Program študentskej vedeckej konferencie PriF UK 2013

2,279 views

Published on

Kompletný program študentskej vedeckej konferencie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá sa bude konať 24. apríla 2013.

Published in: Education
 • Be the first to like this

Program študentskej vedeckej konferencie PriF UK 2013

 1. 1. decká ko á ve Univerzita Komenského v Bratislave en tsk nf er en d Štu cia Prírodovedecká fakulta - - Prírodo kého ns me ve de Ko ck y á z it fak lta Univer PROGRAM u ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ KONFERENCIE 24. apríl 2013Registrácia účastníkov 24. 4. 2013 7.30 - 9.00 vestibul CH1Program konferencie 9.00 Slávnostné otvorenie konferencie Aula CH1-1 9.20 - 10.00 Plenárna prednáška Aula CH1-1 Prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc. Byť vedcom „ab initio“ 10.15 - 12.30 Prezentácie príspevkov v sekciách Biologická sekcia B1-301, B1-305, B1-307 B1-320, B2-304 Environmentálna sekcia B2-404 Chemická sekcia CH1-2, CH1-3 Geografická sekcia B1-435, B2-446 Geologická sekcia G-245 Didaktická sekcia CH2-118 12.30 – 14.00 Občerstvenie pri posteroch 13.00 - 14.00 Posterová sekcia 14.00 - 17.00 Prezentácie príspevkov v sekciách 17.00 - 20.00 Spoločenský večer vestibul B1
 2. 2. Biologická sekciaMiestnosť B1-301Predsedajúci: RNDr. Regina Sepšiová, PhD. Doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD. Mgr. Andrej Ficek, PhD.10.15 – 12.4510.15 - 10.30 Iveta Červenková, Ivana Daubnerová, Dušan Žitňan, Daniel Čižmár: Optimalizácia metód pre transgenézu priadky morušovej, Bombyx mori10.30 - 10.45 Alexandra Zibrinová, Ivana Daubnerová, Dušan Žitňan, Branislav Bednár: Expresia a funkcia receptorov v corpora allata B. mori10.45 - 11.00 Daniel Čižmár, Ladislav Roller, Dušan Žitňan: Molekulové mechanizmy neuroendokrinnej regulácie správania a vývinu hmyzu11.00 - 11.15 Branislav Bednár, Dušan Žitňan, Ivana Daubnerová: Identifikácia promótorov a expresia vybraných neuropeptidov priadky morušovej11.15 - 11.30 Prestávka11.30 - 11.45 Katarína Juríková, Toni Gabaldón: Orphan gene detection in yeast11.45 - 12.00 Ján Štetka, Viera Boháčová, Zdena Sulová, Albert Breier: P-glycoprotein expression patterns in L1210 cells after all-trans retinoic acid and 9-cis retinoic acid treatment suggest involvement of post-transcriptional regulation12.00 - 12.15 Lenka Koptašiková, Peter Solár, Rastislav Jendželovský, Peter Ferenc, Peter Fedoročko: Anticancer and antiproliferative effects of atranorin on mammary cancer 4T1 and normal NMuMG cells12.15 - 12.30 Lucia Lichvárová, Ľubica Lacinová: L-type calcium channels isoformes during neurogenesis of PC12 cells12.30 – 12.45 Emília Vendeľová, Gabriela Hrčková, Samuel Velebný, Miloslava Mrázová: Modulácia imunitnej odpovede flavonoidom silymarínom počas experimentálnej infekcie larválnym štádiom cestóda u myší13.00 - 14.00 Prezentácie posterov14.00 – 16.3014.00 – 14.15 Michala Gáfriková, Petronela Imreová, Eva Miadoková: Sledovanie antioxidačného účinku extraktu z Armoracia rusticana pomocou metód DPPH assay a Reducing power assay14.15 - 14.30 Petronela Imreová, Eva Miadoková, Stephka Chanková, Michala Gáfriková, Ivan Chalupa: Štúdium genotoxického a antimutagénneho účinku hyperforínu14.30 - 14.45 Jana Feruszová, Andrea Šoltýsová, Eliška Gálová: Kvantitatívna analýza génovej expresie apoptózy nenádorových buniek indukovaná fotoaktivovaným hypericín14.45 – 15.00 Barbara Tóthová: Molekulárna genetika ochorenia Charcot-Marie-Tooth typu 1B15.00 – 15.15 Prestávka15.15 – 15.30 Barbora Onderová, Renáta Lukačková: Molekulárna genetika ochorenia Chronická myeloická leukémia15.30 – 15.45 Katarína Janšáková, Natália Kamodyová, Peter Celec: Analýza markerov oxidačného stresu a mikroflóry v slinách pacientov s periodontitídou15.45 – 16.00 Viera Holíková, Michal Kajsik, Lucia Oslanecová, Hana Drahovská: Hostiteľská špecificita bakteriofágov infikujúcich kmene Cronobacter spp.16.00 – 16.15 Martin Chudík, Peter Štefánik: Prenatálny vplyv kyseliny valproovej na expresiu génov kódujúcich GAD 65 a GAD 67 v prefrontálnom kortexe mozgu potkana16.15 – 16.30 Diana Hopková, Kristína Jiríčková, Lucia Bocánová, Zuzana Zvadová, Ján Krahulec, Stanislav Stuchlík, Ján Turňa: Príprava klonov Pichie pastoris schopných produkovať ľudský rastový hormón
 3. 3. Biologická sekciaMiestnosť B1-305Predsedajúci: Mgr. Silvia Bodoriková, PhD. Doc. Mgr. Iveta Herichová, PhD.10.15 – 12.3010.15 - 10.30 Daniela Kramárová, Eva Neščáková, Radoslav Beňuš, Petra Uhrová, Michaela Dörnhöferová, Silvia Bodoriková, Klaudia Kyselicová: Somatometria slovenských vysokoškolských študentiek z PriF UK v Bratislave10.30 - 10.45 Darina Šedovičová, Miloslav Vilímek: Posouzení transpozice musculus tibialis posterior na základě matematické simulace chůze10.45 - 11.00 Daniela Blahútová, Michal Zeman, Monika Okuliarová: Agresívne správanie samcov línií prepelíc japonských selektovaných na vysoký a nízky obsah testosterónu v žĺtku11.00 - 11.15 Monika Záškvarová, Boris Bilčík, Pavel Výboh, Ivan Čavarga, Dušan Chorvát, Alžbeta Chorvátová, Pavol Miškovský: Chorioalantoická membrána prepelice japonskej ako experimentálny model pre štúdium angiogenézy a fotodynamicky aktívnych látok11.15 - 11.30 Prestávka11.30 - 11.45 Jana Ambrušová, Michal Zeman, Anna Veselá, Iveta Herichová: Vplyv rotačného svetelného režimu používaného pri práci na smeny s fázovými posunmi smerom dopredu na expresiu hodinových génov per2 a bmal1 v srdci potkana11.45 - 12.00 Lucia Lapínová, Lucia Lichvárová, Michaela Pavlovičová, Jana Hlinková, Ľubica Lacinová: Influence of different culture condition on store-operated calcium entry and membrane potential in HT22 hippocampal neuronal cell line12.00 - 12.15 Dominika Balážiová, Daniela Staníková, Miloslava Hučková, Juraj Staník, Branislav Vohnout, Katarína Rašlová, Iwar Klimeš, Daniela