Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pozvánka GIS Day 2017 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave

88 views

Published on

AMAVET klub č. 962 v spolupráci s Katedrou humánnej geografie a demografie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave organizuje na počesť GIS Day (Dňa geografických informačných systémov) blok prednášok venovaný geoinformáciam, geoinformatike, geodézii, kartografii, katastru a otvoreným technológiám.
GIS Day 2017 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave sa uskutoční v stredu 15. novembra 2017 od 9:00 do 10:30 v učebni G-203, od 10:30 do 12:30 v B1.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pozvánka GIS Day 2017 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave

  1. 1. DISCOVERING the WORLD through GIS www.gisday.com GIS Day na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave streda 15. november 2017 od 9:00 do 10:30 učebňa G-203, od 10:30 do 12:30 B1 Program Miloslav Ofúkaný (vedúci AMAVET klubu č. 962 a šéfredaktor Geoinformatika.sk, zamestnanec Ministerstva vnútra SR): Lekári bez hraníc a OpenStreetMap ... Čo mám vďaka Missing maps mapathonom? Martin Kalivoda (člen AMAVET klubu č. 962 a riešiteľ projektu WebMap, zamestnanec Úradu geodézie, kartografie a katastra SR): Produkty, služby a aplikácie Základnej bázy údajov pre GIS ... Prečo ich používam? Adam Mydla (člen AMAVET klubu č. 962 a školiteľ Missing maps mapathonov, zamestnanec EUROVIA SK, a.s.): S civilom v civile ... Ako pracujem s AutoCAD Civil 3D? Otvorená diskusia: Využívanie geografických informačných systémov v praxi www.amavet962.org www.humannageografia.sk

×