálna  prvky reálnej  prvky  ochrana ochrana ochrana kultúr.  chemické reliéf pásma    javy vegetácia vegetácie substrátu prírody (OP) vôd pamiatok (KP) znečistenie PZ tech.objektov geol. podklad a  geofyzikálne  ochrana les‐ KP – medzin.  fyzikálne  živočíšstvo prvky vôd prvky ÚSES ných zdrojov substrát javy dohovory znečistenie PZ geochemické prvky poľnoh.  OP – medzin.  ochrana mechanické pôda dohovory pôdy javy využitia pôdy znečistenie PZ A N extrémne  urbanistické ochrana  infekčné A voda nerast.zdrojov prírodné javy prvky znečistenie PZ L Ý Z ovzdušie A prírodné stresové využitie ochrana prír.  ochrana pamiat.  sekundárne  biotopy ochrana prírody  javy krajiny zdrojov (PZ) fondu stresové javy abiotický komplex komplex negatívnych  komplex pozitívnych javov javov S Y N T syntéza pozitívnych  É a negatívnych javov Z REPGES A Krajinnoekologický komplex Krajinnoekologický komplex
 5. 5. Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajiny Postup spracovania Primárne vstupné vrstvy: mapa morfotopov parametre georeliéfu generované s využitím DMR: vedúci faktor •morfograficko‐polohový typ     s formy u •geometrická forma (horizontálna   geologická mapa (s účelovou  p  a normálová krivosť) hydrogeologickou  e  •Sklon a ižinierskogeologickou r  abiokomplex •Expozícia, oslnenie interpretáciou) p  syntetická o  pracovná Klimageografická mapa z jednotka í c  i  mapa pôdnych typov a mapa skeletnatosťi pôdy mapa obsahu humusu mapa hĺbky pôdy prehodnoteine využitie vertikálnych  vzniknutých  ‐gravitačné deformácie, zákonitostí kombinácií ‐erózna ohrozenosť parametrov ‐ekologická stabilita ‐Ekostabilizačné návrhy ‐optimalizácia Súčasná krajinná štruktúra Krajinno- ekologický komplex - KEK Potenciálna vegetácia •Interpretácia •Klasifikácia •Návrhy objekt GIS ‐ Digitálna mapa KEK
 6. 6. Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajinyPostup spracovania DMR 20x20
 7. 7. Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajinyPostup spracovania Expozícia georeliéfu Sklon georeliéfu DMR 20x20 Normálová krivosť georeliéfu v smere  spádnic Horizontálna krivosť georeliéfu v smere  vrstevníc
 8. 8. Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajinyPostup spracovania ZB GIS – jednotná referenčná báza ? geologická mapa upravená podľa referenčného  podkladu ZM 1:10 000
 9. 9. Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajinyPostup spracovania zabezpečenie topologickej a obsahovej konzistentnosti riešenia Porovnanie priebehu hraníc geologického podkladu z geologickej mapy  1:50 000 a hraníc pôdnych typov z pôdnej mapy. 