Gašperíková: DNA analýza génov zodpovedných za familiárnu hypercholesterolémiu (LDLR, ApoB-100 a PCSK9) u slovenských pacientov12.15 - 12.30 Dorota Šoltésová, Lucia Koyšová, Anna Veselá, Boris Mravec, Iveta Herichová: Expresia hodinových génov per2, clock a npas2 a glukózových transportérov v tkanivách chránených a nechránených hematoencefalickou bariérou u kontrolných a diabetických potkanov13.00 - 14.00 Prezentácie posterov14.00 – 16.1514.00 - 14.15 Tomáš Senko, Lucia Kršková: Vplyv prenatálne a perinatálne navodenej hypertenzie na anxietu a habituáciu laboratórneho potkana v období po odstave, v puberte a dospelosti – predbežná štúdia14.15 – 14.30 Henrieta Végešiová, Lucia Kršková: Vplyv prenatálne a perinatálne navodenej hypertenzie na správanie potkana laboratórneho vo vyvýšenom bludisku tvare plus14.30 - 14.45 Zuzana Panáková, Lucia Kršková: Vplyv zvýšenej hladiny angiotenzínu II na materské správanie samíc potkana laboratórneho14.45 - 15.00 Pavel Svitok, Luboš Molčan, Anna Veselá, Michal Zeman: Vplyv zvýšeného príjmu soli v skorých ontogenetických štádiách vývinu na kardiovaskulárne charakteristiky potkanov15.00 – 15.15 Prestávka15.15 - 15.30 Andrea Perrone Halaburková, Ján Kovaľ, Rastislav Jendželovský, Jaromír Mikeš, Lucia Mikešová, Peter Fedoročko: Drug combination study on histone deacetylase inhibitors and hypericin-mediated photodynamic therapy15.30 – 15.45 Jakub Križák, Karel Frimmel, Ružena Sotníková, Ľudmila Okruhlicová: Expresia Cx40 počas zápalu v aorte normotenzného potkana vo fáze subakútneho zápalu15.45 – 16.00 Kristína Lukáčová, Eva Bosíková, Ľubica Niederová: Chronické podávanie syntetických analógov pre dopamínové D3 receptory ovplyvňuje regeneráciu mozgu a správanie zebričky červenozobej (Taeniopygia guttata) po striatálnom poškodení16.00 – 16.15 Elena Školníková, Alžbeta Königová, Michaela Dolinská, Marián Várady: Rezistencia na antihelmintiká u Haemonchus contortus – rozdiel v in vitro odpovedi pri experimentálnej infekcii oviec a kôz
 4. 4. Biologická sekciaMiestnosť B1-307Predsedajúci: Doc. RNDr. František Golais, CSc. Doc. RNDr. Peter Kabát, CSc.10.15 – 12.3010.15 - 10.30 Róbert Szabó, Boris Klempa: Molekulárna evolúcia hantavírusov v strednej Európe10.30 - 10.45 Alexandra Svrbická, Zuzana Balážfyová, Yvetta Gbelská: Analýza fyziologickej funkcie permeázy Knq1p kvasiniek Kluyveromyces lactis10.45 - 11.00 Hana Čuláková, Július Šubík, Yvetta Gbelská: Vplyv delécie génu PDR16 na susceptibilitu patogénnych kvasiniek Candida glabrata a akumuláciu xenobiotík11.00 - 11.15 Iveta Zadražilová, Karel Pauk, Aleš Imramovský, Jiří Hanusek, Martina Masaříková, Alois Čížek, Josef Jampílek: 2-hydroxy-N-[1-(2- hydroxyfenylamino)-1-oxoalkan-2-yl]benzamidy – Potenciální léčiva infekcí MRSA?11.15 - 11.30 Prestávka11.30 - 11.45 Judita Mezovská, Mária Mikulášová, Romana Chovanová: Genetické determinanty rezistencie voči erytromycínu u potravinových a klinických izolátov Staphylococcus spp.11.45 - 12.00 Peter Rózsa, Romana Chovanová, Mária Mikulášová: Molekulárna charakterizácia meticilín rezistentných Staphylococcus epidermidis izolovaných z bryndze12.00 - 12.15 Balázs Sallay, Zuzana Godálová: Baktérie prítomné pri výrobe vína v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti12.15 - 12.30 Mária Šedivá, Jaroslav Klaudíny: Analýza obsahu antimikrobiálneho peptidu v materských kašičkách13.00 - 14.00 Prezentácie posterov14.00 – 14.3014.00 - 14.15 Lucia Fiačanová, Eva Machová: Príprava glykokonjugátu z manooligosacharidu a proteínu ako potenciálnej antifungálnej vakcíny14.15 - 14.30 Ružena Pilišiová, Ema Paulovičová, Dmitry V. Yashunsky, Alexander A. Karelin: Detekcia glukán-špecifických a G9-BSA špecifických protilátok u imunizovaných Balb/c myší
 5. 5. Biologická sekciaMiestnosť B1-320Predsedajúci: Doc. RNDr. Alžbeta Blehová, CSc.10.15 – 12.4510.15 - 10.30 Barbora Chattová, Bohuslav Uher: A preliminary study on diversity and ecology of soil diatoms in urban habitats10.30 - 10.45 Magdaléna Šafářová, Bohuslav Uher, Barbora Chatová: Změny společenstev fytobentosu řeky Dřevnice – hodnocení ekologického stavu v prostoru a čase10.45 - 11.00 Terézia Balážová, František Hindák: Vývinové štádiá nostokálnej cyanobaktérie Rivularia haematites tvoriacej stromatolity v Šujskom rašelinisku v Rajeckej doline11.00 - 11.15 Zuzana Drongová, Ľubomír Kováčik: Zmena hydrologických parametrov pôdy pod vplyvom rastu biologickej pôdnej krusty11.15 - 11.30 Prestávka11.30 - 11.45 Lenka Raabová, Ľubomír Kováčik: Niektoré zaujímavé terestrické riasy zátoky Petuniabukta na Svalbarde, Arktída11.45 - 12.00 Monika Kudrnová, Bohuslav Uher, Barbora Chatová: Rozsivky jako indikátor kvality vody v řece Rokytkné12.00 - 12.15 Tibor Stolárik, Mária Henselová, Miroslava Bugajová, Anna Zahoranová: Vplyv nízkoteplotnej plazmy na vybrané biologické parametre hrachu siateho (Pisum sativum L.)12.15 - 12.30 Eva Bíliková, Alžbeta Blehová, Renáta Švubová: Optimalizácia procesu transformácie a regenerácie transgénnych rastlín z listových explantátov Drosera rotundifolia L.12.30 - 12.45 Andrej Lackovič, Alexander Lux: Transport a translokácia kadmia v rastline s kontraktilnými koreňmi13.00 - 14.00 Prezentácie posterov14.00 – 16.3014.00 - 14.15 Miroslava Vaculíková, Marek Vaculík, Miroslava Luxová: Vplyv rôznych foriem antimónu na rast kukurice siatej (Zea mays L.)14.15 - 14.30 Denis Líška, Zuzana Lukačová, Alexander Lux: Odvodenie kalusovej kultúry zástupcov dvojklíčnolistových a jednoklíčnolistových rastlín v podmienkach in vitro14.30 - 14.45 Milan Soukup, Michal Martinka: Vizualizácia kremičitanových depozitov v Sorghum bicolor L. prostredníctvom fluorescenčnej mikroskopie14.45 - 15.00 Soňa Pastorková, Marek Vaculík: Vplyv zinku na Rumex crispus L., rastlinu využívanú v tradičnej juhoafrickej medicíne15.00 - 15.15 Lenka Šimková, Zuzana Kochanová, Miroslava Luxová: Rozdiely v bielkovinovom obraze klíčnych rastlín kukurice (Zea mays L.) v podmienkach zasolenia, pod vplyvom kremíka a zinku15.15 - 15.30 Prestávka15.30 - 15.45 Marianna Švancárová, Michal Martinka: Veľkosť kremičitanových fytolitov tvorených v rastlinách sa dá cielene ovplyvniť pomocou kadmia15.45 - 16.00 Terézia Gálusová, Andrea Kadášová: Vývin morfologických znakov počas vegetačného obdobia pri druhoch z rodu Mentha16.00 - 16.15 Zita Rydzyková: Zmeny ruderálnej vegetácie po 50 rokoch v Doline Siedmich prameňov16.15 - 16.30 Silvia Bittnerová: Rozšírenie a variabilita spoločenstiev zväzu Vaccinion myrtilli na území Krivánskej Malej Fatry a Oravských Beskýd
