Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Národný systém dopravných informácií SRNÁRODNÝ SYSTÉM DOPRAVNÝCHINFORMÁCIÍ SRNárodné dopravné informačné centrum     ...
Národný systém dopravných informácií SRNSDI - komplexné systémové prostredie pre zber, spracovanie,zdieľanie, publikovanie...
Národný systém dopravných informácií SRHlavný cieľ  V čo najväčšom časovom a územnom rozsahu zabezpečiť   prejazdnosť ...
Národný systém dopravných informácií SRRealizačné domény NSDI    Národný systém dopravných informácií     Národné ...
Národný systém dopravných informácií SRRealizačná doména NDIC technické, technologické, redakčné, dispečerské a informačné...
Národný systém dopravných informácií SRRealizačná doména Tvorba a zber informácií systém centrálnej evidencie uzávierok, s...
Národný systém dopravných informácií SRRealizačná doména IDS aglomerácií riešenie ucelených systémov IDS pre jedenásť vybr...
Národný systém dopravných informácií SRRealizačná doména IDS hlavných ciest doplnenie technologických zariadení a rozvoj t...
Národný systém dopravných informácií SRNárodné dopravné informačné centrum centrálne technické, technologické, prevádzkové...
Národný systém dopravných informácií SRNDIC – podporné systémy a služby jednotná správa používateľov, jednotný čas, jednot...
Národný systém dopravných informácií SRNDIC – hlavné systémy príjem údajov a informácií spracovanie a vyhodnocovanie úda...
Národný systém dopravných informácií SR                                       NDICdo...
Národný systém dopravných informácií SR   Pred cestou  Pred cestou alebo na ceste         Na ceste       ...
Národný systém dopravných informácií SRUzávierkaNehodaObmedzenie v zjazdnostiKolónyKamerový systém            ...
Národný systém dopravných informácií SRSúčasný stav riešenia projektu MDPT SR – súťaž návrhov „Koncepcia a dokumentácia pr...
Národný systém dopravných informácií SROtázky?Ďakujem za pozornosť          ☺Kontakt:Slovenská správa ciestMileti...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Národný systém dopravných informácií SR

1,399 views

Published on

Jozef Polčic, Alica Szebényiová: Národný systém dopravných informácií SR - Národné dopravné informačné centrum (prezentácia), Cestná konferencia 2010, 25.-26.3.2010, Hotel Bonbón Bratislava