 10. 10. Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajiny syntéza analytických podkladov  ‐ krajinno‐ekologický komplex
 11. 11. Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajiny Areál KEK‐ syntetická vrstva obsahujúca  nasledovné atribúty: Reliéf: •kód morfografickej charakteristiky formy reliéfu •kód polohy formy vzhľadom k  transportu materiálu •prevládajúci sklon formy ‐ kategória •kód geometrickej formy – v smere spádnice •kód geometrickej formy – v smere vrstevnice •kód orientácie •kód nadmorskej výšky (min, max, mean) •polohový typ reliéfu •členitosť morfografická charakteristika formy reliéfu
 12. 12. Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajiny Geologicko‐substrátový komplex: •genetické zloženie abiokomplexu •litologické zloženie abiokomplexu •prevládajúce zrnitostné zloženie zemín •zatriedenie skalných a poloskalných hornín  podľa stupňa pevnosti •prevládajúca plasticita jemnozrnných zemín •prevládajúca konzistencia jemnozrnných  zemín •prevládajúca uľahnutosť štrkov a pieskov •typ a intenzita priepustnosti •namŕzavosť, kapilárne vzlínanie a objemové zmeny •náchylnosť na presadanie sprašových  sedimentov •prítomnosti eróznych výmoľov v  abiokomplexe •seizmické zaťaženia stavieb územia podľa •prítomnosť krasových javov •informácia o svahových deformáciách  •informácia o prítomnosti skládkok odpadov  •hydrogeologický index s charakterom horniny  •koeficient prietočnosti T [m2.s‐1] ‐ určený  ako G(TY) •koeficient filtrácie k [m.s‐1] ‐ určený ako  G(kZ) •Sv ‐ koeficient zásobnosti voľnej hladiny [%] •genetický typ kvartérnych sdimentov hydrogeologický index s charakterom horniny •hĺbka kvartérnych sedimentov
 13. 13. Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajiny Pôda: •kód pôdneho subtypu podľa Systematického súpisu pôd (Hraško a kol. 1991) •kategória pôdnych druhov •kategória hĺbky pôdy •percentuálny podiel skeletu •percentuálny obsah humusu •bod vädnutia rastlín [m3.m‐3] •koeficient filtrácie v nasýtenej zóne [mm.hod‐1] •poľná vodná kapacita  •retenčná kapacita pôdy[m3.m‐3]
 14. 14. Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajiny Ovzdušie: •Klimaticko‐geografický typ •Teploty •zrážky •Príkon slnečného žiarenia Voda: •typ podzemnej vody •hladina podzemnej vody + Riečna sieť a povodia
 15. 15. Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajiny Landuse a biota: •Súčasná krajinná štruktúra •Potenciálna vegetácia •Druhové zloženie lesov
 16. 16. Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajiny Stresové javy a záťaže
 17. 17. Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajiny Chránené územia prírody a  prírodných zdrojov
 18. 18. Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajiny Ukážka použitia atribučného dotazovacieho nástroja. V mapovom okne aj v atribučnej tabuľke sú zvýraznené objekty  vybraté na zaklade SQL kritéria: Vyber všetky abiokomplexy s retenciou pôdy menšou ako 50 mm a koeficientom  transmisivity väčším alebo rovným 0,00001533.
 19. 19. Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajiny Výmole, krasové javy, svahové deformácie, skládky Výrez z mapy retenčnej schopnosti krajiny.
 20. 20. Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajiny Vyhraničenie povodia k zadanému bodu
 21. 21. Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajiny Hodnotenie regiónov Atribúty: •topologické vlastnosti •čísla prispievajúcich povodí •morfometrické vlastnosti •priemerná, minimálna,  maximálna nadmorská výška •členitosť •sklonitosť •prevládajúca orientácia •súradnice ústia •hydrografické vlastnosti •tvar povodia •hustota riečnej siete •krajinno‐ekologické vlastnosti •štruktúra využitia zeme  (lesnatosť) •celkový erózny odnos •retencia Výrez z mapy Potenciál podrobného povodia pre tvorbu povrchového odtoku. 
 22. 22. Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajiny Ohrozenie bleskovými povodňami
 23. 23. Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajiny Povodňové ohrozenie
 24. 24. Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajiny Revitalizácia krajiny ‐ návrh hydroekologických opatrení 9 •ponechať ornú pôdu •v závislosti od ďalších podmienok  voliť plodiny s priaznivejšími  vododržnými vlastnosťami •sanovať sieť poľných ciest 29  •previesť lesy hospodárske na lesy s ochrannou funkciou a  dodržiavať z toho vyplývajúce zásady hospodárenia v lesných porastoch •vylúčiť ťažbu drevnej hmoty •zabezpečiť optimálne druhové a vekové zloženie lesných porastov, aby sa v  maximálnej miere zvýšila retenčná schopnosť týchto plôch •vylúčiť budovanie lesných ciest
 25. 25. Súčasný stav a perspektívy komplexnej priestorovej databázy Integrovaného manažmentu krajiny Digititálna priestorová http://www.esprit‐bs.sk/mapovy‐server.html databáza projektu

×