 6. 6. Biologická sekciaMiestnosť B2-304Predsedajúci: Prof. RNDr. Jozef Halgoš, DrSc.10.15 – 12.3010.15 - 10.30 Ján Kočišek: Mapovanie a ochrana zástupcov radu Lepidoptera skupiny Rhopalocera na Kysuciach10.30 - 10.45 Tatiana Vaculová, Veronika Tarageľová: Ohniská patogénov prenášaných kliešťom Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) na vybraných lokalitách v Bratislave10.45 - 11.00 Darina Šípošová: Molekulárna a morfologická analýza podeniek (Ephemeroptera: Leptophlebiidae: Atalophlebiinae) z Venezuely11.00 - 11.15 Andrea Rúfusová: Biologické a ekologické vlastnosti spoločenstva podeniek a pošvatiek ako indikátor využitia riečnej krajiny11.15 - 11.30 Prestávka11.30 - 11.45 Michaela Špalková, Marcel Falis, Andrej Renčko, Michal Žďárský, Denisa Daňová: Pôsobenie nízkych dávok ionizujúceho žiarenia, azoxystrobinu a vybraných ťažkých kovov na modelový organizmus druhu Artemia franciscana11.45 - 12.00 Eva Krascsenitsová, Milan Kozánek, Ladislav Roller: Local-scale genetic structure in the spruce bark beetle, Ips typographus L. (Curculionidae, Scolytinae) in Carpathian Mountains12.00 - 12.15 Kristína Švolíková: Nezvyčajne vysoká plodnosť v bulharských populáciách hrúzovca sieťovaného Pseudorasbora parva (Temminck a Schlegel, 1846)12.15 - 12.30 Kristína Hôrková: Hypotéza alternatívnych ontogenéz a invázneho potenciálu na príklade býčka čiernoústeho Neogobius melanostomus (Pallas 1814)13.00 - 14.00 Prezentácie posterov14.00 – 14.3014.00 - 14.15 Lucie Mečířová, Meike Becker: Effect of silver ions on oxidative stress in zebra fish hepatoma cell line14.15 - 14.30 Eva Farkašovská, Bystrík Ambruš: Potravné správanie lariev obojživelníkov
 7. 7. Biologická sekciaPosterová sekcia62. Lucia Achbergerová, Jozef Nahálka: Evolučne staré enzýmy polyfosfátkinázy63. Lucia Ančicová, Magdaléna Wágnerová, Anna Chalupková, Jana Jarčušková, Zuzana Hrabovská, Jela Mistríková: Sledovanie vplyvu herpetickej, chrípkovej a zmiešanej infekcie na vybrané parametre bunkovej a humorálnej imunity64. Martin Babič, Viera Cimová, Juraj Bugala: Analýza proteín-DNA interakcií v procese replikácie plazmidovej DNA65. Martin Babič, Juraj Bugala, Viera Cimová, Ivana Durčáková: Klonovanie, expresia a charakterizácia DnaB proteínu z octových baktérií66. Gábor Beke, Lubos Klucar, Matej Stano: Matematický model interakcie bakteriofág- baktéria67. Csaba Bognár, Marian Baldovič, Ľudovít Kádasi, Andrea Zaťková: Analýza mutácií v alfa-synukleínovom géne (SNCA) u slovenských pacientov postihnutých Parkinsonovou chorobou68. Lenka Briatková, Martina Némethová, Anna Bolčeková, Tomáš Olčák, Denisa Ilenčíková, Slávka Požgayová, Ľudevít Kádaši, Andrea Zaťková: Legius syndróm- identifikácia prevalencie mutácií v SPRED1 géne v slovenskej populácii69. Juraj Bugala, Viera Cimová, Martin Babič: Štúdium interakcií DnaA proteínu s vybranými iniciačnými proteínmi v procese iniciácie replikácie v bunkách octových baktérií70. Zsófia Csáky, Alena Donauerová, Barbora Gaálová, Dana Michálková-Papajová, Milan Seman: Druhová identifikácia akvatických izolátov Enterobacter cloacae molekulárno-biologickými metódami a stanovenie ich citlivosti na vybrané antimikrobiálne látky71. Petra Cupperová, Jana Antalíková, Michal Simon, Ľubica Horovská: Vplyv monoklonovej protilátky IVA-50 (anti-CD9) na väzbu spermií na zonu pellucidu oocytov hovädzieho dobytka72. Oldrich Černý, Ján Horváth, Ján Koščo: Zmeny dennej aktivity u druhu Romanogobio vladykovi (Fang, 1943) na riekach východného Slovenska (predbežné výsledky)73. Kristína Doležalová, Jozef Bízik, Katarína Együdová: Effect of activated fibroblasts on proliferation and phenotype of B leukemic cell lines74. Eva Drozdíková, Annamária Bardelčíková, Zuzana Kubicová, Margita Obernauerová: Vplyv mutácie pgs1 na zloženie bunkovej steny kvasiniek Kluyveromyces lactis75. Matúš Durdík, Eva Marková, Igor Belyaev: Vplyv mikrovlnného a ionizačného žiarenia na tvorbu DNA opravných fokusov v lymfocytoch z pupočníkovej krvi76. Beáta Gajdošechová, Pavol Košík, Milan Škorvaga, Igor Beliaev: Stanovenie výskytu génových fúzií v bunkách pupočníkovej krvi77. Lucia Gavulová, Daniel E. Rozen: Increased bacterial persistence in Escherichia coli under selective pressure78. Tomáš Grivalský, Katarína Chovanová, Nikoleta Šaková: Biodegradačné účinky termofilných a termotolerantných baktérií z vodného prostredia79. Helena Fábryová, Eva Lengyelová, Barbora Vlková, Peter Celec: Impact and fate of fetal DNA in mouse and its implication to research concerning preeclampsia80. Soňa Fekecsová, Martin Hajduch: Výber a optimalizácia najvhodnejšej metódy na extrakciu proteínov zrna pšenice (Triticum aestivum)81. Jana Feruszová, Andrea Šoltýsová, Peter Ditte, Eliška Gálová: Apoptóza nádorových buniek indukovaná fotoaktivovaným hypericínom82. Jana Hlinková, Katarína Jašková, Lucia Lapínová, Lucia Lichvárová, Ľubica Lacinová: Influence of NGF on CaV1.2 and CaV1.3 voltage-dependent calcium