Published in: Technology
 • Be the first to like this

Národný systém dopravných informácií SR

 1. 1. Národný systém dopravných informácií SRNÁRODNÝ SYSTÉM DOPRAVNÝCHINFORMÁCIÍ SRNárodné dopravné informačné centrum Jozef Polčic Alica Szebényiová Cestná konferencia, Bratislava, 25. – 26.3.2010 1
 2. 2. Národný systém dopravných informácií SRNSDI - komplexné systémové prostredie pre zber, spracovanie,zdieľanie, publikovanie a distribúciu dopravných informácií adopravných údajov:• o aktuálnej dopravnej situácii na sieti pozemných komunikácií,• údajov o sieti pozemných komunikácií, ich súčastiach a príslušenstve• prostredím pre správu a prevádzku aplikácií a systémov nad týmito dopravnými informáciami a dopravnými údajmi vo väzbe na jednotný georeferenčný model cestnej siete 2
 3. 3. Národný systém dopravných informácií SRHlavný cieľ V čo najväčšom časovom a územnom rozsahu zabezpečiť prejazdnosť a zjazdnosť siete pozemných komunikácií, zvyšovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a minimalizovať negatívne účinky z cestnej dopravy funkčný efektívny bezpečný systém v cestnej šetrný k doprave spoľahlivý životnému prostrediu 3
 4. 4. Národný systém dopravných informácií SRRealizačné domény NSDI Národný systém dopravných informácií Národné dopravné informačné centrum Tvorba a zber informácií IDS najväčších aglomerácií IDS hlavných ciest 4
 5. 5. Národný systém dopravných informácií SRRealizačná doména NDIC technické, technologické, redakčné, dispečerské a informačné systémy NDIC, jednotná správa užívateľov, univerzálny systém pre zber dopravných informácií, systémy pre publikáciu a distribúciu dopravných údajov a dopravných informácií, systém dopravného inžinierstva, centrálny dátový sklad, sklad historických údajov. 5
 6. 6. Národný systém dopravných informácií SRRealizačná doména Tvorba a zber informácií systém centrálnej evidencie uzávierok, systém správy a údržby PK, systém agendy nadmerných, nadrozmerných a nebezpečných nákladov, systém informácií z povodia, systém informácií od vodičov, jednotný cestný meteorologický informačný systém, jednotný systém videoinformácií, FCD (Floating Car Data), systém centrálnej evidencie PK, systém pre presnú lokalizáciu dopravných nehôd. 6
 7. 7. Národný systém dopravných informácií SRRealizačná doména IDS aglomerácií riešenie ucelených systémov IDS pre jedenásť vybraných aglomerácií SR: 7
 8. 8. Národný systém dopravných informácií SRRealizačná doména IDS hlavných ciest doplnenie technologických zariadení a rozvoj telematických aplikácií na hlavných cestách (najmä cesty I. triedy): systémy sledovania charakteristík dopravného prúdu, detekcia kolón, automatické sčítanie dopravy, zber meteorologických údajov o počasí a stave povrchu vozovky, v obmedzenej miere tiež informovanie prostredníctvom ZPI a PDZ. 8
 9. 9. Národný systém dopravných informácií SRNárodné dopravné informačné centrum centrálne technické, technologické, prevádzkové, organizačné a personálne pracovisko pre zber, spracovanie, overovanie, autorizáciu, zdieľanie, publikovanie a distribúciu dopravných údajov a dopravných informácií v rámci komplexného systémového prostredia NSDI 9
 10. 10. Národný systém dopravných informácií SRNDIC – podporné systémy a služby jednotná správa používateľov, jednotný čas, jednotné číselníky univerzálny systém zberu dopravných informácií centrálna evidencia PK (jednotná georeferenčná sieť PK) lokalizačné rozhranie tabuľky lokalizačných kódov TMC 10
 11. 11. Národný systém dopravných informácií SRNDIC – hlavné systémy príjem údajov a informácií spracovanie a vyhodnocovanie údajov dispečerský dohľad podpora pre riadenie premávky poskytovanie informácií a údajov(dátový sklad, historické údaje) 11
 12. 12. Národný systém dopravných informácií SR NDICdopravná nehoda, Policajný zbor SR Cestné správne dopravná nehoda, Správcovia PK FCD Ostatné systémykolóny a kongescie, HaZZ, IZS, ZZS orgány prekážka premávky, Elektronicképožiar vozidla alebo jeho nákladu, oprava a údržba pozemnej komunikácie, mýtopožiar objektov v blízkosti pozemnej komunikácie, uzávierka a obchádzka, stav zjazdnosti, Riadiace systémy dopravyprekážka premávky, zvláštne užívanie, neudržiavané úseky pozemných komunikácií Riadiace centrá tunelovhavárie inžinierskych sietí, obmedzenia parkovania, v zimnom období, IDS aglomeráciíporuchy súčastí a príslušenstva pozemnej komunikácie, blokové čistenie, meteorologické a poveternostné podmienky, IDS hlavných ciestobmedzenie prejazdnosti komunikácie pre určité typy vozidiel, atď. havárie inžinierskych sietí, Cal centrum/informácie od účastníkovnebezpečenstvo z dôvodu inej mimoriadnej situácie. poruchy súčastí a príslušenstva pozemnej cestnej premávkyatď. komunikácie, možnosti parkovania, obmedzenie parkovania, aktuálna kapacita záchytných parkovísk, nebezpečenstvo z dôvodu inej mimoriadnej situácie. 12
 13. 13. Národný systém dopravných informácií SR Pred cestou Pred cestou alebo na ceste Na ceste ZPIInternet Telekomunikačné služby hlasové, GSM RDS- TMCTV Rozhlasové vysielanie 13
 14. 14. Národný systém dopravných informácií SRUzávierkaNehodaObmedzenie v zjazdnostiKolónyKamerový systém 14
 15. 15. Národný systém dopravných informácií SRSúčasný stav riešenia projektu MDPT SR – súťaž návrhov „Koncepcia a dokumentácia projektu Národného systému dopravných informácií“ SSC – distribúcia lokalizačných kódov tabuliek TMC, verzia 2.1 prevádzka centrálneho dispečingu / NDIC skvalitnenie činností formou implementácie niektorých funkcionalít NDIC (univerzálna aplikácia pre zber DI, lokalizačné rozhranie, služba RDS- TMC) celoročná nepretržitá prevádzka 15
 16. 16. Národný systém dopravných informácií SROtázky?Ďakujem za pozornosť ☺Kontakt:Slovenská správa ciestMiletičova 19826 19 Bratislavahttp://www.cdb.sk, http://www.ssc.sk tel. +421 2 50255 111 16

×