Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Poster: Podpora cestovného ruchu vo vybranom regióne s využitím GIS

734 views

Published on

Veronika Madleňáková: Podpora cestovného ruchu vo vybranom regióne s využitím GIS (poster), Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 24.4.2013

Published in: Technology
  • Be the first to like this

Poster: Podpora cestovného ruchu vo vybranom regióne s využitím GIS

  1. 1. Podpora cestovného ruchu vo vybranom regióne s využitím GIS Výsledky a diskusia Výsledkami tejto práce sú vytvorené prehliadky s trasami a opis ich časovej náročnosti, kde zohľadňujem čas potrebný na presun medzi lokalitami a takisto čas potrebný na prehliadku jednotlivých objektov. Prvá prehliadka prechádza všetkými objektmi, ale keďže je časovo náročná je rozdelená na dva dni. A druhá prehliadka sa týka iba piatich najzaujímavejších lokalít, táto prehliadka je už jednodňová. Tieto prehliadky sú znázornené graficky v nasledujúcich obrázkoch. Záver Región Orava sa môže pýšiť nielen prírodnými krásami ako je Oravská priehrada, či Ostrov Umenia, ale aj významnými kultúrnymi pamiatkami ako je Oravský hrad. Avšak tento región nedostatočne využíva svoj potenciál. Tento stav zmeniť nemôžem, avšak aspoň týmto spôsobom môžem podporiť cestovný ruch v jednom z najkrajších regiónov Slovenska. Vďaka vytvoreniu trás s ich popisom môže byť tento región pre návštevníka zaujímavejší a preto sa rozhodne navštíviť ho. Veronika Madleňáková Univerzita Komenského Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a DPZ; Slovensko Úvod Vybraná oblasť - región Orava je turisticky atraktívna a to z viacerých stránok. Z prírodného hľadiska má Orava veľký potenciál hlavne kvôli nádhernej prírode. Nachádza sa tu Chránená krajinná oblasť Horná Orava. Orava nie je zaujímavá len kvôli prírode, ale je bohatá aj na stavebné pamiatky, s ktorými sa môžeme stretnúť vo viacerých obciach. Najcennejšou pamiatkou je určite Oravský hrad, ale zaujímavé sú aj pamiatky ľudovej architektúry či drevené kostoly. Cieľ tejto práce spočíva v podpore cestovného ruchu, a to vytvorením trás prechádzajúcich cez turisticky atraktívne objekty. Materiál a metódy Región Orava leží na severozápade Slovenska. Tento región patrí do Žilinského kraja a tvoria ho tri okresy: Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín. Vytvoreniu počítačového experimentu predchádzalo vykonanie viacerých úloh. Prvá fáza bola úprava vektorových vrstiev, uskutočnená v Qgise. Ďalšou úlohou bolo vytvorenie bodovej vrstvy turistických lokalít. V ďalšej fáze som sa zaoberala vytvorením sieťového datasetu a vytvorením dvoch trás. Túto fázu som uskutočnila v prostredí ArcGisu. Trasy sú vytvorené na základe časovej náročnosti t.j. zohľadňujú povolenú maximálnu rýchlosť a vzdialenosť. V prvej trase figurujú všetky turistické lokality a v druhej len tie najzaujímavejšie. Najzaujímavejšie turistické lokality Trasa jednodňovej prehliadkyTrasa druhého dňa prehliadkyTrasa prvého dňa prehliadky

×