 8. 8. Biologická sekcia channels in rat pheochromocytoma cells83. Katarína Hollá, Veronika Hulejová Sládkovičová, Peter Miklós, Dávid Žiak: Vybrané populačné charakteristiky Microtus oeconomus mehelyi (Éhik, 1928) a jeho postavenie v synúziách84. Júlia Hunková, Mária Kamencayová, Zdeno Šubr: Využitie vírusu šarky slivky na tranzientnú expresiu cudzorodých génov v Nicotiana bethamiana85. Barbora Chattová, Bart Van de Vijver, Ditmar Metzeltin, Marc Lebouvier: 12 new species of the genus Pinnularia (Bacillariophyta) on Ile Amsterdam (TAAF, Southern Indian Ocean)86. Lenka Chodáková, Andrea Ševčovičová: Porovnanie účinku kvercetínu a jeho komplexov s hliníkom vo vybraných systémoch87. Michal Chvostáč, Markéta Derdáková: Ekológia Borrelia burgdorferi sensu lato a Anaplasma phagocytophilum v modelovom urbánnom ohnisku88. Oľga Janíčková, Janka Jarčušková, Magdaléna Wágnerová, Anna Chalupková, Zuzana Hrabovská, Jela Mistríková: Testovanie vplyvu Isoprinosinu na replikáciu myšacieho lymfotropného gamaherpesvírusu (MHV-68) a na proliferáciu myšacích nádorových buniek89. Jana Jarčušková, Kristína Plevová, Zuzana Hrabovská, Anna Chalupková, Magdaléna Wágnerová, Jela Mistríková: Antivírusový účinok kynurénových kyselín (KYNA) na in vitro replikáciu myšacieho herpetického vírusu MuHV-490. Katarína Jašková, Michal Cagalinec, Ľubica Lacinová, Dana Jurkovičová: Role of calcium transporters in the process of neurodegeneration91. Kristína Jiríčková, Ján Krahulec, Diana Hopková, Lucia Bocánová, Zuzana Zvadová, Stanislav Stuchlík, Ján Turňa: Produkukcia ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy v metylotrofnej kvasinke Pichia pastoris92. Lenka Jurčišinová, Barbara Sviežená: Kvantitatívna analýza biologického materiálu na forenzné účely93. Michal Jurík, Drahomír Palenčár, Ľudevít Kádaši, Andrea Šoltýsová: Izolácia a charakterizácia kmeňových buniek z tukového tkaniva94. Katarína Juríková, Ľubomír Tomáška: Characterization of telomere-binding properties of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase in non-conventional yeast Yarrowia lipolytica95. Erik Kerekeš, Andrea Pogányová, Ján Miškovic, Karol Mičieta: Test abortivity peľu natívnej flóry a Tradescantia MCN test v dlhodobej fytoindikácii zmien ekogenotoxickej záťaže v Horných Opatovciach96. Petra Kmeťová, Miroslava Šupolíková, Lívia Číková, Jozef Marák, Andrea Staňová, Pavol Koiš, František Golais: Neobvyklé fyzikálno-chemické vlastnosti rastového faktora asociovaného s myším herpetickým vírusom (MHV-68)97. Lucia Kotlárová, Margaréta Práznovská, Eva Varečková: Fúzogénna aktivita ako faktor ovplyvňujúci pandemický potenciál vírusu chrípky98. Miroslav Krausko, Michaela Libiaková: Mäsožravosť rastlín – výhoda v prostredí s nedostatkom živín99. Ivona Kubalová, Eliška Gálová: Porovnanie antioxidačnej aktivity resveratrolu a jeho imínových analógov100. Eva Kurilová, Jana Perželová, Vladimíra Džugasová: Heterologická expresia génu CgPDR16 v nepatogénnych kvasinkách101. Jozef Lacko, Ján Topercer: Kvalitatívno-kvantitatívna charakteristika ornitocenóz alúvia stredného toku Váhu (Piešťany – Nové Mesto nad Váhom)102. Veronika Lachová, Darina Svetlíková, Petra Švančarová, Lucia Škorvanová, František Golais, Tatiana Betáková: Sledovanie vplyvu potencionálnych rastových faktorov asociovaných s MHV na replikáciu vírusu chrípky typu A103. Barbora Lapuníková, Ján Košovský, Michaela Vrbová, Marcela Kúdelová: Diferenciálna diagnostika zmiešaných herpetických infekcií v klinických
 9. 9. Biologická sekcia materiáloch104. Lucia Lichvárová, Helena Jánošíková, Ľubica Lacinová: Štúdia vplyvu metanolu a etanolu na T-typ vápnikových kanálov105. Dušan Loderer, Zuzana Sňahničanová, Andrea Ševčovičová: Sledovanie potenciálnych bioprotektívnych účinkov emodínu106. Katarína Lopušná, Ingeborg Režuchová, Marcela Kúdelová, Anna Ohraďanová, Peter Kabát: Nová stabilná bunková línia exprimujúca interleukín-29 Vero/IL-29 ako nástroj na štúdium antivírusového účinku IL-29 voči herpetickým vírusom107. Jana Makroczyová, Ján Jamroškovič, Imrich Barák: Asymmetric cell division in Bacillus subtilis108. Radka Matúšková, Nora Halgašová: Charakterizácia replikačného proteínu gp41 korynefága BFK20109. Lívia Medžová, Gabriela Bukovská: Lytická aktivita endolyzínu bakteriofága phiBP110. Veronika Michalcová, Maja Al Beyroutiová, Miroslav Sabo, Roman Dušinský, Miroslav Švec: Stanovenie divergencie divorastúcich a domestikovaných taxónov pšenice pomocou indexu fixácie (FST)111. Soňa Michlíková, Bengü Özkan: Activity of plasma membrane redox system after growth stimulation112. Ján Miškovic, Erik Kerekeš, Andrea Pogányová: Travinno-bylinné spoločenstvá zo zväzov Cirsio-Brachypodion pinati Hadač et Klika ex Klika 1951 a Geranion sanguinei Tüxen in Müller 1962 na Devínskej Kobyle (JZ Slovensko) na troch lokalitách mimo územia národnej prírodnej rezervácie113. Miroslava Mokošáková, Lucia Kršková, František Hlavačka, Michal Zeman: Hodnotenie posturálnej stability žien počas dňa114. Veronika Mrázová, Miroslava Šupolíková, František Golais: Neproduktívna infekcia myšacieho herpetického vírusu MHV-68 in vitro115. Nina Noskovičová, Hana Halászová, Michaela Osadská, Ján Krahulec, Stanislav Stuchlík, Ján Turňa: The effect of carbon sources on upstream regulatory regions controlling the expression of the Candida utilis α-glucosidase gene116. Lucia Olexová, Lucia Kršková: Sociálne správanie VPA potkanov – animálneho modelu autizmu117. Elena Ondrisková, Eliška Švastová, Silvia Pastoreková: Vplyv laktátu sodného ako signálnej molekuly na expresiu a funkciu CA IX118. Lenka Pačutová, Soňa Šarmírová, Pavol Gomolčák, Shubhada Bopegamage: Localization of VP1 in pancreas of infected mice119. Csilla Patasi, Marian Farkašovský: Vplyv Elm1 proteín kinázy na kvasinkový septínový komplex120. Barbora Petrušková, Pavol Matula, Ján Končík, Martin Jasenčak: Porovnanie hypofrakcionačných ožarovacích protokolov používaných v liečbe karcinómu prostaty pomocou externej rádioterapie121. Terézia Pošiváková, Janka Poráčová, Katarína Kontárová, Ladislav Pleva: Sledované hematologické parametre v procese starnutia u koní plemena Nonius122. Matej Remenár, Edita Karelová, Jana Harichová, Peter Ferianc, Marcel Zámocký: Izolácia bakteriálneho spoločenstva z pôdy znečistenej ťažkými kovmi pomocou difúznej komory123. Alena Rendeková: Nepôvodné druhy v synantropnej vegetácii Bratislavy124. Nikola Rybáriková: The evaluation of morphological variability of selected members of Geoglossaceae (Ascomycota)125. Simona Saksonová, Tibor Stolárik, Stanislav Kyzek, Eliška Gálová, Mária Henselová: Testovanie účinku nízkoteplotnej plazmy na DNA v jadrách Pisum sativum L. pomocou Comet assay
 10. 10. Biologická sekcia126. Peter Seč, Roman Holič: Vplyv lipidových partikúl na sekréciu mastných kyselín v kvasinke Saccharomyces cerevisiae127. Milan Surový, Martina Pečimonová, Andrea Šoltýsová, Andrej Ficek, Denisa Ilenčíková, Miriam Kolníková, Pavol Sýkora, Ľudevít Kádaši: Analýza kandidátneho génu SCN1A u slovenských pacientov s Dravetovým syndrómom128. Soňa Šarmírová, Darina Štípalová, Jana Precechtelová, Mária Borsányiová, Pavol Gomolčák, Shubhada Bopegamage: Comparison of the oral and intraperitoneal routes of infection with coxsackievirus B3 using recombinant virus vector129. Lukáš Šebest, Marian Baldovič, Ľudevít Kádaši: Analýza ľudskej mitochondriálnej aDNA z archeologického materiálu130. Aneta Šidíková, Lucia Hadariová, Miroslav Oborník, Juraj Krajčovič: Štúdium významu metabolickej dráhy syntézy tetrapyrolov v procese vybieľovania euglén131. Lucia Škorvanová, Petra Švančarová, Darina Svetlíková, Tatiana Betáková: Detekcia interferónov typu I a typu III v pľúcach Balb/c myší132. Eva Šliková, Michaela Osadská, Hana Halászová, Ján Krahulec, Ján Turňa: Príprava produkčného kmeňa na produkciu rekombinantného pretrombínu-2 s afinitným His-tagom na N-terminálnom konci proteínu133. Martina Šnegoňová, Milan Fraňo: Príprava a analýza cDNA z miRNA-21 pre použitie v kapilárnej izotachoforéze malých nukleových kyselín134. Petra Švančarová, Darina Svetlíková, Lucia Škorvanová, Tatiana Betáková: Inhibícia replikácie vírusu chrípky v BALB/c myšiach pomocou siRNA namierených voči NS génu135. Klaudia Talafová, Eva Hrabárová, Dušan Chorvát, Jozef Nahálka: Cielené rozpoznávanie adhezínu baktérie Helicobacter pylori bakteriálnymi inklúznymi telieskami konjugovanými so sialylovaným proteínom136. Evelína Turňová, Marcela Bieliková, Andrej Dudáš: Molekulárne prístupy na stanovenie farby srsti u psov137. Magdaléna Vaváková, Marian Baldovič, Lukáš Šebest: Gén GJB6, autozomálne recesívne formy hluchoty a hluchotu spôsobujúce mutácie v mitochondriálnom genóme138. Katarína Venglovská, Klaudia Čobanová, Iveta Plachá, Ľubomíra Grešáková: Vplyv rôznych foriem mangánu v diétach nosníc na aktivitu antioxidačných enzýmov139. Magdaléna Vreštiaková, Lucia Csáderová, Silvia Pastoreková: Vplyv glykozylácie na funkciu proteínu CAIX140. Magdaléna Wágnerová, Lucia Ančicová, Jana Janulíková, Peter Ditte, Anna Chalupková, Zuzana Hrabovská, Jana Jarčušková, Jela Mistríková: Koinfekcia MHV-68/H3N2 a jej vplyv na imunitnú odpoveď BALB/c myší141. Monika Wencelová, Zora Váradyová, Katarína Mihaliková, Svetlana Kišidayová, Dušan Jalč: Ovplyvňovanie bachorovej fermentácie, ciliátovej protozoálnej populácie a obsahu mastných kyselín kombináciou chitosanu s olejmi in vitro142. Martina Zámorová, Renata Lukačková: Využitie metódy Multiplex Ligation- dependent Probe Amplification (MLPA) v diagnostike143. Zuzana Zvadová, Lucia Bocánová, Kristína Jiríčková, Diana Hopková, Stanislav Stuchlík, Pavol Koiš: Optimalizácia expresie a purifikácie rekombinantnej alkoholdehydrogenázy
 11. 11. Environmentálna sekciaMiestnosť B2-404Predsedajúci: Prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc. Prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc. Doc. RNDr. Katarína Pavličková, CSc.10.15 – 12.3010.15 - 10.30 Katarína Boriová: Bioakumulácia a biosorpcia bizmutu Bi(III) mikroskopickou vláknitou hubou Aspergillus clavatus10.30 - 10.45 Simona Škultétyová: Hodnotenie vybraných obcí Slovenskej republiky na základe výskytu rakovinových ochorení v spojitosti s obsahmi makroprvkov v pôdach10.45 - 11.00 Matúš Peško: Vplyv Zn2+ na niektoré rastové a biochemické parametre rastlín repky olejky (cv.Verona)11.00 - 11.15 Lucia Lachká: Distribúcia potenciálne toxických prvkov v urbánnych pôdach Bratislavy11.15 - 11.30 Prestávka11.30 - 11.45 Michal Hlodák: Štúdium bioakumulácie, fytotoxicity a predpoveď mobility a fytoprístupnosti ortuti pomocou aplikácie jednoduchej extrakčnej metódy (0,11 M kyselina octová) v systéme pôda-rastlina (Hordeum vulgare L.)11.45 - 12.00 Angelika Tamásová: Cezhraničné posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie medzi Slovenskou republikou a Maďarskom12.00 - 12.15 Jana Žáková: Ekosozologické aspekty v diverzite Thysanoptera Slovenska (koncepcia a kritéria IUCN)12.15 - 12.30 Monika Šmelková: Fytotoxicita ťažkých kovov (Sb, Ni, V a Zn) hodnotená inhibíciou rastu semenáčikov Sinapis alba L.13.00 - 14.00 Prezentácie posterov14.00 – 14.4514.00 – 14.15 Michal Lipták: Adaptace vodního hospodářství na změnu klimatu14.15 – 14.30 Viera Baštáková: Priestorová dynamika mestskej štruktúry v urbánnom území Bratislavy14:30 –14:45 Stanislava Brnkaľáková: Strategické plánovanie rozvoja mikroregiónu Biela Orava s ohľadom na mienku vybraných hlavných aktérov v území
 12. 12. Environmentálna sekciaPosterová sekcia31. Ivana Pilková: Výskyt liečivých rastlín v Bábskom lese32. Marianna Kollárová: Ohodnotenie vybraných mimoprodukčných funkcií pôdy na katastrálnom území obce Bielovce33. Malvína Čierniková: Zaujímavé peľové objekty na rašelinisku PR Nad Šenkárkou34. Marek Gális: Výskyt inváznych druhov rastlín vo vegetácií ramien rieky Nitry v okrese Topoľčany35. Martin Kolesár: Štúdium transferu niklu z pôd do rastlín v geochemicky anomálnych oblastiach centrálno-karpatského paleogénu a magurskej časti flyšového pásma Slovenska36. Erika Igondová: Využitie podkladových máp vytvorených v prostredí GIS v posudzovaní vplyvov na životné prostredie37. Monika Vyskupová: Vývoj priemyselného využitia mesta Malacky v rokoch 2002 až 201038. Ivana Pifková: Experimentálne biolúhovanie hliníka z tuhej fázy Al2O3 v podmienkach statickej kultivácie mikroskopickej vláknitej huby Aspergillus niger39. Alexandra Pažická: Geogénne vs. anropogénne znečistenie riečnych sedimentov ťažkými kovmi na modelových lokalitách40. Michal Kupec: Vybrané problémy priestorovej variability hydraulických parametrov pôd Borskej nížiny41. Barbora Slabeciusová: Vplyv rozvoja mesta Žilina na rieku Váh42. Alexandra Lešková: Účinok akumulácie Mn a Ni v Arabidopsis thaliana na vybrané rastové parametre a architektúru koreňa43. Roman Tóth: Hodnotenie mobility potenciálne toxických prvkov v sedimentoch odkaliska Markušovce44. Zuzana Pšenáková: Miera ohrozenia historických krajinných štruktúr v dôsledku sukcesie –modelové územie k.ú. mesta Čadca
 13. 13. Chemická sekciaMiestnosť CH1-2Predsedajúci: Doc. Mgr. Radovan Šebesta, PhD.10.15 – 12.3010.15 - 10.30 Dominika Tunegová, Jana Kalninová, Miroslava Glejtková, Vladimír Jakuš: Glykácia, glykooxidácia a zápal u pacientov s diabetes mellitus 2. typu10.30 - 10.45 Peter Ribar, Andrej Boháč: Syntéza 2-aminooxazol-5-karbonitrilu a jeho využitie pri príprave inhibítora KDR receptoru10.45 - 11.00 Jiří Kos, Tomáš Goněc, Jan Tengler, Iveta Zadražilová, Matúš Peško, Michal Oravec, Katarina Králová, Alois Čížek, Josef Jampílek: Syntéza amidů hydroxynaftoových kyselin jako biologicky aktivních látek11.00 - 11.15 Anna Fleischhackerová, Slavomír Bystrický: Imunomodulačné vlastnosti pripravených glykokonjugátov pozostávajúcich z detoxikovanej molekuly lipopolysacharidu V. cholerae O139 a proteínového nosiča11.15 - 11.30 Prestávka11.30 - 11.45 Martina Hestericová, Radovan Šebesta: Vplyv reakčných podmienok bez rozpúšťadla na enantioselektívnu Micheaelovu adíciu katalyzovanú vodíkovými väzbami11.45 - 12.00 Matej Žabka, Radovan Šebesta: Addition of azlactones to imines catalyzed by thiourea catalysts12.00 - 12.15 Pavol Tisovský, Mária Mečiarová, Radovan Šebesta: Organokatalytické reakcie s využitím SOMO aktivácie12.15 - 12.30 Michal Májek, Axel Jacobi von Wangelin: Nová fotokatalytická alkyltiolácia aromátov13.00 - 14.00 Prezentácie posterov14.00 – 16.0014.00 - 14.15 Miroslav Horváth, Ivica Sigmundová: Príprava derivátov rigidizovaného trifenylamínu s možným optoelektronickým využitím14.15 - 14.30 Michal Májek, Pavel Kočovský: Neočakávaná reakcia pri syntéze izochinolinónov: mechanistická štúdia14.30 - 14.45 Peter Boháč, Adriana Czímerová, Juraj Bujdák: Rezonančný prenos energie v systémoch vrstevnatý kremičitan/kyanínové farbivá14.45 - 15.00 Lukáš Petra, Ľuboš Jankovič, Peter Komadel: Príprava a charakterizácia organoílov obsahujúcich l-cysteín15.00 - 15.15 Prestávka15.15 – 15.30 Olivier Monfort, Gustav Plesch, Tomáš Roch: Preparation and characterization of vanadium oxide thin films15.30 - 15.45 Peter Antal, Peter Schwendt, Jozef Tatiersky, Róbert Gyepes: Štvorjadrové tartarátokomplexy vanádu(V) s chirálnymi katiónmi15.45 - 16.00 Gabriela Orešková: Kvantovochemické výpočty glykoláto- peroxidokomplexu vanádu(V) s hexaakvazinočnatým katiónom
 14. 14. Chemická sekciaMiestnosť CH1-3Predsedajúci: Prof. RNDr. Vladimír Kellö, DrSc.10.15 – 12.3010.15 - 10.30 Nikoleta Biherczová, Jozef Marák: Analýza proteínov elektroforetickými fokusačnými technikami s hmotnostne spektrometrickou detekciou10.30 - 10.45 Simona Čurmová, Radoslav Halko, Ivana Petránová: Využitie extrakcie teploty zákalu micelárnych roztokov na stanovenie stopových koncentrácií medi v ľudskom moči metódou atómovej absorpčnej spektrometrie s plameňovou atomizáciou10.45 - 11.00 Elena Kupcová, Katarína Reiffová: Simultánna chromatografická analýza endogénnych estrogénov v moči11.00 - 11.15 Miroslava Bursová, Markéta Krejčová, Hana Dejmková, Radomír Čabala: Nové možnosti optimalizace v analytické chemii11.15 - 11.30 Prestávka11.30 - 11.45 Eva Noskovičová: Určovanie hyperpolarizovateľnosti molekúl metódou hyper-Rayleighovho rozptylu11.45 - 12.00 Ján Škoviera, Ivan Černušák: Chémia rádio-frekvenčného zdroja negatívnych iónov vodíka12.00 - 12.15 Daniel Zich, J. Darmo, V. Szöcs, Dušan Lorenc, Marián Janek: Príprava a štúdium hybridných vrstevnatých materiálov pomocou THz-TDS12.15 - 12.30 Ladislav Éhn, Ivan Černušák: Elektrónová štruktúra a vlastnosti fluorovaných uhľovodíkov13.00 - 14.00 Prezentácie posterov14.00 – 16.1514.00 - 14.15 Marianna Moskaľová, Taťána Gondová: Enantiomérna separácia s využitím nového typu chirálneho selektora14.15 - 14.30 Eliška Vaculíková, Daniela Plachá, Josef Jampílek: Příprava nanočástic atorvastatinu metodou odpařování rozpouštědla14.30 - 14.45 Martin Kontrík, Viliam Pavlík, František Šimko: Korózia superzliatiny Incoloy 800H/HT v eutektickej zmesi LiF-NaF-KF s rôznym prídavkom fluoridu chromitého14.45 - 15.00 Renata Hodossyová, Eva Chmielewská, Marek Bujdoš: Interakcie rôznych aniónových foriem fosforu s vybranými adsorbentami15.00 - 15.15 Prestávka15.15 - 15.30 Adrián Krajňák, Eva Viglašová, Michal Galamboš, Oľga Rosskopfová: Sorption of uranium cationic species from aqueous solutions on Slovak bentonite Jelšový potok15.30 - 15.45 Eva Viglašová, Adrián Krajňák, Michal Galamboš, Oľga Rosskopfová: Sorption of uranium species from aqueous solutions by Greek zeolite Metaxades15.45 - 16.00 Martin Daňo, Matej Kurek, Karol Jesenák, Michal Galamboš: Príspevok k riešeniu problému stanovenia hydraulických vlastností bentonitov16.00 - 16.15 Iveta Bartošová: Cladding tube materials for advanced nuclear facilities with closed fuel cycle
 15. 15. Chemická sekciaPosterová sekcia2. Juraj Adamuščin, Alexandra Hengerics Szabó, Peter Podolec, Peter Kotora, Dušana Samková: Chromatographic determination of BTEX in water samples by Large Volume Injection3. Carmen Bekeová, Alena Reháková, Ján Kormanec, Renáta Nováková: Charakterizácia génov modifikujúcich sacharidovú zložku polyketidového antibiotika auricínu v kmeni Streptomyces aureofaciens CCM 32394. Ján Bilohuščin, Silvia Dulanská, Veronika Gardoňová: Rapid determination of 90Sr in urine samples using AnaLig® Sr-015. Katarína Boriová, Ingrid Hagarová: Extrakcia využívajúca micely pre selektívnu separáciu a nakoncentrovanie antimónu(III) z prírodných vôd pred jeho stanovením metódou atómovej absorpčnej spektrometrie s elektrotermickou atomizáciou6. Ľuboš Cehlárik, Peter Magdolen: Návrh a syntéza derivátov bitiazolou určených pre organické tranzistory n-typu7. Alexandra Čibová, Peter Magdolen: Lineárne benzobistiazolové soli a od nich odvodené konjugované deriváty s nelineárno optickými vlastnosťami8. Viktória Ferenczy, Juraj Adamuščin, Peter Kotora: Syntetické imínové antioxidanty podobné resveratrolu9. Blanka Fusková: Evaluation of Chemical Inhomogeneities from the aspect of their numbers, largeness and shapes10. Blanka Fusková: Niektoré štatistické spracovania parametrov taviaceho procesu skla, vzhľadom na početnosť chemických nehomogenít11. Veronika Gardoňová, Silvia Dulanská, Ján Bilohuščin: Stanovenie rádionuklidov 90Sr, 239,240Pu, 238Pu a 241Am v pôde využívajúce metódy extrakčnej chromatografie a spoluzrážania12. Alexandra Hengerics Szabó, Peter Podolec, Peter Kotora, Juraj Adamuščin, Dušana Samková, Jozef Višňovský, Róbert Kubinec: Analýza výdychových plynov človeka pomocou plynovej chromatografie13. Jana Holekšiová, Peter Šramel, Andrej Boháč: Development of Synthesis Methodology and Synthesis of Small-molecule VEGFR-2 Inhibitors of Tumor Angiogenesis Using Cycloaddition Reactions14. Bianka Horváthová, Silvia Dulanská: Stanovenie 129I pomocou x-ray spektrometrie15. Iveta Hukelová, Radoslav Halko: Štúdium separácie alifatických a aromatických kyselín v jednom behu metódou kvapalinovej chromatografie16. Katarína Krčová, Jozef Marák: Analýza fenolových zlúčenín v rôznych druhoch čajov využitím techniky LC-MS17. Lukáš Krivosudský, Peter Schwendt: Totálna spontánna rezolúcia TBA[VO2(N-sal-DL- Ile)]18. Matej Kurek, Karol Jesenák: Distribúcia veľkosti častíc frakcií bentonitu Stará Kremnička – Jelšový potok, získaných sedimentačnou frakcionáciou vodnej suspenzie bentonitu19. Monika Kvaková, Monika Kvaková, Michaela Gallee: Syntéza, charakterizácia a fluorescenčné štúdie chemosenzora pre enzýmové stanovenia20. Marián Miškóci, Karol Jesenák, Mária Čaplovičová: Hydrotermálna syntéza nanorúrok titanátu sodného21. Melinda Mojzesová, Ambróz Almássy, Mária Mečiarová, Radovan Šebesta: Organokatalytické 1,3-dipolárne cykloadície nitrónov
 16. 16. Chemická sekcia22. Martin Motola, Gustav Plesch, Leonid Satrapinskyy: Príprava nanotrúbiek TiO2, štúdium ich morfológie a fotokatalytických vlastností23. Daniela Nýblová, Karol Jesenák, Ondrej Šauša: Štúdium procesu gelácie izopropoxidu titaničitého metódou pozitrónovej anihilačnej spektroskopie24. Peter Podolec, Alexandra Hengerics Szabó, Juraj Adamuščin, Peter Kotora, Dušana Samková, Róbert Kubinec: GC-MS/MS stanovenie sevofluránu a hexafluórizopropanolu v plazme25. Eva Proroková: In silico štúdia potenciálnych inhibítorov Auróry A26. Monika Radičová, Kondeková Monika, Marák Jozef, Staňová Andrea: Využitie preparatívnej izotachoforézy a extrakcie tuhou fázou pred HPLC-MS analýzou nesteroidných protizápalových liečiv27. Zdenka Radičová, Róbert Bodor, Róbert Góra, Milan Hutta, Marián Masár, Zdenka Radičová: Použitie preparatívnej izotachoforézy ako metódy na frakcionáciu humínových kyselín28. Marína Rudašová, Bodor Róbert, Joanidisová Michaela, Masár Marián: Využitie mikročipovej elektroforézy na stanovenie hlavných zložiek vo farmaceutických preparátoch29. Pavol Suchánek, Michal Galamboš, Mária Mečiarová, Pavol Rajec: Vplyv aniónov a katiónov na kvapalinovú extrakciu TcO4- v iónových kvapalinách30. Veronika Vojtková, Mária Chalányová, Milan Hutta: RP-HPLC separácia vybranej skupiny profénov na chirálnej stacionárnej fáze v reverznofázovom móde
 17. 17. Geografická sekciaMiestnosť B1-435Predsedajúci: RNDr. Norbert Polčák, PhD.10.15 - 12.3010.15 - 10.30 Marek Chovanec: Komplexná geografická analýza fotovoltického priemyslu na Slovensku so zameraním na pozemné systémy10.30 - 10.45 Miriama Mramúchová: Zmeny využitia zeme v kopaničiarskom osídlení na príklade obcí Krajné a Podkylava v kontexte prebiehajúcich transformačných procesov10.45 - 11.00 Martin Kalivoda: Zhodnotenie presnosti výpočtu parciálnych derivácií prvého rádu z TIN11.00 - 11.15 Pavel Krajčí: Vzťah rozloženia snehovej pokrývky a morfometrických parametrov reliéfu vo vybranej časti Žiarskej doliny 27.1.201311.15 - 11.30 Prestávka11.30 - 11.45 Vladimír Pelech: Výpočet kartografického pólu pre valcové zobrazenia11.45 - 12.00 Michal Veselský: Využitie regresnej analýzy pre potreby modelovania kontaminácie pôd potenciálne toxickým prvkom – arzénom12.00 - 12.15 Jiří Pánek: Participativní mapování vodních zdrojů – Koffiekraal, Jihoafrická republika12.15 - 12.30 Jozef Garaj: Geografická analýza Kaliningradskej oblasti a súčasný stav13.00 - 14.00 Prezentácie posterov14.00 – 14.3014.00 - 14.15 Barbora Funková: Lokalizácia a klasifikácia singulárnych bodov štruktúrnych polí georeliéfu14.15 - 14.30 Martin Svoboda: Současný stav hald v Rosicko – oslavanském uhelném revíru a možnosti jejich využití
 18. 18. Geografická sekciaMiestnosť B2-446Predsedajúci: Mgr. Marcel Horňák, PhD.10.15 - 12.3010.15 - 10.30 Michal Hladký: Časopriestorová analýza národnostnej štruktúry v pobaltských republikách (Litva, Lotyšsko, Estónsko) po roku 191810.30 - 10.45 Lucia Foltýnová: Zmeny v rodinnom správaní na Slovensku počas druhého demografického prechodu10.45 - 11.00 Michal Gazda: Analýza komponentov pohybu obyvateľstva vo funkčnom mestskom regióne Michalovce11.00 - 11.15 Juraj Dobšovič: Ballová metóda využitá na hierarchizáciu regiónov cestovného ruchu na Islande11.15 - 11.30 Prestávka11.30 - 11.45 Anna Máriássyová: Priestorové aspekty záujmu USA o Afriku11.45 - 12.00 Mária Gažiová: Formovanie suburbánnych zón stredne veľkých miest Nitrianskeho samosprávneho kraja12.00 - 12.15 Ján Morvic: Demogeografická analýza územia mesta Žarnovica12.15 - 12.30 Martin Šuvada: Segregácia Rómov na príklade vybraných slovenských miest13.00 - 14.00 Prezentácie posterov14.00 – 15.1514.00 – 14.15 Michal Szabo: Migračná atraktivita v kontexte polohy územia14.15 – 14.30 Arnold Kakaš: Využitie dištančne vážených migračných mier a indikátorov priestorovej autokorelácie vo výskume migrácie14.30 – 14.45 Ladislav Poliak: Zlučovanie obcí - zvýšenie rozvojového potenciálu obcí?14.45 – 15.00 Anton Kasagranda: Predpoklady cestovného ruchu v Strážovských a Súľovských vrchoch15.00 – 15.15 Roman Mikuš: Charakterizácia riadnych volieb starostov/primátorov obecných a mestských zastupiteľstiev na Slovensku v rokoch 2002-2010
 19. 19. Geografická sekciaPosterová sekcia45. Dominik Abrahám: Tvorba webovej aplikácie s podporou mapovej služby WFS-T46. Michal Beniak: Hodnotenie softvérov GIS z hľadiska vektorovej tvorby47. Michal Rosol: Gated communities48. Júlia Jurištová: Hodnotenie odlesnenia s využitím regresie49. Veronika Madleňáková: Podpora cestovného ruchu vo vybranom regióne s využitím GIS50. Adriána Chovancová: Trasovanie s využitím frikčných povrchov51. Anton Kasagranda: Vplyv hospodárskej krízy na stav priamych zahraničných investícií a mieru evidovanej nezamestnanosti v okresoch Trenčianskeho kraja144. Štefan Poništiak: Zmeny v cereálnej produkcii v závislosti na environmentálnych podmienkach v mladšej dobe bronzovej až staršej dobe železnej145. Štefan Poništiak: Kvalita pôd a degradácia pôd vo vybraných archeologických lokalitách v ČR
 20. 20. Geologická sekciaMiestnosť G-245Predsedajúci: Prof. RNDr. Daniela Reháková, CSc. Doc. RNDr. Marián Fendek, CSc. Doc. Mgr. Peter Uhlík, PhD.10.15 – 12.3010.15 - 10.30 Marika Mikudíková: Nové nálezy druhu Discosauriscus pulcherrimus (Seymouriamorpha, Discosauriscidae) zo spodného permu Boskovickej panvy na Morave (Česká republika)10.30 - 10.45 Tomáš Čeklovský: Faunistické spoločenstvo z Prepoštskej jaskyne v čase prítomnosti neandertálcov10.45 - 11.00 Vladimír Čavajda: Charakterizácia vplyvu mletia a ultrazvuku na zmenu štruktúry a technologických vlastností mastenca11.00 - 11.15 Juraj Žitňan: Au-porfýrová mineralizácia na lokalite Kráľová v stratovulkáne Javorie11.15 - 11.30 Prestávka11.30 - 11.45 Tamás Csibri: Geologická stavba, hydrogeologické pomery a vegetácia povodia Starohorského potoka11.45 - 12.00 Ondrej Pelech: Predbežné výsledky analýzy krehkých štruktúr v severnej časti Považského Inovca a priľahlých oblastiach12.00 - 12.15 Kristína Bátorová: Využitie satelitnej radarovej interferometrie na monitorovanie deformácií zemského povrchu13.00 - 14.00 Prezentácie posterov
 21. 21. Geologická sekciaPosterová sekcia52. Patricia Ekkertová: Využitie digitálnej fotogrametrie pre štruktúrnu analýzu skalných svahov53. Samila Hrvanović: Metaultramafics in the eclogitic Sieggraben complex (Eastern Alps)54. Martin Krajňák: 3D density modelling of Turiec basin including topographic gravity effect of the sedimentary fill55. Alexander Lačný: Petrografický a biostratigrafický rozbor klastov kržlianskej brekcie – významného paleokrasového fenoménu Malých Karpát56. Igor Murin: Geophysical survey of Rossnaree Enclosure, Bru na Boine, Ireland57. Mariana Pašiaková: Geoelektrické merania v strednej časti dunajskej panvy58. Barbara Porubčanová: Mikrogravimetrické merania vertikálneho gradientu na lokalite Dómu sv. Mikuláša v Trnave59. Barbara Porubčanová: Realizácia profilového gamaspektrometrického mapovania na lokalite Pezinské Karpaty60. Dagmar Stojkovová: Hodnotenie sucha v hladinovom režime podzemnej vody vo Vyšnom Slavkove61. Marek Tomasch: Hydraulické a hydrogeochemické parametre v okolí vrtu HGŠ-1 na lokalite Šúr
 22. 22. Didaktická sekciaMiestnosť CH2-118Predsedajúci: RNDr. Soňa Nagyová, PhD.10.15 – 13.0010.15 – 10.30 Igor Kokavec: Námety výučby ekológie pre gymnáziá na príklade vodných ekosystémov10.30 – 10.45 Henrieta Hambalková: Návrh databázy filmových scén z prírodopisných filmov pre aplikáciu vo vyučovaní biológie na základnej a strednej škole10.45 – 11.00 Miroslava Šárová: Vizualizácia vybraných foriem georeliéfu ako doplnkový materiál ku štúdiu geomorfológie na vysokých školách11.00 - 11.15 Miriam Černá: Využitie vybraných vojenských objektov Bratislavy v návrhoch exkurznej činnosti z predmetu geografia11.15 - 11.30 Ján Goruška, Motivačné prepojenie minulosti a súčasnosti – didaktický príklad Bergakadémie a rastrujúcej sondovacej mikroskopie v nanotechnólogii11.30 - 11.45 Prestávka11.45 - 12.00 Petra Tomčalová: Projektové vyučovanie k téme "Srdcovo-cievne (kardiovaskulárne) ochorenia"12.00 - 12.15 Gabriella Németh, Chemický projekt pre žiakov prvého ročníka osemročného gymnázia12.15 - 12.30 Zuzana Vasilová: Kompetencie prírodovednej gramotnosti v komplexných učebných úlohách z chémie12.30 - 12.45 Martin Šponiar: Mentálne a konceptuálne mapovanie ako nástroj kvalitatívneho výskumu v nižšom sekundárnom vzdelávaní s aplikáciou na tému „Voda“12.45 – 13.00 Vladimír Gašparík: Aplikácia školských počítačových meracích systémov vo vyučovaní chémie na ZŠ13.00 - 14.00 Prezentácie posterov
 23. 23. Didaktická sekciaPosterová sekcia1. Jaroslav Baričák: Modifikácia syntéznych úloh na laboratórne cvičenia z anorganickej chémie

×